Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Liberalizáció a postai piacon hatósági szemmel PSZE Budapest, 2013. 04. 17. dr. Bóta Ibolya.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Liberalizáció a postai piacon hatósági szemmel PSZE Budapest, 2013. 04. 17. dr. Bóta Ibolya."— Előadás másolata:

1 Liberalizáció a postai piacon hatósági szemmel PSZE Budapest, dr. Bóta Ibolya

2 2 1.A hatóság postai szakmai feladatai 2.A postapiac mérete 2012-ben 3.Az új törvényi szabályozás ismertetése 4.A szolgáltatásminőség alakulása

3 3 A postai hatósági feladatok  Engedélyezési, nyilvántartási feladatok:  az egyetemes szolgáltatási körbe tartozó szolgáltatások engedélyezése  postai szolgáltatások bejelentésének kezelése  hatósági nyilvántartások vezetése  mentesítési kérelmek, minőségvizsgálati módszertanok elbírálása  Piacfelügyelet:  Piacfelügyeleti terv szerinti és terven kívüli országos vizsgálatok  Általános piacfelügyeleti ellenőrzések (hivatalból, kérelemre)  postai igénybevevői panaszok hatósági felülvizsgálata  Szabályozásban való közreműködés:  Nemzetközi szabályozás  ERGP ( 5 munkacsoportban tevékenykedünk, EU ajánlások előkészítése, elemzések)  CERP (2 munkacsoportban dolgozunk)  UPU (CA és POC, 25. Kongresszus)  CEN (TC 331 munkacsoport, postai szabványok)  Nemzeti szintű szabályozás (előkészítés, szakmai egyeztetés, véleményezés)  Egyéb hatósági ügyek:  költségszámítás és számviteli szeparáció ellenőrzése  együttműködési szerződések vitás ügyei  szakértői engedélyek kezelése  táviratpiaci hatósági feladatok ellátása (adatszolg. kezelése, ÁSZF-ek, panaszok)

4 4 A liberalizáció A liberalizáció A liberalizáció: a gazdaság esetében a különböző (jogszabályi, intézményi stb.) gazdasági korlátokat megszüntető törekvés. 20 évvel ezelőtt megkezdődött a postáról szóló évi XLV. törvény részleges piacnyitást hirdetett meg. A postai piacra vonatkoztatva ez a folyamat már legalább 20 évvel ezelőtt megkezdődött, hiszen a mintegy 30 évig hatályban lévő évi II. törvényt felváltó, a postáról szóló évi XLV. törvény részleges piacnyitást hirdetett meg.

5 5 A postapiac liberalizációjának indokai A postai szolgáltatások a hírközlés és a kereskedelem szerves része; •A Közösségen belül a postai szektor fejlettsége és a szolgáltatások minősége jelentős eltéréseket mutat; •Az ágazatban megfigyelt egyenlőtlenségek akadályozzák a Közösség belső kohéziójának fejlődését, mert azon területek, ahol nincs megfelelő postai szolgáltatás, hátrányos helyzetbe kerülnek a levélkézbesítés és az áruterjesztés vonatkozásában. Okok •A belső piac megteremtése a postai ágazatban is: belső határok nélküli piac, amelyen biztosított az áruk, személyek, szolgáltatások és a tőke szabad mozgása ; •Közösségi szinten olyan egyetemes postai szolgáltatás garantálása, amely magában foglalja a meghatározott minőségű minimális szolgáltatási kört, amelyet elérhető áron minden felhasználó érdekében minden tagállamban nyújtani kell; •Fokozott innováció, magasabb színvonalú szolgáltatás, javuló költséghatékonyság, ezzel összhangban új piaci belépők, új termékek, szolgáltatások megjelenése és a foglalkoztatás előmozdítása. Célok Az Európai Unió elkötelezte magát a postapiac fokozatos, legkésőbb december 31-ig, az új tagok és a speciális földrajzi helyzetű tagok esetében december 31-ig teljes körűen végrehajtandó liberalizálása mellett.

6 6 A postapiac liberalizációjának módja Állami feladat, hogy a postai szolgáltatások meghatározott köréhez földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül, meghatározott minőségben és megfizethető, egységes áron mindenki hozzáférjen; Az egyetemes szolgáltatás biztosításából eredő esetleges veszteségek kompenzálása érdekében a teljes piacnyitást követően is van lehetőség speciális finanszírozási modelleket kialakítani. Az egyetemes szolgáltatás biztosítása mellett A nem torzított versenypiac megteremtését össze kell hangolni a fokozatos és ellenőrzött piacnyitással annak érdekében, hogy az egyetemes szolgáltatás fenntarthatósága is biztosított legyen; A piacnyitás véghatáridejének kijelölése időt hagy az inkumbens felkészülésére, versenyképességének javítására ; A liberalizációra való felkészülés időszakában lehetőség van az inkumbens piacának szabályozási eszközökkel való átmeneti védelmére a szükséges és arányos mértékben (az egyetemes szolgáltatás keresztfinanszírozásához az inkumbens monopóliumaként „fenntartott” szolgáltatási kör). Fokozatosan Az Európai Unió elismeri az egyetemes szolgáltatás jelentőségét, illetve azt, hogy a tagországoknak a postai szolgáltatás specialitásai miatt felkészülési időre van szükségük

7 7 Postai szolgáltatók és szolgáltatások Postai szolgáltatók száma284 egyetemes szolgáltató1 integrált posta szolgáltatást ellátó24 gyorsposta szolgáltatást ellátó84 futárposta szolgáltatást ellátó238 postai közvetítő

8 8 A piaci szereplők számának alakulása az EU-ban Country Notes AT 1113a) BEBE a) BGBG 4466 CY d) CY CZCZ 1111 b) DE a), e) DK 15a) EE EL ES 1363 f) FI 310 FR FY HR HU IE c) LT LV MT NL 83135a) NO PL PT RO RS 3441 SE a) SI SK 19 20

9 9 A postapiac változása az éves szolgáltatói adatszolgáltatások elemzése alapján Egyetemes postai szolgáltatás Nem egyetemes postai szolgáltatás Futárposta Gyorsposta Integrált posta Nem egyetemes egyéb Postai piac összesen (millió Ft) A postai piac alakulása (millió Ft)

10 10 A Magyar Posta Zrt. számokban:  192 milliárd Ft nettó értékesítési árbevétel  2,7 milliárd Ft adózás előtti eredmény  fő átlagos létszám  357 mobil posta járat  2750 fix postahely  763 millió db postai küldemény  ebből egyetemes 756 millió db Kettős szerepben:  egyetemes szolgáltató  versenypiaci résztvevő Kettős szerepben:  egyetemes szolgáltató  versenypiaci résztvevő Néhány adat az egyetemes szolgáltatóról

11 11 Az új postatörvény ismertetése Szabályozott kérdések : A postai szolgáltatás és a postai szolgáltatásfajták meghatározása  A postai szolgáltatás és a postai szolgáltatásfajták meghatározása 1. Egyetemes postai szolgáltatás 2. Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás 3. Az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás – futár, expressz, EMS, v. legalább egy többletszolgáltatást magába foglaló postai szoláltatások  Piacra lépési, piacelhagyási szabályok 1.Bejelentés 2.Engedély  Az egyetemes postai szolgáltatás szabályai 1.Általános szabályok az ellátáshoz 2.A szolgáltató kijelölése + Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződés a Miniszterrel 3.Méltánytalan többletteher finanszírozása: Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számla + Állami támogatás lehetősége + kizárólagos jogok (pl. hivatalos irat, postabélyeg kibocsátás) 4.Az egyetemes szolgáltató közreműködése közszolgáltatásokban (nyugdíjkifizetés, pénzforgalmi szolgáltatások, kihelyezett kormányablak, elektronikus ügyintézés) ha nem veszélyezteti az egyetemes postai ellátását  A postai szolgáltatás nyújtása, szolgáltatási szerződés, felelősségi szabályok, kártérítés  Adat és titokvédelem, panaszkezelés  Számviteli követelmények  Állami feladatok

12 12 Végrehajtási rendeletek Kormányrendelet tervezetek: • A postai szolgáltatások ellátásának részletes szabályairól; • Az Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számla működésének részletes szabályairól Miniszteri rendelet tervezetek: • Számviteli elkülönítés és a költségfelosztás szabályairól • Az egyetemes postai szolgáltatások díjképzésének szabályairól. Elnöki rendelet tervezetek szakmai előkészítése folyamatban.

13 13 A minőség a piacon maradás, a sikeresesség egyik feltétele !

14 14 Szolgáltatásminőség számokban Állandó postai szolgáltató-helyek száma Akadálymentesítés nélküli szolgáltató- helyek száma Akadálymentesített szolgáltató-helyek száma Akadálymentesített szolgáltató-helyek aránya (%) ,4 Levélgyűjtő szekrények száma Akadálymentesítés nélküli levélgyűjtő szekrények száma Akadálymentesített levélgyűjtő szekrények száma Akadálymentesített levélgyűjtő szekrények aránya (%) ,41 Külterületi támpontok száma Akadálymentesítés nélküli támpontok száma Akadálymentesített támpontok száma Akadálymentesített támpontok aránya (%) ,60 Minősítés megnevezése év Mennyiség (db) Megoszlás (%) Panasz ,8 Számlareklamációk (átutalással fizetők)1 2025,1 Nemleges tudakozványok ,1 Összesen , év Kategóriák Mennyiség (db) Megoszlás (%) Elveszett, jelentősen késedelmes küldemény ,5 Késve érkezett küldemény8053,4 Sérült küldemény9003,8 Címváltozás5122,1 Küldemény kézbesítése, vagy begyűjtése ,1 Téves kézbesítés6782,8 Ügyfélszolgálati információkhoz való hozzáférés 1300,5 Postai személyzet viselkedése és hozzáértése5222,2 Hozzáférés a postai szolgáltatásokhoz2871,2 Panaszkezelési mód2571,1 Egyéb panasz ,2 Összesen23 918*100,0 A évben a mérésben résztvevő 89 postahely közül 85 posta várakozási idő adatai feleltek meg a Kormányrendeletben foglalt előírásnak.

15 15 Szolgáltatásminőség számokban Átfutási idők 2012 (%)D+1D+1…3D+1…5J+1…3J+1…5 Belföldi egyedi elsőbbségi levél 93,0 (85,0)99,8 (97,0) Belföldi egyedi nem elsőbbségi levél 94,6 (85,0)99,4 (97,0) Belföldi tömeges nem elsőbbségi levél 96,3 (85,0)99,7 (97,0) Nemzetközi bejövő elsőbbségi levél 93,6 (85,0)98,9 (97,0) Nemzetközi kimenő elsőbbségi levél 85,5 (85,0)97,2 (97,0) Postacsomag 81,5 (80,0)99,3 (95,0) Minőségi követelményCélértékeTeljesített minőség Teljesen vagy részlegesen elveszett, illetve megsemmisült könyvelt postai küldemények aránya ≤ 0,06‰0,0426‰ Minőségi követelményCélértékeTeljesített minőség Megsérült könyvelt postai küldemények aránya ≤ 0,05‰0,0127‰ Minőségi követelményCélértékeTeljesített minőség Olvashatatlan dátumnyomattal ellátott küldemények aránya ≤ 0,15%0,08%

16 16 Igénybevevői elégedettségvizsgálat A vizsgálat tartalma: • Elemző kitekintés: egyetemes postai szolgáltatások tartalma és szabályozása az EU tagállamaiban; • A hazai egyetemes postai szolgáltatásokkal kapcsolatos felhasználói igények és fogyasztói értékelések empirikus vizsgálata, a lakosság és a kis- és középvállalkozások vonatkozásában; • Szabályozási alternatívák vizsgálata az egyetemes postai szolgáltatások átalakításával kapcsolatosan; • Javaslatok a szabályozó számára.

17 17 A Magyar Posta szolgáltatásainak elérhetőségére vonatkozó átlagos lakossági értékelések

18 18 A Magyar Postán történő levél- és csomagfeladásra vonatkozó átlagos lakossági értékelések

19 19 Állandó posta – kritikus tényezőkkel való elégedettség és a fontosságuk

20 20 Igénybevevői elégedettségvizsgálat eredményei • A magyar postai egyetemes szolgáltatási kötelezettség az EU-ban a szigorúbbak közé tartozik; • Adataink szerint a Magyar Posta szolgáltatásaival és annak helyettesítőivel kapcsolatos fogyasztói szokások és értékelések viszonylag homogénnek mondhatók, az egyes fogyasztói csoportok között általában nem mutatkozik jelentős különbség; • A lakosság és a kkv-k is általában inkább elégedettek a Magyar Posta szolgáltatásaival, az egyetemes postai szolgáltatások jelenlegi szintjével; • Az egyes szolgáltatáselemek fontosságának megítélésében és átlagos értékelésében ugyanakkor különbségek vannak; • A jelenlegi egyetemes szolgáltatási szint a társadalmi igényekhez illeszkedik; • Néhány, a fogyasztók által fontosnak ítélt területen (pl. a kézbesítés gyorsaságának és megbízhatóságának növelésével) érdemi módon nőne a szolgáltatással való elégedettség.

21 21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Liberalizáció a postai piacon hatósági szemmel PSZE Budapest, 2013. 04. 17. dr. Bóta Ibolya."

Hasonló előadás


Google Hirdetések