Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogyan vigyük be a valóságot a biológia és a kémia tanításába? Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Dr. Kovácsné Dr.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogyan vigyük be a valóságot a biológia és a kémia tanításába? Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Dr. Kovácsné Dr."— Előadás másolata:

1

2 Hogyan vigyük be a valóságot a biológia és a kémia tanításába? Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Dr. Kovácsné Dr. Csányi Csilla meghívására Arany János Gimnázium 2010. március 24. Oláh Zsuzsa

3

4

5 20 év telt el a rendszerváltás óta NAT 1995, NAT 2003 kétszintű érettségi 2005 kerettantervek, kulcskompetenciák PISA-mérések, országos kompetenciamérések a tantárgyak óraszáma csökkent, nyelv, IKT kell a tanárok óraszáma nőtt, a szülőké csökkent

6 László Ervin

7 Jacques Delors, Hankiss Elemér: Alternatív jövők Diadalmas piacok Száz virág Kölcsönös felelősségek Alkotó társadalmak Zaklatott szomszédságok Alvajárás

8 Richard Dawkins: Evolúciósan stabil stratégia (ESS) 50 pont a győzelem, 0 pont a vereség, -100 pont a súlyos sebesülés,- 10 pont az időpocsékolás galamb-galambhéja-héja 50 pont a győztesnek -10 pont az idővesztésért -100 pont a súlyos sérülésért átlagosan +15 pontátlagosan -25 pont galambok és 1 héjahéják és 1 galamb 1 héja nyeresége +501 galamb nyeresége 0 pont (mindig veszít, de nem sérül) ESS galamb : héja = 5 : 7

9 Az oktatással kapcsolatos társadalmi elvárások régen: ma: írás, olvasás, számolásírás, olvasás, számolás, idegen nyelv, szám.tech. tények, adatok, szabályok képességek, kompetenciák a tudásátadás egyszeri élethosszig tartó tanulás homogén csoportokban heterogén csoportokban frontális módszerrelváltozatos módszerekkel

10 Az iskola kudarcai a gyerekek, a szülők, a tanárok kudarcai. Nem butább a gyerek, nem felkészületlenebb a pedagógus, csak változik a világ.

11 „ Hajt az idő gyorsan - rendes útján eljár - Ha felülünk, felvesz, ha maradunk, nem vár. ” (Arany János)

12 MIT?a cél HOGYAN? a mód tanítástananyag képességfejlesztésmódszertan neveléserkölcs érdekesenszemélyiség

13 TANANYAG megszabja a kerettanterv, az érettségi követelmény, a vizsgák, a versenyek tanulmányaink, tanítási gyakorlatunk véleményünk arról, hogy a gyereknek mi szükséges amit a szakma újonnan felfedez

14 Új ismeretek új vizsgálómódszerek: CT, MRI rendszertan új orvosi lehetőségek: mesterséges megtermékenyítés plasztikai sebészet csontpótlások a struktúrát (fiókokat) ki kell alakítani, hogy legyen hova tenni a leendő újat!

15 A tudást mindenki csak saját maga tudja megszerezni! „A tanítás csak «bifláztató oktatás», ha fiataljainkat kész halkonzervvel akarjuk etetni, ahelyett, hogy megtanítanánk nekik a sikeres halászás fortélyait.” (Koch Sándor)

16 MIT?a cél HOGYAN? a mód tanítástananyag képességfejlesztésmódszertan nevelésszemélyiség érdekesenstílus

17 Kulcskompetenciák tudás – képesség – attitűd (TKA) helyett attitűd – képesség – tudás (AKT) A kompetencia ismeretek és attitűdök összessége, amely a tanulás képességét és módszereit is tartalmazza. • anyanyelvi, idegen nyelvi, IKT • matematikai • természettudományi és technológiai • kulturális tudatosság • tanulási képességek (metatudás) • személyközi és állampolgári (szociális)

18 Konstruktív pedagógia Nahalka István: a Földről alkotott kép fejlődése a tévképzetek feltárása

19 Az ismeretek, fogalmak kialakítása Ismeretrendszer: fogalmi hálózat a pontok száma és a kapcsolatok gazdagsága jellemzi (Ha gyenge a kapcsolat - nem idézhető fel az ismeret.) Tanulás: a fogalmi háló gazdagodása, új kapcsolatok kialakulása. Lépései: a fogalom kialakítása (definíció) a kapcsolatok kialakítása (hálóépítés) a kapcsolatok begyakorlása (ismétlés) Maradandó ismeret = képességjellegűvé válik.

20 Tanulásszervezési formák OKI PTK obszervációs kutatás (2001. Kerber Zoltán és munkatársai) A minta nagysága: 2185 pedagógus

21 előnyea leggyorsabb olcsó az együttes haladás illúzióját kelti ezt tapasztaltuk mi is diákként a tanár a főszereplő kényelmes hátrányaa gyerek unatkozik, rendetlenkedik azoknak jó, akik akarnak és tudnak haladni Frontális módszer

22 gondolkodtatás, problémamegoldás, ahá-élmény (PBL: problémaalapú tanulás, nem alkalmazás!) ebben a magyarok jók (angol: elmélet, francia: fogalmak, német: adat) a problémaérzékenység célirányosan megszűrt és csoportosított tényekkel és fogalmakkal fejleszthető jól a gondolkodási típus ismert-e a probléma ismert-e a megoldás menete ismert-e a megoldás reproduktív ++– produktív +–– stratégiai ––– Problémamegoldás

23 A tanulók tanulási stílusai Konvergáló: erőssége, ahol csupán egyetlen válasz van Divergáló: a konkrét helyzetet számos nézőpontból szemléli Asszimiláló: fő ereje az elméleti modellek kidolgozása Akkomodátor: akkor tűnik ki, amikor az elmélet és a terv nem vág egybe a tényekkel, rugalmasan alkalmazkodik Aktivista: a gyors ütemű és sok különböző tevékenység Reflektáló: jó az adatgyűjtésben, alapos az elemzésben, megfontolt a következtetéseiben Teorista: szereti a koncepciókat, a modelleket, a teóriákat, a rendszereket Pragmatista: a felmerült téma és a saját pozíciója közötti kapcsolatot keresi Kojanitz 2006

24 Aktív tanulás – ez a jövő valósága! a tanulók maguk alakíthassák saját tanulásukat, bizonyos esetekben dönthessenek arról, hogy mit és hogyan akarnak tanulni érdeklődésüknek és ambícióiknak megfelelően határozzák meg a tanulási céljaikat hátrányaikevesebb ismeretet lehet így feldolgozni a felkészülés időigényesebb nagy tanulócsoport esetén nehezebb nincsenek meg hozzá a megfelelő eszközök kockázatos Kojanitz 2006

25 Együttműködés A csoportmunkát irányítani és koordinálni A megfelelő munkahelyeket kialakítani A tanuláshoz szükséges ismeretforrásokat megadni Gyakoroltatással megtanítani a tanulókat az együttműködésre Lehetőséget teremteni arra, hogy a tanulók megbeszélhessék és megvitathassák egymással a véleményüket, megoldásaikat Lehetőséget adni arra, hogy a tanulók az osztálytermen és az iskola falain kívül is kapcsolatba kerülhessenek másokkal Kojanitz, 2006

26 előnyefejleszti a gondolkodást alakítja a közösséget árnyalja a személyek közötti kapcsolatot formálja a tanulók attitűdjét javítja a kommunikációs készséget hátránya időigényes témájatananyaghoz kötött vagy aktuális feltételelogikai: egymás érveire reagáljanak morális: csak igaznak gondoltat mondják intellektuális: nyitottak legyenek a másikra a tanár szerepe a vitában valós problémát generáljon őrködjön a megfelelő stíluson keveset szerepeljen véleményt csak indokolt esetben nyilvánítson Vita

27 előnyemotiváló élményszerű életközelbe hozza a jelenségeket fejleszti az empátiát hátrányaelőkészítése időigényes lebonyolítása időigényes formáiországgyűlés, közmeghallgatás, lakossági fórum, per, családi szituáció, reklám, média, animizmus a szituáció vázolása a szerepek elosztása az adatgyűjtés segítése szerepet is vállalhat A végén kérjen kompromisszumot! a tanár feladata a szerepjátékban a szituáció vázolása a szerepek elosztása az adatgyűjtés segítése szerepet is vállalhat A végén kérjen kompromisszumot! Szerepjáték

28 totó, fajfelismerés keresztrejtvény tudáskártyák pl. fogalmak tanulására, táblázatok cellái táblajátékok előre elkészített táblával vagy kérdéssorokkal táblás amőba lehet előre kérdéssor, de a tanár is kérdezhet Játékok 12345 A B C D E

29 a kísérlet motiváló az egyszerű kísérlet is kísérlet egy kísérlet többször is előkerülhet minél több mozzanatot végezzen a gyerek egyszerű, könnyen kivitelezhető, nem eszközigényes kísérletek (csempe-, cseppreakciók) a háztartásban előforduló anyagok használata otthoni tanulói megfigyelések, vizsgálatok más tantárgyakkal közös projektmunka Kísérlet

30 szövegtorpedó  értem, tudom ! értem, de új, tanulandó ? nem értem, rá kell kérdezni, utána kell nézni PQRST-technika preview = áttekintés question = kérdések megfogalmazása read = elolvasás, megtanulás self-recitation = felmondás test = ellenőrzés Tanulássegítők

31 Alkalmazások  Táblázatok, hajtogatások  Felosztások (fagráfok )  Folyamatábrák (folyamatláncok)  Halmazokba csoportosítások (Venn-diagramok)  Evolúciós „lépcsők” (sorozatok)  Felsorolások  Rész-egész kapcsolat ábrázolása  Pókháló ábra  Hálózatok Nagy Lászlóné, Szeged

32  Szóeredet-magyarázat, gyűjtés (pl. bio-)  Idővonal (pl. tudósok kora, életútja)  Albumkészítés, képregény, tabló  Videofelvétel (pl. állat viselkedése)  Interjú (pl. akvaristával)  Modellezés (pl. ökoszisztéma), szimuláció (pl. genetika)  Portfólió (pl. képek gyűjtése valamilyen szempont szerint, az osztály egyberakja)  Projekt (egy téma körüljárása, több csoport több szempontot vizsgálhat, végül összefésülik)  Kísérlet tervezése, megvalósítása

33 Egyszerűbb módszerek szoktatás, rendszer elvi kérdések valósághoz kapcsolás vázlatírás ismeretek rendezése képhez kötés szóbeliség

34 Valóban szükséges a módszerek reformja! Váltogassuk a tevékenységeket! Vonjuk be tanulóinkat érzelmileg is! Legyen minden rendszeres, kiszámítható, nyugodt! Legyen diákjainknak sikerélménye! Dicsérjünk sokat, nekünk is jobb! Keressük a nekünk legmegfelelőbb módszereket! Bátran haladjunk lassan, az is gyors!

35 „A jövő iskolája inkább olyan benyomást kelt, mint a realista színpad, a néző azt hiszi, egy darab valóságos életet lesett meg,... s csak fokról fokra jön rá, hogy ezt az életdarabot magasabb cél szerint választották és preparálták ki.” „A jövő iskolája inkább olyan benyomást kelt, mint a realista színpad, a néző azt hiszi, egy darab valóságos életet lesett meg,... s csak fokról fokra jön rá, hogy ezt az életdarabot magasabb cél szerint választották és preparálták ki.” Németh László Németh László

36 MIT?a cél HOGYAN? a mód tanítástananyag képességfejlesztésmódszertan nevelésszemélyiség érdekesenstílus

37 • a média által közvetített erőszakos, negatív minták • a szülői együttműködés hiánya • a társadalom értékválsága, zűrzavara Értékválság – nevelési válság

38 • segítő szakmák: kiégés (burning out) • sok egyéb magánéleti feladat • az óraszám megnőtt, az iskolában töltött idő nőtt, az adminisztráció nőtt, frusztrálttá vált a tanár • 18 éves korig tanköteles a gyerek • integrált az oktatás Ki tanít?

39 Gallup Intézet kutatása TELJES CSOPORT ÉS A KIVÁLÓ TANÁROK ERŐSSÉGEINEK KÜLÖNBSÉGE ERŐSSÉG SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁS Kiváló pedagógus 16 fő Teljes minta 339 fő KÜLÖNB- SÉG Meggyőződéses3819 Cselekvő25619 Összefüggést kereső311318 Tanulni vágyó254015 Megegyezést kereső62014 Jövőorientált251114 Felelősségteljes132613 Óvatos61812 Kiválóságra törekvő312011 Magabiztos011

40 Kinek tanítunk? •akivel otthon nem foglalkoznak •aki naphosszat tévét néz •aki sok hangos zenét hallgat •aki túlingerelt •aki ebéd helyett hamburgert eszik, kólát iszik •aki naponta 150 reklámot hall és néz •akinek csak a pénz a fontos •aki úgy látja, hogy nem a tanulástól lesz gazdag

41

42

43

44

45

46

47 •ismereteik hiányosak •túlingereltek és motiválatlanok •igyekeznek megfelelni ADOTTSÁG 5 pásztorkutya tereli a 125 birkából álló nyájat. Hány éves a juhász? 25 éves, mert 125 + 5 = 130, az túl sok, 125 – 5 = 120, az is túl sok, 125 : 5 = 25, az lesz a jó. A 10-11. osztályos diákok 12%-a megoldotta!!!

48 NEVELÉS ez az igazi célunk – az elfogadáshoz kell a jó tanárság a tanár a személyiségével nevel nem mindenkire tudunk egyformán hatni a gyerek a munka tárgya! életbölcsességek, személyiségfejlesztés hogyan éljen, hogyan szemlélje e zavaros világot pszichés betegségek: függőségek, bulémia-anorexia megjelenés: tetoválás, haj ADJUNK CÉLT!

49 ...mi tulajdonképpen az iskola, mi az iskolának a célja és hivatása. Engedjék meg, hogy mint egyetemi tanár ezt a kérdést a hozzám legközelebb álló intézmény, az egyetem példáján világítsam meg,... Az egyetem, mint minden iskola, tanítványaival két dolgot tehet: taníthatja és nevelheti őket. Szent-Györgyi Albert 1930

50 MIT?a cél HOGYAN? a mód tanítástananyag képességfejlesztésmódszertan nevelésszemélyiség érdekesenstílus

51 STÍLUS érdekességek: nem kell kikérdezni, lehessen róla otthon beszélgetni, képek, képek a tananyag sorrendje – növénytan tavaszra, etológia karácsonyra vagy év végére a tanár érdekes személyiség legyen, gyűjtse a poénokat használjuk a humort a feszültségoldásra JOBB KÖZÉRZET AZ ÓRÁN!

52 Úgy kell belefogni valamibe, hogy abbahagyjuk a fecsegést, és cselekszünk. Walt Disney.

53 Köszönöm a figyelmet! olah.zsuzsa@aranyj.hu


Letölteni ppt "Hogyan vigyük be a valóságot a biológia és a kémia tanításába? Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Dr. Kovácsné Dr."

Hasonló előadás


Google Hirdetések