Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hazai primer energiaforrások jövőbeni kihasználásnak lehetőségei Versenyképes-e a magyar energetika a változó környezetben? Hogyan tovább Magyarország.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hazai primer energiaforrások jövőbeni kihasználásnak lehetőségei Versenyképes-e a magyar energetika a változó környezetben? Hogyan tovább Magyarország."— Előadás másolata:

1 Hazai primer energiaforrások jövőbeni kihasználásnak lehetőségei Versenyképes-e a magyar energetika a változó környezetben? Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban? Előadás és üléssorozat, Budapest, 2013. november 12. Fancsik Tamás Nádor Annamária, Püspöki Zoltán, Kovács Zsolt, Zilahi-Sebess László, Török Kálmán

2 Tartalom  Célkitűzések és realitás: nemzetközi kitekintés  Magyarország energetikai helyzetképe  Nemzeti Energiastratégia  Ásványvagyon-hasznosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési Terv  Példák a hazai készletekre és a reális jövőbeli kihasználási lehetőségekre:  szén  szénhidrogének  geotermia  Bányászati koncesszió: egy új korszak?

3 Globális primerenergia felhasználás 2050-ig (SHELL előrejelzés) Célkitűzések és realitás Nemzetközi célkitűzések és háttere:  Félelem a fosszilis nyersanyag készletek kimerülésétől, az egyenlőtlen földrajzi eloszlásból adódó ellátás-biztonsági kockázatok  Klíma- és energiapolitika összekapcsolása: CO 2 kibocsátás-mentes gazdaság jövőképe (megújulók részarányának növelése) Realitás: Az energiahordozó struktúra lényegesen nem változik globális szinten 2050-ig (sőt: szén részarányénak növekedése!) A földi átlaghőmérséklet emelkedés a növekvő antropogén CO2 kibocsátás hatására (IPCC előrejelzés)

4 Belső primer energiafogyasztás 2010, 1766 Mtoe Belső primer energiafogyasztás 2030, 1807 Mtoe A komoly ÜHG csökkentési tervekkel rendelkező EU-ban is lassú a primer energiamix átrendeződése  2030-ra a megújuló részarány csupán megduplázódik és a fosszilis energiahordozók dominánsak maradnak (70%)  Villamos-energia igény és energia-import függőség növekedése prognosztizálható Forrás: IEA

5 EU klíma- és energiapolitikája: 2020-ra 20%-os ÜHG kibocsátás csökkentés Magyarország: 1990-hez viszonyítva 33%-os ÜHG kibocsátás csökkenés EU viszonylatban alacsony CO 2 kibocsátó ország vagyunk! → kedvező a hazai bányászat szempontjából

6 Orosz import 20 billion m 3/ y Európai piacokról 4,5 billion m 3 /y Teljes felhasználás: 12 billion m 3 /y Saját termelés: 1,8-2,0 billion m 3 /y 4,1 bn m 3 /yr 4,5 bn m 3 /yr 6,5 bn m 3 /yr Magyarország energetikai helyzetképe Örökség: primer energiaellátás a Szovjetunióból érkező olcsó energiára épült → magas import kitettség (fosszilis energiahordozók 62%-a, földgáz 82%-a import) • Saját fosszilis energiakészletek korlátozott hasznosítása • Elavult, alacsony hatásfokú, zömében szén- és gáztüzelésű erőműpark • Rossz hőszigetelésű, pazarló energiafelhasználású épületek • Lassan növekvő megújuló energiaforrás részesedés (2012 - 9,3%)

7 „Atom – Szén – Zöld” forgatókönyv •A biztonságos atomenergia és az erre épülő közlekedési elektrifikáció alkalmazása •A hazai szén-, lignit - és szénhidrogén-vagyon környezetbarát felhasználása (tiszta szén és CCS technológiák) •A hazai megújuló energiaforrás részesedésének növelése (NCST) •Az energiatakarékosság és energiahatékonyság fokozása •Az európai energia infrastruktúrához való kapcsolódás Nemzeti Energiastratégia 77 / 2011. (X.14.) OGY határozat

8 Ásványvagyon-hasznosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési Terv Hazai ásványvagyon potenciál felmérése: Hazánk fosszilis energia- hordozókban nem szegény ország. Szén- és lignitkészletünk, a nem- konvencionális szénhidrogén tartalékaink, valamint a geotermális potenciálunk növekvő hasznosítása hosszú távon is jelentősen növelheti hazánk ellátásbiztonságát és lényegesen csökkentheti import függőségünket. Intézkedések: •Meg kell vizsgálni az állami részvétel lehetőségeit és mértékét a bányászat fejlesztésében. •Bővíteni kell a bányászati koncessziók lehetőségét: folytatni és gyorsítani kell a koncessziós pályázatok kiírását. •Elő kell segíteni a bányászati, illetve ipari meddőanyagok és másodlagos nyersanyagok hasznosítását.

9 A potenciál-becslések alapjai: a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet tudásbázisa, integrált értékeléseket megalapozó országos modellek, adatbázisok Medencealjzat Üledékes medencék Szeizmikus medencemodell Földtani rétegsor Szénhidrogénföldtani modell Medence süllyedéstörténet Földtani horizontok Előfordulások

10 A szénfelhasználás „dilemmája”: Energetika vs. Vegyipar Korszerű energetikai (erőműi) felhasználás bővítése Kombinált energetikai és vegyipari széntechnológiák bevezetése A Calamites Kft. folyamatmodellje a Mecseki feketekőszén korszerű hasznosítására NEDO (Japán) projekt elképzelés a Borsodi barnaszén elgázosítására vonatkozóan Erőműhatásfok növelése Technológia Hatás- fok max. kapacitás Beruházási ktsg.Felár Porszéntüzelés - 550 C o 38%>1000 MW1300 €/kW Porszéntüzelés - 650 C o 44%>1000 MW 40% Porszéntüzelés - 720 C o 48%>1000 MW 100% Fluidágy (oxyfuel)48%460 MW1900-2300 €/kW40% ICGGT (szénelgázosítás + gázturbina)60%300 MW3000 €/kW100%

11 A hazai szénbányászat feltételeinek megteremtése Nyilvántartások és meglevő adatbázisok korszerűsítése Alapadatok Statisztikák - kimutatások Bányanyitások elősegítése Bányatervezések serkentése (Szakmai koordináció) Befektetői biztonság növelése (környezetvédelmi konszenzus) A hazai szénfelhasználás projektek rendszerbe illesztése (foglalkoztatás, ellátásbiztonság, régiófejlesztés, iparűzés) Ami már megkezdődött… Ahol még sok a lehetőség… MFGI-MBFH

12 Szénhidrogének Magyarországon Szénhidrogén lelőhelyek Szénhidrogén részmedencék A kutatófúrások száma a privatizációt követően jelentősen lecsökkent

13 •2011-ig feltárt földtani vagyon: 728 millió tonna (MBFH, 2012. jan. 1.) •Reménybeli hagyományos földtani vagyon: 638 millió tonna (MFGI, 2012) •Feltételezetten feltárható: 638x2/3(?)= 425 millió tonna •Reménybeli kitermelhető: 425x1/2(?)= 212 millió tonna •Gazdaságosan kitermelhető: 212x1/2(?)= 106 millió tonna •A következő 20-30 évben gazdaságosan kitermelhető: 106x1/2(?)= kb. 50 millió tonna kőolaj egyenértékű (reménybeli) szénhidrogén Magyarország földtani- és kitermelhető konvencionális szénhidrogén vagyona (2012. jan. 1.) Forrás: MBFH Ásványvagyon nyilvántartás, 2012. január 1-i állapot

14 A jövő (?) - nem-konvencionális szénhidrogének A nem konvencionális szénhidrogén előfordulás nagy területre kiterjedő szénhidrogén felhalmozódást alkot, amely jellemzően nem áll hidrodinamikai hatások alatt (folyamatos kifejlődésű előfordulás). Az ilyen felhalmozódások egyedi eljárásokkal termelhetőek ki, a nyersanyag az értékesítést megelőzően jelentős feldolgozást igényelhet.

15 Nem-konvencionális földgázvagyon értékelése Összesen: 4116,8 milliárd m 3 földtani 2387,8 milliárd m 3 kitermelhető földgázvagyon Nyilvántartott nem-konvencionális kőolaj: 419 millió tonna földtani, 25 millió tonna kitermelhető gázkondenzátum Kérdéses:  SZÉNHIDROGÉN GENERÁLÓDÁS  VAGYONBECSLÉS  KITERMELHETŐSÉG

16 Kedvező földtani adottságok a Pannon medence kialakulása következtében (10-12 My) Földi hőáram: 100 mW/m 2 Geotermikus gradiens: 45 °C/km Geotermia: valóban „nagyhatalom” vagyunk Európában? A hőmérséklet a felszín alatt már 1500 m mélyen is 80-100 °C, 2500 m alatt pedig gyakran meghaladja a 120 °C-ot

17 kivett termálvíz (2011) 68,5 millió m 3, 695,48 MWt/10 255TJ/év  mezőgazdaság: 9,34 millió m 3, 241,84 MWt /2800 TJ/év)  fűtés: 6,76 millió m 3, 132,97 MWt /1350 TJ/év)  balneológia: 36,8 millió m 3 265 MWt /5285 TJ/év) - 249 kút  egyéb (ivóvíz!): 14,1 millió m 3 47,37 MWt /650 TJ/év Jelenlegi hasznosítás 30-50 ° C 50-70 ° C 70-90 ° C 90 °C < ~1300 termálkút (>30 °C) 595 működő kút (2011) …szabályozási környeze t 1.ivóvíz, közegegészségügy 2.gyógyászati 3.állatitatás 4.természetvédelem 5.gazdasági ENERGETIKAI 6.egyéb Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény: vízigények kielégítési sorrendje: Nádor et al., 2013  többszörös adóztatás: bányajáradék ÉS vízkészlet járulék  szennyvíz-bírság: balneológiai - magasabb határértékek

18 Fő akadályokPénzügyi ösztönzők Magas kezdeti költségekközvetlen támogatás kedvező kamatozású kölcsönök Földtani kockázatkockázati alapok, kockázat-biztosítás Hosszú megtérülés Magas beruházási költségberuházási támogatás, kedvező kamatozású kölcsönök Alacsony haszonzöldáram átvételi ár zöldhő átvételi ár adókedvezmények Beruházási környezet bizonytalansága gyorsan változó jogszabályi környezet hosszútávú garancia hiánya zöldáram és zöldhő átvételi árakra hosszútávú garancia hiánya kitermelési jogokra (- koncesszió 35 év) olcsó fosszilis energiahordozó árak A geotermia támogatás nélkül nem versenyképes

19 Bányászati koncesszió – kiszámítható környezet a kutatás- kitermelésre: szénhidrogének, geotermikus energia (-2500 m), szénhez kötött metán, szén, ércek (bauxit és ritkaföldfémek is)  Szegedi-medence  Battonya-Pusztaföldvár  Nagylengyel-Nyugat  Újléta  Okány  Becsehely  Dráva  Debrecen  Derecske  Dévaványa  Karcag  Mecsek-Ny  Zala  Monor  Tisza  Békéscsaba  Zalalövő  Szilvágy  Körmend  Gödöllő  Jászberény  Nagykanizsa  Ferencszállás  Kecskemét  Gádoros  Battonya  Sarkad  Szolnok  Ráckeve 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 103/2011 (VI.29.) Korm. Rendelet az érzékenységi-terhelhetőségi vizsgálatokról Szénhidrogének Geotermia Első pályázati felhívások beadási határideje: 2013. november 15.

20 Az MFGI szakmai közreműködőként részt vesz a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által biztosított geofizikai adatszolgáltatásban, figyelembe véve az adatok megismerhetőségét korlátozó mindenkori üzleti érdekeket is.

21 Összefoglalás  Az integrált klíma- és energiapolitikai célkitűzések ellenére az energiahordozó struktúra lényegesen nem változik globális szinten 2050-ig: a fosszilis energiahordozók uralkodóak maradnak az energiamixben.  Hazánk európai szinten alacsony CO 2 kibocsátású ország, fosszilis energia-hordozókban nem szegény (szén- és lignit, nem-konvencionális szénhidrogének). Ezek, valamint a geotermikus potenciál növekvő hasznosítása hosszú távon is jelentősen növelheti hazánk ellátásbiztonságát és csökkentheti import függőségünket (Energia Stratégia).  A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet az Ásványvagyon-hasznosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési Tervben számszerűsítette a készleteket, elemezte a reális kitermelés földtani lehetőségeit.  A beinduló bányászati koncessziók kiszámítható környezetet teremtenek a stratégiai nyersanyagok kutatására, kitermelésére.

22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Hazai primer energiaforrások jövőbeni kihasználásnak lehetőségei Versenyképes-e a magyar energetika a változó környezetben? Hogyan tovább Magyarország."

Hasonló előadás


Google Hirdetések