Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Ezüst toll 2007” Helyesírási verseny. 1. Írd be a megfelelő magánhangzókat! u-úü-űi-í t.ristagy.jtemény.gér kult.rálisszér.zs.ros h.szadikt.nikt.zes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Ezüst toll 2007” Helyesírási verseny. 1. Írd be a megfelelő magánhangzókat! u-úü-űi-í t.ristagy.jtemény.gér kult.rálisszér.zs.ros h.szadikt.nikt.zes."— Előadás másolata:

1 „Ezüst toll 2007” Helyesírási verseny

2 1. Írd be a megfelelő magánhangzókat! u-úü-űi-í t.ristagy.jtemény.gér kult.rálisszér.zs.ros h.szadikt.nikt.zes h.szasszegf.h.radó b.jdosóned.h.rdetmény tan.ságh.söls.mul b.rájaesk.d.csér k.rafés.k.sértet /24 pont 2. Írd be a megfelelő mássalhangzókat! má..ik (l-ll) venti..átor (I-ll) ba..ancs (k-kk) bara.. (k-kk) a..ancs (g-gg) kö..eny (p-pp) szaká..as (l-ll) lá..adozik (b-bb) nő..ök (t-tt) nyí..ik (l-ll) pu..an (f-ff) sa..ban (k-kk) mi..ió (l-ll) vá..adt (ny-nny) bi..iárd (l-ll) főké..en (p-pp) /16 pont /16 pont 3. Húzd alá a helytelen elválasztásokat, s a javítást írd le! Galy-lyak köny-nyel csa-kis kilog-ramm Egysze-regy pro-gram ép-púgy ma-dzag mene-dzser Ric-hárd Pálf-fy még-is min-degy edd-ze /9 pont /9 pont

3 Megoldás 1. Írd be a megfelelő magánhangzókat! u-úü-űi-í turistagyűjteményígér kulturálisszérűzsíros huszadiktűniktízes húszasszegfűhíradó bujdosónedűhirdetmény tanúsághűsölsimul burájaesküdicsér kúrafésűkísértet /24 pont 2. Írd be a megfelelő mássalhangzókat! mállik ventilátor bakancs barakk agancs köpeny szakállas lábadozik nőttök nyílik puffan sakkban millió ványadt biliárd főképpen /16 pont 3. Húzd alá a helytelen elválasztásokat, s a javítást írd le! Galy-lyak köny-nyel csak-is kilo-gramm Egyszer-egy prog-ram épp-úgy ma-dzag mene-dzser Ri-chárd Pál-ffy még-is mind-egy edz-dze /9 pont /9 pont

4 4. Írd le a következő szavak helyes rövidítését! délkelet ………………helikopter ……………… általános ………………kilogramm ……………… emelet ………………október ……………… forint ………………versszak ……………… körút ………………oldal ……………… perc ………………másodperc ………………/12 pont 5. Felelj a kivel? Mivel? Kérdésre a következő szavakkal! gyöngy ………………keksz ……………… Kedv ………………pötty ……………… Juh ………………Végh ……………… Index ………………Kiss ………………/8 pont 6. Írd be a helyes kezdőbetűket a zárójelben megadott mássalhangzókkal! …ossuth …ozibeli (k, m)…lora …otelban (f, h) …adách …ínházi (m, sz)…iume …ttermet (f, é) …erihegyi …epülőtéren (f, r) …ukács …ürdőből (l, f) …nna …állodai (a, sz)…ikelet …otel mellett (k, h) …irenze …izzéria (f, p)/18 pont

5 Megoldás 4. Írd le a következő szavak helyes rövidítését! délkelet DKhektoliter hl általános ált.kilogramm kg emelet em.október okt. forintFtversszak vsz. körút krt.oldal o. percminmásodperc s /12 pont 5. Felelj a kivel? Mivel? Kérdésre a következő szavakkal! gyöngy gyönggyelkeksz keksszel kedv kedvvelpötty pöttyel juh juhvalVégh Véghgel index indexszelKiss Kiss-sel /8 pont 6. Írd be a helyes kezdőbetűket a zárójelben megadott mássalhangzókkal! Kossuth mozibeli (k, m)Flóra Hotelban (f, h) Madách színházi (m, sz)Fiume éttermet (f, é) Ferihegyi repülőtéren (f, r) Lukács fürdőből (l, f) Anna szállodai (a, sz)Kikelet Hotel mellett (k, h) Firenze pizzéria (f, p) /18 pont

6 7. Írd be a megfelelő magánhangzókat! Ha az első alak helyes: 1 /Ha a második alak: 2 /Ha mindkettő: x karamellelkaramell-lel………….. GellérthegyGellért-hegy………….. ördöngősördöngös………….. bolytbojt………….. idénynyitásidénnyitás………….. búrabura………….. váll-lapvállap………….. újjalujjal………….. szolidszolíd………….. matematika –versenymatematikaverseny………….. Vadászati VilágkiállításVadászati világkiállítás………….. 8. Tedd felszólító módba! (E/3. alanyi ragozás) fáj…….nyit……. folyik…….tesz……. hagy…….hisz……. huny…….gyújt……. ő…….edz……. jön…….forraszt…….

7 Megoldás 7. Írd be a megfelelő magánhangzókat! Ha az első alak helyes: 1 /Ha a második alak: 2 /Ha mindkettő: x karamellelkaramell-lel1 GellérthegyGellért-hegyx ördöngősördöngös2 bolytbojtx idénynyitásidénnyitás1 búraburax váll-lapvállap1 újjalujjalx szolidszolíd1 matematika –versenymatematikaverseny2 Vadászati VilágkiállításVadászati világkiállítás1 8. Tedd felszólító módba! (E/3. alanyi ragozás) fájfájjon!nyitnyisson! folyikfolyjon!tesztegyen! hagyhagyjon!hiszhiggyen! hunyhunyjongyújtgyújtson! őlőjön!edzeddzen! jönjöjjönforrasztforrasszon!

8 9. Alkoss mondatokat az alábbi azonos alakú szavakkal! Csak a megadott alakot használd, ne tegyél hozzá toldalékot! ne tegyél hozzá toldalékot! A.) kezdet B.) szövet C.) vajon D.) szárnyas/8 pont Megoldás 9. Alkoss mondatokat az alábbi azonos alakú szavakkal! Csak a megadott alakot használd, ne tegyél hozzá toldalékot! A.) kezdet1. Minden kezdet nehéz. 2. A tanárnő új feladatot kezdet. B.) szövet1. Jó minőségű ez a szövet. 2. Miért szövet mindig új anyagot ez a cég? C.) vajon1. Vajon pirítottam meg a rántást. 2. Vajon mindenki eljön? D.) szárnyas1. Kedvelem a szárnyas ételeket. 2. Szárnyas ablakot építettek be a házba./8 pont


Letölteni ppt "„Ezüst toll 2007” Helyesírási verseny. 1. Írd be a megfelelő magánhangzókat! u-úü-űi-í t.ristagy.jtemény.gér kult.rálisszér.zs.ros h.szadikt.nikt.zes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések