Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Győr-Moson-Sopron megyei Területfejlesztési Program, 2014-2020 Dinamikus, innovatív és az otthonos megye! Prof. Dr. Rechnitzer János Egyetemi tanár Vezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Győr-Moson-Sopron megyei Területfejlesztési Program, 2014-2020 Dinamikus, innovatív és az otthonos megye! Prof. Dr. Rechnitzer János Egyetemi tanár Vezető."— Előadás másolata:

1 Győr-Moson-Sopron megyei Területfejlesztési Program, 2014-2020 Dinamikus, innovatív és az otthonos megye! Prof. Dr. Rechnitzer János Egyetemi tanár Vezető tervező Széchenyi István Egyetem

2

3 Megyei Gazdaságfejlesztési Részprogram Ajánlott Programcsomagok • Jedlik Ányos Stratégiai Cél: – A vállalkozói kultúra és aktivitás fejlesztése program • Kühne Károly Stratégiai Cél: – Vállalkozásfejlesztési program – Megyei beszállítói program – Megyei szolgáltatói és kompetencia program – Turisztikai program: Egészség- és örökségturizmus – Megyei mezőgazdaság fejlesztési program • Baross Gábor Stratégiai Cél: – Elérhetőség, belső közlekedési kapcsolatok program • Timaffy László Stratégiai Cél: – Táj, település, értékek program

4 Jedlik Ányos Stratégiai Cél – Vállalkozási kultúra terjesztetése és a vállalkozás aktivitás fokozása • A termelési ismeretek, új termékek és kultúrák terjesztése, a fiatal vállalkozók felkészítése • A KKV-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének elősegítése • Innovatív gazdaságok kialakításának támogatása Kühne Károly Stratégiai Cél – Vállalkozásfejlesztés projektcsomag • Megyei innováció fejlesztési program • A vállalkozások foglalkoztatási képességének erősítése Kühne Károly Stratégiai Cél – Megyei beszállítói program • Megyei klaszterfejlesztési iroda létesítése • Klasztermenedzsment hálózat • Klaszterek fejlesztése Kühne Károly Stratégiai Cél – Megyei szolgáltató és kompetencia program • Megyei alternatív beruházás és befektetés ösztönző programcsomag • A vállalkozások számára nyújtandó szolgáltatások fejlesztése

5 Kühne Károly Stratégiai Cél – Megyei komplex turizmusfejlesztési program • Megyei komplex egészségturisztikai termékfejlesztés, gyógyturizmus, sport, wellnes és rekreációs szolgáltatások és attrakciók fejlesztése • Megyei komplex ökoturisztikai termék fejlesztése az aktív (kiemelten kerékpáros) és falusi turizmus szolgáltatásai és attrakciók révén • Konferencia, üzleti és esemény turizmus fejlesztése multifunkcionális központok kialakítása és szállásbővítés • Kulturális és örökségturizmus fejlesztése az épített táji, természeti és szakrális örökség megóvása és a látogatók számára vonzóvá tétele • Turizmus szervezeti rendszerének átfogó fejlesztése • Turisztikai részprogramokban meghatározott turizmusformákhoz kapcsolódó szálláshely és egyéb szolgáltatások Kühne Károly Stratégiai Cél – Mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés, értékesítés ösztönzése • Megyei élelmiszerfeldolgozó-iparfejlesztési program • Megyei mezőgazdaság-fejlesztési program • Halászt és vadászat fejlesztési program • Megyei értéktár • Megyei fenntartható mezőgazdaság program

6 Baross Gábor Stratégiai Cél – Elérhetőség, közlekedési kapcsolatok fejlesztése • Lokális forgalom technikai beruházások a közlekedésbiztonság érdekében • Alsóbbrendű, valamint önkormányzati utak fejlesztése, kerékpáros közlekedésre alkalmassá tétele, kerékpáros közlekedés elősegítése • Ipari területek, ipari parkok közötti közúti kapcsolataik javítása • Nem kötöttpályás városi és elővárosi közlekedés fejlesztése • Egyéb közlekedésfejlesztések Timaffy Stratégiai Cél – Táj, település, érték • Építészeti értékek feltérképezése, mentése, fenntartása • Közösségi terek létrehozása • Szellemi értékek továbbéltetése • Térségek közötti és nemzetközi kulturális kapcsolatok kialakítása • Helyi, táji termények, ételek népszerűsítése • Régi népi mesterségek felelevenítése, falusi foglalkoztatás • Helyi megoldások a fenntarthatóságért

7 Területi egységKeret (millió Ft) Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat tervezési jogkörében 16.827,2 Győr MJV tervezési jogkörében20352,5 Sopron MJV tervezési jogkörében10182,4 Csornai kistérség2273,8 Győri kistérség2778,2 Kapuvár-Beledi kistérség1857,9 Mosonmagyaróvári kistérség4071,2 Pannonhalmi kistérség1486,9 Sopron-Fertődi kistérség1756,2 Téti kistérség1442,6 Győr-Moson-Sopron megye összesen:63028,9 Rendelkezésre álló fejlesztési források (TOP, 2014-2020) (1298/2014.(V.5.)sz. Korm. r.

8 Hol tartunk? 2014. 05.11. • Összegyűjtésre kerültek a kistérségi projektötletek, azok rendezésre kerültek (megyei kapcsolat, TOP kapcsolat) • Elkészült a megye 17 kiemelt fejlesztési iránya • Kidolgozásra kerültek a Megyei Gazdaságfejlesztési Részprogram program csomagjai 3.0 változatban (8 db) • Elkészült a Stratégiai és Operatív Program egyeztetési változata (4.7 változat) • Kistérségi vezérprojektek hiányoznak

9 Következő lépesek • Megyei Stratégiai és Operatív Program véglegesítése • Kistérségi programok véglegesítése (hiányzó koncepciók összeállítása, ráfűzése a projekt ötleteknek), vezérprojektek kidolgozása • Társadalmi vita megindítása • 2014. június program elfogadása

10 Járási vezérprojekt felépítése Minden egyes vezérprojektre külön-külön készüljön! • Célja (5-10 sor) utalás a megyei koncepcióra, stratégiai célra, TOP kapcsolatra) • Rövid tartalom (20-25 sor) mit akarunk, mire építünk, milyen hatásokat várunk • Időbeli ütemezés (indulás, vége) • Projekt előkészítés foka (milyen szinten van, ötlet, kidolgozás elkezdődött, kidolgozott, engedélyezési tervek vannak, ezeket indokolni) • Fő kedvezményezettek, gesztorok: kik végzik felsorolás (cím, elérhetőség), ki a főnök, kit kell keresni • Költségigény: TOP forrás, más OP forrás, saját forrás, mindez millió Ft-ban • Résztvevő települések: felsorolás • Kontakt személy: aki további tájékoztatást tud adni, pontos adatok (telefon, email, elérhetőség) Határidő: 2014. május 19. 12 óra.

11 Ajánlás a járási vezér projektekhez • Térségi összefogást segítse, több településre épüljön • Székhely város szerepe meghatározó • Kettő, három vezér projekt legyen • Források orientálóak, megyei szinten kell érvényesülni • Belsőátcsoportosítás lehetséges • Tervezés inkább 200 %-ra, mint a megadott összegre

12 Soproni kistérség: Az Északnyugati Kaputérség Fejlesztési irány Turizmus és innováció integrációja az értékes tájban és településrendszerben 1. Közlekedési kapcsolatok fejlesztése • Az országhatár elérhetőségnek javítása, Sopron tehermentesítése • A két nagyváros közlekedési kapcsolatainak javítása • Hálózatfejlesztés a kerékpáros utaknál • Tömegközeledés korszerűsítése 2. Innováció, tudásipar • Vállalkozás aktivitás innováció alapú fejlesztése • Kutatás-fejlesztés-innováció intézményi kereteinek bővítése 3. Turisztikai aktivitás élénkítése • Szálláshely kínálat bővítése, minőségi fejlesztése • Új turisztikai kínálatok kialakítása és összekapcsolása • Speciális, térségi arculatú kínálati elemek fejlesztése 4. Térségi központok fejlesztése, települési kapcsolatok javítása • Kisvárosi, mikrotérségi központok funkció bővítése • Határátkelők bővítése • A települések összehangolt mikrotérségi fejlesztései • Térségi fejlesztési szervezet

13 TOP prioritások Soproni járás IgényForrás 14 A foglalkoztatás segítése, életmód javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények stb.0253,2 21Vállalkozásbarát,népességmegtartó, városi településfejlesztés1000363,7 22Társadalmi és környezeti szempontú turizmusfejlesztés6100206,7 31Fenntartható közlekedésfejlesztés864289,5 32Önkormányzati ingatlanok energiahatékonyság növelése985316,8 41Eü alapellátás javítása060 42Szociális alapellátás infrstruktúra fejlesztés55060 43Önkormányzati ingatlanok akadálymentesítése, családbarát funkciók023,9 44Leromlott városi területek rehabilitációja089,9 63A társadalmi együttműködést erősítő helyi szintű komplex program032,4 64A helyi identitás és kohézió erősítése055,5 Összesen94991751,6


Letölteni ppt "Győr-Moson-Sopron megyei Területfejlesztési Program, 2014-2020 Dinamikus, innovatív és az otthonos megye! Prof. Dr. Rechnitzer János Egyetemi tanár Vezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések