Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Most a „szabályozott terület” jogszabályokkal előírt minőségbiztosítási rendszereivel kezdünk foglalkozni GMP (és GDP) GLP GCP.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Most a „szabályozott terület” jogszabályokkal előírt minőségbiztosítási rendszereivel kezdünk foglalkozni GMP (és GDP) GLP GCP."— Előadás másolata:

1 Most a „szabályozott terület” jogszabályokkal előírt minőségbiztosítási rendszereivel kezdünk foglalkozni GMP (és GDP) GLP GCP

2 Érdemes észrevenni GMP: gyógyszergyártás, nagyon sok műszaki jellegű („mérnöki”) elem GLP: (noha más vizsgálatokra is vonatkozik) nagyon sok állatkísérletes toxikológiai elem GCP: nagyon sok etikai elem

3 A helyes (gyógyszer)gyártási gyakorlat
Good Manufacturing Practice (GMP)

4 Ennél az ipari gyógyszer-gyártás, gyártás-szervezés azért bonyolultabb…

5 már a gyárudvaron kezdődik…

6 hatóanyag-gyártás

7 gyógyszerforma-gyártás

8 számítógépes vezérlés

9 a laboratórium

10 Ez a kedvencem! Nem látnak valami furcsát?

11 Mi a GMP? Egy, a gyógyszergyártásra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer (része) Egyben műszaki követelményeket is előír (számszerűen) Egyes speciális fejezeteiben ISO szabványra is hivatkozik (főleg ahol számszerű követelmények - méréstechnika vagy készülékek működtetése - szerepel) = a két „terület” közeledése!)

12 A GMP célja Minden gyártott tétel azonos minőségű legyen az elfogadott ingadozásokon belül, s ez ne a gyártása utáni minőség-vizsgálatból derüljön ki Mire terjed ki: az előállításra plusz a minőségellenőrzésre

13 Tehát a GMP – „gyártás” + GMP =
= előállítás (termelés) + a gyártási tétel minőség (azaz: „megfelelőség”) ellenőrzése + GMP =

14 Egy kis nyelvlecke az én előadásaimban
manufacture = gyártás production = termelés processing = feldolgozás Érdekes megjegyezni: hasonló angol nyelvű szövegekben a „should” a következőképpen értendő: olyan „erős” javaslat, aminek teljesítése elvárt, hacsak nem bizonyítják, hogy az alkalmazott másik eljárás ugyanilyen eredményre vezet!

15 (Az angol „gazdag” nyelv…)
Magyar: „kell” („legyen”) Angol: pl. „the company… ought to should must has to shall egyszerű kijelentő mód erkölcsi „kötelesség” („illik”) nagyon erős ajánlás: tegye ezt, hacsak nem tudja indokolni az ellenkezőjét muszáj a legerősebb: „kutyaköteles” jogi szövegben = „shall”

16 ISO és GMP Sok hasonló rendelkezés, de Másként definiált fogalmak
A GMP kifejezetten a gyógyszergyártásra irányul e tekintetben konkrét speciális fejezetei vannak (az ISO általános)

17 Magyarországon a GMP Akár az EU-ban: a lényege EüM rendelet melléklete (jogi szöveg) (2005. okt. 30. óta!) A teljes GMP-t az OGYI adja ki az EU szöveg alapján!

18 GMP: „soft” és „hard” law
„A gyártó rendelkezzen megfelelő… létszámú... képzettségű... alapterületű…” azért van a gyártásellenőr, hogy az adott helyszínre értelmezze a szabályt és döntsön!

19 Itt is... A fogalmak definíciójával kezdődik!

20 1. Minőségbiztosítás (Quality Assurance, QA) a gyógyszerrel kapcsolatban (lásd még a „minőségirányítás” fejezetben) QA = minden, ami a gyógyszer minőségét befolyásolhatja QA = GMP + egyéb Egyéb: GLP, GCP (GPP), a minőséget figyelembe vevő gyógyszertervezés… (ne a bomlékony molekulát válasszuk, ha van ugyanolyan stabil…)

21 Definíciók, 2 Minőség-ellenőrzés Quality control QC (tudjuk: voltaképpen megfelelőség-ellenőrzés!) = termék laboratóriumi vizsgálata Gyártásközi ellenőrzés In-process control, IPC Termelés Production Gyártás Manufacture = előállítás (termelés) + minőség-ellenőrzés

22 Definíciók, 3 Kampánymunka Campaign working = időben elválasztott
Validáció Validation (érvényesítés?) = kísérlettel bizonyítás, hogy az eljárás, módszer megfelel a célra Karantén Quarantine = a beér-kező/újonnan készült termék elkülönítése a felszabadításáig

23 Definíciók, 4 Felszabadítás Release = beér-kező/újonnan készült termék megfelelő minőségéről döntés Kulcsemberek Key persons = a termelés vezetője és a minőségellenőrzés vezetője (+ a meghatalmazott személy(ek) Qualified person, ha az előzőektől különböző)

24 Kulcsemberek Hány főből állhat az elméletileg legkisebb „gyógyszergyár”? Három! A termelése vezetője A minőség-ellenőrzés vezetője (ők egymástól függetlenek), plusz: A felső vezető (mindkettő főnöke!)

25 Meghatalmazott személy (EU: Qualified Person, QP)
Dönthet arról, hogy a gyártott vagy vásárolt tétel megfelel-e (= felszabadít) Ehhez átnézi az analitikai eredményeket és a dokumentációt: - saját gyártás: a gyártási dokumentációt - vásárolt tétel: egyéb (pl. GMP) dokumentációt Képzettsége… lásd tavaly!

26 Meghatalmazott személy
Felszabadítás: minden szükséges dokumentum birtokában döntés arról, hogy a tétel megfelel-e vagy nem

27 A meghatalmazott személyt…
…Magyarországon az OGYI név szerint hagyja jóvá! Ehhez

28 A meghatalmazott személyt
a gyógyszergyártási engedély jogosultjának be kell jelenteni jóváhagyásra a meghatalmazott személyt az OGYI-hoz az OGYI határozatban fogadja el

29 Definíciók, 5 Szabványműveleti előirat SZME Standard Operating Procedure SOP = eljárás leírása Köztitermék Intermedier = kiindulási anyagból gyártott nem-végtermék Ömlesztett termék Bulk = nem csomagolt

30 Definíciók, 6 Kalibrálás Calibration = mérőeszköz hitelesítése (beállítás, korrekciós faktor) Kvalifikálás Qualification = berendezés (pl. elektronikus címkeleolvasó) ellenőrzése Kihozatal Yield Gyártási tétel Batch

31 Kihozatal Szintézis esetén: a bemérések és a reakcióegyenlet alapján
Gyógyszerforma-gyártás: a bemért mennyiségek és az egységnyi gyógyszerforma (pl. tabletta) összetétele alapján Sohasem 100%, kevesebb Igen lényeges, sokat mondó adat! Chinoinos példa…

32 Gyártási tétel Amit egyszerre gyártanak
(Folyamatos üzemekben – pl. orvosi gázok – másképp definiálják, lásd később)

33 A GMP felépítése 1. I. rész: Gyógyszerkészítmények (Medicinal product) II. rész: Gyógyszer-hatóanyagok (Active Pharmaceutical Ingredient, API)

34 A GMP felépítése, 2 Alapelvek: 1. - 9.
1. Minőségirányítás Quality management 2. Személyzet Personnel 3. Helyiségek, berendezések Facilities 4. Dokumentáció Documentation 5. Termelés Production 6. Minőség-ellenőrzés Quality control

35 A GMP felépítése, 2 7. Szerződésen alapuló gyártás/analízis Manufacture/analysis under contract 8. Panaszok, forgalomból való kivonás Complaints, recall 9. Önellenőrzés Self-inspection (audit) * 10. Kiegészítő szabályok hogyan lehet megjegyezni… ezt a kérdést mindig!

36 Gyógyszer-készítmények

37 1. Minőségirányítás

38 Minőségirányítás (minőség-menedzsment) a GMP első fejezete
Általános, az alapelvek össze-foglalása, a GMP, a QA, a QC, a PQR és a QRM meghatározása

39 Alapelvek A forgalomba hozatali engedély jogosultja felelős a gyógyszer megfelelő minőségéért (= a gyógyszer megfeleljen annak, amire használják + a forgalomba hozatali engedély követelményeinek + ne veszélyeztesse minőségi hibával a beteget) Ez a felső vezetés felelőssége, de a teljes személyzet részvételét igényli

40 Alapelvek (folytatás)
Ehhez megfelelően tervezett és bevezetett minőségbiztosítás (QA) kell, ami magába foglalja a GMP-t, ideértve a minőségellenőrzést (QC), a minőségi kockázat-menedzsmentet (Quality Risk Management) és termék minőségének értékelését (Product Quality Review)

41 Minőségbiztosítás (QA)
Mint láttuk: GMP + egyéb faktorok A gyógyszerek fejlesztésekor már figyelembe vették a GMP-t A gyártási, ellenőrzési és tárolási eljárásokat pontosan meghatározták, a szükséges validációkat elvégezték A vezetői feladatok világosak Minden gyógyszer csak a Meghatalmazott Személy felszabadítása után kerül kiadásra A QA hatékonyságát ön-inspekciós rendszer ellenőrzi

42 (Megismétli a GMP fejezeteit)

43 QC A GMP része: mintavétel, előiratok + minőségi követelmények, dokumentáció és felszabadítás Megfelelő helyiségek, képzett személyzet, a QC által elfogadott mintavevők, validált módszerek, minden komponens minősége megfelelő, kontrollminták megőrzése

44 A termékminőség időnkénti értékelése (Product Quality Review)
Legalább évente, dokumentáltan: nem változik-e a minőség? Kiindulási és csomagoló anyagok, a gyártásközi analízisek, különösen elemezve a selejt- és a reklamált tételeket, a bevezetett változásokat, minőségbeli változásokat a forgalomba hozatali engedélyekben,, a stabilitás-monitorozó programok eredményeit, a legfontosabb (pl. a HVAC: heating, ventillation, air-condition) készülékek kvlifikációját és működését, a szerződéses tevékenységek…

45 Minőségi kockázat-menedzsment Quality risk management
Minden olyan kockázati tényező feltárása értékelése kontroll alatt tartása bemutatása (minden illetékesnek, elsősorban: a dolgozók) amely a gyógyszer minőségét befolyásolhatja

46 Minőségi kockázat-menedzsment
A bevezetett és dokumentált eljárásnak biztosítania kell, hogy a kockázat-elemzés tudományos tényeken, saját gyakorlaton alapuljon, s végső célja a beteg védelme; a kockázat mértéke határozza meg mindennek részletességét, formáját és dokumentációjának mértékét

47 2. Személyzet

48

49 Személyzet, 1 Alapvetően fontos, a minőség az embereken múlik!
Elegendő számú és képzettségű, a GMP-t ismerő… Csak annyi feladat, amit el tud látni… Organogram, munkaköri leírások, jogkörök, helyettesítés „éppen ki a főnök, hol van?”

50 „Most ki a főnök?” Rossz válaszok: Éppen kiment Az irodából irányít
Nem kell, mi tudjuk, mit tegyünk Jó válasz: A … számú SOP szerint most én

51 „Most éppen mit csinálnak?”
Rossz válaszok: Ne engem kérdezzen! Most éppen granulálunk A főnök azt mondta, hogy… Jó válasz: A … számú SOP szerint dolgozunk, a tétel száma szerepel a terem ajtaján és a készüléken…

52 Személyzet, 2 Kulcsemberek: a termelés és a minőségellenőrzés vezetője
+ a meghatalmazott személy(ek) M.o. a hatóság elismeri! Teljes munkaidőben! “néha benéz… - ?”

53 Személyzet, 3 Kulcsemberek azonos feladatai a saját területükön:
validálás, oktatás, karbantartás

54 Személyzet, 4 A termelés vezetője feladatai a gyártás megszervezése
a raktározás megszervezése a gyártási az előiratok jóváhagyása a gyártási lapokat vezessék és azok a minőségellenőrzésre kerüljenek

55 Személyzet, 4 A minőségellenőrzés vezetője:
a beérkező anyagok minőségellenőrzése (elfogadás, elutasítás) a gyártási lapok értékelése, a minőségellenőrző előiratok jóváhagyása a szerződéses analitika kiválasztása

56 Személyzet, 5 A kulcsemberek közös feladatai: folyamatvalidálás
gyártáshigiéne a szállítók jóváhagyása a dokumentumok megőrzése a GMP betartatása az önellenőrzés megvalósítása

57 Személyzet, 6 Oktatás aki a gyártótérbe lép, a neki megfelelő oktatást kapja ruhaszínek, belépőkártyák első belépéskor és rendszeresen idegen nem léphet be, illetve felvilágosítás, beöltözés után középfolyosós rendszer

58 Személyzet, 7 Személyi higiéne Kell ilyen program program
nyílt seb, betegség… nem léphet be gyártótérbe! gyártóterületen pl. étel vagy dohányzás kelléke sem lehet ne érintse meg a gyógyszerrel érintkező felületeket kesztyű, öltözék, sapka, bajuszmaszk...

59 Személyzet 8 Természetesen nem lehet a gyártóterületen növény
Természetesen rágógumit sem használhatnak…

60

61 3. Helyiségek és berendezések

62 Helyiségek, berendezések 1
Alapelv: olyan tervezés, hogy keresztszennyeződés, piszok ne legyen, rend legyen… FORTE és DCM, partvis, a múltkori gyártásból itt maradt… Rovar, rágcsáló ne jöhessen be Nicaragua: skorpió, Ausztrália: madár Világítás főleg, ha organoleptikus! Nedvesség, hő, légcsere - ne zavarja a berendezéseket és a termékeket

63 Helyiségek, berendezések 2
Termelési terület Allergén, élő mikroorg.: zárt berendezés, elkülönített (!) Hormon-, citosztatikum-lészítmény, nem-gyógyszer a gyógyszerrel azonos berendezésen nem, legfeljebb kampánymunka, validált tisztítás után

64 Patogén-gyártás…

65 Helyiségek, berendezések 3
Termelési terület (folytatás) A sorrend a termelés sorrendjét kövesse tablettázás, horizontális vagy vertikális, tartály betolása, tisztítása egyirányú, ember- és anyagmozgás ne keresztezze, más úton, pincér Ahol nyitott anyagtartály: felület (fal, padló) sima, repedésmentes, ne váljon le, tisztítható, sarok lekerekített csempe?

66

67 Helyiségek, berendezések 4
Termelési terület (folytatás) csőhálózat, vezeték: zúgok ne legyenek, jól tisztítható Karbantartás lehetőleg a termelési területen kívül Vízelvezető: bűzelzáró szifon, ne nyitott, vagy sekély (tisztítás)

68 Helyiségek, berendezések 5
Raktárterület elég nagy legyen fajták szerint egy raklapra egy gyártási tétel a fogadás ne a szabad ég alatt karantén-fajták külön helyiség, körülkerítve, számítógéppel (automatizált vagy nem), címkézés mindig karantén elutasítva felszabadítva

69

70 Helyiségek, berendezések 6
Raktárterület (folytatás) Mintavevő hely Az elutasított termékek külön Szöveges árú (pl. címke) zárt tárolótér, csak erre hivatott léphet be a legnagyobb veszély a címkecsere = gyógyszercsere, Na-bikarbonát helyett KCl injekció... ?

71 Helyiségek, berendezések 7
Minőségellenőrző terület ne a termelési területen a dokumentumoknak elég hely rezgésmentes, ha olyan műszer Kapcsolódó területek pihenő, étkező, WC! Elegendő! Ruhaváltás át kelljen rajta haladni

72

73 Helyiségek, berendezések 8
tisztítható program: mivel ne adjon le anyagot préspofa-szilánk mérőberendezések: kalibrálás, kezelés-tervezés karakterisztika példa: x50 kg ha hibás: jól látható jelzés víz (desztillált, ionmentesített…) fertőtlenítési program „tartsd mozgásban és melegen/hidegen”, csővezeték-színek

74

75 4. Dokumentáció

76 Documentáció Alapvető! Mit is gyártunk?
What is being made? Most of us when attempting a task need some sort of documentation. Valamilyen dokumentáció szükséges!

77 Documentáció Ha emlékezetből dolgozunk, így járhatunk…
The drawing was wrong!

78 Dokumentáció 1 Alapelvek: ne szóbeli hibalehetőség
a gyártási tétel nyomonkövethető legyen ha kitöltendő dokumentum: olvashatóan, akkor, amikor történik azonos toll, visszamenőleg...?

79 Dokumentáció 2 Szabványműveleti előirat
minden folyamatra gyártási lépések, tisztítás, ruha, mintavétel, berendezés működtetése… ki készítette, hagyta jóvá, keltezés, ha javítás: külön jóváhagyás kézzel beleírva?

80 Dokumentáció 3 Számítógépes dokumentáció
felülírás ne legyen lehetséges password heti dokumentált változtatás a gép tartsa nyilván, ki mit mikor írt be cég-hálózatok?! back-up

81 Számítógépes rendszerek, a)
Célja lehet dokumentáció, raktározás, termelés-vezérlés… Személyzet: kiképezzék… Excel-példa Áttérés kéziről: egy ideig együtt Biztonsági másolat CD, Faraday-kalicka Audithoz az elektronikus adat printelhető legyen

82 Számítógépes rendszerek, b)
Csak jogosult vihessen be adatot (kulcsszó, belépő kártya, a terminálhoz férés… a rendszer dokumentálja a sikertelen bejutási kísérletet) Adatbevitel pl. bemérés: valaki ellenőrizze

83 Számítógépes rendszerek, c)
Ha a felszabadítás számítógéppel: legalább biztonsági visszakérdezések legyenek Külső karbantartó: ki miért felel Alap: saját áramforrás is Validáció: több lépcsős, már a fejlesztés-tervezés során

84 Dokumentáció 4 Dokumentumok: minőségi előirat
kiindulási és csomagolóanyag: gyártó és jóváhagyott szállító PE - vizsgálat (Ph.?) - újravizsgálati (vagy bomlékony anyagnál lejárati!) idő köztitermék, ömlesztett késztermék: … + tárolási feltételek, lejárati idő

85 Dokumentáció 5 Gyártási előirat és SZME gyártási tételre (méretre!)
azonosító adatok minden kiindulási anyag minőség, mennyiség várható kihozatal a művelet helye és a berendezés azonosítója (!)

86 Dokumentáció 6 Gyártási előirat és SZME (folytatás)
bemérési sorrend, előkezelés gyártásközi ellenőrzések Csomagolási utasítás u. ezek pl. kampány-csomagolás: piros drazsé, fehér tabletta

87 Dokumentáció 7 Gyártmány (gyártási) lap minden tételről külön
rá jegyeznek (az SZME szerint) azonosító adatok + jelentős lépések: a dolgozó kézjegye, lényeges lépések bemérés: az ellenőré is nem “fejből”: jobb, ha alá is írja mit mért bele miből, berendezés-azonosító, IPC, kihozatal, eltérések, különleges események áramszünet

88 Dokumentáció 8 Csomagolási lap
Első pont: aláírással: eltávolították az előzőt! Mennyit, mit használt, mennyit adott vissza aláírások - a címke (kód) mintapéldánya

89 Dokumentáció 9 Anyagátvételi SZME
anyag neve, más neve (átnevezhetik), glyc(er)ol - szállító - a tartály állapota - a karantén faja mintavétel, mintavizsgálat validálás, karbantartás, összeszerelés, rovarírtás fontos készülék: a közelében gépkönyv, adatai

90 5. Termelés

91 Termelés 1 Általános csak illetékes személy tartózkodhat régi “kommunista szombat: segítsük a gyártást” - tartályba bemászás már eddig is sokmindenről volt szó (a GMP ismétli magát) A tisztítással kezdődik! Porképződés... Mindent felcímkézve terem, készülék

92 Termelés 2 Keresztszennyeződés
felszabaduló porok, gázok, gőzök penicillin-példa készülékben maradék nitropenton-példa, a dolgozó ruhája légzsilip-rendszer, +nyomás visszaforgatott levegő szűrése

93 Ha lehet: kabinetrendszer!
Pl. tablettázás körfolyosó, panoráma-ablakkal Anyaggyűjtő-bemérő keverő granuláló tablettázó

94 Termelés 3 Gyártásvalidálás
pl. sterilnél hogyan, folyamat-ruggedness új összetétel, technológia, méretnövelés: ismétlés retardillin-példa revalidálás

95 Termelés 4 Kiindulási anyagok
vásárlás lehetőleg gyártótól, de: ismert gyógyszer-engedélyezési követelmény ma: 3 lehetőség mindent rögzít: szállítás (hőmérséklet!), mintavétel minden tételt külön mintázni, ha a szállítmány több tételből áll

96 Termelés 5 Anyagok kiadása a raktárból: FIFO elv! First In: First Out
Gyógyszerkészítmények kiszállítása: lejárati idő szerint „FEFO” elv! First Expire: First Out

97 Termelés 6 Csomagolóanyagok ha szétszóródhat: dobozban kezeljük
ki adhatja ki, veheti vissza ezeknek is gyártási tétele, eszerint ellenőrzés új szöveg: a régi dokumentált megsemmisítése

98 Termelés 7 Csomagolási művelet
A zárást minél gyorsabban kövesse a címkézés gyógyszercsere-veszély! Vágott címke helyett jobb a tekercs Sandoz ampullakódja, festett címke kopása a csomagolósorról levett mintát ne tedd vissza (!)

99

100 Termelés 8 Visszautasított tételek
átdolgozás? Mérlegelés és dokumentálás Egyesítés (korábban gyártott tételek maradéka) Mérlegelés lejárati idő a korábbi! és dokumentálás

101 Folyékony gyógyszer, krém, kenőcs
Lehetőleg zárt rendszerű továbbítás Ne legyenek a csövekben holt terek Lehetőleg ne üvegből: rozsdamentes acél A csövek színkódjai (gázok, gőz is)

102

103 Inhalációs gyógyszerek
Gyártás: Kétütemű v. nagynyomású töltés (maga-sabb Fp. hajtógázban szuszpendál, betölt, szelep rá, + alacs. Fp. hajtógáz) Együtemű v. hideg töltés (a hajtógázban szuszpendál kis hőm., esetleg kis nyomáson is, töltés) Zárt rendszer! Folyadék 0,2 µm szűrés

104 6. Minőség-ellenőrzés

105 Minőség-ellenőrzés 1 Mintavétel írásos! Nem végezheti a termelő maga!
Eszköz, tisztítása, minta-címkézés melyik csomagolási egységből vettek! Állatok: karantén lásd GLP

106 Minőség-ellenőrzés 2 Mintavétel ki veszi, segítenek-e, sok zsák - mi van elől, minőségi előiratok (kidolgozás), a vizsgálatok elvégzése, szervezés régi gyári emlék: prémiumfeladat: az üzem érdeke a MEO-t becsapni dokumentáció, felszabadítás, ellenminta-tárolás, + a minőségre vonatkozó minden döntés!

107 Kiindulási anyagok mintavétele
Minden tartályból (hacsak nem validáltuk a szállítót. Bizalom is.) Minden tételből, ha átcsomagolták, nem a gyártótól vagy parenterális alkalmazás Mindet azonosítjuk A többi vizsgálathoz: “reprezentatív minta” készítése (az előzők keverésével)

108 Minőség-ellenőrzés 3 A késztermék-minősítés része a gyártási dokum. értékelése is A gyártási lap+anal. dokum. Megőrzés: lejárati idő+1 év Eeredeti feljegyzések! Trendanalízis (a kihozatalra is) Ered-mény a c b idő

109 Minőség-ellenőrzés 4 Helyes minőségellenőrző laboratóriumi gyakorlat
GCLP=GMP az analitikai laborban a GMP-n értelemszerűen menjünk végig mérőoldatokon a faktor, meddig érvényes reagensek: mikor, ki töltötte bele analitikai előirat helyben nem “az irodában, hogy baja ne essék” és “fejből” műszer mellett kalibrációs adatok, műszerkönyv...

110 Műszerek... műszerkönyv műszernapló: ki használta Spektrofotométer
kalibrálása: λ és A pH-méter/potenciométer pufferek: ki készítette, mikor, visszatölthető? elektródok: miben tarjuk (nemvizes titr.!) a mérés mikor kell sóhidas referencia kalibrálás: minimum 2 puffer…

111 A műszerek elhelyezése
Külön mérlegszoba, műszerszoba? Előny és hátrány (pl. az anyagok ide-odavitele) Világítás, rezgés, vízgőz (IR!)

112 7. Szerződésen alapuló gyártás és analízis

113 Szerződésen alapuló gyártás és analízis 1
Miért kerül erre sor: pl. a gyártó és forgalomba hozatali engedély jogosultja különbözhet… Nem célszerű mindent helyben gyártani, bizonyos lépéseket „kiadnak”…

114 Szerződésen alapuló gyártás és analízis 2
Világosan derüljön ki, ki mit tesz, hol, ki szabadít fel, de a felelősség nem delegálható Megbízó felelős: megfelelőnek adta-e a megbízást átadott-e minden info-t minden átadott anyag megfelel 114

115 Szerződésen alapuló gyártás és analízis 3
A megbízott felelős gyártási engedélye legyen, feleljen meg a GMP-nek tovább-megbízást =harmadik fél) csak a megbízó engedélyével (analitikát is!)

116 Szerződésen alapuló gyártás és analízis 4
A szerződés kell hozzá GMP-szakértő is hol lesz a meghatalmazott személy lásd még később a megbízó időről-időre auditál de hatósági inspekció is lehetséges

117 8. Panaszok, forgalomból való kivonás

118 Panaszok, forgalomból való kivonás 1
Elv: minden panaszt ki kell vizsgálni, a visszahívásokat végre kell hajtani. Írásos eljárások! Panasz: felelős személyt kell kijelölni. Minden eset részletes dokumentálása. Hiba esetén a környező tételek vizsgálata is

119 Panaszok, forgalomból való kivonás 2
Visszahívás M.o. hogyan működik Kijelölt személy, független a kereskedelmi részlegtől Minden olyan országra, ahova került Rapid Alert. Ezért kell a kiszállításokat dokumentálni nagyker., stb. cím, telefon, fax, szolgálati idő, tétel-nagyság, gyártási szám… A visszahívott külön tárolandó… Időről-időre a hatékonyság értékelése

120 9. Önellenőrzés

121 Önellenőrzés Írásos program
Kijelölt, független személy, lehet külső is A vezetőségnek jelent (eredmény, javaslat) Dokumentálni kell

122 Sok mindent tanultunk eddig a gyógyszergyártás körülményeiről Felismerjük a hibákat a következő képeken?

123 Tárolóhely?

124 Raktár?

125 Ezt találjuk egy termelő kabinetben

126 Termelési kabinet?

127 Mi lesz a GMP alapelvekből tételben?

128 A GMP felépítése, fejezetei
Milyen 2 fő részből áll? Az alapelvek fejezeteinek felsorolása, egy-egy mondattal a tartalmukról Néhány (4-5) kiegészítő szabály említése Az ISO szabványok és a GMP különbsége

129 A minőségbiztosítás és a minőség-ellenőrzés a GMP-ben
A QA GMP szerinti definíciója QC: mintavétel, minőségi előiratok kidolgozása, dokumentáció, felszabadítási dokumentáció Mi a trendanalízis Beszéljen a minőségellenőrző laborok GMP-jéről Analitikai módszer-validálás (különböző vizsgálat-típusok, esetén, a referencia-anyag szerepe, a torzítás fajtái és validálása – lásd egy másik előadásban!)

130 A GMP „személyzet” fejezete
Miért alapvetően fontos Számuk és képzettségük, organogram Kulcsemberek, munkaideje, egyéni és közös feladatai Mit tud a dolgozók oktatásáról A gyártáshigiéne fő szabályai

131 A GMP „helyiségek, berendezések” szabályai
A tervezés szempontjai Mikor kell dedikált terület, mikor lehet kampánymunka is A kabinetek sorrendje Felületek, csőhálózat, vízelvezetés Raktárterület, fogadás, karanténfajták, mintavevő hely Szöveges árú tárolása Minőségellenőrző terület, pihenő étkező Berendezések: tisztítás, anyaguk Mérőberendezések: kalibrálás, karakterisztika. Hibás berendezések Víz a termeléshez: hogyan tárolom, stb.

132 A GMP „termelés” fejezete
Kik lehetnek jelen Mivel „kezdődik” egy-egy tétel előállítása? Szennyeződés és keresztszennyeződés A gyártó kabinetek és sorrendjük FIFO és FEFO Csomagolóanyagok és csomagolási műveletek A visszautasított tételek átdolgozásának lehetőségei

133 A GMP „dokumentáció” fejezete
Miért fontos a gyártási tétel nyomon követhetősége A dokumentumok két alaptípusa Gyártási előirat, gyártmány (vagy gyártási) lap, csomagolási lap, anyagátvételi SZME Minőségi előiratok Számítógépes dokumentáció Külső karbantartók szervezése Készülék karbantartása, rovar-rágcsálóírtás dokumentálása

134 A GMP „szerződésen alapuló gyártás”, „panaszok és forgalomból való kivonás” és „önellenőrzés” fejezetei Szerződésen alapuló gyártás/analízis: miért lehet rá szükség? A felelősségek alakulása (megbízó és megbízott), mit tartalmazzon a szerződés, milyen szakértelem kell hozzá Panaszok, forgalomból való kivonás: alapelv, a felelős személy, a gyógyszerek hazai forgalomból való kivonásának rendszere, a Rapid Alert, mit kell tudnia a kivonáshoz a gyártónak, mi a teendő a visszaszállított gyógyszerrel Önellenőrzés: mi ez, célja, ki végezheti és kinek jelent


Letölteni ppt "Most a „szabályozott terület” jogszabályokkal előírt minőségbiztosítási rendszereivel kezdünk foglalkozni GMP (és GDP) GLP GCP."

Hasonló előadás


Google Hirdetések