Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Önkormányzati feladatellátás átalakítása Fehértó-Gazda Kft feladatainak az önkormányzat szervezeti keretében működő intézményrendszerbe történő átszervezése,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Önkormányzati feladatellátás átalakítása Fehértó-Gazda Kft feladatainak az önkormányzat szervezeti keretében működő intézményrendszerbe történő átszervezése,"— Előadás másolata:

1 Önkormányzati feladatellátás átalakítása Fehértó-Gazda Kft feladatainak az önkormányzat szervezeti keretében működő intézményrendszerbe történő átszervezése, a évi kiadások csökkentése

2 KFT LÉTREHOZÁSA ELŐTTI ÁLLAPOT Ebből következő évben Kft-be kiszervezett rész : eFt

3 Cég alapítás körülményei • november 24. • SZMSZ • Alapító okirat • december 05. • Adószám • Bankszámla nyitás Hatósági engedélyköteles tevékenységek megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzése Gépjármű átíratások 5000 eFt készpénz 3100 eFt apport Üzemeltetésre átadott vagyoni érték : cca. 140 millió Ft

4 Élelmezési ágazat Óvodai étkeztetés Iskola étkeztetés Szociális étkeztetés Vendégétkeztetés Helyszín : Sporttábor konyha

5 Idegenforgalmi ágazat Kemping üzemeltetés Fürdő üzemeltetés Gyermek és Ifjúsági Tábor üzemeltetés Sporttábor üzemeltetés Sportöltöző és pályák

6 Településüzemeltetési ágazat feladat Telephely szolgálati lakások, helyiségek kezelése községi temető kezelése kommunális feladatok - utak fenntartása kommunálisfeladatok - közterek fenntartása kommunális feladatok - üdülőterület Helypénz beszedés - piac közterület-használat (Szabadság téri üzletek) Közterület-használat (tópart) Térkő gyártás, járdaépítés Kapujavítás – Strand főbejárat Nádvágás- tópart Munkagép, erőgép, tehergépjármű javítás szemétszállítás - üdülőterület zöldhulladék gyűjtőhelyek kialakítása Vállalkozási szerződés az önkormányzat és a Kft között : Eredeti szerződés alapján : eFt+áfa Évvégi pótmunkák :5.000 eFt Eredeti szerződés : áfa Évi szerződés módosítás : eFt+áfa

7 A működés személyi feltételei Kunfehértó Község Képviselő-testülete ügyvezető Idegenforgalmi, turisztikai vezető Kommunális rlg. vezető Pénzügyi vezetőKonyha vezető Könyvvizsgáló Könyvelő (1 fő) Beosztott dolgozók ( 7 fő) Beosztott konyhai dolgozók (6 fő) Beosztott dolgozók (3 fő állandó + időszaki) DOLGOZÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA december……….. 3fő január 01-től …..19 fő Kjt. 25/A.§ alapján Korábbiakhoz képest felmerülő többlet bérköltségek : -Ügyvezető igazgató -Pénzügyi vezető -Pénzügyi ügyintéző eFt

8 2008.évi beszámoló december 05. és december 31. közötti időszak - Költségek : 1386 e Ft Bevételek : 23 eFt 2008.évi eredménykimutatás : eFt 2008.évi mérlegfőösszeg : eFt

9 2009. évi üzleti terv bevételei : eFt Egész év folyamán, folyamatosan képződő bevételek összege : E Ft. A szezonális jellegű bevételek, az összes tervezett bevétel 45,57 %-át teszik, melyek együttes összege : E Ft.

10 2009. évi üzleti terv költség nemenkénti költségei : eFt

11 A Fehértó-Gazda Kft működése évben ágazatbevételkiadáseredmény cégvezetés , , ,- élelmezés , , ,- idegenforgalom , , ,- Településüzemeltetés , , Térkő gyártás, erőgéppel végzett szolgáltatások , , ,- összesen : , , ,- adózott eredmény (358 eFt társasági adó) Terv , ,- Bevételek és kiadások ágazatonkénti alakulása :

12 A évi üzleti terv fő számai Eredeti értékesítési árbevétel : eFt Módosított értékesítési árbevétel : eFt ig realizált : eFt Eredeti költségek, ráfordítások : eFt Módosított tervadat : eFt ig realizált : eFt Eredetileg tervezett eredmény : 320 eFt Módosított eredmény : 720 eFt Várható : 5-6 millió Ft veszteség

13 Árbevételek

14

15 Szennyvízszippantási ágazat Évi terv Bevétel ……………: eFt Kiadás……………. : eFt Eredmény……… : -472 eFt AZ ÁGAZAT KIADÁSAI •Anyagköltség : eFt •Ig.vett szolg. : eFt •Hatósági igazg.szolg.dijak: 560 eFt •Lízingdíj kamat : 1646 eFt •Értékcsökkenési leírás : eFt •Gépjármű adó: 270 eFt i tényadatok : 3948 eFt bevétel eFt kiadás Eredmény : eFt

16 Összegzés  A Kft évben veszteséges lesz.  A veszteség elkerülése érdekében tagi kölcsönre vagy pótmunka megrendelésre vagy törzstőke emelésre volna szükség.  Hosszú távon nem rendezi a problémát.  A évi költségvetési hiány csökkentése érdekében az önkormányzati feladatellátás átszervezése halaszthatatlan.

17 javaslat Fehértó-Gazda Kft feladatainak az önkormányzat szervezeti keretében működő intézményrendszerbe történő átszervezésére, a évi kiadások csökkentésére

18 Fehértó-Gazda Kft Részben önálló költségvetési szerv Átszervezés miatti megtakarítás Külön gazdasági apparátus vannincs 4,5 millió Ft Külön könyvvizsgálati kötelezettség vannincs 375 ezer Ft Helyi adó fizetési kötelezettség vannincs 2 millió Ft Társasági adó fizetési kötelezettség vannincs 350 ezer Saját gépjárműhasználat (2 cégautó mellett) van Döntést igényel 600 ezer Szakképzési alap fizetési kötelezettség vanNincs 600 ezer Likviditási gondok van Kiegyenlítettebb gazdálkodás (közös bankszámla) 300 ezer Tőke pótbefizetési kötelezettség (ha jegyzett tőke/saját tőke Gt.sz. minimum alá esik) vannincs min. 500 ezer Összehasonlítás

19 Likviditás 2010.

20 JAVASLAT Kunfehértói Településüzemeltetési, Közművelődés és Idegenforgalmi Egyesített Intézmény létrehozása Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításával Intézményvezetői állás kiírása, úgy hogy a továbbiakban is 3 fő igazgatói álláshely lesz önkormányzati szinten Ide kerülnek a településüzemeltetési feladatok valamint a szálláshely és fürdő üzemeltetés A költségvetési szerv könyvelési feladatait Együttműködési Megállapodás alapján a továbbiakban a Polgármesteri Hivatal végzi (óvodához, iskolához hasonlóan) Napközi Otthonos Óvodához kerülő feladat : sporttáborban levő konyha működtetése

21 Mi történik a munkavállalókkal?  A működési engedélyek megszerzésével egyidejűleg kerülnek át az intézményekhez (kivéve ügyvezető, pénzügyi vezető, határozott idejű munkavállalók)  Előzetes ütem :  Konyha : január 1  Szálláshelyek : január 1.  Folyékony hulladék szállítás : április 01, de legkorábban az engedélyek megszerzésének időpontja  Településüzemeltetés : április 01, a DAOP projekt befejezési időpontjához igazodóan A Kft-nél eltöltött idő úgy számít, mintha közszolgálati munkaviszonyban lettek volna a munkavállalók (Kjt. 25.§/A)

22 Az átszervezés pénzügyi hatása években ÁTSZERVEZÉS HATÁSÁNAK ÖSSZEGZÉSE bér és járulék megtakarítás kiadás megtakarítások feladatok összevonása miatti létszám leépítés miatti megtakarítás (2 fő) 2011.márc Összes várható megtakarítás létszám leépítés miatti többletkiadás (felmentés, végkielégítés) 2 fő átszervezés miatt felmerülő többlet költségek Összes többlet költség Összes megtakarítás : ebből: önkormányzatot terhel kft-t terhel

23 A végelszámolás kapcsán felmerülő feladatok  Döntés a végelszámolásról  Érintett intézmények alapító okiratainak módosítása  Engedélyköteles tevékenységek beszerzése  Végelszámoló megbízása  Munkavállalók soron kívüli tájékoztatása

24 Összegzés  Az önkormányzati feladatellátás átszervezése a jelenlegi állapothoz képest évek viszonylatában tartós kiadáscsökkenést eredményez  Az egyes költségvetési évek mozgástere nőni fog  Az önkormányzati feladatellátás nem, csak annak szervezeti keretei változnak.  Kiegyenlítettebb likviditási helyzet

25 A végelszámolás elmaradása új helyzetet eredményez  A Kft jelenleg működésképtelen  A Kft nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik, a cégbíróság megszüntetheti  évi költségvetés mozgástere minimális lesz

26 Miért van törvénysértésben jelenleg az önkormányzat, mint tulajdonos?  november 9-én jelent meg a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény, melynek előírásai alapján legkésőbb január 31-ig a Fehértó-Gazda Kft alapszabályát, alapító okiratát köteles az alapító összhangba hozni a jogszabályi előírásokkal (felügyelőbizottság, szabályzat) RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS

27 BEMUTATÓ VÉGE

28 VÁLLALKOZÓI ÉS LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁS 2010 Megjegyzés/ Általános költségek Vállalkozói (9 hó) lakossági (6 hó)összesen Szennyvíz szippantás m33000 m39000 m3 Jelenlegi szolg.díj TERRA-LINE KFT Ft/m3 nettó 1800 Ftnettó : 1408 Ft bruttó: 2250 Ftbruttó : 1760 Ft Árképzés 2010 Fehértó- Gazda Kft Ft/m3 nettó 1700 Ftnettó : 1200 Ft bruttó : 2125 FtBruttó: 1500 Ft Számított nettó árbevétel ,- Ft ,- Ft ,- Ft fordulók száma (60km) 500 forduló250 forduló750 forduló 1 hónapra jutó fordulók száma 55 forduló/hó41 forduló/hó96 forduló/hó heti 5 napos szolgáltatás forduló/nap 2,752,054,8 heti 6 napos szolgáltatás (forduló/nap) 2,3 1,71 4,01 hét minden napja 1,84 forduló/nap1,37 forduló/nap3,21 forduló/nap Szennyvíztelep nyitva tartás 7-20 óra Hétvégén : állandó ügyelet 1 fő felvétele 2010.július 1-től (lakossági nettó 475 Ft/m3)

29 SZENNYVÍZ KALKULÁCIÓ Megjegyzés/ Általános költségek Vállalkozói (9 hó) lakossági (6 hó ) összesen KÖLTSÉGEK (4.sz. melléklet alapján) Üzemanyag költség ,- Ft ,- Ft ,- Ft Kenőanyag ,- Ft Leürítési díj egységára Ft/m3 Kiskunhalasnettó 1030 Ft/m3nettó 475 Ft/m3 Balotaszállásnettó 500 Ft/m30 Ft Leürítési költség ,- Ft ,- Ft ,- Ft Munkabér+ járulék 0 Ft ,- Ft Lízing kamat ,- Ft0 Ft ,- Ft Amortizáció ,- Ft0 Ft ,- Ft Felelősségbiztosítás ,- Ft0 Ft ,- Ft Műszaki vizsga ( hó) ,- Ft0 Ft ,- Ft Mosatás40.000,- Ft0 Ft ,- Ft Munkaruházat30.000,- Ft0 Ft ,- Ft Karbantartási ktg ,- Ft0 Ft ,- Ft Gépjármű adó ,- Ft0 Ft ,- Ft Egyszeri ktg-ek ,- Ft0 Ft ,- Ft Évre várható összes költség ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Eredmény ,- Ft ,- Ft ,- Ft

30 2011. ÉVI EREDMÉNY KALKULÁCIÓ Megjegyzés/ Általános költségek Vállalkozói 12 hó lakossági 12 hóösszesen Szennyvíz szippantás m35000 m m3 Árképzés 2011 Fehértó- Gazda Kft 10% emelés nettó 1870 Ft/m3nettó : 1320 Ft/m3 bruttó : 2340 Ft/m3Bruttó: 1650 Ft/m3 Számított nettó árbevétel , , ,- fordulók száma (60km) 583 forduló417 forduló1000 forduló 1 hónapra jutó fordulók száma 48 forduló/hó35 forduló/nap83 forduló/nap hét minden napja 1.6 forduló/nap1,17 forduló/nap2,77 forduló/nap Üzemanyag költség11543 liter ,- Ft ,- Ft Kenőanyag8257 liter ,- Ft Leürítési díj egységára Ft/m3 Kiskunhalasnettó 1030 Ft/m3nettó 500 Ft/m3 Balotaszállásnettó 525 Ft/m30 Ft Leürítési költség 5% emelés ,- Ft ,- Ft ,- Ft Munkabér+ járulék 0 Ft ,- Ft Lízing kamat ,- Ft0 Ft ,- Ft Amortizáció ,- Ft0 Ft ,- Ft Felelősségbiztosítás ,- Ft0 Ft ,- Ft Műszaki vizsga ( hó) ,- Ft0 Ft ,- Ft Mosatás40.000,- Ft0 Ft ,- Ft Munkaruházat30.000,- Ft0 Ft ,- Ft Karbantartási ktg ,- Ft0 Ft ,- Ft Gépjármű adó ,- Ft0 Ft ,- Ft

31 2011. ÉVI EREDMÉNY KALKULÁCIÓ Általános költségek Vállalkozói foly.hulladék Lakossági foly.hulladékÖsszesen Számított nettó árbevétel , , ,- Összes költség ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Eredmény ,- Ft ,- Ft ,- Ft 2011.évre esedékes lízing tőke fizetési kötelezettség : ,- Ft Ágazat eredménye ,- Ft Szennyvíz ágazat 2011.


Letölteni ppt "Önkormányzati feladatellátás átalakítása Fehértó-Gazda Kft feladatainak az önkormányzat szervezeti keretében működő intézményrendszerbe történő átszervezése,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések