Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2010. március 11. Az elvonások hatása a fővárosi ellátásra Skultéti József ügyosztályvezető Budapest Főváros FPH. Szociálpolitikai Ügyosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2010. március 11. Az elvonások hatása a fővárosi ellátásra Skultéti József ügyosztályvezető Budapest Főváros FPH. Szociálpolitikai Ügyosztály."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2010. március 11. Az elvonások hatása a fővárosi ellátásra Skultéti József ügyosztályvezető Budapest Főváros FPH. Szociálpolitikai Ügyosztály

2 Kiemelt szociális jellemzők Magyarországon és Budapesten  A magyar társadalom lélekszáma 2050-ig 8 millió körüli lakosságszámot érhet el, így a jelenlegi 20%-ról 26%-ra nőhet a 60 éves és annál idősebb személyek aránya -lakosság 1980.01.01.:10709463 fő, 2009.01.01:10045401 fő, Bp-n 1702297 fő.  Az időskorúak aránya 2050-re elérheti a jelenlegi szintnek a másfélszeresét. A 60 éves és idősebb népesség száma: 1980.01.01-én 1830132 fő, Bp-n 434140 fő, 2009.01.01.-én 2194308 fő, Bp-n 424004 fő, - 2050-re megközelíti a 2,4 millió főt,  A csökkenő gyermekszám és a nyugdíjasok számának növekedése új kihívást jelent -kettős öregedés-, és szinte lehetetlen feladatokat a növekvő ellátási igényeknek megfelelő szociális és egészségügyi ellátórendszer ki- és átalakításához Budapesten.  A munkanélküliek száma nem csökken (országosan 317 efő, Bp.-n 44 efő, a munkanélküliségi ráta 7,5 %, a munkanélküliek 50,3 százaléka egy éve vagy annál régebben keresett állást, a munkanélküliség átlagos időtartama 19,0 hónap) -KSH. 09.29  a hajléktalanok száma sem csökken(12-15 efő, 5-7 efő) -.  az inaktív munkaképesek száma (2615 efő, 543 efő), szeretne dolgozni (341 efő, 30-50 efő),  Budapest közel 1,7 millió lakosa közül díjhátralékkal rendelkező lakosok/háztartások közül közel 300 ezer hátralékos fogyasztót tartanak nyilván (kb. minden 6. lakos) és több, mint 11 milliárd forint hátralékkal (2004. évben 3 mdFt. volt!), ebből közel másfélezer háztartásnak/fogyasztónak volt egymillió forintnál nagyobb- és kétezer-ötszáznál több háztartásnak félmillió forintot meghaladó összegű tartozása,  Az időskorúak jövedelmi helyzete (létminimum 62128.-Ft., egyfős nyugdíjas háztartás minimuma 56125.- Ft, önymin 29500.-Ft. -KSH. 2009.)

3  idősek ellátása,  hajléktalanok ellátása,  pszichiátriai/szenvedély betegek ellátása,  adósságkezelés,  pénzbeni ellátások harmonizációja,  alapszolgáltatások és szakellátás kapcsolata  egymásra épülő ellátások, komplexitás (adósságkezelés),  szervezeti imtegráció, strukturális együttműködések,  ellátási határterületek koordinációja (eü., foglpol.). Budapest szociális ellátása  SzTK.

4 szociális szolgáltatások 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1314.15.16.17.18.19.20.21.22.23.Főv.Önk. szociális alapszolgáltatások étkeztetés XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX házi segítségnyújtás XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX családsegítés XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jelzőrendszeres házi segítségnyújtás EXEXXXXXXXXXXXXXXXX+X közösségi ellátások EXEEEXXEXEEXEXXX támogató szolgáltatás XEXXEXEEEEXEXEXXXX utcai szociális munka EEEEEEXEXEEEEXXXEEEX nappali ellátás XEXXXXXXXXXEXXXEXXXXXXEXXX szakosított ellátások -tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó intézmény idősek otthona ++++X++XX+++++++++++X pszichiátriai betegek otthona X szenvedélybetegek otthona +++ fogyatékos személyek otthona +++++++X hajléktalanok otthona +++E rehabilitációs intézmények szenvedélybetegek - E fogyatékos személyek + pszichiátriai betegek hajléktalanok rehabilitációs intézménye ++++++E lakóotthonok fogyatékos személyek lakóotthona +E++ X pszichiátriai betegek lakóotthona ++ X szenvedélybetegek lakóotthona + átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények időskorúak gondozóháza EXXXXXXXXXXXXXXEXX fogyatékos személyek gondozóháza X pszichiátriai betegek átmeneti otthona EE szenvedélybetegek átmeneti otthona E+XE éjjeli menedékhely EEEEEX hajléktalan személyek átmeneti szállása EEEEX Jelmagyarázat -a feladatellátás formája: X - állami, önkormányzati intézmény, + - nem állami, önkormányzat intézmény/szervezet-, E - Együttműködési Megállapodás alapján. A fővárosi kerületek szolgáltatási mátrixa -a szociális ellátás területén

5 Budapest év végi lakónépessége nem és fő korcsoportok szerinti bontásban kerületlakosság-számférfinő18 év és alattiak 60 éves és idősebbek 60/l 1. 2648210793 1387232048208 0,332779 2. 8572439836 483511269828580 0,324084 3. 12538956426 673111871130244 0,244422 4. 10068345319 530621629617902 0,181966 5. 2741112127 1489628398428 0,311882 6. 3859618491 23293496310415 0,249258 7. 5845727575 34459852613888 0,223877 8. 7307237296 441511272417307 0,212494 9. 5671527158 33734914714378 0,236123 10. 7496736497 419871276916725 0,213101 11. 12984761921 755051920738862 0,282785 12. 5946025266 30991821618347 0,326128 13. 10543650149 615321532728447 0,254717 14. 11178652248 661871750733939 0,286562 15. 8293437065 434681302420598 0,255771 16. 7068631777 365211122017188 0,251662 17. 8242036531 412441369216364 0,210402 18. 9762543398 498411607922005 0,236006 19. 6081428211 33242950613872 0,225733 20. 6457629142 341731054715391 0,243086 21. 7725935609 407111218916467 0,215763 22. 5241923735 26733845912067 0,239102 23. 217659900 1056337394382 0,214143 Összesen1684523776470925827260589424004 Forrás: KSH. adatszolgáltatás (OSAP_2008_bp_nep) 2009.

6 Kimutatás a Díjbeszedő Rt.-nél nyilvántartott hátralékokról 1. kerület lakó- népesség A tartozás összege (Ft.)hátralékos fogyasztók számaegy fogyasztóra jutó tartozás (Ft.) 2007.2009.2007.2009.2007.2009. 1. 24665 136 824 480 129 495 115  6 161 4 392  22 20829 484 2. 88187 288 649 329 378 952 633  ! 11 229 13 138  25 70628 844 3. 123737 1 158157 628 1 299 719 911  21 700 26 233  53 37149 545 4. 98381 939 874 673 888 478 741  20 527 15 944  ! 45 78755 724 5. 27023 30 771 942 24 925 583  1 773 1 361  17 35618 314 6. 41784 79 660 67079 886 4895 417 3 658  14 70621 838 7. 62034 208 365 743 202 067 107  13 420 9 186  15 52721 997 8.?? 81447 896 675 260 566 979 959  ! 20 681 12 713  ! 43 35744 598 9. 60892 226 941 668266 636 0088 968 11 451  25 30623 284 10.! 78484 608 156 091 744 092 523  ! 11 323 15 437  ! 53 71048 201 11.! 137426 404 231 293 536 247 131  ! 12 723 18 601  ! 31 77228 828 12. 56257 181 489 223 211 681 089  7 6417 46523 75228 356 13. 111681 715 409 860 704 269 855  25 542 18 512  ! 28 00938 043 14: 118435 578 196 039 564 087 776  22 596 17 079  ! 25 58833 028 15.!! 80533 787 414 230 957 441 770  ! 12 730 16 407  ! 61 85558 355 16. 68298 315 930 568 332 076 880  11 466 9 759  27 55434 027 17: 77775 529 921 296 654 397 452  12 809 15 328  41 37142 692 18: 93239 742 416 732741 573 06312 287 14 573  56 85850 886 19. 61453 469 449 262 578 261 523  ! 9 290 11 674  50 53349 534 20. 63315 439 856 373 464 464 152  10 739 9 378  40 95949 526 21.!! 76320 843 003 493 939 527 359  12 600 15 656  66 90560 010 22. 50468 372 726 000 361 636 163  14 448 11 717  25 79830 864 23: 20463 111 403 389 125 165 558  4 1884 06726 60130 775 Mindösszesen 1702297 11 065 525 24211752063 840279258283 72939 62541 420

7 Kimutatás a Díjbeszedő Rt.-nél nyilvántartott hátralékokról 2. (2009.) kerület lakó-népesség A tartozás összegeA hátralékos fogyasztók száma és aránya  eFt. Ft/lakosfőlakónépeség %-ban 1. 24665129 495 115 5 250 4 392 0,1780 2. 88187378 952 633 4 297 13 138 0,1489 3.! 1237371 299 719 911 10 504 26 233 0,2120 4. 98381888 478 741 9 031 15 944 0,1620 5. 2702324 925 583 922 1 361 0,0503 6. 4178479 886 489 1 912 3 658 0,0875 7. 62034202 067 107 3 257 9 186 0,1480 8. 81447566 979 959 6 961 12 713 0,1560 9. 60892266 636 008 4 379 11 451 0,1880 10. 78484744 092 523 9 481 15 437 0,1966 11. 137426536 247 131 3 902 18 601 0,1353 12. 56257211 681 089 3 763 7 465 0,1326 13. 111681704 269 855 6 306 18 512 0,1657 14: 118435564 087 776 4 763 17 079 0,1442 15.! 80533957 441 770 11 889 16 407 0,2037 16. 68298332 076 880 4 862 9 759 0,1428 17: 77775654 397 452 8 414 15 328 0,1970 18: 93239741 573 063 7 953 14 573 0,1562 19. 61453578 261 523 9 410 11 674 0,1899 20. 63315464 464 152 7 336 9 378 0,1481 21.! 76320939 527 359 12 310! 15 656 0,2051 22. 50468361 636 163 7 166 11 717 0,2321! 23: 20463125 165 558 6 117 4 067 0,1987 Mindösszesen 170229711752063 8406904283 7290,16667420

8 A házi segítségnyújtásban részesülők száma régiók szerint Forrás: KSH Szociális statisztikai évkönyv 2007. Régió19931994199519961997199819992000200120022003200420052006 Közép-Dunántúl5 0935 0294 6804 2324 1864 1223 9784 1393 9555 1934 4144 5144 7425 202 Nyugat-Dunántúl5 1825 1245 0994 7234 7023 9683 7653 8123 8884 1334 1653 8984 0914 492 Dél-Dunántúl3 9363 5543 3413 1883 3683 5583 3623 3593 9254 4954 4104 5245 2005 815 Észak-Magyarország7 6597 8026 7696 2446 2546 0405 8496 1836 4937 1497 2317 5387 6197 974 Észak-Alföld8 5247 6347 0586 6666 7167 9057 1797 2267 6488 0098 0938 0268 5718 970 Dél-Alföld7 6577 4346 8586 5076 3066 3036 1556 3746 2906 1776 4216 5886 7457 705 Ország összesen49 20647 78544 44941 03741 23841 32939 95740 29241 27543 08343 73343 54245 13048 088 Közép-Magyarország11 15511 20810 6449 4779 7069 4339 6699 1999 0768 9278 9998 4548 1627 930

9 A házi segítségnyújtásban részesülők száma Budapesten 2006-2008. Forrás: KSH.OSAP. 2009. + a kerületi Gondozási Központ-vezetők adatszolgáltatása 2009. 2006.2007.2008.dolgozók száma ker-khsnyjelzőrhsnyjelzőrhsnyjelzőr2006.2007.2008. 1. 1495016950 117  ! 50 171413 2. 332443174033843 41 3. 4015333652 323  56 282524 4. 12501130 103  0 36 38 5. 2922926143 239  43 27 6. 1815014155 124  43 322924 7. 201502115021153 484033 8. 2075316753 157  53 4540,5 9. 1622513127 121  30 3136 10. 1035016450 155  50 29 11. 7846134465 329  85 102103 12. 220441964419544 42 13. 50492487135 468  172 52 50 14. 1963520040 178  40 105106104 15. 2305516346 214  ! 46 27,75 16. 192731777318276 82,584,582,3 17. 794580497847 2322,523 18. 3387637076 298  !! 70 363530 19. 1967423175 180  ! 73 3230 20. 176481624517250 3941 21. 26301910 140  ! 47 27 26 22. 8107708442 1614 23. 395039503529 555 Összesen5451 1057472711184441 (-20 %)1242 925,25909,25883,55

10 A különféle szociális támogatásban részesülő lakosok megoszlása kerülete A különféle szociális támogatásban részesülő lakosok megoszlása kerületenként kerületlakosság-szám Fogyatékossági támogatásban részesülők Vakok személyi járadékában részesülők Emelt összegű CSP-ban részesülők Pszich. betegek száma, Kihelyezett jelzőkészülékek (HSNY) száma 1. 2648218812316250 2. 85724527483325043 3. 1253897546646933102 4. 100683732625335447 5. 27411184221821156 6. 38596255271214139 7. 5845743647932450 8. 73072637552231453 9. 5671547539438100 10. 74967584393,50950 11. 12984792967514180 12. 59460314301536025 13. 1054368265632305182 14. 11178611511234349040 15. 82934632673316625 16. 70686481464527676 17. 82420644553918647 18. 97625676703034018 19. 60814428413093161 20. 64576567452523050 21. 7725960735311039 22. 52419391272025043 23. 2176518417143731 Összesen168452312602109667871691227 Adatok megbontás nélkül: 60+ év feletti lakosok száma 422 291 fő, 65 év feletti lakosok száma: 292 376 fő – KSH. korrigált adatok 2008.12.31.

11 Az állami hozzájárulások változásai 2000.-2010. között! normatíva megnevezése2000.2001.2002.2003.2004.2005.2006.2007.2008.2009.2010. Idősek Otthonai (Ft/ellátott/év) - átlagos szintű ápolás388 000455 700539 200725 000737 000769 200730 000700 000 689 000635 650 - demens betegek ápolása 815 000800 000 787 450710 650 - emelt színvonalú ellátás 640 000560 000 543 200309 350/-43% ÉFO és PBO (Ft/ellátott/év) 472 700537 900606 380770 000780 000820 600815 000800 000 787 450710 650 Nappali ellátás - idősek (Ft/ellátott/év) 96 500118 300143 300176 000177 300200 000197 000 150 000 (465 100 demens+F) 146 200 (454 110 demens+F) 143 942,5* (405 600 demens+F) Átmeneti szállás, éjjeli menedékhely (Ft/ellátott/év) 170 600202 650230 200399 500522 000548 000 525 000 516 750468 350 Utcai szociális munka (szolgálatonként) 95108 75 6 300 00057500005 000 000 4 921 6004 543 750 *az otthon-közeli ellátás (221 450.-Ft/fő) 65 %-át igényelheti a települési önkormányzat szociális étkeztetés+nappali ellátás után. BPFPH Szociálpolitikai Ügyosztály adatbázisa (SZIIR) 2010.

12 Atámogatási típusai és összegei változásai 1999.-2009. között - házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres házi segítségnyújtás + étkeztetés Az állami hozzájárulások támogatási típusai és összegei változásai 1999.-2009. között - házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres házi segítségnyújtás + étkeztetés évházi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás étkeztetés 2000. 1030 forint/fő (L) 1. 2001.1100 Ft./fő (L)/ Gond Központ 2,2 mFt- 3,3 mFt. 3-5 efős település 2002.1160 Ft./fő (L)/ Gond Központ 2,4 mFt- 3,5 mFt. 3-5 efős település 2003.1300 Ft./fő (L)/ Gond Központ3 mFt- 4 mFt 3-5 efős település2 500 000 forint/szolgálat 2004. 1300 forint/fő (L)/Gond Központ3 mFt- 4 mFt 3-5 efős település /GondKörzet 1 313 300 forint/körzet max 3 efő 2005. 120 000 ft/számított ellátott 2. 62 000 forint/ellátott75 600 forint/ellátott 2006.104 800 forint/fő50 000 forint/fő70 800 forint/fő 2007.111 500 forint/fő40 000 forint/fő81 200 forint/fő 2008. 190 000 forint/fő(275 000 forint/fő- 173 700 forint/fő – az 1 főre eső jöv. a NYMIN 150%-át nem haladja meg, vagy meghaladja) 30 000 forint/fő82 000 forint/fő 2009. 270 700 forint/fő - 171 000 forint/fő (az 1 főre eső jöv. a NYMIN 150%-át nem haladja meg, vagy meghaladja)/ 29 500 forint/fő 10 efőnél nagyobb és 40 készülék szoc rászorultaknak 91 050 forint/fő – 1 főre NYMIN 150%-a alatt, 80 700 Ft/fő 150- 300 % között, 64 000 Ft/fő meghaladja a 300 %-ot 2010. 221 450 forint/fő 3. 1. Alap-hozzájárulás a települési önkormányzatoknak 1993. évi III. törvényben meghatározott különösen a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás fizetendő térítési díj normatív kedvezményének biztosítása. Az alap-hozzájárulás a települési önkormányzatot az 1999. január 1-jei lakosságszám alapján illeti meg. 2. A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtásban részesített személyek száma és az egy ellátottra vonatkozó átlagos gondozási óraszám alapján illeti meg. 3. Az otthonközeli ellátáshoz nyújtott hozzájárulás x %-át igényelheti a tel. Önk., aki a szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, idősek nappali ellátását együttesen/vegyesen biztosítja.

13 ?a 36/2007.(XII.22.) SzMM. rendelet a gondozási szükségletről, a jövedelemvizsgálatról, ?a többlet-egészségügyi tevékenység növekvő költségei (újabb egészségügyi szakdolgozók alkalmazása+növekvő gyógyszerköltség+dráguló gyógyászati segédeszközök), ?int. létszám helyzet + szakképzettségi arány - 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (osztályvezető nővér, mentálh.csopvez.? belső ellenőr, közbesz.szakértő, „ajánlott munkakörök”), ?az inkontinenciabetétek kérdésköre 2009.08.16.- (az OEP az eddigi 4 helyett csak 3 betétet finanszíroz és a negyediket teljes áron kell beszerezni, az enyhe inkontinens gondozottak esetében megszűnt a támogatás + betétek, pelenkák OEP támogatása 85%-80%) - évi 7,4 mFt./150 fő/év, ?foglalkozás-egészségügyi vizsgálat 0,7 mFt. + tüdőszűrő vizsgálat 0,4 mFt./év ?1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról – a rehabilitációs hozzájárulás emelése 2009-ről 2010-re -20fő  és a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el 5 %-ot, hiányzó létszám x rehab. hozzájárulás= 2008.:11eFt, 2009.177,6eFt, 2009.964,5eFt., - 5,5x akkora összeg mint korábban : ágazati szinten: 75,54,mFt. ?a HACCP rendszer az élelmiszerek biztonságának megteremtésére a lehetséges kockázatok, veszélyek megállapítására - 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet felülvizsgálata –az egyszeri beruházáson (28 mFt.!!) túl, mérőeszköz, eszközcsere, hitelesítés, dolg.továbbképzés – 9-10 mFt./int ?44/2000.(XII.27.) EüM. rendelet - a veszélyes hulladékok kezelésével, elszállításával kapcsolatos jogszabályok változása – veszélyes anyagok köre kiegészült (használt olaj,elemek, számtechnikai hulladékok, stb. - szállítás+szállításig külön kezelni) - 1,7 mFt/év, ?a 9/2008( II.22.) ÖTM. rendelet -az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (600 oldal) módosításáról (intelligens tűzjelző bekötése tűzoltóság /2013/, világító táblák/sávok elhelyezése, tűzoltó készülékek helye 1.35 m!!, oktatás)-, 1,1 mFt. /150 fh. int Az egyre növekvő intézményi kiadásokat generáló, folyamatosan szaporodó jogszabályváltozások hatásai I.

14 ?az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről - a mv. kockázatértékelés átdolgozása - minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, munkavédelmi kockázatértékelés átdolgozása 0,3 mFt - elmulasztása, munkavédelmi bírság 50 eFt.- 10 mFt.-ig ?parlagfű irtás - állandó kaszálás, fűnyírás, eszközbeszerzés, karb. - 1,2 mFt/int, (rovar-csótány, rágcsálói) ?hepatitis védőoltás 0,5 mFt./év, ?2003. évi CXXIX. tv. a közbeszerzésekről - élelmezés min. 1,2 mFt./év + gyógyszer 0,7 MFt.+egyéb anyagok 1,3 mFt., ?8008/2008.(HÉ51.) PM tájékoztató az új szakfeladatok rendjéről – 2010.01.01.-től kell alkalmazni! (működési dokumentumok módosításai - alapító okirat, szmsz és egyéb intézményi dokumentumok), ?a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM rendelet a munkahelyek védelmi követelményeinek minimális szintjéről – törés elleni védelem/biztonsági fóliázás sérülés kockázata csökkentésére – 0,7-1,4 mFt. (irodák), ?a 2008. évi XXV. törvény az elektronikus információszabadságról –a közfeladatot ellátó szervek adatszolgáltatási kötelezettségéről -közadattári regisztráció, adatok feltöltése, aktualizálása, közzétételi szabályzat (szabályzatok+52.) 2008. 07. 01-től, ?Esélyegyenlőségi, 2003. CXXV. tv. – 50 fő  fogl. költségvetési szervnek esélyegyenlőségi tervet köteles készíteni, évenként értékelni és felülvizsgálni – min. 5 fő 1 hetes munkája, ?az OPNI bezárása + a támogató szolgálatok, közösségi pszichiátria kiemelése az önkormányzati ellátási kötelezettségek közül – 1993. évi III. tv., ?ÁFA tv. változása – áfa-kulcsok emelkedése – az élelmiszerek többségét már 25 %-os ÁFA terheli – az ÁFA kulcsok többletkiadást eredményező összege kb. megegyezik a járulékok csökkentése miatti összeggel, Az egyre növekvő intézményi kiadásokat generáló, folyamatosan szaporodó jogszabályváltozások hatásai II.

15 A módosított jogszabályok 2009. december (5-10-6) 1)2009. évi CXXXIV. törvény - a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról 2)2009. évi CXXX. törvény - a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről X 3)2009. évi CXXVI. törvény - egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról (19) 4)2009. évi CIX. törvény - a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról (47) X 5)2009. évi LXXIX. tv - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatsról szóló 1997. évi XXXI. tv, vmint egyes szoc.tárgyú tvk mód-ról (4) 6)323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet - egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról 7)322/2009. (XII. 29.) Kormr.- a személyes gondoskodást nyújtó szoc. ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormr. Módosításáról X 8)321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet - a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről X 9)320/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet - a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról, továbbá egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a működési engedélyeztetéssel összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (21.§ hatve 188/1999. Kormr) 10)319/2009. (XII. 29.) Kormr - a gyámhatóságokról, valamint a gyvédelmi és gyámügyi igazgatásról 149/1997. (IX. 10.) Kormr módosításáról 11)316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséről 12)292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről X (317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól /ön. gazd.költségvetési szervek éves és féléves beszámolója, költségvetése készítésének legfontosabb elemei: a könyvviteli mérleg tagolása, a számlakerettükör, klféle maradványelszámolások mód-t) 13)279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet - egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a szociális foglalkoztatás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatásának átalakításával, valamint az egyházi kiegészítő támogatás megtérítésével összefüggő módosításáról X 14)278/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet - a házi segítségnyújtást, illetőleg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátási szerződés keretében biztosító helyi önkormányzatok támogatásáról, az itt tevékenységet végző személyek elmaradt juttatásainak megelőlegezéséről 15)35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet - egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról X 16)34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet - az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról 17)32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet - a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felh. részletes szabályairól 18)31/2009. (XII. 22.) SZMM rendelet - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról 19)27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet - a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól 20)25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet - az Országos Gyermekvédelmi Szakértői- és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről 21)213/2009. (IX. 29.) Kormr. - az egyházi és nem állami fenntartású szoc., gyjóléti és gyvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról 22)38/2009. (XII. 6.) EüM rendelet a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelésével, valamint gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ismertetésével összefüggő egyes egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról 23)45/2009. (XII. 18.) EüMr. a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek tb támogatásba befogadásának szempontjairól és a befogadás/támogatás megváltoztatásáról 32/2004. (IV. 26.) ESzCsMr. módosításáról X 24)49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról X 25)52/2009(XII. 30) EüM. rendelet a 14/2007.(III.14.) EüM. -a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló- rendelet módosításáról X

16 A fővárosi szociális intézmények működési bevételeinek arányváltozásai - 1999.-2009. BPFPH Szociálpolitikai Ügyosztály adatbázisa (SZIIR) 2010.

17 A Főváros Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények működési kiadásainak arányváltozásai 1999. és 2009. között I. 1999. (  működési kiadás: 5 169 034 eFt.)2009. (  működési kiadás: 14 202 447 eFt.) Ellátottak száma Személyi juttatás + járulékok Dologi kiadások Egyéb működési kiadások Működési kiadások összesen Ellátottak száma Személyi juttatás + járulékok Dologi kiadások Egyéb működési kiadások Működési kiadások összesen Idősek Otthonai 4111 57,542,20,3100,0 3912 63,536,30,2100,0 Pszichiátriai Betegek Otthonai 1244 59,240,10,7100,0 869 66,133,60,3100,0 Értelmi Fogyatékosok Otthonai 1286 63,935,80,3100,0 1556 71,628,40,1100,0 Otthonok átlagosan 6641 59,240,50,3100,0 6337 66,133,70,2100,0 Belső megoszlás intézmény-típuson belül (%) Ellátottak száma Személyi juttatás + járulékok Dologi kiadásokEgyéb működési kiadásokMűködési kiadások összesen Idősek Otthonai -4,8211,3142,6100,7182,0 (92,67%) Pszichiátriai Betegek Otthonai -30,1197,3123,027,1166,4 (92,67%) Értelmi Fogyatékosok Otthonai 21,0244,5143,4-5,5207,6 (92,67%) Otthonok átlagosan -4,6221,7139,947,4187,9 (92,67%) Arányváltozások 2009/1999 (bázisindex %) BPFPH Szociálpolitikai Ügyosztály adatbázisa (SZIIR) 2010.

18 A Főváros Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények dologi kiadásainak arányváltozásai - 1999. és 2009. között II. 1999. (  kiemelt dologi kiadás: 1 289 118 eFt.)2009. (  kiemelt dologi kiadás: 3 120 995 eFt.) Ellátottak száma ÉlelmezésGyógyszerKözműdíjakÁFA% Ellátottak száma ÉlelmezésGyógyszerKözműdíjakÁFA% Idősek Otthonai 4111 44,18,026,721,3100,0 3912 35,47,530,726,3100,0 Pszichiátriai Betegek Otthonai 1244 48,810,920,719,6100,0 869 40,26,128,724,9100,0 Értelmi Fogyatékosok Otthonai 1286 43,96,327,522,3100,0 1556 34,63,434,727,3100,0 Otthonok átlagosan 6641 44,98,325,721,1100,0 6337 35,86,331,426,4100,0 Belső megoszlás intézmény-típuson belül (%) Ellátottak számaÉlelmezésGyógyszerKözműdíjakÁFAKiemelt dologi kiadások Idősek Otthonai -4,8105,5139,7194,2216,4155,5 (92,67%) Pszichiátriai Betegek Otthonai -30,188,128,8217,1190,3128,4 (92,67%) Értelmi Fogyatékosok Otthonai 21,0112,844,8239,8230,0169,6 (92,67%) Otthonok átlagosan -4,6102,495,0210,5216,9153,7 (92,67%) Arányváltozások 2009/1999 (bázisindex %) BPFPH Szociálpolitikai Ügyosztály adatbázisa (SZIIR) 2010.

19 A Főváros Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények működési bevételeinek arányváltozásai -1999. és 2009. között III. 1999. (  működési bevétel: 5 798 669 eFt.)2009. (  működési bevétel: 15 859 537 eFt.) Intézményi saját bev.+ pénzm. Normatív állami hozzájárulás Főv. Önk. kieg. tám. Támogatás összesen Működési bevétel összesen Intézményi saját bev.+ pénzm. Normatív állami hozzájárulás Főv. Önk. kieg. tám. Támogatás összesen Működési bevétel összesen Idősek Otthonai 41,145,113,958,9100,041,628,929,558,4100,0 Pszichiátriai Betegek Otthonai 41,254,93,958,8100,038,937,823,361,1100,0 Értelmi Fogyatékosok Otthonai 38,251,710,161,8100,031,637,830,668,4100,0 Otthonok átlagosan 40,548,211,259,5100,038,432,529,061,6100,0 Belső megoszlás intézmény-típuson belül (%) Intézményi saját bevételek + pénzm. Normatív állami hozzájárulás Főv. Önk. kieg. tám. Támogatás összesen Működési bevétel összesen Idősek Otthonai 181,778,1491,2175,2177,9 (92,67 %) Pszichiátriai Betegek Otthonai 145,579,11 461,4170,2160,0 (92,67 %) Értelmi Fogyatékosok Otthonai 162,7131,7864,0251,1217,4 (92,67 %) Otthonok átlagosan 171,993,1639,6196,4186,5 (92,67 %) Arányváltozások 2009/1999 (bázisindex %) BPFPH Szociálpolitikai Ügyosztály adatbázisa (SZIIR) 2010.

20 A Fővárosi Önkormányzat ellátási kötelezettsége A Fővárosi Önkormányzat  fenntartásában működő tartós bentlakásos, szakosított intézményei, alaptevékenységüket illetően 4 csoportba sorolhatóak (időskorúak-, pszichiátriai betegek és értelmi fogyatékosok otthona, valamint a hajléktalanok ellátását biztosító intézmény).  tartja fenn az ország legnagyobb szociális ellátást nyújtó intézményrendszerét, az ország összes intézményi férőhelyeinek közel 10 %-át, ebből intézménytípusonként az időskorúakat gondozó otthonok 8,4 %-át-, a pszichiátriai betegek otthonainak 14,8 %-át-, az értelmi fogyatékosok otthonainak 10,04 %-át. A Fővárosi Önkormányzat a szociális gondoskodás szakosított ellátási formái keretében 22 intézményben, annak 65 (székhely és telephely együtt) telephelyén, - melyek közül 15 intézmény (27 székhely és telephely együtt) a fővárostól jelentős földrajzi távolságra található- összesen 8183 férőhelyen biztosítja az ellátást igénylők elhelyezését, ápolását, gondozását. Működő férőhelyei közül: 3852 időskorúak otthonában-, 1163 pszichiátriai betegek otthonában-, 1346 értelmi fogyatékos otthonában, 104 lakóotthonban - fogyatékosok és pszichiátriai betegeknek-, valamint 1718 fő hajléktalan személy részére nyújtott ellátást biztosít.

21 A Fővárosi Ön kormányzat által fenntartott szakosított szociális intézmények Idősek OtthonaiPszichiátriai Betegek Otthonai Értelmi Fogyatékosok Otthonai Hajléktalanok ellátása 1047 Bp. Baross u. 100. (137 fh.) 1046 Bp. Béla u. 18. (30 fh.) 1046 Bp. Csokonai u. 38. (56 fh.) 1064 Bp. Rózsa u. 67. (121 fh.) 1092 Bp. Knézits u. 14. (50 fh.) 1071 Bp. Dózsa Gy. út 82/b. (79 fh.) 1068 Bp. Benczúr u. 46. (50 fh.) 1161 Bp. Pálya u. 27. (39 fh.) 1102 Bp. Halom u. 31. (40 fh.) 1103 Bp. Óhegy u. 48. (73 fh.) 1213 Bp. Tapló u. 1. (60 fh.) 1103 Bp. Gergely u. 85. (160 fh.) 1112 Bp. Kamaraerdei út 16. (400 fh.) 1112 Bp. Rupphegyi út 7. (126 fh.) 1115 Bp. Bánk bán u. 12-20. (120 fh.) 1125 Bp. Kútvölgyi út 20-22. (135 fh.) 1031 Bp. Ányos u. 3. (75 fh.) 1124 Bp. Mártonhegyi út 53-57. (56 fh.) 1121 Bp. Zugligeti út 58. (34 fh.) IO 1201 Bp., Virág B. u. 36. (138 fh.) IO 1192 Bp. Mészáros L. u. 26. (50 fh.) PBO 1182 Bp. Ráday G. u. 3. (140 fh.) 1173 Bp. Pesti út 117. (544 fh.) 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. (192 fh.) - 30 km 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. 8048/2 hrsz( 50 fh.) - 30 km 2113 Erdőkertes Petőfi S u. 49 -52 fh ) 5701 Gyula, Vértanúk útja 1-5. (425 fh.) – 222 km 8153 Polgárdi-Ipartelepek Somlyói u. 2. (165 fh.) – 80 km 9700 Szombathely, Bogáti út 72. (140 fh.) – 217 km 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. (150 fh.) – 75 km 2025 Visegrád, Mogyoróhegy út 10. (95 fh.) – 43 km 9971 Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. (720 fh.) – 243 km 9970 Szentgotthárd, Május 1. út 19. (14 fh.) 6422 Tompa, Szabadföld út 47. (150 fh.) – 177 km 9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11. (255 fh.) – 222 km 8713 Kéthely, Magyari u. 35. (140 fh.) – 212 km 8713 Kéthely, Hunyadi u. 61-14fh 8713 Kéthely, Hunyadi u. 93-20 fh 8713 Kéthely, Ady E. u. 55. -40 fh 8331 Sümeg-Darvastó Foglalkoztató Intézet (255 fh.) – 166 km 8331 Sümeg-Darvastó Lakóotthonok (24 fh.) 2463 Tordas, Gesztenyés út 1. (200 fh.) – 30 km 2463 Tordas, Hangyasor 255/4. (60 fh.) 2463 Tordas, Somogyi B.u. 35. (12 fh.) 9476 Zsira, Rákóczi F. u. 12. (186 fh.) – 201 km 9476 Zsira, Flórián u. 54. (8 fh.) 9476 Zsira, Fő u. 1. (10 fh.) 9476 Zsira, Peresznye külterület (76 fh.) 1134 Bp. Dózsa Gy. út 152. ÁSZ: 326 fh, ANY: 14 fh, CSÁO: 12 fh, ÉM: 150 fh. 1097 Bp. Külső mester u. 84. ÁSZ: 129 fh 1105 Bánya u. 37. ÁSZ: 64 fh. 1104 Bp. Vaspálya u. 56. ÁSZ: 66 fh 1105 Bp. Előd u. 9. ÉM:140 fh 1081 Bp. Alföldi u. 6-8. ÁSZ:221 fh. 1087 Bp. Könyves K. krt. 84. ÉM: 100 fh, NM: 100 fh. 1102 Fehér köz 2. NM: 120 fh 1097 Bp. Táblás u. 31. ÉM: 80 fh. 1089 Bp. Kálvária u. 23. ÁSZ: 48 fh. 1119 Bp. Kocsis u. 26. ÁSZ: 150 fh, Mszáll: 200 fh. 1047 Bp. Rákosszeg park 4-6. CSÁO: 80 fh, Mszáll: 70 fh. 1091 Bp., Gyáli út 23. ÁSZ: 150 fh, Mszáll: 200 fh. 1153 Kőrakás park 1-8. ÁSZ: 150 fh, Mszáll: 150 fh Szobabérlők: 244 fh Integrált Intézmények ÉFO 8925 Búcsúszentlászló, Arany J. u. 17. (100 fh.) – 227 km PBO 8741 Zalaapáti, Deák F. u. 3. (191 fh.) – 187 km BMSZKI

22 A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott szociális intézmények működési paraméterei….. A Fővárosi Önkormányzat tárgyévi költségvetéseiben a fenntartott szociális intézmények működési kiadásaira a 2006. évben 14.708.195 eFt.-ot (54,475 m€), a 2007. évben 15.688.911 eFt.-ot (58,107 m€), 2008. évben 17.062.313 eFt.-ot (63,194 m€), míg 2009. évben 15.781.073 eFt. (58,448 m€) – eredeti- biztosított. Az ellátottak száma 8375 fő-, 8352 fő-, 8510 fő-, illetve 9173 fő, az ágazat létszámkerete 3808-, 3642-, 3498, illetve 4058 fő volt. Az egy ellátottra jutó működési kiadás -az idősek otthonaiban- 2006-ban 1.952.751.-Ft.(7232 €)-, 2007-ben 2.015.780.-Ft.(7466 €), 2008.-ben 2.206.948.-Ft. (8174 €), míg 2009.-ben 2.026.748.-Ft. (7506 €)volt. Az intézmény-típusonkénti adatok: intézménytípus 2006.2007.07/062008.08/062009.09/06 Idősek Otthonai 1 952 7512 015 780103,32 206 948113,02 026 748103,8 Fogyatékosok Otthonai 2 253 0122 323 108103,12 600 691115,42 220 84598,6 Pszich. Bet. Otthonai 1 935 7761 934 10099,91 956 748101,11 899 70898,1 Hajléktalanok ellátása 877 720804 55391,7879 108100,2816 79393,1

23 Az ágazat átalakításának lehetőségei és kitörési pontjai - párhuzamos intézkedések! 1.a lakókörnyezetben történő komplex segítségnyújtás ösztönzése, 2.az ellátási formák kihelyettesíthetősége, 3.család(otthon)közeli ellátások, közösségi alapú szolgáltatási formák, 4.az önkormányzati ellátási kötelezettség tartalmának felülvizsgálata 5.az intézményi struktúra átalakítása (fokozott ápolást igénylők, demencia), 6.az ellátórendszer finanszírozási rendszerének reformja, 7.a szakmai jogszabályok változtatása és harmonizációja, 8.a szakmai standardok kidolgozása/szakmai kamara, 9.komplex szemléletű, szükségletorientált tervezés –SZTK-k rendszere, 10.integrált intézménynek és komplex szolgáltatások, 11.a humán erőforrás helyzetének változtatása, 12.az együttműködés formáinak kiszélesítése (kistérségi, önkormányzatközi, társadalmi-civil szervezettel), 13.önsegítés, öngondoskodás, önkéntesség +1 ellenőrzés és transzparencia, minőségbiztosítás és fogyasztóvédelem.

24 KSH bruttó béradatok (eFt.) Forrás: KSH Információs Szolgálat 2009. SszÁgazat megnevezése2004. április 2005. december 2006. április 2007. december 2008. április 2008. december 1. Nemzetgazdaság összesen 146554170505179843198139214455256953 2. Versenyszféra 137724184501181634193991213700253658 3. Költségvetési szféra 167803164319199172186668212011272806 4. Szociális ágazat 113780116003129238143607156867182260

25 A segítő szakemberek társadalmi (el)ismertsége  A szociális szférában dolgozók társadalmi presztízse alacsony, jövedelmük jelentősen elmarad az átlagtól. A szociális munkások átlagos jövedelme a nemzetgazdasági átlagbér 60–65%-a –vö 2010!!!.  A pénzügyi korlátok miatt hiányos munkafeltételek, szegényes munkakörülmények – ugyanakkor rendkívüli fizikai terhelés és a női munka túlsúlya ~95 % !!  Az egyéb jóléti juttatások minimális szintje, a beszűkült képzési és továbbképzési lehetőségek, nincs pályakép!  Csökkenő szakmai létszám – növekvő ellátási feladatok.  Nem megoldott a „segítők segítése”: hiányoznak a szupervízió, a munkahelyi mentálhigiéné feltételei, az igényekhez képest kevés továbbképzési lehetőség áll rendelkezésre.  Öngondoskodás, önkéntesség, önsegítés.

26 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Budapest, 2010. március 11. Az elvonások hatása a fővárosi ellátásra Skultéti József ügyosztályvezető Budapest Főváros FPH. Szociálpolitikai Ügyosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések