Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Ezüst toll 2007” Helyesírási verseny.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Ezüst toll 2007” Helyesírási verseny."— Előadás másolata:

1 „Ezüst toll 2007” Helyesírási verseny

2 1. Írd be a megfelelő magánhangzókat!
u-ú ü-ű i-í t.rista gy.jtemény .gér kult.rális szér. zs.ros h.szadik t.nik t.zes h.szas szegf. h.radó b.jdosó ned. h.rdetmény tan.ság h.söl s.mul b.rája esk. d.csér k.ra fés. k.sértet /24 pont 2. Írd be a megfelelő mássalhangzókat! má..ik (l-ll) venti..átor (I-ll) ba..ancs (k-kk) bara.. (k-kk) a..ancs (g-gg) kö..eny (p-pp) szaká..as (l-ll) lá..adozik (b-bb) nő..ök (t-tt) nyí..ik (l-ll) pu..an (f-ff) sa..ban (k-kk) mi..ió (l-ll) vá..adt (ny-nny) bi..iárd (l-ll) főké..en (p-pp) /16 pont 3. Húzd alá a helytelen elválasztásokat, s a javítást írd le! Galy-lyak köny-nyel csa-kis kilog-ramm Egysze-regy pro-gram ép-púgy ma-dzag mene-dzser Ric-hárd Pálf-fy még-is min-degy edd-ze /9 pont

3 Megoldás 1. Írd be a megfelelő magánhangzókat! u-ú ü-ű i-í
turista gyűjtemény ígér kulturális szérű zsíros huszadik tűnik tízes húszas szegfű híradó bujdosó nedű hirdetmény tanúság hűsöl simul burája eskü dicsér kúra fésű kísértet /24 pont 2. Írd be a megfelelő mássalhangzókat! mállik ventilátor bakancs barakk agancs köpeny szakállas lábadozik nőttök nyílik puffan sakkban millió ványadt biliárd főképpen /16 pont 3. Húzd alá a helytelen elválasztásokat, s a javítást írd le! Galy-lyak köny-nyel csak-is kilo-gramm Egyszer-egy prog-ram épp-úgy ma-dzag mene-dzser Ri-chárd Pál-ffy még-is mind-egy edz-dze /9 pont

4 4. Írd le a következő szavak helyes rövidítését!
délkelet ……………… helikopter ……………… általános ……………… kilogramm ……………… emelet ……………… október ……………… forint ……………… versszak ……………… körút ……………… oldal ……………… perc ……………… másodperc ……………… /12 pont 5. Felelj a kivel? Mivel? Kérdésre a következő szavakkal! gyöngy ……………… keksz ……………… Kedv ……………… pötty ……………… Juh ……………… Végh ……………… Index ……………… Kiss ……………… /8 pont 6. Írd be a helyes kezdőbetűket a zárójelben megadott mássalhangzókkal! …ossuth …ozibeli (k, m) …lora …otelban (f, h) …adách …ínházi (m, sz) …iume …ttermet (f, é) …erihegyi …epülőtéren (f, r) …ukács …ürdőből (l, f) …nna …állodai (a, sz) …ikelet …otel mellett (k, h) …irenze …izzéria (f, p) /18 pont

5 Megoldás 4. Írd le a következő szavak helyes rövidítését!
délkelet DK hektoliter hl általános ált. kilogramm kg emelet em. október okt. forint Ft versszak vsz. körút krt. oldal o. perc min másodperc s /12 pont 5. Felelj a kivel? Mivel? Kérdésre a következő szavakkal! gyöngy gyönggyel keksz keksszel kedv kedvvel pötty pöttyel juh juhval Végh Véghgel index indexszel Kiss Kiss-sel /8 pont 6. Írd be a helyes kezdőbetűket a zárójelben megadott mássalhangzókkal! Kossuth mozibeli (k, m) Flóra Hotelban (f, h) Madách színházi (m, sz) Fiume éttermet (f, é) Ferihegyi repülőtéren (f, r) Lukács fürdőből (l, f) Anna szállodai (a, sz) Kikelet Hotel mellett (k, h) Firenze pizzéria (f, p) /18 pont

6 7. Írd be a megfelelő magánhangzókat!
Ha az első alak helyes: 1 /Ha a második alak: 2 /Ha mindkettő: x karamellel karamell-lel ………….. Gellérthegy Gellért-hegy ………….. ördöngős ördöngös ………….. bolyt bojt ………….. idénynyitás idénnyitás ………….. búra bura ………….. váll-lap vállap ………….. újjal ujjal ………….. szolid szolíd ………….. matematika –verseny matematikaverseny ………….. Vadászati Világkiállítás Vadászati világkiállítás ………….. 8. Tedd felszólító módba! (E/3. alanyi ragozás) fáj ……. nyit ……. folyik ……. tesz ……. hagy ……. hisz ……. huny ……. gyújt ……. ő ……. edz ……. jön ……. forraszt …….

7 Megoldás 7. Írd be a megfelelő magánhangzókat!
Ha az első alak helyes: 1 /Ha a második alak: 2 /Ha mindkettő: x karamellel karamell-lel 1 Gellérthegy Gellért-hegy x ördöngős ördöngös 2 bolyt bojt x idénynyitás idénnyitás 1 búra bura x váll-lap vállap 1 újjal ujjal x szolid szolíd 1 matematika –verseny matematikaverseny 2 Vadászati Világkiállítás Vadászati világkiállítás 1 8. Tedd felszólító módba! (E/3. alanyi ragozás) fáj fájjon! nyit nyisson! folyik folyjon! tesz tegyen! hagy hagyjon! hisz higgyen! huny hunyjon gyújt gyújtson! ő lőjön! edz eddzen! jön jöjjön forraszt forrasszon!

8 9. Alkoss mondatokat az alábbi azonos alakú szavakkal
9. Alkoss mondatokat az alábbi azonos alakú szavakkal! Csak a megadott alakot használd, ne tegyél hozzá toldalékot! A.) kezdet B.) szövet C.) vajon D.) szárnyas /8 pont Megoldás A.) kezdet 1. Minden kezdet nehéz. 2. A tanárnő új feladatot kezdet. B.) szövet 1. Jó minőségű ez a szövet. 2. Miért szövet mindig új anyagot ez a cég? C.) vajon 1. Vajon pirítottam meg a rántást. 2. Vajon mindenki eljön? D.) szárnyas 1. Kedvelem a szárnyas ételeket. 2. Szárnyas ablakot építettek be a házba. /8 pont


Letölteni ppt "„Ezüst toll 2007” Helyesírási verseny."

Hasonló előadás


Google Hirdetések