Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2010. március 11. Az elvonások hatása a fővárosi ellátásra Skultéti József ügyosztályvezető Budapest Főváros FPH. Szociálpolitikai Ügyosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2010. március 11. Az elvonások hatása a fővárosi ellátásra Skultéti József ügyosztályvezető Budapest Főváros FPH. Szociálpolitikai Ügyosztály."— Előadás másolata:

1 Budapest, március 11. Az elvonások hatása a fővárosi ellátásra Skultéti József ügyosztályvezető Budapest Főváros FPH. Szociálpolitikai Ügyosztály

2 Kiemelt szociális jellemzők Magyarországon és Budapesten  A magyar társadalom lélekszáma 2050-ig 8 millió körüli lakosságszámot érhet el, így a jelenlegi 20%-ról 26%-ra nőhet a 60 éves és annál idősebb személyek aránya -lakosság : fő, : fő, Bp-n fő.  Az időskorúak aránya 2050-re elérheti a jelenlegi szintnek a másfélszeresét. A 60 éves és idősebb népesség száma: én fő, Bp-n fő, én fő, Bp-n fő, re megközelíti a 2,4 millió főt,  A csökkenő gyermekszám és a nyugdíjasok számának növekedése új kihívást jelent -kettős öregedés-, és szinte lehetetlen feladatokat a növekvő ellátási igényeknek megfelelő szociális és egészségügyi ellátórendszer ki- és átalakításához Budapesten.  A munkanélküliek száma nem csökken (országosan 317 efő, Bp.-n 44 efő, a munkanélküliségi ráta 7,5 %, a munkanélküliek 50,3 százaléka egy éve vagy annál régebben keresett állást, a munkanélküliség átlagos időtartama 19,0 hónap) -KSH  a hajléktalanok száma sem csökken(12-15 efő, 5-7 efő) -.  az inaktív munkaképesek száma (2615 efő, 543 efő), szeretne dolgozni (341 efő, efő),  Budapest közel 1,7 millió lakosa közül díjhátralékkal rendelkező lakosok/háztartások közül közel 300 ezer hátralékos fogyasztót tartanak nyilván (kb. minden 6. lakos) és több, mint 11 milliárd forint hátralékkal (2004. évben 3 mdFt. volt!), ebből közel másfélezer háztartásnak/fogyasztónak volt egymillió forintnál nagyobb- és kétezer-ötszáznál több háztartásnak félmillió forintot meghaladó összegű tartozása,  Az időskorúak jövedelmi helyzete (létminimum Ft., egyfős nyugdíjas háztartás minimuma Ft, önymin Ft. -KSH )

3  idősek ellátása,  hajléktalanok ellátása,  pszichiátriai/szenvedély betegek ellátása,  adósságkezelés,  pénzbeni ellátások harmonizációja,  alapszolgáltatások és szakellátás kapcsolata  egymásra épülő ellátások, komplexitás (adósságkezelés),  szervezeti imtegráció, strukturális együttműködések,  ellátási határterületek koordinációja (eü., foglpol.). Budapest szociális ellátása  SzTK.

4 szociális szolgáltatások Főv.Önk. szociális alapszolgáltatások étkeztetés XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX házi segítségnyújtás XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX családsegítés XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jelzőrendszeres házi segítségnyújtás EXEXXXXXXXXXXXXXXXX+X közösségi ellátások EXEEEXXEXEEXEXXX támogató szolgáltatás XEXXEXEEEEXEXEXXXX utcai szociális munka EEEEEEXEXEEEEXXXEEEX nappali ellátás XEXXXXXXXXXEXXXEXXXXXXEXXX szakosított ellátások -tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó intézmény idősek otthona ++++X++XX X pszichiátriai betegek otthona X szenvedélybetegek otthona +++ fogyatékos személyek otthona X hajléktalanok otthona +++E rehabilitációs intézmények szenvedélybetegek - E fogyatékos személyek + pszichiátriai betegek hajléktalanok rehabilitációs intézménye E lakóotthonok fogyatékos személyek lakóotthona +E++ X pszichiátriai betegek lakóotthona ++ X szenvedélybetegek lakóotthona + átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények időskorúak gondozóháza EXXXXXXXXXXXXXXEXX fogyatékos személyek gondozóháza X pszichiátriai betegek átmeneti otthona EE szenvedélybetegek átmeneti otthona E+XE éjjeli menedékhely EEEEEX hajléktalan személyek átmeneti szállása EEEEX Jelmagyarázat -a feladatellátás formája: X - állami, önkormányzati intézmény, + - nem állami, önkormányzat intézmény/szervezet-, E - Együttműködési Megállapodás alapján. A fővárosi kerületek szolgáltatási mátrixa -a szociális ellátás területén

5 Budapest év végi lakónépessége nem és fő korcsoportok szerinti bontásban kerületlakosság-számférfinő18 év és alattiak 60 éves és idősebbek 60/l , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Összesen Forrás: KSH. adatszolgáltatás (OSAP_2008_bp_nep) 2009.

6 Kimutatás a Díjbeszedő Rt.-nél nyilvántartott hátralékokról 1. kerület lakó- népesség A tartozás összege (Ft.)hátralékos fogyasztók számaegy fogyasztóra jutó tartozás (Ft.)    !      !      ??  !  !  !  !  ! !  !  !    ! :   ! !!  !  !   :   :   !    !!     :  Mindösszesen

7 Kimutatás a Díjbeszedő Rt.-nél nyilvántartott hátralékokról 2. (2009.) kerület lakó-népesség A tartozás összegeA hátralékos fogyasztók száma és aránya  eFt. Ft/lakosfőlakónépeség %-ban , , ! , , , , , , , , , , , : , ! , , : , : , , , ! ! , ,2321! 23: ,1987 Mindösszesen ,

8 A házi segítségnyújtásban részesülők száma régiók szerint Forrás: KSH Szociális statisztikai évkönyv Régió Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Ország összesen Közép-Magyarország

9 A házi segítségnyújtásban részesülők száma Budapesten Forrás: KSH.OSAP a kerületi Gondozási Központ-vezetők adatszolgáltatása dolgozók száma ker-khsnyjelzőrhsnyjelzőrhsnyjelzőr  !      ,       ! 46 27, ,584,582, ,  !!  !  ! Összesen (-20 %) ,25909,25883,55

10 A különféle szociális támogatásban részesülő lakosok megoszlása kerülete A különféle szociális támogatásban részesülő lakosok megoszlása kerületenként kerületlakosság-szám Fogyatékossági támogatásban részesülők Vakok személyi járadékában részesülők Emelt összegű CSP-ban részesülők Pszich. betegek száma, Kihelyezett jelzőkészülékek (HSNY) száma , Összesen Adatok megbontás nélkül: 60+ év feletti lakosok száma fő, 65 év feletti lakosok száma: fő – KSH. korrigált adatok

11 Az állami hozzájárulások változásai között! normatíva megnevezése Idősek Otthonai (Ft/ellátott/év) - átlagos szintű ápolás demens betegek ápolása emelt színvonalú ellátás /-43% ÉFO és PBO (Ft/ellátott/év) Nappali ellátás - idősek (Ft/ellátott/év) ( demens+F) ( demens+F) ,5* ( demens+F) Átmeneti szállás, éjjeli menedékhely (Ft/ellátott/év) Utcai szociális munka (szolgálatonként) *az otthon-közeli ellátás ( Ft/fő) 65 %-át igényelheti a települési önkormányzat szociális étkeztetés+nappali ellátás után. BPFPH Szociálpolitikai Ügyosztály adatbázisa (SZIIR) 2010.

12 Atámogatási típusai és összegei változásai között - házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres házi segítségnyújtás + étkeztetés Az állami hozzájárulások támogatási típusai és összegei változásai között - házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres házi segítségnyújtás + étkeztetés évházi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás étkeztetés forint/fő (L) Ft./fő (L)/ Gond Központ 2,2 mFt- 3,3 mFt. 3-5 efős település Ft./fő (L)/ Gond Központ 2,4 mFt- 3,5 mFt. 3-5 efős település Ft./fő (L)/ Gond Központ3 mFt- 4 mFt 3-5 efős település forint/szolgálat forint/fő (L)/Gond Központ3 mFt- 4 mFt 3-5 efős település /GondKörzet forint/körzet max 3 efő ft/számított ellátott forint/ellátott forint/ellátott forint/fő forint/fő forint/fő forint/fő forint/fő forint/fő forint/fő( forint/fő forint/fő – az 1 főre eső jöv. a NYMIN 150%-át nem haladja meg, vagy meghaladja) forint/fő forint/fő forint/fő forint/fő (az 1 főre eső jöv. a NYMIN 150%-át nem haladja meg, vagy meghaladja)/ forint/fő 10 efőnél nagyobb és 40 készülék szoc rászorultaknak forint/fő – 1 főre NYMIN 150%-a alatt, Ft/fő % között, Ft/fő meghaladja a 300 %-ot forint/fő Alap-hozzájárulás a települési önkormányzatoknak évi III. törvényben meghatározott különösen a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás fizetendő térítési díj normatív kedvezményének biztosítása. Az alap-hozzájárulás a települési önkormányzatot az január 1-jei lakosságszám alapján illeti meg. 2. A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtásban részesített személyek száma és az egy ellátottra vonatkozó átlagos gondozási óraszám alapján illeti meg. 3. Az otthonközeli ellátáshoz nyújtott hozzájárulás x %-át igényelheti a tel. Önk., aki a szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, idősek nappali ellátását együttesen/vegyesen biztosítja.

13 ?a 36/2007.(XII.22.) SzMM. rendelet a gondozási szükségletről, a jövedelemvizsgálatról, ?a többlet-egészségügyi tevékenység növekvő költségei (újabb egészségügyi szakdolgozók alkalmazása+növekvő gyógyszerköltség+dráguló gyógyászati segédeszközök), ?int. létszám helyzet + szakképzettségi arány - 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (osztályvezető nővér, mentálh.csopvez.? belső ellenőr, közbesz.szakértő, „ajánlott munkakörök”), ?az inkontinenciabetétek kérdésköre (az OEP az eddigi 4 helyett csak 3 betétet finanszíroz és a negyediket teljes áron kell beszerezni, az enyhe inkontinens gondozottak esetében megszűnt a támogatás + betétek, pelenkák OEP támogatása 85%-80%) - évi 7,4 mFt./150 fő/év, ?foglalkozás-egészségügyi vizsgálat 0,7 mFt. + tüdőszűrő vizsgálat 0,4 mFt./év ?1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról – a rehabilitációs hozzájárulás emelése 2009-ről 2010-re -20fő  és a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el 5 %-ot, hiányzó létszám x rehab. hozzájárulás= 2008.:11eFt, ,6eFt, ,5eFt., - 5,5x akkora összeg mint korábban : ágazati szinten: 75,54,mFt. ?a HACCP rendszer az élelmiszerek biztonságának megteremtésére a lehetséges kockázatok, veszélyek megállapítására - 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet felülvizsgálata –az egyszeri beruházáson (28 mFt.!!) túl, mérőeszköz, eszközcsere, hitelesítés, dolg.továbbképzés – 9-10 mFt./int ?44/2000.(XII.27.) EüM. rendelet - a veszélyes hulladékok kezelésével, elszállításával kapcsolatos jogszabályok változása – veszélyes anyagok köre kiegészült (használt olaj,elemek, számtechnikai hulladékok, stb. - szállítás+szállításig külön kezelni) - 1,7 mFt/év, ?a 9/2008( II.22.) ÖTM. rendelet -az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (600 oldal) módosításáról (intelligens tűzjelző bekötése tűzoltóság /2013/, világító táblák/sávok elhelyezése, tűzoltó készülékek helye 1.35 m!!, oktatás)-, 1,1 mFt. /150 fh. int Az egyre növekvő intézményi kiadásokat generáló, folyamatosan szaporodó jogszabályváltozások hatásai I.

14 ?az évi XCIII. törvény a munkavédelemről - a mv. kockázatértékelés átdolgozása - minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, munkavédelmi kockázatértékelés átdolgozása 0,3 mFt - elmulasztása, munkavédelmi bírság 50 eFt.- 10 mFt.-ig ?parlagfű irtás - állandó kaszálás, fűnyírás, eszközbeszerzés, karb. - 1,2 mFt/int, (rovar-csótány, rágcsálói) ?hepatitis védőoltás 0,5 mFt./év, ?2003. évi CXXIX. tv. a közbeszerzésekről - élelmezés min. 1,2 mFt./év + gyógyszer 0,7 MFt.+egyéb anyagok 1,3 mFt., ?8008/2008.(HÉ51.) PM tájékoztató az új szakfeladatok rendjéről – től kell alkalmazni! (működési dokumentumok módosításai - alapító okirat, szmsz és egyéb intézményi dokumentumok), ?a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM rendelet a munkahelyek védelmi követelményeinek minimális szintjéről – törés elleni védelem/biztonsági fóliázás sérülés kockázata csökkentésére – 0,7-1,4 mFt. (irodák), ?a évi XXV. törvény az elektronikus információszabadságról –a közfeladatot ellátó szervek adatszolgáltatási kötelezettségéről -közadattári regisztráció, adatok feltöltése, aktualizálása, közzétételi szabályzat (szabályzatok+52.) től, ?Esélyegyenlőségi, CXXV. tv. – 50 fő  fogl. költségvetési szervnek esélyegyenlőségi tervet köteles készíteni, évenként értékelni és felülvizsgálni – min. 5 fő 1 hetes munkája, ?az OPNI bezárása + a támogató szolgálatok, közösségi pszichiátria kiemelése az önkormányzati ellátási kötelezettségek közül – évi III. tv., ?ÁFA tv. változása – áfa-kulcsok emelkedése – az élelmiszerek többségét már 25 %-os ÁFA terheli – az ÁFA kulcsok többletkiadást eredményező összege kb. megegyezik a járulékok csökkentése miatti összeggel, Az egyre növekvő intézményi kiadásokat generáló, folyamatosan szaporodó jogszabályváltozások hatásai II.

15 A módosított jogszabályok december (5-10-6) 1)2009. évi CXXXIV. törvény - a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény módosításáról 2)2009. évi CXXX. törvény - a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről X 3)2009. évi CXXVI. törvény - egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról (19) 4)2009. évi CIX. törvény - a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról (47) X 5)2009. évi LXXIX. tv - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatsról szóló évi XXXI. tv, vmint egyes szoc.tárgyú tvk mód-ról (4) 6)323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet - egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról 7)322/2009. (XII. 29.) Kormr.- a személyes gondoskodást nyújtó szoc. ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormr. Módosításáról X 8)321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet - a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről X 9)320/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet - a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról, továbbá egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a működési engedélyeztetéssel összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (21.§ hatve 188/1999. Kormr) 10)319/2009. (XII. 29.) Kormr - a gyámhatóságokról, valamint a gyvédelmi és gyámügyi igazgatásról 149/1997. (IX. 10.) Kormr módosításáról 11)316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi eseti kereset-kiegészítéséről 12)292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről X (317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól /ön. gazd.költségvetési szervek éves és féléves beszámolója, költségvetése készítésének legfontosabb elemei: a könyvviteli mérleg tagolása, a számlakerettükör, klféle maradványelszámolások mód-t) 13)279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet - egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a szociális foglalkoztatás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatásának átalakításával, valamint az egyházi kiegészítő támogatás megtérítésével összefüggő módosításáról X 14)278/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet - a házi segítségnyújtást, illetőleg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátási szerződés keretében biztosító helyi önkormányzatok támogatásáról, az itt tevékenységet végző személyek elmaradt juttatásainak megelőlegezéséről 15)35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet - egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról X 16)34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet - az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról 17)32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet - a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felh. részletes szabályairól 18)31/2009. (XII. 22.) SZMM rendelet - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról 19)27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet - a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól 20)25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet - az Országos Gyermekvédelmi Szakértői- és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről 21)213/2009. (IX. 29.) Kormr. - az egyházi és nem állami fenntartású szoc., gyjóléti és gyvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról 22)38/2009. (XII. 6.) EüM rendelet a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelésével, valamint gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ismertetésével összefüggő egyes egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról 23)45/2009. (XII. 18.) EüMr. a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek tb támogatásba befogadásának szempontjairól és a befogadás/támogatás megváltoztatásáról 32/2004. (IV. 26.) ESzCsMr. módosításáról X 24)49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról X 25)52/2009(XII. 30) EüM. rendelet a 14/2007.(III.14.) EüM. -a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló- rendelet módosításáról X

16 A fővárosi szociális intézmények működési bevételeinek arányváltozásai BPFPH Szociálpolitikai Ügyosztály adatbázisa (SZIIR) 2010.

17 A Főváros Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények működési kiadásainak arányváltozásai és között I (  működési kiadás: eFt.)2009. (  működési kiadás: eFt.) Ellátottak száma Személyi juttatás + járulékok Dologi kiadások Egyéb működési kiadások Működési kiadások összesen Ellátottak száma Személyi juttatás + járulékok Dologi kiadások Egyéb működési kiadások Működési kiadások összesen Idősek Otthonai ,542,20,3100, ,536,30,2100,0 Pszichiátriai Betegek Otthonai ,240,10,7100, ,133,60,3100,0 Értelmi Fogyatékosok Otthonai ,935,80,3100, ,628,40,1100,0 Otthonok átlagosan ,240,50,3100, ,133,70,2100,0 Belső megoszlás intézmény-típuson belül (%) Ellátottak száma Személyi juttatás + járulékok Dologi kiadásokEgyéb működési kiadásokMűködési kiadások összesen Idősek Otthonai -4,8211,3142,6100,7182,0 (92,67%) Pszichiátriai Betegek Otthonai -30,1197,3123,027,1166,4 (92,67%) Értelmi Fogyatékosok Otthonai 21,0244,5143,4-5,5207,6 (92,67%) Otthonok átlagosan -4,6221,7139,947,4187,9 (92,67%) Arányváltozások 2009/1999 (bázisindex %) BPFPH Szociálpolitikai Ügyosztály adatbázisa (SZIIR) 2010.

18 A Főváros Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények dologi kiadásainak arányváltozásai és között II (  kiemelt dologi kiadás: eFt.)2009. (  kiemelt dologi kiadás: eFt.) Ellátottak száma ÉlelmezésGyógyszerKözműdíjakÁFA% Ellátottak száma ÉlelmezésGyógyszerKözműdíjakÁFA% Idősek Otthonai ,18,026,721,3100, ,47,530,726,3100,0 Pszichiátriai Betegek Otthonai ,810,920,719,6100, ,26,128,724,9100,0 Értelmi Fogyatékosok Otthonai ,96,327,522,3100, ,63,434,727,3100,0 Otthonok átlagosan ,98,325,721,1100, ,86,331,426,4100,0 Belső megoszlás intézmény-típuson belül (%) Ellátottak számaÉlelmezésGyógyszerKözműdíjakÁFAKiemelt dologi kiadások Idősek Otthonai -4,8105,5139,7194,2216,4155,5 (92,67%) Pszichiátriai Betegek Otthonai -30,188,128,8217,1190,3128,4 (92,67%) Értelmi Fogyatékosok Otthonai 21,0112,844,8239,8230,0169,6 (92,67%) Otthonok átlagosan -4,6102,495,0210,5216,9153,7 (92,67%) Arányváltozások 2009/1999 (bázisindex %) BPFPH Szociálpolitikai Ügyosztály adatbázisa (SZIIR) 2010.

19 A Főváros Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények működési bevételeinek arányváltozásai és között III (  működési bevétel: eFt.)2009. (  működési bevétel: eFt.) Intézményi saját bev.+ pénzm. Normatív állami hozzájárulás Főv. Önk. kieg. tám. Támogatás összesen Működési bevétel összesen Intézményi saját bev.+ pénzm. Normatív állami hozzájárulás Főv. Önk. kieg. tám. Támogatás összesen Működési bevétel összesen Idősek Otthonai 41,145,113,958,9100,041,628,929,558,4100,0 Pszichiátriai Betegek Otthonai 41,254,93,958,8100,038,937,823,361,1100,0 Értelmi Fogyatékosok Otthonai 38,251,710,161,8100,031,637,830,668,4100,0 Otthonok átlagosan 40,548,211,259,5100,038,432,529,061,6100,0 Belső megoszlás intézmény-típuson belül (%) Intézményi saját bevételek + pénzm. Normatív állami hozzájárulás Főv. Önk. kieg. tám. Támogatás összesen Működési bevétel összesen Idősek Otthonai 181,778,1491,2175,2177,9 (92,67 %) Pszichiátriai Betegek Otthonai 145,579,11 461,4170,2160,0 (92,67 %) Értelmi Fogyatékosok Otthonai 162,7131,7864,0251,1217,4 (92,67 %) Otthonok átlagosan 171,993,1639,6196,4186,5 (92,67 %) Arányváltozások 2009/1999 (bázisindex %) BPFPH Szociálpolitikai Ügyosztály adatbázisa (SZIIR) 2010.

20 A Fővárosi Önkormányzat ellátási kötelezettsége A Fővárosi Önkormányzat  fenntartásában működő tartós bentlakásos, szakosított intézményei, alaptevékenységüket illetően 4 csoportba sorolhatóak (időskorúak-, pszichiátriai betegek és értelmi fogyatékosok otthona, valamint a hajléktalanok ellátását biztosító intézmény).  tartja fenn az ország legnagyobb szociális ellátást nyújtó intézményrendszerét, az ország összes intézményi férőhelyeinek közel 10 %-át, ebből intézménytípusonként az időskorúakat gondozó otthonok 8,4 %-át-, a pszichiátriai betegek otthonainak 14,8 %-át-, az értelmi fogyatékosok otthonainak 10,04 %-át. A Fővárosi Önkormányzat a szociális gondoskodás szakosított ellátási formái keretében 22 intézményben, annak 65 (székhely és telephely együtt) telephelyén, - melyek közül 15 intézmény (27 székhely és telephely együtt) a fővárostól jelentős földrajzi távolságra található- összesen 8183 férőhelyen biztosítja az ellátást igénylők elhelyezését, ápolását, gondozását. Működő férőhelyei közül: 3852 időskorúak otthonában-, 1163 pszichiátriai betegek otthonában-, 1346 értelmi fogyatékos otthonában, 104 lakóotthonban - fogyatékosok és pszichiátriai betegeknek-, valamint 1718 fő hajléktalan személy részére nyújtott ellátást biztosít.

21 A Fővárosi Ön kormányzat által fenntartott szakosított szociális intézmények Idősek OtthonaiPszichiátriai Betegek Otthonai Értelmi Fogyatékosok Otthonai Hajléktalanok ellátása 1047 Bp. Baross u (137 fh.) 1046 Bp. Béla u. 18. (30 fh.) 1046 Bp. Csokonai u. 38. (56 fh.) 1064 Bp. Rózsa u. 67. (121 fh.) 1092 Bp. Knézits u. 14. (50 fh.) 1071 Bp. Dózsa Gy. út 82/b. (79 fh.) 1068 Bp. Benczúr u. 46. (50 fh.) 1161 Bp. Pálya u. 27. (39 fh.) 1102 Bp. Halom u. 31. (40 fh.) 1103 Bp. Óhegy u. 48. (73 fh.) 1213 Bp. Tapló u. 1. (60 fh.) 1103 Bp. Gergely u. 85. (160 fh.) 1112 Bp. Kamaraerdei út 16. (400 fh.) 1112 Bp. Rupphegyi út 7. (126 fh.) 1115 Bp. Bánk bán u (120 fh.) 1125 Bp. Kútvölgyi út (135 fh.) 1031 Bp. Ányos u. 3. (75 fh.) 1124 Bp. Mártonhegyi út (56 fh.) 1121 Bp. Zugligeti út 58. (34 fh.) IO 1201 Bp., Virág B. u. 36. (138 fh.) IO 1192 Bp. Mészáros L. u. 26. (50 fh.) PBO 1182 Bp. Ráday G. u. 3. (140 fh.) 1173 Bp. Pesti út 117. (544 fh.) 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. (192 fh.) - 30 km 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út /2 hrsz( 50 fh.) - 30 km 2113 Erdőkertes Petőfi S u fh ) 5701 Gyula, Vértanúk útja 1-5. (425 fh.) – 222 km 8153 Polgárdi-Ipartelepek Somlyói u. 2. (165 fh.) – 80 km 9700 Szombathely, Bogáti út 72. (140 fh.) – 217 km 2635 Vámosmikola, Ipolysági út (150 fh.) – 75 km 2025 Visegrád, Mogyoróhegy út 10. (95 fh.) – 43 km 9971 Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. (720 fh.) – 243 km 9970 Szentgotthárd, Május 1. út 19. (14 fh.) 6422 Tompa, Szabadföld út 47. (150 fh.) – 177 km 9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11. (255 fh.) – 222 km 8713 Kéthely, Magyari u. 35. (140 fh.) – 212 km 8713 Kéthely, Hunyadi u fh 8713 Kéthely, Hunyadi u fh 8713 Kéthely, Ady E. u fh 8331 Sümeg-Darvastó Foglalkoztató Intézet (255 fh.) – 166 km 8331 Sümeg-Darvastó Lakóotthonok (24 fh.) 2463 Tordas, Gesztenyés út 1. (200 fh.) – 30 km 2463 Tordas, Hangyasor 255/4. (60 fh.) 2463 Tordas, Somogyi B.u. 35. (12 fh.) 9476 Zsira, Rákóczi F. u. 12. (186 fh.) – 201 km 9476 Zsira, Flórián u. 54. (8 fh.) 9476 Zsira, Fő u. 1. (10 fh.) 9476 Zsira, Peresznye külterület (76 fh.) 1134 Bp. Dózsa Gy. út 152. ÁSZ: 326 fh, ANY: 14 fh, CSÁO: 12 fh, ÉM: 150 fh Bp. Külső mester u. 84. ÁSZ: 129 fh 1105 Bánya u. 37. ÁSZ: 64 fh Bp. Vaspálya u. 56. ÁSZ: 66 fh 1105 Bp. Előd u. 9. ÉM:140 fh 1081 Bp. Alföldi u ÁSZ:221 fh Bp. Könyves K. krt. 84. ÉM: 100 fh, NM: 100 fh Fehér köz 2. NM: 120 fh 1097 Bp. Táblás u. 31. ÉM: 80 fh Bp. Kálvária u. 23. ÁSZ: 48 fh Bp. Kocsis u. 26. ÁSZ: 150 fh, Mszáll: 200 fh Bp. Rákosszeg park 4-6. CSÁO: 80 fh, Mszáll: 70 fh Bp., Gyáli út 23. ÁSZ: 150 fh, Mszáll: 200 fh Kőrakás park 1-8. ÁSZ: 150 fh, Mszáll: 150 fh Szobabérlők: 244 fh Integrált Intézmények ÉFO 8925 Búcsúszentlászló, Arany J. u. 17. (100 fh.) – 227 km PBO 8741 Zalaapáti, Deák F. u. 3. (191 fh.) – 187 km BMSZKI

22 A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott szociális intézmények működési paraméterei….. A Fővárosi Önkormányzat tárgyévi költségvetéseiben a fenntartott szociális intézmények működési kiadásaira a évben eFt.-ot (54,475 m€), a évben eFt.-ot (58,107 m€), évben eFt.-ot (63,194 m€), míg évben eFt. (58,448 m€) – eredeti- biztosított. Az ellátottak száma 8375 fő-, 8352 fő-, 8510 fő-, illetve 9173 fő, az ágazat létszámkerete 3808-, 3642-, 3498, illetve 4058 fő volt. Az egy ellátottra jutó működési kiadás -az idősek otthonaiban ban Ft.(7232 €)-, 2007-ben Ft.(7466 €), ben Ft. (8174 €), míg ben Ft. (7506 €)volt. Az intézmény-típusonkénti adatok: intézménytípus / / /06 Idősek Otthonai , , ,8 Fogyatékosok Otthonai , , ,6 Pszich. Bet. Otthonai , , ,1 Hajléktalanok ellátása , , ,1

23 Az ágazat átalakításának lehetőségei és kitörési pontjai - párhuzamos intézkedések! 1.a lakókörnyezetben történő komplex segítségnyújtás ösztönzése, 2.az ellátási formák kihelyettesíthetősége, 3.család(otthon)közeli ellátások, közösségi alapú szolgáltatási formák, 4.az önkormányzati ellátási kötelezettség tartalmának felülvizsgálata 5.az intézményi struktúra átalakítása (fokozott ápolást igénylők, demencia), 6.az ellátórendszer finanszírozási rendszerének reformja, 7.a szakmai jogszabályok változtatása és harmonizációja, 8.a szakmai standardok kidolgozása/szakmai kamara, 9.komplex szemléletű, szükségletorientált tervezés –SZTK-k rendszere, 10.integrált intézménynek és komplex szolgáltatások, 11.a humán erőforrás helyzetének változtatása, 12.az együttműködés formáinak kiszélesítése (kistérségi, önkormányzatközi, társadalmi-civil szervezettel), 13.önsegítés, öngondoskodás, önkéntesség +1 ellenőrzés és transzparencia, minőségbiztosítás és fogyasztóvédelem.

24 KSH bruttó béradatok (eFt.) Forrás: KSH Információs Szolgálat SszÁgazat megnevezése2004. április december április december április december 1. Nemzetgazdaság összesen Versenyszféra Költségvetési szféra Szociális ágazat

25 A segítő szakemberek társadalmi (el)ismertsége  A szociális szférában dolgozók társadalmi presztízse alacsony, jövedelmük jelentősen elmarad az átlagtól. A szociális munkások átlagos jövedelme a nemzetgazdasági átlagbér 60–65%-a –vö 2010!!!.  A pénzügyi korlátok miatt hiányos munkafeltételek, szegényes munkakörülmények – ugyanakkor rendkívüli fizikai terhelés és a női munka túlsúlya ~95 % !!  Az egyéb jóléti juttatások minimális szintje, a beszűkült képzési és továbbképzési lehetőségek, nincs pályakép!  Csökkenő szakmai létszám – növekvő ellátási feladatok.  Nem megoldott a „segítők segítése”: hiányoznak a szupervízió, a munkahelyi mentálhigiéné feltételei, az igényekhez képest kevés továbbképzési lehetőség áll rendelkezésre.  Öngondoskodás, önkéntesség, önsegítés.

26 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Budapest, 2010. március 11. Az elvonások hatása a fővárosi ellátásra Skultéti József ügyosztályvezető Budapest Főváros FPH. Szociálpolitikai Ügyosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések