Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. Pályázati lehetőségek, központi erőforrások KK-K számára Mire jó a pályázatíró? Összeállította:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. Pályázati lehetőségek, központi erőforrások KK-K számára Mire jó a pályázatíró? Összeállította:"— Előadás másolata:

1 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. Pályázati lehetőségek, központi erőforrások KK-K számára Mire jó a pályázatíró? Összeállította: Dr. Lőrincz Sándor ügyvezető igazgató (Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Kft.)

2 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. Tartalomjegyzék 1.Rövid bemutatkozás 2.A hazai és európai uniós támogatások rendszere 3. A támogatások megszerzésének feltételei 4.Aktuális támogatások áttekintése 5.Tanácsok a pályázó cégek számára

3 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. Aki nyerni akar, annak biztosra kell mennie... Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Kft. Budapesti iroda: 1055 Budapest, Alkotmány u 12. Székesfehérvári iroda: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa u 3/A. Képviseletek: Győr – Miskolc – Nyíregyháza – Szeged Honlap: www.consultingcenter.huwww.consultingcenter.hu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - az Országos Pályázati Minősítő Testület által auditált szervezet (2005) - a Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége teljes jogú tagja (2005) - ISO 9001:2002: Fejlesztési tervek és pályázati dokumentációk kidolgozása (2004) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. K+F Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Az elmúlt néhány év eredményei: több mint négyszáz nyertes pályázat több mint negyvenmilliárd forint elnyert támogatás tanácsadási közreműködés több mint százötven nagyberuházásánál több mint húszezer munkahely megteremtésénél „A legjobb cégek tanácsadója”(Világgazdaság, 2003)

5 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV operatív programok struktúrája (2004-2006) Humán erőforrás fejlesztése OP Gazdasági versenyképesség OP Agrár és Vidékfejlesztési OP Regionális OP Környezetvédelem és Infrastruktúra OP

6 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. 2004-2006 összességében a GVOP keretében 583 millió EURO a pályázati keret: Beruházás-ösztönzés140 millió Euro Kis- és középvállalkozások fejlesztése170 millió Euro Kutatás-fejlesztés és innovációs tevékenység fejlesztése 136 millió Euro Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 132 millió Euro

7 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. Összes beruházás: fejlesztési EU-támogatás, Összes beruházás: fejlesztési EU-támogatás, állami társfinanszírozás és a magánszféra önrésze (MrdFt) állami társfinanszírozás és a magánszféra önrésze (MrdFt)

8 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013)  EU támogatás: 6300 Mrd Ft  Állami társfinanszírozás (központi + önkormányzati költségvetés): 2100 Mrd Ft  Magánszféra önrésze: 2900 Mrd Ft Összesen: 11 300 Mrd Ft (7 évre) Tisztán hazai felhasználású fejlesztési forrás (egészségügy, lakástámogatás, távolsági tömegközlekedés, szociális terület, stb.) Évente 400-450 Mrd Ft (7 évre) II. NFT + tisztán hazai felhasználású forrás: Összesen mintegy 15 000 Mrd Ft (7 évre)

9 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. A II. Nemzeti Fejlesztési Terv fő célkitűzései •Befektetés az emberbe –Egészséges társadalom –Okos, művelt társadalom –Aktív társadalom •Befektetés a gazdaságba –Információs társadalom –Versenyképes gazdaság, innováció, KKV •Befektetés a környezetbe –Felzárkózó vidék –Dinamikus településrendszer –Közlekedés –Élhető környezet (Forrás: Nemzeti Fejlesztési Hivatal)

10 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. A KIFOGÁSTALAN PÁLYÁZAT JELLEMZŐI – I. •Pályázati kiírás céljainak megfelelő projekt •Jogosultság •Adhatósági és kizáró feltételek tisztázása •Szakmai megalapozottság: a/ pályázat elkészítéséhez b/ a fejlesztés megvalósításához

11 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. A KIFOGÁSTALAN PÁLYÁZAT JELLEMZŐI – II. •Saját erő megléte •Biztosítékok •Előírt engedélyek megléte •Elszámolható költségek vizsgálata •Költségkalkuláció készítése, ajánlatok bekérése •Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése •Kiegészítő mellékleletek

12 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. A KIFOGÁSTALAN PÁLYÁZAT JELLEMZŐI – III. •Egy csomagban, lezárva és sértetlenül •Beküldés módja: négy példányban (1+3) + 2 CD •Oldalakon számozás, szignálás •Számítógéppel, magyar nyelven kitöltve •Cégszerű aláírás a megfelelő helyeken •Hiánytalan kitöltés •Tartalmi és terjedelmi követelmények •Mellékletek, nyilatkozatok csatolása

13 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. A PÁLYÁZATI FOLYAMAT: •Pályázat beérkezése -> regisztrációs levél •Jogosultság ellenőrzés •Formai ellenőrzés -> hiánypótlásra felszólító levél •/Hiánypótlás beérkezése/ •Befogadás -> befogadó nyilatkozat •Szakmai értékelés •Bíráló Bizottsági ülés •Döntésre felterjesztés az IH-hoz •DÖNTÉS A PÁLYÁZATRÓL -> értesítő levél •Szerződéskötés •Helyszíni ellenőrzés •Elszámolások, jelentések

14 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. ÉRVÉNYBEN LÉVŐ JOGSZABÁLYOK A TÁMOGATÁSOKKAL ÉS ADÓKEDVEZMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN •Magyarország Európai Uniós vonatkozású jogszabályai ( 2 db) •Magyarország Európai Uniós vonatkozású kormány rendeletei ( 7 db) •Európai Uniós rendeletek ( 15 db) •Az Európai Unió kohéziós alapokra vonatkozó jogszabályai ( 4 db) •Magyarország Európai Uniós vonatkozású kormány határozatai ( 17+ 3 db)

15 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. BERUHÁZÁS TÁMOGATÁS MAXIMÁLIS INTENZITÁSAI (a 163/2001 (IX.14.) Korm. rendeletet felváltó 275/2003.(XII.24) alapján) a)Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl és Dél- Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban, valamint a 6. sz. mellékletben felsorolt kistérségekben 50 %, b)Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban – az a) pontban foglalt kivételekkel – 45 %, c)Pest megyében – az a) pontban foglaltak kivételével – 2002-ben és 2003-ban 50 %, 2004-től 40 %, d)Budapesten 2002-ben 40 %, 2003-tól 35 %. Kedvezményezett esetében + 15 százalékponttal növekedés.

16 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. ÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK –I. Projekt kezdete: A beruházás megkezdése időpontjának (megkezdett beruházás) a kivitelezői szerződéskötés vagy a megrendelés időpontját kell tekinteni. Projekt 1. napja: pályázat benyújtását követő nap Projekt megvalósulása: szakmailag és pénzügyileg meg kell valósulnia max. 2 éven belül. (vagy hamarabb) Fenntartás és működtetés: 5 év

17 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. ÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK –II. BIZTOSÍTÉK Összege: Támogatás + járulékai 20% Ideje: Támogatás (+ fenntartás) időszaka Típusai: Kötelező: bankszámlára azonnali beszedési megbízás A felajánlani kívánt biztosítékok: •Bankgarancia •Kezesi biztosítás •Jelzálog

18 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. ÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK –III. A támogatási szerződés •Pályázó adatai •Projekt kezdete /vége •Számszerűsített célok / indikátorok •Ütemezés •Jelentési kötelezettségek •ÁFA •Melléklete: a pályázat Szerződés módosítás / szerződés szegés Nyomon követés, finanszírozás, ellenőrzés alapja

19 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. ÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK –IV. A Támogatási szerződéshez előírt dokumentumok Eredeti vagy közjegyző által hitelesített: •Köztartozásokról "nullás igazolás" •Cégkivonat / vállalkozói igazolvány •Aláírási címpéldány / banki aláíró karton •Bankszámláról igazolás •Hitelszerződés •Egyéb költségvetési támogatásról igazolás •Egyéb forrásról igazolás

20 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. ÚJ DOKUMENTÁCIÓS ELŐÍRÁSOK: Az európai uniós jogszabályok és a vonatkozó magyar törvények, kormányrendeletek alapján a beruházási pályázatok összeállítása során új követelmények a pályázókkal szemben: •Üzleti terv és érzékenységi vizsgálatok •Hulladékgazdálkodási terv •Marketing terv •Környezetvédelmi hatástanulmány •Megvalósíthatósági tanulmány •Környezetvédelmi terv •Hosszú távú stratégiai terv •Humán erőforrás terv

21 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. JELENTŐS VÁLTOZÁSOK: - a 217/1998. (XII.30./ kormányrendelet módosításaként a 52/2005(II.26.) Korm. rendelet a fejlesztési támogatások igénylésének és folyósításának rendjéről -53/2005(III.26.) Korm. rendelet az uniós alapokból származó támogatások intézményeinek módosítása -54/2005 (II.26.) Korm. rendelet az alkalmazandó biztosítékok szabályairól /Magyar közlöny 2005/28. szám/ További egyszerűsítések a GVOP pályázatoknál: - egyszerűsített szerződéskötés - gyorsított kifizetések - új nyomtatványok a szerződésmódosításhoz - adatlap kitöltő programok bevezetése

22 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. AKTUÁLIS TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK GVOP - informatika /4-es prioritás/ INNOCSEKK - kisvállalkozások innovációs fejlesztései Kiemelt egyedi támogatás - termelő beruházások és szolgáltató központok létesítése Közvetlen brüsszeli K+F pályázatok (energetika)

23 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. KKV értelmezés KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek: - összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, - éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérleg-főösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg, - az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen nem haladja a 25%-ot. (2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról)

24 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. TANÁCSOK A TÁMOGATÁSOK ELNYERÉSÉHEZ A pályázatkészítés nem azonos a nyomtatványok kitöltésével! Fontos teendők a pályázatok benyújtása előtt – I. –a kiírások alapos áttanulmányozása és értelmezése –üzleti terv és pénzügyi számítások készítése –előírt mellékletek összeállítása /folytatás/

25 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. „A benyújtott pályázatok több mint felét alaki-formai és tartalmi hiányosságok miatt elutasítják…” /Világgazdaság, 2004. május 24./ KOCKÁZATOK A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÓI SZÁMÁRA •értelmezési kérdések miatti félreértések •túl hosszú pályázatkészítési folyamat •hiánypótlások határidőre történő teljesítésének elmulasztása •nem teljes körű hiánypótlások •vetítési alapba tartozó költségelemek hibás értelmezése •a pályázati rendszer szabályainak hibás értelmezése •nem egyértelmű kötelezettségvállalások •nem megfelelő banki háttér a finanszírozáshoz

26 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. „Ha a sikernek egyáltalán van titka, akkor ez az a képesség, hogy megértsük a másik szempontjait, és képesek legyünk a dolgokat az ő szemszögéből látni.” Henry Ford Forrás: Bölcs Gondolatok Képeskönyve, K+F Tanácsadó Központ Székesfehérvár, 2001. „Ha a sikernek egyáltalán van titka, akkor ez az a képesség, hogy megértsük a másik szempontjait, és képesek legyünk a dolgokat az ő szemszögéből látni.” Henry Ford Forrás: Bölcs Gondolatok Képeskönyve, K+F Tanácsadó Központ Székesfehérvár, 2001.

27 TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. Bővebb információk: www.consultingcenter.hu Ügyvezető igazgató: Dr. Lőrincz Sándor Mobil: 06-209-417-417 E-mail: lorincz@consultingcenter.hulorincz@consultingcenter.hu Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Kft. 1055 Budapest, Alkotmány utca 12. Tel: 354-2250 Fax: 354-2259 Ingyenes zöldszám: 06-80-204-327


Letölteni ppt "TÁJÉKOZTATÓ A HAZAI ÉS EU TÁMOGATÁSOKRÓL Budapest, 2006. június 15. Pályázati lehetőségek, központi erőforrások KK-K számára Mire jó a pályázatíró? Összeállította:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések