Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Faragó László A TÖBBPÓLUSÚ REGIONÁLIS FEJLESZTÉS JÖVŐJE REGIONÁLIS TUDOMÁNY ÉS TERÜLETPOLITIKAI GYAKORLAT A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Faragó László A TÖBBPÓLUSÚ REGIONÁLIS FEJLESZTÉS JÖVŐJE REGIONÁLIS TUDOMÁNY ÉS TERÜLETPOLITIKAI GYAKORLAT A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN."— Előadás másolata:

1 Dr. Faragó László A TÖBBPÓLUSÚ REGIONÁLIS FEJLESZTÉS JÖVŐJE REGIONÁLIS TUDOMÁNY ÉS TERÜLETPOLITIKAI GYAKORLAT A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

2 Dr. Faragó László Policentrizmus, policentrikus városrendszer •Régi elemeket tartalmazó megújult analitikus eszköz és normatív térszervezési, téralakítási elv (és gyakorlat) •Fontos területfejlesztési irányelv (pl. ESDP) és stratégiai cél (tagállamokban)! Megvalósítandó pozitív idea  „Ködös fogalom” tartalmi meghatározás nélkül! Nincs alkalmazható/adaptálható stratégia!  Ez sem csodaszer a területei különbségek mérséklésére!  Nem a regionalizmust leváltó/helyettesítő, hanem azt kiegészítő, ahhoz kapcsolható elv

3 Dr. Faragó László Policentrizmus, mint területpolitikai IRÁNYELV • Előfeltevés: a policentrikus térstruktúra hatékonyabb, méltányosabb és fenntarthatóbb, mint a monocentrikus (Nem mindenhol és nem mindig igaz!) • Többközpontú, kiegyensúlyozottabb térstruktúra és településhálózat  decentralizáció  policentrikus területi megoszlás (Milyen a kiegyensúlyozott településhálózat? Differenciált vagy kevesebb „szintet” tartalmazó? Egy szinten belül, vagy több szintre együtt is értelmezhető? A szubszidiaritás elvét követő decentralizáció, esetleg dekoncentráció ebbe a gondolati körbe tartozik-e? Alközpontok?) • Funkcionális kölcsönös kapcsolat, hálózatosodás, pluralizmus, egymáshoz földrajzi közelségben lévő önálló (közigazgatási) egységek együttműködés e

4 Dr. Faragó László A policentrizmus, mint területfejlesztési GYAKORLAT •A funkciók hatékony teljesítése több központ ban/pólusban Decentralizáció és (re)centralizáció egyaránt! •Hálózatok kialakítása, a funkciómegosztás előnyeinek a kihasználása •Az elérhetőség és a hozzáférés méltányos biztosítása (e-ügyintézés, a termék/szolgáltatás és/vagy a fogyasztó mozgatása), többirányú és többféle közlekedési lehetőség •A dinamikus, megfelelő potenciálokkal rendelkező központokra támaszkodva lehet bevonni a perifériákat a fejlődésbe •Életfelfogás, -stílus változtatása, új város–falu kapcsolat kialakítása (pl. 30–45–60 perces ingázási idő elfogadása)

5 Dr. Faragó László A policentrizmus értelmezési és megvalósítási szintjei •Tradicionális értelmezés: –Városon belüli –Városok közötti: policentrikus városi régiók, PUR : több olyan egymás közelségében lévő város által uralt terület, melyek között nincs erős hierarchia, viszont van funkciómegosztáson alapuló együttműködés, pl. Randstad, Flemish Diamond, Rhine-Ruhr –Régiók közötti (összefüggő városi területek, pl. USA keleti part, európai pentagon összefüggő területei, BESETO: Peking–Szöul–Tokió) •Új uniós politika (ESPON): –Világ (centrum–periféria viszony, három pólusú világ) –Európa (centrum–periféria viszony, egy GIZ) –Makrorégiók –Nemzeti –Regionális (policentrikus városrégiók)

6 Dr. Faragó László Egypólusú Európa (2001) Pentagon – egyetlen globális integrációs zóna (GIZ) •Pentagon: –terület 14% –népesség 32% –GDP 47% –K+F 75% •Új GIZ támogatása –Bécs–Budapest–Prága –Berlin–Ljubljana–Zágráb– Budapest–Varsó –Később: Athén–Belgrád– Bukarest

7 Dr. Faragó László Európában vannak több- és egypólusú országok (Magyarország monocentrikus) •Összefügg-e –az ország méretével, –a népesség nagyságával, –a történelmi előzményekkel, –a fejlettséggel? •A policentrizmus adaptálható-e Magyar- országra, és ha igen, miként?

8 Dr. Faragó László Magyarország policentrikusságának mérése rang-nagyság megoszlás, fő/FUA (FVT) •Budapest 2,58-szor nagyobb a településhálózathoz képest! Nagyvárosaink elmaradnak a „várttól” •Európában Magyarország rendelkezik a leglaposabb megoszlással! Ha Budapesttől eltekintünk, a legkiegyen- súlyozottabb, legpolicentri- kusabb a településhálózat?

9 Dr. Faragó László Magyarország policentrikusságának mérése rang-nagyság megoszlás, GDP/FUA (FVT) •Hasonló helyzet –Budapest „túlreprezentáltsága” szoros –Nagyvárosaink alulteljesítenek •Ettől eltekintve az egyik „legkiegyenlítettebb” (-0,72) struktúra!

10 Dr. Faragó László Alapállítás •A települések helyett célszerű a funkcionális városi térségeket (FVT) a térstruktúra alapegységeinek tekinteni •Bármennyire szimpatikus az egyenlő jogú felek együttműködésére épülő fejlesztéspolitika, a tér- és a településstruktúra hierarchikus ! –lépték/nagyságrend, gazdaságosság, koncentráció –Barabási A. L. (2003) skálafüggetlen hálózatok –Rimmer (1966) halászfalvak strukturálódása –vertikális térstruktúra – bennfoglaltság •Szoros az összefüggés: –a térségi szintek és a városkategóriák –a városok integráló ereje és a mikro-, mezo- és makrorégiók nagysága –és száma között

11 Dr. Faragó László Területi szintek és a városhierarchia TERÜLETI SZINTEK •Ország •NUTS 1 •Régió NUTS 2 •Megye NUTS 3 •Kistérség LAU 1 •Mikrotérség VÁROSHIERARCHIA •Főváros (MEGA3) •Nincs MEGA 4 •Nemzeti/nemzetközi jelentőségű nagyváros •Regionális jelentőségű nagy/közepes város •Térségi szerepkört betöltő kisváros •„Törpevárosok”

12 Dr. Faragó László Következtetések, dilemmák Országos szint: Budapesti metropolisztérség • Magyarország monocentrikus! Ezen alapvetően nem lehet (  nem is kell) változtatni! Nem ellenpólus program kell! (Kárpát-medence funkcionális központja!) •Az ország bármelyik területéről igénybevett (nem osztható) országos/nemzetközi funkciót nem célszerű megosztani a következő kategóriába, szinthez tartozó nagyvárosokkal (Budapest túlsúlya, jó elérhetősége, nemzetközi szerepköre stb. nagyvárosaink periférikus helyzete miatt.)

13 Dr. Faragó László Következtetések, dilemmák Budapesti metropolisztérség •Budapest funkcionális térsége túlnyúlik a megyehatáron •Megye = régió  agglomeráció •Meg kell szüntetni az „agglomerációs” intézményeket és a megyéhez kell delegálni a regionális jogosítványokat (Tf tv. módosításával megoldható!) •Budapesti metropolisztérség = Városrégió = KMR=PUR • Első választott régió !

14 Dr. Faragó László Következtetések, teendők Decentralizáció •Differenciált hatáskör/feladattelepítés (rang  szerepkör) •Hiányzik egy városkategória! A hiány mennyiségileg nem pótolható!  A funkciók más szintű teljesítése szükséges

15 Dr. Faragó László Politikai választási lehetőség Policentrikus fejlesztési stratégia: 1. alternatíva • Koncentrált decentralizáció: nagyvárosi funkcionális térségek (5, 6–7–8?) mint „regionális központok” kiemelt központi fejlesztése, pozicionálásuk a nemzetközi térben –agglomeratív előnyök kihasználása –vertikális integráció –regionális központok, a vonzáskörzeti kapcsolatokra épülő regionalizáció erősödése –városhierarchia erősödése –Az ábrán az egyenes meredeksége nő, csökken a a nagyvárosi térségek lemaradása és Budapest relatív túlsúlya •  stratégia az állami feladatok teljesítésére, amely kiegészül a helyi kezdeményezésű kooperációkkal, feladatvállalásokkal

16 Dr. Faragó László Politikai választási lehetőség Policentrikus fejlesztési stratégia: 2. alternatíva • A regionális funkciók megosztása több (18–22) város között (korábbi gyakorlat folytatása) : –„kiegyenlítettebb” térstruktúra, szélesebb körű funkciómegosztás –horizontális együttműködésekre (önkéntesség, egyenlő jogok) épülő regionalizáció –laposabb hierarchiapiramis, nem egy, hanem két szint hiánya –nemzetközi láthatóság, nemzetközi/nemzeti funkciók csak Budapesten –regionális szint gyengítése, megyei (kistérségi) szint erősítése –lefelé nivellálódás –nehezen megvalósítható, gyenge gazdasági kapcsolatok, verseny, regionális identitás hiánya •Megvalósítható központi/állami stratégiát lényegesen nehezebben és költségesebben lehet ráépíteni

17 Dr. Faragó László PÉCS – 2010 CULTURAL CAPITAL OF EUROPE

18 Dr. Faragó László Köszönöm figyelmüket! Dr. Faragó László MTA RKK


Letölteni ppt "Dr. Faragó László A TÖBBPÓLUSÚ REGIONÁLIS FEJLESZTÉS JÖVŐJE REGIONÁLIS TUDOMÁNY ÉS TERÜLETPOLITIKAI GYAKORLAT A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések