Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Valódi esély vagy felesleges teher

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Valódi esély vagy felesleges teher"— Előadás másolata:

1 Valódi esély vagy felesleges teher
Segítség-e a pályázati pénz a talpon maradáshoz? - több száz nyertes pályázat tapasztalatai alapján - SIKERESSSÉ TESSZÜK NAPI GAZDASÁG - konferencia Dr. Lőrincz Sándor ügyvezető igazgató K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása június 17.

2 K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
K+F Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Eredmények: több mint 230 milliárd forint támogatás megszerzése /v. n. t. és fejlesztési adókedvezmény/ több mint 800 nyertes pályázat (2000-től napjainkig) közel száz egyedi kormánydöntéses ügyletben való részvétel K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása június 17.

3 K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
Piaci pozíció a Budapest Business Journal Listák Könyve alapján: országos I. helyezés /pályázati tanácsadó cégek lista, oldal, 2008./ Eredmények alapja: legnagyobb árbevétel legnagyobb ügyfélkör legtöbb nyertes pályázat legtöbb elnyert támogatás K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása június 17.

4 K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
ÜZLETÁGAK Pályázati tanácsadás, a kapcsolódó dokumentációk összeállítása, projektkövetés; Turisztikai projektek szervezése, befektetések támogatása; Önkormányzatok részére település-fejlesztési projekt – támogatás és szervezés, fejlesztés-finanszírozás; Alkalmazott kutatás-fejlesztés, megújuló energetikai innovációs fejlesztések. K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása június 17. 4

5 A K+F” Tanácsadó Központ Kft. szolgáltatásai:
Ingyenes: az érdeklődő cégeknek a kiválasztott pályázatokról a bővebb tájékoztató anyagok megküldése, személyes konzultáció keretében a pályázati feltételek részletes megismertetése, az adhatósági és kizáró feltételek tisztázása, előzetes kalkuláció készítése az elérhető maximális pontszámra és a maximális támogatás mértékére vonatkozóan. Térítéses : a pályázati dokumentáció teljes körű kidolgozása,nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés előkészítése, pénzügyi elszámolások összeállítása, továbbá a beadott pályázattal kapcsolatos összes adminisztratív feladat elvégzését, megbízási szerződés keretében. K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása június 17. 5

6 K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
A „K+F” Kft. szolgáltatásai a pályázatkészítésen túlmenően Pályázati stratégia kidolgozása Projekt management szolgáltatás (támogatási szerződés megkötésétől a zárójelentés benyújtásáig, helyszíni szemle, PEJ benyújtása, egyeztetések a monitoring szakértőkkel) Hitelkérelmek készítése Megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek összeállítása Tőkebefektetések előkészítése K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása június 17.

7 FŐBB ÜGYFELEK - több mint ezer pályázati megbízás mostanáig
K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása június 17. 7

8 K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
8

9 K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
Uniós számláló NFT lezárt pályázat 687,9 Mrd Ft kifizetett támogatás ÚMFT beérkezett pályázat 2 538,0 Mrd Ft megítélt támogatás –i állapot K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása június 17. 9

10 K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
Támogatási konstrukciók az NFT II-ben: Kiemelt és egyedi nagyprojektek „projektcsatorna” keretében Kétfordulós pályázatok Egyfordulós pályázatok Automatikus (jogosultság alapján nyer) Normál eljárás útján elérhető támogatás, Bíráló Bizottság bevonásával folyamatos, szakaszos Közvetett/közvetített támogatások (Jeremie, Jaspers, Jessica) K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása június 17. 10

11 CIB Bank KKV találkozó - Budapest
Kiemelt és egyedi nagyprojektek: egyedi döntéssel kiválaszott, projektötlet megküldése NFÜ-nek, a kormány dönt a kiemelt projektekről Kiemelt és egyedi nagyprojektek esetében pályázhat: költségvetési szerv, állami tulajdonban lévő szervezet, önkormányzat (társulás, intézmény), egyház, magánszféra közcélú projektek esetében pályázhat Országos vagy regionális jelentőségű összköltség meghaladja az 1 milliárd Ft-ot (regionális programból támogatható projekt esetében), vagy az 5 milliárd Ft-ot ágazati program esetében, és az adott időszaki akcióterv nem tartalmaz olyan pályázati konstrukciót, amiből az adott projekt támogatható lenne. Kétfordulós pályázatok: 1. körben projektterv kidolgozása, elfogadása esetén a KSZ segítségével a pályázat kidolgozása, amelyre 1 év áll rendelkezésre (Pl: ÉMOP Vállalkozások betelepítésére alkalmas térségi Ipari parkok fejlesztése Kis összegű hitelnyújtás nem bankképes kis- és középvállalatok számára CIB Bank KKV találkozó - Budapest

12 K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
Fontos változások a pályázati rendszereket meghatározó jogszabályokban Regionális támogatási térkép változása Nagyvállalat – középvállalat (+10%) – kisvállalat (+20%) – eltérő intenzitás Fenntartási időszak, bérleti szerződés kedvező változása KKV-körben Vállalások egyértelművé tétele a pályázati kiírás megjelentetésével egyidejűleg ELŐLEG FOLYÓSÍTÁS és biztosíték nyújtására vonatkozó enyhítések Projekt megkezdésének időpontja (szállítási dátum helyett megrendelés dátuma) K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása június 17. 12

13 CIB Bank KKV találkozó - Budapest
A PÁLYÁZATI FOLYAMAT: (normál eljárásrend esetében) Pályázat elkészítése, benyújtása a formai követelményeknek megfelelően Pályázat beérkezése > regisztrációs levél Jogosultság és teljesség ellenőrzés Formai ellenőrzés > hiánypótlásra felszólító levél /Hiánypótlás beérkezése/ Befogadás > befogadó nyilatkozat (MEGKEZDHETŐ!) Tartalmi értékelés Döntést megelőző szemle Bíráló Bizottsági ülés Döntésre felterjesztés az IH-hoz DÖNTÉS A PÁLYÁZATRÓL > értesítő levél Támogatási szerződés megkötése Előleg igénylése Támogatás lehívása – elszámolási dokumentáció készítése Projekt Előrehaladási Jelentések elkészítése (PEJ 6 havonta kötelező) Esetenként Egyszerűsített Projekt Előrehaladási Jelentés készítése (EPEJ) Helyszíni ellenőrzés a projekt megvalósítását követően Fenntartási jelentések készítése Záró beszámoló elkészítése CIB Bank KKV találkozó - Budapest

14 CIB Bank KKV találkozó - Budapest
A támogatási szerződések jellemzői Cégadatok Vállalások Biztosítékok Szankciók Változásokról értesítés Monitoring jelentések A szerződés lezárása CIB Bank KKV találkozó - Budapest

15 K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
„A benyújtott pályázat több mint fele alaki-formai és tartalmi hiányosságok miatt kerül elutasításra…” / Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség / KOCKÁZATOK A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÓI SZÁMÁRA értelmezési kérdések miatti félreértések túl hosszú pályázatkészítési folyamat hiánypótlások határidőre történő teljesítésének elmulasztása nem teljes körű hiánypótlások vetítési alapba tartozó költségelemek hibás értelmezése a pályázati rendszer szabályainak hibás értelmezése nem egyértelmű kötelezettségvállalások nem megfelelő banki háttér a finanszírozáshoz K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása június 17.

16 K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
Kizáró okok I. Csődeljárás, végelszámolás, felszámolás alatt álló cég nem pályázhat Támogatási szerződés nem teljesítése pályázónak felróható okból Támogatási összeg visszafizetésére kötelezték Nem Rendezett munkaügyi kapcsolatok Környezetvédelmi előírások be nem tartása Szükséges hatósági engedélyek hiánya K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása június 17. 16

17 K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
Kizáró okok II. Pályázatban valótlan, hamis adatot állított Lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás Aki az adott pályázati kiírás évében részesült már támogatásban az adott prioritás keretében (partner- és kapcsolódó vállalkozások) Enyhítésre került ez a feltétel! Horizontális előírások be nem tartása (esélyegyenlőség és környezetvédelem) Saját tőkéje a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben negatív K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása június 17. 17

18 K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
Általános gazdálkodási feltételek Saját tőke nem lehet negatív A minimális működési idővel kapcsolatos elvárások (pl.: legalább kettő lezárt teljes üzleti év) A különböző, egy foglalkoztatottra eső nettó árbevételi elvárások a pályázóval szemben (pl.: 1 foglalkoztatottra eső nettó árbevétel legalább X m Ft) Legutolsó lezárt év pénzügyi mérlegével kapcsolatos elvárások (pl.: a legutolsó lezárt üzleti éves beszámoló szerint a nettó árbevétel nem csökkenhet X %-nál nagyobb mértékben az azt megelőző évhez képest) Árbevételi elvárások a projektmegvalósítási időszakra (pl.: a pályázat benyújtását megelőző évhez képest a pályázó éves nettó árbevétele nem csökkenhet X %-nál nagyobb mértékben) Árbevételi elvárások a megvalósítást követő időszakra (pl.: a pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti évben az éves nettó árbevétel százalékos  növekménye átlagosan legalább X % lesz, azzal, hogy az első évben a növekményt a bázis árbevételhez, a további években a tárgyévet megelőző évhez viszonyítva kell számítani) A fenntartási időszak árbevétel növekményének el kell érnie a támogatási összeg X -szeresét K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása június 17. 18

19 CIB Bank KKV találkozó - Budapest
Pályázatkészítés – I. Célkitűzés maximális támogatások, elnyerése a legkevesebb problémával és lehetőleg kockázatmentes vállalásokkal Jellemzői: teljes körű ügyintézés a pályázati koncepció kialakításához az elnyert támogatás folyósításáig a szóba jöhető hazai és EU-s támogatások fajtáinak, összegének és feltételeinek feltárása CIB Bank KKV találkozó - Budapest

20 CIB Bank KKV találkozó - Budapest
Pályázatkészítés – II. Feladatok: a legmegfelelőbb támogatási forma kiválasztása az optimális anyagi műszaki összetétel és finanszírozási forrásszerkezet kialakítása a benyújtandó pályázati dokumentáció teljes körű kidolgozása előírt példányban sokszorosítások, majd benyújtás, esetleges hiánypótlások lebonyolítása helyszíni szemlék lebonyolítása CIB Bank KKV találkozó - Budapest

21 CIB Bank KKV találkozó - Budapest
Pályázatkészítés – III. Nyertes pályázat esetén teendők: a támogatási szerződés legkedvezőbb feltételrendszerének kialakítása az ügyfél számára teljesítési dokumentáció összeállítás elnyert támogatás folyósításához zárójelentések összeállítása CIB Bank KKV találkozó - Budapest

22 CIB Bank KKV találkozó - Budapest
Pályázatkészítés – IV. Kiegészítő feladatok: a megvalósítás során történt módosításokkal kapcsolatos ügyintézések (más eszköz beszerzése, megváltozott teljesítési határidő, árbevétel módosítások, stb.) közbeszerzési eljárások szakszerű lebonyolítása (a megfelelő eljárás kiválasztástól a tenderezésen keresztül az értékelésig) CIB Bank KKV találkozó - Budapest

23 Hogyan állítsunk össze kifogástalan pályázatot?
A hazai és uniós pályázatok főbb tudnivalói, a pályázatok tartalmi és formai követelményei. A pályázati folyamat elemei. A pályázati dokumentáció tartalma és az előírt mellékletek. Az adhatósági és a kizáró feltételek a pályázatoknál. Az előírt biztosítékok köre és a vállalások rendszere. A formai és tartalmi ellenőrzés. A pályázatok beadását követő pályázatkezelési feladatok, hiánypótlások. A támogatási szerződés és annak teljesítési feltételei. Szerződésmódosítás és pénzügyi teljesítésjelentések. A beszámolási kötelezettségek áttekintése. A támogatási szerződés lezárása. CIB Bank KKV találkozó - Budapest

24 CIB Bank KKV találkozó - Budapest
Tanácsok a támogatások elnyerése érdekében A pályázatkészítés nem azonos a nyomtatványok kitöltésével! Fontos teendők a pályázatok benyújtása előtt – I. a kiírások alapos áttanulmányozása és értelmezése összehangolt üzleti terv és pénzügyi számítások előírt mellékletek összeállítása /folytatás/ CIB Bank KKV találkozó - Budapest

25 CIB Bank KKV találkozó - Budapest
Fontos teendők a pályázatok benyújtása előtt - II. A számadatok alátámasztása dokumentumokkal formai és tartalmi hibák küszöbölése egyidejűleg összehangolt tartalmú pályázatok benyújtási feltételeinek tisztázása bázisadatok értelmezése /árbevétel, létszám, stb./ 0 készültségi fok értelmezése a beruházás megkezdhetőségének értelmezése módosítási feltételek tisztázása alaki követelmények teljesítése /folytatás/ CIB Bank KKV találkozó - Budapest

26 CIB Bank KKV találkozó - Budapest
Fontos teendők a pályázatok benyújtása előtt - II. A számadatok alátámasztása dokumentumokkal formai és tartalmi hibák küszöbölése egyidejűleg összehangolt tartalmú pályázatok benyújtási feltételeinek tisztázása bázisadatok értelmezése /árbevétel, létszám, stb./ 0 készültségi fok értelmezése a beruházás megkezdhetőségének értelmezése módosítási feltételek tisztázása alaki követelmények teljesítése /folytatás/ CIB Bank KKV találkozó - Budapest

27 A SZAKÉRTŐI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FŐBB JELLEMZŐI
az európai uniós és hazai támogatások, valamint a banki finanszírozási lehetőségek naprakész ismerete, állandó munkakapcsolat a pályázatokat kiíró kormányzati hivatalokkal, befektetőkkel és pénzintézetekkel, sokéves gyakorlati tapasztalok, széleskörű szakértői háttér, számítógéppel segített üzleti tervezés, fejlesztési stratégia készítés elsőre jól kidolgozott pályázat, kisebb elutasítási kockázat, idő- megtakarítás a szakértői közreműködés eredményeképpen forráshiány elkerülése és optimális finanszírozási szerkezet kialakítása, pályázati lehetőségek - akár több forrásból is. K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása június 17. 27

28 Pályázatírás  átfogó pályázat-menedzsment
Projekttervezés, költségvetés-készítés Pályázati feltételek és várható vállalások alapos áttekintése a Pályázóval közösen Pályázati dokumentáció összeállítása és benyújtása Hiánypótlások Érdekképviselet a helyszíni szemlék alkalmával Szerződésmódosítás Elszámolási dokumentáció összeállítása, személyes benyújtás a Közreműködő Szervezetnél Jelentések (PEJ, PÜB, PFJ) K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása június 17.

29 K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
Javaslatok a megfelelő tanácsadó kiválasztásához: /amennyiben nincs rá saját személyzet/ általános körű tájékozódás a szóba jöhető cégekről részletes ajánlatkérés a szolgáltatásokról és díjazásról tárgyalás a konkrét feladatról és tanácsadási feltételekről értékelési szempontrendszer alapján való döntés a megbízásról. K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása június 17.

30 GAZDASÁGI VÁLSÁG-VÁLLALÁSOK ENYHÍTÉSE – I.
A pénzügyi és gazdasági válság hatásainak mérséklése céljából a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium enyhítette a jogelődjei által meghirdetett alábbi pályázatok dokumentumaiban a pályázók számára előírt azon feltételeket, amelyek a többlet árbevétel vállalások, a foglakoztatási kötelezettség vállalások és a támogatással létrejött kapacitások fenntartási kötelezettségére vonatkoznak. Gazdaságfejlesztési pályázat 2000 SZT-VE Versenyképes beruházások támogatása SZT-VE Európai regionális vállalati központok kialakítása SZT-2002-VE-12 Versenyképes beruházások támogatása SZT-2002-VE-13 Európai regionális vállalati központok kialakítása SZT-2002-VE-21 Környezetvédelmi szempontú technológiaváltás támogatása SMART Versenyképes beruházások támogatása SMART regionális vállalati központok kialakításának támogatása SMART Környezetvédelmi szempontú technológiaváltás K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása június 17. 30

31 GAZDASÁGI VÁLSÁG-VÁLLALÁSOK ENYHÍTÉSE – II.
A támogatásban részesült vállalkozások kérésére a könnyítések a támogatási szerződésben érvényesíthetők a vállalási feltételeknek az alábbiak szerint módosításával: A bázis és többlet árbevétel teljesítési kötelezettségek a 2008, 2009, években csökkennek. Ezen évekre az új éves összes vállalás az eredeti szerződés szerinti bázis árbevétel 95%-ára módosul. A előtti évek bázis és többletvállalásait a szerződésben vállaltak szerint kell teljesíteni. Amennyiben a támogatási szerződés a többlet árbevétel elszámolásához „0” bázist határozott meg, a 2008, 2009, években a többlet árbevétel vállalás a szerződéses érték 75%-ára módosul. Az öt éves összes vállalás a módosult éves vállalások értékének figyelembevételével csökken. Amennyiben a támogatási szerződés létszám megtartást, vagy rögzített többlet létszám alkalmazását írja elő, a 2008, 2009, évekre a támogatási szerződés úgy módosul, hogy ezen időszakban a pályázó létszámának átlagos mértéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. A létszámvállalás teljesítésébe a bérelt munkaerő is beszámítható. Induló beruházás esetén, ahol a többlet létszám vállalás bázisa „0”, a 2008, 2009, években a létszámtöbblet vállalás a szerződéses érték 75%-ára csökken. Azon pályázók számára, amelyek a támogatási szerződésben szereplő valamennyi számszerűsíthető kötelezettségeiket (árbevétel, létszám) öt évnél korábban teljesítik, a támogatással létrehozott kapacitások fenntartási kötelezettsége a teljesítéssel egy időben megszűnik. Amennyiben a környezetvédelmi jellegű célvállalásokat is tettek, azokat ezen időszakban továbbra is 100%-os mértékben kell teljesíteni. K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása június 17. 31

32 K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
SZERVEZETI VÁLTOZÁS Az EU-s és hazai vállalkozói pályázatok közreműködő szervezeteként működő MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG Zrt.) vidéki irodahálózatának feladatait, köztük a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) személyes ügyfélszolgálati képviseletét, május elsejétől az ITD Hungary Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség regionális hálózata látja el. K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása június 17. 32

33 K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
Új K+F és logisztikai pályázatok meghirdetése    GOP / KMOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP / KMOP Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése GOP Innovációs és technológiai parkok támogatása GOP /KMOP Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése GOP /KMOP Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése A pályázatok beadására a GOP /KMOP és GOP kiírások esetében augusztus 3-tól december 31-ig van lehetőség, a többi kiírás esetében legkorábban augusztus 31-én lesznek benyújthatóak a pályázatok. K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása június 17. 33

34 Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Kft.
Bővebb információk: Ügyvezető igazgató: Dr. Lőrincz Sándor Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Kft. 1054 Budapest, Szabadság tér 2. Tel: Fax: Pályázati Iroda: 8000 Székesfehérvár, Károly u 26. Tel: Fax: K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása június 17.


Letölteni ppt "Valódi esély vagy felesleges teher"

Hasonló előadás


Google Hirdetések