Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gabonaintervenciós rendszer az EU-ban. Közös Agrárpolitika (KAP) •Céljai: –Termelékenység növelése –Életszínvonal biztosítása –Agrárpiacok stabilizálása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gabonaintervenciós rendszer az EU-ban. Közös Agrárpolitika (KAP) •Céljai: –Termelékenység növelése –Életszínvonal biztosítása –Agrárpiacok stabilizálása."— Előadás másolata:

1 Gabonaintervenciós rendszer az EU-ban

2 Közös Agrárpolitika (KAP) •Céljai: –Termelékenység növelése –Életszínvonal biztosítása –Agrárpiacok stabilizálása –Élelmiszerellátás folyamtos biztosítása –Méltányos fogyasztói árszint •Alapelvei: –Egységes piac –Közösségi preferencia –Pénzügyi szolidaritás

3 KAP története •Először árszabályozási szerep – ’60 •Vidékfejlesztési szerep – ’70 •Túltermelés visszaszorítása – ’80 •Gyökeres reformok – 1992 •Agenda 2000

4 EMOGA •Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap •KAP finanszírozása: –Garancia Alap – piacszabályozás –Orientációs Alap – vidékfejlesztés •Adminisztrációs költségek •Tényleges kifizetés: Kifizető Ügynökség

5 Kifizető ügynökség (KÜ) •3 fő feladat: –Jóváhagyás –Utalványozás –Elszámolás •Delegálható feladatok •Területi hálózat •Tagállami előfinanszírozás •Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

6 Gabonapiaci szabályozás

7 Elemei •Közvetlen termelői támogatás •Intervenció •Egyéb belpiaci intézkedések •Külpiac szabályozása

8 Csatlakozás előtt I. •Belpiaci támogatások: –Beruházási, –Gépvásárlási, –Felújítási, –Korszerűsítési támogatások –Agrárhitelek kamattámogatása

9 Csatlakozás előtt II. •Intervenció jellemzői: –Felvásárlás menete –Hitelfelvétel –Tárolási támogatás –Kamattámogatás –Készletezés –Értékesítés

10 Csatlakozás előtt III. •Közvetlen támogatások: –Földalapú növénytermelési támogatás –Területre vonatkozó előírások –Növények köre –Igénybevétel feltételei

11 Csatlakozás előtt IV. •Külpiaci szabályozás: –Nemzetközi keretfeltételek: •GATT-WTO •Mezőgazdasági Egyezmény •CEFTA •Importszabályozás •Exporttámogatás

12 Csatlakozás után I. •Közvetlen támogatások: –Támogatható területnagyság –Áltagos gabonahozam –Támogatási alapösszeg –Igénybevétel feltételei –Területpihentetés –Támogatás időszaka, kifizetése

13 Csatlakozás után II. •Belpiaci támogatások: –Keményítő-felhasználás támogatása •Intervenciós intézkedések – lásd: később

14 Csatlakozás után III. •Külpiaci szabályozás: –Elemei –Importszabályozás –Export-visszatérítés

15 Gabona intervenció az EU-ban

16 Intervenció általános folyamata •Felajánlás •Beszállítás, átvétel •Tárolás •Értékesítés: –Közösségi piacra –Exportra –élelmiszersegély

17 FELVÁSÁRLÁS

18 Felajánlás feltételei •Intervenciós időszak •Intervenciós ár •Felajánlható termékek köre •Minimálisan felajánlható mennyiség •Felajánlásra jogosultak köre •Minimális minőségi követelmények

19 Végrehajtás intézményrendszere •Kifizető ügynökség •Delegált feladatokat ellátó intézmények •Intervenciós központok •Intervenciós raktárak – lásd: tárolás

20 Delegált feladatokat ellátó intézmények •Nem kötelezően KÜ feladatok •Felelősség – KÜ •Ellenőrzés •Készletek tárolása

21 Intervenciós központok •Földrajzi viszonyítási pont •Szerepe - Szállítási költségszámítás •Meghatározott követelmények •Tagállami javaslat alapján kerül kijelölésre •Gabonafélék meghatározása •Hazai javaslat – lásd: térkép

22

23 Felvásárlás végrehajtási folyamata •Felajánlás beérkezése •Pályázatok ellenőrzése •Beszállítási, kifizetési ütemterv •Gabona átvétele •Vételár kalkulációja

24 Felajánlás beérkezése •Pályázat: –Pályázó neve –Felajánlott gabonaféle, –Tárolási helye –Mennyisége, tulajdonságai, betakarítás éve –Intervenciós hivatal + Nyilatkozat a közösségi eredetről, vagy speciális régióról

25 Pályázatok ellenőrzése •Rögzítés •Formai ellenőrzés •Adminisztratív ellenőrzés •Ajánlat elutasítása

26 Beszállítási, kifizetési ütemterv •Ajánlat elfogadása esetén •Ütemterv készítése •Szállítás kezdő időpontja •Beszállítás helyének meghatározása •Ütemterv egyeztetése: –Felajánlóval –Raktárkezelővel •Beszállítás határideje

27 Átvétel •Tételenkénti átvételkori ellenőrzés •Laboratóriumi elemzés – reprezentatív minta •Átvételi jegyzék készítése (kötelező tartalma) •Átvételkor a KÜ képviselőjének személye: –Raktárkezelő •ismételt ellenőrzés 45 napon belül •Különbözet kezelése –KÜ ellenőr

28 Szállítási költség kalkulációja •Felajánló költsége – intervenciós központig •EU költsége – intervenciós raktárig •3 gyakorlati eset bemutatása: •A – felajánlás helye •B – intervenciós központ •C – intervenciós raktár

29 Gyakorlati esetek 1. A B C 2. A C B 3. A, B C

30 Vételár kifizetése •Első szállítási napon érvényes ár+ + Havi növekmény +/- Minőség szerinti ár + Szállítási költségtérítés Intervenciós ár

31 TÁROLÁS

32 Tárolás szabályai I. •Tagállami hatáskör a megfelelő tárolás •Mennyiség, minőség megőrzése •Frissített jegyzék a szerződött raktárakról •Számítógépes készlenyilvántartás •Havi jelentés •Éves jelentés •Évenkénti helyszíni ellenőrzés

33 Tárolás szabályai II. •Készletkimutatás – mennyiségek azonossága •Központi leltár •Rendelkezésre állás •Szerződésszegések szankcionálása •Más tagállam területén történő tárolás költségei •Felelősség kérdése •Értékesítés más tagállam területéről

34 Készletjelentések •Havi jelentés: –Határideje –Kötelező tartalma –Pontos azonosítás •Éves jelentés: –Kötelező tartalma –Alapja: havi jelentés

35 Éves ellenőrzés •Szabálytalan időközönként •Bejelentés nélkül •Helyszíni vizsgálat •Kötelező tartalma •Adott raktárban lévő teljes gabonamennyiség min. 5%-a •Meglét •Feltételek vizsgálata •Hiányzó mennyiség kezelése

36 Tárolási támogatás •Alaptámogatás: –Költségek raktártulajdonost terhelik –EU tárolási normatíva (egységes) –Tárolási támogatás (tagállami szint) –Jelentési kötelezettség –Normatíva kalkulációja –Meghatározott időtartam •Be- és kitárolási támogatás

37 Tárolási normatíva elemei •Betárolás során: –Fizikai mozgatás –Mérés –Mintavétel, elemzés, minőség meghatározása •Tárolás során: –Bérleti díj –Biztosítás, rovarirtás, éves letár, szellőztetés •Kitárolás során: –Mérés –Mintavétel, elemzés –Fizikai mozgatás

38 KÉSZLETÉRTÉKESÍTÉS

39 Készletértékesítés alapelvei •Belső piac, export, élelmiszersegély •Különbségtétel nélküli értékesítés •Egyenlő elbánás •Eladási ár meghatározása •Export – piaci trendek figyelembevétele •Szállítási költségek visszatérítése •Hiteles pályázatok •Export – ne kerüljön vissza belső piacra

40 Készletértékesítés pénzügyi lebonyolítása •Vételár: –Definíciója –Határideje •Biztosíték visszafizetése •Késedelmes fizetés •Kitárolási engedély •Ellenőrzések – végleges vételár kalkulációja •Gabona további sorsának ellenőrzése

41 Készletértékesítés intézményrendszere •Gabona Irányító Bizottság –Operatív feladatok –exportértékesítési döntés –Információk: •EU készleteinek elhelyezkedése, minőség, mennyiség •EU gabonapiaci helyzete •Gabona-világpiac helyzete •KÜ gabonaintervenciós részlege

42 Értékesítés közösségi piacon •Pályázatok kiírása – Menedzsment Bizottság •Rendelet megjelenése •Pályázat visszavonására nincs mód •Biztosíték •Pályázat eredménye •Pályázatok feldolgozása •Pályázók értesítése •Vételár fizetése •Európai Bizottság értesítése a pályázat eredményéről

43 Értékesítés exportra •Jellemző mód •Határozat megjelenése •Pályázatok kiírása •Pályázatok feldolgozása •Döntés rendszere •Pályázók értesítése •Vételár fizetése

44 Határozat megjelenése •Mennyiségek •Mennyiségeket tároló régiók •Zárónap •Hivatalos Lapban történő megjelenés •határidő

45 Pályázatok kiírása •Közlemény nyilvánosságra hozása: –Tételek főbb jellemzői –Tárolás pontos helye –Értékesítés kiegészítő feltételei –Meghatározott kiléptetési hely

46 Pályázatok feldolgozása •Elszállított de át nem rakodott gabonára •Exportengedély-kérelem •Exportvisszatérítés-kérelem •Első biztosíték •Második biztosíték

47 Döntés •Anonim lista a pályázatokról: –Mennyiség –Ár •Minimális értékesítési ár meghatározása •Nyertesek, vesztesek értesítése •Vételár kalkulációja

48 Értékesítés Belső piacexport közlemény Minimális mennyiségek Kiléptetési hely, mennyiségek mellékletek Igazolás a biztosíték letevéséről Exportengedély kérelem+ rendeltetési helyre von. export- visszatérítési kérelem+igazolás első biztosítékról vételár Tárolás helye szerinti piacon regisztrált ár Pályázatban megajánlott ár (+ egyhavi növekmény) biztosíték 1 biztosíték2 biztosíték

49 Készlethasznosítás élelmiszersegélyezési célra I. •Közösségen belüli legrászorultabb személyek részére •Bizottság éves terve: –Segélykeretek meghatározása –Élelmiszerek megnevezése, mennyisége •részvételi szándék bejelentése •Tagállami információk: –Igényelt élelmiszerek –Kedvezményezettek körének kritériumai –Kedvezményezetteket terhelő költségek

50 Készlethasznosítás élelmiszersegélyezési célra II. •Tagállamonkénti éves terv tartalma: –Rendelkezésre álló források maximuma –Egyes terméktípusok mennyisége –Hiányzó termékek beszerzéséhez nyújtott támogatás összege –Egyes termékek megvásárlásához nyújtott támogatás összege, ha nem áll rendelkezésre intervenciós készletből –Adott esetekben közösségen belüli átszállítás költsége

51 Készlethasznosítás élelmiszersegélyezési célra III. •Terv végrehajtása: október 01. - szeptember 30.ű •Tagállam ajánlati felhívása: –Élelmiszerek köre, jellege, sajátosságai •Szállítási költségek megállapítása •Biztosíték intervenciós gabonakészlet esetén •Fizetési kérelem •Segélyezési terv végrehajtásáról beszámoló készítése

52 Az gabona intervenció végrehajtásának menete Felajánlás Elfogadás Előzetes ellenőrzés Elutasítás Szállítás helye, i- dőpontja Átvétel, kifizetés Tárolás alatti el- lenőrzés Értékesítés Raktár- kapacitás felajánlás Elutasítás Előzetes ellenőrzés Elutasítás Szerződés- kötés Támogatás

53 EU-hazai intervenció különbségei •Célja, keretei •Intervencióba vonható termékek köre •Gabona tárolásának helye •Jogosultak köre •Intervenciós időszak •Felajánlható mennyiség •Tulajdonjog •Kamattámogatás – tárolási támogatás •Felvásárlási ár •Szállítás

54 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Gabonaintervenciós rendszer az EU-ban. Közös Agrárpolitika (KAP) •Céljai: –Termelékenység növelése –Életszínvonal biztosítása –Agrárpiacok stabilizálása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések