Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Módszertani délelőtt PP. csoport AFI. Az intézet történeti áttekintése:  Intézetünk az elmúlt évben ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját.  Már.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Módszertani délelőtt PP. csoport AFI. Az intézet történeti áttekintése:  Intézetünk az elmúlt évben ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját.  Már."— Előadás másolata:

1 Módszertani délelőtt PP. csoport AFI

2 Az intézet történeti áttekintése:  Intézetünk az elmúlt évben ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját.  Már kezdettől komoly problémát jelentett a vezetők és a növendékekkel foglalkozók számára az, hogy voltak olyan fiatalok, akik súlyos pszichés, pszichoszomatikus betegségekkel rendelkeztek, alkoholisták, csavargók, vagy egyéb okok miatt beilleszkedési problémáik voltak.

3  Ők okozták a legtöbb nehézséget a nevelés, képzés folyamatában.  Ők azok, akik két lábon járó konfliktushordozók voltak.  Tele feszültséggel, indulattal, agresszivitással.  Ők voltak azok, akik sajátos, speciális nevelést igényeltek.  Az egyéni bánásmódhoz, a speciális neveléshez, egyedi feltételrendszerre volt szükség.

4  Évtizedeken át komoly erőfeszítéseket tettek e probléma megoldására: Pl.: különböző csoportok, közösségek szervezésével, az átjárhatóság biztosításával stb., de érdemi megoldást nem találtak. Pl.: különböző csoportok, közösségek szervezésével, az átjárhatóság biztosításával stb., de érdemi megoldást nem találtak.  Több mint száz évnek kellett eltelnie, amikor 1986-ban hosszas előkészítés után megalakították a pszichopedagógiai csoportot.

5  A csoport „sajátos elvek, sajátos gyakorlat alapján működött, abból a célból, hogy mentesítse az otthon csoportokat a súlyos pszichés torzulással, személyiségdeficittel rendelkező növendékektől.”

6  A PP. csoport létrehozása nagyon nehéz feladat elé állította a csoport vezetőit, valamint az ott dolgozókat.  Valódi úttörő munkát kellett végezniük, új eljárásokat, módszereket kellett kidolgozniuk, miközben környezetük sokszor kétkedve reagált, érdemtelenül alábecsülte ténykedésüket.

7 Úttörő munkát végezték a csoport korábbi vezetői  Kovács Lajos  Koncz József  Budai András

8 A mai módszertani délelőtt alkalmat teremt arra, hogy a PP. csoport munkáját, a más csoportban dolgozó nevelők, jobban megismerhessék. A mai módszertani délelőtt alkalmat teremt arra, hogy a PP. csoport munkáját, a más csoportban dolgozó nevelők, jobban megismerhessék.

9 Kinka Balázs  Iskolai végzettségem  Mióta dolgozom az intézetben?  Főbb tevékenységeim? -Szabadidő (sport, zene) -Adminisztratív tevékenységek  Céljaim

10 Cziráné Bakonyi Bernadett  Bemutatkozás  Csoportba kerülésem  Főbb tevékenységeim!?  Tapasztalatok, élmények

11 „Lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük is, csak még szendereg az emberséghez méltó értelem, mondjátok hát, hogy nem reménytelen.” \Radnóti Miklós\ \Radnóti Miklós\

12 Majoros Nikoletta  Személyes, és szakmai életút az intézetben Mivel foglalkozom?  Egészségügyi szolgáltatás koordinálása  A mentálhigiéné fogalma: A lelki egészség megőrzésének tudománya  Mentálhigiénés prevenció: a mentálhigiéné legfontosabb fogalma, elsődleges, másodlagos és harmadlagos megelőzésre irányul.  Igény szükség: fogászat, szemészet…

13 Probléma meghatározás  Megkezdett orvosi kezelés, helyi segítség  Az intézet egészségügyi részlegével, SZTK- val való együttműködés  Pozitívumok-negatívumok, nehézségek

14  Célkitűzéseim  Hogyan tudom a tapasztalataimat, segítőként a munkában hasznosítani?

15 „Óriási értéke van annak, ha megengedhetem magamnak, hogy megértsek egy másik embert.” „Óriási értéke van annak, ha megengedhetem magamnak, hogy megértsek egy másik embert.” \Rogers\ \Rogers\

16 Lakos Mária Lujza  10 év a Javítóintézetben  Pedagógus és nő a Javítóintézetben  A pp.-s munka= Szigorú szeretet-szolgálat

17 „Nagy dolgokat nem tudunk véghez vinni- csak kis dolgokat- nagy szeretettel.” \Teréz Anya\ \Teréz Anya\

18 Farkas Gábor \Eddigi megfigyelések, tapasztalatok, dilemmák\ A PP. csoport növendékeinek jellemzői, a nonverbális terápiák szempontjából. - Kommunikációs készségek elégtelensége - rossz konfliktuskezelési stratégiák - auto agresszív tendenciák - magas fokú belső feszűltségszint, szorongás, - debilizáló szorongás - poszttraumás stressz - drogfogyasztás következtében fellépő amotivációs szindróma - magatartászavar, személyiségzavarok, beilleszkedési nehézségek, identitászavar

19 A művészeti tevékenységek szerepe, és lehetősége a személyiség, csoport építés szempontjából Célok:  Önismeret fejlesztése  Személyiség fejlesztés, készségfejlesztés  Interperszonális kapcsolatok építése  Kommunikációs készségek fejlesztése, önkifejezés segítése  Kompetens én kialakítása, énkép, önbizalom, önértékelés javítása  A különböző tevékenységek révén sikerélmények megtapasztaltatása  Csoportkohézió erősítése, közös aktivitások

20 A művészetterápia, művészeti tevékenységek lehetősége a pp. csoportban  Szocioterápiás jellegű művészeti tevékenységek, melyben szerepet kap a zene, (egyéni, közös), a színjátszás, mozgás, tánc. A foglalkozások alkalmával hangsúlyos a csoportot alakító, együttműködést befolyásoló, közösségépítő jelleg. A tevékenységekben dominánsan jelenik meg a pedagógiai munka, ennek terápiás hatása (pl. hangszeres tanulás, szereptanulás, énektanulás.). A tevékenység fő jellemzője, hatótényezője a játék.  A foglalkozások fő témájául, az ünnepi évkör eseményei szolgáltatják.  Művészeti tevékenységek:  Egyéni és csoportos zenélés, énektanulás közös zenés improvizációk, népzene feldolgozás, színjátszás, drámajáték

21 Speciális tényezők  Tevékenységemet nevelői szerepkörben végzem, a terápiás munka, része a nevelői tevékenységnek.  A csoport összetételét tekintve, a pp csoport tagjai.  A tevékenység színtere a csoport életterének valamely területe.  Idejét tekintve a szervezett csoportfoglalkozások, szabadfoglalkozások ideje, szabadidő, a délelőtti munkafoglalkozások,(pl. maszkkészítés).

22 A honnan?...  Új környezet, kihívások számomra is. Kezdetben és jelenleg is az intézet hagyományaival ismerkedem, tanulmányozom. Kérdés volt számomra, hogy a növendékek, nevelők hogyan fogadják ezt a fajta tevékenységet.  Kérdés volt számomra, hogy milyen keretek között tudjuk alkalmazni ezeket a tevékenységeket. A kezdeti fellángolások után az ellenállások leküzdése (terápiás folyamat). A csoportban jelenlévő terápiás szemlélet és a folyamatok ismerete.  Az idő elteltével lehetővé vált számunkra, hogy egyéni és csoportos produkcióinkat különböző rendezvényeken, vetélkedőkön bemutassuk. Ez folyamatosan, fő motiváló erőként jelent meg a fiatalok számára.

23 Bobály István A pszichopedagógiai csoport megismerése tapasztalataim alapján  A munkához való viszonyom kialakítása tapasztalataim, esetbemutatás alapján  A növendékekhez való viszonyom kialakítása tapasztalataim segítségével.  Elméleti alapok átgondolása új ismeretek megszerzése (önképzés)  Gyakorlati tapasztalatok szerzése: Figyelés, elemzés, alkalmazás, ellenőrzés, korrigálás, beépítés, önművelés, hibáim korrigálása (rendszeresség) következetesség folyamatossága.

24 Generációváltás időszaka  Vezetőváltás, a nevelői állomány kicserélődése (ismeret, tapasztalatátadás rövidsége, hiánya)  Részem a csapatépítésben: sikerek, nehézségek, példák alapján.

25 A délelőtti foglalkoztatás ismertetése  Milyen igény hozta létre  Tevékenység meghatározása  A nevelő mint vezető! (beállítódás- attitűd)  Folyamat összefüggések, mit miért? (gyakorlati példákkal)  Tanulságok, következtetések megfogalmazása

26 Nagy György  2007. dec. 1-től dolgozom a PP. csoportban.  Nagyon sok jó tanácsot kaptam.  Pavlovi reflex!  Valóban fenyíteni, büntetni kell, akik fegyelemsértést követnek el.  Csak megfelelő ismeretinformáció birtokában szabad meghozni a döntést, hogy mindenki tudja, értse, hogy mit, miért kapott.  Gördülékeny döntéseket kell hozni, amely megfelelő kontrol mellett megfelelő mozgásteret biztosít a nevelőnek.

27  A PP. csoport egy mentsvár, ahol különleges fejlesztési igényű gyerekek vannak, ahol a legfontosabb, nevelési eszköz a szeretet, a megértés, az elfogadás, a segítő szándék !  Ez tesz bennünket hitelessé!  Természetesen megfelelő szabályozottság, fegyelem betartása mellett!

28 Ennek érdekében  Elkészítettük az új pedagógiai programot.  Átdolgoztuk, aktualizáltuk a házirendet, a napirendet és az időszakrendszert.

29 Mit akarunk erősíteni?  A pozitív erkölcsi tulajdonságokat.  A nevelő, a felnőtt mindig minta, ne játszunk szerepeket!  Viselkedjünk természetesen, adjuk önmagunkat!  A „való világra” való felkészítést, a helyes családmodellt!  Tudatosítani kell az intézet, a csoport szabályait, azokat be kell tartatni!  Erősíteni kell a kapcsolattartást az iskolával, a műhelyekkel, az intézet más csoportjaival, mindazokkal, akik a növendékekkel foglalkoznak!

30  Ápoljuk hagyományainkat, ragaszkodjunk gyökereinkhez! /Nyugdíjasok meghívása!/  Erősíteni kell a csapatkohéziót! /a munkatársak között, a növendékek között, a nevelők és növendékek között/  Szigorítani kell a rendszeres ellenőrzést!  Erősíteni kell a rendet, a fegyelmi helyzetet!  Kiemelten kell kezelni a másság elfogadását!

31 Mit tettünk ezeknek érdekében?   A dokumentációk átdolgozásába bevontuk a növendékeket is!   Tudatosítottuk az elvárásokat, kötelességeket, jogokat! /A sorrend fontos!/   Következetesen betartatjuk a napirendet, házirendet!   Megszüntettük a kávézást!   Megtiltottuk a személyes tulajdonú zenegépek, használatát. /MP-3, MP-4, magnó, rádió, számítógép stb./   Szabályoztuk a dohányzás rendjét!

32  Szigorítottuk a vásárlás, telefonálás módját!  Gyakran éltünk a visszaminősítés lehetőségével, az eltávozás megvonásával!  Aki egyest kap, annak tanulmányi ideje meghosszabbodik!  Aki osztályfőnöki, szakoktatói figyelmeztetést kap, vagy havi teljesítményét elégtelenre, vagy 50% alattinak értékelik, az első időszakos visszaminősítésre kerül.  Tudatosítottuk, hogy jutalmazás, csak tényleges teljesítmény után lehet!

33 Hogyan tudtuk ezeket elérni?  Határozott, következetes, szeretettel átitatott nevelési módszerek alkalmazásával.  Kölcsönös bizalommal! /Azért csak óvatosan!/  Ha nagyon akar a növendék valamit, akkor nagyon figyelj és légy körültekintő! Pl.: L. Róbert, K. Aurél, vagy E. Ferenc, K. Attila, E. Gábor, vagy M. Csaba, és R. Béla esete!  Megbízhatósággal /Ránk mindig számíthatsz!/ Vass A.: a szó értéke!!  Dicsérj, ha tudsz! /Cs. Sándor szekrénye!/  Büntess, ha kell!

34  Együttléttel, közös tevékenységekkel! /Munka, játék, szórakozás/  Mindenkiben van valamilyen jó! Találd meg és nyert ügyed van!  Programok szervezésével, rendezvényeken való szerepléssel! /Jubileumi megnyerése!/  Módosított kihelyezési eljárás bevezetésével.  Igény szerint a hitélet gyakorolhatóságával, a keresztény hit megismerésével! /Gyökössy E.: Remény a reménytelenségben/  A „csend nevel” elv tudatosításával!  Nagyon sok csoportos és egyéni beszélgetésekkel! /Sztori: Pásztor G. bácsi/

35 Néhány megtörtént érdekes eset Identitászavaros növendékek /L. Róbert, K. Gyula/  Mindketten nőnek érzik magukat.  Az egyik kifelé férfinak mutatkozik, úgy viselkedik.  Sokan csúfolják, gúnyolják őket.  Gyakran kerülnek konfliktusos helyzetbe, amelyet nagyon rosszul kezelnek. /Elvira/

36 Súlyos érzelmi deficittel rendelkezők /pl. B. Ferenc/  6-7 éves kora óta nevelőintézetben él – bántalmazások – súlyos lelki sérülések.  Elmondása szerint, őt hibáztatják kistestvére halála miatt!  Már nyolc éves kora óta farcolja magát!  Szeretetéhség, vele soha nem törődött senki!  Autó-és heteroagresszióra hajlamos, a javító előtt kétszer akart önmagával végezni!  Közel 19 éves, és inkontinenciával küzd!  Nagyon szeretne családjával élni, de egyre tisztábban látja, hogy ennek csekély az esélye!  2009. 01. 12.-én érkezik a csoportba. /kihelyezés módja!/  Folyamatos problémák!

37 Figyeld a szemét! Nézz rám!  Nevelési naplójában eddig 69 bejegyzés történt, ebből 54db. „rossz” minősítésű!  2009. tavaszán be kell mutatni az édesanyjának!  2009. 04. 23.-án eltávozásra megy! /előkészületek/  2009. 08. 10.-án szabadságra megy! /problémák/  2009. 09. 05. IF. /36 nap/  Kiváltó ok: egy növendéktársával szeretett volna összeköltözni!  2009. 11. 08. ismét IF. /határozatlan idő!/  Gyógyszer szívás, farcoltatás.  Mi lesz vele? Hogyan tudunk segíteni?

38 „Az igazságosságnál erősebb a szeretet! „ /Mácz István/


Letölteni ppt "Módszertani délelőtt PP. csoport AFI. Az intézet történeti áttekintése:  Intézetünk az elmúlt évben ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját.  Már."

Hasonló előadás


Google Hirdetések