Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ICEG Európai Központ 1118 Budapest, Dayka G. u 6/B. Telefon: (1) 248-1160 Fax: (1) 248-1161 honlap:www.icegec.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ICEG Európai Központ 1118 Budapest, Dayka G. u 6/B. Telefon: (1) 248-1160 Fax: (1) 248-1161 honlap:www.icegec.hu."— Előadás másolata:

1 ICEG Európai Központ 1118 Budapest, Dayka G. u 6/B. Telefon: (1) 248-1160 Fax: (1) 248-1161 e-mail: office@icegec.hu honlap:www.icegec.hu

2 Háttér A régiók helyzetének összehasonlítása a következő tartós növekedési tényezők alapján: •Foglalkoztatás •Humán tőke •Fizikai tőke minősége (K+F, infrastruktúra) +Beruházások (hazai és FDI)

3 ICEG Európai Központ 1118 Budapest, Dayka G. u 6/B. Telefon: (1) 248-1160 Fax: (1) 248-1161 e-mail: office@icegec.hu honlap:www.icegec.hu Fő kérdések 1.Milyen hasonlóságok és eltérések mutathatók ki a jelenlegi kiinduló állapotban a tartós növekedési tényezőkben? 2.Mik az egyes régiók erősségei és gyengeségei a tartós növekedési tényezőkben? 3.Mely tartós növekedési tényezőknek kell prioritást kapniuk a regionális versenyképesség növelése során?

4 ICEG Európai Központ 1118 Budapest, Dayka G. u 6/B. Telefon: (1) 248-1160 Fax: (1) 248-1161 e-mail: office@icegec.hu honlap:www.icegec.hu Nyugat-Dunántúl: kiinduló helyzet •Képzett munkaerő, de nem megfelelő minőség és szerkezet •Felsőfokú képzés alacsony színvonala, szerkezeti problémái •Jelentős FDI és hazai beruházás •Erős ágazati koncentráció, klaszterek kialakulása •Magas jövedelmi szint •Előnyös földrajzi elhelyezkedés (dinamikus régiókkal határos, közel fekszik európai növekedési gócpontokhoz, fontosabb tranzitvonalakhoz) •Egyre leterheltebb infrastruktúra •Alacsony K+F

5 ICEG Európai Központ 1118 Budapest, Dayka G. u 6/B. Telefon: (1) 248-1160 Fax: (1) 248-1161 e-mail: office@icegec.hu honlap:www.icegec.hu Nyugat-Dunántúl: jövőkép •K+F és innováció erősítése •Fizikai tőke minőségének javítása, infrastrukturális fejlesztés •Humán tőke kínálatának bővítése (magasan kvalifikált) •Megindult hálózatosodás támogatása •Környezeti tudatosságban rejlő előnyök kiaknázása •Meglévő adottságok teljes körű kiaknázása (intenzív, határokon átnyúló együttműködés; nemzetközileg integrált iparágak; jelentős befektetések)

6 ICEG Európai Központ 1118 Budapest, Dayka G. u 6/B. Telefon: (1) 248-1160 Fax: (1) 248-1161 e-mail: office@icegec.hu honlap:www.icegec.hu Közép-Dunántúl: kiinduló helyzet •Magas jövedelmi szint •Magas színvonalú ipari termelés •Jelentős mennyiségű FDI, erős agglomerációs hatásokkal •Magas gazdasági aktivitás és foglalkoztatási szint •Migrációs többlet a magasan kvalifikált munkaerőnél •Alacsony a K+F kiadások volumene •Nincs jelentős képzési és felsőoktatási intézmény •FDI inkább a munkaerő-intenzív ágazatokban •Külföldi befektetők kitelepülésének veszélye magas

7 Közép-Dunántúl: jövőkép •Infrastruktúra korábbi években jellemző bővülési ütemének fenntartása •Képzés, humán tőke, K+F fejlesztése •Külső sokkoktól függő termelés arányának csökkentése •Meglévő befektetők erőteljesebb integrálása •Klaszteresedés támogatása •Szolgáltatások (pl. turizmus) fejlesztése •Régión belüli egyenlőtlenségek csökkentése ICEG Európai Központ 1118 Budapest, Dayka G. u 6/B. Telefon: (1) 248-1160 Fax: (1) 248-1161 e-mail: office@icegec.hu honlap:www.icegec.hu

8 Dél-Dunántúl: kiinduló helyzet • Kedvező természeti adottságok (Balaton, számos tájvédelmi körzet, öt borvidék) • Hátrány az aprófalvas településszerkezet magas aránya • Alacsony gazdasági aktivitás, magas munkanélküliség • Alacsony munkaerőköltség • Kevés beruházás • Legalacsonyabb egy főre jutó ipari termelés • Paksi atomerőmű, részben biomasszát alkalmazó erőmű Pécsett • Pécs: tudományos és kulturális központ

9 ICEG Európai Központ 1118 Budapest, Dayka G. u 6/B. Telefon: (1) 248-1160 Fax: (1) 248-1161 e-mail: office@icegec.hu honlap:www.icegec.hu Dél-Dunántúl: jövőkép • Közlekedési és IT infrastruktúra javítása • Foglalkoztatás növelése • Kedvező képzettségi szerkezet jobb kihasználása • Beruházások, elsőssorban FDI vonzása • Határ menti együttműködés fejlesztése a DK-Európai országokkal • Energiaiparban rejlő lehetőségek kiaknázása • Környezetipar és környezeti technológiák előállítása

10 ICEG Európai Központ 1118 Budapest, Dayka G. u 6/B. Telefon: (1) 248-1160 Fax: (1) 248-1161 e-mail: office@icegec.hu honlap:www.icegec.hu Közép-Magyarország: kiinduló helyzet • Két rész: Budapest és agglomerációs övezete (a régió nem egyezik meg Bp. valós vonzáskörzetével) • Aránytalanul felülreprezentált az egyes tartós növekedési tényezők tekintetében, kiváló versenyképességi adottságok • Pozícióvesztés a KK-Európa többi világvárosához képest • Magas a KKV-k aránya, de alacsony beszállítói képesség • Erős függés az FDI-tól • Közigazgatási jellegű problémák (megye-főváros, kerületek- főváros közötti adminisztratív szakadások) • Bp. megoldatlan belső és agglomerációs közlekedési állapota

11 ICEG Európai Központ 1118 Budapest, Dayka G. u 6/B. Telefon: (1) 248-1160 Fax: (1) 248-1161 e-mail: office@icegec.hu honlap:www.icegec.hu Közép-Magyarország: jövőkép • Budapest igényekhez viszonyított elmaradásának mérséklése a közlekedési infrastruktúra tekintetében • Erőteljes növekedési lehetőség a szolgáltatások és az IKT területén • Jelentős lehetőségek a turizmus területén (élhetőbb főváros esetén) • Kreatív iparágakra alapozott további fejlődés

12 ICEG Európai Központ 1118 Budapest, Dayka G. u 6/B. Telefon: (1) 248-1160 Fax: (1) 248-1161 e-mail: office@icegec.hu honlap:www.icegec.hu Észak-Magyarország: kiinduló helyzet • GDP alapján a legszegényebb régió hazánkban • Nem homogén, jelentős különbség a megyék között • Alacsony aktivitási ráta, magas munkanélküliség •A régió megőrizte ipari jellegét, FDI is jelen van a térségben • Hagyományosan erős felsőoktatás • Számottevő K+F kapacitás, de nincs kihasználva •Jelentős idegenforgalmi potenciál (gyógy-, bor-, sportturizmus)

13 ICEG Európai Központ 1118 Budapest, Dayka G. u 6/B. Telefon: (1) 248-1160 Fax: (1) 248-1161 e-mail: office@icegec.hu honlap:www.icegec.hu Észak-Magyarország: jövőkép •A megvalósult Ny-K-i irányú gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés után É-D-i irányú fejlesztésre is szükség lenne. • Egyetemek és üzleti szféra közötti kapcsolat további ösztönzése, K+F kapacitás nyújtotta lehetőségek kihasználása • Szakképzés munkaerőpiaci igényeknek megfelelő alakítása • Turizmusban rejlő lehetőségek kihasználása • Tranzitszerep jobb kihasználása logisztikai központok létesítésével •Szlovákiával való kapcsolatok erősítése

14 ICEG Európai Központ 1118 Budapest, Dayka G. u 6/B. Telefon: (1) 248-1160 Fax: (1) 248-1161 e-mail: office@icegec.hu honlap:www.icegec.hu Észak-Alföld: kiinduló helyzet • A legtöbb tartós növekedési tényező tekintetében rossz helyzetben van, kivéve K+F és humán tőke • Felsőfokú képzés mennyiségi és minőségi mutatói relatíve jók • Nagyszámú képezhető, relatíve alacsony bérköltségű munkaerő • Kevés az FDI aránya, de a beruházási ráta magas • Jó mezőgazdasági háttér mellett feldolgozóipar is jelen van • Hiányos közlekedési infrastruktúra, korlátozott elérhetőség • Halmozottan hátrányos helyzetű népesség magas aránya

15 ICEG Európai Központ 1118 Budapest, Dayka G. u 6/B. Telefon: (1) 248-1160 Fax: (1) 248-1161 e-mail: office@icegec.hu honlap:www.icegec.hu Észak-Alföld: jövőkép • A tartósan munkanélküliek és az inaktívak munkaerőpiacra való visszavezetése • Agrárkutatások növekvő jelentősége • K+F együttműködés fokozódása az agrárszektorbeli magánvállalatok és a Debreceni Egyetem között. • Közlekedési infrastruktúra és IT ellátottság javítását célzó beruházások • Árvízvédelem javítása hozzájárulhat az FDI vonzáshoz • Ukrán és román határon átnyúló kapcsolatok intenzitásának fokozódása

16 ICEG Európai Központ 1118 Budapest, Dayka G. u 6/B. Telefon: (1) 248-1160 Fax: (1) 248-1161 e-mail: office@icegec.hu honlap:www.icegec.hu Dél-Alföld: kiinduló helyzet • Az országos átlagnál alacsonyabb aktivitási ráta • Közlekedési infrastruktúra visszamaradottsága (autópálya, közút, vasút, tiszai hajózás, helyi repterek továbbépítendők) • Ugyanakkor közlekedési folyosó a Balkán felé • Beruházások alacsony szintje és kedvezőtlen szerkezete (főként központi és helyi költségvetési szervek) • Beruházásokon belül alacsony FDI • K+F elsősorban biotechnológiában és agrártudományokban

17 ICEG Európai Központ 1118 Budapest, Dayka G. u 6/B. Telefon: (1) 248-1160 Fax: (1) 248-1161 e-mail: office@icegec.hu honlap:www.icegec.hu Dél-Alföld: jövőkép • Megközelíthetőség javítása (közlekedési infrastruktúra) • Egyre intenzívebb kapcsolat a Balkánnal, de fennáll az FDI „átszaladásának” veszélye • Beruházások, és ezen belül FDI növelése • Üzleti és info-kommunikációs infrastruktúra megteremtése • Innovációs és K+ F kapacitások jobb kihasználása a biotechnológia, megújuló energiaforrások kutatása, és az egészségipar területén • K+F és vállalati szféra közötti együttműködés javítása

18 ICEG Európai Központ 1118 Budapest, Dayka G. u 6/B. Telefon: (1) 248-1160 Fax: (1) 248-1161 e-mail: office@icegec.hu honlap:www.icegec.hu Régió FoglalkoztatásHumán tőke Fizikai tőke minősége K+F Infrastruktúra Nyugat- Dunántúl XX X Közép-Dunántúl XX Dél-Dunántúl X X Közép- Magyarország X X Észak- Magyarország X X Észak-Alföld X X Dél-Alföld X X A három tartós növekedési tényező relatív fontossága

19 ICEG Európai Központ 1118 Budapest, Dayka G. u 6/B. Telefon: (1) 248-1160 Fax: (1) 248-1161 e-mail: office@icegec.hu honlap:www.icegec.hu


Letölteni ppt "ICEG Európai Központ 1118 Budapest, Dayka G. u 6/B. Telefon: (1) 248-1160 Fax: (1) 248-1161 honlap:www.icegec.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések