Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projekt a TÁMOP 1.4.3-08/2 program keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projekt a TÁMOP 1.4.3-08/2 program keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg."— Előadás másolata:

1

2 A projekt a TÁMOP 1.4.3-08/2 program keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

3 A „PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat” bemutatása Klein Marianna a projekt szakmai vezetője, Budapesti Művelődési Központ

4 A szakmai műhely célja Az adaptációs partner és a Budapesti Művelődési Központ közötti együttműködés elindítása, nyitórendezvény A projekt és a PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat bemutatása Helyi partnerségi kapcsolatok kialakításának lehetőségei a létrejövő szolgálattal

5 HEFOP előzmény 2004. évi HEFOP 3.5.4 pályázati kiírás 1. körös nyertese a BMK – PALLÓ projekt Cél: a közművelődési intézmények felnőttképzési szolgáltatásainak bővítése az élethosszig tartó tanulásba történő bekapcsolódás támogatása

6 HEFOP előzmény A közművelődési intézmények nagy látogatottságú, a lakossághoz közel álló intézmények, kiváló terepei a felnőttképzésnek, felnőttképzési szolgáltatásoknak

7 HEFOP előzmény A projekt elemei: Akkreditált felnőttképzési konzulens képzés kidolgozása és indítása (blended learning) Felnőttképzési tájékoztató szolgálat kialakítása és működtetése a BMK-ban PALLÓ információs rendszer: Felnőttképzésinfó.hu disszemináció

8 PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat A PALLÓ az első olyan felnőttképzési tájékoztató szolgálat, melyet egy közművelődési intézmény (BMK) működtet 2006. szeptember 1-jén kezdte meg működését A szolgálat célja: a felnőttképzésbe való bekapcsolódás, a munkaerő-piacra való sikeres visszatérés támogatása Eredmény: 2006 szeptembere óta folyamatosan nő a szolgálatot felkeresők száma: ez 2008-ban 1200 főt jelentett

9 Elérhetőségek A szolgálat elérhetőségei: Budapesti Művelődési Központ Palló felnőttképzési tájékoztató szolgálat 1119 Budapest, Etele út 55. T: 06-1-371-2772, 371-2773 E-mail: palloinfo@bmknet.hupalloinfo@bmknet.hu www.felnottkepzesinfo.hu

10

11 Az iroda szolgáltatásai I. Az iroda szolgáltatásai ingyenesek Felnőttképzési tájékoztatás telefonon,e-mailben, web-kamerás kapcsolaton keresztül Pályaorientációs, munkavállalási tanácsadás személyre szabott tanácsadás keretében Közösségi számítógép üzemeltetése Ügyfélfogadási idő: hétfőn10-12 óráig, kedden, csütörtökön 13-18 óráig

12 Az iroda szolgáltatásai II. PALLÓ információs rendszer működtetése a lakosság és a szakma számára: www.felnottkepzesinfo.hu Felnőttképzési konzulens képzések szervezése, kihelyezése Help-desk: felnőttképzési szakmai segítségnyújtás, konzultációs lehetőség

13 Az iroda szolgáltatásai III. Lakosságnak, szakmának szóló információs napok, rendezvények, képzési börzék szervezése (Pályainfo rendezvények) Állásbörzéken, karriernapokon felnőttképzési tájékoztatás-kitelepülés Információs kiadvány szerkesztése (Felnőttképzési iránytű) Egyetemi hallgatók szakmai gyakorlati helye

14

15 A tájékoztató szolgálat munkatársai A szolgálat vezetője: Klein Marianna felnőttképzési konzulens, diáktanácsadó munkatársai: – Egervári Krisztina felnőttképzési konzulens, felnottkepzesinfo.hu szerkesztője – Makk Katalin felnőttképzési konzulens, munkavállalási tanácsadó

16 A felnőttképzési konzulens feladatai A felnőttképzési konzulens kompetenciája pontosan körülhatárolt! Hitelesen tájékoztat képzésekről, igénybe vehető támogatásokról, felnőttképzéssel kapcsolatos jogszabályokról Segít kiválasztani a megfelelő szakképesítést nyújtó tanfolyamot, informál szakmákról,képzőintézményekről Pályaorientációs, pályakorrekciós kérdésekben személyes konzultációs lehetőség Kompetenciát meghaladó kérdésekben továbbirányítás a megfelelő szakemberhez

17 K apcsolattartás A sikeres tájékoztatás alapja a hiteles, naprakész információ A konzulensi munka fontos része az együttműködés, folyamatos kapcsolattartás a szakmai szervezetekkel, képzőkkel,munkaügyi kirendeltségekkel Minden olyan intézménnyel kapcsolatra törekszünk, ahonnan az ügyfél számára hasznosítható információt kapunk

18 A szolgálatot felkeresők körének csoportosítása I. 18-55 éves korú lakossági célcsoport Regisztrált álláskereső, tartósan munkanélküli Képzés, képző intézmény után érdeklődik Szakmát szeretne tanulni Régi-új OKJ szakképesítésekkel kapcsolatos megkeresések

19 A szolgálatot felkeresők körének csoportosítása II. Támogatott képzésekben kíván részt venni, támogatási lehetőségekről kér információt Átképzési,pályakorrekciós kérdésekben kér segítséget Tanulási nehézségekkel küszködik Komplex, bonyolultabb esetek

20 PALLÓ Információs Rendszer www.felnottkepzesinfo.hu A felnőttképzési konzulensek legfontosabb információ-forrása! Átláthatóvá és elérhetővé teszi az interneten meglévő, a felnőttképzéshez kapcsolódó információkat Szolgáltatásai: hírek,hírlevél,fogalomtár E-learninges tananyagok,önálló tanulást segítő programok

21

22 A www.felnottkepzesinfo.hu gondozója a felnőttképzési konzulens Folyamatosan frissíti, feltölti, karbantartja a honlapot Biztosítja a naprakész információk eljutását mind a munkatársak, mind a lakosság felé Kb. 1200 link található a honlapon Éves látogatói szám: 80 000

23 Speciális helyzet Tevékenységünk nem hasonlítható össze a munkaügyi kirendeltségek, más professzionális tanácsadók munkájával Nem több, nem kevesebb, más a feladatunk Hiánypótló szolgáltatás:hidat képezünk a munkaügyi kirendeltségek, képző intézmények, tanácsadó irodák és a lakosság között

24 Mikor igazán jó egy projekt? A pályázat megvalósítási ideje után az eredmények, programok tovább hasznosíthatók, fejleszthetők, beépíthetők, más számára elérhetők A PALLÓ minden eleme tovább él, újabb pályázati lehetőségek kihasználásával bővítjük, fejlesztjük szolgáltatásainkat, együttműködő partnereket is bevonva

25 Köszönöm a figyelmet! Telefon: 06-1-371-2771 e-mail: pallo@bmknet.hu

26 Budapest Főváros közművelődési szakmai szolgáltató intézménye, megyei művelődési központ. Kiemelt feladata a közművelődés szakmai fejlesztése: minőségbiztosítási rendszer kidolgozása és bevezetése a közművelődési intézményekben szakmai továbbképzések kidolgozása és kihelyezése országszerte fejlesztési programok kidolgozása, hálózatosítása, forrásbevonás és továbbítás szakmai információszolgáltatás

27

28 A „PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat” országos hálózatának kiépítése projekt ismertetése Kiss Gábor projektmenedzser, Budapesti Művelődési Központ

29

30 Dióhéjban TÁMOP-1.4.3-08/2 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok – B komponens A projekt egy előző HEFOP projekt keretében kidolgozott komplex program felkészítése az adaptációra, a hálózatosítás elindítása döntés előkészítő ajánlás elkészítése a hálózat további üzemeltetése érdekében

31 Cél A projekt célja az elért eredmények disszeminációjával, az adaptáció lehetőségének kidolgozásával, szakmai és módszertani szolgáltatások biztosításával felnőttképzési tájékoztató szolgálatok működtetése közművelődési intézményekben (Budapesten egy újabb kerületben és három vidéki helyszínen.)

32 Cél szakmai szolgáltató intézményként : a közművelődési intézményrendszer funkcióbővítése, új források elérhetővé tétele, új célcsoportok elérése, meglévő közönség új szolgáltatásokkal történő kiszolgálása országos szintű help desk szolgáltatás kínálása

33 Cél a lakosság munkaerő piaci esélyeinek növelése, életminőségük emelése a felnőttképzés eszközrendszerével passzív lakossági csoportok számára alacsonyküszöbű szolgáltatás biztosítása szektorok közötti eligazodás és ügyintézés támogatása, partnerség építés

34 Projektelemek A közművelődési intézmények tájékoztatása és bevonása érdekében módszertani bemutató és felkészítő program a négy együttműködő partner intézményében. A modell alkalmazásának lehetőségét megalapozó tanulmány, majd adaptációs csomag szerkesztése Az internetes információs rendszerhez (www.felnottkepzesinfo.hu) történő csatlakozás feltételeinek megteremtése, működtetésewww.felnottkepzesinfo.hu Felnőttképzési Iránytű címmel lakosságnak szóló információs kiadvány szerkesztése és kiadása Humánerőforrás-fejlesztés: konzulensi munkára való felkészítés (Felnőttképzési konzulens akkreditált képzés keretében) Felnőttképzési tájékoztató szolgálatok célcsoport elérési koncepciójának, kommunikációs tervének kidolgozása, a szolgálatok közös vizuális megjelenésének tervezése és kivitelezése Központi szakmai szolgáltatás (help-desk) működtetése az ország számos pontján dolgozó, végzett felnőttképzési konzulensek számára Magyar és angol nyelvű kiadvány készítése a projektről A projekt eredményeit összefoglalva, javaslat készítése a kulturális és foglalkoztatási ágazat döntéshozói számára a modell fenntartását biztosító jogszabályi környezet kialakítására

35 Eszközök adaptációs csomag létrehozása, know-how átadása segítő szakemberek képzése közös vizuális megjelenés kidolgozása országos internetes információs rendszerhez történő kapcsolódás, helyi aloldalak nyitása személyes és telefonos tájékoztató szolgálatok országos hálózatának létrehozása

36 Eszközök: adaptációs csomag PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat kialakítása közművelődési intézményekben (meglévő információs szolgáltatáshoz kapcsolódva) a szolgálat működtetésének jogi alapjai, filozófiája, kompetenciái, minimális feltételek, etikai kérdések

37 Eszközök: adaptációs csomag a szolgáltatás folyamatleírása ügyfélkezelés, adminisztráció, esetleírások közös arculat kidolgozása közös célcsoport elérési marketingkoncepció formája: kézikönyv, cserélhető oldalakkal

38 Eszközök: felnőttképzési konzulens képzés akkreditált felnőttképzési program blended learning, részben e-learning, otthonról végezhető, tutori segítséggel felkészíti a művelődésszervező végzettségű kollégákat a tájékoztatói munkára szimulálja a majdani feladatot ismerteti és gyakoroltatja az internetes tájékozódást

39 Eszközök: Felnőttképzésinfó.hu régiós aloldal létrehozása helyi tartalomszolgáltató felkészítése, oktatása helyi partnerek információinak gyűjtése, rendszerezése, publikálása kapcsolódás az országos tartalomszolgáltatáshoz központi marketing központi marketing

40 Eszközök: tájékoztatási pontok létrehozása új szolgáltatási pontok beindítása az ott dolgozó kollégák mentorálása help desk biztosítása helyi partnerség és ismertség kialakítása monitoring, tapasztalatok összegzése

41 Eszközök: Felnőttképzési iránytű kiadvány Lakossági információs kiadvány négy régiós mutációban

42 Projektelemek A közművelődési intézmények tájékoztatása és bevonása érdekében módszertani bemutató és felkészítő program a négy együttműködő partner intézményében. A modell alkalmazásának lehetőségét megalapozó tanulmány, majd adaptációs csomag szerkesztése Az internetes információs rendszerhez (www.felnottkepzesinfo.hu) történő csatlakozás feltételeinek megteremtése, működtetésewww.felnottkepzesinfo.hu Felnőttképzési Iránytű címmel lakosságnak szóló információs kiadvány szerkesztése és kiadása Humánerőforrás-fejlesztés: konzulensi munkára való felkészítés (Felnőttképzési konzulens akkreditált képzés keretében) Felnőttképzési tájékoztató szolgálatok célcsoport elérési koncepciójának, kommunikációs tervének kidolgozása, a szolgálatok közös vizuális megjelenésének tervezése és kivitelezése Központi szakmai szolgáltatás (help-desk) működtetése az ország számos pontján dolgozó, végzett felnőttképzési konzulensek számára Magyar és angol nyelvű kiadvány készítése a projektről

43 Projektelemek A projekt eredményeit összefoglalva, javaslat készítése a kulturális és foglalkoztatási ágazat döntéshozói számára a modell fenntartását biztosító jogszabályi környezet kialakítására

44 Együttműködési pontok az adaptációs partnernél kialakításra kerülő tájékoztató szolgálattal – szakmai beszélgetés a helyi partnerségi kapcsolatok kialakításának lehetőségéről

45 Szakmai workshopok A felnőttképzési konzulensek munkájának ismertetése a Felnőttképzésinfó.hu információs rendszer működése és kapcsolódási lehetőségei

46 www.pallo.bmknet.hu


Letölteni ppt "A projekt a TÁMOP 1.4.3-08/2 program keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg."

Hasonló előadás


Google Hirdetések