Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Járműipari beszállítók fejlesztése a Kecskeméti Főiskolán A Főiskola tervei a MAJOSZ-szal kötött együttműködési megállapodás keretében végzendő közös munkáról.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Járműipari beszállítók fejlesztése a Kecskeméti Főiskolán A Főiskola tervei a MAJOSZ-szal kötött együttműködési megállapodás keretében végzendő közös munkáról."— Előadás másolata:

1 Járműipari beszállítók fejlesztése a Kecskeméti Főiskolán A Főiskola tervei a MAJOSZ-szal kötött együttműködési megállapodás keretében végzendő közös munkáról MAJOSZ Közgyűlés 2012. Fót, 2012. május 11. Dr. Lukács Pál Főiskolai tanár Jármű Ipari Tudásközpont – Megbízott igazgató

2 2 Mercedes gyár  2012. március 29-én hivatalosan is elindult a termelés  A bejelentések alapján az új gyártmányokra való keresleti számok az eredeti 2.500 mellé további 500 új munkavállaló felvételét teszik szükségessé 2012. végéig  A beszállítói kör bővülése a magyar modell megjelenésével esedékes (TIER1-hez csatlakozva)  Ipari parkban és gyárkapun kívül egyaránt  Összetételük: műszerfal, kipufogórendszer, műanyag elemek

3 3 Mercedes gyár  Kapcsolatunk az MBMH Kft-vel  Rendszeresek az egyeztetések  Mindennek alapja a Stratégiai Együttműködési Megállapodás  Stratégiai Együttműködési Megállapodás megkötése 2010. november 5-én  Közös projektek, különösen a Duális Képzés megindítása, 2012. szeptembertől 12 MBMH-ás hallgatóval és 14 Knorr-Bremse duális hallgatóval  Járműtechnológiai Tanszék megkezdett felépítése, járműmérnöki alapszak akkreditáltatása a Járműgyártó Szakiránnyal, normál járműmérnökök képzése 2012. szeptemberében indul (további kapcsolódó szakirányok – Logisztika, Fényezés)  Vízválasztóhoz érkezett az eddigi együttműködés  A tervezési időszak véget ért, a Tanszék épülete 2012. augusztusára szerkezetkész lesz, a berendezések teljes telepítése 2012. év végéig megvalósul  Az MBMH jelentős mennyiségű oktatási segédanyaggal támogatja a további oktatási munkát  A Főiskola az AIPA-án keresztül részt vesz a Térség gazdaságfejlesztési modelljének kialakításában/működtetésében

4 4 Térségi gazdaságfejlesztés - AIPA  A közös erőfeszítéseknek hála az AIPA tevékenysége kapcsán 133 projekt született  A megvalósítás három ütemben zajlott/zajlik  2012-ig; az összes HR, alapvető infrastrukturális, K+F  2017-ig; társadalmi, átfogó infrastrukturális, logisztikai, fizikai, K+F  2020-ig; beszállítói, K+F, infrastruktúra  A Kecskeméti Főiskola pályázati eredményessége  Két TÁMOP pályázat (Techtranszfer, Tananyag - továbbiak)  A TIOP pályázat (Infrastruktúra fejlesztés)  Az oktatási és K+F alapok lerakása evvel biztosított  „Kecskemét, mint Zöldgazdasági mintaváros” koncepció elkészítése  Az AIPA projektportfolió egyik meghatározó projektjéhez kiemelt kormányzati támogatás várható

5 5 A térségi gazdaságfejlesztés fő fókusza • MBMH elvárások alapján gyárnyitásra felkészülés • Ipar-, és gazdaságfejlesztésre történő felkészülés I fázis •Ipar és gazdaságfejlesztési program megvalósítása •Térségi feltételek képessé válása II fázis •Ipar-, és gazdaság fejlesztés megerősítése •Megújuló program előkészítése III fázis 2010 -2012-ig2012 -2017-ig2017 -2020-ig Követelmények, Stratégiák, Tervezés MBMH-hoz igazodóan Ipar és gazdaság Fejlesztés, KKV fókuszú megvalósítás Új program előkészítés, eredmények újra hasznosítása Hálózatokban történő együttműködés prioritása!

6 6 Projekt portfólió - AIPA Fizikai környezetTársadalmi környezetLogisztikaPR Infrastruktúra•Közművek (utak, víz, szennyvíz, hő, villamos energia), vasúti szárnyvonal •Beszállítói forgalom modellezése •Iparvágány fejlesztés •Parlagfű mentesítés •Több nyelvű és nemzetiségű oktatási létesítmények, • „egyablakos” ügyintéző központ •Német és egyéb nyelvű hitélet •Beszállítókat tömörítő ipari park, •Vasúti logisztikai központ, •Innovációs központ, inkubátorház •Kulturális létesítmények (bölcsőde, óvoda, ált. iskola, hitéleti létesítmények, német nemzetiségi közösségi házak) Humán erőforrás •KeFo Gépjármű Tanszék létrehozása •Egységes járműmérnöki szakirányokra irányuló tananyagfejlesztés (BME/KEFO/GYŐR) • KeFo GJT infrastruktúrájának kialakítása •FSZ, főiskolai (BSc) és egyetemi (MSc) szintű képzés, •Egészségügyi ellátás összehangolása, rehabilitációs és munkaegészségügyi szolgáltatások fejlesztése •Szakképzés és szakmunkásképzés összehangolása a felsőoktatással •Munkaerő mobilitásának biztosítása, • Közösségi közlekedés fejlesztése •Rugalmas munkaerő szállítás •MTMI képzések népszerűsítése, toborzás, munkaerő megtartása, természetbeni juttatások •Önkormányzati roadshow Kutatás- fejlesztés és innováció •Alternatív energiatermelési módok kutatása, anyag- és energiatakarékos, környezetbarát technológiák •Akkreditált Gépjármű laborok •Járműteszt pálya •Társadalmi-demográfiai helyzetkép felmérése, •szociológiai stratégiai terv, •inverz „agyelszívás”-i program •Tudás- és technológia- transzfer, • K+F kiszervezés, •Tesztlétesítmények, kompetencia-központok kialakítása •Tudományos eredmények disszeminációja Beszerzés, beszállítói rendszerek •Újrahasznosítás, hulladék- gazdálkodás •Beszállítói kompetencia- központ •A potenciális beszállítók felmérése és helyzetbe hozása •Szolgáltatás-kiszervezés, szerviz-infrastruktúra •Adatbank létrehozása •Gazdaságfejlesztési mintaprojekt, • Tőkevonzás kommunikációja

7 7 A KKV-ék jövőbeli érvényesülési lehetőségei  Az autógyártók, az OEM-ek és nagybeszállítók igényei  A globalizáció folytán növekszik a gyárkapun kívülre szervezett tevékenység  A beszállítói hierarchia alacsonyabb szintjén levő, főként magyar tulajdonú KKV-ra az eddigi árnyomás mellett, új elvárások várnak  A magyar vállalatok csak munkabér alapú versenyképessége a 2000-es évek elejére elolvadt, ma már több kell!  A KKV-ék szükséges válasza minderre  Növelni kell a K+F és innovációs képességet, mert így lehet a kiszervezett feladatokat átvenni  Ehhez a fehérgalléros állományt (mérnök, technikus) növelni kell  Ésszerű mértékű technológiai innováció mellett erősíteni kell az együttműködést a helyi műszaki felsőoktatási intézménnyel (KF) és a Klaszterekkel (AIPA, Hírös, 3P)

8 8 A KKV-ék jövőbeli érvényesülési lehetőségei  Mivel járulhat ehhez hozzá az AIPA?  Egységesen képviseli a térségi gazdaságfejlesztési koncepció kialakítása során a KKV-fejlesztési igényeket  Lobbizik a KKV-ék innovációs és K+F képesség növeléséhez tartozó források kormányzati allokációja érdekében  Felkészíti a térségi KKV-ket a 2013-2020 közötti új költségvetési időszak megnövekedett lehetőségeire  Mit adhat ehhez a Kecskeméti Főiskola?  A bevezetésre került járműmérnöki képzés mindehhez mérnököt „állít elő” – fehérgalléros munkavállalók biztosítása  Az új Tanszék és a Főiskola az első időszakban a KKV-ék támogatására rendezkedik be eszköz- és infrastruktúra fejlesztése során  A létrejött tudásközpontok (JIT és Környezetbarát Technológiák Tudásközpont) elsődlegesen a KKV-együttműködésre építenek

9 9 A KKV-ék jövőbeli érvényesülési lehetőségei Tudásközpontok létrehozása a Kecskeméti Főiskolán  A Főiskola az elmúlt időszakban két Tudásközpontot hozott létre a térségi fejlődési/fejlesztési folyamatok lekövetése, az iparral való intenzív kapcsolattartás érdekében:  2010. október 1-jével létrejött a Jármű Ipari Tudásközpont (JIT)  2011. február 23-án megalakult a Környezetbarát Technológiák Tudásközpont (K2T2)  A Tudásközpontok célja az intenzív kapcsolattartás az iparvállalatokkal, a Főiskola infrastruktúrájának elsődlegesen a KKV-ék fejlesztésének szolgálatába történő állítása, illetve ilyen irányú fejlesztése  A gyakorlati kapcsolattartás érdekében szükséges a Techtranszfer Irodák működése, amelyek kvázi hídként, kapcsolatteremtő erőként működnek a Főiskola és a gazdaság között, beágyazva a Főiskola szervezetébe, mégis egy „nyitott ablakként” kitárulva az együttműködések irányában  A Tudásközpontok működése megkezdődött, zajlik az első projektek beindítása.

10 10 A KKV-ék jövőbeli érvényesülési lehetőségei

11 11 A KKV-ék jövőbeli érvényesülési lehetőségei

12 12 Regionális fejlesztési kompetenciák érvényesülése

13 13 Primer és szekunder kompetenciák a műszaki felsőoktatásban Elsődleges kompetenciaMásodlagos kompetencia BME • Jármű technológiák • Jármű elektronika • Mechatronika • Gyártás Kecskeméti Főiskola • Anyagtechnológia • Gyártás • Jármű-technológiák Miskolci Egyetem • Hajtáslánc • Mechatronika • Gyártástechnológia • Anyagtudomány Óbudai Egyetem • Járműmérnöki ágak • Mechatronika Pannon Egyetem • Mechatronika • Tüzelő- és kenőanyagok • Informatika Széchenyi Egyetem • Motor és hajtáslánc • Járműgyártás • Mechatronika

14 14 Az együttműködések részletezett területei Oktatási együttműködés •Ipari igényeken alapuló közös tananyagfejlesztés •Az Intézmény profiljára épülő további képzési programok kialakítása •Más intézmények oktatóinak továbbképzése •Az oktatásban részt vevő személyzet egymás közötti időszakos cseréje Infrastruktúra és finanszírozás •Közös beadású EU-s és helyi pályázatok •Közös projektek a helyi KKV-ék K+F képességének javítására •Spin-off és start-up vállalkozások közös létesítése •Az oktatási és K+F infrastruktúra közös használata Közös fejlesztések és képességek  Az autóipari előrejelzéseken alapuló közös stratégiai tervezés  Közös akkreditációs folyamatok  Intézetek közötti K+F folyamatok, alapkutatási és tudásmenedzsment tevékenységek  „Virtuális” K+F intézmények létrehozása  Közös PhD programok  A mérnöki hivatás közös marketingen alapuló népszerűsítése  Az autóipari vállalatokkal való egyeztetési fórumok közös (vagy direkt) létrehozása  A tudás és tapasztalat időszakos megosztása, best-pactice gyakorlat kialakítása

15 15 Versenyképességi szerződés A Magyar Köztársaság Kormánya a Nemzetgazdasági Minisztériumon keresztül húzóágazati versenyképességi szerződéseket kíván kötni. A járműipari oktatásban részt vevő felsőoktatási intézmények: – Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Kecskeméti Főiskola – Miskolci Egyetem – Óbudai Egyetem – Pannon Egyetem – Széchenyi István Egyetem Az autóipar vonatkozásában a Kormányzat az egyes regionális kulcsszereplőkkel kíván megállapodni, így Kecskemét vonatkozásában elsődlegesen a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. és a hozzá kapcsolódó beszállítók jöhetnek szóba. Cél: Versenyképességi/kiválósági szerződés létrehozása és aláírása, majd erre épülő, kompetenciaalapú munkavégzés meghatározott projekt-portfólióban.

16 16 Versenyképességi szerződés A projekt célkitűzései: A projekt célja, hogy a meglévő együttműködéseken alapulva, a Mercedes mentorálásával, a régió intézményei (felsőoktatás, technológia intenzív nagy, közép és kisvállalatok) bevonásával olyan tudáskoncentráció jöjjön létre, amely: 1.Kapcsolódik a Mercedes-el aláírandó versenyképességi szerződés hosszú távú céljaihoz; 2.Olyan szakmai területet fed le, amely eredményei közvetlenül alkalmazhatóak a versenyképességi szerződés által megjelölt területeken; 3.Épít a régióban működő intézmények jelenlegi szakmai tudására és felhasználja azok jövőbeni fejlődése által biztosított lehetőségeket; 4.Közép- és rövidtávon hozzájárul az akadémiai és a versenyszféra együttműködésének továbbfejlesztéséhez megteremtve ennek szervezeti és infrastrukturális feltételeit; 5.Versenyképes termékhez, nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai tudást eredményez.

17 17 Versenyképességi szerződés

18 18 Versenyképességi szerződés A projekt szakmai felépítése: A projekt 2 főprogramot és 9 projekt csoportot tartalmaz 1. főprogram – Szerkezeti anyagok kutatása 1.Növelt szilárdságú anyagok 2.Könnyű fémek mint szerkezeti anyagok 3.Gumi és műanyag 4.Súrlódó anyagok 5.Nem szilárd szerkezeti anyagok 2. főprogram - Kompetencia építés, platform technológiák A.Nanotechnológiai kutatások B.Anyagszerkezeti tulajdonságok mérése C.Új generációs anyagokkal kapcsolatos számítási, modellezési kompetenciák D.Az anyagokkal kapcsolatos környezeti aspektusok (alacsony környezetterhelés, újrahasznosítás, stb.)

19 19 Versenyképességi szerződés

20 20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Lukács Pál Kecskeméti Főiskola, GAMF Kar Főiskolai tanár Jármú Ipari Tudásközpont (JIT) Megbízott igazgató Email: lukacs.pal@gamf.kefo.hu Mobil: 30/6259059lukacs.pal@gamf.kefo.hu


Letölteni ppt "Járműipari beszállítók fejlesztése a Kecskeméti Főiskolán A Főiskola tervei a MAJOSZ-szal kötött együttműködési megállapodás keretében végzendő közös munkáról."

Hasonló előadás


Google Hirdetések