Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Most a „szabályozott terület” jogszabályokkal előírt minőségbiztosítási rendszereivel kezdünk foglalkozni G MP (és GDP) GLP GCP.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Most a „szabályozott terület” jogszabályokkal előírt minőségbiztosítási rendszereivel kezdünk foglalkozni G MP (és GDP) GLP GCP."— Előadás másolata:

1 1 Most a „szabályozott terület” jogszabályokkal előírt minőségbiztosítási rendszereivel kezdünk foglalkozni G MP (és GDP) GLP GCP

2 Érdemes észrevenni •GMP: gyógyszergyártás, nagyon sok műszaki jellegű („mérnöki”) elem •GLP: (noha más vizsgálatokra is vonatkozik) nagyon sok állatkísérletes toxikológiai elem •GCP: nagyon sok etikai elem

3 3 A helyes (gyógyszer)gyártási gyakorlat Good Manufacturing Practice (GMP)

4 4 Ennél az ipari gyógyszer- gyártás, gyártás- szervezés azért bonyolultabb…

5 5 már a gyárudvaron kezd ő dik…

6 6 hatóanyag- gyártás

7 7 gyógyszerforma-gyártás

8 8 számítógépes vezérlés

9 9 a laboratórium

10 10 Ez a kedvencem! Nem látnak valami furcsát?

11 11 Mi a GMP? •Egy, a gyógyszergyártásra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer (része) •Egyben műszaki követelményeket is előír (számszerűen) •Egyes speciális fejezeteiben ISO szabványra is hivatkozik ( főleg ahol számszerű követelmények - méréstechnika vagy készülékek működtetése - szerepel ) = a két „terület” közeledése!)

12 12 A GMP célja •Minden gyártott tétel azonos minőségű legyen az elfogadott ingadozásokon belül, s ez ne a gyártása utáni minőség-vizsgálatból derüljön ki •Mire terjed ki: az előállításra plusz a minőségellenőrzésre

13 13 Tehát a GMP – „gyártás” = előállítás (termelés) + a gyártási tétel minőség (azaz: „megfelelőség”) ellenőrzése GMP = +

14 14 Egy kis nyelvlecke az én előadásaimban •manufacture = gyártás •production = termelés •processing = feldolgozás •Érdekes megjegyezni: hasonló angol nyelvű szövegekben a „should” a következőképpen értendő: olyan „erős” javaslat, aminek teljesítése elvárt, hacsak nem bizonyítják, hogy az alkalmazott másik eljárás ugyanilyen eredményre vezet!

15 (Az angol „gazdag” nyelv…) •Magyar: „kell” („legyen”) •Angol: pl. „the company… –ought to –should –must –has to –shall –egyszerű kijelentő mód erkölcsi „kötelesség” („illik”) nagyon erős ajánlás: tegye ezt, hacsak nem tudja indokolni az ellenkezőjét muszáj a legerősebb: „kutyaköteles” jogi szövegben = „shall”

16 16 ISO és GMP Sok hasonló rendelkezés, de •Másként definiált fogalmak •A GMP kifejezetten a gyógyszergyártásra irányul •e tekintetben konkrét speciális fejezetei vannak (az ISO általános)

17 17 Magyarországon a GMP a lényege •Akár az EU-ban: a lényege EüM rendelet melléklete (jogi szöveg) (2005. okt. 30. óta!) •A teljes GMP-t az OGYI adja ki az EU szöveg alapján!

18 18 GMP: „soft” és „hard” law „A gyártó rendelkezzen megfelelő… •létszámú... •képzettségű... •alapterületű…” azért van a gyártásellenőr, hogy az adott helyszínre értelmezze a szabályt és döntsön!

19 19 Itt is... A fogalmak definíciójával kezdődik!

20 20 1. Minőségbiztosítás ( Quality Assurance, QA) a gyógyszerrel kapcsolatban (lásd még a „minőségirányítás” fejezetben) •QA = minden, ami a gyógyszer minőségét befolyásolhatja •QA = GMP + egyéb •Egyéb: GLP, GCP (GPP), a minőséget figyelembe vevő gyógyszertervezés… (ne a bomlékony molekulát válasszuk, ha van ugyanolyan stabil…)

21 21 Definíciók, 2 •Minőség-ellenőrzés Quality control QC (tudjuk: voltaképpen megfelelőség-ellenőrzés!) = termék laboratóriumi vizsgálata •Gyártásközi ellenőrzés In-process control, IPC •Termelés Production •Gyártás Manufacture = előállítás (termelés) + minőség-ellenőrzés

22 22 Definíciók, 3 •Kampánymunka Campaign working = időben elválasztott •Validáció Validation (érvényesítés?) = kísérlettel bizonyítás, hogy az eljárás, módszer megfelel a célra •Karantén Quarantine = a beér- kező/újonnan készült termék elkülönítése a felszabadításáig

23 23 Definíciók, 4 •Felszabadítás Release = beér- kező/újonnan készült termék megfelelő minőségéről döntés •Kulcsemberek Key persons = a termelés vezetője és a minőségellenőrzés vezetője (+ a meghatalmazott személy(ek) Qualified person, ha az előzőektől különböző)

24 24 Kulcsemberek •Hány főből állhat az elméletileg legkisebb „gyógyszergyár”? •Három! •A termelése vezetője •A minőség-ellenőrzés vezetője (ők egymástól függetlenek), plusz: •A felső vezető (mindkettő főnöke!)

25 25 Meghatalmazott személy (EU: Qualified Person, QP) •Dönthet arról, hogy a gyártott vagy vásárolt tétel megfelel-e (= felszabadít) •Ehhez átnézi az -analitikai eredményeket és a -dokumentációt: - saját gyártás: a gyártási dokumentációt - vásárolt tétel: egyéb (pl. GMP) dokumentációt Képzettsége… lásd tavaly!

26 26 Meghatalmazott személy Felszabadítás Felszabadítás: minden szükséges dokumentum birtokában döntés arról, hogy a tétel megfelel-e vagy nem

27 27 A meghatalmazott személyt… …Magyarországon az OGYI név szerint hagyja jóvá! Ehhez

28 28 A meghatalmazott személyt •a gyógyszergyártási engedély jogosultjának be kell jelenteni jóváhagyásra a meghatalmazott személyt az OGYI-hoz •az OGYI határozatban fogadja el

29 29 Definíciók, 5 •Szabványműveleti előirat SZME Standard Operating Procedure SOP = eljárás leírása •Köztitermék Intermedier = kiindulási anyagból gyártott nem-végtermék •Ömlesztett termék Bulk = nem csomagolt

30 30 Definíciók, 6 •Kalibrálás Calibration = mérőeszköz hitelesítése (beállítás, korrekciós faktor) •Kvalifikálás Qualification = berendezés (pl. elektronikus címkeleolvasó) ellenőrzése •Kihozatal Yield •Gyártási tétel Batch

31 31 Kihozatal •Szintézis esetén: a bemérések és a reakcióegyenlet alapján •Gyógyszerforma-gyártás: a bemért mennyiségek és az egységnyi gyógyszerforma (pl. tabletta) összetétele alapján •Sohasem 100%, kevesebb •Igen lényeges, sokat mondó adat! Chinoinos példa…

32 32 Gyártási tétel •Amit egyszerre gyártanak •(Folyamatos üzemekben – pl. orvosi gázok – másképp definiálják, lásd később)

33 A GMP felépítése 1. I. rész: Gyógyszerkészítmények (Medicinal product) II. rész: Gyógyszer-hatóanyagok (Active Pharmaceutical Ingredient, API) 33

34 34 A GMP felépítése, 2 Alapelvek: 1. - 9. 1. Minőségirányítás Quality management 2. Személyzet Personnel 3. Helyiségek, berendezések Facilities 4. Dokumentáció Documentation 5. Termelés Production 6. Minőség-ellenőrzés Quality control

35 35 A GMP felépítése, 2 7. Szerződésen alapuló gyártás/analízis Manufacture/analysis under contract 8. Panaszok, forgalomból való kivonás Complaints, recall 9. Önellenőrzés Self-inspection (audit) * 10. Kiegészítő szabályok hogyan lehet megjegyezni… ezt a kérdést mindig!

36 Gyógyszer- készítmények 36

37 37 1. Minőségirányítás

38 38 1.Minőségirányítás (minőség- menedzsment) a GMP első fejezete Általános, az alapelvek össze- foglalása, a GMP, a QA, a QC, a PQR és a QRM meghatározása

39 Alapelvek •A forgalomba hozatali engedély jogosultja felelős a gyógyszer megfelelő minőségéért •(= a gyógyszer megfeleljen annak, amire használják + a forgalomba hozatali engedély követelményeinek + ne veszélyeztesse minőségi hibával a beteget) •Ez a felső vezetés felelőssége, de a teljes személyzet részvételét igényli 39

40 Alapelvek (folytatás) •Ehhez megfelelően tervezett és bevezetett minőségbiztosítás (QA) kell, ami magába foglalja a GMP-t, ideértve a minőségellenőrzést (QC), a minőségi kockázat-menedzsmentet (Quality Risk Management) és termék minőségének értékelését (Product Quality Review) 40

41 Minőségbiztosítás (QA) Mint láttuk: GMP + egyéb faktorok •A gyógyszerek fejlesztésekor már figyelembe vették a GMP-t •A gyártási, ellenőrzési és tárolási eljárásokat pontosan meghatározták, a szükséges validációkat elvégezték •A vezetői feladatok világosak •Minden gyógyszer csak a Meghatalmazott Személy felszabadítása után kerül kiadásra •A QA hatékonyságát ön-inspekciós rendszer ellenőrzi 41

42 GMP (Megismétli a GMP fejezeteit) 42

43 QC •A GMP része: mintavétel, előiratok + minőségi követelmények, dokumentáció és felszabadítás •Megfelelő helyiségek, képzett személyzet, a QC által elfogadott mintavevők, validált módszerek, minden komponens minősége megfelelő, kontrollminták megőrzése 43

44 A termékminőség időnkénti értékelése (Product Quality Review) •Legalább évente, dokumentáltan: nem változik-e a minőség? •Kiindulási és csomagoló anyagok, a gyártásközi analízisek, különösen elemezve a selejt- és a reklamált tételeket, a bevezetett változásokat, minőségbeli változásokat a forgalomba hozatali engedélyekben,, a stabilitás-monitorozó programok eredményeit, a legfontosabb (pl. a HVAC: heating, ventillation, air-condition) készülékek kvlifikációját és működését, a szerződéses tevékenységek… 44

45 45 Minőségi kockázat- menedzsment Quality risk management Minden olyan kockázati tényező •feltárása •értékelése •kontroll alatt tartása •bemutatása (minden illetékesnek, elsősorban: a dolgozók) amely a gyógyszer minőségét befolyásolhatja

46 46 Minőségi kockázat- menedzsment A bevezetett és dokumentált eljárásnak biztosítania kell, hogy •a kockázat-elemzés tudományos tényeken, saját gyakorlaton alapuljon, s végső célja a beteg védelme; •a kockázat mértéke határozza meg mindennek részletességét, formáját és dokumentációjának mértékét

47 47 2. Személyzet

48 48

49 49 Személyzet, 1 •Alapvetően fontos, a minőség az embereken múlik! •Elegendő számú és képzettségű, a GMP-t ismerő… •Csak annyi feladat, amit el tud látni… •Organogram, munkaköri leírások, jogkörök, helyettesítés „éppen ki a főnök, hol van?”

50 50 „Most ki a főnök?” Rossz válaszok: •Éppen kiment •Az irodából irányít •Nem kell, mi tudjuk, mit tegyünk Jó válasz: •A … számú SOP szerint most én

51 51 „Most éppen mit csinálnak?” Rossz válaszok: •Ne engem kérdezzen! •Most éppen granulálunk •A főnök azt mondta, hogy… Jó válasz: •A … számú SOP szerint dolgozunk, a tétel száma szerepel a terem ajtaján és a készüléken…

52 52 Személyzet, 2 •Kulcsemberek: a termelés és a minőségellenőrzés vezetője •+ a meghatalmazott személy(ek) M.o. a hatóság elismeri! •Teljes munkaidőben! “néha benéz… - ?”

53 53 Személyzet, 3 Kulcsemberek azonos feladatai a saját területükön: •validálás, •oktatás, •karbantartás

54 54 Személyzet, 4 A termelés vezetője feladatai •a gyártás megszervezése •a raktározás megszervezése •a gyártási az előiratok jóváhagyása •a gyártási lapokat vezessék és azok a minőségellenőrzésre kerüljenek

55 55 Személyzet, 4 A minőségellenőrzés vezetője: •a beérkező anyagok minőségellenőrzése (elfogadás, elutasítás) •a gyártási lapok értékelése, •a minőségellenőrző előiratok jóváhagyása •a szerződéses analitika kiválasztása

56 56 Személyzet, 5 A kulcsemberek közös feladatai: •folyamatvalidálás •gyártáshigiéne •a szállítók jóváhagyása •a dokumentumok megőrzése •a GMP betartatása •az önellenőrzés megvalósítása

57 57 Személyzet, 6 Oktatás •aki a gyártótérbe lép, a neki megfelelő oktatást kapja ruhaszínek, belépőkártyák •első belépéskor és rendszeresen •idegen nem léphet be, illetve felvilágosítás, beöltözés után középfolyosós rendszer

58 58 Személyzet, 7 Személyi higiéne •Kell ilyen program program •nyílt seb, betegség… nem léphet be gyártótérbe! •gyártóterületen pl. étel vagy dohányzás kelléke sem lehet •ne érintse meg a gyógyszerrel érintkező felületeket kesztyű, öltözék, sapka, bajuszmaszk...

59 59 Személyzet 8 •Természetesen nem lehet a gyártóterületen növény •Természetesen rágógumit sem használhatnak…

60 60

61 61 3. Helyiségek és berendezések

62 62 Helyiségek, berendezések 1 •Alapelv: olyan tervezés, hogy keresztszennyeződés, piszok ne legyen, rend legyen… FORTE és DCM, partvis, a múltkori gyártásból itt maradt… •Rovar, rágcsáló ne jöhessen be Nicaragua: skorpió, Ausztrália: madár •Világítás főleg, ha organoleptikus! Nedvesség, hő, légcsere - ne zavarja a berendezéseket és a termékeket

63 63 Helyiségek, berendezések 2 Termelési terület •Allergén, élő mikroorg.: zárt berendezés, elkülönített (!) •Hormon-, citosztatikum-lészítmény, nem-gyógyszer a gyógyszerrel azonos berendezésen nem, legfeljebb kampánymunka, validált tisztítás után

64 64 Patogén-gyártás…

65 65 Helyiségek, berendezések 3 Termelési terület (folytatás) •A sorrend a termelés sorrendjét kövesse tablettázás, horizontális vagy vertikális, tartály betolása, tisztítása egyirányú, ember- és anyagmozgás ne keresztezze, más úton, pincér •Ahol nyitott anyagtartály: felület (fal, padló) sima, repedésmentes, ne váljon le, tisztítható, sarok lekerekített csempe?

66 66

67 67 Helyiségek, berendezések 4 Termelési terület (folytatás) •csőhálózat, vezeték: zúgok ne legyenek, jól tisztítható Karbantartás lehetőleg a termelési területen kívül •Vízelvezető: bűzelzáró szifon, ne nyitott, vagy sekély (tisztítás)

68 68 Helyiségek, berendezések 5 Raktárterület •elég nagy legyen fajták szerint egy raklapra egy gyártási tétel •a fogadás ne a szabad ég alatt •karantén-fajták külön helyiség, körülkerítve, számítógéppel (automatizált vagy nem), címkézés mindig karantén felszabadítva elutasítva

69 69

70 70 Helyiségek, berendezések 6 Raktárterület (folytatás) •Mintavevő hely •Az elutasított termékek külön •Szöveges árú (pl. címke) zárt tárolótér, csak erre hivatott léphet be a legnagyobb veszély a címkecsere = gyógyszercsere, Na-bikarbonát helyett KCl injekció... ?

71 71 Helyiségek, berendezések 7 Minőségellenőrző terület •ne a termelési területen •a dokumentumoknak elég hely •rezgésmentes, ha olyan műszer Kapcsolódó területek •pihenő, étkező, WC! Elegendő! •Ruhaváltás át kelljen rajta haladni

72 72

73 73 Helyiségek, berendezések 8 Berendezések •tisztítható program: mivel •ne adjon le anyagot préspofa-szilánk •mérőberendezések: kalibrálás, kezelés- tervezés karakterisztika példa: x50 kg •ha hibás: jól látható jelzés •víz (desztillált, ionmentesített…) fertőtlenítési program „tartsd mozgásban és melegen/hidegen”, csővezeték-színek

74 74

75 75 4. Dokumentáció

76 76 Alapvető! Mit is gyártunk? Valamilyen dokumentáció szükséges! Documentáció

77 77 Ha emlékezetből dolgozunk, így járhatunk… Documentáció

78 78 Dokumentáció 1 Alapelvek: •ne szóbeli hibalehetőség •a gyártási tétel nyomonkövethető legyen •ha kitöltendő dokumentum: olvashatóan, akkor, amikor történik azonos toll, visszamenőleg...?

79 79 Dokumentáció 2 Szabványműveleti előirat •minden folyamatra gyártási lépések, tisztítás, ruha, mintavétel, berendezés működtetése… •ki készítette, hagyta jóvá, keltezés, ha javítás: külön jóváhagyás kézzel beleírva?

80 80 Dokumentáció 3 Számítógépes dokumentáció •felülírás ne legyen lehetséges •password heti dokumentált változtatás •a gép tartsa nyilván, ki mit mikor írt be cég-hálózatok?! •back-up

81 81 Számítógépes rendszerek, a) •Célja lehet dokumentáció, raktározás, termelés-vezérlés… •Személyzet: kiképezzék… Excel-példa •Áttérés kéziről: egy ideig együtt •Biztonsági másolat CD, Faraday-kalicka •Audithoz az elektronikus adat printelhető legyen

82 82 Számítógépes rendszerek, b) •Csak jogosult vihessen be adatot (kulcsszó, belépő kártya, a terminálhoz férés… a rendszer dokumentálja a sikertelen bejutási kísérletet) •Adatbevitel pl. bemérés: valaki ellenőrizze

83 83 Számítógépes rendszerek, c) •Ha a felszabadítás számítógéppel: legalább biztonsági visszakérdezések legyenek •Külső karbantartó: ki miért felel •Alap: saját áramforrás is •Validáció: több lépcsős, már a fejlesztés-tervezés során

84 84 Dokumentáció 4 Dokumentumok: minőségi előirat •kiindulási és csomagolóanyag: gyártó és jóváhagyott szállító PE - vizsgálat (Ph.?) - újravizsgálati (vagy bomlékony anyagnál lejárati!) idő •köztitermék, ömlesztett •késztermék: … + tárolási feltételek, lejárati idő

85 85 Dokumentáció 5 Gyártási előirat és SZME •gyártási tételre (méretre!) •azonosító adatok •minden kiindulási anyag minőség, mennyiség •várható kihozatal •a művelet helye és a berendezés azonosítója (!)

86 86 Dokumentáció 6 Gyártási előirat és SZME (folytatás) •bemérési sorrend, előkezelés •gyártásközi ellenőrzések Csomagolási utasítás •u. ezek pl. kampány-csomagolás: piros drazsé, fehér tabletta

87 87 Dokumentáció 7 Gyártmány (gyártási) lap •minden tételről külön •rá jegyeznek (az SZME szerint) •azonosító adatok + jelentős lépések: a dolgozó kézjegye, lényeges lépések bemérés: az ellenőré is nem “fejből”: jobb, ha alá is írja •mit mért bele miből, berendezés- azonosító, IPC, kihozatal, eltérések, különleges események áramszünet

88 88 Dokumentáció 8 Csomagolási lap •Első pont: aláírással: eltávolították az előzőt! •Mennyit, mit használt, mennyit adott vissza aláírások - a címke (kód) mintapéldánya

89 89 Dokumentáció 9 Anyagátvételi SZME •anyag neve, más neve (átnevezhetik), glyc(er)ol - szállító - a tartály állapota - a karantén faja •mintavétel, mintavizsgálat •validálás, karbantartás, összeszerelés, rovarírtás •fontos készülék: a közelében gépkönyv, adatai

90 90 5. Termelés

91 91 Termelés 1 Általános •csak illetékes személy tartózkodhat régi “kommunista szombat: segítsük a gyártást” - tartályba bemászás •már eddig is sokmindenről volt szó (a GMP ismétli magát) •A tisztítással kezdődik! Porképződés... •Mindent felcímkézve terem, készülék

92 92 Termelés 2 Keresztszennyeződés •felszabaduló porok, gázok, gőzök penicillin-példa készülékben maradék nitropenton-példa, a dolgozó ruhája •légzsilip-rendszer, +nyomás •visszaforgatott levegő szűrése

93 93 Ha lehet: kabinetrendszer! Pl. tablettázás körfolyosó, panoráma-ablakkal Anyaggy ű jt ő -bemér ő kever ő granuláló tablettázó

94 94 Termelés 3 Gyártásvalidálás •pl. sterilnél hogyan, folyamat-ruggedness •új összetétel, technológia, méretnövelés: ismétlés retardillin- példa •revalidálás

95 95 Termelés 4 Kiindulási anyagok •vásárlás lehetőleg gyártótól, de: ismert gyógyszer-engedélyezési követelmény ma: 3 lehetőség •mindent rögzít: szállítás (hőmérséklet!), mintavétel •minden tételt külön mintázni, ha a szállítmány több tételből áll

96 96 Termelés 5 •Anyagok kiadása a raktárból: FIFO elv! First In: First Out •Gyógyszerkészítmények kiszállítása: lejárati idő szerint „FEFO” elv! First Expire: First Out

97 97 Termelés 6 Csomagolóanyagok •ha szétszóródhat: dobozban kezeljük •ki adhatja ki, veheti vissza •ezeknek is gyártási tétele, eszerint ellenőrzés •új szöveg: a régi dokumentált megsemmisítése

98 98 Termelés 7 Csomagolási művelet •A zárást minél gyorsabban kövesse a címkézés gyógyszercsere-veszély! •Vágott címke helyett jobb a tekercs Sandoz ampullakódja, festett címke kopása •a csomagolósorról levett mintát ne tedd vissza (!)

99 99

100 100 Termelés 8 Visszautasított tételek •átdolgozás? Mérlegelés és dokumentálás Egyesítés (korábban gyártott tételek maradéka) •Mérlegelés lejárati idő a korábbi! és dokumentálás

101 101 Folyékony gyógyszer, krém, kenőcs •Lehetőleg zárt rendszerű továbbítás •Ne legyenek a csövekben holt terek •Lehetőleg ne üvegből: rozsdamentes acél •A csövek színkódjai (gázok, gőz is)

102 102

103 103 Inhalációs gyógyszerek Gyártás: •Kétütemű v. nagynyomású töltés (maga-sabb Fp. hajtógázban szuszpendál, betölt, szelep rá, + alacs. Fp. hajtógáz) •Együtemű v. hideg töltés (a hajtógázban szuszpendál kis hőm., esetleg kis nyomáson is, töltés) •Zárt rendszer! Folyadék 0,2 µm szűrés

104 104 6. Minőség-ellenőrzés

105 105 Minőség-ellenőrzés 1 Mintavétel •írásos! •Nem végezheti a termelő maga! •Eszköz, tisztítása, minta-címkézés melyik csomagolási egységből vettek! •Állatok: karantén lásd GLP

106 106 Minőség-ellenőrzés 2 Mintavétel ki veszi, segítenek-e, sok zsák - mi van elől, minőségi előiratok (kidolgozás), a vizsgálatok elvégzése, szervezés régi gyári emlék: prémiumfeladat: az üzem érdeke a MEO-t becsapni dokumentáció, felszabadítás, ellenminta-tárolás, + a minőségre vonatkozó minden döntés!

107 107 Kiindulási anyagok mintavétele •Minden tartályból (hacsak nem validáltuk a szállítót. Bizalom is.) Minden tételből, ha átcsomagolták, nem a gyártótól vagy parenterális alkalmazás •Mindet azonosítjuk •A többi vizsgálathoz: “reprezentatív minta” készítése ( az előzők keverésével)

108 108 Minőség-ellenőrzés 3 •A késztermék-minősítés része a gyártási dokum. értékelése is •A gyártási lap+anal. dokum. Megőrzés: lejárati idő+1 év •Eeredeti feljegyzések! •Trendanalízis (a kihozatalra is) a b c Ered- mény idő

109 109 Minőség-ellenőrzés 4 Helyes minőségellenőrző laboratóriumi gyakorlat •GCLP=GMP az analitikai laborban •a GMP-n értelemszerűen menjünk végig •mérőoldatokon a faktor, meddig érvényes •reagensek: mikor, ki töltötte bele •analitikai előirat helyben nem “az irodában, hogy baja ne essék” és “fejből” •műszer mellett kalibrációs adatok, műszerkönyv...

110 110 Műszerek... •műszerkönyv •műszernapló: ki használta •Spektrofotométer –kalibrálása: λ és A •pH-méter/potenciométer –pufferek: ki készítette, mikor, visszatölthető? –elektródok: miben tarjuk (nemvizes titr.!) –a mérés –mikor kell sóhidas referencia –kalibrálás: minimum 2 puffer…

111 111 A műszerek elhelyezése •Külön mérlegszoba, műszerszoba? Előny és hátrány (pl. az anyagok ide- odavitele) •Világítás, rezgés, vízgőz (IR!)

112 112 7. Szerződésen alapuló gyártás és analízis

113 113 Szerződésen alapuló gyártás és analízis 1 •Miért kerül erre sor: pl. a gyártó és forgalomba hozatali engedély jogosultja különbözhet… •Nem célszerű mindent helyben gyártani, bizonyos lépéseket „kiadnak”…

114 114 Szerződésen alapuló gyártás és analízis 2 •Világosan derüljön ki, ki mit tesz, hol, ki szabadít fel, de a felelősség nem delegálható Megbízó felelős: •megfelelőnek adta-e a megbízást •átadott-e minden info-t •minden átadott anyag megfelel

115 115 Szerződésen alapuló gyártás és analízis 3 A megbízott felelős •gyártási engedélye legyen, feleljen meg a GMP-nek •tovább-megbízást =harmadik fél) csak a megbízó engedélyével (analitikát is!)

116 116 Szerződésen alapuló gyártás és analízis 4 A szerződés •kell hozzá GMP-szakértő is •hol lesz a meghatalmazott személy lásd még később •a megbízó időről-időre auditál •de hatósági inspekció is lehetséges

117 117 8. Panaszok, forgalomból való kivonás

118 118 Panaszok, forgalomból való kivonás 1 •Elv: minden panaszt ki kell vizsgálni, a visszahívásokat végre kell hajtani. Írásos eljárások! •Panasz: felelős személyt kell kijelölni. Minden eset részletes dokumentálása. Hiba esetén a környező tételek vizsgálata is

119 119 Panaszok, forgalomból való kivonás 2 Visszahívás M.o. hogyan működik •Kijelölt személy, független a kereskedelmi részlegtől •Minden olyan országra, ahova került Rapid Alert. Ezért kell a kiszállításokat dokumentálni nagyker., stb. cím, telefon, fax, szolgálati idő, tétel-nagyság, gyártási szám… A visszahívott külön tárolandó… Időről-időre a hatékonyság értékelése

120 120 9. Önellenőrzés

121 121 Önellenőrzés •Írásos program •Kijelölt, független személy, lehet külső is •A vezetőségnek jelent (eredmény, javaslat) •Dokumentálni kell

122 Sok mindent tanultunk eddig a gyógyszergyártás körülményeiről Felismerjük a hibákat a következő képeken?

123 Tárolóhely?

124 Raktár?

125 Ezt találjuk egy termelő kabinetben

126 Termelési kabinet?

127 Mi lesz a GMP alapelvekből tételben?

128 A GMP felépítése, fejezetei •Milyen 2 fő részből áll? •Az alapelvek fejezeteinek felsorolása, egy-egy mondattal a tartalmukról •Néhány (4-5) kiegészítő szabály említése •Az ISO szabványok és a GMP különbsége

129 A minőségbiztosítás és a minőség-ellenőrzés a GMP-ben •A QA GMP szerinti definíciója •QC: mintavétel, minőségi előiratok kidolgozása, dokumentáció, felszabadítási dokumentáció •Mi a trendanalízis •Beszéljen a minőségellenőrző laborok GMP-jéről •Analitikai módszer-validálás (különböző vizsgálat-típusok, esetén, a referencia-anyag szerepe, a torzítás fajtái és validálása – lásd egy másik előadásban!)

130 A GMP „személyzet” fejezete •Miért alapvetően fontos •Számuk és képzettségük, organogram •Kulcsemberek, munkaideje, egyéni és közös feladatai •Mit tud a dolgozók oktatásáról •A gyártáshigiéne fő szabályai

131 A GMP „helyiségek, berendezések” szabályai •A tervezés szempontjai •Mikor kell dedikált terület, mikor lehet kampánymunka is •A kabinetek sorrendje •Felületek, csőhálózat, vízelvezetés •Raktárterület, fogadás, karanténfajták, mintavevő hely •Szöveges árú tárolása •Minőségellenőrző terület, pihenő étkező •Berendezések: tisztítás, anyaguk •Mérőberendezések: kalibrálás, karakterisztika. •Hibás berendezések •Víz a termeléshez: hogyan tárolom, stb.

132 A GMP „termelés” fejezete •Kik lehetnek jelen •Mivel „kezdődik” egy-egy tétel előállítása? •Szennyeződés és keresztszennyeződés •A gyártó kabinetek és sorrendjük •FIFO és FEFO •Csomagolóanyagok és csomagolási műveletek •A visszautasított tételek átdolgozásának lehetőségei

133 A GMP „dokumentáció” fejezete •Miért fontos a gyártási tétel nyomon követhetősége •A dokumentumok két alaptípusa •Gyártási előirat, gyártmány (vagy gyártási) lap, csomagolási lap, anyagátvételi SZME •Minőségi előiratok •Számítógépes dokumentáció •Külső karbantartók szervezése •Készülék karbantartása, rovar- rágcsálóírtás dokumentálása

134 A GMP „szerződésen alapuló gyártás”, „panaszok és forgalomból való kivonás” és „önellenőrzés” fejezetei •Szerződésen alapuló gyártás/analízis: miért lehet rá szükség? A felelősségek alakulása (megbízó és megbízott), mit tartalmazzon a szerződés, milyen szakértelem kell hozzá •Panaszok, forgalomból való kivonás: alapelv, a felelős személy, a gyógyszerek hazai forgalomból való kivonásának rendszere, a Rapid Alert, mit kell tudnia a kivonáshoz a gyártónak, mi a teendő a visszaszállított gyógyszerrel •Önellenőrzés: mi ez, célja, ki végezheti és kinek jelent


Letölteni ppt "1 Most a „szabályozott terület” jogszabályokkal előírt minőségbiztosítási rendszereivel kezdünk foglalkozni G MP (és GDP) GLP GCP."

Hasonló előadás


Google Hirdetések