Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar regény története a romantika korában és a századutón Jókai Mór: Az arany ember (1872)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar regény története a romantika korában és a századutón Jókai Mór: Az arany ember (1872)"— Előadás másolata:

1 A magyar regény története a romantika korában és a századutón Jókai Mór: Az arany ember (1872)

2 •Háttér –a modern személyiség kibontakozásának igénye (humán expanzív modell); –A modern társadalom individualizmusának paradox szerepe a személyiség kibontakozásában •a siker elősegítője (a siker mint egyéni teljesítmény); •a boldogság akadálya (a boldogság alapja: a társiasság) –Az arany ember alapjául szolgáló realitás- tapasztalat: a teljes kibontakozás lehetetlen

3 •A romantikus személyiség felépítése és lebontása –dúsítás és hitelesítés: Timár Mihály mint rendkívüli személyiség kibontakozása (A Szent Borbála) •úrrá lesz a természet erőin (a hajó megmentése); •kijátssza a földi hatalmat (a török és osztrák hatóságok lerázása) –a személyiség kétirányú expanziós törekvése: •a self made man, aki mindent a maga hasznára fordít (indvidualitás); •önmegvalósítás a társiasságban (interperszonalitás) –cselekmény: mindkét cél nem érhető el; vagy–vagy (a romantikus személyiség kibontakozási kísérlete a reális világban/az ellenvilágban → siker/boldogság)

4 •Romantikus hős a reális világban –Timár mint self made man sikere •közege: az érdekvezérelt modern társadalom; •kihasznál helyzeteket és embereket (instrumentalizáció) –búzaüzlet (a katonák silány kenyeret kapnak); –telekspekuláció (Brazovics Athanáz belehal); –Sándorovics Cirill kitüntetése; –Krisztyán Tódor eltávolítása; –Timéa örökségének „kölcsönvétele” •→ áttöri társadalmi korlátait (nemesi címet kap); •a rossz lelkiismeret nem akadálya a sikernek –nem lop, nem csal, mint a többiek; –a lelkiismeretét jótékonykodással nyugtatja meg

5 –Timár kudarca az interperszonális viszonyokban → a boldogságkeresés kudarca •a Másik autonómiája: az instrumentalizáció akadálya –Krisztyán Tódor felismeri Timár valódi céljait (ezért nem javul meg); –Kacsuka nem használható a válás ürügyeként (párbajt vív Krisztyánnal Timár becsületéért); •a sikerrecept kudarca a boldogságkeresésben: Timéa –rossz előjel: a fehér cica-epizód; –Timár számításának hibája: szerelem helyett hála; –Timéára nincsenek hatással a drága ruhák, piperék •→ a rossz lelkiismeret mint a boldogság akadálya (a titok mint a társiasság érvényesülésének gátja)

6 –A siker receptje nem a boldogság receptje (individualitás → ← interperszonalitás) → a személyiség teljes önmegvalósítása meghiúsul a reális világban (modernitás-kritika)

7 •A Senki szigete mint ellenvilág –létrejötte: menekülés az érdekvezérelt társadalomból, az individualizmus szélsőséges következményei elől (Teréza); –működése: uralom helyett kölcsönösség (individualizmus helyett interperszonalitás, a boldogság alapja) ← a társadalmi szerepkényszerek hiánya; –korlátja: a társadalmon kívüliség mint az önmegvalósítás (siker) akadálya →

8 •Vagy–vagy –Timár csak énje egyik részét választhatja; –az öngyilkosság mint a választási kényszer („mindent vagy semmit”) elvetése → mindkét alternatíva elutasítása helyett: választás a kettő közül (biedermeier)

9 •Realizmus, romantika – a motiváció korlátozott szerepe –a kauzalitás, motiváció érvényesítése a cselekményben, jellemekben •a cselekményben –vagyonosodási és elszegényedési történetek (Brazovics, Bellováry, Timár); •jellemek motivált alakulása – szocializációs hatások –Timár Mihály »jellemének kibontakozása alapvonásából (furfang); »öngyilkosságának lélektani előkészítése –Krisztyán Tódor: rossz apai példa és az apa elvesztése kamaszkorban; –Athalie: rossz apai példa – a példa kiteljesedése („negatív expanzió”); –Timéa: az iszlám kultúra mint alap → akkulturációs nehézségek, elidegenedése Timártól; –Noémi: apa nélkül nő fel (→ Timárban apát is keres)

10 –a kauzalitás felfüggesztése a cselekményben, az elbeszélésben és a szereplők tudatában •a cselekményben –a véletlen mint a világ ellenállása a történések racionális magyarázatára való törekvéssel szemben – kontingencia vagy epifánia (Krisztyán Tódor „helyettesítő halála”); •az elbeszélésben –displacement – mitikus struktúrák, metaforikus elbeszélés »Midász → elátkozott kincs, Nibelungen; »Odüsszeusz – Pénelopé (Timéa), Nauszikaá (Noémi); »boldogok szigete (a Senki szigete) •a szereplők tudatában –mitikus-babonás összefüggések mint a cselekmény elemei; –a cselekmény metonimikus összefüggéseivel szemben metaforikus magyarázatok; –példa: a Hold-motívum

11 –A kauzalitás felfüggesztése nem érvényteleníti a reális következményeket •Timár nem nyeri vissza a teljes önmegvalósítás esélyét; •Timéa nem lehet boldog új házasságában

12 •Realizmus, biedermeier, romantika –a tapasztalati valóság határainak tudomásulvétele; –a határátlépés igényének fenntartása → –biedermeier idill a lemondás jegyében


Letölteni ppt "A magyar regény története a romantika korában és a századutón Jókai Mór: Az arany ember (1872)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések