Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felnőttképzés a közművelődés intézmény- rendszerében Budapesti Művelődési Központ 2012. március 14. Klein Marianna Képzési osztály vezetője.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felnőttképzés a közművelődés intézmény- rendszerében Budapesti Művelődési Központ 2012. március 14. Klein Marianna Képzési osztály vezetője."— Előadás másolata:

1 Felnőttképzés a közművelődés intézmény- rendszerében Budapesti Művelődési Központ 2012. március 14. Klein Marianna Képzési osztály vezetője

2 Önálló tanulás szakképzés felsőoktatás közoktatás Élethosszig tartó tanulás (LLL) Formális tanulás Nem formális tanulásInformális tanulás felnőttképzés iskolarendszerűIskolarendszeren kívüli közművelődés tájékoztatás intézményei

3 Budapesti Művelődési Központ Közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató intézmény – több mint 30 éve Fenntartó: Budapest Főváros Közgyűlése Legfontosabb szolgáltatási területeink: - humán erőforrás-fejlesztés (kulturális szakemberek szervezett továbbképzése, képzésfejlesztés) - információszolgáltatás, tanácsadás, fórumok, szervezése - projektszemléletű (nemzetközi) kapcsolatok fejlesztése

4 Legfontosabb szolgáltatási területeink, főbb célcsoportjaink A régió amatőr művészeti értékeinek gyarapítása és bemutatása, művészeti csoportok működtetése Célcsoportok: Kulturális területen dolgozó szakemberek Közművelődési intézmények, civil szervezetek Önkormányzatok Nem hivatásos művészek és művészeti csoportok Lakosság

5 Felnőttképzés A közművelődési intézmények kiváló terepei: jól ismertek a lakosság körében, mindig folytattak felnőttképzési tevékenységet: pl.informális, nemformális képzések: klubok, szakkörök, stb, melyek fontos szerepet töltenek be a kulcskompetenciák fejlesztésében Alacsonyküszöbű szolgáltatásokkal alternatívát jelentenek a hátrányos helyzetű célcsoportok számára is

6 Miért szükséges? Miért előnyös? Meglévő igénybevevői kör számára új szolgáltatás, szolgáltatásbővítés: nagyobb elégedettség Új rétegek elérése Több lábon állás, kitörési pont, újabb pályázati lehetőségek, fejlődési lehetőség Egész életen át tartó tanulás népszerűsítése Nem minden közművelődési intézmény tevékenységi körébe illeszkedik a felnőttképzés!

7 Felnőttképzés Stratégiai pont a BMK tevékenységi körében 2003 óta nyilvántartásba vett felnőttképzést folytató intézmény (Fővárosi Munkaügyi Központ) 2008 óta akkreditált felnőttképző intézmény: minőségbiztosított, szabályozott, ellenőrzött,magas szakmai színvonalú szolgáltatás 2012 februárjában az intézmény-akkreditáció megújításra került

8 Képzési osztály feladatai Felnőttképzéssel kapcsolatban: Előzetes képzési igényfelmérés Fejlesztés (képzési program,programakkreditáció) Oktatásszervezés - kulturális szakemberek és - lakosság számára Felnőttképzési szolgáltatások Képzési munkatársak száma a BMK-ban: 6 fő (más típusú feladataik is vannak, projektekben)

9 Felnőttképzés tervezése, megvalósítása Alapja: BMK stratégiája Év végi önértékelés Minőségcélok meghatározása Munkaterv Szakmai és lakossági igények figyelembevétele (igényfelmérések) Várható pályázati kiírások (pl. TÁMOP 3.2.12) Nem tervezett, új lehetőségek

10 Felnőttképzési tevékenység megkezdése Intézmény és képzés bejelentése, igazgatási szolgáltatási díj megfizetése Képzési programmal kell rendelkezni A nyilvántartási szám használata „Felnőttképzési nyilvántartási szám: ………..” – képzési dokumentáción (jelenléti ív, haladási napló, bizonyítvány stb) – a képzéssel kapcsolatos dokumentumokon, írott tájékoztatókon, programfüzetben – kifüggesztés intézményben!

11 Felnőttképzési tevékenység Személyi és tárgyi feltételek biztosítása Felnőttképzési szerződés megkötése Előzetesen megszerzett tudás mérése, értékelése, figyelembe vétele A képzés megvalósításával összefüggő, előírt dokumentumok vezetése Statisztikai adatszolgáltatás (OSAP 1665. sz.)

12 Felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó jogszabályok A változásokat folyamatosan figyelemmel kell kísérni! 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról

13 A felnőttképzési törvényhez kapcsolódó rendeletek 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól 22/2004. (II. 16.) Korm. Rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól

14 A felnőttképzési törvényhez kapcsolódó rendeletek 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásának szabályairól 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról

15 Felnőttképzési kínálatunk 51 nyilvántartásba vett képzésünk van jelenleg (általános, szakmai jellegű), nyelvi és OKJ-s nincs Ebből 14 képzés programakkreditációval rendelkezik: a KAB rendszerében és a FAT-nál akkreditáltak További lehetséges rendszerek pl. pedagógus, szociális vagy csupán FAT akkreditálás 2 felnőttképzési szolgáltatásunk: előzetes tudásszint felmérés (főleg OKJ-s képzésnél van jelentősége) PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat®

16 Felnőttképzési intézmény-akkreditáció feltételei Felnőttképzési szolgáltatásokat nyújt, Biztosítja a rendszeres képzés folytatásához, továbbá a felnőttképzési szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, Tervezi, fejleszti és értékeli tevékenységét, Intézményirányítási és döntési folyamatai szabályozottak, A tevékenységéről nyújtandó tájékoztatás, valamint a képzési programok lebonyolítása érdekében információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszert működtet (24/2004. FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 2. §)

17 Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások Olyan szolgáltatás, amely a képzések egyénre szabott kialakításának elősegítésére, a képzések hatékonyságának javítására, vagy a munkavállalás elősegítésére irányul. Pl. előzetesen megszerzett tudás mérése, pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás,képzési szükséglet felmérés és a képzési tanácsadás, elhelyezkedési tanácsadás, álláskeresési technikák oktatása, stb.

18 „PALLÓ” A PALLÓ az első olyan felnőttképzési tájékoztató szolgálat, melyet egy közművelődési intézmény (BMK) működtet 2006. szeptember 1-jén kezdte meg működését A szolgálat célja: a felnőttképzésbe való bekapcsolódás, a munkaerő-piacra való sikeres visszatérés támogatása Eredmény: folyamatosan nő a szolgálatot felkeresők száma: évente 900-1200 főt jelentett

19 Alacsonyküszöbű szolgáltatások Alapkritériumai: ingyenes, bárki számára nyitott, fizikailag is könnyen elérhető, a nyitva tartás igazodik az igénybevevők igényeihez, biztosítja az információhoz való hozzáférés esélyegyenlőségét, kötelezettségektől mentes, használatuk önkéntes, előzetes bejelentkezés nem szükséges, anonimitás, titoktartás biztosított, kommunikáció igazodik az ügyfél sajátosságaihoz

20 PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat® szolgáltatásai: Felnőttképzési és munkaerő-piaci információ szolgáltatás, pályaorientáció, egyéni tanácsadás Internetes információs oldal: www.felnottkepzesinfo.hu Közösségi számítógép használata, szabályzat alapján Kiadványok elérése helyben olvasásra Információs napok, képzési börzék szervezése Szakmai és információs kiadványok szerkesztése (szakmai és lakossági) Felnőttképzési konzulens képzés szervezése Szakmai gyakorlóhelye a leendő tanácsadóknak Help-desk biztosítása (szakmának),mentorálás,konzultáció

21 PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat® működése Tevékenységének folyamata szabályozott, tanácsadói protokoll szerint Tanácsadás módja: személyes, telefonos, e- mailes Ügyfélfogadás rendje:heti 12 órában, 2-3 tanácsadó Cél egyebek mellett az ügyfél általi önálló információkeresés elérése, irányítással Működésének alapja az élő, kiterjedt kapcsolatrendszer (munkaügyi kirendeltségek, felnőttképzők, szakmai tanácsadók, hivatalos szervek, stb.)

22 PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat® működése A felnőttképzési konzulens kompetenciája pontosan körülhatárolt! – Tanácsadói tevékenység első és második szintje: tanácskérő önállóan dönt, csak tájékozódik A tájékoztatás nem irányítás, nem felelősségátvállalás Hiteles, naprakész információ Kompetenciát meghaladó kérdésekben továbbirányítás a megfelelő szakemberhez –pl. mentális tanácsadás esetében Álláskereséssel közvetlenül nem foglalkozik, közvetve segít

23

24 PALLÓ-modell Eddigi tapasztalatok alapján: Adaptáció lehetőségének kidolgozása, felkészítés 2010 óta a PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat® hálózatban működik (TÁMOP projektben fejlesztés, négy iroda) Cél: országos szinten PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálatok működése a közművelődési intézményekben, minimális kritériumoknak legalább megfelelve!

25 www.felnottkepzesinfo.hu Linkgyűjtemény (kb. 1200 link) Naprakész, folyamatosan frissített www.eletpalya.munka.hu (Nemzeti Pályaorientációs Portál) tartalomszolgáltatója, a felvi, az NSZFI, OH mellett!www.eletpalya.munka.hu Lakosságnak és szakembereknek szól Éves látogatói száma közel 130 000 Jelenleg is fejlesztés alatt áll (országos hálózatban régiós aloldalakkal működik)

26

27 Köszönöm a figyelmet! Klein Marianna T: 371-2771 e-mail: kepzes@bmknet.hu www.bmknet.hu www.felnottkepzesinfo.hu


Letölteni ppt "Felnőttképzés a közművelődés intézmény- rendszerében Budapesti Művelődési Központ 2012. március 14. Klein Marianna Képzési osztály vezetője."

Hasonló előadás


Google Hirdetések