Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európa 2020 Stratégia hazai végrehajtása Turóczy László főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európa 2020 Stratégia hazai végrehajtása Turóczy László főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium"— Előadás másolata:

1 Az Európa 2020 Stratégia hazai végrehajtása Turóczy László főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium laszlo.turoczy@ngm.gov.hu

2 2 Az előadás tartalma 1.Az Európa 2020 Stratégia uniós kontextusban 2.A Stratégia hazai végrehajtásának eddigi lépései 3.A végrehajtás jövőbeli menete

3 3 Az Európa 2020 Stratégia uniós kontextusban

4 4 A Lisszabon Stratégia és az Európa 2020 Stratégia összehasonlítása Legfontosabb cél mindkét stratégia esetében: gazdaságpolitikák összehangolása, a versenyképesség és foglalkoztatás növelése Lisszaboni stratégia: • Túl sok és néha ellentmondó célkitűzés („karácsonyfa”) • Eszközök hiánya • Kormányzás: o a„nyitott koordináció módszere” nem bizonyult elegendőnek o Szankciók hiánya o Elkötelezettség hiánya Európa 2020 STratégia: • Kevesebb, fókuszáltabb célkitűzés • Összehangoltabb eszközrendszer (bár saját eszközei most sem lesznek) • Kormányzás: o top-down megközelítés o Európa szemeszter • Integráltabb megközelítés: o több gazdaságpolitikai, makro dimenzió o nemcsak versenyképesség  társadalmi integráció

5 5 Az Európa 2020 Stratégia fő célkitűzése • Okos („smart”), • fenntartható („sustainable”) és • befogadó („inclusive”) növekedés

6 6 Az Európa 2020 Stratégia keretében meghatározott EU-szintű számszerű célok • A 20–64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; • Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani; • Energia/klíma: • ÜHG gázok kibocsátásának 20%-os csökk. • Energiahatékonyság 20%-os növelése • Megújuló energia részaránya 20%-os növelése • Az iskolából kimaradók arányát 10 % alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az ifjabb generáció 40 %-a rendelkezzen felsőoktatási végzettséggel; • 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát

7 7 Európa 2020 zászlóshajó kezdeményezések prioritások Fenntartható növekedésBefogadó növekedésIntelligens növekedés Innovációs Unió Egységes piac egy globális korszakban Európa 2020 finanszírozása Mozgásban az ifjúság Digitális Menetrend Erőforráshatékony Európa Versenyképesség/ Iparpolitika Foglalkoztatás és készségek Szegénység elleni küzdelem

8 8 Új készségek új munkahelyekhez • Európai munkaerőpiacok jobb működése, rugalmasság és biztonság érvényesülése • Élethosszig tartó tanulás • Megfelelő szerződési feltételek • Aktív munkaerő piaci politika • Társadalombiztosítás • A megfelelő munkahelyhez a megfelelő képzettség megszerzése • A munka minőségének és a munkafeltételek fejlesztése • Részmunka, határozott idejű munka kérdése • Nők foglalkoztatása • Távmunka • Munkahelyteremtés • Megfelelő feltételek megteremtése • Vállalkozások támogatása

9 9 Az Európa szemeszter menetrendje Cél: • Stabilitási és Növekedési Egyezmény és az Európa 2020 Stratégia összehangolása • a programokról kiadott tanácsi vélemények/ajánlások közvetlen inputként szolgálnak a következő évi költségvetések megtervezéséhez. • Január: a Bizottság Éves Növekedési Jelentése • Február-március: EiT iránymutatása tagállamok számára • Április közepe: a tagállamok benyújtják stabilitási és konvergencia, illetve nemzeti reform programjaikat • Június: Bizottság javaslata az országspecifikus ajánlásokra • Június: országértékelések, Ecofin ajánlások a makrogazdasági és költségvetési politikákról, EPSCO ajánlások a foglalkoztatásról • Június vége: EiT elfogadja az országspecifikus ajánlásokat

10 10 Az Európa 2020 Stratégia hazai végrehajtásának eddigi lépései

11 11 Nemzeti Reformprogram benyújtásának menete • 2010. november  előzetes Nemzeti Reform Program (Nemzeti Intézkedési Terv) benyújtása • Számszerű célok rögzítése • A dokumentumot november 7-én a Kormány elfogadta • 2011. április: végleges Nemzeti Reform Program benyújtása  mindkét dokumentum benyújtását komoly egyeztetések, a végleges Programot még társadalmi konzultáció is megelőzte

12 12 Nemzeti Reform Program szerkezete 1.Középtávú makrogazdasági előrejelzés (rövid összegzés a Konvergencia Program alapján) 2.Növekedést segítő szerkezeti reformok bemutatása (a Széll Kálmán Terv alapján) 3. Öt célkitűzés és az azok elérését segítő intézkedések bemutatása Mellékletek: • Intézkedések részletes bemutatása • Társadalmi konzultáció menete • Végrehajtás, monitoring • NRP és az Euro Plusz megállapodás kapcsolata

13 13 Nemzeti Reform Program szerkezete, tartalma Összhangban: Széll Kálmán Terv Új Széchenyi Terv Konvergencia Program Operatív Program Megfelelő és hiteles válasz a szerkezeti problémákra: • hosszú távú szerkezeti reformok; • gazdasági növekedés dinamizálása; • foglalkoztatás bővítése; • az államadósság fenntartható szintre mérséklése. Célok elérését segítő intézkedések: • 2012-ig szóló vagy folyamatban lévő intézkedések • Finanszírozása: nagy hányada uniós forrásokból (TÁMOP, TIOP, ROP)

14 14 A számszerű nemzeti vállalások 2020 Foglalkoztatási ráta 75%-ra emelkedik K+F szintje a GDP 1,8%-ra nő Megújuló energiaforrások részaránya 14,6%-ra nő Energiahatékon yság 10%-os növelése ÜHG kibocsátás legfeljebb 10%- os növelése 2005-höz képest Felsőfokú, ill. annak megfelelő végzettségűek aránya a 30-34 éves népességen belül 30,3% -ra nő A korai iskolaelhagyók aránya 10%-kal csökken a 18-24 évesek között A szegénységben élő népesség száma 500.000 fővel csökken

15 15 Foglalkoztatást, munkaerő piaci beilleszkedést segítő intézkedések 1. Széll Kálmán Terv munkaerőpiac átalakítását érintő intézkedései: • Magyar Munka Terv • Új Munka Törvénykönyv • Új Közmunka Program • Nyugdíjrendszer strukturális átalakítása • Táppénzrendszer felülvizsgálata

16 16 Foglalkoztatást, munkaerőpiaci beilleszkedést segítő intézkedések 2. • Aktív munkaerő-piaci politikák átalakítása • A munka és a család összehangolásának segítése o családi adókedvezmény o GYES-ről visszatértek után járulékkedvezmény o bölcsőde, családi napközik fejlesztése • Felnőttképzési programok • Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítése • A szakképzési rendszer fejlesztése o Szakképzési tananyagfejlesztés o Előrehozott szakképzés o Felsőfokú szakképzés bővítése • A munkaerő ‑ keresletet ösztönző intézkedések o Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása o Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása • Népegészségügyi Program

17 17 Foglalkoztatást, munkaerőpiaci beilleszkedést segítő intézkedések 3. Más célkitűzések intézkedései közül különösen az alábbiak járulnak hozzá a foglalkoztatási szint növeléséhez: • Felsőoktatási cél o IT/mérnöki képzettségűek arányának növelése o Idegen nyelvtudás javítása • Szegénységben élők számának csökkentése o Területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó Regionális Képző Központok (RKK) működése o Hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci esélyeinek javítása érdekében infokommunikációs és támogató szolgáltatások, rendszerek kidolgozása és működtetése o Távmunka és digitális közmunka program indítása o Komplex programok

18 18 Az Európa 2020 Stratégia hazai végrehajtásának jövőbeli menete

19 19 A programok értékelése, monitoringja • Uniós értékelés, ellenőrzés o Bizottság értékeli a Programokat o Országspecifikus ajánlások • Hazai monitoring: o Évente kétszer: július és december Évente új Nemzeti Reformprogramot kell benyújtani a gördülő tervezés jegyében

20 20 Eddigi tapasztalatok az Európa 2020 Stratégiáról Hogyan tovább? • megfelelő elkötelezettség a stratégia iránt, a programot minden tagállam benyújtotta időben • nem „kötelező feladatként” tekintették • többen ambiciózus célokat tűztek ki • Magyar elnökség jól vizsgázott • túlságosan feszített ütemterv, integrált megközelítést nehezíti  Európa Szemeszter egyes elemei módosulhatnak • fontos, hogy a célok fókusza megmaradjanak • közeljövő fontos kérdése: a Stratégia finanszírozása  kohéziós politikával, (Strukturális Alapok) agrárpolitikával történő összehangolás a következő költségvetési periódusban Még korai a tapasztalatok teljes levonása  június még hátravan Eddigi tapasztalatok vegyesek

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az Európa 2020 Stratégia hazai végrehajtása Turóczy László főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium"

Hasonló előadás


Google Hirdetések