Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A kompetencia alapú moduláris felépítésű szakképzési szerkezet, az iskolai rendszerű szakképzés aktualitásainak tükrében az iskolai rendszerű szakképzés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A kompetencia alapú moduláris felépítésű szakképzési szerkezet, az iskolai rendszerű szakképzés aktualitásainak tükrében az iskolai rendszerű szakképzés."— Előadás másolata:

1 1 A kompetencia alapú moduláris felépítésű szakképzési szerkezet, az iskolai rendszerű szakképzés aktualitásainak tükrében az iskolai rendszerű szakképzés aktualitásainak tükrében Budapest, 2008. december 8. előadó: Magyar Szilvia Anna vezető tanácsadó

2 2 A szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1057/2005. (V. 31.) Korm. határozat egyik feladata  ÁTLÁTHATÓ,  ÁTJÁRHATÓ,  RUGALMAS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA Az OKJ megújítása:  belső tartalmi összefüggések feltárása;  teljes körű foglalkoztatási lefedettség (FEOR);  kompetenciamérés rendszerének kialakítása (bemenet/kimenet);  szakterületek kapcsolatrendszere – átláthatóság;  foglalkoztatási rendszerhez való kapcsolódás, alkalmazkodás;  szakképzésbe történő többszöri be/kilépés; (LLL)  az új képzési rendszerhez illeszkedő vizsgarendszer kidolgozása;

3 3 Jogszabályok Törvények • 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról • 1993. évi LXXVI. tv. a szakképzésről • 2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről • 2005. évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról (55-ös szint) • 2003. évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

4 4 Jogszabályok ( Jogszabályok (Országos Képzési Jegyzék) Rendeletek •1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről •25/2006. (VI. 8.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról •10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról •35/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról •8/2008. (VI. 13.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról

5 5 Jogszabályok Jogszabályok (Szakmai és vizsgakövetelmények)  21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról (195 db)  63/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó Postai ügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról (1 db)  8/2008. (I. 23.) FVM rendelet a földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról (44 db)  15/2008. (IV.3.) GKM rendelet a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról  25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet az önkormányzati és területfejlesztési miniszter határkörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról  12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról  15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról  20/2008. (VII. 29.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről  21/2008. (VII. 30.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeivel összefüggő egyes kérdésekről  23/2008. PM rendelet (VIII. 8.) a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről  15/2008. (VIII. 13. ) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről  32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

6 6 További jogszabályok 8/2006. (III.23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a TISZK tanácsadó testületéről 48/2001. (XII.29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelet a közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosításáról

7 7 Közlemények Közlemények (nem jogszabály) A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) •MK 2007/110. szám (VIII. 17.) 13462/2007. VIII. 8. 5992/2008. VI. 17. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) • MK 2008/28. szám (II. 11.) FVM-4149/2008. Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM)  GKM/10842/1/2008  KHEM/911/2/2008  2008. aug. 15. KHE Értesítő 1. évf. 6. szám (396. oldal)  MeH EKK ügyszám: XIX-856/1/2008. - 2008. aug. 15. KHE Értesítő 1. évfolyam 6. szám 396. oldal GKM-10842/2008 Önkormányzati Minisztérium (ÖM ; ÖTM) Az önkormányzati miniszter közleménye a sportszakmai szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról www.otm.gov.hu 2008. aug. 1. www.otm.gov.hu •Belügyi Közlöny 2008/15. 3564/4/2008. Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Minisztérium (KvVM) Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítő  2008/7. szám (2008. július 30.) 1600. oldal

8 8 Az Országos Képzési Jegyzék főbb jellemzői Kompetencia alapú, moduláris szerkezetű Tartalmában: • szakképesítések, • rész-szakképesítések, • elágazások, • ráépülések rendszere alkotja; Szerkezeti egységében: • átjárható, átlátható, rugalmas, stabil; A szakmacsoportok száma és megnevezése a korábbi OKJ-ból megmaradt.

9 9 A „új” OKJ-ben szereplő szakképesítések azonosító száma  15 számjegy XX XXX XX XXXX XX XX 1-2 3-4-5 6-7 8-9-10-11 12-13 14-15  1-2szakképesítés szintje (21; 31; 33; 51; 52; 54; 55; 61)  3-5szakképesítés tanulmányi területe  6-7szakképesítés sorszáma (azonos terület és szint esetén)  8alapképzés (igen – nem)  9rész-szakképesítés (igen – nem)  10elágazás (igen – nem)  11ráépülés (igen – nem)  12-13rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés szintje (21 - 61)  14-15 rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés sorszáma

10 10 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az OKJ-ról és a jegyzékbe történő felvétel és törlési eljárási rendjéről (1) Záró rendelkezések 6. § (4) Az OKJ-ben szereplő szakképesítés megszerzésére történő felkészítés a) az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a mindenkori hatályos szakmai és vizsgakövetelmények hatálybalépésétől kezdődhet; b) az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamon a szakképesítésért felelős miniszter által jóváhagyott központi programok (tantervek) kiadását követően kezdhető meg.

11 11 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az OKJ-ról és a jegyzékbe történő felvétel és törlési eljárási rendjéről (2) 6. § (8) A nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. §-a (1) bekezdés 21. pontjában előírt, a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető szakképesítésnek kell tekinteni azt a szakképesítést, amelynek megszerzéséhez jogszabály szakmai előképzettséget ír elő.

12 12 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az OKJ-ról és a jegyzékbe történő felvétel és törlési eljárási rendjéről (3) 6. § (9) A tizennyolcadik életévét betöltött képzésre jelentkezők közül az OKJ-ben szereplő 33-as azonosító számmal kezdődő szakképesítések esetében a tizedik évfolyam elvégzését 2006. január 1-jétől azoktól kell megkövetelni, akik az 1998/1999-es tanévet követően fejezték be az általános iskola nyolcadik évfolyamát.

13 13 A moduláris szakképzési szerkezet, a szakmai és vizsgakövetelmény, és a szakmai és vizsgakövetelmény, és a szakmai képzési program

14 14 Példa egy szakképesítés-csoport moduláris felépítésére

15 15 Szakképesítések és követelmények A:1 B:2 C:3 2 3 1

16 16 Szakképesítések és követelménymodulok A:1+4+6+7 B:2+4+5+6 C:3+5+6+7 3 1 2 4 5 6 7

17 17 KOMPETENCIA- PROFIL Feladatprofil 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat 6. feladat 7. feladat 8. feladat 9. feladat 10. feladat 11. feladat 12. feladat Tulajdonságprofil Összegző bejegyzések kategóriánként

18 18 Kompetenciaprofil 1) Feladatprofil: a szakképesítés birtokában betölthető munkakörökben elvégzendő feladatok listája 2) Tulajdonságprofil: azoknak a tulajdonságoknak a listája (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, módszer-, társas és személyes kompetenciák) amelyek birtoklása révén a személy képes a szakképesítés birtokában a munkafeladatok elvégésére

19 19 A szakmai és vizsgakövetelményben megadott kompetenciák (1) SZAKMAI KOMPETENCIA: a szakképesítésnek megfelelő munkafeladatok elvégzésére való képesség, alkalmasság SZEMÉLYES KOMPETENCIA: azok a személyes tulajdonságok (adottságok, jellemvonások, értelmi és érzelmi viszonyulások), amelyek megléte elősegíti, illetve lehetővé teszi a munkatevékenység hatékony és eredményes elvégzését

20 20 A szakmai és vizsgakövetelményben megadott kompetenciák (2) TÁRSAS KOMPETENCIA: a munkatevékenységben résztvevőkkel, illetve ügyfelekkel (azon személyek, akikre a munkatevékenység irányul) való közvetlen kapcsolatot, a velük összefüggő cselekvéseket, különösen az együttműködés, a kommunikáció és a konfliktuskezelés milyenségét leíró jellemzők MÓDSZERKOMPETENCIA: a munkatevékenység során a személy munkamódszerére, munkastílusára, problémamegoldására és gondolkodására jellemző, a személynek a munkafolyamat meghatározásában játszott szerepét, a munkatevékenységhez való viszonyát, valamint tevékenységének minőségét leíró ismérvek

21 21 A szakmai és vizsgakövetelmény A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény Hetedik rész Értelmező rendelkezések 54/B. § szerint: 20. Szakmai és vizsgakövetelmény (szvk): a szakképesítésért felelős miniszter által jogszabályban kiadott központi képzési dokumentum Iskolai rendszerű képzés OKJ-ben évben megadott képzési idő (maximális idő) (rendelet) Központi program (közlemény; ajánlás) Pedagógiai program - nevelési program, helyi tanterv, szakmai program – (közoktatási törvény) Iskolarendszeren kívüli képzés OKJ-ban órában megadott képzési idő (maximális idő) Képzési program (felnőttképzési törvény)

22 22 Az Sztv. központi programra és képzési programra vonatkozó előírása „10.§ (2) A szakmai és vizsgakövetelmény alapján a szakképző iskolában a pedagógiai program részeként - a szakmai tantárgyak, illetve tananyagegységek (modulok) központi programja (tanterve) előírásai figyelembevételével - szakmai programot, az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató intézményben a felnőttképzési törvény 16. § (2) bekezdése szerinti képzési programot kell kidolgozni.”

23 23 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a TISZK tanácsadó testületéről 2. § (1) Szakképzés megkezdésére és folytatására iskolai rendszerű szakképzés esetén a pedagógiai program részeként kidolgozott szakmai programmal, felsőfokú szakképzés esetén a felsőoktatási intézmény képzési programjának részét képező szakképzési programmal, iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén képzési programmal (a továbbiakban együtt: szakmai képzési program) rendelkező, nyilvántartásba vett szakképzést folytató intézmény jogosult.

24 24 Iskolai rendszerű képzés Központi program Szakképzési tv. (54/B. § ) 10. központi program (tanterv): miniszter által kiadott dokumentum a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítésére szolgáló iskolai rendszerű szakképzés megszervezéséhez, valamint további nevelési- oktatási dokumentumok (szakmai program, tankönyv, egyéb tanulmányi segédlet) elkészítéséhez;

25 25 Pedagógiai program (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 48. §) Részei:  az iskola nevelési programja  az iskola helyi tanterve  a szakmai program (szakközépiskola és szakiskola) Hivatkozások a szakmai programra  Közoktatási törvény (8/A§ (2); 8/B§ (8); 38.§ (3); 45.§ (6); 48.§ (1) e); 50.§ (b); 72.§ (4); 89./B§ (5) b);  Szakképzési törvény 10.§ (2) (3); 54/B§ (10)

26 26 A képzési program (a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. tv. 16. § (2) (3)) Tartalma  a képzés során megszerezhető kompetenciát,  a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit,  a tervezett képzési időt,  a képzés módszereit (egyéni felkészülés, csoportos képzés, távoktatás stb.),  a tananyag egységeit (moduljait), azok célját, tartalmát, terjedelmét,  a maximális csoportlétszámot,  a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírását,  a képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit,  a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ezek biztosításának módját. „Az OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló, valamint az akkreditált képzési programfelépítése moduláris szerkezetű.”

27 27 Szakmacsoportos alapozó oktatás

28 28 Szakmacsoportos alapozó oktatás jogi háttere (1) Közoktatási törvény: 8/A.§ (1) b) c) a kerettanterv ajánlást tartalmaz; 27.§ (2) szakiskola 29.§ (1) szakközépiskola 70.§ (1) (3) osztályozás, értékelés minősítés

29 29 Szakmacsoportos alapozó oktatás jogi háttere (2) Szakképzési törvény: beszámíthatóság 10. § (1) i) szakmacsoportos alapozó oktatás vizsgája az OKJ szakképesítéseibe 11. § (4) A közoktatási törvényben szabályozott a) szakiskolai gyakorlati oktatás, pályaorientáció, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás, valamint b) szakközépiskolai szakmai elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás során elsajátított és igazolt ismeretek tanulmányokba történő beszámításáról a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt.

30 30 A kerettanterv aktualitásai Szakmacsoportos alapozó oktatás (alapismeretek - tantárgyi érettségi) Az aktualizálási folyamat:  Szakmacsoportok szakképesítéseinek vizsgálata  Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek elemzése  Modulok összevetése  Központi programok elemzése  Tananyagegységek, tananyagelemek rendszerezése  Az érettségi vizsga általános és részletes követelményeinek összeállítása, vitára bocsátása  Szakmacsoportos kerettantervek összeállítása, vitára bocsátás

31 31 Szakmacsoportos dokumentumok elérhetősége Magyar Szakképzési Társaság www.mszt.iif.huwww.mszt.iif.hu Érettségi vizsgatárgyak vizsgakövetelményei Szakmacsoportok elemzései Szakmacsoportok általános vizsgakövetelményei Szakmacsoportok részletes vizsgakövetelményei NSZFI www.nive.hu

32 32 Beszámíthatóság Szakképzési tv. 11. § (1) (2)  Tanulmányokba történő beszámíthatóság  Tanulmányok során tett eredményes vizsga beszámíthatósága Felnőttképzési tv. 20.§  Felnőttképzési szerződés

33 33 Beszámíthatóság értelmezése Sztv. 11. § (1) (2)  Tanulmányokba történő beszámíthatóság „ A szakképzést folytató intézményben, illetőleg a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a szakképesítést nyújtó szakképzésben előírt – megegyező tartalmú – követelmények teljesítésébe be kell számítani. Az előzetes tanulmányok és az azokkal megegyező tartalmú követelmények teljesítésének egyidejű igazolásával a beszámítás iránti kérelmet (beszámítás iránti kérelem) a szakképzést folytató intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.”  Tanulmányok során tett eredményes vizsga beszámíthatósága „ A szakképzést folytató intézményben, illetőleg a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok során tett eredményes vizsga alapján a szakmai vizsga részei, tantárgyai követelményeinek ismételt teljesítése alól felmentést kell adni. E rendelkezés nem alkalmazható, ha megváltozott a szakmai és vizsgakövetelmény. A felmentés iránti kérelmet, valamint a vizsga letételét igazoló bizonyítványt a szakmai vizsgát szervező intézmény vezetőjéhez a vizsgára történő jelentkezéssel együtt kell benyújtani. A felmentésről – a szakmai vizsgát szervező intézmény vezetőjének javaslatára – a szakmai vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság dönt.” Felnőttképzési tv. 20.§ Felnőttképzési szerződés tartalmi elemei d) a képzés helyét, időtartamát, ütemezését, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, g) a képzési díj – külön kiemelten a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges pótvizsga díjának – mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását,

34 34 Fogyatékkal élők Sztv. 11. § (6) A fogyatékossággal élő részére a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott szakmai alkalmassági és pályaalkalmassági, valamint az egészségügyi alkalmassági követelmények figyelembevételével biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a kötelezettségeit. A fogyatékosság alapján, a fogyatékossággal élőt mentesíteni kell egyes tantárgyak, tananyagegységek (modulok) tanulása és a beszámolás kötelezettsége alól, szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy típusa, illetőleg szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz (írógép, számítógép stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. A mentesítésről iskolai rendszerű szakképzés esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság, iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság véleményének hiányában a felülvizsgáló orvos véleménye alapján a szakmai vizsgabizottság dönt. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható, és nem vezethet a bizonyítvány által tanúsított szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelmények alóli felmentéshez.

35 35 Központi program –Helyi tanterv

36 36

37 37 Lehetőségek a helyi szakmai program készítésénél Az iskola a szakmai programjában: -a központi program tananyagelemeiből a központi program tananyagegységeitől eltérő tananyagegységeket (programmodulokat), ill. tantárgyakat képezhet, -a szabad sáv terhére másik szakképesítés tananyagegységét, vagy annak elemeiből alkotott programmodulokat, tantárgyakat illeszt a szakmai programba, -a szabad sáv terhére önállóan alakít ki tananyagegységeket, ill. tantárgyakat. -a szabad sáv terhére megnövelheti a központi program tananyagelemeinek, ill. tananyagegységeinek az óraszámát, -a helyi adottságoknak megfelelően kiválasztja vagy változtatja a kp- ban javasolt tanulói tevékenységformát, képzési helyszínt, képzési jelleget

38 38 Irányelvek a helyi szakmai program készítésénél - a központi programhoz hasonlóan célszerű meghatározni a tananyagelemek célját, az azokkal megcélzott kompetenciákat, a tananyagelemekhez rendelt tanulói tevékenységformákat, a képzési helyszínt, a képzés jellegét (elmélet, elméletigényes gyakorlat, gyakorlat) és az egyes tananyagelemekre fordítandó óraszámot, - ügyelni kell arra, hogy az szvk-ban meghatározott elmélet- gyakorlat arány teljesüljön a képzés teljes időtartamára.

39 39 Finanszírozás

40 40 Támogatások Hazai források: Normatíva: (költségvetés) Fejlesztési: Szht > fejlesztési támogatások MPA KA > pályázati támogatások Feltételek: •új TISZK modellek valamelyike szerint kivétel:  feladatellátás  Fenntartói finanszírozás  RFKB döntés  1500 szakképző iskolai tanuló Uniós Források: Pályázati kiírás szerint (TÁMOP, TIOP) TÁMOP: Társadalmi Megújulás Operatív Program TIOP: Társadalmi Infrastruktúra Operatív program Forrás: SZMM honlap

41 41 A fejlesztési támogatás Jogi alap: A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 2008. szeptember 1-től •térségi integrált szakképző intézménynek minősülő - intézmény fenntartója részére; •térségi integrált szakképző intézménynek minősülő - szakképzés- szervezési társulás, illetőleg a nonprofit gazdasági társaság részére; •térségi integrált szakképző intézménynek minősülő - kiemelkedően közhasznú gazdasági társaságként működő szakképzés-szervezési társaság részére; •a speciális szakiskola és készségfejlesztő speciális szakiskola részére közvetlenül az intézménynek,; •központi képzőhely részére; •felsőoktatási intézmény részére

42 42 TISZK modellek I-VII. modell kialakítása (SZMM honlapján) RFKB - Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (Ktv. 89/B § 125. §; és a Sztv. 4. § (3) d; (8) TISZK regisztráció: NSZFI

43 43 Szakképzési törvény Értelmező rendelkezések Értelmező rendelkezések 6. iskolai előképzettség: a szakképzés megkezdéséhez szükséges iskolai végzettség; 17. szakmai alapképzés: a szakképesítés megszerzésére felkészítő képzési folyamat azon része, amely azonos szakmacsoportba tartozó szakképesítések közös szakmai ismeretei megszerzésére irányul;  szakmai előképzettség: szakképesítés megszerzéséhez szükséges, korábban megszerzett szakképesítés, megnevezését a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye tartalmazza;

44 44 Ajánlások

45 45 Itt a szakképzéssel kapcsolatban tehet fel kérdéseket. Itt találja a kerettanterveket; a központi programokat; a speciális központi programokat; a modultérképet … Információt talál a szakai vizsgákhoz; az EUROPASS biz. kieg.-hez; a bemeneti kompetenciaméréshez; az előzetes tudásfelméréshez … Itt a tankönyvekről talál információkat, ill. azok kiválasztásához kap segítséget... Itt a szakképzéssel kapcsolatos jogszabályokat tudja megtekinteni. Itt találja az Intézet szervezeti egységeinek és dolgozóinak elérhetőségét. Itt találja az „új” OKJ kialakításával, létrehozásával kapcsolatos információkat. Itt a felnőttképzési akkreditációhoz talál hasznos információkat Itt információkat talál a „Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása” projekthez Itt találja az évenkénti OKJ-ket; a képző intézményeket; az SZVK-kat, a szóbeli vizsgatételeket; az akkreditált programokat …

46 46

47 47

48 48

49 49 Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Magyar Szilvia Anna magyar.szilvia@nive.hu


Letölteni ppt "1 A kompetencia alapú moduláris felépítésű szakképzési szerkezet, az iskolai rendszerű szakképzés aktualitásainak tükrében az iskolai rendszerű szakképzés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések