Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai Unió környezetvédelmi tevékenységei Bereczki Mónika 11.c2010. május 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai Unió környezetvédelmi tevékenységei Bereczki Mónika 11.c2010. május 17."— Előadás másolata:

1 Európai Unió környezetvédelmi tevékenységei Bereczki Mónika 11.c2010. május 17.

2 A környezetvédelmi politika kialakítása • Környezet állapotának folyamatos romlását nem lehet nemzeti ügyként kezelni, mert ez földrésznyi probléma. A közös környezetvédelmi politika igénye 1972-ben, Párizsban merült fel. Az első érdemi lépést az 1973-as Első Környezetvédelmi Akcióprogram jelentette, amelyet sorra követtek a további akcióprogramok. Az Egységes Európai Okmánnyal kiegészített Római Szerződés már „környezetet figyelembe vevő növekedést” tűz ki célul és külön kiemeli a környezetvédelmi politikát a közös politikák között. Az Egységes Európai Okmány, majd a Maastrichti Szerződés és az Amszterdami Szerződés is külön fejezetben foglalkozik a környezettel. Meghatározza a célokat, alapelveket, a nemzeti korlátozó intézkedések lehetőségét, foglalkozik a harmadik országokkal megvalósuló együttműködéssel.

3 Környezetvédelmi politika céljai • Öko-címkézés: környezetbarát címke (bizonyos szakmai kritériumoknak meg felelniük) • LIFE-program: az EU környezetvédelmi célokat szolgáló pénzügyi eszköze

4 Jogszabályi környezet és mozgástér • A felszíni és talajvizek: -szennyvízelvezetést Hulladéklerakó helyek: -újrahasznosítás -légszennyezést negyedére csökkenthető -Bázeli Konvenciót(1989): veszélyes hulladékok exportjának tilalma

5 • Zajártalom:(zajvéde • lem) -zajszint limiteket vezettek be: -személyautóknál: 75dB -Nagy teherautóknál: 78-80dB • Biotechnológia: (GMO) -genetikailag módosított élő szervezetekre szigorú rendelkezések vonatkoznak szója, szőlő és a kukorica

6 Akcióprogramok -Első akcióprogram (1973): célok és alapelvek első ízben való megfogalmazása - Második akcióprogram (1977-1981): a,,szennyező fizet” alapelvének szigorú alkalmazására - Harmadik Akcióprogram (1982-1986): kihangsúlyozza a Közösség környezetvédelmi tevékenységé t - Negyedik Akcióprogram (1987-1992): ez már az Egységes Európai Okmányra támaszkodva konkrétabban fejezi ki a célokat -Ötödik akcióprogra m (1992-2000): elfogadott alapelvek megvalósítását célozza meg -Hatodik akcióprogram (2001-2010): prioritások kijelölése(éghajlatváltozás, természeti és biológiai változás, környezet és egészség, természeti erőforrások és hulladék)

7 Uniós támogatások • ISPA(Instrument for Structural Policies for Pre- Accession): -közlekedési infrastruktúra és környezetvédelmi beruházások támogatására -gazdasági és társadalmi kohézió támogatása

8 • Az ISPA főbb jellemzői: -Horizontális: az adott projekt kapja és nem az adott ország -Kiegészítő jellegű: saját erő megléte alapkövetelmény -Nagy volumenű: minimum 5 millió euró uniós támogatás

9 Környezetvédelem • Integrált Szennyezés és Megelőzési Ellenőrzés Direktíva : Best Available Technologies – (BAT) • IPPC Direktíva: víz, levegő, talaj szennyezés intergált kezelése. • Auto-Olaj program • ALTENER program: energiaforrás • SAVE program: címkézés • Hulladékkezelés: újrafelhasználás, újrafeldolgozás

10 Vízszennyezés • Direktívák: -a kibocsátás ellenőrzése -a vízminőségi célok és határértékek realizálása és -a különböző szennyező tevékenységek ellenőrzése. • A fürdővizekre direktíva • A mosószer direktíva • A települési szennyvízkezelésről szóló direktíva

11 Veszélyes vegyi anyagok • a veszélyes vegyi anyagok és készítmények szabályozása, amelyen belül megkülönböztetünk általános és speciális szabályokat, valamint • genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó szabályok.

12 Ipari tevékenység • Seveso II. irányelv • Nukleáris biztonság • Atomerőművek műszaki biztonságát • Elavult reaktorok leállításáról

13 Természetvédelem • Élőhely Direktíva • Madarakról szóló Direktíva • Natura 2000 hálózat

14 EU csatlakozás hatása hazánk- előnyök • Egészségügyi hasznok • “Erőforrás-haszon,, • Ökológiai hasznok • Szociális hasznok • Környezetbiztonsági hasznok • Egyéb hasznok

15 Hátrányok • növekvő hulladékkezelési terhek • nagy tüzelőberendezésekkel, hulladékégetőkkel kapcsolatos követelmények szigorítása

16 EMAS (környezetvédelmi vezetési és hitelezési rendszer) • Építőkövei: -vállalat környezeti politikáját -Kezdeti felülvizsgálatot -környezeti programot -környezeti menedzsment rendszer -Auditálás

17 ISO (International Organization for Standardization) • Környezeti Politika • Tervezés • Végrehajtás és működés • Ellenőrzés és helyesbítő tevékenységek • Vezetőségi átvizsgálás

18 Európai Unió tagállamai • 1958- Belgium, Hollandia, Luxemburg, Franciaország, Németország, Olaszország • 1973- Dánia, Írország, Nagy-Britannia • 1981- Görögország • 1986- Portugália, Spanyolország • 2004- Málta, Ciprus, Szlovénia, Csehország, Magyarország, Szlovákia, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország • 2007- Bulgária, Románia

19 Hivatalos pénze


Letölteni ppt "Európai Unió környezetvédelmi tevékenységei Bereczki Mónika 11.c2010. május 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések