Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az oktatás és a könyvtárak. A tanulás fogalma az önfejlesztés útján járni A „tanulás” ismeretszerzést vagy a képességek fejlesztését, önképzést jelent.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az oktatás és a könyvtárak. A tanulás fogalma az önfejlesztés útján járni A „tanulás” ismeretszerzést vagy a képességek fejlesztését, önképzést jelent."— Előadás másolata:

1 Az oktatás és a könyvtárak

2 A tanulás fogalma az önfejlesztés útján járni A „tanulás” ismeretszerzést vagy a képességek fejlesztését, önképzést jelent. köznapi értelmezése: az elsajátítás valamennyi formája, amelynek eredményeként az egyén olyan ismeret, tudás, képesség birtokába jut, amellyel azelőtt nem rendelkezett. pedagógiai értelmezés: az oktatás során elsajátított ismeretek, jártasságok és készségek kialakítása, képességek kifejlesztése. pszichológiai értelemben: minden (teljesítmény-, viselkedésbeli vagy tudásbeli ) változás, amely külső hatásra, tapasztalásra, gyakorlás révén jön létre.

3 Az oktatás Köznapi értelmezés szerint: leggyakrabban valamely információ (tudás) – általában nagyobb mennyiségben történő, rendszeres, esetleg intézményesített – átadását nevezzük. Pedagógiai értelemben: a gyermek személyiségének irányított tanulás útján történő céltudatos formálása, képességeinek optimális fejlesztése. Magába foglalja a tanítást és a tanulást, mint egymással kölcsönhatásban lezajló aktív tevékenységet.

4 Tudásátadás és a könyvtárak Bár a könyvtárak a tanuláshoz értékes anyagokat tárolnak ezt a múltban nem ismerték el megfelelően ennek okai:  1. Nyilvánosan nem hangoztatták az oktatáshoz szükséges könyvtári anyagok fontosságát. (Menedzsment hiány)  2. A tanulók többsége (fizikailag) valóságos tantermekben szerezte bizonyítványait, diplomáit. A könyvtárlátogatások ugyan jótékonyak hatottak a tanulók ismeret felhalmozására, de ezek nem voltak kötelezőek.  3. Az oktatásban, hangsúlyos szerepet kapott az előadások és a kijelölt olvasmányok bemagolása és memorizálása, így a tanulók kevés kíváncsiságot, kezdeményezést vagy kritikus képességet mutattak. Ezt a helyzetet enyhítette a tudomány és a technológia fejlődése, és a különféle területeken történő szakosodások.

5 Jelenleg a könyvtárak tanítási – tanulási folyamatot támogatják a : - Dokumentumok hozzáférhetőségével, - Gyűjtemények szervezésével, kiegészítő források - IKT eszközök beszerzésével - On-line katalógusok kialakításával, - On-line könyvtári szolgáltatások közzétételével, - Információkereső technika tanítása, - Különböző típusú teljes szövegű adatbázisok kialakításával és szolgáltatásával az interneten, - Diákok önálló és csoportos munkavégzése, (Elektronikus könyvtárak, digitális könyvtárak, tudás alapú könyvtári portálak kialakítása) Könyvtáros szerep megváltozása Könyvtárak – tanulási környezet

6 Könyvtári portálok Egy átlagos könyvtári portál jellemzője: - Az olvasót bevigye a könyvtárba, vonzó szolgáltatásain keresztül, - Rendezvényeket, programokat ajánljon, - Elérhetővé tegye on-line katalógusát, különböző típusú adatbázisait, - Kapcsolat külső adatbázisokkal, - Legyen közvetlen, közvetett kapcsolata a felhasználókkal, (web 2.0-ás eszközök) - Esélyegyenlőség biztosítása A digitális könyvtárak kialakításáról (felépítés, létrehozás stb.)a hangsúly áttevődött a szolgáltatások kialakítására.

7 Tudásmenedzsment portál A tudásmenedzsment portál jellemzője:  Egy belépési ponttól perszonalizálható, személyre szabott elérhetőséget biztosít a különböző forrásokból összegyűjtött adatok, információk és a tudás széles köréhez,  Támogatja a tudás „újratermelődését” és annak feldolgozását.  Támogatja a csoportmunkát, szabványos elérhetőséget biztosít más rendszerekhez.  Támogatja az oktatást és a tanulást  Támogatja az oktatás kisugárzását is, akár az intézmény falain túl is, városi szinten.

8 Az e-learning alapú portálok jellemzői - Személyre szabhatóság - Célcsoport meghatározása - Hozzáférhetőség, szerepkörök, jogosultságok - Oktatási tartalom felmérése (készítsünk vagy vásároljunk? - > szerzői jog) - Szabványosság (tananyagcsere, stb.) - Metaadatok - Web 2.0 - Fenntarthatóság

9 Az e-learning alapú portálok feladatai - önálló tudásbázissal támogassa a hagyományos és az e-learning alapú képzést, oktatást, kutatást, - - egységes és hatékony felhasználást biztosít, - - olyan technikai környezetet teremt, amelyben egy tapasztalatlan felhasználó is könnyedén elboldogul, a kapott információt másokkal együttműködve használni is tudja, - - kreatív, interaktív, személyre szabott szolgáltatásokkal segítse elő az információhoz való hozzáférést, (web 2.0) - - szervezett és rendszerezett formában tegyen elérhetővé más tudásbázisokat is, - - más intézményekkel való együttműködési lehetőségek keresése, amely a helyi tudásbázist, digitális tárház gazdagítását célozza meg

10 Megvalósítások   Almási utcai általános iskola (Makó)   http://www.tananyag.almasi.hu/tananyag.html http://www.tananyag.almasi.hu/tananyag.html   Informatikai tananyag   http://informatika.gtportal.eu/ http://informatika.gtportal.eu/   Videotorium   http://videotorium.hu/ http://videotorium.hu/   http://oktatovideo.lap.hu/ http://oktatovideo.lap.hu/   SDT   http://sdt.sulinet.hu http://sdt.sulinet.hu   Egyszervolt   http://egyszervolt.hu/ http://egyszervolt.hu/   Könyvtárhasználati webkalauz   http://webkalauz.uw.hu/index.html http://webkalauz.uw.hu/index.html   Drupal   http://www.tanarurkerem.hu http://www.tanarurkerem.hu   E-book   http://ebookz.hu/ http://ebookz.hu/

11 Tanulási – tanítási irányzatok  A távoktatás fejlődési szakaszai  Behaviorizmus: Tradicionális oktatási környezet, hagyományos tanár-diák felállás, melyre a feladatorientált tanulás és a frontális oktatás a jellemző. A tananyag – lineáris rendben épül egymása - ismétlés után sajátítható el, megfelelő ingerre megfelelő válasz adható. (mérhetőség, teszt, visszajelzés)  Kognitívizmus: Strukturáló, modellező jellegű. A megismerési folyamatokkal foglalkozik. Cáfolja az inger – válasz – megerősítés logikájára épített behaviorista elméleti rendszert. Azzal foglalkozik, hogy mi történik az inger és a válasz között, fontos az egyének közötti különbségek. (Hólabda technika, háttértudás, előzetes ismeretek előhívása stb.)  Konstruktivizmus: Tanulóközpontúságra épül. A diák saját maga dolgozza fel a tananyagot, az információk között keresik az összefüggéseket, a tanár-tutor szerepe a tanácsadás, útmutatás. (szimulációk, szerepjátékok, felfedezéses tanulás stb.)  Konnektivizmus: Jellemezője a hálózat alapú tanulás. A konstruktivista módszereket ötvözi a hálózati együttműködéssel. (IKT eszközök)(virtuális egyetem, Second Life)


Letölteni ppt "Az oktatás és a könyvtárak. A tanulás fogalma az önfejlesztés útján járni A „tanulás” ismeretszerzést vagy a képességek fejlesztését, önképzést jelent."

Hasonló előadás


Google Hirdetések