Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Faragó László A TÖBBPÓLUSÚ REGIONÁLIS FEJLESZTÉS JÖVŐJE REGIONÁLIS TUDOMÁNY ÉS TERÜLETPOLITIKAI GYAKORLAT A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Faragó László A TÖBBPÓLUSÚ REGIONÁLIS FEJLESZTÉS JÖVŐJE REGIONÁLIS TUDOMÁNY ÉS TERÜLETPOLITIKAI GYAKORLAT A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN."— Előadás másolata:

1 Dr. Faragó László A TÖBBPÓLUSÚ REGIONÁLIS FEJLESZTÉS JÖVŐJE REGIONÁLIS TUDOMÁNY ÉS TERÜLETPOLITIKAI GYAKORLAT A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

2 Dr. Faragó László 2009. 06. 25. 2 Policentrizmus, policentrikus városrendszer •Régi elemeket tartalmazó megújult analitikus eszköz és normatív térszervezési, téralakítási elv (és gyakorlat) •Fontos területfejlesztési irányelv (pl. ESDP) és stratégiai cél (tagállamokban)! Megvalósítandó pozitív idea  „Ködös fogalom” tartalmi meghatározás nélkül! Nincs alkalmazható/adaptálható stratégia!  Ez sem csodaszer a területei különbségek mérséklésére!  Nem a regionalizmust leváltó/helyettesítő, hanem azt kiegészítő, ahhoz kapcsolható elv

3 Dr. Faragó László 2009. 06. 25. 3 Policentrizmus, mint területpolitikai IRÁNYELV • Előfeltevés: a policentrikus térstruktúra hatékonyabb, méltányosabb és fenntarthatóbb, mint a monocentrikus (Nem mindenhol és nem mindig igaz!) • Többközpontú, kiegyensúlyozottabb térstruktúra és településhálózat  decentralizáció  policentrikus területi megoszlás (Milyen a kiegyensúlyozott településhálózat? Differenciált vagy kevesebb „szintet” tartalmazó? Egy szinten belül, vagy több szintre együtt is értelmezhető? A szubszidiaritás elvét követő decentralizáció, esetleg dekoncentráció ebbe a gondolati körbe tartozik-e? Alközpontok?) • Funkcionális kölcsönös kapcsolat, hálózatosodás, pluralizmus, egymáshoz földrajzi közelségben lévő önálló (közigazgatási) egységek együttműködés e

4 Dr. Faragó László 2009. 06. 25. 4 A policentrizmus, mint területfejlesztési GYAKORLAT •A funkciók hatékony teljesítése több központ ban/pólusban Decentralizáció és (re)centralizáció egyaránt! •Hálózatok kialakítása, a funkciómegosztás előnyeinek a kihasználása •Az elérhetőség és a hozzáférés méltányos biztosítása (e-ügyintézés, a termék/szolgáltatás és/vagy a fogyasztó mozgatása), többirányú és többféle közlekedési lehetőség •A dinamikus, megfelelő potenciálokkal rendelkező központokra támaszkodva lehet bevonni a perifériákat a fejlődésbe •Életfelfogás, -stílus változtatása, új város–falu kapcsolat kialakítása (pl. 30–45–60 perces ingázási idő elfogadása)

5 Dr. Faragó László 2009. 06. 25. 5 A policentrizmus értelmezési és megvalósítási szintjei •Tradicionális értelmezés: –Városon belüli –Városok közötti: policentrikus városi régiók, PUR : több olyan egymás közelségében lévő város által uralt terület, melyek között nincs erős hierarchia, viszont van funkciómegosztáson alapuló együttműködés, pl. Randstad, Flemish Diamond, Rhine-Ruhr –Régiók közötti (összefüggő városi területek, pl. USA keleti part, európai pentagon összefüggő területei, BESETO: Peking–Szöul–Tokió) •Új uniós politika (ESPON): –Világ (centrum–periféria viszony, három pólusú világ) –Európa (centrum–periféria viszony, egy GIZ) –Makrorégiók –Nemzeti –Regionális (policentrikus városrégiók)

6 Dr. Faragó László 2009. 06. 25. 6 Egypólusú Európa (2001) Pentagon – egyetlen globális integrációs zóna (GIZ) •Pentagon: –terület 14% –népesség 32% –GDP 47% –K+F 75% •Új GIZ támogatása –Bécs–Budapest–Prága –Berlin–Ljubljana–Zágráb– Budapest–Varsó –Később: Athén–Belgrád– Bukarest

7 Dr. Faragó László 2009. 06. 25. 7 Európában vannak több- és egypólusú országok (Magyarország monocentrikus) •Összefügg-e –az ország méretével, –a népesség nagyságával, –a történelmi előzményekkel, –a fejlettséggel? •A policentrizmus adaptálható-e Magyar- országra, és ha igen, miként?

8 Dr. Faragó László 2009. 06. 25. 8 Magyarország policentrikusságának mérése rang-nagyság megoszlás, fő/FUA (FVT) •Budapest 2,58-szor nagyobb a településhálózathoz képest! Nagyvárosaink elmaradnak a „várttól” •Európában Magyarország rendelkezik a leglaposabb megoszlással! Ha Budapesttől eltekintünk, a legkiegyen- súlyozottabb, legpolicentri- kusabb a településhálózat?

9 Dr. Faragó László 2009. 06. 25. 9 Magyarország policentrikusságának mérése rang-nagyság megoszlás, GDP/FUA (FVT) •Hasonló helyzet –Budapest „túlreprezentáltsága” 5.39- szoros –Nagyvárosaink alulteljesítenek •Ettől eltekintve az egyik „legkiegyenlítettebb” (-0,72) struktúra!

10 Dr. Faragó László 2009. 06. 25. 10 Alapállítás •A települések helyett célszerű a funkcionális városi térségeket (FVT) a térstruktúra alapegységeinek tekinteni •Bármennyire szimpatikus az egyenlő jogú felek együttműködésére épülő fejlesztéspolitika, a tér- és a településstruktúra hierarchikus ! –lépték/nagyságrend, gazdaságosság, koncentráció –Barabási A. L. (2003) skálafüggetlen hálózatok –Rimmer (1966) halászfalvak strukturálódása –vertikális térstruktúra – bennfoglaltság •Szoros az összefüggés: –a térségi szintek és a városkategóriák –a városok integráló ereje és a mikro-, mezo- és makrorégiók nagysága –és száma között

11 Dr. Faragó László 2009. 06. 25. 11 Területi szintek és a városhierarchia TERÜLETI SZINTEK •Ország •NUTS 1 •Régió NUTS 2 •Megye NUTS 3 •Kistérség LAU 1 •Mikrotérség VÁROSHIERARCHIA •Főváros (MEGA3) •Nincs MEGA 4 •Nemzeti/nemzetközi jelentőségű nagyváros •Regionális jelentőségű nagy/közepes város •Térségi szerepkört betöltő kisváros •„Törpevárosok”

12 Dr. Faragó László 2009. 06. 25. 12 Következtetések, dilemmák Országos szint: Budapesti metropolisztérség • Magyarország monocentrikus! Ezen alapvetően nem lehet (  nem is kell) változtatni! Nem ellenpólus program kell! (Kárpát-medence funkcionális központja!) •Az ország bármelyik területéről igénybevett (nem osztható) országos/nemzetközi funkciót nem célszerű megosztani a következő kategóriába, szinthez tartozó nagyvárosokkal (Budapest túlsúlya, jó elérhetősége, nemzetközi szerepköre stb. nagyvárosaink periférikus helyzete miatt.)

13 Dr. Faragó László 2009. 06. 25. 13 Következtetések, dilemmák Budapesti metropolisztérség •Budapest funkcionális térsége túlnyúlik a megyehatáron •Megye = régió  agglomeráció •Meg kell szüntetni az „agglomerációs” intézményeket és a megyéhez kell delegálni a regionális jogosítványokat (Tf tv. módosításával megoldható!) •Budapesti metropolisztérség = Városrégió = KMR=PUR • Első választott régió !

14 Dr. Faragó László 2009. 06. 25. 14 Következtetések, teendők Decentralizáció •Differenciált hatáskör/feladattelepítés (rang  szerepkör) •Hiányzik egy városkategória! A hiány mennyiségileg nem pótolható!  A funkciók más szintű teljesítése szükséges

15 Dr. Faragó László 2009. 06. 25. 15 Politikai választási lehetőség Policentrikus fejlesztési stratégia: 1. alternatíva • Koncentrált decentralizáció: nagyvárosi funkcionális térségek (5, 6–7–8?) mint „regionális központok” kiemelt központi fejlesztése, pozicionálásuk a nemzetközi térben –agglomeratív előnyök kihasználása –vertikális integráció –regionális központok, a vonzáskörzeti kapcsolatokra épülő regionalizáció erősödése –városhierarchia erősödése –Az ábrán az egyenes meredeksége nő, csökken a a nagyvárosi térségek lemaradása és Budapest relatív túlsúlya •  stratégia az állami feladatok teljesítésére, amely kiegészül a helyi kezdeményezésű kooperációkkal, feladatvállalásokkal

16 Dr. Faragó László 2009. 06. 25. 16 Politikai választási lehetőség Policentrikus fejlesztési stratégia: 2. alternatíva • A regionális funkciók megosztása több (18–22) város között (korábbi gyakorlat folytatása) : –„kiegyenlítettebb” térstruktúra, szélesebb körű funkciómegosztás –horizontális együttműködésekre (önkéntesség, egyenlő jogok) épülő regionalizáció –laposabb hierarchiapiramis, nem egy, hanem két szint hiánya –nemzetközi láthatóság, nemzetközi/nemzeti funkciók csak Budapesten –regionális szint gyengítése, megyei (kistérségi) szint erősítése –lefelé nivellálódás –nehezen megvalósítható, gyenge gazdasági kapcsolatok, verseny, regionális identitás hiánya •Megvalósítható központi/állami stratégiát lényegesen nehezebben és költségesebben lehet ráépíteni

17 Dr. Faragó László 2009. 06. 25. 17 PÉCS – 2010 CULTURAL CAPITAL OF EUROPE

18 Dr. Faragó László 2009. 06. 25. 18 Köszönöm figyelmüket! Dr. Faragó László MTA RKK www.rkk.hu farago@rkk.hu


Letölteni ppt "Dr. Faragó László A TÖBBPÓLUSÚ REGIONÁLIS FEJLESZTÉS JÖVŐJE REGIONÁLIS TUDOMÁNY ÉS TERÜLETPOLITIKAI GYAKORLAT A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések