Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Nitkovszki Eduárd Debreceni Kreácionista Kör - DeKK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Nitkovszki Eduárd Debreceni Kreácionista Kör - DeKK"— Előadás másolata:

1 Dr. Nitkovszki Eduárd Debreceni Kreácionista Kör - DeKK
NÓÉ ÖZÖNVIZE MÍTOSZ VAGY VALÓSÁG ? Dr. Nitkovszki Eduárd Debreceni Kreácionista Kör - DeKK

2 ÖZÖNVÍZ – Mi jut eszedbe róla?
Mese az állatokról és Nóéról? Árvizes témájú story az ókorból? Lokális (helyi) áradás története? Vallásos tanítói mese erkölcsi üzenettel? Mezopotámiai mítosz-egyveleg? Globális (világméretű) katasztrófa?

3 AZ ÖZÖNVÍZ ELÖTTI VILÁG
Környezet Bukott világ (1.Móz.3) A föld átkozott az ember miatt (1.Móz.3:17) Egyetlen szárazföld, egy világóceán (1.Móz.1:9-10) Még nem volt: - eső (1.Móz.2:5-6), szívárvány (1.Móz.9:12-17) - évszakok Még megvan: a ‘mennyezet felett való vizek’ (1.Móz.1:6-8) Fejedelemségüket, lakóhelyüket elhagyott angyalok (1.Móz.6:2-4,Júd.6)

4 AZ ÖZÖNVÍZ ELÖTTI VILÁG
‘Mennyezet felett való vizek’ mennyezet = raqia (héber) -a menny, ég szinonimája -teret, v. űrt jelent szövegkörnyezettől függően -”terjedelmes ritkaság” -légkör, ahol a madarak repülnek (1.Móz.1:20) vizek = páraréteg(?) -átengedi a fényt -üvegház-hatás, egyenletes szubtrópusi éghajlat; nincs légáramlás, eső; atmoszférikus nyomás magasabb -kiszűri a káros sugárzást, véd a mutációk, sejtöregedés ellen

5 AZ ÖZÖNVÍZ ELÖTTI VILÁG
Ember A bűneset óta átok alatt van (1.Móz.3:16-19,24) A gonoszság megsokasodott (1.Móz.6:5,11-13) Minden test megrontotta az útját (1.Móz.6:12) Technológiailag fejlett (1.Móz.4:17-22) Erkölcsileg teljesen romlott (1.Móz.6:5) Csak a testi élvezeteknek élő, anyagias (Luk:17:27-28) Házasság szentségét tagadó (1.Móz.4:19,6:2) Nyíltan istentagadó, Istent elutasító, álnok, engedetlen, istenkáromló (Jób 22:15-17, 1.Pét.3:19, 2 Pét. 2:5 Júd.15) Szervezett sátáni aktivitás eszköze (1.Móz.6:1-4)

6 ISTEN DÖNTÉSE OKA = ISTEN SZERETETE, IRGALMA ÍTÉLET
Ember életkorát lerövidíti 120 évre (1.Móz.6:3) -másik értelmezés: Isten 120 éven át győzködi az embert (És az, mikor eljõ, megfeddi a világot bûn, igazság és ítélet tekintetében: (Ján. 16:8)) Megbánja, hogy embert teremtett (1.Móz.6:6) Eltörli az embert, minden állatot (1.Móz.6:7) –1.Móz. 7:14 Õk, és minden vad az õ neme szerint és minden barom az õ neme szerint és minden csúszó-mászó állat, mely csúsz-mász a földön, az õ neme szerint és minden repdesõ állat az õ neme szerint, minden madár, minden szárnyas állat. OKA = EMBER BŰNE KEGYELEM Isten szövetséget köt Nóéval(1.Móz.6:18) várt az Isten béketûrésre a Noé napjaiban, a bárka készítésekor (1Pét. 3:20) Megmenekülés: - hit által (Zsid.11:7) - eszköze a megépítendő bárka (1.Móz.6:13-22) OKA = ISTEN SZERETETE, IRGALMA

7

8 AZ ÖZÖNVÍZ IDEJE Pátriárka Születési éve Kora az utód születésekor
Halálának éve Ádám Séth Énos Kénán Mahalálél Járed Énókh Methuséláh Lámekh Nóé 1 130 235 325 395 460 622 687 874 1056 105 90 70 65 162 187 182 500 930 1042 1140 1235 1290 1422 987* 1656** 1651 2006 *Énokhot az Úr elragadta, nem halt meg **Methuséláh az özönvíz évében halt meg Forrás: Henry M. Morris – The Genesis Record

9 NÓÉ ÉS CSALÁDJA Nóé Igaz, tökéletes, Istennel jár (1.Móz.6:9)
Noénak pedig ez a története: Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé. Az igazság hírdetője (2.Pét.2:5) És ha a régi világnak sem kedvezett, de Nóét az igazság hirdetõjét, nyolczad magával megõrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát;

10 A BÁRKA Tebah (héber) = doboz, láda, koporsó; (kosár (2Móz 2:3-5))
Anyag Készítés módja Méretek: x 50 x 30 könyök 1 könyök = 0,45 m 135 x 22.5 x 13.5 m 39,500 m³ 13,900 BRT 600 tehervagon, 6 km hosszú szerelvény fedélzetek összterülete 8,900 m²

11 A BÁRKA Alak: Tebah (héber) = doboz, láda, koporsó; Méretek:
kosár (2Móz 2:3-5)) Méretek: 300 x 50 x 30 könyök 135 x 22,5 x 13.5 m 39,500 m3

12 A BÁRKA

13 HOGYAN FÉRTEK BE ? John Woodmorappe: „Megvalósíthatósági tanulmány” 1996 Baraminológia: bara = teremt min = „nem”(Károli), típus „teremtett típusok tudománya” 125,000 birka méretű állat Kb. 17,600 emlős, madár, hüllő és kétéltű faj (Ernst Mayr)

14 BÁRKAKUTATÁS Jelenleg is folyamatban, végérvényes eredmények nincsenek
Néhány lelet az Ararát hegyén Szemtanúk Legendák

15

16

17

18

19

20 A BÁRKA TULAJDONSÁGAI Szárazföldön épült, a víz felemelte Modellezés
Arányok ideálisak Borulási számítások

21

22

23

24

25

26

27

28 ÚJABB MODELL: AiG Kép: AiG

29 Kép: AiG

30 ÓKORI HAJÓFORMA? Kép: AiG

31 ARARÁT- HEGYSÉG 5100m magas Nehezen kutatható

32 VÍZ, VÍZ, VÍZ Hegyek és tengerfenék nélkül ma az óceánokban levő víz 2,7 km vastagon borítaná be a szárazföldet Föld 2.7 km

33 VÍZ, VÍZ, VÍZ Hidrolemez elmélet (Hydroplate theory)
Jelenlegi atmoszféra víztartalma alapján nem magyarázható 40 napi folyamatos eső, amely elborítaná az egész földet Özönvíz eredete (1.Móz.7:11) 1. Felfakadának a nagy mélység minden forrásai - föld alatti víztárolók gejzírszerű kiürülése - vulkanikus aktivitás (vízgőz) 2. Az ég csatornái megnyilatkozának - feltörő víz visszaesik a földre - páraréteg kondenzálódik, leesik Hidrolemez elmélet (Hydroplate theory)

34 HIDROLEMEZ ELMÉLET

35

36 AZ ÚJ VILÁG Megváltozott környezet -védő páraburok leesett
-erősebb kozmikus sugárzás, kisebb légnyomás -éghajlatváltozások – jégkorszak, heves viharok, eső, szivárvány, évszakok -hegyek (Zsolt. 104) , kontinensek kialakulása -növényzet kevésbé gazdag -sósvizű tengerek, vízkörforgás, állatok félnek

37 ÖZÖNVÍZLEGENDÁK -világszerte több mint 300
-mindegyikben van valami közös történeti vonás az özönvíz bibliai leírásával -kínai írásjelek: edény nyolc ember hajó

38 LOKÁLIS VAGY GLOBÁLIS ? 1. Lokális:
-Fekete tengeri (Ballard, National Geographic) -Mezopotámiai -annyi állat nem fér be ahány faj létezik -hogyan fértek be a dinoszauruszok? -nincs annyi víz a felhőkben -nem tudtak ilyen hajót építeni abban az időben

39 LOKÁLIS VAGY GLOBÁLIS ? Kép: AiG

40 LOKÁLIS VAGY GLOBÁLIS ? Kép: AiG

41 LOKÁLIS VAGY GLOBÁLIS ? 2. Globális:
-bárka méretei !!! x 22,5 x 13.5 m „Ha rendeltetése csupán a helyi állatvilág megmentése lett volna, túl lett volna méretezve.” Werner Gitt -az emberek és állatok elmenekülhettek volna messzebbre, magasabbra ha csak egy helyi áradásról van szó -özönvíz ideje a vizszint csökkenésének kezdetéig: 150 nap -a földfelszín száradása: 314. nap

42 LOKÁLIS VAGY GLOBÁLIS ? Isten ítélete: Mindaz, a minek orrában élõ lélek lehellete vala, szárazon valók közûl mind meghala. (1Móz. 7:22) Isten ígérete: “Szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test; és soha sem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére. (1Móz. 9:11) Ha lokális áradás lett volna, Isten már nagyon sokszor megszegte volna ígéretét!

43 ÖSSZEFOGLALÁS Valós esemény, nem mítosz!
Nem lokális áradás! GLOBÁLIS méretű KATASZTRÓFA! 3. Nyomai ma is láthatók: -geológiai rétegek -fossziliák (kövületek) hirtelen halálról tanúskodnak! -földrajzi képződmények (Grand Canyon, Ayers Rock/Urulu – Ausztrália, Morrison-formáció Texastól Kanadáig, Auckland-i Eastern Beach üledékes kőzet gyűrődései)

44 ÖSSZEFOGLALÁS Biblia megbízható tudósítást ad!
Zsolt 93:5 A te bizonyságaid igen bizonyosak, Mat 5:18 Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvénybõl egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik. Luk 16:17 Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogynem a törvénybõl egy pontocskának elesni. Jn 17:17 Szenteld meg õket a te igazságoddal: A te ígéd igazság. 2 Tim 3:16-17 A teljes írás Istentõl ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. 2 Pét 1: És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben; Tudván elõször azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektõl indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.

45 AZ ÖZÖNVÍZ ÜZENETE TANULSÁG JÓBNÁL TANULSÁG PÉTER APOSTOLNÁL
JÉZUS FIGYELMEZTETÉSE NÓÉ PÉLDÁJA SZÁMUNKRA

46 AZ ÖZÖNVÍZ ÜZENETE 1. TANULSÁG JÓBNÁL
Jób. 12,14-15 Ímé, a mit leront, nem épül föl az; ha valakire rázárja az ajtót, nem nyílik föl az. Ímé, ha a vizeket elfogja, kiszáradnak; ha kibocsátja őket, felforgatják a földet. Jób. 22,15-17 Az ősvilág ösvényét [1 Móz. 6,5-7.] követed-é, a melyen az álnok emberek jártak; A kik időnap előtt ragadtattak el, és alapjokat elmosta a víz?! A kik azt mondják vala Istennek: Távozzál el tőlünk! És mit cselekedék velök a Mindenható?

47 AZ ÖZÖNVÍZ ÜZENETE 2. TANULSÁG PÉTER APOSTOLNÁL
2 Pét. 2,5 És ha a régi világnak sem kedvezett, de Nóét az igazság hirdetőjét, nyolczad magával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát; 2 Pét. 3,6 A melyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett: 2 Pét. 3,7 A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. 1 Pét. 3,21 A mi minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, a mi nem a test szenyjének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által;

48 AZ ÖZÖNVÍZ ÜZENETE 3. JÉZUS FIGYELMEZTETÉSE
Mát 24: A miképen pedig a Noé napjaiban vala, akképen lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert a miképen az özönvíz elõtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, a melyen Noé a bárkába méne. Luk 17: És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhezmentek mindama napig, a melyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz, és mindeneket elveszte.

49 AZ ÖZÖNVÍZ ÜZENETE 4. NÓÉ PÉLDÁJA SZÁMUNKRA
1 Móz. 6,22 És úgy cselekedék Noé; a mint parancsolta vala néki Isten, mindent akképen cselekedék. 1 Móz. 7,5 Cselekedék azért Noé mind a szerint, a mint az Úr néki megparancsolta vala. Zsid. 11,7 Hit által tisztelte Istent Noé, [1 Móz. 6, ] mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, a mely által kárhoztatá e világot és a hitből való igazságnak örökösévé lett.

50 Bárka és Feltámadás 1.Móz. 8:4 A bárka pedig a hetedik hónapban, a hónak tizenhetedik napján, megfeneklett az Ararát hegyén. Nóé igaz története az özönvízen át a feltámadás jelképe Özönvíz ítélet volt a bűn felett; „a bűn zsoldja halál” (Róm 6:23) A bárka Isten eszköze a megmentésre Jézus Krisztus kereszthalála tökéletes eszköz az ember megmentésére hit által A Páska (Krisztus munkájának előképe) idején Isten megváltoztatta a naptárt: a 7. hónapból 1. hónap lett (2.Móz.12:2), a Páska ideje pedig e hónap 14. napja a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk (1.Kor 5:7) Feltámadt a harmadik napon, az 1. hónap (korábban a 7. hónap) 17. napján Egybeesik Nóé földetérésével az Ararát hegyén Bűn > Ítélet > Kegyelem > Feltámadás > Új élet

51 Irodalom Henry M. Morris: The Genesis Record – A Devotional and Scientific Commentary on the Book of Beginnings Henry M. Morris: Jób csodálatos beszámolója Henry M. Morris: The Biblical Basis for Modern Science Henry M. Morris: Kreacionizmus Farid Abou-Rahme Dr.: Azt mondta Isten Werner Gitt: A teremtés bibliai tanúságtétele Walt Brown, Ph.D.: In the Beginning – Compelling Evidence for Creation and the Flood John C. Whitcomb: The Early Earth


Letölteni ppt "Dr. Nitkovszki Eduárd Debreceni Kreácionista Kör - DeKK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések