Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Leírás, érzelmi töltet, minősítés/ értékelés Leírás: dolgok elhatárolása, jellemzése Érzelmileg telített terminus: érzelmi reakciót vált ki Minősítő/

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Leírás, érzelmi töltet, minősítés/ értékelés Leírás: dolgok elhatárolása, jellemzése Érzelmileg telített terminus: érzelmi reakciót vált ki Minősítő/"— Előadás másolata:

1

2 Leírás, érzelmi töltet, minősítés/ értékelés Leírás: dolgok elhatárolása, jellemzése Érzelmileg telített terminus: érzelmi reakciót vált ki Minősítő/ értékelő terminus: kifejezi a beszélő viszonyát a dologhoz; jelzi, hogy a dolog jó vagy rossz. palesztin terrorista palesztin harcos nacionalista hazafi mellébeszél további információt ad atombomba nukleáris eszköz ügynök üzletkötő rák daganatos betegség indoktrináció világnézeti nevelés Nem Thomas Kidd nevében folyamodom most Önökhöz, hanem a Föld kifosztottjainak és megtiportjainak nevében, nemzedékeik hosszú, századokra visszanyúló sorának nevében. Azok nevében, akik már napkelte előtt talpon vannak, s akik éjszaka térnek csak haza, mikor a fény már eltűnt az égről, akik életüket, erejüket és keserves fáradozásukat adják azért, hogy mások gazdagodjanak. Azoknak az asszonyoknak a nevében, akik életüket áldozzák fel az aranynak, ennek a mai istennek, s az ő kicsiny és még sem született gyermekeik nevében. Az érzelmi telítettség veszélye: eltereli a figyelmet a fontos vonatkozásokról, kikapcsolja a racionális megítélést.

3 Leírás vs. minősítés/ értékelés A kohászatban nem válság van, hanem szerkezetváltás zajlik. Ez nem elvonás, hanem a források átcsoportosítása a hatékonyság növelése érdekében. Mi nem propagandát fejtünk ki, hanem tájékoztatjuk a lakosságot. Az amerikai erők az éjszaka folyamán több hullámban támadták Bagdadot, több közintézményt is találat ért. Az áldozatok száma nem ismert. Az amerikai agresszorok éjszaka folytatták népirtó hadjáratukat az iraki nép ellen, s ennek során egy kórházat is támadtak. Az ártatlan áldozatok száma még nem ismert. Az éjszaka folyamán a feladatot sikeresen végrehajtottuk. A kollaterális kár mértéke nem ismert. A minősítő és értékelő terminusok a tényeket sajátos értelmezésben mutatják be. Meg kell próbálni elválasztani a tényeket és az értelmezést.

4 A vita nyelve gyengén minősítő/ értékelőerősen minősítő/ értékelő vitathatóteljesen elhibázott megalapozatlanlégből kapott kétségesképtelenség valószínűnyilvánvaló plauzibilisegyértelműen helyes elfogadhatóbbminden kétséget kizáróan igaz az én álláspontom, a te álláspontod igazam van, nincs igazad, képtelenséget állítasz, hazudsz nem vagy képben, elment a józan eszed, te meg vagy húzatva Az erősen minősítő/ értékelő illetve az álláspontokat markánsan a résztvevő személyéhez kapcsoló beszédmód az álláspontok racionális megvitatását személyek konfliktusává változtatja.

5 Kétértelműség 1. Kétértelmű kifejezés: az adott kontextusban különböző értelmekben szerepelhet Hiszek a telepátiában. Hiszek a miniszterelnökben. Hiszek Istenben. A hatalom megront. A tudás hatalom. A tudás megront. Ekvivokáció Nekünk bankároknak nagyon felelőseknek kell lennünk. Ha ugyanis valami baj van a gazdaságban, mi vagyunk a felelősek mindenért. Magyarországon a lakosság 20%-a szegény. Svédországban a lakosság 30%-a szegény. Svédországban nagyobb a szegények aránya, mint Magyarországon.

6 Kétértelműség 2. – Akármilyen régiek is, Szophoklész drámai ma is fontosak. Olyan örökké visszatérő kérdésekkel és értékekkel foglalkoznak, mint a szerelem, az áldozat, a nemzedékek konfliktusa, élet és halál. Ezek éppúgy foglalkoztatnak bennünket ma is, mint a régi görögöket. – Szó sincs róla. Szophoklészben egy szót sem találunk napjaink legsúlyosabb és legaktuálisabb kérdéseiről, a fenyegető környezeti katasztrófáról, a társadalmi igazságtalanságokról, a globalizáció ártalmairól. – Jó, ha te antidemokratikus eljárásnak nevezed, hogy a kormány olyan törvényjavaslatot terjesztett a parlament elé, mellyel az érintettek abszolút többsége nem ért egyet, akkor kormány valóban antidemokratikusan járt el. De ez mit sem változtat azon, hogy a törvényjavaslat lehetővé teszi a probléma kezelését. Vitatkozás a szavakon – Szabad akaratából tette. Senki nem kényszerítette rá, senki nem fenyegette, még csak nem is kecsegtették semmivel. Átgondolta, eldöntötte, és megtette. – Dehogyis. Az efféle dolgokra való hajlamot az apjától örökölte. Aztán meg soha nem is büntették meg azért, hogy ilyesmit csinált. Mire eljött az alkalom, már rég el volt döntve, hogy mit fog tenni.

7 Homályosság Homályos kifejezés: alkalmazásának kritériumai nincsenek pontosan rögzítve Sorites Gyurcsány Ferenc nem kopasz. 100000 hajszála van. Ha valaki nem kopasz, attól, hogy elveszt egy hajszálat, nem lesz kopasz. Ha Gyurcsány elveszt egy hajszálat, és csak 99999 hajszála marad, nem lesz kopasz. … Ha Gyurcsány elveszt egy hajszálat, és 0 hajszála marad, nem lesz kopasz. A jelenlegi szabályozás nem eurokonform, ezért meg kell változtatni. A homályos kifejezés hibája 1. Nincs összhangban az EU-tagállamok számára kötelező joganyaggal. 2. Nincs összhangban a tagállamok többségének gyakorlatával. 3. Nincs összhangban az adott ügyben legeredményesebb gyakorlattal. 4. Nincs összhangban a tagállamok gyakorlatának fejlődési irányával. 5. Nincs összhangban a közös európai értékekkel. 6. Nincs összhangban a tagállamok politikai elképzeléseivel.

8 Demagógia erőteljes érzelmi tartalmú, ám homályos kifejezések burjánzása Soha még ilyen nagy horderejű döntést a magyar nemzet nem hozott. […] ön, kedves olvasó, éppen ön dönt arról, hogy magyar embernek számít-e az, akinek magyar az agya, magyar a lelke, magyar az otthona, magyarul álmodik, magyarul sóhajt, magyarul nevet és magyarul sír, de valami kíméletlenül ostoba végzet kirekesztette őt a saját nemzetéből. […] Eljött az idő. Ön most, kedves olvasó, ezzel a döntéssel igazságot adhat Magyarországnak. Ön most a megosztott politikai elit helyett és fölött, gyakorolván a nép ama fölséges jogát, hogy döntsön saját sorsáról, ön most […] visszaajándékozhatja a magyar népnek hitét és becsületét. Ne törődjön azzal, hogy az éhes proletárok kormánya megpróbálja mozgósítani a maga nyomorúságos hadát, azt ígérve nekik, hogy bár eddig semmik voltak, ha elmennek és ellenünk szavaznak, akkor minden lesznek. Ne törődjön a bús csürhével, csak arra legyen gondja, hogy szépen felöltözve, mert ez lesz a legszebb nap az életében, melyért irigyelni fogják hetedíziglen is az utódok, elmenjen és igennel szavazzon. Sokan sokat tettek azért, hogy eljöjjön ez a csodálatos nap. Köszönet és hála a bátraknak és hűségeseknek, mert megadták a lehetőséget annak, hogy mi is próbára tegyük a magunk hűségét. Készüljön erre a napra kedves olvasó. Már csak egy hónap és egy nap van addig. És feltámadunk. (Magyar Demokrata, 2004. november 4.)

9 A definíció fajtái 1. Bevezető (stipulatív) definíció: újonnan bevezetett terminusnak ad jelentést A továbbiakban azt fogom lustobának nevezni, akik lusta és ostoba. 2. Lexikális definíció: egy ismert terminus bevett használatának szabályait írja le. Az unokatestvér valamelyik szülő testvérének a gyermeke. 3. Pontosító definíció: egy ismert, ám némiképp homályos terminus jelentését pontosítja. A súlyos testi sértés bűncselekménynek minősülő olyan jogellenes magatartás, mellyel az elkövető más testi épségét vagy egészségét sérti, ha a sérülés vagy betegség nyolc napon túl gyógyul. 4. Elméleti definíció: valamilyen jelenség értelmezése tudományos elmélet révén. A hő a molekulák átlagos mozgási energiája. Tokaji aszú: a szőlőtermesztésre és borgazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint az a tőkén aszúsodott és a szüretkor külön szedett szőlőbogyónak tésztaszerűvé feldolgozott anyagára öntött must vagy bor szeszes erjedése útján készült, jellegzetes aszú- és ászkolási illattal, valamint zamattal rendelkező tokaji bor, mely – puttonyszámától függően – a szabványnak megfelelő természetes cukrot és cukormentes vonadék- anyagot tartalmaz. Explicit vs. kontextuális definíció

10 A jó definíció A költészet az erőteljes érzés spontán túláradása. (Wordsworth) A cipő 10-40 cm hosszú 5-13 cm széles, bőrből és/vagy műanyagból készült, üreges tárgy, melynek egyik oldala (talpa) egy síkhoz illeszkedik, s ezzel átellenes oldalán 20- 60 négyzetcentiméter területű nyílás található. Yu – szólt a mester –, megtanítsam neked miben áll a tudás? Ha tudsz valamit, és felismered, hogy tudod, és ha nem tudsz valamit, felismered, hogy nem tudod. Ez a tudás. (Konfuciusz) A haszonlehetőség-költség fogalma azt a hétköznapi gondolatot fejezi ki, hogy megoldhatatlan, hogy a kecske is jóllakjon, és a káposzta is megmaradjon. A tetraéder olyan szabályos test, amely nem kocka, nem oktaéder, nem dodekaéder, és nem ikozaéder. Nem túl szűk, nem túl tág A lényeges vonásokat tartalmazza Nem körbenforgó Nem metaforikus Nem tagadó formájú

11 Általános válasz a képviselőnek a művi abortusszal kapcsolatos álláspontját tudakoló választói levelekre Tisztelt Uram/ Hölgyem! Levelében azt kérdezi, hogy miként foglalok állást az abortusz kérdésében. Hadd válaszoljak egyenesen, minden köntörfalazás nélkül. Ha abortuszon védtelen emberi lények meggyilkolását érti, vagy az alapvető jogok megtagadását a legifjabb polgároktól, vagy a szexuális promiszkuitás elősegítését a fiatalok körében, vagy az Élet, a Szabadság és a Boldogság Keresésének elutasítását – akkor tökéletesen biztos lehet abban, hogy az abortusz tántoríthatatlan ellenzője vagyok, s egy pillanatra sem fogok meginogni. Isten engem úgy segéljen! De ha abortuszon azt érti, hogy biztosítsunk egyenlő jogokat polgárainknak tekintet nélkül korra, nemre vagy fajra, vagy hogy számoljuk fel azokat a rossz, sőt, bűnös intézményeket, amelyek a kétségbeesett és reményt vesztett nők gyötrésére szakosodtak, vagy hogy megadjuk gyermekeinknek az esélyt arra, hogy akarják és szeressék őket, vagy, mindenek felett, hogy szavatoljuk polgáraink Isten adta jogát arra, hogy saját lelkiismeretük parancsa szerint éljenek – akkor ne legyen semmi kétsége afelől, hogy, mint hazafi és mint humanista, továbbra is lankadatlanul fogok munkálkodni ezeknek az alapvető emberi jogoknak az érdekében. Köszönöm, hogy levelével lehetőséget adott álláspontom kifejtésére, s hadd biztosítsam még egyszer arról, hogy meggyőződésem mellett rendületlenül ki fogok tartani.


Letölteni ppt "Leírás, érzelmi töltet, minősítés/ értékelés Leírás: dolgok elhatárolása, jellemzése Érzelmileg telített terminus: érzelmi reakciót vált ki Minősítő/"

Hasonló előadás


Google Hirdetések