Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FELNŐTTKÉPZÉSI RENDSZER VÁLTOZÁSAI Az SZMM és az OKM közti feladat-megosztás:  szakképzés ágazati irányítása: SZMM  szakoktatás és iskolai rendszerű.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FELNŐTTKÉPZÉSI RENDSZER VÁLTOZÁSAI Az SZMM és az OKM közti feladat-megosztás:  szakképzés ágazati irányítása: SZMM  szakoktatás és iskolai rendszerű."— Előadás másolata:

1 A FELNŐTTKÉPZÉSI RENDSZER VÁLTOZÁSAI Az SZMM és az OKM közti feladat-megosztás:  szakképzés ágazati irányítása: SZMM  szakoktatás és iskolai rendszerű szakképzés szabályozása: OKM szabályozása: OKM Intézményrendszer: Intézményrendszer:  az azonos feladatot ellátó intézmények összevonásával a párhuzamosságok megszüntetése  (NSZI + NFI + OMAI + Salgótarjáni képző központ = Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet)  tanácsadó testületek integrálása (OSZT + OFKT = Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács) Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács)

2 A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET MÓDOSÍTÁSA Törvényi változások: A foglalkoztatási, a szakképzési és a felnőttképzési törvény, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztéséről szóló törvény módosítása Cél:  Az SZMM és OKM közti feladatmegosztás átláthatóvá tétele  Az intézményrendszer költség-hatékony működtetése, a párhuzamosan végzett szak- és felnőttképzési feladatok megfelelő szintű ellátása  A támogatási rendszer eredményességének javítása  A források célnak megfelelő, hatékonyabb felhasználása

3 A MUNKAERŐ-PIACI ALAP FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA MPA felhasználására vonatkozó szabályozás: Foglalkoztatási törvény (1991. évi IV. tv.) Módosítás: képzési alaprész és a felnőttképzési célú keret összevonása Rendelkezési jog: megosztva a szociális és munkaügyi miniszter és az oktatási miniszter között

4 A SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI RENDSZERBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 1.  Minden képzés alapvető célja a sikeres életpálya megalapozása és a foglalkoztathatóság biztosítása  Problémák a magyar szak- és felnőttképzésben: kereslet-kínálat eltérései (a gazdaság igényei és az iskolarendszer kibocsátása nincs összhangban) szétaprózott intézményrendszer (a gazdaság igényei és az iskolarendszer kibocsátása nincs összhangban) szétaprózott intézményrendszer  elavult szakmai tartalom  gyakorlati oktatás/képzés problémái pályakezdők munkatapasztalatának hiánya

5 A SZAK-ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI RENDSZERBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK II.  Szakmastruktúra átalakítása:  OKJ korszerűsítése (HEFOP 3.2.1.) Jellemző:  modul rendszer (átjárhatóság)  rész-szakképesítések  korszerű tananyagok  gyakorló helyek, munkatapasztalat szerzés, TISZK szerzés, TISZK  új szakmai és vizsgakövetelmények,  modulzáró vizsgák

6 A FELNŐTTKÉPZÉSI NORMATÍV TÁMOGATÁS RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA  Változás: csak a más forrás terhére kiemelt támogatásban nem részesülő, fogyatékossággal élő felnőttek képzéséhez igényelhető élő felnőttek képzéséhez igényelhető  Ok: bevezetése óta  » nagy a túligénylés  » költségvetési forrás nem nőtt  » támogatási igények nem kielégíthetők

7 AZ INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ VÁLTOZÁSAl I.  A módosítás célja: a felnőttképzési piacon a szolgáltatások minőségének emelése Intézmény-akkreditáció feltétele: legyen legalább 1 megvalósult akkreditált képzési programja (2007. július 1-től) képzési programja (2007. július 1-től)  rendelkezzen annak teljes dokumentációjávai  (minőségbiztosítás)

8 AZ INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ VÁLTOZÁSAI II.  Állami és uniós források terhére csak akkreditált intézmények támogathatók akkreditált intézmények támogathatók  Közoktatási feladatot ellátó szakképző intézmény egyszerűsített eljárásban intézmény egyszerűsített eljárásban akkreditálható akkreditálható

9 EGYÉB FELNŐTTKÉPZÉSI TÁRGYÚ MÓDOSÍTÁSOK  A felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzését végző munkaügyi központok feladatkörének pontosítása  A felnőttképzési szerződés kötelező tartalmi elemeinek előírása előírása  Szerződéskötési kötelezettség előírása az iskolai rendszerű szakképzés mellett felnőttképzésben is rendszerű szakképzés mellett felnőttképzésben is résztvevőkkel résztvevőkkel  A felnőttképzésben résztvevők gyakorlati képzésének szabályozására miniszteri rendelet kiadása szabályozására miniszteri rendelet kiadása  Magyarországon élő külföldi állampolgár is részesülhet felnőttképzési támogatásban részesülhet felnőttképzési támogatásban

10 A GAZDASÁGI KAMARÁK SZEREPÉNEK NÖVELÉSE  Cél: növelni a gazdasági kamarák hatáskörét a szakmai képzésben és vizsgáztatásban  SZMM-MKIK keret-megállapodás alapján a kamarának átadva: kamarának átadva:  16 szakképesítés szakmai vizsgaelnök kijelölési joga szakképesítés szvk-jának gondozása  16 szakképesítés szakmai vizsgaelnök kijelölési joga 11 szakképesítés szvk-jának gondozása  Mestervégzettségek magasabb szintű beillesztése, európai egyenértékűségének megteremtése

11 EGYÜTTMŰKÖDÉS A GAZDASÁGI KAMARÁKKAL  A gyakorlati képzés ellenőrzésére vonatkozó szabályozás közös kidolgozása  A vizsgarendszer-modell közös kidolgozása Együttműködés lehetősége a pályaválasztási és pálya-tanácsadási rendszer kialakításában  MKIK részvétele az előrejelzések, elemzések, felmérések készítésében felmérések készítésében

12 VÁLTOZÁSOK A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSBAN  A szakképzési hozzájárulásból saját munkavállaló képzésére fordítható rész: munkavállaló képzésére fordítható rész:  Mikro- és kkv: 60%  Egyéb gazdálkodó szervezet: 33%  A felhasználásnak nem feltétele a munkaügyi tanácsok hozzájárulása  A saját hatáskörben felhasználható rész 80% helyett 70%-ra csökken azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, amelyek nem folytatnak gyakorlati képzést  Bővül az elszámolható költségek köre

13 A TÁMOGATÁSOK FELTÉTELEINEK SZIGORÍTÁSA, AZ ELLENŐRZÉS ERŐSÍTÉSE   Az ellenőrzés kiemelt célterületei:   A statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a:   A FAT által kiállított intézmény- (egyes esetekben program- akkreditációs tanúsítvány)   Az állami (EU) támogatások felhasználásának ellenőrzése, szabálytalanság esetén szankciók   A felnőttképzési tevékenységet nyilvántartásba vétel nélkül folytatók bírságolása (a minimálbér nyolcszorosa)   Határozott időre eltiltás a felnőttképzési tevékenységtől és az ismételt nyilvántartásba vétel lehetőségétől

14 SZMM RENDELETEK   a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet módosításáról (6/2007.)   a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabható bírságról szóló 1/2005. (1. 19.) FMM rendelet módosításáról (7/2007.)   az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 2412004. (VI. 22.) FMM rendelet módosításáról (4/2007.)   a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználási szabályairól szóló 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet módosításáról (5/2007.)

15 A FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI 1.  Intézményi változások  A rendelet hatálya kiterjed: FSZH (FH), NSZFI (NFI), regionális  munkaügyi központok (kijelölt megyei MK)  A nyilvántartást vezető RMK-ok székhelyei Módosítás előtt: Budapest, Miskolc, Debrecen, Szeged, Kaposvár, Veszprém Módosítás után: Módosítás előtt: Budapest, Miskolc, Debrecen, Szeged, Kaposvár, Veszprém Módosítás után: Budapest, Miskolc, Nyiregyháza, Békéscsaba, Pécs, Székesfehérvár, Szombathely, Budapest, Miskolc, Nyiregyháza, Békéscsaba, Pécs, Székesfehérvár, Szombathely,

16 A FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI II. Adatszolgáltatás: egyszerűbb, átláthatóbb Adatváltozás: - bejelentés köteles - díjköteles jogorvoslati díj 50%-a - érvényességi időt nem befolyásolja Hirdetés: - "Felnőttképzési nyilvántartási szám" Felfüggesztés/törlés: Akkreditált intézmény esetén a FA T értesítése

17 NYILATKOZAT A NYELVI KÉPZÉSRŐL  A nemzetközi gyakorlatnak megfelelő kódolás:  1000 KER A1 - minimum szint  2000 KER A2 - alapszint  3000 KER BI - küszöbszint (hagyományos alapfokú nyelvtudásnak megfelelő) nyelvtudásnak megfelelő)  4000 KER B2 - középszint (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő) nyelvtudásnak megfelelő)  5000 KER CI - haladó szint (hagyományos felsőfokú nyelvtudásnak megfelelő) nyelvtudásnak megfelelő)  6000 KER C2 - mesterszint (anyanyelvi szintet közelítő)  7000 - egyedi tematikájú képzés  Az új rendszerben nem értelmezhető adatok elhagyása

18 NYILATKOZAT A SZAKMAI KÉPZÉSRŐL  Egyszerűbb kitöltés  Az OKJ változása miatt átmeneti időszak: mindig az adott szakképesítésnek a kérelem beadása napján hatályos szvk-ja alapján kódolandó:  Az új OKJ szerint kiadott szvk hatályba lépésének napjától 15 számjegyű kód lépésének napjától 15 számjegyű kód  Az új OKJ hatályba lépésének napjáig 8 számjegyű kód 8 számjegyű kód  Az új OKJ szerint csak az szvk hatályba lépését - és a moduláris felnőttképzési program elkészítését (megvásárlását) - követően lehet képzést indítani!

19 BESZÁMOLÓK ELKÉSZÍTÉSE  Csak a felnőttképzés szempontjából fontos adatok szükségesek adatok szükségesek  A statisztikai célú, máshol is gyűjtött adatokra vonatkozó kérdéseket törölték vonatkozó kérdéseket törölték  Az oktatásra használt helyiségek tulajdonjogára nem kérdeznek rá nem kérdeznek rá  A képzési programok szerkezetére vonatkozó kérdéseket törölték kérdéseket törölték  A minőségbiztosításra vonatkozó - a beszámolóból ellenőrizhetetlen - kérdéseket - a beszámolóból ellenőrizhetetlen - kérdéseket törölték (helyette: helyszíni ellenőrzés) törölték (helyette: helyszíni ellenőrzés)

20 Új ELEMEK A BESZÁMOLÓBAN 1.  A beszámolási időszakban befejezett képzések: A képzés megnevezése (a nyilvántartással megegyezően)  azonosítója  óraszáma  a képzést megkezdők létszáma (fő)  a képzés befejezéséig lemorzsolódottak száma (fő)

21 Új ELEMEK A BESZÁMOLÓBAN 2.  A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások: A felnőttképzési szolgáltatás  - Megnevezése (szerepel az űrlapon)  - Előzetes tudásszint felmérés  - Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás  - Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás  - Elhelyezkedési tanácsadás  - Álláskeresési technikák  - Egyéb  - Azonosítója (szerepel az űrlapon)  - A beszámolási időszakban a szolgáltatást igénybe vevők száma

22 Új ELEM A BELSŐ KÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK BESZÁMOLÓJÁBAN  A beszámolási időszakban folytatott képzések: A felnőttképzési tevékenység megnevezése, (a nyilvántartással megegyezően) a képzés azonosítója, megnevezése, (a nyilvántartással megegyezően) a képzés azonosítója,  Óraszáma  A résztvevők száma  Általános képzés  Szakmai képzés  Nyelvi képzés  Felnőttképzési szolgáltatás

23 A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓK ELLENŐRZÉSE  Ellenőrzést végző: kirendelt szakértő (SZMM szakértői névjegyzék alapján) szakértői névjegyzék alapján)  Ellenőrzés módja: helyszíni szemle (telephely +  képzési helyszínek) és dokumentum ellenőrzés Ellenőrzés tárgya:  jogszerű működés (tv. 23. § alapján)  dokumentumok vezetése (tv. 24. § alapján) Bírság kiszabása: regionális munkaügyi központ Nyilvánosság biztosítása: SZMM honlap (bírság, eltiltás a felnőttképzési tevékenységtől)

24 A MÓDOSÍTÁS INDOKAI  Az ellenőrzési jogkör kereteinek pontos meghatározása meghatározása  A szankcióknak kellő visszatartó ereje legyen  A büntetés álljon arányban a törvénysértés súlyával  A dokumentáció vezetése tartalmilag és formailag  egységes legyen  A dokumentumok megőrzésének időtartama legyen összhangban a támogatásokra legyen összhangban a támogatásokra vonatkozó más jogszabályi előírásokkal vonatkozó más jogszabályi előírásokkal

25 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ Cél: Cél:  a szolgáltatás színvonalának emelése  a piaci szereplők magatartásának befolyásolása orientálás a minőségi képzést nyújtók irányába Az intézménynek legyen: Az intézménynek legyen:  minőségpolitikája  minőség-céljai (tárgyévre vonatkozóan)  minőségirányítási rendszere

26 VÁLTOZÁSOK AZ ELJÁRÁSRENDBEN  Kérelem beadás: FAT  Fellebbezés: NSZFI  Ellenőrzés: NSZFI  Adatváltozás esetén egyszerűsített eljárást kell kezdeményezni kell kezdeményezni  A felnőttképzést is folytató közoktatási intézmények egyszerűsített eljárásban intézmények egyszerűsített eljárásban kérelmezhetik akkreditációjukat kérelmezhetik akkreditációjukat

27 KÉPESÍTÉSI ELŐÍRÁSOK ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK  Képzésért felelős vezető végzettsége  Oktatók végzettsége  Csoportlétszámok (hátrányos helyzetűek)  Tárgyi feltételek:  Oktatóterem  Gyakorlati képzőhely

28 ÚJ ELEMEK AZ INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓBAN 1.  Naprakész kimutatást kell vezetni a képzési helyszínekről, amely tartalmazza:  Képzés megnevezését  Képzési helyszín pontos címét  Képzés indításának, befejezésének időpontját  A Képzés óraszámát

29 ÚJ ELEMEK AZ INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓBAN II.  Kötelező a felnőttképzési szolgáltatás nyújtása  Meg kell határozni, hogy mit biztosít térítésmentesen és mely szolgáltatásokért kell térítési díjat fizetni  A jegyzéket nyilvános helyen (ügyfélszolgálat) ki kell függeszteni  A szolgáltatás igénybevételéről név szerinti jegyzéket kell vezetni

30 PROGRAM AKKREDITÁCIÓ  Az OKJ változásának megfelelően csak modul rendszerű képzési program akkreditálható  A FAT által akkreditált képzési programot más intézmény csak a programot kidolgozóval kötött felhasználói szerződés birtokában használhat

31 AZ AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS DÍJAI I. Az intézmény-akkreditáció díjai Az intézmény-akkreditáció díjai  kérelemre indult eljárás esetén: 400.000.- Ft  adatváltozás esetén: 5.000.- Ft  közoktatási intézménynek: 100.000.- Ft

32 AZ AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS DÍJAI II.  Program-akkreditáció  0-200 óra: 70.000.- Ft  201-600 óra: 90.000.- Ft  601-1.000 óra: 120.000.- Ft  1.001 óra fölött: 150.000.- Ft  Más intézmény által készített program esetén  200 óra alatt: 32.000.- Ft  200 óra felett: 45.000.- Ft

33


Letölteni ppt "A FELNŐTTKÉPZÉSI RENDSZER VÁLTOZÁSAI Az SZMM és az OKM közti feladat-megosztás:  szakképzés ágazati irányítása: SZMM  szakoktatás és iskolai rendszerű."

Hasonló előadás


Google Hirdetések