Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK HEFOP-2.2.1-06/1.-2007-03-0098/4.0.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK HEFOP-2.2.1-06/1.-2007-03-0098/4.0."— Előadás másolata:

1 EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK HEFOP-2.2.1-06/1.-2007-03-0098/4.0

2 INTEGRÁCIÓ 1 Fejlődési szintek: Szabadkereskedelmi társulás liberalizált külpolitika önálló vámpolitika bipoláris megállapodások Vámunió egységes vám kifelé áruk és szolgáltatások szabad áramlása Közös piac tőke és munkaerő szabad áramlása

3 INTEGRÁCIÓ 2 Fejlődési szintek: Egységes piac korlátok lebontása fizikai pénzügyi technikai Gazdasági unió gazdaságpolitikák harmonizálása Monetáris unió egységes pénz Politikai unió közös bel- és külpolitika

4 EURÓPAI UNIÓ SZIMBOLUMAI •EU zászló •12 csillag – egység •Óra szerinti elhelyezés – teljesség, tökéletesség •Kék szín – béke jele •Euro •Görög epszilon – európai kultúra bölcsője •E betű – Európa szóból •Kettős vonal - stabilitás •Himnusz •Ludwig von Beethoven IX. szimfónia IV. tétel bevezető szakasza •Európa nap •május 9. – Schuman Nyilatkozat

5 EU TÖRTÉNELEM •1951. május 9. Schuman Nyilatkozat »EGK »ESZAK »EURATOM •1957. Római Szerződés •1986.Egységes Európai Okmány •1992.Maastrichti Szerződés •1999.Amszterdami Szerződés •2000.Nizzai Szerződés •2004.Keleti bővülés •?Alkotmány

6 TAGÁLLAMOK •1951. »Németország »Franciaország »Olaszország »Luxemburg »Belgium »The NetherlandHATOK •1973. »Nagy Britannia »Írország »DániaKILENCEK •1981. »Görögország •1986. »Spanyolország »Portugália TIZENKETTEK •1995. »Ausztria »Finnország »SvédországTIZENÖTÖK

7 AZ EU TERÜLETE EU-15: 3 191 120 km²

8 A KIBŐVÜLT EU TERÜLETE EU-15: 3 191 120 km² EU-28: 5 057 295 km²

9 NÉPESSÉG millió fő

10 NÉPESSÉG millió fő

11 AZ EU BŐVITÉSE Turkey - April 1987 Cyprus - July 1990 Malta - July 1990 Hungary - March 1994 Poland - April 1994 Rumania - June 1995 Slovakia - June 1995 Latvia - October 1995 Estonia - November 1995 Lithuania - December 1995 Bulgaria - December 1995 Czech Rep. - January 1996 Slovenia - June 1996 EU tagállamokEurópai Megállapodások

12 A TAGSÁG FELTÉTELEI A koppenhágai kritériumok:  Stabil demokratikus intézményi háttér  Demokratikus jogrendszer  Emberi jogok tiszteletben tartása  Kisebbségek védelme  Versenyképes piacgazdaság az egységes piacon  Az EU működésének & alapelveinek ismerete; a közösségi jog átvétele (acquis communitare)

13 A KÖZÖSSÉGI JOG •Az Európai Unió alapszerződései, Treaties •a közösségi intézmények által alkotott jogszabályok •az Európai Bíróság ítéletei, joggyakorlata •nemzetközi egyezmények •általános jogelvek közösségi jognemzeti jog szupranacionalitás precedens jog

14 JOGFORRÁSOK Elsődleges •Szerződések: °Európai Közösség °ESZAK °Euratom °Európai Uniós Maastricht, Amszterdam, Nizza, EU Alkotmány? Másodlagos •Közösségi jogszabályok: –kötelező: °rendelet °irányelv °határozat –nem kötelező: °ajánlás °vélemény

15 JOGFORRÁSOK •Tízparancsolat 273 szó •Függetlenségi Nyilatkozat 1021 szó •Karamell bonbon behozatalára vonatkozó közösségi szabályozás 20912 szó

16 JOGFORRÁSOK •Official Journal – az EU hivatalos közlönye C, L sorozat, hatályos jogszabályok gyűjteménye http://europa.eu.int/eur-lex http://europa.eu.int/eur-lex S melléklet, tender adatbázis http://ted.publications.eu.int http://ted.publications.eu.int •CELEX:http://europa.eu.int/eur-lexhttp://europa.eu.int/eur-lex •PRE-LEX: http://europa.eu.int/pre-lexhttp://europa.eu.int/pre-lex

17 INTÉZMÉNYRENDSZER Európai Befektetési Bank Európai Parlament Számvevőszék Európai Bíróság Európai BizottságMiniszterek Tanácsa Gazdasági és Szociális Bizottság Régiók Bizottsága Direktívák Szabályozások Európai Központi Bank (ECB)

18 EURÓPAI PARLAMENT •Törvényhozó hatalom •Költségvetési jogkör •Európai intézmények ellenőrzése Havi egyhetes plenáris ülés Strasbourg-ban Képviselőket 5 évre választják Elnök (2,5 év) és 14 alelnök

19 EURÓPAI PARLAMENT Képviselők száma: Németo.99 UK78 Olaszo. 87 Franciao.78 Spanyolo.54 Hollandia27 Portugália24 Belgium24 Cseh Közt. 24 Ciprus 6 Szlovákia 14 Szlovénia 7 Görögo.24 Svédo.19 Ausztria18 Finno.14 Dánia14 Irország13 Luxemburg 6 Észtország 6 Lengyelország 54 Lettország 8 Litvánia 13 Magyarország 24 Málta 5 Politikai pártok: Konzervatívok 233 Szocialisták 180 Liberálisok 50 Zöldek 48 Egyesült baloldal 42 Egyéb 73

20 EURÓPAI BIZOTTSÁG Az Európai Bizottság legfontosabb feladatai: • Döntés előkészítő és javaslattevő szerv (kizárólagos) • Versenyjog területén ügydöntő jogkörrel rendelkezik • A közösségi politikák végrehajtása • A közösségi jog „őre” (a bírósággal közösen) • Az Európai Uniót képviselve tárgyalhat és köthet megállapodásokat nemzetközi színtéren pl. kereskedelmi kérdésekben • Költségvetés készítése

21 EURÓPAI BIZOTTSÁG 20 Bizottsági Tag Főigazgatóságok DG – Szolgálatok Kabinet

22 EURÓPAI BIZOTTSÁG Főigazgatóságok és Szolgálatok General Services: European Anti-Fraud Office Eurostat Press and Communication Publications Office Secretariat General Internal Services: Budget Financial Control Group of Policy Advisors Internal Audit Service Joint Interpreting and Conference Service Legal Service Personnel and Administration Translation Service Policies: Agriculture Competition Economic and Financial Affairs Education and Culture Employment and Social Affairs Energy and Transport Enterprise Environment Fisheries Health and Consumer Protection Information Society Internal Market Joint Research Centre Justice and Home Affairs Regional Policy Taxation and Customs Union External relations: Development Enlargement Europe Aid External relations Humanitarian Aid Office Trade

23 MINISZTEREK TANÁCSA Európai Tanács Állam- és Kormányfők Miniszterek Tanácsa/Európai Unió Tanácsa A tagállamok kormányainak képviselői - szakminiszterek. Coreper II., I. Állandó Képviselők Bizottsága, tagjai az EU-hoz akkreditált állandó képviselők Az Európai Tanács elnökségét féléves rotációban töltik be a tagállamok

24 MINISZTEREK TANÁCSA Németo., Franciao., Olaszo., Nagy-Britannia 10 Spanyolország 8 Hollandia, Belgium, Görögo., Portugália 5 Svédország, Ausztria 4 Dánia, Finország, Irország 3 Luxemburg 2 Összesen: 87 Szavazatok:

25 MINISZTEREK TANÁCSA Nizzai / Koppenhágai szerződés Németo., Franciao., Olaszo., Nagy-Britannia 29 Spanyolország, Lengyelország 27 Románia, Bulgária 14, 10 Svédo., Ausztria, 10 Hollandia 13 Belgium, Görögo., Portugália, Magyaro., Csehország 12 Dánia, Finno., Irország, Szlovákia, 7 Lettország, Luxemburg, Észtország, Szlovénia, Ciprus, 4 Litvánia, 7 Málta3 Összesen: 345 (321)

26 Európai Parlament DÖNTÉSHOZATALI MECHANIZMUS Gazdasági és Szociális Bizottság Régiók Bizottsága Európai Tanács TANÁCS Coreper II, I munkacsoportok Európai Bizottság Tagállamok kormányai Nemzeti parlamentek vélemény állásfoglalás vélemény kezdeményezés vagy közös döntés vélemény DÖNTÉS

27 DÖNTÉSHOZÓK •elsődleges / közvetlen célcsoportok –Európai Bizottság, Parlament, Tanács •másodlagos / közvetett célcsoportok –Nemzetközi szervezetek (ENSZ, WTO) –Nem tagállamok (USA) gazdaságpolitikai potenciál –Média –Állampolgárok - társadalom

28 DÖNTÉSHOZATAL AZ EU-BAN Három különböző eljárási rend a Parlament bevonásának szintje szerint Konzultációs eljárás (consultation procedure): Tanács minden jogalkotási kérdésben konzultál a Parlamenttel. Parlamenti módosításokat elfogadja a Bizottság, akkor azt a Tanács már csak egyhangúan utasíthatja el. Hozzájárulási eljárás (assent procedure) Egységes Európai Okmány vezette be (EEO) a döntéshez a Tanácsnak rendelkeznie kell a Parlament egyetértésével, a Parlament elfogadhatja és visszautasíthatja a javaslatot de módosítást nem tehet. Vétójog a Parlamentnek bizonyos területeken. Együttdöntési eljárás (co-decision procedure) a maastrichti szerződés vezette be. A Parlamentnek módosítási, javaslattevő joga van – egyenragú döntéshozó a Tanáccsal.

29 AZ EU PILLÉREI Első pillérMásodik pillérHarmadik pillér Vámunió, CAP, Strukturális Politika, Kereskedelem, Oktatás & Kultúra, Fogyasztóvédelem, egészségügy, környezetvédelem, kutatás, szociális politika, menekültügy, bevándorlás, EMU, etc. Az Európai Unió Külpolitika, Békefenntartás, Emberi jogok, Fegyverzet- csökkentés, Védelmi politika pü-i kérdései, Európa hosszú távú biztonsági politikája Igazságügyi; bírósági & rendőri együttműködés, kábítószer elleni harc, fegyver- kereskedelem, xenofóbia, terrorizmus elleni küzdelem

30 KÖZÖSSÉGI POLITIKÁK •VERSENYPOLITIKA •AGRÁRPOLITIKA •KERESKEDELEMPOLITIKA •VÁLLALKOZÁSPOLITIKA •PÉNZÜGYPOLITIKA •FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA •FOGYASZTÓVÉDELEM •MINŐSÉGÜGY •REGIONÁLIS POLITIKA

31 VERSENYSZABÁLYOZÁS Kartell Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés Fúzió Állami szabályozás

32 KERESKEDELEMPOLITIKA Vonatkozik: termékre szolgáltatásra szellemi tulajdonra Alapelve: a legnagyobb kedvezmény elve Mozgatórugók: piaci versenyre épít magánkezdeményezést preferálja támogatásokat koncentrálja Korlátok: gyenge infrastruktúra alacsony unkabér – alacsony termelékenységi szint

33 VÁLLALKOZÁSPOLITIKA Iparpolitika = versenyképesség növelésének politikája Koordinált célrendszer: K+F Oktatás-képzés Versenypolitika 18 millió vállalkozás – foglalkoztatottak 60 /-a Vállalkozás fogalma, besorolása Vállalkozási üzemméret (nettó árbevétel, foglalkoztatottak száma, mérlegfőösszeg)

34 FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA Irányelvek: foglalkoztatási képesség javítása vállalkozásösztönzés javítása vállalkozások és alkalmazottaik alkalmazkodóképességének javítása egyenlő esélyek feltételeinek megerősítése Szociálispolitika-Szociális Charta munkajog ESZA

35 KÖRNYEZETVÉDELEM emberi betegségek környezetkörnyezet JÓLÉT - DIAGRAM

36 KÖRNYEZETVÉDELEM Alapelvek: megelőzés elve szennyező fizet elve partnerség elve elővigyázatosság elve Problémák: szabályozás hiányos többlet költség Várakozás: új technológia új piac munkalehetőség

37 FOGYASZTÓVÉDELEM ALAPJOGOK Élet- és biztonságvédelem Gazdasági érdekvédelem Tájékoztatás Képzés Kárigényhez érdekképviselet SZABÁLYOZÁS Műszaki feltételek Tisztességes szerződés Feltételek ismertetése Optimális térítés Hatósági és civil

38 MINŐSÉGBIZTOSITÁS MINŐSÉGI HUROK ISOHACCP TQM Hatóság szerepe: Műszaki szabályozás Termékvizsgálat Termék ellenőrzés TanúsításEN, CE

39 PÉNZÜGYPOLITIKA •adózás •árfolyampolitika - euro •befektetésvédelem •biztonságvédelem •bankszektor működési kockázat mögé is tőkefedezet kell csődvalószínűség modell rendszerkockázat

40 AGRÁRPOLITIKA Egységes piac Közösségi preferencia Pénzügyi szolidaritás Közös piaci szervezetek: külső védelem exporttámogatás termelési támogatások feldolgozás támogatása közvetlen termelői kifizetések önszabályozás ösztönzése közvetett termeléskorlátozó intézkedések

41 AGRÁRPOLITIKA Horizontális szabályozások: állategészségügy, élelmiszerbiztonság növényegészségügy agrár-környezetvédelem vidékfejlesztés

42 EU TÁMOGATÁSI RENDSZERE Regionális politika := a szolidaritás politikája •a fejlődésben elmaradt régiókat •a nehéz helyzetbe került ipari térségek szerkezetváltását •a hanyatló mezőgazdaságú vidékek szerkezetváltását •az elöregedő városrészek újjászületését Regionális politika := az emberek politikája •munkavállalás •életminőség javulás »országos »regionális »helyi szinten

43 STRUKTURÁLIS TÁMOGATÁSOK Strukturális Alapok Európai Regionális Fejlesztési Alap Európai Szociális Alap Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap – orientációs sz. régiók, tagállamok és a Bizottság által közösen kidolgozott több éves regionális fejlesztési programokat támogat Kohéziós Alap egyedi, a környezetvédelem és a közlekedési hálózat fejlesztésére irányuló projekteket támogat Közösségi kezdeményezés INTERREG, URBAN, LEADER, EQUAL az unió egészét érintő projekteket támogat

44 KÖZÖSSÉGI KÖLTSÉGVETÉS Sajátos jellegű »Nem csak saját működésére, igazgatásának biztosítására szorítkozik »EU GDP-je 1 %-át osztja vissza »Nem lehet hiánya »Négy alapelv: externalitás, oszthatatlanság, kohézió, szubszidiaritás BEVÉTELEKKIADÁSOK Vámok 25 % VAT GNP forrás 1,27%-a 66 % CAP 50 % St.Alapok 33 % Admin. 5 % Egyéb 12 % Előcsatlakozási eszközök Belső pol. Finanszírozása Külső tevékenység Új tagállamokra elkül. kiadások

45 POLITIKA-PROGRAM- PROJEKT politika program projekt

46 PROJEKTSZEMLÉLET •Projekt:= a projekt meghatározott célok elérése érdekében gondosan megtervezett tevékenységsorozat, amelynek életciklusa van. A projekt egy adott kiinduló helyzetből adott időtartamon belül adott eszközökkel egy specifikus célt kíván elérni. •Pályázat:= egy dokumentum, funkcióját tekintve egy kérelem, amit azzal a céllal készítünk, hogy projektünkhöz pénzügyi forrást szerezzünk. ! Projekt pályázati forrás!

47 HORIZONTÁLIS POLITIKÁK •Környezetvédelem •Infrastrukturális – fejlesztési •Vállalkozás – fejlesztési Hulladékgazdálkodás, kezelés, megelőzés közlekedés, logisztika, járműkorszerűsítés •Esélyegyenlőség •humánerőforrás – fejlesztési –Képzési és munkalehetőségek eljutása a hátrányos helyzetű réteghez •Infrastrukturális – fejlesztési –Elmaradott térségek elszigeteltségének csökkentését a projekt hogyan biztosítja •Vállalkozás – fejlesztési –Atipikus foglalkoztatás, rugalmas munkavállalás biztosítása

48 HORIZONTÁLIS POLITIKÁK •EU ajánlása alapján projekt kategóriák: •Fenntartható fejlődés (esélyegyenlőség, környezetvédelem) szempontjából semleges/negatív minimális, vagy egyáltalán nincs a prioritások között •Fenntartható fejlődés orientált közepes prioritás (hozzájárul, figyelembe veszi) •Fenntartható fejlődés szempontjából pozitív magas prioritás – elsőbbség (cél, célcsoport, akadály, gát)

49 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK HEFOP-2.2.1-06/1.-2007-03-0098/4.0."

Hasonló előadás


Google Hirdetések