Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TUDOMÁNY KONTRA EVOLÚCIÓELMÉLET

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TUDOMÁNY KONTRA EVOLÚCIÓELMÉLET"— Előadás másolata:

1 TUDOMÁNY KONTRA EVOLÚCIÓELMÉLET
Dr. Holovács József UNGVÁR

2 Fóti Marcell, DNS – a Teremtő informatikája, Byte, 2000, 10
Werner Gitt, Kezdetben volt az információ, Evangéliumi Kiadó, 2004

3 Dawkins R. biológus, Oxford, Tudományt Népszerűsítő Tanszék:
„Ha olyan emberrel találkozunk, aki nem hisz az evolúcióba, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy az tompa, műveletlen vagy elmebeteg.” Csányi Vilmos, akadémikus: „Az evolúciós elmélet cáfolata mögött mindig valamiféle bibliai szöveghez kötött istenelmélet rejlik.” 318 tudós idézete ezt cáfolja

4 EVOLUCIÓ Mint változás, fejlődés (nem)
Mikroevolúció:(fajon belül) (nem) Makroevolúció: (igen) (abiogenezis és transzformizmus) Életlenből –> élővilág (első sejt). Sejttől –> … –> emberig! Intelligens (tudatos) tervezés. „Ellenkezőjével történő bizonyítás”: Bebizonyítani: Az evolúcióelmélet hamis.

5 Az evolúcióelméletet ellentmond a tudománynak
Kémia Informatika Termodinamika második törvénye Matematika, kibernetika Biológia Paleontológia Esztétika (aranymetszés, Fibonacci s.)

6 Kémia (kémiai evolúció)
Informatika Termodinamika második törvénye Matematika, kibernetika Biológia Paleontológia

7 Királis formák (optikai izomerek)
A fény polarizációs síkját jobbra vagy balra forgatják: Racém keverékek: 50% D-forma (jobbkezes), 50% L-forma (balkezes)

8 Az aminosavak térszerkezeti képlete

9 Biológiai polimerek A biológiai polimerek homokiralisak. A fehérjék összes aminosava balkezes, a cukrok a DNS-ben, RNS-ben, az enzimek – jobbkezesek. Egy „hibás” aminosav megsemmisíti a fehérje stabilizációs spirálját. Egy „hibás” monomer a DNS-ben instabil állapothoz vezet. Thalidomide, 1961 racém, L forma – gyógyszer, D forma – méreg. Újszülöttek torz végtagokkal születtek.

10 Egy hibát tartalmazó biológiai polimer

11 Spontán folyamatok csak racém vegyületeket hozhatnak létre!
N monomerből homokiralis polimer keletkezésének valószínűsége 2-N. Pl. 100 aminosavas fehérje esetén: 2-100 = 10-30 Egy funkcionális homokiralis polimer valószínűsége lényegesen kisebb. Az élethez sok homokiralis polimer szükséges (valószínűségek szorzata!)

12 Informatika Kémia Termodinamika második törvénye
Matematika, kibernetika Biológia Paleontológia

13 Információ – szellemi, intellektuális kategória
adó –> vevők Információ – a „világ modellje” Információ helyettesítő funkcióval rendelkezik.

14 Információ formái adatok algoritmusok Célok
„Okos”: adatok, algoritmusok „Bölcs”: célok „A bölcsesség kezdete az Úr félelme.” Zsolt 111,10

15 Információ osztályozása
Származása alapján: kreatív (elme, intellektuális erőforrás) reprodukált másolt Alkalmazása alapján: előállítási üzemeltetési kommunikációs

16 Információ hierarchikus szintjei
statisztika (kódrendszer – anyagi színt) szintaxis (nyelvek) szemantika (információ lényege, értelmezi az elme) pragmatika (cél, amelyet az adó a vevőnél akar elérni) apobetika (az adó célja) Manipuláció: pragmatika ≠ apobetika Hibás, káros információ Szellemi (információs) környezetvédelem

17 Összetett objektumok szintjei
fizikai kémiai információs (rendszer szintje). Evolúcióelmélet –> redukciós filozófiai nézethez vezet.

18 Információ – az élet szükséges feltétele
A szervezetben (sejtekben), kommunikációs, előállítási, és üzemeltetési információ található. Az emberben kb különböző fehérje van (20 fajta aminosavból). DNS kódolja a fehérjék struktúráját. DNS (dezoxi-ribonucleinsav) négybetűs genetikai kód A, C, G, T (A-T, C-G), optimális. Az aminosavakat hárombetűs „szavak” kódolják

19 Információ-vezérelt körfolyamat a sejtben
1. TRANSZLÁCIÓ. RNS vezérelt fehérjeszintézis: fehérjék, enzimek keletkeznek (kb enzim) 2. REPLIKÁCIÓ. Enzimvezérelt DNS-szintézis 3. TRANSZKRIPCIÓ. DNS-vezérelt RNS- szintézis .... –> 1 –> 2 –> 3 –> 1 –> ....

20 TRANSZLÁCIÓ –> REPLIKÁCIÓ –> TRANSZKRIPCIÓ körfolyamat

21 Biológiai információ tulajdonságai
Ismert a kód, szintaxis és pragmatika. A szemantikája – nem. Megfigyelhető a helyettesítő funkció. Rendkívül nagy a tárolási sűrűsége. A biológiai információ – kiváló mérnöki és informatikai teljesítmény. A Teremtő – zseniális tervező!

22 R. Junker, S. Scherer: „Az élőlényekben már kezdettől fogva jelen volt a teljes, szükséges információ. Bármelyik élőlény egy bizonyos alaptípushoz tartozik, amelynek már készen kellet megjelennie.” Kr –> M1 –> M2 –> … –> MN

23 Denton M., Evolution: A Theoty in Crisis (1985) könyvéből:
„Ha a komplex számítógépes programok spontán nem módosíthatók, akkor bizonyára ez az élő szervezetek genetikai programjaira is vonatkozik. Nekem az a véleményem, hogy nagyon közel állunk az egész darwini paradigma formális cáfolatához.”

24 Hamis az az elmélet, amely az élet eredetét csak anyagi folyamatok által próbálja megmagyarázni.
Jelek sorozatainak tanulmányozása. SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) program és DNS!

25 Kémia Informatika Termodinamika második törvénye Matematika, kibernetika Biológia Paleontológia

26 Az evolúcióelmélet szerint:
A rendezetlen, élettelen atomok spontán „helyes” sorrendben rendeződtek. Utána spontán rendkívül bonyolult molekulák (fehérjék, DNS, és RNS) jöttek létre, amelyek még bonyolultabban rendeződve élőlényekké váltak.

27 Termodinamika második törvénye "entrópia törvénye"
„Bármely zárt fizikai rendszer külső beavatkozás nélkül kaotikusan közeledik az alacsonyabb színtű energetikai állapota felé.” minden a szétbomlás állapothoz közeledik komplex anyagok egyszerűbb anyagokká válnak az épületek idővel tönkremennek az óra megáll a kövek a magasból leesnek és nem kerülnek vissza

28 Entrópia, egyirányú folyamat:

29 J.H.Rush, evolucionista tudós:
„…az élet keletkezésének magyarázata ellentétben van a termodinamika második törvényével... Az élet minden szakaszán a magasabb szintű rendezettség felé fejlődik."

30 Morris Henry, hidrogeológus:
„Az élővilág bonyolultsága miatt a termodinamika második törvénye egyértelműen nem tartja lehetségesnek az evolúciót. Bármilyen rendszer spontán csak rendezetlenebbé válik, ami külső energiaforrás és megfelelő információs programok irányítása mellet állítható meg.”

31 Sir Arthur Eddington (1882–1944), angol asztrofizikus:
„Ha az elméletedről kiderül, hogy az ellentmond a termodinamika második törvényének, akkor nincs semmi reményed. Biztos lehetsz, hogy az elméleted szégyenletes kudarcot vall.”

32 de Chardin P. „komplexifikációs törvénye”:
„Az egyszerű anyagok spontán bonyolultabbá válnak, az élet a Földön magától szerveződik, az élő anyag gondolkodó anyaggá válik.” „Perpetuum mobile” (örökmozgó) ellentmond a termodinamika első törvényének! Az evolúcióelmélet ellentmond a termodinamika második törvényének! „Maugli szindróma” – magára hagyott objektumok, rendszerek. (Kipling R., 1894)

33 Matematika, kibernetika
Kémia Informatika Termodinamika második törvénye Matematika, kibernetika Biológia Paleontológia

34 Optimum-számítás Négyzetből –>legnagyobb térfogatú dobozt a – négyzet oldala, 0<x<a

35 Doboz

36 a = 3m esetén: xopt= 2m, és Vmax = 2m3 x V x V
_______ ________________________________________________ x V x V __________________________

37 Matematikai megoldás h = (a – x)/2 V = x2(a – x)/2
Xopt = 2a/3 hopt = a/6 Vmax = 2a3/27 Ha a = 3, akkor Vmax = 2

38 Függvények idő-komplexitása

39 Tüdő optimális struktúrája (Hess W.R., Weibel E.R.)
Légcső -> két hörgőbe ágazik, tovább két vékonyabb csőbe -> …. -> 23-ik generációig. Probléma. A súrlódások csökkenésére minimális forgalomnövekedést kell biztosítani. A szomszédos csövek átmérőinek aránya: d2 /d1 = 0,8 Az áramlástani optimalizálási számítások: opt(d2 /d1)= 2(-1/3) = 0,79370

40 Hoyle F. angol Nobel-díjas matematikus, csillagász
„Képzeljék el, hogy 1050 vak embernek egyidejűleg kell összerakni 1050 Rubik-kockát. Akkor megérthetjük egy biopolimér spontán keletkezésének valószínűségét. Az, hogy az élő sejt működéséhez szükséges programok is spontán keletkeztek – felsőbbrendű zagyvaság.”

41 Kunafin R.S., orosz kémikus:
„Egy sejt körülbelül 1013 molekulából áll. Egy tipikus molekula hossza: ezer szemantid, amelyek precízen össze vannak hangolva... A mai becslések szerint egy ilyen komplexum spontán keletkezésének a valószínűsége ”

42 Cohen Paul J., amerikai matematikus:
„A valószínűségszámítás esélyt sem ad annak, hogy az evolúció növényi és állati fajt hozhatott létre.” Harold J. Morowitz biológus: „Egy sejt komponensei önszerveződésének valószínűsége …”

43 A Scientific American „válasza” egy kritikára:
„…Vegyük a „to be or not to be” mondatot… 1980-as években egy olyan programot írtak, amely véletlenszerűen betűsorozatot hoz létre, és megőrzi azoknak a betűknek a pozícióját, amelyek jó helyen vannak.(?) A program 90 másodperc alatt 336 lépés után megtalálta a jó eredményt.”

44 Mutációk sorozata, mint tranzakció
Ak –> (B1 –> B2 –> … –> Bk) –> Av P1 program: másodfokú egyenlet P2 program: differenciálegyenlet-rendszer P1 –> hibák (mutációk) sorozata –> P2 ? „Szerelmes titkárnő” problémája: bicikli műszaki leírása –> autó műszaki leírása Pl. Klorofil, fotoszintézis: ≈70 reakció

45 M. Denton, „Evolúció: egy elmélet válsága” könyvéből:
„Vajon hihető-e, hogy a véletlen létrehozhatott egy olyan valóságot, amelynek a legkisebb eleme – egy funkcionális fehérje vagy gén olyan komplexitással bír, ami túlmutat a mi kreatív képességeinken, egy olyan valóságot, amely teljes antitézise a véletlennek, és felülmúl bármit, amit az emberi intelligencia alkotott?”

46 N. Wiener 1948 Kibernetika Szabályozás negatív visszacsatolással
Vezérelt objektum Vezérlő egység

47 Információs vezérlési mechanizmusok –
szabályozás negatív visszacsatolással. Homeasztázis tartománya (vérnyomás, pulzus, cukor-, zsírszínt a vérben, …) Az élőlényekben mérő- és szabályozóeszközök vannak. Pl. Az emberi szem pupillájának fényreakciója. A pupilla szabályozza a recehártya megvilágítását. Növekszik a fényerősség –> a pupilla beszűkül, csökken a fényerősség–> a pupilla kitágul.

48 Az élőlények informatikai, matematikai, mérnöki szempontból tökéletesek, és „súrolják” a természeti törvények határait. Triggerek. Az állatok viselkedését beépített programok vezérlik. Bionika. Adatbázis. Több, mint 1200 állat leírása.

49 Behe Michael biokémikus, Darwin’s Black Box, New York, 1996:
„Az utolsó 40 évben a biokémia „megnyitotta” a sejtek titkait… Ezeknek a kutatások eredménye egyértelmű: a teremtés… Az élő és élettelen világot egy olyan Erő teremtette, amely hatalmas intelligenciával rendelkezik.”

50 Behe M. „Egyszerűsíthetetlen komplexitás – egymáshoz jól illeszkedő elemek minimális halmaza, amely még képes ellátni a funkcióját.” Egysejtű Coli baktérium: 6 villanymotor. Egy motorban van: csapágy, sztátor, rotor, kormány, navigációs rendszer.

51 Kémia Biológia Paleontológia Informatika Termodinamika 2-ik törvénye
Matematika, kibernetika Biológia Paleontológia

52 Költöző madarak Energiakalkuláció:
út előtt elegendő zsírt, mint üzemanyagot, kell eltárolni szárnyak formája – optimális madarak betartják az optimális sebességet (törzs és szárnyak aerodinamikai konstrukciójától függően). Pl.: aztéksirály – 45 km/h; törpepapagáj – 41,6 km/h.

53 Kelet-szibériai aranylile (Pluvialis dominicafulva) Gitt W.

54 Egzakt navigációs probléma
A repülés 88 órát tart. A madár megszakítás nélkül szárnycsapást végez. Induláskor a madár súlya 200g, amiből 70g zsír. Testsúlyának 0,6% (p=0,006/h) óránként mozgási energiává alakul.

55 88 órás repülésre ,8 = 82,2g „üzemanyag” szükséges. 70g üzemanyag csak 72 órás repülésre elegendő. Hiányzik energia még 800km-re. Mivel a madarak ék alakban repülnek – megtakarítanak 23% energiát. p=0,6% testsúly/óra rendkívül alacsony fajlagos üzemanyag-fogyasztás. Ember által kifejlesztett: helikopter p = 4-5%, sugárhajtású repülőgép p = 12%

56 Az evolúcióelmélet nem képes megmagyarázni, hogy a madár –
honnan ismeri az energiaszükségletét (mennyi zsírmennyiséget tároljon)? honnan ismeri az útvonalat? honnan ismeri az optimális sebességet? hogyan navigál, hogy a célba érjen? Ez egy bonyolult mérnöki, tudományos probléma, amelyet csak a Teremtő intelligenciája képes azt megoldani!

57 Ausztrál szemes tyúk (Leipoa ocellata)
A hím kiás a homokban egy gödröt (1m mély, átmérője 3-4m). Megtölti levelekkel, ágakkal. Eső után – befedi homokkal. A dombban a hőmérsékletnek 33º kell lennie. Ha magasabb – lyukakat csinál, ha alacsonyabb – homokot tesz a dombra. Ha 33º – megengedi a nősténynek lerakni a tojásokat az „inkubátorba”. Ősszel a hím reggel csökkenti a homok vastagságát (a tojásokat a nap melegíti), este – növeli (megőrizni a meleget).

58 Paleontológia Kémia Informatika Termodinamika második törvénye
Matematika, kibernetika Biológia Paleontológia

59 A becsületes paleontológusok, biológusok egyértelmű véleménye:
„Átmeneti formák nem léteznek”

60 Gould S., evolucionista geológus, paleontológus, Harvard:
„A leletek közt nyoma sincs a folyamatos változásoknak… Az átmeneti formák rendkívüli ritkaságát a paleontológusok továbbra is úgy védik, mint egy szakmai titkot.” „A kövületek nem tartalmaznak átmeneti formákat. Azokat még a képzeletünkben sem tudjuk előállítani, és ez az evolúció legnagyobb problémája.”

61 Gould S.: „A problémák között kimagaslik – a kezdő időszak dilemmája. Amióta St. J. Mivart, Darwin kortársa, erre rámutatott, az ugyan olyan állapotban van.” „Ha ilyen változások léteznének, akkor azok ellentmondanának a „természetes kiválasztódásnak”. Részben kialakult szárnyak csak megnehezítik az egyed életben maradását… 2%-os szárnnyal nem lehet repülni…”

62 mint „bizonyítási” eszköz („Evolúció minden áron”)
Csalás, mint „bizonyítási” eszköz („Evolúció minden áron”)

63 „Embrionális rekapituláció”:
„Az emberi magzat evolúciós stádiumokon megy át. Az első pár hónapjában halakhoz hasonlóan kopoltyúi, majmokhoz hasonlóan farka, … alakul ki.” Haeckel Ernst, 1860-as évek végén, rajzok hamisítása 1874 His Wilhelm Sr. (Lipcsei Egyetem) felfedezte a csalást. Richardson M. és társai Anatomy and Embryology, 1997, 196(2):91–106.  

64 Eoantrópusz Dawson „Piltdown-i ember”
1912. C. Dawson, A. S. Widword (Londoni Természettörténelmi Múzeum igazgatója), P. de Chardin. 1913. Geológiai Társaság döntése: „a Dawson eoantrópusz kora – 500 ezer év”. Átadták a British Múzeumnak. A „Pildowni emberről” a „tudósok” több mint 500 doktori disszertációt írtak. A negyvenes években szégyen volt azt vallani, hogy nem a majomembertől származunk.

65 „Piltdown-i ember” kudarca
1949. Kenneth Ockli, British Múzeum munkatársa új fluor-próba módszert alkalmazott a piltdowni ember korának meghatározására. 1953. A hamisítást beismerték! A koponya embertől származik, kora – 500 év, a fogait vegyszerrel „öregítették”. A csontváz – néhány éve elpusztult orángutáné.

66 Disznó fogai, mint a „Nebraszkai ember”
1922. Nyugat-Nebraszkában Osborne G.F., Amerikai Természettörténeti Múzeum igazgatója talált egy disznófogat, amely hasonlított az ember és a majom fogára. Egyetlen fog alapján képeket készítettek az emberről, a feleségéről, gyerekeiről! U. Gregor a Science-ben a csalásról: „Láthatjuk, hogy a Hesperopithecus se nem majom, se nem ember!”

67 Ramapithcus, 1932, India, kihalt majomfaj
Australopithcus, 1924, 1974 („Lyuszi”) S.Zuckerman, Londoni Zoológiai Társaság titkára, 1970: „Az Australopithcus kopolyája egyértelműen majomtól származik, kijelenteni az ellenkezőét – ugyanaz, mint a fehéret feketének nevezni.”

68 Homo habilis, majom Homo erectus, 1887, Jáva, gibbon Sinanthropus pekinensis (Homo erectus), as évek, Peking, majmok Neanderthalensis, Németország, ember

69 ÖSZEGZÉS

70 Az evolúcióelméletnek semmi köze nincs a tudományhoz
hipotézis áltudomány mítosz vallás (panteisztikus) csodákon alapszik

71 Balázs Nándor , Magyar Tudomány, 1997/8:
"A természettudományok az utolsó négyszáz évben létrehoztak egy konszenzust a bizonyítás fogalmát illetően. Ez matematikai és kísérleti kritériumok kielégítéséből áll. Ha ezek ki vannak elégítve, a tudomány annyira tudomány, amennyire lehet. Ha nincsenek kielégítve, de úgy teszek, mintha ki lennének, akkor áltudományokat űzök."

72 M. Roos, darwinista filozófus:
„… az evolúcióelmélet a darwinisták vallása.” Waddugcton: „Az emberek sértve érzik magukat, ha valaki kritizálja a vallásukat. Ezért az evolucionisták ellenségesen fogadnak bármilyen kedvezőtlen célzást. Bármilyen kritikát a neodarwinizmus csalásnak minősít.”

73 Scott Todd, biológus, Kansas Univ:
”Ha mindegyik adat egy bölcs Teremtőre fog utalni, ez a hipotézis akkor sem kerül be a tudományba, mert nem természetalapú.” Ruse Michael, kanadai darwinista biológus, Ontário, 2000: „Az evolucionisták számára az evolúcióelmélet – ideológia, vallás, a kereszténység alternatívája... Ez kezdettől fogva így volt, és a mai napig is így marad.”

74 Bounoure Louis Strastbourg-i Biológiai Társaság volt elnöke, Strastburg-i Zoológiai Múzeum igazgatója, 1984: „Az evolúcióelmélet – mese a felnőttek számára. A tudomány fejlődése szempontjából ez az elmélet lényegtelen és teljesen használhatatlan.”

75 Tahmisian T. N. fiziológus, Amerikai Atomenergiai Bizottság tagja:
„Azok a tudósok, akik kijelentik, hogy az evolúció – bizonyított tény, szélhámosak. Lehetséges, hogy általuk előadott történetek, minden idők legnagyobb csalása. Egyetlen tény sincs a birtokukban, amely megmagyarázná az evolúciót…”

76 Lemoine P., Természettörténelmi Múzeum igazgatója, Párizs, 1937:
„Az evolúcióelmélet, amely félrevezeti a diákokat, csak egy dogma, és mégis oktatják az egész világon. De egy zoológus vagy botanikus meggyőződhet, hogy az elmélet magyarázatai nem adekvátak…”

77 Lipson H. J. angol elméleti fizikus, Manchester Egyetem, 1980:
„Nekem mindig gyanús volt az evolúcióelmélet, mert „képes volt” bármit megmagyarázni az élővilágban (például, a zsiráf hosszú nyakát). Próbáltam kideríteni, hogy az utolsó harminc évben történt biológiai felfedezések összhangba vannak-e a darwini elmélettel. Most már tudom, hogy „nem”…

78 Muggeridge Malcolm híres angol filozófus, újságíró:
"Biztos vagyok, hogy az evolúcióelméletet, különösen azt, hogy az milyen szélesen elterjedt, a jövőbeli történelem úgy fogja értékelni, mint a legnagyobb tréfát. Az utódaink csodálkozni fognak a kortársaink fantasztikus hiszékenységén, és hogy hogyan lehetett teljes bizalommal elfogadni egy ilyen gyenge és kétséges hipotézist.”

79 Paradigmaváltás Az evolúciós paradigma teljes mértékben hamis és ellentmond a természettudománynak! Új információs paradigma: „Egy összetett objektum létrehozásának és működésének szükséges feltétele – a kreatív információ, mint intellektuális tevékenység eredménye.” Válasz a filozófia alapkérdésére: „Elsődleges a szellem.”

80 AZ ÁLTUDOMÁNYNAK NINCS
HELYE AZ OKTATÁSBAN

81 A. Lombard, svájci geológus, Genfi Egyetem volt dékánja:
„Az iskolának semmilyen materialista vagy vallási világnézetet nem szabad rákényszeríteni a diákokra. Az iskola feladata – tudást és képességet adni. Hogy milyen világnézetet kapjon a gyerek – az a szülők feladata, senki másé, és legkevésbé az államé.”

82 Ameikai National Association of Biology Teachers memorandumából, 2003:
„Az oktatási intézmények vezetősége nem engedheti meg a kreatívizmus bármilyen irányzatának oktatását: az úgy nevezett „intelligens tervezés” elméletet, a „hirtelen keletkezés” elméletet, vagy az evolúcióelmélet elleni érveléseket” (!!!).”

83 Olyhovskij V. fizikus, Rudij B. informatikus, Kijev:
”Ha az élet keletkezésének evolúciós magyarázata annyira gyenge, és hitre támaszkodik, akkor miért oktatják azt az iskolában? Ha az élet keletkezésének problémája annyira homályos, akkor hagyjuk azt az oktatási intézményeken kívül... Nem szabad privilégiumi helyzetbe helyezni zavaros, bizonyítatlan történeteket az élővilág keletkezéséről, és a majom emberráválásáról.”

84 Corner E. J. botanikus, Cambridge Egyetem:
„A tankönyvek szerzői becsapják az embereket, amikor demonstrálják a növények bonyolultabb és bonyolultabb sorozatát, hogy igazolhassák az evolúciót.”

85 Bowler Peter J., evolucionista:
„Ezt a bizalmat arra használóm, hogy hatékony agymosást hajtsak végre a diákok elméjükben. A mi oktatási módszerünk főleg – propaganda. Szemléltetések nélkül olyan bizonyítékokat alkalmazunk, amelyek alátámasztják az álláspontunkat. Mi csak olyan érveléseket közlünk, amelyek megfelelnek az elfogadott elméletnek és kihagyjuk a többi tényeket.”

86 Johnson Phillip, jogász, Berkeley:
„Az evolúciót az iskolában és a médiában nem úgy tanítják, mint egy elméletet, hanem mint egy bizonyított tényt. Mégis sokan vannak, még tudósok is, akik másképp gondolkodnak, elvetik az evolúciót, és kijelentik, hogy az élővilágot bizonyos céllal egy bölcs Teremtő teremtette.”

87 S. Lovtrup „Darwinizmus: egy mítosz cáfolata” könyvéből:
„Hiszek abba, hogy majd egyszer a darwini mítoszt úgy fogják értékelni, mint a tudománytörténet legnagyobb csalását.”


Letölteni ppt "TUDOMÁNY KONTRA EVOLÚCIÓELMÉLET"

Hasonló előadás


Google Hirdetések