Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai Unió környezetvédelmi tevékenységei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai Unió környezetvédelmi tevékenységei"— Előadás másolata:

1 Európai Unió környezetvédelmi tevékenységei
Bereczki Mónika 11.c május 17.

2 A környezetvédelmi politika kialakítása
Környezet állapotának folyamatos romlását nem lehet nemzeti ügyként kezelni, mert ez földrésznyi probléma. A közös környezetvédelmi politika igénye 1972-ben, Párizsban merült fel. Az első érdemi lépést az 1973-as Első Környezetvédelmi Akcióprogram jelentette, amelyet sorra követtek a további akcióprogramok. Az Egységes Európai Okmánnyal kiegészített Római Szerződés már „környezetet figyelembe vevő növekedést” tűz ki célul és külön kiemeli a környezetvédelmi politikát a közös politikák között. Az Egységes Európai Okmány, majd a Maastrichti Szerződés és az Amszterdami Szerződés is külön fejezetben foglalkozik a környezettel. Meghatározza a célokat, alapelveket, a nemzeti korlátozó intézkedések lehetőségét, foglalkozik a harmadik országokkal megvalósuló együttműködéssel.

3 Környezetvédelmi politika céljai
Öko-címkézés: környezetbarát címke (bizonyos szakmai kritériumoknak meg felelniük) LIFE-program: az EU környezetvédelmi célokat szolgáló pénzügyi eszköze

4 Jogszabályi környezet és mozgástér
A felszíni és talajvizek: szennyvízelvezetést Hulladéklerakó helyek: újrahasznosítás légszennyezést negyedére csökkenthető Bázeli Konvenciót(1989): veszélyes hulladékok exportjának tilalma

5 Biotechnológia: (GMO)
Zajártalom:(zajvéde lem) zajszint limiteket vezettek be: személyautóknál: 75dB Nagy teherautóknál: 78-80dB Biotechnológia: (GMO) genetikailag módosított élő szervezetekre szigorú rendelkezések vonatkoznak szója, szőlő és a kukorica

6 Akcióprogramok Első akcióprogram(1973): célok és alapelvek első ízben való megfogalmazása - Második akcióprogram( ): a ,,szennyező fizet” alapelvének szigorú alkalmazására - Harmadik Akcióprogram( ): kihangsúlyozza a Közösség környezetvédelmi tevékenységét - Negyedik Akcióprogram( ): ez már az Egységes Európai Okmányra támaszkodva konkrétabban fejezi ki a célokat Ötödik akcióprogram( ): elfogadott alapelvek megvalósítását célozza meg Hatodik akcióprogram( ): prioritások kijelölése(éghajlatváltozás, természeti és biológiai változás, környezet és egészség, természeti erőforrások és hulladék)

7 Uniós támogatások ISPA(Instrument for Structural Policies for Pre-Accession): közlekedési infrastruktúra és környezetvédelmi beruházások támogatására gazdasági és társadalmi kohézió támogatása

8 Az ISPA főbb jellemzői:
Horizontális: az adott projekt kapja és nem az adott ország Kiegészítő jellegű: saját erő megléte alapkövetelmény Nagy volumenű: minimum 5 millió euró uniós támogatás 

9 Környezetvédelem Integrált Szennyezés és Megelőzési Ellenőrzés Direktíva : Best Available Technologies – (BAT) IPPC Direktíva: víz, levegő, talaj szennyezés intergált kezelése. Auto-Olaj program ALTENER program: energiaforrás SAVE program: címkézés Hulladékkezelés: újrafelhasználás, újrafeldolgozás

10 Vízszennyezés Direktívák: a kibocsátás ellenőrzése
a vízminőségi célok és határértékek realizálása és a különböző szennyező tevékenységek ellenőrzése. A fürdővizekre direktíva A mosószer direktíva A települési szennyvízkezelésről szóló direktíva

11 Veszélyes vegyi anyagok
a veszélyes vegyi anyagok és készítmények szabályozása, amelyen belül megkülönböztetünk általános és speciális szabályokat, valamint genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó szabályok.

12 Elavult reaktorok leállításáról
Ipari tevékenység Seveso II. irányelv Nukleáris biztonság Atomerőművek műszaki biztonságát Elavult reaktorok leállításáról

13 Természetvédelem Élőhely Direktíva Madarakról szóló Direktíva
Natura 2000 hálózat

14 EU csatlakozás hatása hazánk-előnyök
Egészségügyi hasznok “Erőforrás-haszon,, Ökológiai hasznok Szociális hasznok Környezetbiztonsági hasznok Egyéb hasznok

15 Hátrányok növekvő hulladékkezelési terhek
nagy tüzelőberendezésekkel, hulladékégetőkkel kapcsolatos követelmények szigorítása

16 EMAS (környezetvédelmi vezetési és hitelezési rendszer)
Építőkövei: vállalat környezeti politikáját Kezdeti felülvizsgálatot környezeti programot környezeti menedzsment rendszer Auditálás

17 ISO (International Organization for Standardization)
Környezeti Politika Tervezés Végrehajtás és működés Ellenőrzés és helyesbítő tevékenységek Vezetőségi átvizsgálás

18 Európai Unió tagállamai
1958- Belgium, Hollandia, Luxemburg, Franciaország, Németország, Olaszország 1973- Dánia, Írország, Nagy-Britannia 1981- Görögország 1986- Portugália, Spanyolország 2004- Málta, Ciprus, Szlovénia, Csehország, Magyarország, Szlovákia, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország 2007- Bulgária, Románia

19 Hivatalos pénze


Letölteni ppt "Európai Unió környezetvédelmi tevékenységei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések