Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az EU 50 éve…. Az EU tagországai Fontosabb évszámok az Európai Unió létében •1941- a Párizsi szerződésig1941- a Párizsi szerződésig •1951 – Párizsi szerződésPárizsi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az EU 50 éve…. Az EU tagországai Fontosabb évszámok az Európai Unió létében •1941- a Párizsi szerződésig1941- a Párizsi szerződésig •1951 – Párizsi szerződésPárizsi."— Előadás másolata:

1 Az EU 50 éve…

2 Az EU tagországai

3 Fontosabb évszámok az Európai Unió létében •1941- a Párizsi szerződésig1941- a Párizsi szerződésig •1951 – Párizsi szerződésPárizsi szerződés •1956 – Római szerződésRómai szerződés •1973 – Hatokból-kilencekHatokból-kilencek •1979 – Európai ParlamentEurópai Parlament •1981 – kilencekből – tizekkilencekből – tizek •1985 – Schengeni egyezménySchengeni egyezmény •1986 – Tizekből – tizenkettekTizekből – tizenkettek •1987 – Egységes Európai OkmányEgységes Európai Okmány •1990 – AGENDA 2000 •1993 – Maastrichti szerződésMaastrichti szerződés •1995 – Tizenkettekből – tizenötökTizenkettekből – tizenötök •1995 – Amszterdami szerződésAmszterdami szerződés •1995 – Madridi csúcsMadridi csúcs •2000 – Nizzai csúcsNizzai csúcs •2001 – Londoni csúcs – Európai KonventLondoni csúcs – Európai Konvent •2002 – Koppenhágai csúcsKoppenhágai csúcs •2003 – Athéni CsúcsAthéni Csúcs •2004 – Tizenötökből - huszonötökTizenötökből - huszonötök

4 1941 – től a Párizsi szerződésig •Richard Colergi 1923-ban megírja a Páneurópa című könyvét, amelyben ő vázolja először az Európai egyesülés vízióját. Ez egy mozgalom elindulását eredményezi, s így megszületnek az Európai Unió létrejöttének első lépései…

5 Párizsi szerződés Jean Mounet Franciaország Gazdasági Minisztere kidolgozta, majd Robert Schuman Francia Külügyminiszter kihírdette, hogy közös irányítás alá kell vonni a szén,-vas,-bányászatot, az acélgyártást, és mindent, ami nyersanyagot biztosít a hadiiparnak. Ezen egyezménnyel létrehozták a Mountain Uniót – az Európai szén és acélközösséget. Európai szén és acélközösség: 1951-ben írják alá. Ez a Párizsi szerződés Pániunió: Európai szén és acélközösség. A következő országok részvételével: Benelux államok, NSZK, Franciaország, Olaszország Pánunió lényege: Komoly lépéseket tett a Kartell és a monopólium ellen. Meghatározta az árakat, termelési kvótákat adott meg, bizonyos beleszólásuk volt az elosztásba. Képzéseket indítottak és bányászlakásokat építettek. Felszámolták a kereskedelmi korlátokat, mint a vámok, behozatali tilalmak.

6 Római szerződés •1956-ban írják alá Rómában •Ez az Európai Gazdasági Közösség. •Megindul az atomkutatások fejlesztése, aláírják az EURATOM-ot. •Lebontják a kereskedelmi korlátokat, vámhatárokat. •Közös külső vámfalat hoznak létre. Közös vámpolitika, kereskedelmi politika a kívülálló (harmadik) országokkal szemben. •Biztosítják a négy alapszabadságot, az azokat gátló akadályokat megszüntetik. •Közös politika bevezetése a mezőgazdaságban, közlekedésben, kereskedelemben •Közös versenypolitika folytatása.

7 Négy alapszabadság: áruk, szolgáltatások, tőke, személyek szabad áramlása. Közös versenypolitika: •Szabad versenyt megóvni az eltorzítástól, •Közös gazdaságpolitikai koordinálás, jogharmonizáció, közös szervezetek létrehozása, •Európai Szociális Alap létrehozása, •Európai Beruházási Bank megalapítása kedvezményes hitelek nyújtása céljából, •Társulás tengeren túli országokkal, térségekkel, régi gyarmatokkal

8 Hatokból-kilencek 1973 3 új ország csatlakozik Írország, Nagy-Britannia, Dánia

9 Az Európai Parlament meg- és átalakulása 1979 •Európai Parlament átalakulása.Európai Parlament Az EU állampolgárok első alkalommal választják közvetlenül az EU parlamenti képviselőket, ezt megelőzően ugyanis a képviselőket a Nemzeti Parlamentek delegálták. • Kialakítják az Európai Monetáris rendszert (EMS), •Megalakul az ECU - Európai Valutai egység, - amely az Euro elődje.

10 Az Európai Parlament épülete Strasbourgban és Brüsszelben

11 Kilencekből - Tízek 1981 Görögország is csatlakozik az Európai Unióhoz

12 A Schengeni egyezmény •A Luxemburgi Schengenben 1985. június 14-én aláírt megállapodás a résztvevő államok közötti közös határaikon gyakorolt ellenőrzés fokozatos megszüntetéséről szólt. •A megállapodás egyszerűsítette a határátlépés formaságait, és egyben tervbe vette, hogy lebontják a teljes határokat is.

13 Tízekből - Tizenkettek 1986 Spanyolország és Portugália is csatlakozik az EU-hoz.

14 Egységes Európai Okmány •Az Egységes Európai Okmány az Európai Unió gazdasági egységét kimondó dokumentum, amely egyúttal előírja a tagállamok fejlettségének folyamatos közelítését és az EU szociális együttműködő jellegének kidomborítását. •1986. február 17-én írták alá. •Az Egységes Európai Okmány iktatta a gyakorlatba a szociális egyenlőség szabályait •Kiemelt „érdeme” az okmánynak, hogy mára az EU dollármilliárdokat költ az elmaradottabb tagok – országok felzárkóztatására a gazdasági és szociális összetartozás és egyenlőség nevében. •Elhatározzák az Európai Unió magalapítását, valamint kiterjesztik az Európai Parlament hatáskörét.

15 Maastrichti szerződés •1992 február 7-én írják alá Maastrichtban •Ez a szerződés az Európai Unió létrejöttéről szól •Tervbe veszik az EURO bevezetését és az Eu három alappilléjének kialakítását is. EU három pillére: •1. Gazdasági és pénzügyi unió. •2. Közös kül- és biztonság politika •3. Bel és igazságügyi együttműködés

16 Tizenkettekből – Tizenötök 1995-ben Ausztria Svédország Finnország csatlakozik az EU-hoz. Norvégiában népszavazást tartottak a csatlakozásról, ahol nem szavazták azt meg, így nem csatlakozott az EU-hoz.

17 Amszterdami szerződés •1997. október 2-án írták alá Amszterdamban •Felülvizsgálja a Maaschtrichti szerződést. •Számlapénzként megjelenik az EURO •Felállítják a 2. és 3. pillér Intézményrendszerét, •Mivel akadozik a Kül- és Biztonságpolitikai együttműködés, ezért azt átemelik a három pillér első helyére. •Nem voltak megoldva az intézményi kérdések, a Kelet-Európai blokk csatlakoztatása, mely 10-14 új tagállamot is jelenthetett.

18 Madridi csúcs 1995. december 15-16-án Madridban, döntenek az EURO elnevezésről és annak egységes használatáról, bevezetéséről.

19 Nizzai csúcs 2000 december 11-én tartották a következő kérdésekről: •Az intézményrendszer és döntéshozatali rendszer átalakítása •Lehetővé tenni a gyorsabb döntéshozatalt, könnyíteni a tagállamok megegyezését, hogy az EU hatékonyan tudjon működni a tagállamok nagyarányú növekedését követően is. •A Nizzai Szerződés ezért egyrészt továbbvitte a még az Egységes Európai Okmánnyal megkezdett folyamatot, másrészt úgy módosította a tagállamok részvételét a döntéshozatalban, hogy jobban tükröződjenek a népességi súlyok az EU döntéshozó szerveiben.

20 Londoni csúcs – Európai Konvent •Az Európai Konvent alkalomszerűen összehívott nemzetközi konferencia egyes alapvető fontosságú kérdések megvitatására és a megfelelő döntések előkészítésére az Európai Unió keretein belül. •2001-ben tartották Londonban, ahol arról határoztak, hogy 100 ember kidolgozza az Európai Alkotmány tervezetét

21 Koppenhágai csúcs •Koppenhágában az EU először határozta meg a csatlakozni kívánó államok számára a belépés feltételeit. Új jelenség volt, hogy a csatlakozás feltételei között gazdasági szempontok is megjelentek. •E kritériumrendszer mentén kezdték el a kelet- európai országok az EU-csatlakozásra való felkészülést. •Itt válik reálissá Magyarország csatlakozásának lehetősége az EU-hoz

22 Athéni csúcs 2003. április 16-án 10 ország aláírja a csatlakozási szerződést az EU-hoz Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia

23 Tizenötökből - Huszonötök 2004-ben még 10 ország csatlakozik az Európai Unióhoz Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia

24 Huszonötökből - huszonhetek 2007-ben még 2 ország csatlakozik az Európai Unióhoz Románia és Bulgária

25 Huszonhetekből - … Jelenleg a következő országokkal tárgyalások folynak a csatlakozást illetően. A várható csatlakozásuk dátuma: 2009 Horvátország, Törökország

26 Fontos oldalak, még több információ •http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Uni %C3%B3#Leend.C5.91_tagok_.C3.A9s_tov.C3.A1bbi_orsz.C3.A1gokhttp://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Uni %C3%B3#Leend.C5.91_tagok_.C3.A9s_tov.C3.A1bbi_orsz.C3.A1gok •http://europa.eu/index_hu.htmhttp://europa.eu/index_hu.htm •http://eu.lap.huhttp://eu.lap.hu •http://www.magyarorszag.hu/euhttp://www.magyarorszag.hu/eu •http://www.euvonal.huhttp://www.euvonal.hu •http://ec.europa.eu/magyarorszag/index_hu.htmhttp://ec.europa.eu/magyarorszag/index_hu.htm


Letölteni ppt "Az EU 50 éve…. Az EU tagországai Fontosabb évszámok az Európai Unió létében •1941- a Párizsi szerződésig1941- a Párizsi szerződésig •1951 – Párizsi szerződésPárizsi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések