Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EGYENLETES MOZGÁS. Mikola csőben a buborék hogyan mozog?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EGYENLETES MOZGÁS. Mikola csőben a buborék hogyan mozog?"— Előadás másolata:

1 EGYENLETES MOZGÁS

2 Mikola csőben a buborék hogyan mozog?

3 Eltelt idő (s)12345 Megtett út (cm)714212835 Mért adatok

4 A buborék adott időközök alatt mindig ugyanakkora hosszúságú utakat tett meg, vagyis egyenes vonalú egyenletes mozgást végzett. Eltelt idő(s)1.2.3.4.5. Megtett út(cm)77777 (Minden másodpercben 7cm utat tette meg.)

5 Eltelt idő (s)12345 Megtett út (cm)714212835 ?7:114:221:328:435:5 Mért adatok A megtett út és az eltelt idő hányadosa mindig 7, azaz mindig ugyanakkora.

6 Fizikai mennyiség JelMértékegység Ha megtett utat osztjuk az eltelt idővel akkor a hányados állandó, ez az állandó a SEBESSÉG. Fizikai mennyiség JelMértékegység Megtett útsm (méter) Eltelt időts (szekundum) A mért fizikai mennyiségek

7 Olyan fizikai mennyiség, amely a test által megtett út és az út megtételéhez szükséges idő hányadosát határozza meg. Mi a sebesség?

8 Fizikai mennyiség JelAlapmértékegység Útsm (méter) Időts (szekundum) Más használatos mértékegységek: Út: Idő: Sebesség: Fizikai mennyiség JelAlapmértékegység Útsm (méter) Időts (szekundum) Sebességvm/s (méter per szekundum) Más használatos mértékegységek: Út: mm, cm, dm, km, mérföld, … Idő: min, h, nap, év, … Sebesség: m/min, km/s, cm/h, cm/s, …

9 Adj nevet a halmazoknak és kösd össze őket! svtsvt idő út sebesség s/t v•t s/v m (méter) m/s (méter/szekundum) s (szekundum) Fizikai mennyiségek jele neve mértékegysége kiszámítása

10 A sebesség mértékegységei Az alap mértékegysége m/s, azonban más mértékegységeket is használunk: •autók esetében km/h-t: 1 m/s= 3,6 km/h •hajóknál a csomót: 1 csomó= 0,51 m/s •repülőgépeknél a Mach számot: 1 Ma= 340m/s

11 Állandó sebességgel szaladsz a testnevelés órán. Háromszor több kört mennyi idő alatt teszed meg? Ha a sebesség állandó, akkor az út és az idő között ___________arányosság van. v= (hányadosuk állandó) egyenes s / t Háromszor több idő alatt

12 A maratoni futóversenyen, ha te kétszer nagyobb sebességgel szalad, mint a társad akkor mennyi idő szükséges az út megtételéhez? Ha az út állandó, akkor a sebesség és az idő között ___________arányosság van. s= (szorzatuk állandó) fordított v • t Fele akkora idő, mint a társadnak

13 A Cooper teszt alkalmával, aki kétszer több kört fut le a testnevelés órán, mint a társa, annak milyen a sebessége? Ha az idő állandó, akkor az út és a sebesség között ___________arányosság van. t= (hányadosuk állandó) egyenes s / v Kétszer nagyobb a sebessége

14 Út(m)120200280 Idő(s)7810 Töltsd ki a táblázatot az egyenletes mozgást végző test adataival! Mit kell tudni a táblázat adatairól? …………………………………………………………………. Út(m)120200280320400 Idő(s)357810 -Út és az idő egymással egyenesen arányos -Két mennyiség hányadosa állandó, azaz 40 m/s -A test sebessége 40 m/s -…….

15 BŰVÖS HÁROMSZÖG s v t

16 Hogyan változott a kerékpáros -sebessége, ha ugyanazt az utat fele idő alatt tette meg? sebessége kétszeresére nőtt -által megtett út, ha ugyanazon sebességgel kétszer annyi ideig mozgott? megtett út is kétszeres lett -mozgás ideje, ha ugyanazt az utat kétszer nagyobb sebességgel tette meg? idő a felére csökkent

17 Mozgások ábrázolása koordináta-rendszerben Idő (S) 1.Út (cm) 2.Út (cm) 3.út (cm) Melyik mozgott a leggyorsabban? Melyik volt a legmeredekebb grafikon? Vagyis a nagyobb sebességgel haladó testnek a grafikonja meredekebb. t (s) s (cm)

18 Mozgások ábrázolása koordináta rendszerben Mit ábrázolunk a tengelyeken? Melyik mozgott a leggyorsabban? Melyik volt a legmeredekebb grafikon? Vagyis a nagyobb sebességgel haladó testnek a grafikonja ……………………... 2 4 100 s (cm) t (s) a legmeredekebb

19

20

21 Mit értünk azon, hogy egy csiga sebessége 2m/h ? Mit értünk azon, hogy egy kerékpáros sebessége 12km/h? Mit értünk azon, hogy a fény sebessége 300000 km/s? A csiga óránként 2 méter utat tesz meg. A kerékpáros óránként 12 kilométer utat tesz meg. A fény másodpercenként 300000 kilométer utat tesz meg.

22 A hajó a 171 km-es utat 9,5 óra alatt tette meg. Mekkora volt a sebesség? s =171 km t = 9,5 h v = ? km/h v = s/t= 171km / 9,5h = 18 km/h A hajó a 171 km-es utat 9,5 óra alatt tette meg. Mekkora volt a sebesség?

23 Toronydaruval a terhet 12 s alatt 18 m magasra emelték fel. Mekkora az emelési sebesség? s = 18 m t = 12 s v = ? m/s v = s/t= 18 m / 12 s = 1,5 m/s Toronydaruval a terhet 12 s alatt 18 m magasra emelték fel. Mekkora az emelési sebesség?

24 A vonat 2,5 óra alatt 180 km-es utat tesz meg. Hány m/s a sebessége? s = 180 km t = 2,5 h v = ? m/s v = s/t= 180 km / 2,5 h = 72 km/h = A vonat 2,5 óra alatt 180 km-es utat tesz meg. Hány m/s a sebessége? 1 m/s=3,6 km/h 20 m/s

25 Az ágyúlövés hangját az ágyú torkolati tüze után 8 másodperc múlva halljuk. Mennyire vagyunk az ágyútól, ha a hang sebessége levegőben 340m/s? t = 8 s v = 340 m/s s = ? m s = t · v = 8 s · 340 m/s = 2720 m

26 Mennyi idő alatt futja végig az 500 méteres utat egy gepárd, ha 50 km/h a sebessége? s = 500 m = 0,5 km v = 50 km/h t = ? h t = s/v = 0,5 km / 50 km/h= 0,01 h Mennyi idő alatt futja végig az 500 méteres utat egy gepárd, ha 50 km/h a sebessége?

27 Mekkora utat tesz meg fél óra alatt az az egyenletesen mozgó csónak, amelynek sebessége 7 km/h? t = 0,5 h v = 7 km/h s = ? km s = t · v = 0,5 h · 7 km/h = 3,5 km Mekkora utat tesz meg fél óra alatt az az egyenletesen mozgó csónak, amelynek sebessége 7 km/h?

28 Önálló feladatok Egyenletesen mozgó hajó 2 óra alatt a 57,6 km-es utat tesz meg. Hány m/s a sebessége? Egyenletesen haladó személyautó sebessége 54 km/h. Mekkora utat tesz meg 45 perc alatt? Egy bogár 5,6 m/s sebességgel repül. Mennyi idő alatt tesz meg 1120 m-t? v = 28,8 km/h = 8 m/s s = 40,5 km t = 200 s


Letölteni ppt "EGYENLETES MOZGÁS. Mikola csőben a buborék hogyan mozog?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések