Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Biztonságos anyagmozgatás 2011

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Biztonságos anyagmozgatás 2011"— Előadás másolata:

1 Biztonságos anyagmozgatás 2011
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Biztonságos anyagmozgatás 2011 IIX Előadás Állvány nélküli és Állványos tárolás Pintér Péter Mihály Szoba : A28

2 Állvány nélküli tárolás:
Jellemzői Az árukat és a tárolási egységeket a padlószinten egy vagy több rétegben közvetlenül egymásra helyezve tárolják. Akkor célszerű alkalmazni, ha viszonylag nagy mennyiséget kell egy árufajtából tárolni és az áruk illetve a tárolási egységek a sérülés veszélye nélkül több rétegben egymásra helyezhetők, továbbá nincs szükség a tárolás során a közvetlen hozzáférés biztosítására minden tárolási egységhez.

3 Az áruhalmazok elrendezése az egy árufajtából tárolandó tárolási egységek számától függően
→ Soros (ha hozzá lehet férni a rakományhoz) → Tömbös (jobb helykihasználású).

4 2. tárolóeszközökön való tárolás
Típusai: 1. közvetlen halmozás 2. tárolóeszközökön való tárolás 1. Közvetlen halmozás: - akkor célszerű ha a tárolási egység egyben forgalmi egység is   - ha rendszeresen kell a tárolási egységnél kisebb árumennyiséget kiadni, akkor minden árufajtából legalább 1-1 egység hozzáférhetőségét és bonthatóságát lehetővé kell tenni

5 Tárolás közvetlen halmozással:
a tárolt árú egységek közvetlen egymásra helyezése tárolóeszközt nem igényel. Típusai: - Kézi halmozás: kis súlyú egységek esetén, kb. 2,20 m tárolási magasságig alkalmazható  - Gépi halmozás: Emelőtargoncákkal vagy futódarukkal végezhető, a munkát végző gépeket az áru alakjához és méretéhez alkalmazkodó, biztonságos megfogószerkezettel kell ellátni

6 Tárolóeszközökön való tárolás típusai:
a)   sík rakodólapos tárolás: szabályos alakú, a modul rendszerbe illeszkedő méretű csomagolóeszközökben elhelyezett (pl.: dobozolt) vagy egyéb sík rakodólapon egységbe fogható (pl.: zsákolt) árúk tárolására alkalmas, tárolási magasság függ a csomagolóeszköz nyomószilárdságától b)   rakodólemezes tárolás: mozgatásához az emelőtargoncákat különleges megfogó – és letoló szerkezettel kell ellátni, nagyobb felületen való felfekvése miatt biztonságosabb

7 c)    oldalfalas, keretes vagy sarokoszlopos (rakoncás) rakodólapos tárolás: szabálytalan alakú vagy kevésbe teherbíróképes csomagolású árúknál biztonságosan alkalmazható, emelőtargoncákkal vagy felrakó darukkal kezelhető d)   tároló keretes tárolás: terjedelmes vagy szabálytalan alakú árúk tárolására alkalmas. Általában alakja és mérete az árú alakjához, méretéhez alkalmazkodik

8 zsákolt árú Nem egységrakományú árúk tárolása
Falaktól legalább 30cm-re máglyában, első és utolsó 4 zsákját kötésbe. Célszerű egymás feletti rétegzett az alattuk lévőhöz viszonyítva merőleges helyzetben. Lisztes gabona, zsák, 10 cm magas alátétre, max 7 zsák egymásra.(Kézi anyagmozgatás) 3-4 m magas máglya(gépi anyagmozgatás) Kis mennyiségnél a zsákokat szájukkal felfelé kell elhelyezni. Cementes, gipszes zsákot 3 zsák alapterületű máglyába, kötésbe, vagy sűrűn egymás mellé, max 1,6 m magasan.

9

10 telt hordó vagy henger alakú doboz
Max. 2 réteg, második réteg az első réteg mélyedéseibe (nyergeibe). Alsó réteg két vége elgördülés ellen ékkel biztosítva. üres hordó vagy hengeres doboz Nyergelve vagy homloklapra helyezve gúla alakban több rétegben. Olyan magasra, hogy egyensúlya biztonságos legyen, alsó sort ne fenyegesse összenyomódás. Elgördülés ellen ékek. Papírtekercsek Palástjukra fektetve, homloklapra is lehet . Alátétes – rétegek közé palló alátét, minden réteg szélső tekercseit ékelni. Nyerges – elhelyezés mélyedésekben, ékelés alsó réteg szélső tekercsei. Homloklapos – jobb terület és térkihasználás.

11

12 Gázpalackok -        előírt biztonsági szerelvényekkel (záró sapka, szelepvédő sapka) tárolhatók -        alul gurulás gátlóval felszerelve tárolhatók -        nyáron hőtől, télen fagytól és fűtőtestektől védve tárolni -        különböző gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve -        különböző gyúlékony, éghető és égést tápláló gázokat tartalmazó palackokat pedig egymástól elkülönítetten illetve a többi gáz tartalmazó palacktól is tűzbiztos falakkal elválasztott, tűzvédelmi szempontból raktározásra alkalmas helyiségben kell tárolni. -        Jól szellőző, mennyezet nélküli könnyűszerkezetű helyiségben kell tárolni

13

14 -        Azonosíthatók színjelzésről, palackok nyakában lévő beütésről, szerelvénycsatlakozás alapján. (Dissou-sárga, oxigén-kék, sűrített levegő-lila, nitrogén-zöld, hidrogén és más éghető gáz –vörös, CO2 és más nem éghető gáz-szürke) -        6 m-es körzetében tilos dohányozni és nyílt lángot használni, táblával jelezni kell. -        Álló helyzetben és eldőlés ellen biztosítva (450- dissou palackok) -        Nem szabad dobni, ejteni, gurítani, ütni, nem szabad áramkör részének vagy erős felmelegedésnek kitenni. -        Tárolható állva, kikötve vagy targoncára szerelve

15 Rönkfák Megfelelő teherbírású alátétekre helyezve, felfelé keskenyedő máglyában, nyergelve szabad tárolni. Máglyákat szétcsúszás ellen biztosítani kell. hengeres fák (Cölöp, oszlop) vízszintes alátétre helyezve, elgördülés ellen biztosítva. Rétegek vagy alátétre, vagy nyergelve. Máglya magassága max. 2 méter. Fűrészárúk Fafajta hosszúsági és vastagsági méretek szerint elkülönítve. Máglyákat alátétgerendákra helyezni (alsó réteg és a talaj között 30 cm). Máglya szélessége fenyő-fűrészárúnál 4 m-nél, lombos fűrészárúnál 3 méternél nem lehet nagyobb. A szélessége a magassága 0,6 szeresénél kisebb nem lehet. Magassága kézi rakodásnál 4 m, gépinél 6-7 m lehet. Sorok közé alátétléc kell.

16

17

18 nagy átmérőjű hosszú fémcsövek
Felfelé keskenyedő máglyákba, nyergelve (alsó sorok kiékelve) vagy tároló keretekbe helyezve. Betoncsövek 1,2 magasságig fektetve, lépcsőzetesen egymásra rakva (csövek karmantyúi rétegenként ellentétes oldalra kerüljenek). Alsó sorok kiékelése. 30 cm-nél nagyobb átmérő esetén karmantyújukra állítva is szabad tárolni. Elmozdulás ellen védeni kell.

19

20 Állvány nélküli tárolás speciális biztonságtechnikai problémái (be- és kirakodás)
Betároláskor az áruk csak olyan magasságig helyezhetők el, ami figyelembe véve a csomagolás és áru nyomószilárdságát és az adott födém teherbírását → A halmaz egyensúlyi helyzete stabil, nem áll fenn a ledőlés, leborulás veszélye külső hatásra sem.

21 → A legfelső egységek felhelyezése és levétele is biztonságosan megoldható.
→ Kézi rakodás esetén a maximális kiszolgálási magasság 2,2 m. Egy halmazba (rakatba) lehetőleg csak azonos áruféleségek (méret, anyag, minőség) helyezendők az adott árura vonatkozó halmaz (rakat) képzési előírások figyelembe vételével.

22 Henger alakú terhek fektetve való tárolásakor a szélső darabok az eldőlés, elgurulás ellen ékekkel rögzítendők. Szabályos négyszög keresztmetszetű áruk tárolásakor az egyes sorok, rétegek közé megfelelő szilárdságú, azonos méretű alátétek helyezendők oly módon, hogy Az egymás fölé kerülő rétegek alátétei egy függőleges síkban helyezkedjenek el. Az egymásra helyezett sorok, rétegek mindig vízszintes síkban helyezkedjenek el.

23 Kitároláskor a halmazok megbontását csak felülről szabad megkezdeni és a bontást felülről lefelé soronként haladva egyenletesen kell végezni. A halmazok tetejére csak indokolt esetben, pl. kötözési célból szabad felmenni, a felmenet előtt meg kell győződni, hogy nem áll fenn a szétcsúszás, szétdőlés veszélye.

24 -        közvetlen halmozás esetén (ha egymásra helyezéssel az eldőlés elleni védelem nincs biztosítva) kötéseket, sorok közé alátéteket, kiékeléseket, ékeket kell alkalmazni. -        Anyagokat, egységrakományokat, olyan magasra szabad felrakni, míg biztos egyensúlyban maradnak, felrakásuk, levételük biztonságos. -        Hegyes. Éles részeket el kell távolítani tárolás előtt vagy veszélymentes tárolásukat más módon kell megoldani. -        Hosszú anyagoknak falhoz döntve tárolásakor ütközőket és határoló kereteket kell alkalmazni. -        Halmazok megbontását csak felülről szabad megkezdeni. -        Anyaghalmazokon való tartózkodás TILOS!

25 Állványos tárolás: Jellemzői
Alkalmazása általában akkor indokolt, ha egy árufajtából viszonylag kis mennyiséget kell tárolni vagy az áruk illetve a tárolási egységek nem, vagy csak korlátozott számban helyezhetők egymásra. A leggyakrabban alkalmazott soros elrendezésű állványok közvetlen hozzáférési lehetőséget biztosítanak minden tárolási egységhez. Tömbös elhelyezésnél jobb a térkihasználás, de nem biztosítható a közvetlen hozzáférés az egyes tárolási egységekhez.

26

27

28 Megoldásai Polcos állványok: Viszonylag kis méretű egyedi áruk vagy tároló ládák tárolására. Az áru tulajdonságainak megfelelően legyen kialakítva (kis méret kézi, nagy méret gépi). Konzolos állványok: Csövek, rudak, deszkák stb. tárolására. Utántöltős állványok: Tömbös megoldás, de a tárolási egységeket alátámasztó hossztartók lejtősek, a végén ütköző van. Mindig a régebben elhelyezettet lehet kiszedni. A kivételhez speciális targoncát használnak (dönthető villás)

29

30 Átjárható állványok: Rakodólapos tárolásra
Átjárható állványok: Rakodólapos tárolásra. Lehetővé teszi a targoncás közlekedést. Gördíthető állványok: A padlószinten elhelyezett sínpályán kézi vagy gépi erővel mozgathatók. Azon a helyen, ahol a folyosót nyitjuk, a mozgatás előtt mindent el kell távolítani. Körforgó állvány: Végtelenített vonóelemre rögzített tároló elemek (tálcák, polcok stb.). Lehet kézi vagy gépi mozgatású, függőlegesen vagy vízszintesen forgó.

31

32 Állványos tárolás speciális biztonságtechnikai problémái
Az állványokat a tárolási egységek tömegének megfelelő terhelésre kell méretezni, a megengedett (polconkénti/szerkezetenkénti) teherbírást az állványokon jól látható módon fel kell tüntetni. Az állványokat a statikus és dinamikus hatások következtében előálló bármilyen elmozdulás (megcsúszás, eldőlés) ellen biztosítani kell.

33

34 Az állványok állapotát évente legalább egyszer ellenőrizni kell, jegyzőkönyvet kell felvenni erről és a hibák javításáról gondoskodni kell. Rekeszes, konzolos és egyéb kialakítású állványok csak olyan egységek tárolására használhatók, melyre kialakították. Utántöltős állványoknál az anyag mozgása begyorsulásának megakadályozására meghatározott távolságra fékező tárcsákat kell beépíteni. A kitárolási oldalon ütközőkkel kell megakadályozni a rakomány tároló csatornából való kiesését.

35

36 Gördíthető állványrendszerekbe olyan (pl
Gördíthető állványrendszerekbe olyan (pl. fotocellás) biztonságtechnikai berendezéseket kell beépíteni, melyekkel megakadályozható az állványok mozgása, amíg a köztük lévő folyosó nem teljesen üres. Az áruk állványra helyezésekor meg kell győződni arról, hogy : → Az áru tömege nem lépi túl a feltüntetett rekeszenkénti teherbírást. → Az áru alátámasztása biztonságos, nem áll fenn a leborulás, ledőlés veszélye. → Az áru méretei nem nyúlnak be a közlekedő térbe.

37 Kézi anyagmozgatás esetén az állványmező középső, legkisebb erőkifejtéssel korrigálható (1,7-2,2 m) és alsó (0 ,1 m) zónájában a kis tömegű és kis forgási sebességű árukat célszerű elhelyezni. Tilos az állványokra felkapaszkodni vagy felmászni. Gépi anyagmozgatás esetén a be- és kitároláshoz használt anyagmozgató gépek általában emelőtargoncák vagy állványkiszolgáló targoncák.


Letölteni ppt "Biztonságos anyagmozgatás 2011"

Hasonló előadás


Google Hirdetések