Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Önkormányzati feladatellátás átalakítása Fehértó-Gazda Kft feladatainak az önkormányzat szervezeti keretében működő intézményrendszerbe történő átszervezése,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Önkormányzati feladatellátás átalakítása Fehértó-Gazda Kft feladatainak az önkormányzat szervezeti keretében működő intézményrendszerbe történő átszervezése,"— Előadás másolata:

1 Önkormányzati feladatellátás átalakítása Fehértó-Gazda Kft feladatainak az önkormányzat szervezeti keretében működő intézményrendszerbe történő átszervezése, a 2011. évi kiadások csökkentése

2 KFT LÉTREHOZÁSA ELŐTTI ÁLLAPOT Ebből következő évben Kft-be kiszervezett rész : 107.450 eFt

3 Cég alapítás körülményei • 2008. november 24. • SZMSZ • Alapító okirat • 2008. december 05. • Adószám • Bankszámla nyitás Hatósági engedélyköteles tevékenységek megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzése Gépjármű átíratások 5000 eFt készpénz 3100 eFt apport Üzemeltetésre átadott vagyoni érték : cca. 140 millió Ft

4 Élelmezési ágazat Óvodai étkeztetés Iskola étkeztetés Szociális étkeztetés Vendégétkeztetés Helyszín : Sporttábor konyha

5 Idegenforgalmi ágazat Kemping üzemeltetés Fürdő üzemeltetés Gyermek és Ifjúsági Tábor üzemeltetés Sporttábor üzemeltetés Sportöltöző és pályák

6 Településüzemeltetési ágazat feladat Telephely szolgálati lakások, helyiségek kezelése községi temető kezelése kommunális feladatok - utak fenntartása kommunálisfeladatok - közterek fenntartása kommunális feladatok - üdülőterület Helypénz beszedés - piac közterület-használat (Szabadság téri üzletek) Közterület-használat (tópart) Térkő gyártás, járdaépítés Kapujavítás – Strand főbejárat Nádvágás- tópart Munkagép, erőgép, tehergépjármű javítás szemétszállítás - üdülőterület zöldhulladék gyűjtőhelyek kialakítása Vállalkozási szerződés az önkormányzat és a Kft között : 2009. Eredeti szerződés alapján : 12.900 eFt+áfa 2009. Évvégi pótmunkák :5.000 eFt 2010. Eredeti szerződés : 12.900+áfa 2010. Évi szerződés módosítás : - 2900 eFt+áfa

7 A működés személyi feltételei Kunfehértó Község Képviselő-testülete ügyvezető Idegenforgalmi, turisztikai vezető Kommunális rlg. vezető Pénzügyi vezetőKonyha vezető Könyvvizsgáló Könyvelő (1 fő) Beosztott dolgozók ( 7 fő) Beosztott konyhai dolgozók (6 fő) Beosztott dolgozók (3 fő állandó + időszaki) DOLGOZÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA 2008-2009. 2008. december……….. 3fő 2009. január 01-től …..19 fő Kjt. 25/A.§ alapján Korábbiakhoz képest felmerülő többlet bérköltségek : -Ügyvezető igazgató -Pénzügyi vezető -Pénzügyi ügyintéző + 10. 248 eFt

8 2008.évi beszámoló -2008. december 05. és 2008. december 31. közötti időszak - Költségek : 1386 e Ft Bevételek : 23 eFt 2008.évi eredménykimutatás : - 1.364 eFt 2008.évi mérlegfőösszeg : 4.272 eFt

9 2009. évi üzleti terv bevételei : 98.317 eFt Egész év folyamán, folyamatosan képződő bevételek összege : 56.241 E Ft. A szezonális jellegű bevételek, az összes tervezett bevétel 45,57 %-át teszik, melyek együttes összege : 42.076 E Ft.

10 2009. évi üzleti terv költség nemenkénti költségei :98.317 eFt

11 A Fehértó-Gazda Kft működése 2009. évben ágazatbevételkiadáseredmény cégvezetés 2.618.883,-15.667.092,.-13.048.209,- élelmezés 30.780.988,-31.954.988,--574.000,- idegenforgalom 44.041.647,-30.761.650,-13.279.997,- Településüzemeltetés 20.427.755,-20.624.792,--197.037- Térkő gyártás, erőgéppel végzett szolgáltatások 4.382.075,-2.991.381,-1.390.694,- összesen : 102.251.348,-101.806.730,- 445.128,- adózott eredmény (358 eFt társasági adó) Terv 200998.317.000,-99.669.000-1.352.000,- Bevételek és kiadások ágazatonkénti alakulása :

12 A 2010. évi üzleti terv fő számai Eredeti értékesítési árbevétel : 103.459 eFt Módosított értékesítési árbevétel : 98.544 eFt 2010. 11.15-ig realizált : 88.164 eFt Eredeti költségek, ráfordítások : 103.139 eFt Módosított tervadat : 97.824 eFt 2010.11.15-ig realizált : 94.154 eFt Eredetileg tervezett eredmény : 320 eFt Módosított eredmény : 720 eFt Várható : 5-6 millió Ft veszteség

13 Árbevételek 2010 2010.

14

15 Szennyvízszippantási ágazat 2010. Évi terv Bevétel ……………: 10.200 eFt Kiadás……………. : 10.672 eFt Eredmény……… : -472 eFt AZ ÁGAZAT KIADÁSAI •Anyagköltség : 3.026 eFt •Ig.vett szolg. : 3.680 eFt •Hatósági igazg.szolg.dijak: 560 eFt •Lízingdíj kamat : 1646 eFt •Értékcsökkenési leírás : 1.740 eFt •Gépjármű adó: 270 eFt 2010.11.15-i tényadatok : 3948 eFt bevétel 5.457 eFt kiadás Eredmény : - 1515 eFt

16 Összegzés  A Kft 2010. évben veszteséges lesz.  A veszteség elkerülése érdekében tagi kölcsönre vagy pótmunka megrendelésre vagy törzstőke emelésre volna szükség.  Hosszú távon nem rendezi a problémát.  A 2011. évi költségvetési hiány csökkentése érdekében az önkormányzati feladatellátás átszervezése halaszthatatlan.

17 javaslat Fehértó-Gazda Kft feladatainak az önkormányzat szervezeti keretében működő intézményrendszerbe történő átszervezésére, a 2011. évi kiadások csökkentésére

18 Fehértó-Gazda Kft Részben önálló költségvetési szerv Átszervezés miatti megtakarítás Külön gazdasági apparátus vannincs 4,5 millió Ft Külön könyvvizsgálati kötelezettség vannincs 375 ezer Ft Helyi adó fizetési kötelezettség vannincs 2 millió Ft Társasági adó fizetési kötelezettség vannincs 350 ezer Saját gépjárműhasználat (2 cégautó mellett) van Döntést igényel 600 ezer Szakképzési alap fizetési kötelezettség vanNincs 600 ezer Likviditási gondok van Kiegyenlítettebb gazdálkodás (közös bankszámla) 300 ezer Tőke pótbefizetési kötelezettség (ha jegyzett tőke/saját tőke Gt.sz. minimum alá esik) vannincs min. 500 ezer Összehasonlítás

19 Likviditás 2010.

20 JAVASLAT Kunfehértói Településüzemeltetési, Közművelődés és Idegenforgalmi Egyesített Intézmény létrehozása Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításával Intézményvezetői állás kiírása, úgy hogy a továbbiakban is 3 fő igazgatói álláshely lesz önkormányzati szinten Ide kerülnek a településüzemeltetési feladatok valamint a szálláshely és fürdő üzemeltetés A költségvetési szerv könyvelési feladatait Együttműködési Megállapodás alapján a továbbiakban a Polgármesteri Hivatal végzi (óvodához, iskolához hasonlóan) Napközi Otthonos Óvodához kerülő feladat : sporttáborban levő konyha működtetése

21 Mi történik a munkavállalókkal?  A működési engedélyek megszerzésével egyidejűleg kerülnek át az intézményekhez (kivéve ügyvezető, pénzügyi vezető, határozott idejű munkavállalók)  Előzetes ütem :  Konyha : 2011. január 1  Szálláshelyek : 2011. január 1.  Folyékony hulladék szállítás : 2011. április 01, de legkorábban az engedélyek megszerzésének időpontja  Településüzemeltetés : 2011. április 01, a DAOP projekt befejezési időpontjához igazodóan A Kft-nél eltöltött idő úgy számít, mintha közszolgálati munkaviszonyban lettek volna a munkavállalók (Kjt. 25.§/A)

22 Az átszervezés pénzügyi hatása 2010-2014. években ÁTSZERVEZÉS HATÁSÁNAK ÖSSZEGZÉSE 20102011201220132014 bér és járulék megtakarítás010377216 6976416 kiadás megtakarítások10000014500002225000 feladatok összevonása miatti létszám leépítés miatti megtakarítás (2 fő) 2011.márc.31022860003048000 Összes várható megtakarítás100000141132161565021612249416 létszám leépítés miatti többletkiadás (felmentés, végkielégítés) 2 fő 1016000000 átszervezés miatt felmerülő többlet költségek28000003302600000 Összes többlet költség28000004318600000 Összes megtakarítás :-270000097946161565021612249416 ebből: önkormányzatot terhel550000 kft-t terhel2150000

23 A végelszámolás kapcsán felmerülő feladatok  Döntés a végelszámolásról  Érintett intézmények alapító okiratainak módosítása  Engedélyköteles tevékenységek beszerzése  Végelszámoló megbízása  Munkavállalók soron kívüli tájékoztatása

24 Összegzés  Az önkormányzati feladatellátás átszervezése a jelenlegi állapothoz képest 2011-2014. évek viszonylatában tartós kiadáscsökkenést eredményez  Az egyes költségvetési évek mozgástere nőni fog  Az önkormányzati feladatellátás nem, csak annak szervezeti keretei változnak.  Kiegyenlítettebb likviditási helyzet

25 A végelszámolás elmaradása új helyzetet eredményez  A Kft jelenleg működésképtelen  A Kft nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik, a cégbíróság megszüntetheti  2011. évi költségvetés mozgástere minimális lesz

26 Miért van törvénysértésben jelenleg az önkormányzat, mint tulajdonos?  2009. november 9-én jelent meg a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, melynek előírásai alapján legkésőbb 2010. január 31-ig a Fehértó-Gazda Kft alapszabályát, alapító okiratát köteles az alapító összhangba hozni a jogszabályi előírásokkal (felügyelőbizottság, szabályzat) RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS

27 BEMUTATÓ VÉGE

28 VÁLLALKOZÓI ÉS LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁS 2010 Megjegyzés/ Általános költségek Vállalkozói 2010.04-12 (9 hó) lakossági 2010.07-12 (6 hó)összesen Szennyvíz szippantás 2010 6000 m33000 m39000 m3 Jelenlegi szolg.díj TERRA-LINE KFT Ft/m3 nettó 1800 Ftnettó : 1408 Ft bruttó: 2250 Ftbruttó : 1760 Ft Árképzés 2010 Fehértó- Gazda Kft Ft/m3 nettó 1700 Ftnettó : 1200 Ft bruttó : 2125 FtBruttó: 1500 Ft Számított nettó árbevétel 10.200.000,- Ft3.600.000,- Ft13.800.000,- Ft fordulók száma (60km) 500 forduló250 forduló750 forduló 1 hónapra jutó fordulók száma 55 forduló/hó41 forduló/hó96 forduló/hó heti 5 napos szolgáltatás forduló/nap 2,752,054,8 heti 6 napos szolgáltatás (forduló/nap) 2,3 1,71 4,01 hét minden napja 1,84 forduló/nap1,37 forduló/nap3,21 forduló/nap Szennyvíztelep nyitva tartás 7-20 óra Hétvégén : állandó ügyelet 1 fő felvétele 2010.július 1-től (lakossági nettó 475 Ft/m3)

29 SZENNYVÍZ KALKULÁCIÓ 2010. Megjegyzés/ Általános költségek Vállalkozói 2010.04-12 (9 hó) lakossági 2010.07-12 (6 hó ) összesen KÖLTSÉGEK (4.sz. melléklet alapján) Üzemanyag költség 2.376.000,- Ft1.188.000,- Ft3.564.000,- Ft Kenőanyag 120.000,- Ft Leürítési díj egységára Ft/m3 Kiskunhalasnettó 1030 Ft/m3nettó 475 Ft/m3 Balotaszállásnettó 500 Ft/m30 Ft Leürítési költség 3.000.000,- Ft1.425.000,- Ft4.425.000,- Ft Munkabér+ járulék 0 Ft685.800,- Ft Lízing kamat1.646.365,- Ft0 Ft 1.646.365,- Ft Amortizáció1.740.000,- Ft0 Ft 1.740.000,- Ft Felelősségbiztosítás245.000,- Ft0 Ft 245.000,- Ft Műszaki vizsga (2010.11.hó)150.000,- Ft0 Ft 150.000,- Ft Mosatás40.000,- Ft0 Ft 40.000,- Ft Munkaruházat30.000,- Ft0 Ft 30.000,- Ft Karbantartási ktg400.000,- Ft0 Ft 400.000,- Ft Gépjármű adó270.000,- Ft0 Ft 270.000,- Ft Egyszeri ktg-ek655.000,- Ft0 Ft 655.000,- Ft 2010. Évre várható összes költség 5.176.365,- Ft5.496.000,- Ft 3.298.800,- Ft13.971.165,- Ft 10.672.365,- Ft Eredmény 2010. -472.365,- Ft301.200,- Ft-171.165,- Ft

30 2011. ÉVI EREDMÉNY KALKULÁCIÓ Megjegyzés/ Általános költségek Vállalkozói 12 hó lakossági 12 hóösszesen Szennyvíz szippantás 2010 7000 m35000 m312000 m3 Árképzés 2011 Fehértó- Gazda Kft 10% emelés nettó 1870 Ft/m3nettó : 1320 Ft/m3 bruttó : 2340 Ft/m3Bruttó: 1650 Ft/m3 Számított nettó árbevétel 13.090.000,-6.600.000,-19.690.000,- fordulók száma (60km) 583 forduló417 forduló1000 forduló 1 hónapra jutó fordulók száma 48 forduló/hó35 forduló/nap83 forduló/nap hét minden napja 1.6 forduló/nap1,17 forduló/nap2,77 forduló/nap Üzemanyag költség11543 liter2770.320,- Ft1.981.680,- Ft4.752.180 Kenőanyag8257 liter240.000,- Ft Leürítési díj egységára Ft/m3 Kiskunhalasnettó 1030 Ft/m3nettó 500 Ft/m3 Balotaszállásnettó 525 Ft/m30 Ft Leürítési költség 5% emelés 3.675.000,- Ft2.500.000,- Ft6.175.000,- Ft Munkabér+ járulék 0 Ft1.524.000,- Ft Lízing kamat1.510.636,- Ft0 Ft 1.510.636,- Ft Amortizáció1.740.000,- Ft0 Ft 1.740.000,- Ft Felelősségbiztosítás245.000,- Ft0 Ft 245.000,- Ft Műszaki vizsga (2010.11.hó)150.000,- Ft0 Ft 150.000,- Ft Mosatás40.000,- Ft0 Ft 40.000,- Ft Munkaruházat30.000,- Ft0 Ft 30.000,- Ft Karbantartási ktg400.000,- Ft0 Ft 400.000,- Ft Gépjármű adó270.000,- Ft0 Ft 270.000,- Ft

31 2011. ÉVI EREDMÉNY KALKULÁCIÓ Általános költségek Vállalkozói foly.hulladék Lakossági foly.hulladékÖsszesen Számított nettó árbevétel 13.090.000,-6.600.000,-19.690.000,- Összes költség 4.385.363,- Ft6.685.320,- Ft 6.005680,- Ft 17.076.363,- Ft 11.070.683,- Ft Eredmény 2011. 2.019.317,- Ft594.320,- Ft2.613.637,- Ft 2011.évre esedékes lízing tőke fizetési kötelezettség :2.303.312,- Ft Ágazat eredménye 2011.310.325,- Ft Szennyvíz ágazat 2011.


Letölteni ppt "Önkormányzati feladatellátás átalakítása Fehértó-Gazda Kft feladatainak az önkormányzat szervezeti keretében működő intézményrendszerbe történő átszervezése,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések