Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kecskemét és Mercedes Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. és a Kecskeméti Főiskola együttműködése Fidibe Zárókonferencia Székesfehérvár 2011. december.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kecskemét és Mercedes Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. és a Kecskeméti Főiskola együttműködése Fidibe Zárókonferencia Székesfehérvár 2011. december."— Előadás másolata:

1 Kecskemét és Mercedes Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. és a Kecskeméti Főiskola együttműködése Fidibe Zárókonferencia Székesfehérvár 2011. december 1. Prof. Dr. Belina Károly Dékán, GAMF Kar Kecskeméti Főiskola

2 Tartalom  Áttekintés – az autóipar tendenciáinak szerepe Európában és Magyarországon  A felsőoktatási intézmények közötti együttműködés  Mercedes Benz és a Kecskeméti Főiskola  Duális felsőoktatás koncepciója

3 3 A közúti szállítás és a járműipar kutatásának áttekintése  Alapvető a rendszerszemlélet  A-ból B-be hatékonyan és kényelmesen eljuttasson személyeket vagy tárgyakat.  A hatékonyság és a globális versenyképesség a szállítás minden egyes területén maximális legyen  Városi közlekedés, szállítás, szervezés, logisztika  Belső égésű motorok optimálása, alternatív üzemanyagok használata  Elektromos járművek  Az együttműködő rendszerek alkalmazása a biztonság növelésére  Korszerű anyagok és könnyű szerkezetek  Környezetbarát és hatékony gyártás

4 4 4 Kihívások a magyar autóipar előtt – a siker pillérei  Munkaerő (kék galléros)  még viszonylag olcsó  hatékonyság és mobilitás nem elegendő  nincs kellő számú megfelelő területen szakképzett műszaki ember  szakképzést sürgősen fejleszteni kell  Mérnökök (fehér gallér)  Kutató, fejlesztő és gyártó mérnökök  Több gyakorlati képzés kell  Ellátottság  Elsősorban beszállítási orientáltság  Kis- és középvállalatok fejlesztése kulcskérdés  Szállítási infrastruktúra  Az autóipari régiókban elfogadható úthálózat  Vasúti és vizi szállítás kihasználtságát növelni kell  K+F növelésének fontossága  Elsősorban KKV-knál kell növelni a hozzáadott értéket

5 Tartalom  Áttekintés – az autóipar tendenciái szerepe Európában és Magyarországon  A felsőoktatási intézmények közötti együttműködés  Mercedes Benz és a Kecskeméti Főiskola  Duális felsőoktatás koncepciója

6 6 6 A régiók kompetenciái – Akadémiai és gyártási szektor fő prioritásai •Győr (motor, járműgyártás) •Veszprém (mechatronika, hajtó- és kenőanyagok) •Budapest (járműtechnológia, elektronika, mechatronika) •Kecskemét (anyagtudomány, járműgyártás) •Miskolc (hajtáslánc, mechatronika)

7 7 A kooperáció fő céljai 1.Kutatási és oktatási területen történő együttműködés várható eredményei a)Magasabb szintű hálózat a kutatási és oktatási infrastruktúra hatékonyabb kihasználása, b)Tantervek egységesítése, ugyanolyan végzettség biztosítása c)A helyi ipar igényeinek kielégítésére történő specializáció – nem mindenki mindennel foglalkozik d)Az intézmények jobb elérhetősége a kormányzat és az ipar számára e)A K+F-hez szükséges kritikus tömeg elérése, koncentrálása 2.Fenntartható modell kialakítása az intézmények együttműködésében

8 8 Elsődleges és másodlagos kompetencia területek ElsődlegesMásodlagos BME • Járműtechnológia • Auto-elektronika • Mechatronika • Gyártás KF • Anyagtechnológia • Gyártás • Járműtechnológia ME • Hajtáslánc • Mechatronika • Gyártástechnológia • Anyagok ÓE • Járműtechnológia • Mechatronika PE • Mechatronika • Hajtó- és kenőanyagok • Informatika SzE • Motor és hajtáslánc • Termelés és gyártás • Mechatronika

9 9 Az együttműködés részletei Oktatás  Tantervek közös kidolgozása az ipar igényeihez igazítva  Speciális továbbképzések az intézmény profiljának megfelelően  Oktatók továbbképzése  Oktatók cseréje Infrastruktúra és finanszírozás  Koordinált pályázatok (helyi, országos, EU)  Közös programok és fejlesztések a K+F és a KKV-k támogatására  Spin-off cégek közösen  Kutatási, oktatási infrastruktúra közös használata Közös fejlesztési lehetőségek  Közös stratégiai fejlesztés az autóipar számára  Együttműködés az akkreditációban  Intézmények közötti együttműködés K+F, alapkutatás és tudástranszfer területén  Virtuális K+F intézmény létrehozása  Közösen futtatott PhD programok  Közös marketing a mérnökök megbecsülésére  Autóipari vállalatok számára közös tárgyalási lehetőség létrehozása  Tapasztalatok kicserélése a „legjobb” módszer kialakítása, megosztása

10 Tartalom  Áttekintés – az autóipar tendenciái szerepe Európában és Magyarországon  A felsőoktatási intézmények közötti együttműködés  Mercedes Benz és a Kecskeméti Főiskola  Duális felsőoktatás koncepciója

11 11 Mercedes Benz kooperáció motivációja Mercedes Benz céljai Minőség az első az első járműtől Erősen motivált munkaerő Nagy hatékonyság és flexibilitás Szabványosított műveletek     Ehhez szükséges  Kvalifikált munkaerő megléte hosszú távon  Különböző területeken képzett specialisták  Nagy figyelem a járműipar igényeire

12 12 Az új járműmérnöki szak tantervének szerkezete, a bevezetés helyzete  Az új szak bevezetésének okai  A főiskolán kell oktatni, mert itt van a gyártás, és általános ismeretek nélkül nehéz járműgyártó szakembereket képezni.  A Főiskola vonzását növelni kell (járműmérnöknek lenni nagyon jó, különösen Kecskemét környékén).  Az összes többi intézmény (Budapest, Győr) rendelkezik ilyen képzéssel.  Az autóipar és a kapcsolódó oktatás politikai prioritás, következésképp jelentős a támogatottság.  A járműipari oktatás „húzhatja” a többi oktatást (felsőfokú, középfokú és szakoktatás).  MAB elfogadta az alapszakot

13 13 Tanterv szerkezete – Gyakorlati képzés növelése Természettudományok (matematika, mechanika, fizika, áramlástan stb.) Gazdasági és humán ismeretek Gépész- és járműmérnöki alapozás (anyagtudomány, gépelemek, járművek, CAD, méréstechnika, elektronika, irányítástechnika, minőség, karbantartás) Alapmodul Specializáció + + Üzemi gyakorlat • Járműgyártási technológiák •Járműmérnöki ismeretek (tervezés és vizsgálat) • Gyártórendszerek és logisztika • Jármű mechatronika és gyártás Gyakorlat orientált képzés

14 14 Az új tanszék infrastruktúrája  Szervezet és funkciók megfelelnek a BME és hasonló német egyetemeknek; lefedi a teljes járműmérnöki ismereteket  Erősen gyakorlat orietált kiépítés miatt kiscsoportos (hatékony) oktatás  Elsődlegesen oktatási karakter, kutatási berendezések később  A felszerelés alkalmas a szakképzés/felnőttképzés segítésére is!  Elnyert TIOP támogatás (1,2+0,3 mrdFt)

15 15 A helyi szakképzés segítése, támogatása  A nagy autógyártók igényei megnövekedtek (Mercedes Kecskeméten, Audi győrben, GM Szentgothárdon).  Rövid távon problémák a megfelelő szakképzett munkaerő képzésében  Javaslat a kormányzat felé a vállalatok, a helyi felsőoktatási intézmények és az önkormányzatok részvételére az új szakképzésben. Várható eredmények:  Koncentrált oktatási helyek  Szakképzés segítése tananyaggal, oktatókkal, felszereléssel  Csökkenő lemorzsolódás  Minősített munkaerő képzése minden szinten  Finanszírozás országos és helyi önkormányzat részvételével

16 16 A javasolt modell szerkezete A régió meghatározó üzeme Képzett munkaerőMérnök Duális oktatás Gyakorlati félév Szakképző intézmények (hálózat) BSc, MSc Helyi felsőfokú képző intézmény Felsőfokú szakképzés Stratégiai és napi követelmények meghatározása Ellenőrzés és finanszírozás Mentorálás és segítés    Önkormányzat

17 17 Stratégiai együttműködési szerződés a Mercedes Benzzel Signed on 5th of November, 2010 Signed on 5th of November, 2010

18 18 Projekt fejlesztés és menedzsment szervezet Irányító testület Klein, Jäger, Danyi, Palkovics Erőforrások megosztott hasznosítása A. Greiner E. Kallai U. Jäger Dr. L. Palkovics A. Bauer (EMD) Dr. K. Belina F. Belà Dr. P. Lukacs F. Belà Dr. J. Kodácsy Kommuniká ció Marketing Stratégia Duális Felsőfokú képzés Helyi intézmény erősítése Duális felsőoktatás koncepciója

19 Tartalom  Áttekintés – az autóipar tendenciái szerepe Európában és Magyarországon  A felsőoktatási intézmények közötti együttműködés  Mercedes Benz és a Kecskeméti Főiskola  Duális felsőoktatás koncepciója

20 20 Helyzetelemzés Hozzáadott értékben elfoglalt hely (OECD)Kibocsátott mérnökök száma (OECD)

21 21 Helyzetelemzés  Az ipari partnerek használható mérnököket igényelnek  Több gyakorlat  Probléma megoldó képesség  Csoportmunka, elkötelezettség  Jó példák Európában (Németország)  A Bologna rendszer nem segíti a gyakorlatorientált képzést  Oktatók mérsékelt ipari gyakorlata/tapasztalata  Kevés az ipari szakember a felsőoktatásban  Tantervek tantárgyak nem illeszkednek az ipar elvárásaihoz  Az egyetemek dominálnak  MAB

22 22 Elvárások  Az ipar elvárásai  Biztos elméleti alapok és azok gyakorlati alkalmazása  Rövid képzési idő (3-4 év)  A szükséges képességek és gyakorlatok elméleti megalapozottsága  Ipari szakemberek bevonása az oktatásba  A társadalom elvárásai  Olcsóbb oktatás  Flexibilisebb oktatás  Minőségi oktatás  Oktatási intézmények elvárásai (egyetem/főiskola)  Ne kelljen új akkreditációs folyamat  Illeszkedjen a jelenlegi időbeosztáshoz  Biztosítson átjárhatóságot a többi képzési formához

23 23 Feladatok  Az ipar feladatai  Elkötelezett részvétel és támogatás  Részvétel a felvételben (kettős szűrés)  Gyakorlati képzés támogatása (üzemben)  Követelményeknek/minőségnek megfelelés  Társadalom feladatai  Törvényi háttér biztosítása  Befogadás/elfogadás  Intézmény feladatai  Szervezeti és szemléleti megújulás

24 24 Módszerek Intézmény: kutatás, számítás Ipar: projekt munka Humán kapcsolat Intézmény: prezentáció technika Ipar: tárgyalási technika Műszaki ismeret Intézmény: elmélet Ipar: gyakorlati ismeret Munkamegosztás az ipar és az akadémiai szektor között Professzionális oktatás

25 25 Oktatási formák DuálisKombi/szendvicsNormál BSc

26 26 Kombi képzés  Előnyök  Több gyakorlati képzés, mint most  Ismert rendszer Magyarországon (szendvics képzés)  Megfelel a jelenlegi oktatásnak  Hátrányok  Kevés ipari partner  Limitált gyakorlati képzés  Nincs megfelelő felszerelés és személyzet az iparban

27 27 Duális képzés  Előnyök  „Best practice” és segítség Németországból (DHBW)  Valódi gyakorlati képzés  Ipar számára történő képzés  Elkötelezett hallgatók – javuló minőség  Olcsóbb képzés  Hátrányok  Nem volt ilyen Magyarországon – elfogadás?!  Nagyobb teherviselés az iparvállalaton  Nincs megfelelő felszerelés és személyzet az iparban

28 28 Javasolt képzési struktúra 1.The holiday for dual students is included „in the industry” part since they are employees of the company. 2.The examination period for the dual students is only in the autumn semester, in the spring semester the exam is taken in the company in the presence of the university professors. 3.The calculation seminars and the laboratory practices for the dual students are made at the company. 4.The lectures are the same for the dual and the normal students both in content and also timing.

29 29 Javasolt projektfelépítés Project Board Education Committe Organisation Methodology Finance Industrial partner Industrial Committee Partners Contracts Quality control Finance Committee Projects Finance model Co-operation Committee

30 30 Összegzés  Járműipari képzések együttműködése  Gyakorlatorientált modell kidolgozása  Modell bevezetése  Szoros együttműködés (Mercedes, Knorr-Bremse)  Szűk időkeret  Kemény munka és tájékoztatás

31 31 Köszönöm a figyelmet! Kecskemét


Letölteni ppt "Kecskemét és Mercedes Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. és a Kecskeméti Főiskola együttműködése Fidibe Zárókonferencia Székesfehérvár 2011. december."

Hasonló előadás


Google Hirdetések