Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetvédelem- önkormányzat Tanuló: Czimbalmos Lóránd Imre Iskola: Salamon Ernő Elméleti Líceum Felkészítő tanár: Barabás Tibor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetvédelem- önkormányzat Tanuló: Czimbalmos Lóránd Imre Iskola: Salamon Ernő Elméleti Líceum Felkészítő tanár: Barabás Tibor."— Előadás másolata:

1 Környezetvédelem- önkormányzat Tanuló: Czimbalmos Lóránd Imre Iskola: Salamon Ernő Elméleti Líceum Felkészítő tanár: Barabás Tibor

2 Ember-környezet kapcsolat  Faanyagok beszerzése → erdőirtás  Vadászat → vadállomány csökkenése  Halászat → halállomány csökkenése  Ipari forradalom → levegő, talaj és vízszennyezés  Kulturális forradalom → zaj és fényszennyezés

3 Emberi tevékenység globális következményei  Környezetszennyezés  Iható édesvízkészletek leapadása  Üvegházhatás

4 Bolygónk „múltja”  4,6 milliárd éve → Föld kialakulása  3,8 milliárd éve → első élőlények megjelenése  400 millió éve → ózonréteg, első szárazföldi növények, halak, kétéltűek, hüllők  200 millió éve → madarak, emlősök megjelenése, kihalnak az őshüllők  100 ezer éve → az ember (Homo sapiens)

5 A Föld kialakulása  4,6 milliárd éve

6 Az élet eredete  3,6 milliárd éve

7 Élőlények eredete  400 millió éve → ózonréteg, első szárazföldi növények, halak, kétéltűek, hüllők  200 millió éve → madarak, emlősök megjelenése, kihalnak az őshüllők

8 Az ember megjelenése  100 ezer éve

9 Környezetvédelem  társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom által saját ökológiai létfeltételeiben (saját maga által) okozott károsodások megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul

10 Környezetvédelem hivatalos szervei  Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium  Környezetvédelmi Hivatal  Környezetvédelmi Főfelügyelőség  Környezetvédelmi Felügyelőségek  Nemzetipark- igazgatóságok  Természetvédelmi igazgatóságok  Földművelésügyi Miniszter  Ipar és Kereskedelmi Minisztérium

11 Környezetvédelmi hivatalok célkitűzési irányzatai  Levegőtisztaság védelme  A felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelme  A természetvédelem  Általános tájvédelem  Zaj- és rezgésvédelem  Hulladékkezelés  A környezet radioaktív sugárzás elleni védelme  Az erdővagyon védelme  Az ásványvagyon védelme és a termőföldvédelem  Az élővilág védelme

12 EU-s irányelvek  Megelőzés elve  A károkozó felelősségének elve  Együttműködés és összehangolás elve  Kompatibilitás elve  Globális felelősség elve

13 Európai Unió környezetvédelmi politikája  Akcióprogramok megalkotása  Első Környezeti Akcióprogram (1973-1976)  Második Környezeti Akcióprogram (1977- 1981)  Harmadik Környezeti Akcióprogram (1982- 1986)  Negyedik Környezeti Akcióprogram (1987- 1991)  Ötödik Környezeti Akcióprogram (1992)  Hatodik Környezeti Akcióprogram (2002)

14 Helyi önkormányzatokra vonatkozó környezetvédelmi rendelkezések  A helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezések  A Fővárosi Önkormányzat környezet- és természetvédelemmel összefüggő feladat- és hatáskörei  A megyei önkormányzat környezet- és természetvédelemmel összefüggő feladatai és hatásköre  A települési önkormányzat képviselő-testületének környezet- és természetvédelmi feladat- és hatáskörébe tartozik  A polgármester (főpolgármester) környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörébe, illetőleg államigazgatási hatósági hatáskörébe tartozik

15 Helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezések  Épített és természetes környezet védelme  Oktatási intézményekről való gondoskodás  Kulturális, sport tevékenységek támogatása

16 Megyei önkormányzatok környezetvédelmi feladatköre  Idegenforgalmi értékek feltárása, hasznosítása, megőrzése  Térségi foglakoztatási feladatok összehangolása

17 A települési önkormányzat képviselő-testületének környezet- és természetvédelmi feladat- és hatáskörébe tartozik  Természeti értékek védetté nyilvánítása  Zajvédelmi előírások kidolgozása  levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv (füstköd riadóterv) létrehozása  helyi jelentőségű természeti értékek megóvása, őrzése, fenntartása

18 A polgármester környezetvédelmi és természetvédelmi feladatköre  levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv (füstköd riadóterv) kidolgoztatása és végrehajtása  helyi védelem alatt álló természeti területen a jogszabályban előírtak teljesítésére történő kötelezése, valamint a közlekedés és a tartózkodás korlátozása

19 Települési önkormányzatok környezet- és természetvédelmi feladatai  biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását  a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki  együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, szervezetekkel  a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit  javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra

20 Gyergyószentmiklós és önkormányzata a környezetvédelem tükrében

21 Pozitívumok  A Békás szoros-Nagyhagymás Nemzeti Park létrehozása  Környezetbarát szeméttárolók kihelyezése  Ipari létesítmények fokozottabb ellenőrzése környezetvédelmi szempontból  Szelektív hulladékgyűjtés bevezetését megcélzó intézkedések  Jobb együttműködés a környezetvédelmi szervezetekkel  Jobb együttműködés az oktatási intézményekkel

22 Képek a pozitívumokról

23 Negatívumok  Nehezen körvonalazódik az önkormányzatban a környezetvédelemmel foglalkozó személy(ek) hatásköre  Illegális erdőkitermelés  Hulladékkezelés problémája  Zöldövezetek nem szakszerű manipulálása

24 Képek a negatívumokról

25 Javaslatok  Jobb együttműködés az oktatási intézményekkel a hatékonyabb környezeti nevelés érdekében  Fiatalok motiválása a környezetvédelmi tevékenységekben való részvételre  Környezetükért tenni akaró személyek beválasztása az önkormányzatokba  Büntetések szigorítása úgy a cégek, mint magánszemélyek fele  Energiatakarékos közvilágítás  Szabályszerű hulladéklerakók létesítése

26 Következtetés  nagyon sokat tehetnek a közigazgatási szervek, ha akarnak, és nem az egyéni hasznot állítják előtérbe, mert csak egy Földünk van és az sem a sajátunk, hanem csak kölcsön kaptuk, használatra, és utódainknak tovább is kell azt adnunk, de egyáltalán nem mindegy, hogyan.

27 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Környezetvédelem- önkormányzat Tanuló: Czimbalmos Lóránd Imre Iskola: Salamon Ernő Elméleti Líceum Felkészítő tanár: Barabás Tibor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések