Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK"— Előadás másolata:

1 EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK
HEFOP / /4.0

2 INTEGRÁCIÓ 1 Fejlődési szintek: Szabadkereskedelmi társulás
liberalizált külpolitika önálló vámpolitika bipoláris megállapodások Vámunió egységes vám kifelé áruk és szolgáltatások szabad áramlása Közös piac tőke és munkaerő szabad áramlása

3 INTEGRÁCIÓ 2 Fejlődési szintek: Egységes piac korlátok lebontása
fizikai pénzügyi technikai Gazdasági unió gazdaságpolitikák harmonizálása Monetáris unió egységes pénz Politikai unió közös bel- és külpolitika

4 EURÓPAI UNIÓ SZIMBOLUMAI
EU zászló 12 csillag – egység Óra szerinti elhelyezés – teljesség, tökéletesség Kék szín – béke jele Euro Görög epszilon – európai kultúra bölcsője E betű – Európa szóból Kettős vonal - stabilitás Himnusz Ludwig von Beethoven IX. szimfónia IV. tétel bevezető szakasza Európa nap május 9. – Schuman Nyilatkozat

5 EU TÖRTÉNELEM 1951. május 9. Schuman Nyilatkozat EGK ESZAK EURATOM Római Szerződés 1986. Egységes Európai Okmány 1992. Maastrichti Szerződés 1999. Amszterdami Szerződés 2000. Nizzai Szerződés 2004. Keleti bővülés ? Alkotmány

6 TAGÁLLAMOK 1951. Németország Franciaország Olaszország Luxemburg
Belgium The Netherland HATOK 1973. Nagy Britannia Írország Dánia KILENCEK 1981. Görögország 1986. Spanyolország Portugália TIZENKETTEK 1995. Ausztria Finnország Svédország TIZENÖTÖK

7 AZ EU TERÜLETE EU-15: km²

8 A KIBŐVÜLT EU TERÜLETE EU-15: km² EU-28: km²

9 NÉPESSÉG millió fő

10 NÉPESSÉG millió fő

11 AZ EU BŐVITÉSE Turkey - April 1987 Cyprus - July 1990
Malta - July 1990 Hungary - March 1994 Poland - April 1994 Rumania - June 1995 Slovakia - June 1995 Latvia - October 1995 Estonia - November 1995 Lithuania - December 1995 Bulgaria - December 1995 Czech Rep. - January 1996 Slovenia - June 1996 EU tagállamok Európai Megállapodások

12 A TAGSÁG FELTÉTELEI Stabil demokratikus intézményi háttér
A koppenhágai kritériumok: Stabil demokratikus intézményi háttér Demokratikus jogrendszer Emberi jogok tiszteletben tartása Kisebbségek védelme Versenyképes piacgazdaság az egységes piacon Az EU működésének & alapelveinek ismerete; a közösségi jog átvétele (acquis communitare)

13 A KÖZÖSSÉGI JOG szupranacionalitás közösségi jog nemzeti jog Az Európai Unió alapszerződései, Treaties a közösségi intézmények által alkotott jogszabályok az Európai Bíróság ítéletei, joggyakorlata nemzetközi egyezmények általános jogelvek precedens jog

14 JOGFORRÁSOK Elsődleges Szerződések: Európai Közösség ESZAK Euratom Európai Uniós Maastricht, Amszterdam, Nizza, EU Alkotmány? Másodlagos Közösségi jogszabályok: kötelező: rendelet irányelv határozat nem kötelező: ajánlás vélemény

15 JOGFORRÁSOK Tízparancsolat szó Függetlenségi Nyilatkozat szó Karamell bonbon behozatalára vonatkozó közösségi szabályozás szó

16 JOGFORRÁSOK Official Journal – az EU hivatalos közlönye C, L sorozat, hatályos jogszabályok gyűjteménye S melléklet, tender adatbázis CELEX: PRE-LEX:

17 Európai Befektetési Bank Európai Bíróság Európai Központi Bank (ECB)
INTÉZMÉNYRENDSZER Európai Befektetési Bank Európai Bíróság Európai Központi Bank (ECB) Számvevőszék Európai Parlament Direktívák Európai Bizottság Miniszterek Tanácsa Szabályozások Gazdasági és Szociális Bizottság Régiók Bizottsága

18 EURÓPAI PARLAMENT Törvényhozó hatalom Költségvetési jogkör Európai intézmények ellenőrzése Havi egyhetes plenáris ülés Strasbourg-ban Képviselőket 5 évre választják Elnök (2,5 év) és 14 alelnök

19 EURÓPAI PARLAMENT Képviselők száma: Politikai pártok:
Németo. 99 UK 78 Olaszo Franciao. 78 Spanyolo. 54 Hollandia 27 Portugália 24 Belgium 24 Cseh Közt Ciprus Szlovákia Szlovénia Görögo. 24 Svédo. 19 Ausztria 18 Finno. 14 Dánia 14 Irország 13 Luxemburg 6 Észtország Lengyelország 54 Lettország Litvánia Magyarország 24 Málta Politikai pártok: Konzervatívok 233 Szocialisták Liberálisok Zöldek Egyesült baloldal Egyéb

20 EURÓPAI BIZOTTSÁG Az Európai Bizottság legfontosabb feladatai:
Döntés előkészítő és javaslattevő szerv (kizárólagos) Versenyjog területén ügydöntő jogkörrel rendelkezik A közösségi politikák végrehajtása A közösségi jog „őre” (a bírósággal közösen) Az Európai Uniót képviselve tárgyalhat és köthet megállapodásokat nemzetközi színtéren pl. kereskedelmi kérdésekben Költségvetés készítése

21 Főigazgatóságok DG – Szolgálatok
EURÓPAI BIZOTTSÁG 20 Bizottsági Tag Kabinet Főigazgatóságok DG – Szolgálatok

22 Főigazgatóságok és Szolgálatok
EURÓPAI BIZOTTSÁG Főigazgatóságok és Szolgálatok General Services: European Anti-Fraud Office Eurostat Press and Communication Publications Office Secretariat General Internal Services: Budget Financial Control Group of Policy Advisors Internal Audit Service Joint Interpreting and Conference Service Legal Service Personnel and Administration Translation Service Policies: Agriculture Competition Economic and Financial Affairs Education and Culture Employment and Social Affairs Energy and Transport Enterprise Environment Fisheries Health and Consumer Protection Information Society Internal Market Joint Research Centre Justice and Home Affairs Regional Policy Taxation and Customs Union External relations: Development Enlargement Europe Aid External relations Humanitarian Aid Office Trade

23 Miniszterek Tanácsa/Európai Unió Tanácsa
Európai Tanács Állam- és Kormányfők Miniszterek Tanácsa/Európai Unió Tanácsa A tagállamok kormányainak képviselői - szakminiszterek. Coreper II., I. Állandó Képviselők Bizottsága, tagjai az EU-hoz akkreditált állandó képviselők Az Európai Tanács elnökségét féléves rotációban töltik be a tagállamok

24 MINISZTEREK TANÁCSA Szavazatok: Németo., Franciao., Olaszo., Nagy-Britannia Spanyolország Hollandia, Belgium , Görögo., Portugália Svédország, Ausztria Dánia, Finország, Irország Luxemburg Összesen:

25 Nizzai / Koppenhágai szerződés
MINISZTEREK TANÁCSA Nizzai / Koppenhágai szerződés Németo., Franciao., Olaszo., Nagy-Britannia Spanyolország, Lengyelország Románia, Bulgária , 10 Svédo., Ausztria, Hollandia Belgium, Görögo., Portugália, Magyaro., Csehország Dánia, Finno., Irország, Szlovákia, Lettország, Luxemburg, Észtország, Szlovénia, Ciprus, Litvánia, Málta Összesen: (321)

26 DÖNTÉSHOZATALI MECHANIZMUS
Európai Parlament vélemény Európai Tanács TANÁCS Coreper II, I munkacsoportok Tagállamok kormányai vagy közös döntés állásfoglalás Gazdasági és Szociális Bizottság Nemzeti parlamentek vélemény kezdeményezés Régiók Bizottsága Európai Bizottság vélemény

27 DÖNTÉSHOZÓK elsődleges / közvetlen célcsoportok Európai Bizottság, Parlament, Tanács másodlagos / közvetett célcsoportok Nemzetközi szervezetek (ENSZ, WTO) Nem tagállamok (USA) gazdaságpolitikai potenciál Média Állampolgárok - társadalom

28 DÖNTÉSHOZATAL AZ EU-BAN
Három különböző eljárási rend a Parlament bevonásának szintje szerint Konzultációs eljárás (consultation procedure): Tanács minden jogalkotási kérdésben konzultál a Parlamenttel. Parlamenti módosításokat elfogadja a Bizottság, akkor azt a Tanács már csak egyhangúan utasíthatja el. Hozzájárulási eljárás (assent procedure) Egységes Európai Okmány vezette be (EEO) a döntéshez a Tanácsnak rendelkeznie kell a Parlament egyetértésével, a Parlament elfogadhatja és visszautasíthatja a javaslatot de módosítást nem tehet. Vétójog a Parlamentnek bizonyos területeken. Együttdöntési eljárás (co-decision procedure) a maastrichti szerződés vezette be. A Parlamentnek módosítási, javaslattevő joga van – egyenragú döntéshozó a Tanáccsal.

29 AZ EU PILLÉREI Az Európai Unió Második pillér Első pillér
Vámunió, CAP, Strukturális Politika, Kereskedelem, Oktatás & Kultúra, Fogyasztóvédelem, egészségügy, környezetvédelem, kutatás, szociális politika, menekültügy, bevándorlás, EMU, etc. Külpolitika, Békefenntartás, Emberi jogok, Fegyverzet- csökkentés, Védelmi politika pü-i kérdései, Európa hosszú távú biztonsági politikája Igazságügyi; bírósági & rendőri együttműködés, kábítószer elleni harc, fegyver-kereskedelem, xenofóbia, terrorizmus elleni küzdelem Második pillér Első pillér Harmadik pillér

30 KÖZÖSSÉGI POLITIKÁK VERSENYPOLITIKA AGRÁRPOLITIKA KERESKEDELEMPOLITIKA
VÁLLALKOZÁSPOLITIKA PÉNZÜGYPOLITIKA FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA FOGYASZTÓVÉDELEM MINŐSÉGÜGY REGIONÁLIS POLITIKA

31 Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés
VERSENYSZABÁLYOZÁS Kartell Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés Fúzió Állami szabályozás

32 KERESKEDELEMPOLITIKA
Vonatkozik: termékre szolgáltatásra szellemi tulajdonra Alapelve: a legnagyobb kedvezmény elve Mozgatórugók: piaci versenyre épít magánkezdeményezést preferálja támogatásokat koncentrálja Korlátok: gyenge infrastruktúra alacsony unkabér – alacsony termelékenységi szint

33 VÁLLALKOZÁSPOLITIKA Iparpolitika = versenyképesség növelésének politikája Koordinált célrendszer: K+F Oktatás-képzés Versenypolitika 18 millió vállalkozás – foglalkoztatottak 60 /-a Vállalkozás fogalma, besorolása Vállalkozási üzemméret (nettó árbevétel, foglalkoztatottak száma, mérlegfőösszeg)

34 FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA
Irányelvek: foglalkoztatási képesség javítása vállalkozásösztönzés javítása vállalkozások és alkalmazottaik alkalmazkodóképességének javítása egyenlő esélyek feltételeinek megerősítése Szociálispolitika - Szociális Charta munkajog ESZA

35 KÖRNYEZETVÉDELEM JÓLÉT - DIAGRAM k ö r n y e z t emberi betegségek

36 KÖRNYEZETVÉDELEM Alapelvek: megelőzés elve szennyező fizet elve partnerség elve elővigyázatosság elve Problémák: szabályozás hiányos többlet költség Várakozás: új technológia új piac munkalehetőség

37 FOGYASZTÓVÉDELEM ALAPJOGOK Élet- és biztonságvédelem Gazdasági érdekvédelem Tájékoztatás Képzés Kárigényhez érdekképviselet SZABÁLYOZÁS Műszaki feltételek Tisztességes szerződés Feltételek ismertetése Optimális térítés Hatósági és civil

38 MINŐSÉGBIZTOSITÁS MINŐSÉGI HUROK ISO HACCP TQM Hatóság szerepe: Műszaki szabályozás Termékvizsgálat Termék ellenőrzés Tanúsítás EN, CE

39 PÉNZÜGYPOLITIKA adózás árfolyampolitika - euro befektetésvédelem biztonságvédelem bankszektor működési kockázat mögé is tőkefedezet kell csődvalószínűség modell rendszerkockázat

40 AGRÁRPOLITIKA Egységes piac Közösségi preferencia Pénzügyi szolidaritás Közös piaci szervezetek: külső védelem exporttámogatás termelési támogatások feldolgozás támogatása közvetlen termelői kifizetések önszabályozás ösztönzése közvetett termeléskorlátozó intézkedések

41 AGRÁRPOLITIKA Horizontális szabályozások: állategészségügy, élelmiszerbiztonság növényegészségügy agrár-környezetvédelem vidékfejlesztés

42 EU TÁMOGATÁSI RENDSZERE
Regionális politika := a szolidaritás politikája a fejlődésben elmaradt régiókat a nehéz helyzetbe került ipari térségek szerkezetváltását a hanyatló mezőgazdaságú vidékek szerkezetváltását az elöregedő városrészek újjászületését Regionális politika := az emberek politikája munkavállalás életminőség javulás országos regionális helyi szinten

43 STRUKTURÁLIS TÁMOGATÁSOK
Strukturális Alapok Európai Regionális Fejlesztési Alap Európai Szociális Alap Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap – orientációs sz. régiók, tagállamok és a Bizottság által közösen kidolgozott több éves regionális fejlesztési programokat támogat Kohéziós Alap egyedi, a környezetvédelem és a közlekedési hálózat fejlesztésére irányuló projekteket támogat Közösségi kezdeményezés INTERREG, URBAN, LEADER, EQUAL az unió egészét érintő projekteket támogat

44 KÖZÖSSÉGI KÖLTSÉGVETÉS
Sajátos jellegű Nem csak saját működésére, igazgatásának biztosítására szorítkozik EU GDP-je 1 %-át osztja vissza Nem lehet hiánya Négy alapelv: externalitás, oszthatatlanság, kohézió, szubszidiaritás BEVÉTELEK KIADÁSOK VAT CAP 50 % Vámok 25 % Admin. 5 % GNP forrás 1,27%-a 66 % St.Alapok 33 % Egyéb 12 % Előcsatlakozási eszközök Belső pol. Finanszírozása Külső tevékenység Új tagállamokra elkül. kiadások

45 POLITIKA-PROGRAM-PROJEKT

46 ! Projekt pályázati forrás!
PROJEKTSZEMLÉLET Projekt:= a projekt meghatározott célok elérése érdekében gondosan megtervezett tevékenységsorozat, amelynek életciklusa van. A projekt egy adott kiinduló helyzetből adott időtartamon belül adott eszközökkel egy specifikus célt kíván elérni. Pályázat:= egy dokumentum, funkcióját tekintve egy kérelem, amit azzal a céllal készítünk, hogy projektünkhöz pénzügyi forrást szerezzünk. ! Projekt pályázati forrás!

47 HORIZONTÁLIS POLITIKÁK
Környezetvédelem Infrastrukturális – fejlesztési Vállalkozás – fejlesztési Hulladékgazdálkodás, kezelés, megelőzés közlekedés, logisztika, járműkorszerűsítés Esélyegyenlőség humánerőforrás – fejlesztési Képzési és munkalehetőségek eljutása a hátrányos helyzetű réteghez Elmaradott térségek elszigeteltségének csökkentését a projekt hogyan biztosítja Atipikus foglalkoztatás, rugalmas munkavállalás biztosítása

48 HORIZONTÁLIS POLITIKÁK
EU ajánlása alapján projekt kategóriák: Fenntartható fejlődés (esélyegyenlőség, környezetvédelem) szempontjából semleges/negatív minimális, vagy egyáltalán nincs a prioritások között Fenntartható fejlődés orientált közepes prioritás (hozzájárul, figyelembe veszi) Fenntartható fejlődés szempontjából pozitív magas prioritás – elsőbbség (cél, célcsoport, akadály, gát)

49 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések