Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Üdvözöljük a Szivárvány Óvoda honlapján Küldetésnyilatkozatunk: „Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Üdvözöljük a Szivárvány Óvoda honlapján Küldetésnyilatkozatunk: „Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged."— Előadás másolata:

1 Üdvözöljük a Szivárvány Óvoda honlapján Küldetésnyilatkozatunk: „Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre.”

2 Tisztelt Látogató! Szeretettel köszöntjük Önt, a miskolci Szivárvány Tagóvoda oldalán. Kialakításának elsődleges célja, hogy az érdeklődők megismerkedhessenek nevelési programunkkal, és betekintést nyerjenek a Szivárvány Tagóvoda gyermekeinek mindennapjaiba. Oldalunk alapvető információi mellett további hasznos ismereteket is nyújtunk az Önök számára.

3 Bemutatkozás • Óvodánk 1962 épült, az Észak-Kiliáni városrészben. Száz férőhelyes, 4 csoporttal működő intézményként az itt lakók életének részévé vált. • Az óvodahasználók összetétele heterogénnek mondható. A közvetlen környezetünkben generációváltás figyelhető meg, a megüresedő lakásokba fiatal családok költöznek be. A körzetünkön kívüli családok is jelentős számban kérik gyermekeik felvételét (Pereces, Diósgyőr)

4 Bemutatkozás • Visszatekintve a közel 50 éves múltunkra, az itt dolgozók célja mindig is a gyermeki személyiség kibontakoztatása, a harmonikus fejlődés elősegítése volt. • 1998-ban a nevelőtestület elkészítette a „JÁTÉKVILÁG” című helyi programot. A magyar óvodapedagógia eredményeire támaszkodva, s a tradíciókat szem előtt tartva dolgoztuk ki új szemlélettel, új módszerekkel ötvözve saját programunkat. Partnereink elvárásainak megfelelően törekedtünk kialakítani az óvoda sajátos arculatát.

5 Bemutatkozás • A komplex fejlesztési területek négy projektben valósulnak meg: • - őszi hangulat – tűz (október, november, december) • - téli örömök – víz (január, február, március) • - tavasz ébredése – föld (április, május, június) • - nyári élmények – levegő (július, augusztus, szeptember)

6 Bemutatkozás • Bevezettük a folyamatos játékidőt és a tevékenység központúságot, lehetőséget biztosítottunk a folyamatos tapasztalatszerzésre és az egyéni differenciált fejlesztésre is. Kidolgoztuk a vizuális tevékenység fejlesztési lehetőségeit. Elképzeléseink megvalósítása nyomán kialakult az intézmény önálló arculata. A Városi Pedagógiai Intézet számára bemutatókat, továbbképzéseket is szerveztünk a témában.

7 Bemutatkozás • Motiváló erőként hatott, hogy a szomszédos általános iskolába rajztagozat is működik, így a megkezdett munkánk ott folytatódik. • 1998-ban óvodánk felvette a SZIVÁRVÁNY Óvoda nevet. • 2001-ben sor került az intézmény integrálására, így a Nyitnikék Óvoda Szivárvány Tagóvodája lettünk.

8 Bemutatkozás • A 2006/07-es nevelési évtől intézményünk 1 csoportja részt vett a Kompetencia alapú programcsomag tesztelésében. A nevelőtestület többi tagja is megismerte a programot, majd a 2008-as nevelési évtől minden csoportba bevezetésre került. Beépítettük a helyi programunkba. • A kihasználtságunk évek óta 80% felett van. A jelenlegi összlétszám: 109 fő

9 Bemutatkozás • Idén a gyerekek hitoktatáson is részt vehetnek. Délutánonként a szülők igénye alapján jógát és játékos tartásjavító tornát, kézműves foglalkozást tartunk, valamint lehetőség van a játékos, korai német nyelv megismerésére. Ezeket a tevékenységeket óvodapedagógusaink tartják. • Nagy várakozással tekintünk az idei nevelési év elé, mert az ÉMOP pályázatán közel 100 millió forintot nyertünk az óvodánk akadálymentesítésére, eszközfejlesztésre, valamint az óvodásaink egészséges környezetének megteremtésére. Mindez várhatóan 2012. szeptemberére realizálódik, amikor óvodánk 50 éves fennállását ünnepeljük.

10 Közérdekű információk • Tagóvodavezető: Kissné László Zsuzsanna • Megbízott helyettes: Horváthné Kertész Edit • Nyitva tartás:H-P: 6:30h – 16:30h • Tel: 30/716-0500 (ideiglenes) • Alapítványunk: ÉSZAK-KILIÁNI ÓVODAI NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY 18425963-1-05

11 Napirend • 6:30 - 8:30: játék a csoportszobában, személyes percek, részképességek fejlesztése egyéni formában • 8:30 - 10:30: folyamatos tízórai. Játékba integrált egyéni és mikrocsoportos tevékenységek (vizuális nevelés, irodalom, ének-zene, matematikai tapasztalatszerzés, dramatikus játék, környezet megismerése)

12 Napirend • 10:30 – 11:40: kötetlen, szabad játék, játék a szabadban, séta. Mikrocsoportos tapasztalatszerzés a környezetben, mindennapos edzés. • 11:40 – 13:00: testápolási teendők, ebéd. Lefekvés előtti gondozási feladatok, fogápolás. • 13:00 – 14:45: pihenés, alvás mesével

13 Napirend • 14:45 – 15:20: folyamatos ébredés, uzsonna • 15:20 – 16:30: játék a csoportszobában, vagy a szabadban. Részképességek fejlesztése egyéni formában (du-i szolgáltatások, külön foglalkozások)

14 Programunkról röviden • 1991-ben a nevelési év befejezéseként határoztuk el, hogy a környezet igénye szerint törekszünk kialakítani az intézmény sajátos arculatát. Mivel a játék a személyiségfejlesztés alapvető eszköze, s ez játékélményen alapszik, a gyermek az élményeit a környező valóságból meríti, alkotó, konstruáló, díszítő, rajzoló tevékenysége is a játékból fejlődik ki.

15 Programunkról röviden • Egy nevelési ciklus alapján úgy éreztük, hogy a folyamatos játékidőn belül, jól szervezett, tudatos munkával, a vizuális tevékenység fejleszthető a legjobban, mivel kölcsönösen összefügg az óvodai nevelés valamennyi területével. Így került sor arra, hogy a vizuális tevékenység fejlesztési lehetőségeit a játék után kidolgozzuk. Fejlesztési elképzeléseink megvalósítása teremtette meg az önálló, vizuális arculat kialakítását.

16 Programunkról röviden • Motiváló erőként hatott, hogy a szomszédos általános iskolában rajztagozat működik, így megkezdett munkánk folytatására lehetőség nyílt. • Elsődleges célunk: hogy az óvodai nevelésünkben minden a gyermekért, a gyermek személyiségfejlesztéséért történjen.

17 Programunkról röviden Óvodánk tevékenységét az alábbi célok határozzák meg munkánk során: • Gyermekeink számára megteremtsük azt, hogy biztonságban, egészséges környezetben nevelkedjenek, szem előtt tartva alapvető tevékenységüket, a JÁTÉKOT.

18 Programunkról röviden • Az óvodai életrend kialakításával: a szokásrendszer megalapozása, a folyamatos játék, az ismeretnyújtás, a munka, a szabadidő, pihenőidő, a testmozgás beépítésével, a sportolási, étkezési lehetőség biztosításával, életkorának és fejlettségének megfelelően biztosítjuk fejlődését úgy, hogy tiszteletben tartjuk a gyermek személyiségét és emberi méltóságát.

19 Programunkról röviden • A helyi igényeknek megfelelően az óvoda sajátos arculatának, hagyományainak-vizuális tevékenység, gyermektorna, gyermektánc- továbbfejlesztése olyan formában, hogy az folytatódjon a környező iskolákban (rajz, tánc, testnevelés tagozat-Kaffka Margit, Könyves Kálmán Általános Iskola).

20 Programunkról röviden • Nevelési tevékenységünkben kiemeltnek tekintjük az óvoda-család, az óvónő-gyermek kapcsolatát. A gyermeki szeretet, az óvónő által biztosított kiegyensúlyozott légkör, a tudatosan tervezett pedagógiai munka, a szülők együttműködő partneri nevelése biztosítja az óvodás számára azt, hogy képességeihez mérten, differenciált foglalkozással, elősegítsük a sikeres iskolakezdést.

21 Programunkról röviden • A kompetencia alapú programon belül a négy elemre épülő oktatást folytatunk: • TŰZ • VÍZ • FÖLD • LEVEGŐ

22 Programunkról röviden Őszi hangulat - Tűz Ebben a témában megismerkedünk az állatok és a tűz kapcsolatának történetével, az ember felelősségével az állatvédelemben. Megtanuljuk, hogy a tűz az ember barátja, de lehet az ellensége is. Ismerkedünk a tűz veszélyeivel, a gyúlékony anyagokkal, a tűzrakás szabályaival. A tűz és a talaj kölcsönhatását is megtapasztaljuk. Megvizsgáljuk az anyagok különböző tulajdonságait, kísérletezünk, sütünk, főzünk. Tudatosan készülődünk a télre, a madarakról való gondoskodásra. Megosztjuk családi élményeinket, érezzük az összetartozás és a szeretet melegét.

23 Programunkról röviden Téli örömök - Víz Ismerkedünk a téli csapadékfajtákkal,foglalkozunk a víz védelmével. Megfigyeléseket,kísérleteket végzünk. Megismerkedünk a különböző nagyságú vizek állataival (patak,folyó,tó,tenger,óceán). Magyarország vizeit is feltérképezzük. Foglalkozunk a Magyarországon hasznos vízimadarakkal és vízparton élő állatokkal. Megtanuljuk,hogyan védjük a halakat és a vízimadarakat.

24 Programunkról röviden Tavasz ébredése - Föld Foglalkozunk az élő és élettelen környezet kapcsolatával. Tapasztalatokat szerzünk a környezetvédelem fontosságáról és a hulladékkezelésről. A természetvédelem alapozása során Földünk, környezetünk védelmével foglalkozunk. Ismerkedünk a tavaszi munkákkal,a kerti teendőkkel. Tapasztalatokat gyűjtünk a növényekről,növényvédelemről. Megemlékezünk a Madarak, Fák napjáról. Ismerkedünk a Nap, Hold, égitestek és a napszakok fogalmával. Foglalkozunk a szárazföldi közlekedés és a környezetvédelem kapcsolatával.

25 Programunkról röviden Nyári élmények - Levegő Foglalkozunk az évkör megismerésével (hónapok, napok nevével, időérzék alakításával). A nyári természet, az időjárási jelenségek megfigyelésével. További ismereteket szerzünk a Napról, Holdról, csillagokról és a Tejútról. Megfigyeljük a bogarak, rovarok életét. Megismerkedünk a nyáron termő gyümölcsökkel, különböző termések magjaival. Sokat beszélgetünk és megfigyeléseket végzünk a különböző madarak,a vándormadarak és az itt telelő madarak életével kapcsolatosan. Miért jó a repülőgép?-légiközlekedési eszközökkel ismerkedünk. Nyári munkák a szabadban (kertgondozás, locsolás, betakarítás). Tartósítási praktikákkal ismerkedünk (aszalás, befőzés).

26 Programunkról röviden • Fontosnak tartjuk a magyar hagyományokhoz fűződő pozitív viszony megalapozását, megemlékezünk a jeles napokról,az évszakokhoz kapcsolódó hagyományokat is felelevenítjük. Ismerkedünk a népi kismesterségekkel, mint pl.: a szövés, fonás, batikolás, gyertyamártás, stb. • Sokat énekelünk, verselünk, tornázunk és számolunk. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy megalapozzuk a gyermekek belső motiváltságát, hogy örömmel és önként vegyenek részt a tevékenységekben.

27 Néphagyományőrző ünnepeink • Szüret • Advent • Betlehemezés • Újévi köszöntő • Farsangi alakoskodás • Kiszézés • Húsvét (tojásfestés, locsolkodás, legényavatás) • Májusfaállítás • Pünkösd

28 Ünnepeink Mikulás nap

29 Ünnepeink Karácsonyi előkészületek

30 Ünnepeink Karácsony

31 Ünnepeink Farsang

32 Ünnepeink Március 15.

33 Ünnepeink Anyák napja - Évzáró

34 Ünnepeink Gyermeknap

35 Köszönjük, hogy megtekintette bemutatónkat! További képek: www.nyitnikek.lapunk.hu Szivárvány Tagóvoda képeiwww.nyitnikek.lapunk.hu Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. u. 8. Tel: 30/716-0500 (ideiglenes)


Letölteni ppt "Üdvözöljük a Szivárvány Óvoda honlapján Küldetésnyilatkozatunk: „Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged."

Hasonló előadás


Google Hirdetések