Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. Kutatás-fejlesztési tapasztalatok a vállalkozási szférában AZ INNOVATÍV ÖTLETTŐL.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. Kutatás-fejlesztési tapasztalatok a vállalkozási szférában AZ INNOVATÍV ÖTLETTŐL."— Előadás másolata:

1 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. Kutatás-fejlesztési tapasztalatok a vállalkozási szférában AZ INNOVATÍV ÖTLETTŐL A PIACKÉPES TERMÉKIG -konferencia – Összeállította: Dr. Lőrincz Sándor ügyvezető igazgató (Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Kft.)

2 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. Tartalomjegyzék 1.Rövid bemutatkozás 2.A kutatás-fejlesztési támogatások jellemzői 3.Többéves tapasztalatok összegzése 4.Jövőbeli támogatási lehetőségek áttekintése 5.Tanácsok a pályázó cégek számára

3 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. Aki nyerni akar, annak biztosra kell mennie... Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Kft. Székhely: 1055 Budapest, Alkotmány u 12. Székesfehérvári iroda: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa u 3/A. Képviseletek: Győr – Miskolc – Nyíregyháza – Szeged Honlap: www.consultingcenter.huwww.consultingcenter.hu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - az Országos Pályázati Minősítő Testület által auditált szervezet (2005,2006) - a Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége teljes jogú tagja (2005) - ISO 9001:2002: Fejlesztési tervek és pályázati dokumentációk kidolgozása (2004) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. K+F Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Az elmúlt évek eredményei (2000-2006): több mint ötszáz nyertes pályázat, több mint százmilliárd forint elnyert támogatás és adókedvezmény, tanácsadási közreműködés több mint százötven nagyberuházásnál és több mint száz innovációs projektben. „A legjobb cégek tanácsadója”(Világgazdaság, 2003)

5 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. K+F Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ szakmai szervezetekben való tagságai: -kamarák területén MKIK mellett amerikai, angol, francia, holland, kanadai, német, olasz, svájci, svéd kamara és Japán-Magyar Gazdasági Klub - szakmai szervezetek területén Joint Venture Szövetség, Menedzserek Országos Szövetsége, Magyar Innovációs Szövetség, Magyar Minőség Társaság, Magyar Projektmenedzsment Társaság, Magyar Tartalom- szolgáltatók Egyesülete, Informatikai Vállalkozások Szövetsége - energetikai szövetségek területén Megújuló Energia Társaság, Magyar Termálenergia Társaság, Magyar Energiahatékonysági Társaság.

6 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV operatív programok struktúrája (2004-2006) Humán erőforrás fejlesztése OP Gazdasági versenyképesség OP Agrár és Vidékfejlesztési OP Regionális OP Környezetvédelem és Infrastruktúra OP

7 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. A KIFOGÁSTALAN PÁLYÁZAT JELLEMZŐI – I. •Pályázati kiírás céljainak megfelelő projekt •Jogosultság •Adhatósági és kizáró feltételek tisztázása •Szakmai megalapozottság: a/ pályázat elkészítéséhez b/ a fejlesztés megvalósításához

8 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. A KIFOGÁSTALAN PÁLYÁZAT JELLEMZŐI – II. •Saját erő megléte •Biztosítékok •Előírt engedélyek megléte •Elszámolható költségek vizsgálata •Költségkalkuláció készítése, ajánlatok bekérése •Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése •Kiegészítő mellékleletek

9 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. A KIFOGÁSTALAN PÁLYÁZAT JELLEMZŐI – III. •Egy csomagban, lezárva és sértetlenül •Beküldés módja: négy példányban (1+3) + 2 CD •Oldalakon számozás, szignálás •Számítógéppel, magyar nyelven kitöltve •Cégszerű aláírás a megfelelő helyeken •Hiánytalan kitöltés •Tartalmi és terjedelmi követelmények •Mellékletek, nyilatkozatok csatolása

10 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. A PÁLYÁZATI FOLYAMAT: •Pályázat beérkezése -> regisztrációs levél •Jogosultság ellenőrzés •Formai ellenőrzés -> hiánypótlásra felszólító levél •/Hiánypótlás beérkezése/ •Befogadás -> befogadó nyilatkozat •Szakmai értékelés •Bíráló Bizottsági ülés •Döntésre felterjesztés az IH-hoz •DÖNTÉS A PÁLYÁZATRÓL -> értesítő levél •Szerződéskötés •Helyszíni ellenőrzés •Elszámolások, jelentések

11 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. ÉRVÉNYBEN LÉVŐ JOGSZABÁLYOK A TÁMOGATÁSOKKAL ÉS ADÓKEDVEZMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN •Magyarország Európai Uniós vonatkozású jogszabályai ( 2 db) •Magyarország Európai Uniós vonatkozású kormány rendeletei ( 7 db) •Európai Uniós rendeletek ( 15 db) •Az Európai Unió kohéziós alapokra vonatkozó jogszabályai ( 4 db) •Magyarország Európai Uniós vonatkozású kormány határozatai ( 17+ 3 db)

12 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. ÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK –I. Projekt kezdete: A beruházás megkezdése időpontjának (megkezdett beruházás) a kivitelezői szerződéskötés vagy a megrendelés időpontját kell tekinteni. Projekt 1. napja: pályázat benyújtását követő nap Projekt megvalósulása: szakmailag és pénzügyileg meg kell valósulnia max. 2 éven belül. (vagy hamarabb) Fenntartás és működtetés: 5 év

13 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. ÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK –II. BIZTOSÍTÉK Összege: Támogatás + járulékai 20% Ideje: Támogatás (+ fenntartás) időszaka Típusai: Kötelező: bankszámlára azonnali beszedési megbízás A felajánlani kívánt biztosítékok: •Bankgarancia •Kezesi biztosítás •Jelzálog

14 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. ÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK –III. A támogatási szerződés •Pályázó adatai •Projekt kezdete /vége •Számszerűsített célok / indikátorok •Ütemezés •Jelentési kötelezettségek •ÁFA •Melléklete: a pályázat Szerződés módosítás / szerződés szegés Nyomon követés, finanszírozás, ellenőrzés alapja

15 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. ÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK –IV. A Támogatási szerződéshez előírt dokumentumok Eredeti vagy közjegyző által hitelesített: •Köztartozásokról "nullás igazolás" •Cégkivonat / vállalkozói igazolvány •Aláírási címpéldány / banki aláíró karton •Bankszámláról igazolás •Hitelszerződés •Egyéb költségvetési támogatásról igazolás •Egyéb forrásról igazolás

16 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. ÚJ DOKUMENTÁCIÓS ELŐÍRÁSOK: Az európai uniós jogszabályok és a vonatkozó magyar törvények, kormányrendeletek alapján a beruházási pályázatok összeállítása során új követelmények a pályázókkal szemben: •Üzleti terv és érzékenységi vizsgálatok •Hulladékgazdálkodási terv •Marketing terv •Környezetvédelmi hatástanulmány •Megvalósíthatósági tanulmány •Környezetvédelmi terv •Hosszú távú stratégiai terv •Humán erőforrás terv

17 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. FŐ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK: -újdonság-jelleg -pályázó alkalmassága -társadalmi hasznosság -széleskörű elterjeszthetőség

18 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. JELENTŐS VÁLTOZÁSOK: - a 217/1998. (XII.30./ kormányrendelet módosításaként a 52/2005(II.26.) Korm. rendelet a fejlesztési támogatások igénylésének és folyósításának rendjéről -53/2005(III.26.) Korm. rendelet az uniós alapokból származó támogatások intézményeinek módosítása -54/2005 (II.26.) Korm. rendelet az alkalmazandó biztosítékok szabályairól /Magyar közlöny 2005/28. szám/ További egyszerűsítések az uniós pályázatoknál: - egyszerűsített szerződéskötés - gyorsított kifizetések - új nyomtatványok a szerződésmódosításhoz - adatlap kitöltő programok bevezetése

19 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. TANÁCSOK A TÁMOGATÁSOK ELNYERÉSÉHEZ A pályázatkészítés nem azonos a nyomtatványok kitöltésével! Fontos teendők a pályázatok benyújtása előtt – I. –a kiírások alapos áttanulmányozása és értelmezése –üzleti terv és pénzügyi számítások készítése –előírt mellékletek összeállítása /folytatás/

20 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. „A benyújtott pályázatok több mint felét alaki-formai és tartalmi hiányosságok miatt elutasítják…” /Világgazdaság, 2004. május 24./ KOCKÁZATOK A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÓI SZÁMÁRA •értelmezési kérdések miatti félreértések •túl hosszú pályázatkészítési folyamat •hiánypótlások határidőre történő teljesítésének elmulasztása •nem teljes körű hiánypótlások •vetítési alapba tartozó költségelemek hibás értelmezése •a pályázati rendszer szabályainak hibás értelmezése •nem egyértelmű kötelezettségvállalások •nem megfelelő banki háttér a finanszírozáshoz

21 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. Összes beruházás: fejlesztési EU-támogatás, Összes beruházás: fejlesztési EU-támogatás, állami társfinanszírozás és a magánszféra önrésze (MrdFt) állami társfinanszírozás és a magánszféra önrésze (MrdFt)

22 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. JÖVŐBELI K+F TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK - Cégek és kutatóintézetek együttműködése - Innovatív termékek és technológiák fejlesztése (egy cégként v. konzorciumi formában) - Az innovációs technológiai parkok és hídképző intézmények fejlesztése - Vállalkozások önálló innovációs fejlesztéseinek ösztönzése - Vállalati K+F részlegek megerősítése - Regionális innovációs fejlesztések - Közvetlen brüsszeli K+F pályázatok

23 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. „Ha a sikernek egyáltalán van titka, akkor ez az a képesség, hogy megértsük a másik szempontjait, és képesek legyünk a dolgokat az ő szemszögéből látni.” Henry Ford Forrás: Bölcs Gondolatok Képeskönyve, K+F Tanácsadó Központ Székesfehérvár, 2001. „Ha a sikernek egyáltalán van titka, akkor ez az a képesség, hogy megértsük a másik szempontjait, és képesek legyünk a dolgokat az ő szemszögéből látni.” Henry Ford Forrás: Bölcs Gondolatok Képeskönyve, K+F Tanácsadó Központ Székesfehérvár, 2001.

24 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. Bővebb információk: www.consultingcenter.hu Ügyvezető igazgató: Dr. Lőrincz Sándor Mobil: 06-209-417-417 E-mail: lorincz@consultingcenter.hulorincz@consultingcenter.hu Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Kft. 1055 Budapest, Alkotmány utca 12. Tel: 354-2250 Fax: 354-2259 Ingyenes zöldszám: 06-80-204-327


Letölteni ppt "TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. december 14. Kutatás-fejlesztési tapasztalatok a vállalkozási szférában AZ INNOVATÍV ÖTLETTŐL."

Hasonló előadás


Google Hirdetések