Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis - Petrovics Petra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis - Petrovics Petra."— Előadás másolata:

1 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis - Petrovics Petra Doktorandusz

2 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet • Meghatározni azon fiatal pályakezdők körét, akik érdeklődnek az X vállalat iránt. • További cél meghatározni, hogy miben rejlik a vállalat népszerűsége vagy éppen népszerűtlensége, és hogy a pályaválasztásnál mi a döntő tényező. • Hipotézis: Léteznek olyan homogén csoportok, amelyekre ugyanazok az attitűdök jellemzőek az X vállalattal kapcsolatban. Marketingkutatási cél

3 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Kérdőív a8. Helyezze el az 1-7-ig terjedő skálán (ahol a legmagasabb pontot a 7-es jelöli), hogy mennyire fontos Önnek a munkavállaláskor a(z): 1234567 Család és munkavégzés harmóniája Szabadidő Munkahelyi továbbképzés Munkahely stabilitása Munkahely megközelíthetősége Munkahely hírneve Munkahely megbízhatósága v5. Kérjük, helyezze el a skálán az X vállalatra leginkább illő tulajdonságokat! 1234567 Ismeretlen (országszinten) Ismert (országszinten) MegbízhatatlanMegbízható Rossz szakmai hírnévJó szakmai hírnév Rosszul fizetőJól fizető InstabilStabil MerevRugalmas Nehezen megközelíthetőKönnyen megközelíthető Kevés továbbképzési lehetőséget biztosítSok továbbképzési lehetőséget biztosít Rossz munkahelyi környezetJó munkahelyi környezet

4 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Demográfiai kérdések d1. Nemed6. Jelenlegi foglalkozása 1Férfi1Fizikai dolgozó 2Nő2Szellemi dolgozó d2. Életkora3Tanuló d3. Családi állapota:4Nyugdíjas 1Hajadon / nőtlen5Munkanélküli 2Házasd7. Az Önnel egy háztartásban élők száma (Önnel együtt) 3Elvált 4Özvegyd8. Az Ön családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem d4. Lakhelye 1Megyeszékhely, illetve 50.000 lakos fölötti település 1 - 50.000 Ft 2Város, vagy 5.000 lakos fölötti település251.000 - 75.000 Ft 3Falu, község, amely 5.000 lakos alatti település376.000 - 100.000 Ft d5. Legmagasabb iskolai végzettsége4101.000 – 125.000 Ft 1Szakmunkásképző5126.000 – 140.000 Ft 2Érettségi6141.000 – 160.000 Ft 3Felsőfokú7161.000 –

5 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Megnyitás: 12_faktor_klaszter.sav

6 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Klaszteranalízis folyamata 1. •A probléma megfogalmazása •(Kutatási probléma, hipotézis, vizsgálandó elemek nagysága, stb.) 2. •Feltételek vizsgálata •Pl: kiugró értékek, reprezentatív minta, skálázás 3. •Hasonlósági és távolságmérték meghatározása •(Ahol kisebb a távolság, azok a megfigyelési értékek hasonlóbbak) 4. •Klasztermódszer kiválasztása •Hierarchikus vs. nem hierarchikus 5. •Klaszterek száma •Hány csoport? Mi alapján? 6. •Klaszterek értelmezése, jellemzése •Elnevezés, értékelés 7. •Klaszterelemzés érvényességének ellenőrzése

7 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet •A klaszterelemzés célja: A pályakezdő fiatalokat a pályaválasztási szokásuk és a vállalathoz való viszonyuk alapján csoportokba rendezni. •Minta •Kiugró adatok (outliers) •Skálák •Multikollinearitás 1. •A probléma megfogalmazása Faktoranalízis 2. •Feltételek vizsgálata

8 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Faktoranalízis folyamata 4. •Faktormódszer kiválasztása 5. •Faktorok számának meghatározása 6. •Faktorok rotálása 8. •Faktorelemzés érvényességének ellenőrzése 3. •Az adatok alkalmasságának vizsgálata 1. •A probléma megfogalmazása 7. •Faktorok értelmezése, jellemzése •Elnevezés, értékelés 2. •Feltételek vizsgálata

9 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet •Feltáró 1.Pályaválasztást befolyásoló tényezők 2.A vállalattal kapcsolatos attitűdökre vonatkozó tényezők 1. •A probléma megfogalmazása

10 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet 1.Elemzés érvényessége, változók alkalmassága 2.Metrikus változók / Dummy változók 3.A változók eloszlása normális 4.Homoszkedaszticitás 5.Multikollinearitás 6.Nagyobb minta 7.„Minta elemszáma / változók száma” arány 2. •Feltételek vizsgálata

11 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet 3. •Adatok alkalmasságának vizsgálata Kaiser-Meyer-Olkin érték0,540 Bartlett's Test Becsült149,436 Szabadságfok21 Szignifikancia szint0,00 „Eszerint a mutató értéke minden szignifikancia-szinten elfogadva 0,54, ami Kaiser értelmezésében annyit tesz, hogy „szánalmas”, nem javasolja faktoranalízisre. Ez azt jelenti, hogy a változók egymástól függetlenek, gyenge a multikollinearitás, nem feltétlen szükséges egy új változó bevezetése, amelyben összefoglaljuk azon magyarázó változók tulajdonságát, amelyek nagyon erősen korrelálnak egymással.”

12 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet 3. •Adatok alkalmasságának vizsgálata Anti-image mátrix

13 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet 4-5. •Faktorok számának meghatározása Scree plot Sajátérték ábrázolása 3 faktor Variamax

14 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet 7. •Faktorok értelmezése, jellemzése Elvárás elemek Komponensek 123 megbízhatóság,914,024-,063 család és munkavégzés harmóniája,807,360-,044 stabilitás,736-,432,098 szabadidő vs. munka,045,860-,002 megközelíthetőség,010,678,115 hírnév,066-,004,837 munkahelyi továbbképzés -,093,110,786 Biztonság- faktor Időkihasznált- ság faktor Karrierista faktor A teljes variancia 70,29%-át magyarázza.

15 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet 1.„Az első csoportba dominánsan a megbízhatóság és a család és munkavégzés harmóniája, s a stabilitás került. E három változó közös látens háttérfaktora – mint közös ok-faktor - az F1 faktor. Ennek mérésére és elnevezésére további szakmai vizsgálat szükséges. De ha jellemezni kellene, azon tulajdonságok tartoznak ebbe a faktorba, melyek alapvetően egy nyugodt, biztonságra vágyó munkavállalót jellemezik. Ez lehetne egy ún. biztonságfaktor. 2.A második, F2 faktor esetén a szabadidő vs. munkaidő szerepe, s a megközelíthetőség játszik nagy szerepet. Ez az időkihasználásra vonatkozó faktor. 3.A harmadik csoportot lényegében a hírnév és a munkahelyi továbbképzések alkotják. Ezek a vállalat által nyújtott tényezők: sikerorientáció, karrierista tulajdonságokat ötvöző faktor.” 7. •Faktorok értelmezése, jellemzése

16 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Klaszteranalízis 2. A klaszteranalízis feltételeinek újravizsgálata 4. Klasztermódszer: hierarchikus „A hierarchikus módszer elemzését választottam, mert így a klaszterek számra vonatkozóan pontosabb adatokat kapok. A klaszterképzést a Ward-módszerrel hajtottam végre, mert amíg a többi a legtávolabbi, vagy a legközelebbi elemek közötti távolságot vizsgálja, tehát csak 1-1 elemet néz, addig a Ward-módszer kitűnően alkalmazható metrikus adatok esetében, hiszen a klaszteren belüli varianciákat vizsgálja. A klaszterbe mindig azon adatok kerültek bevonásra, amely a legkevésbé növeli a szórásnégyzetet.”

17 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet „Mikor a változókat az „Agglomeration Schedule” ábrán kirajzoltattam, akkor már láthatóvá vált, hogy 4 klasztert érdemes létrehozni (hiszen az ábrán a 96. lépésben érezhető egy nagyobb töréspont). Így lefuttattam még egyszer a programot, de már előre beállítva a 4 klaszter létrehozását.” 5. •Klaszterek száma

18 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Elvárás klaszterek Család + munkavégzés harmóniája, Stabilitás; Bányamérnök Hírnév, Munkahelyi továbbképzés Szabadidő Munkahely közelsége Minden tényező kb. azonos hangsúlyt kap; Nők Forrás: Saját szerkesztés saját kutatás alapján

19 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Attitűd klaszterek Bánya- mérnök Érettségizettek Falusi lakosok, felsőfokú végzettségűek Bölcsész, jogász Nem ismerik, nincs vélemény ME: Kiváló munkahely Forrás: Saját szerkesztés saját kutatás alapján

20 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet továbbképzési lehetőségek munkahelyi környezet stabilitás 765321765321 hírnév Nagyon fontos megbízhatóság fizetés 1 2 3 4 5 6 7 Rossz imázsKiváló imázs Kevésbé fontos távolság rugalmasság 2. 3.4. 1. Stratégia: További erősítés, fenntartás Stratégia: Helyzet mielőbbi javítása Fontosság-elégedettség mátrix Forrás: Saját szerkesztés saját kutatás alapján Marketinges vonatkozása

21 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Összefoglalás - Faktor- és klaszteranalízis - Petrovics Petra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések