Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet tevékenysége a hazai nyersanyag gazdálkodás és bányászat vonatkozásában Fancsik Tamás Nádor Annamária, Kovács Zsolt,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet tevékenysége a hazai nyersanyag gazdálkodás és bányászat vonatkozásában Fancsik Tamás Nádor Annamária, Kovács Zsolt,"— Előadás másolata:

1 A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet tevékenysége a hazai nyersanyag gazdálkodás és bányászat vonatkozásában Fancsik Tamás Nádor Annamária, Kovács Zsolt, Zilahi-Sebess László, Horváth Zoltán, Püspöki Zoltán, Török Kálmán, Gyuricza György Bányászat és Geotermia 2013, Egerszalók, November 7-8.

2 Paradigma váltás 2010 után: a nyersanyag-gazdálkodással,
bányászattal kapcsolatos földtani feladatok a jogszabályokban, az Intézet nevesítése egyes feladatokban, részvétel stratégia-alkotásban, külső megkeresések – szakértői elismertség Bt koncesszió egyéb CST Nemzeti Energiastratégia megvalósítását szolgáló cselekvési tervek sorában Ásványi Nyersanyag Készletgazdálkodási és Hasznosítási Cselekvési Terv (szénhidrogén, geotermia, szén, RFF+U, CCS és földgáz-tárolás – „potenciál-becslés”) Egyéb feladatok Nyersanyag nyilvántartás módszertana Szakmai háttéranyagok (pl. visszasajtolás) Külső megkeresések (pl. Borsodi-medence CCT) Bányatörvény módosítása, koncesszió Érzékenységi-terhelhetőségi vizsgálatok Terület kijelölések Geotermikus védőidom

3 A potenciál-becslések alapjai: intézeti tudásbázis, integrált értékelések
Szeizmikus medencemodell Medencealjzat Üledékes medencék Földtani rétegsor Szénhidrogénföldtani modell Medence süllyedéstörténet Földtani horizontok Előfordulások 3

4 A potenciál-becslések alapjai: alapkutatási eredmények beépülése + innováció
Geotermia: térfogati módszer: MBFH-MFGI 3D földtani térmodellből (1: ) + medenceüledékek tömörödési trendje alapján egyedileg becsült porozitás és átlagos hőmérséklet az egyes kőzet kategóriákra Pannon képződmények vízzel kitermelhető hőmennyisége (GJ/m2) Alaphegységi kőzetek hézagtérfogatának hőtartalma (GJ/m2)

5 Térinformatikai adatbázisok építése
Szénhidrogén-földtani adatbázis lelőhelyek pontos elhelyezkedése (kontúrokkal) fúrási adatbázis tartalma tárolókőzetekre vonatkozó információk kőzetfizikai paraméterek geokémiai paraméterek vagyonadatok telepenként mezőnként részmedencénként 5

6 Térinformatikai adatbázisok építése
Magyarország kőszénvagyona 10 szénmedence 248 bányaterület 7997 tömb >100 tulajdonság 19 tematikus térkép A Cselekvési terv háttéranyagaként 2012 során létrehoztuk az Állami Ásványvagyon Nyilvántartáshoz kapcsolódó térinformatikai hátteret. Az állomány 10 szénmedence 248 bányaterületét tartalmazza, melyek a mérlegben nyilvántartott 7997 készletszámítási tömb adatait tartalmazzák vagyon szerint súlyozott átlagok formájában.

7 Kőszén térinformatikai adatbázis
A több mint 100 tulajdonságból 19-et jelenítettünk meg tematikus térképek formájában. Ilyenek a teljesség igénye nélkül a vagyon mérete, a települési mélység, dőlés, bányabeli vízhozam adatok, a fekü és fedő viszonyok, a kitermelhető nyersanyag fűtőértéke, hamutartalma, kéntartalma, vagy a területre vonatkozó fúrássűrűség, ill. a természetvédelmi lefedettség.

8 Nyilvántartott vagyon adatok értékelése: regionális és lokális földtani adatbázisok értékelése, medence szintű rekonstrukciók Nógrádi szénmedence Mizserfa II. A mérlegben nyilvántartott vagyonadatok konkrét értékelésére vonatkozó szakmai kompetencia csak az alapadatokat tartalmazó (mélyfúrás, mélyfúrási geofizika, szeizmika, laboratóriumi vizsgálatok) regionális és lokális adatbázisokkal alapozható meg. MBFH együttműködések keretében Intézetünkben mindkettőre van több példa is. Regionális adatbázisokat és kapcsolódó medenceszintű rekonstrukciókat végzünk a Nógrádi és Borsodi (következő dia) medencékben, s mindkét medencében megkezdtük egy-egy kitüntetett terület teljeskörű adatbázisának létrehozását is.

9 Nyersanyag vagyon értékelések - szénhidrogének
Magyarország földtani- és kitermelhető szénhidrogénvagyona (2012. jan. 1.) értékelése (konvencionális) 2011-ig feltárt földtani vagyon: 728 millió tonna (MBFH, jan. 1.) Reménybeli hagyományos földtani vagyon: 638 millió tonna (MFGI, 2012) anyakőzetből elmigrált és csapdázódott, nem feltárt kőolaj és földgáz Feltételezetten feltárható: 638x2/3(?)= 425 millió tonna Reménybeli kitermelhető: 425x1/2(?)= 212 millió tonna Gazdaságosan kitermelhető: 212x1/2(?)= 106 millió tonna A következő évben gazdaságosan kitermelhető: 106x1/2(?)= kb. 50 millió tonna kőolaj egyenértékű (reménybeli) szénhidrogén 9

10 Nem-konvencionális földgázvagyon értékelése
Kérdéses: SZÉNHIDROGÉN GENERÁLÓDÁS VAGYONBECSLÉS KITERMELHETŐSÉG Összesen: 4116,8 milliárd m3 földtani 2387,8 milliárd m3 kitermelhető földgázvagyon Nyilvántartott nem-konvencionális kőolaj: millió tonna földtani, 25 millió tonna kitermelhető gázkondenzátum (A Makó-árok I. bányatelek vagyona P10 valószínűségű becsléssel szerepel) 10 10

11 Előzetes RFF készletbecslés és értékszámítás a magyarországi vörösiszapokra
elem Teljes átlag az összes mintából Készlet tonnában világpiaci ár 2013 október (USD/kg) készlet értéke (USD) kihozatal, HNO3-mal kezelve. A készlet értéke a jelenlegi legjobb kihozalt figyelembe véve (USD). Y 128.9 6444 60.0 0.96 La 195.5 9776.3 12.5 0.35 Ce 363.2 18161 14.0 0.29 Pr 43.2 2161.9 150.0 Nd 160.7 8035.1 97.0 0.52 Sm 31.3 1565.1 33.5 0.49 Eu 6.0 299.43 1350.0 0.53 Gd 26.3 1314.1 132.5 Tb 4.4 219.2 1100.0 0.46 Dy 24.2 1209.5 720.0 ΣRFF+Y 1020.1 51005 Összérték: Bár a legtöbb RFF értéke csökkent az utóbbi fél évben, a tavaly júliusi-augusztusi csúcs után, de az árak még mindig messze meghaladják a 2010-es szintet.

12 Korábbi prognosztikus
Új prognosztikus területek kijelölése: nemfémes szilárd ásványi nyersanyagok Új prognosztikus területek Korábbi prognosztikus terület Szabad terület fúrások Működő bánya földtan földtan Természetvédelmi korlátozás értékelése a prognosztikus területekkel összefüggésben Ezen az ábrán néhány részlet látható az új prognosztikus terület kijelölésből (fent), mely területek száma és mérete a növekvő megkutatottság és az egyre több információ figyelembe vételével növekszik. Lejjebb látható, hogy a prognosztikus területekre vonatkozó adatok és a különböző korlátozó tényezők, itt a természetvédelem is kezelhető térinformatikailag, illetve többlet adatok származtathatók. Védett Területek aránya: 33,1%

13 Koncesszió - Érzékenységi-terhelhetőségi vizsgálat
Cél: komplex szempontrendszer (környezet-, táj- és természetvédelmi, vízgazdálkodási és vízvédelmi, kulturális örökségvédelmi, termőföldvédelmi, közegészségügyi és egészségvédelmi, nemzetvédelmi, településrendezési, közlekedési, valamint ásványvagyon-gazdálkodási) alapján előzetes értékelés, korlátozó tényezők felmérése

14 Adatok, információk integrált értelmezése
területhasználat megkutatottsági térképek hőmérséklet térképek A vízgyűjtő-gazdálkodás, védett területek, felszíni és felszín alatti víztestek és állapotuk

15 Szénhidrogén és geotermikus koncessziós területek érzékenység-terhelhetőségi vizsgálati jelentéseinek készítése Szegedi-medence Battonya-Pusztaföldvár Nagylengyel-Nyugat Újléta Okány Becsehely Dráva Debrecen Derecske Dévaványa Karcag Mecsek-Nyugat Zala Monor Tisza Békéscsaba Zalalövő, Szilvágy, Körmend, Gödöllő, Jászberény, Nagykanizsa, Ferencszállás, Kecskemét, Gádoros, Battonya Sarkad Szolnok Ráckeve

16 Koncessziós területek összehasonlító értékelése
CH területek minősítési szempontjai: Területméret Megkutatottság Szénhidrogén vagyon Szénhidrogénföldtani adottságok Infrastruktúra

17 Egyéb feladatok A térinformatikai környezet mögött ott áll a mérleg némileg modernizált, MSAccess alapú nyilvántartása. Erre az adatbázisra alapozva, az érzékenység és terhelhetőségi tanulmányok készítése során összekovácsolódott szakértői csoport közreműködésével, bármelyik hazai szénmedencére vonatkozóan rövid határidő alatt készíthető el adott szempontok szerinti átvilágítás év augusztusában egy formálódó Japán - Magyar együttműködés elősegítése érdekében a Borsodi-medencére vonatkozóan készült részletes tanulmány. Ebben a vagyon bemutatása mellett a bányászati lehetőségekre vonatkozó mérlegadatok is feldolgozásra kerültek.

18 Adatszolgáltatás A bányászati tevékenységet tervező vállalkozó a Magyar Bányászati és Földtani Hivataltól kérheti az általa perspektivikusnak ítélt terület korábbi kutatása során létrejött földtani és geofizikai adatait adatszolgáltatási díj fejében. Az MFGI szakmai közreműködőként részt vesz az MBFH által biztosított geofizikai adatszolgáltatásban, figyelembe véve az adatok megismerhetőségét korlátozó mindenkori üzleti érdekeket is. Ez esetenként az adott területen kutatási-, vagy bányászati joggal rendelkező piaci szereplő által finanszírozott kutatási eredményeknek a kiadott adatszettekből való törlését (kitakarását) jelenti a bányatelek X, Y, Z koordinátáinak megfelelően.

19 Adatszolgáltatás Az elmúlt évek legfontosabb geofizikai adatszolgáltatásainak áttekintése: 2011. 67 fúrás geofizikai mérései LAS formátumban (szénkutató fúrások) 220 db 2D szeizmikus vonal feldolgozott migrált szelvénye SEG-Y formátumban 2012. 52 db gravitációs hálózati alappont adatai 1 fúrás geofizikai mérései LAS, LIS formátumban 3 db terület 3D szeizmikus adatai 381 db 2D szeizmikus vonal feldolgozott migrált szelvénye SEG-Y formátumban ig 16 fúrás geofizikai mérései LAS, LIS formátumban 45 db terület 3D szeizmikus adatai 985 db 2D szeizmikus vonal feldolgozott, migrált szelvénye SEG-Y formátumban Az utóbbi két évben megnövekedett adatigények a szénhidrogén- és geotermikus kutatásokra kiírt koncessziókhoz kapcsolódó előzetes várakozásokkal, illetve a kiírások közzétételével magyarázhatók.

20 Az MFGI szakmai közreműködőként részt vesz a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által biztosított geofizikai adatszolgáltatásban, figyelembe véve az adatok megismerhetőségét korlátozó mindenkori üzleti érdekeket is.

21 Ásványvagyon osztályozás harmonizációjának megalapozása nemzetközi szabványok alapján
Hazai ásványvagyon osztályozás áttekintése szilárd (szenek, nemfémes szilárd és ércek) és fluidum (szénhidrogén, geotermia, CO2 elhelyezés) A fontosabb ásványvagyon osztályozási szabványok (CRIRSCO, PERC: páneurópai, JORC: ausztrál-ázsiai) és az ENSZ keretrendszer (UNFC) elemzése Együttműködés az MBFH és a MFT Munkabizottságaival, konzultációk, ankétok Javaslattétel az Állami Ásványvagyon Nyilvántartás korszerűsítésére a nemzetközi szabványok és a szakmai konzultációk eredményeinek felhasználásával Az egyik kitüntetett projekt az MBFH-MFGI együttműködésében az ásványvagyon osztályozás és nyilvántartás korszerűsítését célozza. Az évtizedek óta húzódó feladat megvalósítható együttműködésben az MBFH-val, a hazai ásványvagyon osztályozás áttekintésével, szilárd és fluidum típusú nyersanyagok tekintetében egyaránt, a fontosabb ásványvagyon osztályozási szabványok és az ENSZ keretrendszer elemzésével, az MFT Munkabizottságaival konzultálva, majd ezután teszünk javaslatot az Állami Ásványvagyon Nyilvántartás korszerűsítésére.

22 UNFC – CRIRSCO – magyar rendszer összeegyeztetése
CRIRSCO (PERC, JORC) vagyon készlet UNFC – CRIRSCO – magyar rendszer összeegyeztetése Módosító tényezők UNFC tengelye: gazdasági, megvalósíthatóság, földtan Ásványvagyon osztályozási rendszerek kapcsolata UNFC CRIRSCO Magyar/orosz 111 Gazdaságos projekt Bizonyított készlet Ipari vagyon feltárt telepei 112 Valószínűsített készlet Ipari vagyon becsült telepei 221 Potenciálisan gazdaságos projekt Részletesen megkutatott vagyon A, B, C1 222 Felderített vagyon C1, C2 223 Következtetett vagyon D1 334 Kutatási projekt Kutatási eredmények - Itt az látható, hogy mindegyik ide vonatkozó kódot és szabványt és irányelvet lefordítottunk, hogy a könnyebben értelmezés mellett a hazai ásványvagyon osztályozással is össze tudjuk szakszerűen hasonlítani. Jobbra fent a CRIRSCO család ábrája látható, hogy hogyan lehet a vagyont készletté minősíteni a módosító tényezőkkel. Balra lent a UNFC háromtengelyű rendszere látható, jobbra lent pedig az említett rendszerek és a magyar osztályozás harmonizációs lehetősége.

23 UNFC Fluidum típusú ásványi nyersanyagok Szilárd ásványi nyersanyagok
SPE-PRMS rendszer CRIRSCO család (PERC, JORC kiegészítéssel) Szénhidrogének CO2 elhelyezés Geotermia Szenek Nemfémes szilárd Ércek A nyilvántartásban a P1 („bizonyított”) és a 2P („bizonyított” + „valószínűsíthető”) szerepelhet, (UNFC G tengely), A telep (bányaterületi szint) alapú nyilvántartás továbbvihető. ausztrál- kanadai rendszer ~ CRIRSCO „Geotermikus play” következtetett, fel derített, megkuta- tott geotermi- kus földtani vagyon Készlet: valószínű-sített, bizonyított A Pán-Európai PERC tagja (JORC kiegészítéssel ércek vonatkozásában) Definiáltak a különböző ásvány-vagyon és ásvány készletek - Vagyon adatok nyilvántartása Készlet a módosító tényezők figyelembe vételével, amire a vállalkozó ad nyilatkozatot A projektben év végéig teszünk javaslatot. Az más most is látszik, hogy sikerült megvalósítani külön a fluidum típusú és külön a szilárd ásványi nyersanyagokra az osztályozás és az ásványvagyon nyilvántartás számos kérdését, ami elősegíti a nyilvántartás korszerűsítését. A szénhidrogénekre és a CO2 elhelyezésre a Petróleum Geológusok Társaságának ajánlása, míg a szenek, nemfémes és ércek nyersanyagokra a CRIRSCO szabvány alkalmas, illetve a geotermiára javasolt ausztrál-kanadai rendszer a CRIRSCO-val hozható összefüggésbe. A CRIRSCO ásványvagyon osztályozási családon belül a pán-európai PERC képezi most a javaslat tárgyát, JORC kiegészítéssel ércek vonatkozásában, mert ott az érc készletet külön kihangsúlyozzák, s számos tengerentúli cég a JORC-ot használja. Ezeknek a szabványoknak az a lényegük, hogy a különböző vagyon típusokat ún. módosító tényezők (pl. jog, környezetvédelmi engedély, gazdaságosság, feldolgozás, stb.) figyelembe vételével minősítik készletté. Az ENSZ ásványvagyon osztályozási keretrendszere esernyőként teremt összhangot az említett rendszerek között.

24 Összefoglalás Energiastratégia – ÁCST
Nyersanyag potenciál – Ásványvagyon stratégia, nem fémes nyersanyagok és aggregátum potenciál Koncessziók előkészítése (geotermikus védőidom), adatszoba kialakítása Nyersanyagvagyon készletkategorizálás egységesítése Adatszolgáltatás Geodéziai feladatok Bányászati hulladék, alábányászott területek

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet tevékenysége a hazai nyersanyag gazdálkodás és bányászat vonatkozásában Fancsik Tamás Nádor Annamária, Kovács Zsolt,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések