Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet tevékenysége a hazai nyersanyag gazdálkodás és bányászat vonatkozásában Bányászat és Geotermia 2013, Egerszalók,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet tevékenysége a hazai nyersanyag gazdálkodás és bányászat vonatkozásában Bányászat és Geotermia 2013, Egerszalók,"— Előadás másolata:

1 A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet tevékenysége a hazai nyersanyag gazdálkodás és bányászat vonatkozásában Bányászat és Geotermia 2013, Egerszalók, November 7-8. Fancsik Tamás Nádor Annamária, Kovács Zsolt, Zilahi-Sebess László, Horváth Zoltán, Püspöki Zoltán, Török Kálmán, Gyuricza György

2 Bányatörvény módosítása, koncesszió  Érzékenységi-terhelhetőségi vizsgálatok  Terület kijelölések  Geotermikus védőidom Paradigma váltás 2010 után: a nyersanyag-gazdálkodással, bányászattal kapcsolatos földtani feladatok a jogszabályokban, az Intézet nevesítése egyes feladatokban, részvétel stratégia- alkotásban, külső megkeresések – szakértői elismertség Bt koncesszió egyéb CST Nemzeti Energiastratégia megvalósítását szolgáló cselekvési tervek sorában Ásványi Nyersanyag Készletgazdálkodási és Hasznosítási Cselekvési Terv (szénhidrogén, geotermia, szén, RFF+U, CCS és földgáz-tárolás – „potenciál-becslés”) Egyéb feladatok  Nyersanyag nyilvántartás módszertana  Szakmai háttéranyagok (pl. visszasajtolás)  Külső megkeresések (pl. Borsodi-medence CCT)

3 A potenciál-becslések alapjai: intézeti tudásbázis, integrált értékelések Medencealjzat Üledékes medencék Szeizmikus medencemodell Földtani rétegsor Szénhidrogénföldtani modell Medence süllyedéstörténet Földtani horizontok Előfordulások

4 Geotermia: térfogati módszer: MBFH-MFGI 3D földtani térmodellből (1:500 000) + medenceüledékek tömörödési trendje alapján egyedileg becsült porozitás és átlagos hőmérséklet az egyes kőzet kategóriákra A potenciál-becslések alapjai: alapkutatási eredmények beépülése + innováció Pannon képződmények vízzel kitermelhető hőmennyisége (GJ/m 2 ) Alaphegységi kőzetek hézagtérfogatának hőtartalma (GJ/m 2 )

5  lelőhelyek pontos elhelyezkedése (kontúrokkal)  fúrási adatbázis tartalma  tárolókőzetekre vonatkozó információk  kőzetfizikai paraméterek  geokémiai paraméterek  vagyonadatok  telepenként  mezőnként  részmedencénként Térinformatikai adatbázisok építése Szénhidrogén-földtani adatbázis

6 Magyarország kőszénvagyona 10 szénmedence 248 bányaterület 7997 tömb >100 tulajdonság 19 tematikus térkép Térinformatikai adatbázisok építése

7 Kőszén térinformatikai adatbázis

8 Mizserfa II. Nyilvántartott vagyon adatok értékelése: regionális és lokális földtani adatbázisok értékelése, medence szintű rekonstrukciók Nógrádi szénmedence

9 2011-ig feltárt földtani vagyon: 728 millió tonna (MBFH, 2012. jan. 1.) Reménybeli hagyományos földtani vagyon: 638 millió tonna (MFGI, 2012) anyakőzetből elmigrált és csapdázódott, nem feltárt kőolaj és földgáz Feltételezetten feltárható: 638x2/3(?)= 425 millió tonna Reménybeli kitermelhető: 425x1/2(?)= 212 millió tonna Gazdaságosan kitermelhető: 212x1/2(?)= 106 millió tonna A következő 20-30 évben gazdaságosan kitermelhető: 106x1/2(?)= kb. 50 millió tonna kőolaj egyenértékű (reménybeli) szénhidrogén Nyersanyag vagyon értékelések - szénhidrogének Magyarország földtani- és kitermelhető szénhidrogénvagyona (2012. jan. 1.) értékelése (konvencionális)

10 Nem-konvencionális földgázvagyon értékelése Összesen: 4116,8 milliárd m 3 földtani 2387,8 milliárd m 3 kitermelhető földgázvagyon Nyilvántartott nem-konvencionális kőolaj: 419 millió tonna földtani, 25 millió tonna kitermelhető gázkondenzátum (A Makó-árok I. bányatelek vagyona P10 valószínűségű becsléssel szerepel) Kérdéses:  SZÉNHIDROGÉN GENERÁLÓDÁS  VAGYONBECSLÉS  KITERMELHETŐSÉG

11 Előzetes RFF készletbecslés és értékszámítás a magyarországi vörösiszapokra Bár a legtöbb RFF értéke csökkent az utóbbi fél évben, a tavaly júliusi-augusztusi csúcs után, de az árak még mindig messze meghaladják a 2010-es szintet. elem Teljes átlag az összes mintából K é szlet tonn á ban világpiaci ár 2013 október (USD/kg) készlet értéke (USD) kihozatal, HNO 3- mal kezelve. A készlet értéke a jelenlegi legjobb kihozalt figyelembe véve (USD). Y128.9644460.0386 637 0140.96371 171 534 La195.59776.312.5122 204 2880.3542 771 501 Ce363.21816114.0254 250 8000.2973 732 732 Pr43.22161.9150.0324 278 7470.35113 497 562 Nd160.78035.197.0779 400 9780.52405 288 508 Sm31.31565.133.552 431 5890.4925 691 479 Eu6.0299.431350.0404 236 1660.53214 245 168 Gd26.31314.1132.5174 120 7430.4985 319 164 Tb4.4219.21100.0241 124 5820.46110 917 308 Dy24.21209.5720.0870 864 7560.52452 849 673 ΣRFF+Y1020.151005 Ö ssz é rt é k: 3 609 549 663 1 895 484 628

12 földtan Korábbi prognosztikus terület földtan Szabad terület Működő bánya fúrások Új prognosztikus területek kijelölése: nemfémes szilárd ásványi nyersanyagok Természetvédelmi korlátozás értékelése a prognosztikus területekkel összefüggésben Új prognosztikus területek Védett Területek aránya: 33,1%

13 Koncesszió - Érzékenységi-terhelhetőségi vizsgálat Cél: komplex szempontrendszer (környezet-, táj- és természetvédelmi, vízgazdálkodási és vízvédelmi, kulturális örökségvédelmi, termőföldvédelmi, közegészségügyi és egészségvédelmi, nemzetvédelmi, településrendezési, közlekedési, valamint ásványvagyon-gazdálkodási) alapján előzetes értékelés, korlátozó tényezők felmérése

14 területhasználat megkutatottsági térképek A vízgyűjtő-gazdálkodás, védett területek, felszíni és felszín alatti víztestek és állapotuk hőmérséklet térképek Adatok, információk integrált értelmezése

15 Szénhidrogén és geotermikus koncessziós területek érzékenység- terhelhetőségi vizsgálati jelentéseinek készítése  Szegedi-medence  Battonya-Pusztaföldvár  Nagylengyel-Nyugat  Újléta  Okány  Becsehely  Dráva  Debrecen  Derecske  Dévaványa  Karcag  Mecsek-Nyugat  Zala  Monor  Tisza  Békéscsaba  Zalalövő,  Szilvágy,  Körmend,  Gödöllő,  Jászberény,  Nagykanizsa,  Ferencszállás,  Kecskemét,  Gádoros,  Battonya  Sarkad  Szolnok  Ráckeve

16 Koncessziós területek összehasonlító értékelése CH területek minősítési szempontjai: •Területméret •Megkutatottság •Szénhidrogén vagyon •Szénhidrogénföldtani adottságok •Infrastruktúra

17 Egyéb feladatok

18 Adatszolgáltatás • A bányászati tevékenységet tervező vállalkozó a Magyar Bányászati és Földtani Hivataltól kérheti az általa perspektivikusnak ítélt terület korábbi kutatása során létrejött földtani és geofizikai adatait adatszolgáltatási díj fejében. • Az MFGI szakmai közreműködőként részt vesz az MBFH által biztosított geofizikai adatszolgáltatásban, figyelembe véve az adatok megismerhetőségét korlátozó mindenkori üzleti érdekeket is. Ez esetenként az adott területen kutatási-, vagy bányászati joggal rendelkező piaci szereplő által finanszírozott kutatási eredményeknek a kiadott adatszettekből való törlését (kitakarását) jelenti a bányatelek X, Y, Z koordinátáinak megfelelően.

19 Adatszolgáltatás Az elmúlt évek legfontosabb geofizikai adatszolgáltatásainak áttekintése: 2011. • 67 fúrás geofizikai mérései LAS formátumban (szénkutató fúrások) • 220 db 2D szeizmikus vonal feldolgozott migrált szelvénye SEG-Y formátumban 2012. • 52 db gravitációs hálózati alappont adatai • 1 fúrás geofizikai mérései LAS, LIS formátumban • 3 db terület 3D szeizmikus adatai • 381 db 2D szeizmikus vonal feldolgozott migrált szelvénye SEG-Y formátumban 2013. 10.31-ig • 16 fúrás geofizikai mérései LAS, LIS formátumban • 45 db terület 3D szeizmikus adatai • 985 db 2D szeizmikus vonal feldolgozott, migrált szelvénye SEG-Y formátumban Az utóbbi két évben megnövekedett adatigények a szénhidrogén- és geotermikus kutatásokra kiírt koncessziókhoz kapcsolódó előzetes várakozásokkal, illetve a kiírások közzétételével magyarázhatók.

20 Az MFGI szakmai közreműködőként részt vesz a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által biztosított geofizikai adatszolgáltatásban, figyelembe véve az adatok megismerhetőségét korlátozó mindenkori üzleti érdekeket is.

21 Ásványvagyon osztályozás harmonizációjának megalapozása nemzetközi szabványok alapján  Hazai ásványvagyon osztályozás áttekintése szilárd (szenek, nemfémes szilárd és ércek) és fluidum (szénhidrogén, geotermia, CO2 elhelyezés)  A fontosabb ásványvagyon osztályozási szabványok (CRIRSCO, PERC: páneurópai, JORC: ausztrál-ázsiai) és az ENSZ keretrendszer (UNFC) elemzése  Együttműködés az MBFH és a MFT Munkabizottságaival, konzultációk, ankétok  Javaslattétel az Állami Ásványvagyon Nyilvántartás korszerűsítésére a nemzetközi szabványok és a szakmai konzultációk eredményeinek felhasználásával

22 UNFC – CRIRSCO – magyar rendszer összeegyeztetése UNFCCRIRSCOMagyar/orosz 111 Gazdaságos projekt Bizonyított készlet Ipari vagyon feltárt telepei 112 Valószínűsített készlet Ipari vagyon becsült telepei 221 Potenciálisan gazdaságos projekt Részletesen megkutatott vagyon A, B, C1 222Felderített vagyonC1, C2 223 Következtetett vagyon D1 334 Kutatási projekt Kutatási eredmények - vagyon készlet Módosító tényezők UNFC 2009 3 tengelye: gazdasági, megvalósíthatóság, földtan Ásványvagyon osztályozási rendszerek kapcsolata CRIRSCO ( PERC, JORC)

23 CRIRSCO család (PERC, JORC kiegészítéssel)SPE-PRMS rendszer Szilárd ásványi nyersanyagok Fluidum típusú ásványi nyersanyagok CO2 elhelyezés GeotermiaSzénhidrogének A nyilvántartásban a P1 („bizonyított”) és a 2P („bizonyított” + „valószínűsíthető”) szerepelhet, (UNFC G tengely), A telep (bányaterületi szint) alapú nyilvántartás továbbvihető. ausztrál- kanadai rendszer ~ CRIRSCO „Geotermikus play” következtetett, fel derített, megkuta- tott geotermi- kus földtani vagyon Készlet: valószínű-sített, bizonyított Szenek Nemfémes szilárd Ércek A Pán-Európai PERC tagja (JORC kiegészítéssel ércek vonatkozásában) - Definiáltak a különböző ásvány- vagyon és ásvány készletek - Vagyon adatok nyilvántartása - Készlet a módosító tényezők figyelembe vételével, amire a vállalkozó ad nyilatkozatot UNFC

24 Összefoglalás • Energiastratégia – ÁCST • Nyersanyag potenciál – Ásványvagyon stratégia, nem fémes nyersanyagok és aggregátum potenciál • Koncessziók előkészítése (geotermikus védőidom), adatszoba kialakítása • Nyersanyagvagyon készletkategorizálás egységesítése • Adatszolgáltatás • Geodéziai feladatok • Bányászati hulladék, alábányászott területek

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet tevékenysége a hazai nyersanyag gazdálkodás és bányászat vonatkozásában Bányászat és Geotermia 2013, Egerszalók,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések