Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Faragó László FUNKCIONÁLIS VÁROSI TÉRSÉGEK ÉS AZ EZEKRE ÉPÜLŐ FEJLESZTÉSPOLITIKA Magyar Regionális Tudományi Társaság VI. Vándorgyűlés Gödöllő 2008.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Faragó László FUNKCIONÁLIS VÁROSI TÉRSÉGEK ÉS AZ EZEKRE ÉPÜLŐ FEJLESZTÉSPOLITIKA Magyar Regionális Tudományi Társaság VI. Vándorgyűlés Gödöllő 2008."— Előadás másolata:

1 Dr. Faragó László FUNKCIONÁLIS VÁROSI TÉRSÉGEK ÉS AZ EZEKRE ÉPÜLŐ FEJLESZTÉSPOLITIKA Magyar Regionális Tudományi Társaság VI. Vándorgyűlés Gödöllő 2008

2 Dr. Faragó László MTA RKK 2008 2 A szekció témájának megfelelő sajátos vidékértelmezés Kontextus: –ESDP (1999) területpolitikai fejlesztési irány: kiegyensúlyozott és policentrikus városhálózat és új város-vidék viszony kialakítása. –Lipcsei Charta (2007): városrégió szintű együttműködés (partnerség) szükséges, a városok felelősek térségük területi kohéziójáért. A város és a környező vidéke együttműködése, funkcionális egységként való kezelése

3 Dr. Faragó László MTA RKK 2008 3 Visszacsatolás a vidékies–városias térségekre A város és vidéke együtt sorolható be az urbánus és a rurális térségekbe Besorolás területi szintje –OECD (település, térség) –EU/ESPON NUTS 3 –Magyarország NUTS 4 (?) Európa Tanács Vidéki Térségek Európai Chartája (1996): a vidék olyan falvakat és kisebb városokat tartalmazó térség ahol: –„számottevően alacsonyabb a lakosság, a gazdasági, szociális és kulturális struktúrák koncentrációja; –a terület nagyobb egységét mezőgazdasági, erdőgazdasági, természetvédelmi, és kikapcsolódási célokra használják.”

4 Dr. Faragó László MTA RKK 2008 4 INDOKOK AZ FVT-K MELLETT: a település értelmezése Mendöl Tibor : „Településen értjük egy embercsoportnak, az embercsoport lakóhelyének és munkahelyének térbeli együttesét.” (Általános településföldrajz. – Budapest, 1963.) Emberek (családok, helyi társadalom) mindennapi életének tere (lokalitás, életvilág), – formailag a mindennapi társadalmi-gazdasági lét helyhez kötött objektivációi (műszaki, fizikai keret, hardver) – tartalmilag egy konkrét helyi társadalom (szoftver). A távolság leküzdésének új dimenziói (e-közigazgatás, e-gazdaság) Emberek egyre növekvő hányadánál nem egy egység/település

5 Dr. Faragó László MTA RKK 2008 5 INDOKOK AZ FVT-K MELLETT: város–falu összetartozás Csak együtt, egymás viszonylatában értelmezhetők Minden központi helynek (városnak), az ott ellátott funkciónak van vonzáskörzete/régiója Minden helyben nem kielégíthető szükségletet más – legtöbbször magasabb státuszú – településen veszünk igénybe Város-falu különbségek és azok változásai: –Jogi, közigazgatási (egyenlő önkormányzati státusz, városi rang devalválódása, „ez a falu város” szindróma ) –Mennyiségi különbségek (összemosódik alsóbb szinteken) –Gazdasági tevékenység jellege (falun is megjelenik a szekunder és tercier szektor) –Morfológiai megjelenés –Életmód Történelmi kategóriák  a kapcsolat tartalma változik A város-falú közötti különbségekről a funkciómegosztásra helyeződik a hangsúly

6 Dr. Faragó László MTA RKK 2008 6 INDOKOK AZ FVT-K MELLETT: hazai és nemzetközi tapasztalatok Magyar előzmények Uniós (ESPON 1.1.1.) kutatások Funkcionális városi körzetek (FUA): város és az általa (gazdaságilag) integrált térség –Nagyvárosi növekedési körzetek (MEGA 1+4) –Nemzetközi/nemzeti jelentőségű körzetek –Regionális/helyi jelentőségű körzete

7 Dr. Faragó László MTA RKK 2008 7 Az FVT-kre épülő hazai fejlesztéspolitika alappillérei (vitakérdései) Funkcionális megközelítés –Az egyes elemek a rendszerben betöltött funkciói alapján értékelhetőek és fejlesztendőek –a városi gazdaság és közszolgáltatási rendszerek (oktatás, EÜ stb.) előtérbe helyezése (Funkcionális) alapegység? –Települések jelentős része önmagában nem megítélhető és nem képes a megkívánt funkciók teljesítésére. –Kistérség? Munkaerő vonzáskörzet? Kiinduló vizsgálati egységek (status quo)!  funkcionális városi térségek Policentrizmus: vertikális (hierarchia) és horizontális együttműködés

8 Dr. Faragó László MTA RKK 2008 8 Funkcionális városi térségek (FVT) Magyarországon FVT: a város, mint térszervező, munkaerőpiaci és szolgáltató központ és az általa integrált térség (lehet két, vagy több központ is) Város és vidéke, a vidék és a központja, városrégió Formai kereteket ad az új város–falu viszony megteremtéséhez is: –Nyertesek, akik az új munkamegosztásban megtalálják a helyüket –Akik továbbra is megmaradnak a vesztes pozícióban, azok számára új programok kellenek Nagyságát alapvetően meghatározza a napi ingázás, a munkaerővonzás, a szolgáltatások vonzáskörzetei és az elérhetőség.

9 Dr. Faragó László MTA RKK 2008 9 Policentrizmus EU új területpolitikai irányelve –Előfeltevés: a policentrikus térstruktúra hatékonyabb, méltányosabb és fenntarthatóbb mint a monocentrikus –Kiegyenlítettebb térstruktúra kialakítása, a szubszidiaritás elvét követő decentralizáció –A dinamikus központokra támaszkodva be kell vonni a perifériákat a fejlődésbe Morfológiailag és funkcionálisan is értelmezendő, távlatilag a kettő összehozandó Gyakorlatban: koncentrált decentralizáció –A funkciók hatékony teljesítése a különböző szintű központokba –Elérhetőség és a hozzáférés méltányos biztosítása (e-ügyintézés, a termék vagy a fogyasztó rugalmas mozgatása)

10 Dr. Faragó László MTA RKK 2008 10 Az egyenrangú települések/FVT-k együttműködésére (hálózatosodására) épülő koncepció érvényessége A hierarchikus városrangsor nem ellentétes a települések sokszínűségének a fenntartásával (ESDP 71.) Gazdaságosság, lépték/nagyságrend, koncentráció Barabási A. L. (2003) skálafüggetlen hálózatok Rimmer (1966) halászfalvak strukturálódása Ab ovo létező vertikális térstruktúra – bennfoglaltság Kapcsolatok: ott ahol fizikai mozgással jár, megmarad a szomszédság, a fizikai közelség jelentősége

11 Dr. Faragó László MTA RKK 2008 11 A települések és FVT-k vertikális és horizontális struktúrája A városhierarchia és a térstruktúra egymásnak megfeleltethető Hierarchiában elfoglalt helyet meghatározza: –Nagyságrend és a funkciók komplexitása –Gazdasági erő/aktivitás (munkahely, GDP stb.) –Üzleti, fogyasztási szolgáltató központ –Településhálózati adottságok, földrajzi helyzet Funkciómegosztás az azonos nagyságú/funkciójú települések (FVT-k) és az FVT-ken belül

12 Dr. Faragó László MTA RKK 2008 12 AZ FVT-k struktúrája Vertikális struktúra: –Budapesti metropolisz térség (5 szintű feladatellátás) –Nemzeti/nemzetközi jelentőségű funkcionális nagyvárosi térségek (5+2+??) –Regionális jelentőségű nagyvárosi térségek (két szintű feladatellátás) –Térségi szerepkört betöltő kisvárosi térségek (alapfokú ellátás) FVT-n belüli (lehetséges) struktúra –Funkcionális kistérségek –Funkcionális mikrotérségek

13 Dr. Faragó László MTA RKK 2008 13 A falvak lehetséges szerepe a funkciómegosztásban A munkavállalók fele már ma is a városokban dolgozik A „falusi lakosság” 10–15%-a él a mezőgazdaságból és 25–35%-a helyi feldolgozóiparban és a szolgáltatásokban dolgozik Lehetséges (új) funkciók –lakóhely, –üdülőhely, –napi rekreáció, pihenés, –ipar, –közszolgáltató vállalatok, intézmények telephelye, (szennyvíztelep, hulladéklerakó, kórház, szanatórium, idősek otthona stb.), –tájfenntartás, „természetvédelem”, ökológiai egyensúly biztosítása stb.

14 Dr. Faragó László MTA RKK 2008 14 Intézményrendszer (folyamatosan alakuló gyakorlatorientált rendszer) A jelenlegi struktúra továbbfejlesztése Települési (FVT) státuszoknak (hierarchiának) megfelelő differenciált hatáskör (funkció) telepítés Magasabb státuszú FVT-k körzeti ellátási felelősségének feladatteljesítéshez kötött meghatározása Önkormányzatok társulás án és az egyes funkciók szerződés es ellátásán alapuló hálózatosodás Az FVT-k kezdetben a fejlesztéspolitikai intézményrendszerbe tagolódnak, hozzájárulnak a jelenleg is formálódó „kistérségi” szint továbbfejlesztéséhez

15 Dr. Faragó László MTA RKK 2008 15 Eszközrendszer Tervezés: be kell illeszteni az FVT-ket a fejlesztési és rendezési tervezésbe –OTK, OTrT –FVT-ket lefedő közös fejlesztési stratégia, program és szerkezeti terv Finanszírozás: alapvetően a jelenlegi fejlesztési és működési forrásokat lehet/kell a funkciókhoz, az FVT-khez illeszteni –Szintenkénti feladatlista és -mutatók meghatározása –Az állami fejlesztési és működési kiadások ezekhez igazítása –Az FVT-ken belüli közös feladatellátásnak és fejlesztéseknek prioritást kell kapniuk az EU-s fejlesztési források felhasználásánál is Megvalósítás érdekében bevezetendő: terv-, program- és területrendezési szerződések

16 Dr. Faragó László MTA RKK 2008 16 Gyakorlati alkalmazás (VÁTI 2008)

17 Dr. Faragó László MTA RKK 2008 17 PÉCS – 2010 CULTURAL CAPITAL OF EUROPE


Letölteni ppt "Dr. Faragó László FUNKCIONÁLIS VÁROSI TÉRSÉGEK ÉS AZ EZEKRE ÉPÜLŐ FEJLESZTÉSPOLITIKA Magyar Regionális Tudományi Társaság VI. Vándorgyűlés Gödöllő 2008."

Hasonló előadás


Google Hirdetések