Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A gabonaintervenció eljárásrendjének kialakítása Magyarországon Burján Árpád Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A gabonaintervenció eljárásrendjének kialakítása Magyarországon Burján Árpád Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal."— Előadás másolata:

1 1 A gabonaintervenció eljárásrendjének kialakítása Magyarországon Burján Árpád Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

2 2 Az intervenció Az intervenció a piaci zavar megelőzése, vagy elhárítása érdekében alkalmazott piacszabályozási mechanizmus.

3 3 Gabonaintervenció

4 4 Jelentősége • Célja: nagy mennyiségű gabona egyidejű piacra jutásának, illetve az ebből adódó jelentős árcsökkenés megelőzése • Előre meghatározott áron történő felvásárlás: –101,31 €/t + havi növekmény (0,93 €/t) +/- minőség szerinti felár • Jelentősége folyamatosan csökken az EU-ban Várhatóan 2005. január 1-től: Várhatóan 2005. január 1-től: –Mid-Term Review • havi növekmény mértékének csökkentése (0,46 €/t) • rozsintervenció megszüntetése

5 5 A gabonaintervencióra vonatkozó főbb rendeletek • 1766/92/EK a gabonafélék közös piaci szervezetéről • 824/2000/EK a gabonafélék intervenciós felvásárlásáról • 2148/96/EK a mg. termékek tárolásáról • 2131/93/EGK az intervenciós gabonakészletek értékesítéséről

6 6 A gabonaintervenció nemzeti szabályozása • 2003. évi LXXIII. Tv. a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

7 7 A központi gabonaintervenció folyamata I. Felvásárlás II. Tárolás III. Értékesítés

8 8 I. FELVÁSÁRLÁS

9 9 A felvásárlás végrehajtási folyamata 824/2000/EK rendelet 1. Felajánlás 2. Ajánlatok ellenőrzése 3. Beszállítási ütemterv 4. Gabona átvétele 5. Vételár kalkulációja 6. Kifizetés

10 10 1. Felajánlás A felajánlás feltételei • Intervenciós időszak - nov. 1 – máj. 31. • Felajánlható termékek köre - búza, durumbúza, árpa, rozs, kukorica és cirok • Minimálisan felajánlható mennyiség - 80 t (10 t) • Felajánlásra jogosultak köre - gabona birtokosa • Minimális minőségi követelmények

11 11 Az ajánlat kötelező tartalma • Pályázó neve, • Felajánlott gabonaféle megnevezése, • Tárolási helye, • Mennyisége, tulajdonságai, betakarítás éve, • Az MVH illetékes területi hivatalának megnevezése • Nyilatkozat a gabona közösségi eredetéről

12 12 2. Ajánlatok ellenőrzése • Rögzítés • Formai ellenőrzés • Adminisztratív ellenőrzés • Ajánlat elutasítása

13 13 3. Beszállítás Beszállítási ütemterv • Ajánlat elfogadása esetén • Szállítás kezdő időpontja • Beszállítás helyének meghatározása • Beszállítás határideje

14 14 Intervenciós központok • Földrajzi viszonyítási pont • Szerepe a szállítási költségszámításnál • Tagállami javaslat alapján kerül kijelölésre • Hazai javaslat – lásd: térkép

15 15

16 16 Szállítási költségszámítás A felajánló által fizetendő összeg: • CA esetén A távolságra • Helyben maradó áru esetén A távolságra 30 km  Intervenciós központ A 40 km  Raktár II. B Raktár I.  20 km C  Felajánló

17 17 4. Átvétel • Ellenőrzés tételenként • Laboratóriumi elemzés – reprezentatív minta alapján • Átvételi jegyzék készítése • Az MVH képviselőjének személye átvételkor : –Raktárkezelő • ismételt ellenőrzés 45 napon belül • különbözet kezelése –MVH ellenőr

18 18 5. A vételár kalkulációja Első szállítási napon érvényes Intervenciós ár (101,31 €) + Havi növekmény (0,93 €) + Havi növekmény (0,93 €) +/- Minőség szerinti ármódosítás =Vételár =Vételár

19 19 6. Kifizetés • Vételár • Szállítási költségtérítés • Időpontja: az átvételtől számított 30-35. nap

20 20 A felvásárlás végrehajtási intézményrendszere • MVH Területi Hivatal • MVH Központi Hivatal • Közreműködő intézmények

21 21 Közreműködő intézmények • Nem kötelezően MVH feladatok –Ellenőrzés –Készletek tárolása (közraktárak?) • Egy intézményi felelős: MVH

22 22 II. TÁROLÁS

23 23 A tárolási költségtérítés kifizetésének elemei 2148/96/EK rendelet • Készletjelentések • Raktárellenőrzések • MVH központi leltár • A támogatás összegének kalkulációja • Kifizetés

24 24 1. A tárolás szabályai • Megfelelő tárolás: tagállami hatáskör • Cél: a mennyiség és minőség megőrzése • Frissített jegyzék a szerződött raktárakról • Számítógépes készlenyilvántartás • Havi jelentés • Éves jelentés • Évenkénti helyszíni ellenőrzés

25 25 1. A tárolás szabályai • Készletkimutatás – mennyiségek azonossága • Központi leltár • Rendelkezésre állás • Szerződésszegések szankcionálása • Más tagállam területén történő tárolás • Felelősség kérdése

26 26 2. Készletjelentések • Havi jelentés: –Határideje –Kötelező tartalma –Pontos azonosítás • Éves jelentés: –Kötelező tartalma –Alapja: havi jelentés

27 27 3. Raktárellenőrzés • Szabálytalan időközönként, de évente legalább egyszer • Bejelentés nélkül • Helyszíni vizsgálat • Kötelező tartalma • Adott raktárban lévő teljes gabonamennyiség min. 5%-a • Meglét • Feltételek vizsgálata • Hiányzó mennyiség kezelése

28 28 Tárolási költségtérítés –A tárolás költségeinek nemzeti kalkulációja –Évente változó összegű, egységes normatív EU támogatás –EU normatíva tagállami kiegészítése –Havonkénti kifizetés • Tárolási támogatás: 1,44 €/t/hónap (2003.) 1,44 €/t/hónap (2003.) • Be- és kitárolási támogatás –Betárolási támogatás: 2,11 €/t (2003.) –Kitárolási támogatás: 1,84 €/t (2003.)

29 29 III. KÉSZLETÉRTÉKESÍTÉS

30 30 A készletértékesítés végrehajtási folyamata 2131/93/EGK rendelet • Ajánlatok érkeztetése • Ajánlatok ellenőrzése • Elbírálás • Ajánlattevők értesítése • Biztosítékkezelés • Pénzügyi ügyletek lebonyolítása • Kitárolás

31 31 Készletértékesítés alapelvei • Belső piac, export, élelmiszersegély • Különbségtétel nélküli értékesítés • Egyenlő elbánás • Eladási ár meghatározása • Export – piaci trendek figyelembevétele • Szállítási költségek visszatérítése • Hiteles pályázatok • Export – ne kerüljön vissza belső piacra

32 32 Értékesítés közösségi piacon • Ajánlattételi felhívás kiírása -EU Gabona Irányító Bizottság • Rendelet megjelenése • Az ajánlat visszavonására nincs mód • Biztosíték • Az ajánlatok feldolgozása • Az ajánlatok eredménye - MVH belső bizottsága • Az ajánlattevők értesítése • Vételár fizetése • Európai Bizottság értesítése a pályázat eredményéről

33 33 Értékesítés exportra Az értékesítés jellemző formája • Határozat megjelenése • Ajánlattételi felhívás kiírása • Az ajánlatok feldolgozása • Döntés - EU Gabona Irányító Bizottság • Pályázók értesítése • Vételár fizetése

34 34 1. Határozat megjelenése • Mennyiségek • Mennyiségeket tároló régiók • Hivatalos Lapban történő megjelenés • Határidő • Zárónap

35 35 2. Ajánlattételi felhívás –Tételek főbb jellemzői –Tárolás pontos helye –Értékesítés kiegészítő feltételei –Meghatározott kiléptetési hely

36 36 3. Ajánlatok feldolgozása • Elszállított de át nem rakodott gabonára • Exportengedély-kérelem • Exportvisszatérítés-kérelem • Első biztosíték • Második biztosíték

37 37 4. Döntés • Anonim lista az ajánlatokról: –Tétel –Ár • Minimális értékesítési ár meghatározása • Nyertesek, vesztesek értesítése • Vételár kalkulációja

38 38 Készletértékesítés intézményrendszere • Gabona Irányító Bizottság –Operatív feladatok –Exportértékesítési döntés –Információk: • EU készleteinek elhelyezkedése, minőség, mennyiség • EU gabonapiaci helyzete • Gabona-világpiac helyzete • MVH • Közreműködő szervezetek

39 39 A Közösségen belüli legrászorultabb személyek élelmiszerrel történő ellátása • Bizottság éves terve: –Segélykeretek meghatározása –Élelmiszerek megnevezése, mennyisége • A tagállam részvételi szándékának bejelentése • Tagállami információk: –Igényelt élelmiszerek –Kedvezményezettek körének kritériumai –Kedvezményezetteket terhelő költségek

40 40 A felkészülés helyzete • Kijelölt intervenciós központok • Törvény az MVH általános eljárásrendjéről • Szervezeti egységek az MVH-ban • Javaslatok az intervenció hazai végrehajtását szabályozó jogszabály szövegére

41 41 További szükséges döntések • A gabona minimálisan felajánlható mennyisége • A gabonaintervencióban résztvevő intézmények és szerepük meghatározása (pl. közraktárak) • A résztvevő intézmények kapcsolatrendszerének és az intézmények közötti adatáramlás kialakítása • Az intervencióra felajánlható gabonák minőségvizsgálatát végző akkreditált laboratóriumok kritériumrendszerének kidolgozása • A tárolási támogatás nemzeti költségvetésből finanszírozott részének meghatározása • A raktárakkal kötendő szerződésminták kidolgozása • A kötelező mértéken felül végzett raktárellenőrzések gyakoriságának meghatározása

42 42 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 A gabonaintervenció eljárásrendjének kialakítása Magyarországon Burján Árpád Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések