Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Belsőégésű motorokon, kazánokon alkalmazható, ÖKO 123 jelű mágneses szűrő-égésjavító egység gyártási technológiájának megvásárlása Innocsekk pályázaton.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Belsőégésű motorokon, kazánokon alkalmazható, ÖKO 123 jelű mágneses szűrő-égésjavító egység gyártási technológiájának megvásárlása Innocsekk pályázaton."— Előadás másolata:

1 „Belsőégésű motorokon, kazánokon alkalmazható, ÖKO 123 jelű mágneses szűrő-égésjavító egység gyártási technológiájának megvásárlása Innocsekk pályázaton keresztül” „INNOCSEKK” esettanulmány előadó: dr. Bujáki Gábor ügyvezető igazgató Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

2 Az innovációs projekt…
Innovációs projekt olyan projekt, amelynek célja valamely kutatás–fejlesztési (K+F) eredmény eddig nem ismert alkalmazása, illetve a piacon elérhetőhöz képest új, azaz eddig nem ismert, vagy az eddig ismerteknél kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkező technológia, termék vagy szolgáltatás kifejlesztése, piaci sikerének megalapozása. A támogatás az innovációs projektek megvalósításához kapcsolódó meghatározott típusú beszerzések és szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

3 Mielőtt pályázna…! A pályázó gondosan tanulmányozza és értelmezze a pályázati kiírásban foglaltakat. Projektötletét próbálja meg szinkronba hozni a pályázati kiírással és az értékelési szempont- rendszerrel. Lépjen kapcsolatba szakképzett pályázatíróval, aki segítséget nyújthat számára ötlete - mint innovációs projekt – kidolgozásában. Közösen értelmezzék a projekt tartalmát, céljait és az általa elérhető eredményt, ezt követően mérlegeljék, hogy ezek alapján a pályázat részesülhet-e az adott támogatásban.

4 A támogatás indokoltsága, célja
A pályázat közvetlen célja: mikro- és kisvállalkozások innovációs kezdeményezéseinek támogatása az innovációs szolgáltatások keresleti és kínálati oldalának ösztönzése

5 A támogatás indokoltsága, célja
A pályázat közvetett célja: hogy elősegítse a régió felzárkóztatását a régióban tevékenykedő vállalkozások versenyképességének fokozását innovációs tevékenységének előmozdítását a régió innovációs szereplőinek hálózati együttműködését innováció-barát környezet kialakítását tudás- és technológia-intenzív vállalkozások megjelenését új, magasabb kvalifikációt igénylő munkahelyek számának növekedését az innováció jelentőségének tudatosítását

6 A támogatás forrása és összege
A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2005-től 2007-ig terjedő időszakra 5 Mrd Ft-ot biztosít az összes magyarországi régió számára. Ebből évre rendelkezésre álló forrás 1.7 Mrd Ft A pályázatok beadása és a támogatások megítélése folyamatosan történik, a keret kimerüléséig.

7 A támogatás forrása és összege
A támogatás maximális összege: €-nak megfelelő forintösszeg ( Ft) A támogatás minimális összege 2 millió Ft. A támogatásban részesülő pályázatok várható száma: 200 és 2500 között. A támogatás igénybevételéhez saját forrás felmutatása nem feltétlenül szükséges.

8 A PÁLYÁZATI ŰRLAP

9 A Pályázati Űrlap A Pályázati Űrlap a 2005InnovAlapPalyUrlap… nevű Excel fájl, melynek kitöltéséhez a 2005InnovAlapKitoltesiUtmutato… fájlban található dokumentum nyújt segítséget.

10 A Pályázati Űrlap A pályázattal kapcsolatban az alábbi oldalakon találhatóak információk: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (www.bvk.hu) Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (www.pmva.hu) INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ (www.innostart.hu) Gödöllői Innovációs Központ (www.gik.hu) Közép Magyarországi Innovációs Központ (www.chic.hu) Közép Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség (www.innoreg.hu) Kutatás-Fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (www.kutatas.hu)

11 A Pályázati Űrlap A Pályázati űrlap kettős funkciót tölt be. Egyrészt tartalmazza a pályázó részletes adatait, másrészt tartalmazza a kért támogatást költségnemenkénti bontásban. Az INNOCSEKK program a projekt megvalósításához kapcsolódó, meghatározott típusú beszerzések és szolgáltatások költségeinek fedezését támogatja, ezért a Pályázati Űrlapon csak a kért támogatást kell feltüntetni és nem a projekt összköltségvetését!

12 A Pályázati Űrlap A Pályázati űrlapon csak a citromsárga mezőket és a cégszerű aláírás zöld mezőjét lehet kitölteni, a többi mező írás ellen védve van. A narancssárga mezők az űrlap más mezőinek tartalma vagy a legördülő listákból való választás alapján, automatikusan töltődnek ki. A fehér területek megváltoztatása és a narancssárga mezők közvetlen kitöltése nem lehetséges.

13 A Pályázati Űrlap

14 A PROJEKTJAVASLAT MUNKATERVE

15 A projektjavaslat munkaterve
Szabványos A4-es papírra írja úgy, hogy minden fejezetet új oldalon kezd, és az oldalakat folyamatosan számozza. Minden oldal fejlécében jól láthatóan tüntesse fel a pályázat rövid címét, vagy rövidítését. Ne írjon többet, mint ami a kellő megértéshez szükséges, és használja minden olyan helyen a táblázatokat, ahol azt kérik.

16 A projektjavaslat munkaterve
A projektjavaslat munkatervének terjedelme maximum 15 oldal, amely a következő 2 fejezetből épül fel: 1. fejezet: A PROJEKT CÉLJA, INDOKOLTSÁGA, ELŐNYEI 2. fejezet: A PROJEKTBEN RÉSZTEVŐK BEMUTATÁSA

17 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
Írja le a projekt célját, azokat az előnyöket, melyeket a szakma jelenlegi színvonalához képest a projekt megvalósítása jelent. Végezzen összehasonlítást a szakma jelenlegi hazai és nemzetközi színvonalával és írja le, hogy a célkitűzés hogyan illeszkedik a pályázatban meghirdetett témakörhöz, az ott megfogalmazott szakmai igényekhez.

18 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
Indokolja meg a projekt gazdasági, szakmai szükségszerűségét. Fejtse ki szakmai és gazdasági érvekkel, valamint támassza alá számszerűsített adatokkal, hogy a projekt megvalósulása esetén milyen tudományos, szakmai és gazdasági előnyök várhatóak, és ezek hogyan járulnak hozzá a megjelölt célkitűzéseinek megvalósításához.

19 PROJEKTJAVASLAT ESETTANULMÁNY EGY KONKRÉT PÁLYÁZAT ALAPJÁN A projekt célja, indokoltsága, előnyei

20 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
1.1. A projekt bemutatása Jelen projekt célja egy kutatás–fejlesztési eredmény eddig széles körben nem ismert alkalmazása, a piacon elérhetőhöz képest az eddig ismerteknél kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkező termék piaci sikerének megalapozása. A projekt közvetlen célja a belsőégésű motorok, kazánok, háztartási eszközök használati időtartamának növelése, a motorzaj, környezetbe kijutó káros, mérgező anyagok (CO, CH, CO2, füst, korom) csökkentése, ill. a már meglévő szennyeződések közömbösítése (koksz, vízkő). A projekt közvetett célja a belsőégésű motorok környezetszennyező hatásának mérséklése, a környezetkárosító anyagok keletkezésének megelőzése, élő szervezet egészségének védelme. A projekt keretében megvásárolni kívánt gyártási jog egy olyan mágneses szűrő-kezelő egység előállításával kapcsolatos, mely alkalmazható égésjavítóként, tökéletesebb égés megvalósítása céljából, gázkezelőként, földgáz, PB gáz égési folyamatának hatásfok növelésére, ill. vízkezelőként, bármely vízfelhasználói helyen víztisztítás, vízlágyítás céljából.

21 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
A berendezés működtetésével az üzemanyag fogyasztás csökkenése, teljesítmény növekedése, járulékos költségek csökkenése (csökken a meghibásodás, kevesebb a javítási és alkatrészigény) érhető el. Jelen projekt a pályázati kiírásban megfogalmazott közvetlen célok megvalósulását szolgálja, a mikro- és kisvállalkozások innovációs kezdeményezéseinek támogatásával valamint az innovációs szolgáltatások keresleti oldalának ösztönzése révén. A pályázat közvetett célja továbbá, hogy elősegítse a régió felzárkóztatását, ezen belül a régió gazdaságának és versenyképességének kutatás-fejlesztésen és innováción alapuló fejlesztését, a regionális innovációt ösztönző, segítő, innováció-barát környezet kialakítását, új munkahelyek számának növekedését, az innováció jelentőségének tudatosítását és az innovációs készség fejlődését a privát- és közszférában.

22 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
1.2. A támogatás felhasználása A támogatást a következő tevékenységek finanszírozásához kívánjuk igénybe venni: Az innovációs ötlet megvalósulásához szükséges szellemi termék beszerzése, ami jelen esetben a TÓTH Kft.-től függetlenül létrejött K + F eredmény gyártási jogának megvásárlását jelenti. A szabadalom tulajdonosa – Bíró Péter – Ft, azaz huszohárom millió forint vételi összeg fejében eladja találmánya szabadalmának gyártási jogait a TÓTH Kft.-nek, továbbá rendelkezésére bocsátja a teljes dokumentációt, amely a találmány részegységeinek előállításhoz, ill. a részegységek összeszereléséhez nyújt segítséget. Fenti jog új tulajdonosa (TÓTH Kft.) a régi tulajdonos (Bíró Péter) által meghatározott időszakra kap jogosultságot a termék gyártására, amely időszak alatt a termék piaci bevezetése megtörténik.

23 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
1.3. A projekt indokoltsága A találmány egy olyan berendezés, melynek általános használatával megvalósítható a Föld globális légszennyezésének jelentős csökkentése, ugyanis az összes fosszilis energiát felhasználó berendezésen jelentős hatékonysággal működtethető. Alkalmazásával a jelenlegi megoldásokkal kibocsátott éghető, mérgező füstgáz jelentős csökkentése érhető el, mert a berendezéssel megvalósítható a nagyobb oxigén felvételen alapuló égés. Többféle káros anyag kibocsátást csökkentő hatása mellett, az üzemanyag felhasználás csökkentése révén relatíve kevesebb lesz a kénkibocsátás is, mely azonos tüzelőanyagból eddig semmilyen más módon nem volt megvalósítható.

24 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
1.4. Konkrét célok Környezetszennyezés mérséklése: környezetkárosító anyagok keletkezésének megelőzése, a motorzaj, környezetbe kijutó káros, mérgező anyagok (CO, CH, CO2, füst, korom) csökkentése, ill. a már meglévő szennyeződések közömbösítése (koksz, vízkő). Élettartam növelése: belsőégésű motorok, kazánok, háztartási eszközök használati időtartamának növelése, élő szervezet egészségének védelme.

25 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
(a szabadalom védelme érdekében az eljárás tartalmi elemeit kipontoztuk) A berendezés a robbanómotorok, kazánok üzemanyagrendszerébe, víz-, gázrendszerekbe beépíthető egység, melynek ……………………………………. ………………………………. A házban elhelyezett erős, ………………………… ……………………… hatszorosára növeljük, és a söntként használt acélcső ház segítségével, minimális szóródással vezetjük vissza az erővonalakat a munkapontokba. A beszabályozott áteresztő csatornákban elérjük a felületi ………………………………………………………………………………………….. ……………………………. a tisztább, finomabb porlasztású üzemanyag, az égőtérben nagyobb O2 felvételen alapuló, egyenletesebb belső égés biztosítása, ill. ezek eredményeként kialakuló csökkenő zajszint, füst és káros anyag kibocsátás. Víz esetén rozsdaszennyeződések kiszűrése, az oldott sók, kristályok szemcseméretének és a vízkő kialakulásának csökkentése érhető el.

26 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
1.5. A pályázó bemutatása A pályázó TÓTH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a november 24-én létrejött Társasági Szerződésében foglaltak alapján a „TEÁOR Fémmegmunkálás”- tevékenységet, mint főtevékenységet fog végezni Dányban, a vállalkozás fióktelepén, a Katrin u. 8. szám alatt. A vállalkozás beindításának pillanatában természetesen még az alkatrész-előállítást szak-alvállalkozók fogják végezni, azonban a középtávú célunk saját forgácsoló-üzem létrehozása.

27 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
1.6. A projekt folyamatának leírása Az Innocsekk-pályázati konstrukció keretében nyerhető vissza nem térítendő de minimis támogatásból a TÓTH Kft. meg kívánja vásárolni az ÖKO-123 mágneses szűrő-égésjavító egység gyártási jogát Bíró Péter magánszemélytől, a termék piaci bevezetésének időtartamára. A gyártási jog birtokában a Kft. jogosulttá válik a találmány sorozatgyártására. A termék népszerűsítése, folyamatos fejlesztése, bemérése, valamint az ágazati tapasztalatok összegyűjtése, azok referenciaként történő bemutatása már a szabadalmi jog tulajdonosa által megtörtént, azonban a hatékony piaci bevezetésre, a sorozatgyártásra, a nagyobb tételben történő előállításra eddig nem volt lehetőség. A TÓTH Kft. ez utóbbi tevékenységek végzésére jött létre.

28 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
1.7. Az innovációs ötlet hasznosítása A termék részegységeinek előállítását ill. azok megmunkálását, felületkezelését (darabolás, forgácsolás, esztergálás, fúrás, galvanizálás…stb.) kezdetben külső szakipari cégek fogják elvégezni, alvállalkozói szerződés keretében. Az előállított részegységek összeszerelését (kb. 60 db kisebb-nagyobb alkatrészek, távtartók, csavarok, mágnesek, bekötőcsövek, idomok…stb.) a TÓTH Kft. alkalmazottai fogják végezni Dányban, a cég Kankalin u. 20. szám alatti bérelt telephelyén, egy kb. 100 m2 alapterületű, 8 éve épült szerelőcsarnokban. A fenti tevékenység elvégzéséhez a Kft. 15 fő betanított munkás felvételét tervezi. Az esélyegyenlőség szempontjait, valamint a munka jellegét figyelembe véve elsősorban női munkaerőt kívánunk alkalmazni, emellett – tekintve, hogy alapvetően ülő munkáról van szó – terveink közt szerepel a térség munkaerőpiacáról önhibájukon kívül kiszorult, csökkent munkaképességű dolgozók alkalmazása is. Az alkalmazottak kiválasztása, felvétele a projekt beindítása előtt meg fog történni, melyhez igénybe kívánjuk venni a területileg illetékes Munkaügyi Központ segítségét is.

29 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
A termék rendeltetésszerű működtetéséhez, végleges piacra juttatásához pontos bemérésekre, az átfolyási hézagok egyedi beállításaira van szükség. A know-how ezen részének alkalmazását a szabadalom jelenlegi tulajdonosának – Bíró Péternek – a segítségével kívánjuk elvégezni, aki emellett a folyamatos termékfejlesztés, K+F tevékenységéért felelős külső szakember, szaktanácsadó is lesz egyben. Az ÖKO-123 egység nem egy univerzális, minden jármű típusra, vagy kazán típusra egyformán adaptálható eszköz, hanem a célnak, funkciónak megfelelően más és más. A berendezés súlya a 90 dkg-tól a kg-ig terjedhet, attól függően pl. hogy személygépjárműre vagy egy buszra, esetleg hajóra szereljük. A termék árának alakulása – méretéhez hasonlóan – erős szórást mutat. Egy átlagos busz esetében az eladási ár Ft + ÁFA is lehet, azonban egy személygépkocsi esetében ez az ár jóval alacsonyabb is lehet. A termék előállítás gyártásciklusokban fog történni, ami minimum 300, maximum 500 db késztermék összeszerelését jelenti. Az összeszerelési folyamat viszonylag nagy kézimunka igényű feladatsor, automatizálására jelen körülmények között még nincs lehetőség.

30 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
A termék sorozatgyártásával annak gyors piacra jutását kívánják elősegíteni. Ehhez nagy segítséget jelentenek a szabadalom tulajdonosának a projektet megelőző piackutatásai, a termék gyakorlati alkalmazása során összegyűjtött tapasztalatai és az erről szóló írásos referenciák, illetve a TÜV NORD vizsgálati jegyzőkönyve, melyben a termék tüzelőanyag fogyasztásra és menetdinamikai jellemzőkre gyakorolt pozitív hatásai olvashatóak. Az ÖKO-123 létező felhasználásai módjai (égésjavító, gázkezelő, vízkezelő) eddig kb különböző berendezésen kerültek kipróbálásra, tesztelésre. Távlati terveik közt szerepel egy saját tulajdonú gyár létrehozása Gödöllőn, vélhetőleg az Ipari Park területén, ahol már minden szakipari munkát saját tulajdonú gépeiken, saját szakipari alkalmazottaik bevonásával fognak végezni az alkatrész előállítástól az összeszerelésen át a piacra juttatás, értékesítés fázisáig. A termék bevezetését követően céljuk az ún. „nagymegrendelések” megszerzése, mellyel rentábilissá tehető a termék előállítás, gazdaságossá tehető a termelés.

31 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
1.8. Az ÖKO-123 felépítése (a szabadalom védelme érdekében az eljárás tartalmi elemeit kipontoztuk) Az egység két ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… térből áll. Az egység háza mágnesezhető ………………….. készül. Kívül ………………………………………….. védett. Két vége peremmel ellátott fedéllel zárható. A fedél külső menete, a ház belső menetébe rejtett kulcsnyílással szorosan becsavarható. A ház végén lévő ………………………………………………………………… hermetikus lezárást. A fedél közepén – a csatlakozási módoknak megfelelően – külső vagy belső menet, kúp ill. karimás csőkötés található. Az egység áramlási köre ……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………., melyek különböző alakúak és méretűek. A házhoz való zárás „O” gyűrűvel van megoldva. Az áramlási tér fordulásait …………………… biztosítják. Az acélcsavarok az áramlási hézagok beszabályozását (adott értéken való biztosítását) szolgálják.

32 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
Három fő része: (a szabadalom védelme érdekében az eljárás tartalmi elemeit kipontoztuk) Alsó része egy tisztítható, mágneses „…………………………….” Középen ……………………………. (előkezelő) van kialakítva Felső részében ……………………………mágneses tér (kezelő) található A mágnesek az ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………….. vannak elhelyezve. A fent megjelölt alkalmazási területeken berendezésem egy szűrőből, minimum egy előkezelőből, és egy kezelőből áll. Bekötése: Valamennyi alkalmazásnál a szűrő-kezelő egység …………………… ………………………………………….. bekötve a felhasználói rendszerbe. (Ez a legcélszerűbb elhelyezés, mivel ez egyrészt az áramlási tér legjobb kihasználását biztosítja, másrészt így az alulról …………………………………………….. módon kilégteleníti a rendszert, tehát belső tűz, robbanás kialakulására nincs mód.) Az egység stabilan rögzíthető, a ház …………………………………….. illeszthető felfogató bilincsekkel.

33 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
1.9. Az ÖKO-123 működése belső égésű motoron (a szabadalom védelme érdekében az eljárás tartalmi elemeit kipontoztuk) Mágneses szűrő: Az egységbe az üzemanyag bevezetése az alsó ………… …………… furaton át történik. Az áramlási térben először egy mágneses ………………………………….. kiszűrjük az üzemanyagrendszer finomszűrőjén átjutott …………………………………………. fémtartalmú egyéb szerves szennyeződéseket és rozsdaszemcséket. A készülék nélkül ezek a szennyeződések a …………………….mikronos hézagokba bejutva nagynyomású szivattyú, adagoló, porlasztócsúcs injektor-csö dugulását okoznak. A szűrési folyamat: Egy kizárólag …………………………… vezették el a kezelendő anyagot. (A csak ……………………..mágneses hatást az egymással szemben álló, vonzásban lévő mágnesek ……………………………………….. való kitöltésével – eltakarásával - érték el.) Az üzemanyag a ház fala melletti keskeny, …………………, majd visszafordul. A ……………………alakú fegyverzetek között kitágul az útja, haladása lelassul. A legkisebb áramlási sebesség közben, a ……………………………………….., újra irányváltásra kényszerül.

34 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
(a szabadalom védelme érdekében az eljárás tartalmi elemeit kipontoztuk) ………………….. labirintus (előkezelő): A megszűrt üzemanyag egy labirintusban …………………………………, beszabályozott mágneses körökben áramlik felfelé. A szénláncmolekulák váltakozó, ……………………………..mágneses előkezelésének eredménye az égőtérben megvalósuló ………………………..porlasztás. …………………. mágneses tér (kezelő) – áramlási szakaszai: Egy nagy furatos …………………………………………………. furatos mágnesen felfelé halad. Egy tágas térbe jut. (Áramlási sebessége lelassul.) Felfelé áramlás közben egy ……………………………….-vel befolyásoljuk az áramlást a tér közepéig A tér közepétől a rézgyűrű …………………….. Tágul Kitölti az ismét tág teret. ………………………………… lévő furatos mágnesen, és a fedél ………………………… az egységből, s visszajut az üzemanyag rendszerbe.

35 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
(a szabadalom védelme érdekében az eljárás tartalmi elemeit kipontoztuk) Az …………………………….. a szóródás mértékének megfelelően réz csőbetéttel ill. kettőskúpú réz gyűrűvel takarták ki, melynek ……………………………………… az Északi pólus csücskén „átrobban” az üzemanyag. Ennek a kúpos rézgyűrűnek a hatására az üzemanyag szénlánc molekuláinak szerkezetében ……………………………………… következik be. Hatására az égőtérben a porlasztás után egymást …………………………………… …………………….. szemcsék alakulnak ki. Létrejön a ……………………………., az egyenletes lángkép kialakulása és a környezetbe kijutó szennyező anyagok intenzív csökkenése. A leírt folyamatok csak általános sémák, az üzemanyag felhasználás mennyiségének, a motorok teljesítményének függvényében változnak és variáltan ismétlődnek. A berendezés hatékonysága függ főként az átömlési hézagok és a csőház sönt és a pogácsaalakú fegyverzetek arányától, valamint a munkapontok egyértelmű, pontos beszabályozásától, valamint az egymásra ható mágneses ……………………………. helyes kiosztásától.

36 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
Előnyök: (a szabadalom védelme érdekében az eljárás tartalmi elemeit kipontoztuk) A megszűrt üzemanyagtól csökken az ………………………………….., megszűnik a ……………………………beégése, így hosszú ideig biztosítható a jó minőségű porlasztási technika. Kizárjuk a …………………………... ezen okát. A füstölés csökkenésével kevesebb a füstben lévő környezetkárosító korom, kén, és a humán szervezetre is mérgező gázok mennyisége. Mivel könnyebb a hidegindítás a környezetszennyező indítóspray elhagyható. Lényegesen kevesebb az elektromos berendezések (akkumulátor, generátor, párhuzamkapcsoló, önindító) meghibásodása. Kevesebb a veszélyes hulladékképződés. (pl.: akkumulátor) A finomabb porlasztás, az egymást taszító szemcsék, a homogén elegyképzés, egyenletes lángkép kialakulása révén megszűnik a dugattyú csapszegen való billegése, vibrációja, melynek eredményei: a motorzaj csökkenése. a környezet és a gépet használó egészségének zaj-, és vibráció terhelése csökken. a gyűrűk kitágulnak, stabilabban tömítenek. Ennek eredménye, hogy csökken az égőtéren keresztüli motorolaj fogyasztás, s az ebből adódó levegőszennyezés.

37 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
Mivel kevesebb kenőolaj jut az égőtérbe, fokozatosan csökken, majd teljesen kitisztul az égőtérből a koksz. Az olajszűrő olajsárral történő telítődése minimálisra csökken. Ezért a szűrőcsere ciklusideje lényegesen meghosszabbítható (kevesebb lesz a hulladékképződés). A koksz nélkül üzemelő motor gyűrűkopása lényegesen csökken, mely a vibráció nélkül járó dugattyún tökéletes zárást biztosít. Ezért csökken a kartergáz, így kevesebb korom és gázolaj jut a kenőolajba, – az olajcsere ciklusideje kitolható. (Kevesebb veszélyes hulladék, fáradtolaj keletkezik.) A csökkenő kopás, a hosszabb élettartam alacsonyabb fenntartási költséget igényel. (Hulladékképződés csökken)

38 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
1.10. Az ÖKO-123 alkalmazása kazánon (a szabadalom védelme érdekében az eljárás tartalmi elemeit kipontoztuk) Működése azonos a belső égésű motorokhoz kifejlesztett egységgel. Az erősen szennyezett üzemanyag megszűrésére az előmelegítő (olajtartály) és az egység közé egy külön szűrőt iktattak be. Előnyök: Begyújtáskor a láng az első szikragyújtásra belobban. A torony …………………………. a felére csökken. Az egyenletes elegyképzés, az ……………………………………… miatt finomabb, tökéletesebb lesz a porlasztás. A láng színe a jól beállított szalmasárga színről a ……………………………… válik. Megszűnik a kokszképződés a porlasztó tárcsán és a besugárzott felületeken. A lángkép hossza és átmérője …………………………….. %-al csökken. Megszűnnek a leszakadó ……………………………………………... A kazánon átfújt égéslevegő mennyisége jelentősen csökkenthető, így a kéményen távozó füstgáz mennyisége és a füstgáz veszteség nagymértékben csökken.

39 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
1.11. Az ÖKO-123 vízlágyító változata (a szabadalom védelme érdekében az eljárás tartalmi elemeit kipontoztuk) Az üzemanyag kezelőhöz hasonló felépítésű. …………………………………..……………. bevezetőcső esetén is, szinte nyomásesés nélkül haladjon át a víz. A könnyebb tisztítás érdekében, olyan kivitelben is készül, ahol a víz a berendezés oldalán, (vízszintesen) van bevezetve. Bármely vízfelhasználói helyen (ivóvíz, bojler, kazán, mosóvíz, öntözővíz) alkalmazható. Bármely kazán, motor vízterébe beköthető. Előnyök: Az egység szűrő része, mely bármikor tisztítható, kiszűri a felhasználói rendszerekbe …………… …………………………………………………….. rozsdatartalmú szerves szennyeződéseket. Az ülepítővel ellátott, a lebegő szennyeződéseket is képes magába gyűjteni. A ……………………………………………………… tér hatására a vízben lévő sók, kristályok főleg (HCaCO3, …………………………………. MgCO3) szemcséi sokkal finomabbá válnak. Vegyszer hozzáadása nélkül, fizikai úton valósul meg a szemcseméretek csökkentése! Kevesebb és könnyebben eltávolítható lesz a keletkező vízkő. Az elpárolgó víz nem kemény, egybefüggő vízkőréteget, hanem könnyen porladó, laza szerkezetű, fehér, homokszerű anyagot hagy maga után.

40 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
1.12. Hatékonyság (a szabadalom védelme érdekében az eljárás tartalmi elemeit kipontoztuk) A berendezéssel minden eddig ismert, hasonló célra kialakított szerkezetnél lényegesen jobb hatás érhető el, mivel: az igen erős mágneseknek közvetlenül a felületén, és az eddigi megoldásoknál lényegesen hosszabb ideig áramlik az anyag az egységben a vasfegyverzetek alkalmazásával a mágnesek ellentétes (szabad) oldalán négy – hatszorosára nő a mágneses fluxus. A …………………. előkezelés nélkül bármilyen erős …………………..kezelés sem vezethet érdemi eredményhez, mivel A ……………………………….labirintusban az egyes munkapontokba koncentrált igen erős mágneses előkezelés hatására a …………………………. molekulák instabillá vállnak, s ez elősegíti, hogy az unipoláris térben meglepő változás történjen a molekulák szerkezetében. Az előkezelő és a ………………………….. -a belső mágnesek fegyverzetének kiegészítéseként az acélcső házat söntként használva - megvalósítható az erővonalak ………………………………………………... történő visszavezetése. Így a méretezett mágneses körök egyes munkapontjain a mágnesek rendszerével, az erővonalak koncentrálásával …………………….. Gauss felületi értéket sikerül elérni.

41 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
(a szabadalom védelme érdekében az eljárás tartalmi elemeit kipontoztuk) 1.13. Kokszmentes égőtér Az egységben kezelt üzemanyag szűrt, ………………………………mentes. Ezért az adagoló és a porlasztócsúcs kopások jelentősen csökkennek, s fizikálisan hosszú ideig jobb a porlasztás. A kezelt üzemanyag könnyebben, ködösen porlasztható. Az elporlasztott szemcsék nem tapadnak össze, taszítják egymást, egyenletesen töltik ki az égőteret, megszűnik az aszimmetrikus lángkép kialakulása. Az egyenletes lángkép a …………………….. járását, tökéletesebb zárását eredményezi. Ennek következtében az égőtérből a koksz fokozatosan tisztul, majd kialakul a kokszmentes égőtér. 1.14. Hidegindítás A készülékkel könnyebb lesz a hidegindítás, mert ……………………………… válik, s az elporlasztott szemcsék taszítják egymást. Ennek következménye, hogy amikor a…………….. falát eléri néhány üzemanyagcsepp, és azok a többit az égőtérbe visszataszítják. Nem tudnak a cseppek egyre nagyobb …………………… összetapadni.

42 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
(a szabadalom védelme érdekében az eljárás tartalmi elemeit kipontoztuk) 1.15. Gyorsabb égés A finomabb porlasztású, egyenletes keverék gyorsabban ég, ezért a készülék használatakor az előtöltés szögét …………………….. fokkal szükség esetén csökkenteni kell. A gyorsabban égő anyagnak jut ideje a teljes kiégésre. A kipufogócsövön nem láng és éghető anyag, hanem minimális meleg füst távozik. A rövidebb égés, a tisztább égőtér jobb ……………………………………………….-, és mintegy ……………… C-al alacsonyabb kipufogó -, turbóhőfokot eredményez. A optimális időben keletkező égéshő jobban hasznosul, ezért mintegy …………………%-al kevesebb üzemanyagot kell elégetni, így a keletkező hőmennyiség a magasabb égési hőmérséklet ellenére is kevesebb, tehát motor és környezetkímélő! A motor hűtővízrendszerébe elhelyezhető vízkezelő egység megakadályozza a ……………………………………… Ennek következtében a hengerfejben javul a hőátadás. A hűtő vízkövesedése megszűnik. A rendszerben keringő rozsdaszemcséket, melyek a hűtő dugulását és a szivattyú kopását okozzák, a berendezés nyomásesést nem okozó …………………….. összegyűjti.

43 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
Gazdaságos üzemeltetés Az üzemanyag fogyasztás csökken, a teljesítmény nő, a járulékos költségek csökkennek (csökken a meghibásodás, kevesebb a javítási és alkatrészigény). A gyakorlati bemérések azt is igazolták, hogy a berendezés használatával nem ritka jelenség az sem, hogy üzemanyag megtakarítás növekvő munkavégzés mellett érhető el. Ugyanis a finomabb porlasztás miatt az üzemanyagban lévő energia hasznosítása jobb időpontban következik be, így a nyomaték és a munkavégző képesség nő. Ha ezt a többlet energiát nem használjuk ki maradéktalanul, üzemanyag formájában megtakaríthatjuk. Abban az esetben, ha a nyomaték és a munkavégző képesség növekedését kihasználjuk, az üzemanyag megtakarítás = a többletmunkával. A hosszabb távú, min. 1 éves használat után, jelentően csökkennek a járulékos költségek.

44 A projekt célja, indokoltsága, előnyei
A környezetvédő találmány robbanásszerű elterjedését segítheti majd a hivatali szervek által bizonyítottan elérhető 4 – 10 % -os üzemanyag megtakarítás. Korunk energia ínségében és erősen szennyezett környezetünkben e tény széleskörű nyilvánosságra hozatala után valósággá válik, hogy a Földön való hosszabb emberi lét biztosításának egyik kulcsa a kezünkben van. Megoldható a Földet fenyegető súlyos probléma: a globális éghajlatváltozás veszélyét előidéző mérgező gázok veszélyes szintű légköri kibocsátás csökkentésének módja. KIOTO megállapodásai alacsony költségen túlteljesíthetők.

45 ELBÍRÁLÁSI, KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK

46 Az elbírálási, kiválasztási szempontok
A projekt innovációtartalma (0-30 pont) A projekt szakmai megvalósíthatósága (0-30 pont) Az előirányzott beszerzések, illetve szolgáltatások indokoltsága, tervezett költségeinek realitása (0-20 pont) Az innováció társadalmi/gazdasági jelentősége a vállalkozás, a vállalkozói kör, a szakterület, illetve a régió gazdasága szempontjából (0-20 pont)

47 Formai ellenőrzés, hiánypótlás
A pályázatokat a regionális innovációs ügynökségekhez kell benyújtani. A pályázatokat formai szempontból ellenőrzik. A formailag nem megfelelő javaslatokat és az egyszeri hiánypótlási felhívásnak a megadott határidőn belül maradéktalanul eleget nem tevők pályázatait elutasítják. A nyilvántartásba vételről, vagy az elutasításról a pályázó írásban kap értesítést. Az elutasítás ellen kizárólag eljárási hiba vélelmezésével lehet panasszal élni.

48 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„Belsőégésű motorokon, kazánokon alkalmazható, ÖKO 123 jelű mágneses szűrő-égésjavító egység gyártási technológiájának megvásárlása Innocsekk pályázaton."

Hasonló előadás


Google Hirdetések