Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÖVEGSZERKESZTÉS. Szövegfeldolgozás számítógéppel  Szöveg feldolgozása számítógéppel – előnyök:  Könnyen javítható, átszerkeszthető  Keresés, csere.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÖVEGSZERKESZTÉS. Szövegfeldolgozás számítógéppel  Szöveg feldolgozása számítógéppel – előnyök:  Könnyen javítható, átszerkeszthető  Keresés, csere."— Előadás másolata:

1 SZÖVEGSZERKESZTÉS

2 Szövegfeldolgozás számítógéppel  Szöveg feldolgozása számítógéppel – előnyök:  Könnyen javítható, átszerkeszthető  Keresés, csere automatizmusok  Formázási lehetőségek  Ábrák, képek, egyenletek, egyéb objektumok elhelyezése a szövegben  Tartalomjegyzék, tárgymutató, hivatkozások készítése  Körlevél lehetőségei  Helyesírás ellenőrzése  Ismétlődő feladatokra: makró készítés

3 Szövegfajták  Egyszerű szövegek (e-mail, readme.txt)  Programok forrásszövege  Iratok (irodai dokumentumok, levelek, űrlapok, dolgozat, jegyzet, szórólap)  Kiadványok (könyv, újság, magazin)  Internet szövegei – honlapok  Multimédia - prezentáció

4 Szövegszerkesztők feladata  Szöveg bevitele, mentése, javítása, keresése, cseréje, mozgatása, másolása, formázása, nyomtatása

5 MELYIK?

6 A "szövegszerkesztők" egy csoportosítása  “EGYSZERŰ”  Karakteres, formázás nélküli, kézi sortörés  (DOS-Edit, Jegyzetfüzet, commanderek editorai)  “FEJLETT”  Formázott szöveg objektumokkal  (WordPad, WordPerfect, MsWord, Open Office Writer)  KIADVÁNY szerkesztők  Nyomdai előkészítő munkára  (Ventura, Publisher, Page Maker, Quark Xpress)

7 WYSIWYG típusú szerkesztők  What You See Is What You Get  Amit látsz, azt kapod  Grafikus felület  Nyomtatási képhez hű a szöveg látványa szerkesztés közben  Irodai szerkesztők, kiadványszerkesztők

8 TEX, LATEX  Karakteres terminálok korából származik  Alkalmas egyszerűbb formázott szöveg, vagy akár kiadvány előállítására  Szöveg és formátumának leírását tartalmazza  Például:  H 2 O$H_2O$  Dőlt\textit{Dőlt}  Szöveget egy fordítóprogram lefordítja, azaz elkészíti a grafikus képet a szövegről.

9 verziók  MS WORD(DOS)  Word for Windows 2.0, 6.0 (WIN 3.1)  Word for Windows 7.0(WIN 95-)  Word for Windows8.0  Microsoft Word 2000  Microsoft Word 2003  Microsoft Word 2007  Microsoft Word 2010

10 papírméret  A” méretű papírok, az A0 kiinduló ív felezésével keletkeznek. Az egyre kisebb alakok a sorozatban A1, A2, A3 stb. A szám azt adja meg, hogy hányadik felezéssel kaphatjuk meg az illető méretet.  A „B” sorozat tagjai elsősorban a nyomdászatban terjedtek el. A B0 a kiinduló ív.  A „C” sorozat a borítékok méretét adja meg, amelyekbe az „A” lapokat lehet elhelyezni

11 mértékegységek  pontpt1 pt = 0.0351 cm  inch in, ” 1 in = 72.27 pt =2.54 cm  cm cm 1 cm = 28.54 pt  mm  sor, lineli1 line = 12 pt  pica = 12 pt (m betű szélessége)  A4 210 * 297 mm  Letter8.5” * 11” ~ 216 * 279 mm

12 A4-es lap felosztása (210x297 mm)

13 HOGYAN HASZNÁLJUK?

14 WORD - Munkakörnyezet  Ablakok  Alkalmazás és dokumentum ablak  Menüsor  Eszköztárak  Vonalzók  Állapotsor  Eszközök / Beállítások  Megjelenítés, Szerkesztés, Nyomtatás, Helyesírás, Mentés stb.

15 Gépelési szabályok  ENTER használata  Betűnagyság, betűtípus  Szóközök használata (formázásra TILOS!)  Egyéb, nem látható jelek használata:  Sortörés (Shift+ENTER)  Oldaltörés  Szó elválasztás  Nem törhető szóköz, nem törhető elválasztójel, stb.

16 Gépelési szabályok 2.  TILOS:  egymás után több szóközzel vagy több tabulátor jellel pozícionálni, behúzás helyett szóközt, tabulátorjelet használni  szóközzel betűt ritkítani  térköz helyett ENTER-eket ütni  - jelet szóelválasztásra használni  AJÁNLOTT (hosszú szövegnél)  stílusok használata a teljes szövegre.

17 SZERKESZTÉSI tudnivalók  Mozgás a szövegben  Kijelölések  Vágólap (Kivágás, Másolás, Beillesztés)  Formátum másolása  Keresés (speciális funkciók!)  Csere (speciális funkciók!)  Ugrás  Dokumentum térkép (tagolt szövegnél)

18 Szerkesztés lépései  szöveg bevitele, ellenőrzése  a nyers szöveg mentése,  nyomtató beállításai,  objektumok beillesztése,  formázások (először a nagyobb egységeket),  mentés,  nyomtatás.

19 2. Szerkesztő műveletek  Kivágás: a kijelölt szövegrész a vágólapra kerül, és az eredeti helyén törlődik.  Másolás: a kijelölt szövegrész a vágólapra kerül, és az eredeti helyén is megmarad.  Beillesztés: a vágólap tartalma a kurzor pozíciójához kerül.

20 vágólap

21 Formázott szöveg keresése, cseréje, szövegformátum keresése

22 Speciális jelek keresése, cseréje

23 A szöveg nézetei  Nyomtatási elrendezés  Közeli/távoli nézet, nagyjából a nyomtatással azonos  Normál  Jól kezelhetők a tördelések (szakasz, oldal), de nem látható például a margó, élőfej, kép, hasáb, viszont gyorsabb a megjelenítés  Vázlat  Címsorok áttekintése, szerkesztése  Élőfej / Élőláb  Nyomtatási Kép

24 FORMÁZÁS

25 A szöveg részei (formázási egységek)  Betű (karakter)  Bekezdés (paragrafus)  Szakasz (fejezet)  Dokumentum  Master (fő dokumentum)

26 Szövegegységek  Betű  Szó  Mondat  Sor  Bekezdés (végjele: enter (¶))  Teljes dokumentum-file  Téglalap alakú blokk (kijelölése: Ctrl+Shift+F8)

27 BETŰ  Karakterkód  Betűtípus  Betűméret  (1 pont = 1/72 inch ~ 1/3 mm)  True Type és pixeles típus  jellemzők:  félkövér, dőlt, szín, aláhúzások, alsó, felső index, betűköz, emelt, süllyesztett stb.  Betűstílus A betű …

28 Karakterkódok  ASCII kódrendszer:  0−31-ig: vezérlőkódok (sorvégjel, lapdobás, etc.) 32−127-ig: angol kis-és nagybetűk, számjegyek, néhány írásjel, egyéb karakterek, vezérlőkarakterek (7 bit).  ASCII kiegészítve a 8. bittel:  128-256 ékezetes betűk  ISO-8859-1 (más néven Latin-1) – nincs benne Ő, Ű  ISO-8859-2 (más néven Latin-2)

29 Karakterkódok  Unicode  1991 - Unicode Consortium (www.unicode.org)  256 (8 bit) helyett 65536 (16 bit), majd 32 bites kódrendszerrel próbálják a világ valamennyi természetes nyelvét egységes kódrendszerbe foglalni.  UTF-8  8-bit Unicode Transformation Format, 8 bites Unicode átalakítási formátum) egy veszteségmentes, változó hosszúságú Unicode karakterkódolási eljárás

30 Betű nagysága  didot-pont(p): 1 m = 2660 p (európai)  1 p ≅ 0,3759 mm  12 p = 1 cic(cicero) ≅ 4,511 mm  pika-pont(pt): 1" ≅ 72 pt (angol-szász)  a számítógép ezt használja  1 pt ≅ 0,3514 mm  12 pt= 1 pi(pika) = 4,2164 mm  relatív hosszmértékek (tipográfiában használják)  1 ex: az aktuális betűszem-magasság, vagyis pl. az x betűmagassága  1 em: az aktuális betűmagasság, ez kb. megegyezik az m betű szélességével

31 Betű leírása  Raszter font  Felbontás adott  Külön képernyő és nyomtató font  Méretenként külön el kell készíteni  Vektor font  Betű középvonalát vektorokkal írja le  Tetszőlegesen nagyítható, kicsinyíthető

32 Betű leírása  Körvonalas font  az egyes betűk kontúrját Bézier-görbék segítségével írja le, a belsejét kitölti (pl. TrueType fontok)  nagyítható, kicsinyíthető, forgatható  eltorzulhat  Alávágási táblázat

33 Betű típusok  Betűtípus: azonos grafikai elv szerint megtervezett betűk, egyéb írásjelek.  Betűtípushoz tartozó változatok:  Vonal vastagság szerint:  Normál, félkövér (bold), kövér  Szélesség szerint:  Keskeny, normál, széles  Funkció szerint:  Álló, dőlt (italic), kiskapitális  Díszitettség:  Alsó-felső index, domború, vésett  Betűcsalád: egy betűtípus változatai alkotják

34 Betűtípusok osztályozása 1.  Serifes (talpas, antikva) betűk  A papíron jobban olvasható, a talpak vezetik a szemet  TIMES NEW ROMAN, GEORGIA  Sans serifes (talp nélküli, groteszk) betűk  Képernyőn, táblázatban könnyebben olvashatók  ARIAL, VERDANA

35 Betűtípusok osztályozása 2.  Rögzített szélességű  Régi írógépes szövegek, karakteres terminál – a betűk azonos szélességűek  COURIER NEW  Arányos (proporcionális)  A betűk szélessége változó m,i,e,w,l

36 Mit tud a WORD?

37 Szimbólumok  Symbol, Windings, Webdings

38 Különleges karakterek  Feltételes kötőjel, nem törhető szóköz

39 Karakterformátum I  Betűtípus (font)  proporcionális (Times Roman, Ariel)  fix szélességű ( Courier ) 256 karakterből álló karakterkészlet adott nyomtatótípushoz kötődik karakterformátum másolható

40

41 Tudáspróba 1.  Milyen hibához vezet, ha szóközökkel ritkítjuk a szöveget?  Mi a különbség az alsó index és a süllyesztett betűforma között?  Mire szolgálnak a következő nem nyomtatandó jelek a szövegben:

42 BEKEZDÉS  Bekezdéseket a szövegtükörbe helyezi el  Függőleges igazításuk felülről lefelé (de állítható, lásd szakaszok)  Bekezdés végét az Enter jelzi  Sortördelés automatikus, újsort a SHIFT+ENTER-rel kezdhetünk

43 Bekezdés jellemzői 1.  igazítás  behúzás mértéke (VONALZÓ!)  első sor beljebb  függő behúzás  jobb oldali behúzás  sorköz  térköz  vázlatszint („kakukktojás”) - a címeket határozza meg

44 Bekezdés jellemzői 2.  Beállításai az oldalakra tördelést szabályozzák  Címeknél:  Együtt a következővel  Új oldal  Kenyér szövegnél:  Fattyú és árvasorok  Egy oldalra  „Kakukktojás:” sorok számozása nélkül

45 Fattyú és árva sorok  Nyomdász kifejezés  Árva sor: az oldal (hasáb) alján helyezkedik el a bekezdés első sora, a második, harmadik és többi pedig a következő oldal tetején

46 Fattyú és árva sorok  Fattyú sor: a bekezdés utolsó, tört hosszúságú sora átkerül a következő oldal (hasáb) tetejére

47 Tudáspróba 2.  Miért nem szabad a cím alatt üres bekezdést használni térköz helyett?  Milyen hibához vezet, ha a bekezdések távolságát nem térközzel, hanem üres bekezdésekkel állítjuk be (pl. címlap)  Beállítható-e, hogy egy bizonyos bekezdés ne törhessen ketté az oldal alján?

48 Formázás  A dokumentum arculatát határozza meg  Formázási paraméterek definiálhatók az egyes szintekhez  A formázés mindig a kijelölt dokumentum- részen hajtódik végre  lépések: 1. kijelölés 2. formázás

49 Lehetőségek  Karakterformátum  Tördelés  Menü használata esetén minta látható

50 Tördelés  Sorok  lapok  hasábok  kényszerített töréspontok:  shift+enter soremelés bekezdésen belül   ctrl+enter lapemelés a tördelés automatikus, de paraméterei beállíthatók

51

52 SZAKASZ  Szakasz végét a szakasztörő jelek jelzik  Oldaltördelés automatikus  Jellemzők:  margók, papírméret, tájolás stb.  élőfej/élőláb  bekezdések igazítása  Hasábok

53 Szakasz tulajdonságainak beállítása

54 Szakasz, Dokumentum  margó  lapállás (tájolás)  lapméret  tükörmargó  fejléc, lábléc  oldalszámozás  hasábszám 1 Bevezetés

55 Élőfej / élőláb  Egy szakaszon belül (oldalbeállítástól függően):  Azonos  Bal és jobb oldal más  Szakasz első oldala eltérő  Szakaszok öröklik az élőfejet az előző szakasztól, ez a tulajdonság megszüntethető (eszköztárról)

56 Beszúrások  Oldalszám  Dátum, idő  Lábjegyzet, végjegyzet  Kereszthivatkozás  Könyvjelző  Hiperhivatkozás  Képaláírás  Ábrajegyzék  Tárgymutató  Tartalomjegyzék  Kép  File  Objektum

57 Objektumok  Egyenlet  Táblázat  Diagram  Rajz  Térkép  Kép  Mozgókép

58 Egyéb formázások 1.  Felsorolások  Hatókör: bekezdés  Három fajta:  Szimbólummal történő felsorolás  Sorszámozott felsorolás  Többszintű felsorolás  Címek felsorolása, számozása

59

60 Egyéb formázások 2.  Szegély és mintázat  Hatókör lehet  szöveg  bekezdés  szakasz – oldalszegély  Bekezdés szegély mindig a bal és jobb oldali behúzáshoz igazodik!  Élőfej / élőláb – díszes szegéllyel választható el

61

62

63 Egyéb formázások 3.  Hasábok  Tördelés típusa: elrendezés és a hasábok száma állítható be (egy, kettő, három)  Hasábok száma lehet több is  Hasábok közé tehetünk választóvonalat is  Hatókör: a kijelölt szöveg vagy a teljes dokumentum

64

65 Egyéb formázások 4.  Tabulátorok  Balra, jobbra, középre és decimális igazítók, függőleges vonal (táblázatszerű szöveg)  Kitöltés pontsorral, vízszintes vonallal űrlapokhoz, aláíráshoz  Tabulátorok hatóköre: 1 bekezdés

66

67

68 Táblázatok  Beszúrás előre megadott sor és oszlopszámmal, vagy rajzolás  Bővítés, formázás, alakítás, szöveg elforgatása  Szöveghez való viszonya (körbefuttatás)  Szegélyezés  Rendezés  Konvertálás  Szöveg táblázattá, táblázat szöveggé

69

70 Objektumok  Kép  Rajzeszköztár segítségével:  szövegdoboz, rajzelemek  WordArt  Egyenletszerkesztő  Hang, mozi  Program

71

72 Kép  Kép szövegbe illesztése:  szövegbe, vagy szövegen kívülre  Szövegen kívül:  körbefuttatás  szöveg alá helyezés  Méretezés, levágás  Képtípus (MÉRET!)  Vágólap (Irányított beillesztés)

73

74 A DOKUMENTUM

75 DOKUMENTUM  Egy szövegfájl  szöveg  adatlap  stílusok, beállítások, makrók  Konverzió  megnyitásnál, mentésnél

76 Fő/master dokumentum  Hosszabb szöveg készítése:  fejezetenként külön szövegfájl  AZONOS SABLON!  Fejezetek összeépíthetők egy nagy szöveggé:  tördelés, nyomtatás  tartalomjegyzék, tárgymutató készítése

77 PROFI SZINTEN

78 STÍLUSOK  Betű és bekezdés stílus  létrehozás, módosítás, törlés  alkalmazás  Sablonban/dokumentumban  Stílus jellemzői  Stílusok egymásra épülése  Normál, Címsor 1,2,…,9

79 Stílusok használata  Alakítsuk ki a szöveg szerkezetét  Tagolás: címek, alcímek, folyó szöveg  Folyó szöveg bekezdéseinek funkció szerinti osztályozása (például egy példatár esetén: feladat, tipp a megoldáshoz, útmutató az új ismeretekhez, megoldás menete)  Találjunk ki stílust az egyes szövegrészekhez  Címekhez, különféle funkciójú bekezdésekhez  Lehetőleg minden bekezdésnek stílus adja a formáját, attól ritkán térjünk el  Előnyei:  Szebb megjelenés  Könnyen változtatható, átformázható

80 SABLONOK  Normál sablon: normal.dot  alap beállítások (eszköztárak, menüsor, eszközök/beálltások)  oldalbeállítás  stílusok  Makró  VÍRUS!  Előre gyártott sablonok

81 Szerzői munka  Helyesírás ellenőrző  helyesírás, nyelvhelyesség, elválasztás  Lábjegyzet, végjegyzet  Tartalomjegyzék és tárgymutató  mezőként épül a szövegbe, nyomtatás előtt mindig frissíteni kell!  Korrektúra

82 Nyelvi elemek  Nyelv beállítása /bekezdésenként/ (Language)  Helyesírás ellenőrzése (spelling)  Nyelvtani ellenőrzés (grammar)  Automatikusan is  Automatikus javítás (auto-correct)  Rövidítésszótár (auto-text, kész szöveg)  Saját szótár  Szinonimaszótár (Thesaurus)  Elválasztás kezelése (Hyphenation)

83 TARTALOMJEGYZÉK  Stílusok alapján automatikusan készíthető  Címsor 1,2,…,9  Saját stílusok alapján (szöveg vázlatszintje!)  Tartalomjegyzék stílusa TJ 1,2,…,9  Szerkezet (címek, szövegszintek) megtekintésére, szerkesztésére a vázlat nézet használható  Tartalomjegyzék egy mező  nyomtatás előtt ajánlatos a frissítése!

84 TÁRGYMUTATÓ  Jelölések készítése  kézzel (jelölés ablakkal)  automatikusan (fájl alapján)  Tárgymutató egy mezőként kerül a szövegbe  nyomtatás előtt frissítés!  Tárgymutató stílusa  hasáb, bekezdés stílus

85 KÖRLEVÉL  Törzsdokumentum  szöveg  adatmezők (adatforrásból)  word mezők (programozható)  Adatforrás  Word dokumentum (táblázat)  Access, Excel, dBase, címjegyzék (outlook)  Összefuttatás

86 MAKRÓ készítés  Makró felvevő  Visual Basic nyelven programozható

87 Tudásmérő - 3  Soroljon fel öt olyan formázási jelet, amelyek a szövegben nyomtatáskor nem jelennek meg, de fontos szerepük van a szöveg formázásában!

88 Tudásmérő - 4  Mi az a legkisebb szövegegység, amelyre a következő formázások alkalmazhatók: margó, behúzás, szegély, kiskapitális, sorkizárt, ritkított, nyelv, felsorolás, élőjej/élőláb  Teljes dokumentum:  Szakasz:  Oldal:  Bekezdés:  Sor:  Betű/betűcsoport:

89 Tudásmérő - 5  Mi az a legkisebb szövegegység, amelyre a következő formázások alkalmazhatók: margó, behúzás, szegély, kiskapitális, sorkizárt, ritkított, nyelv, felsorolás, élőjej/élőláb  Teljes dokumentum: -  Szakasz: margó, élőfej/élőláb  Oldal: -  Bekezdés: behúzás, sorkizárt, felsorolás  Sor: -  Betű/betűcsoport: szegély, kiskapitális, ritkított, nyelv

90 Tudásmérő - 6  Melyik a kakukktojás, és miért? Arial, aláhúzott, felsőindex, térköz előtte/mögötte, süllyesztett, ritkított, rejtett Térköz, mert az bekezdés formázás, a többi pedig betű/betűcsoportra vonatkozik.

91 Tudásmérő - 7  Mi a mező, sorolj fel 5 tanult mezőt! Mező: a dokumentum (esetleg automatikusan) változó/változtatható adata, általában szövegként jelenik meg és viselkedik (formázható), de nem szöveg, értéke függ az aktuális dokumentumtól! Oldalszám, aktuális dátum, tartalomjegyzék, tárgymutató jelölés, tárgymutató, körlevél adatmezői, dokumentum neve, aktuális dátum …

92 VÉGE


Letölteni ppt "SZÖVEGSZERKESZTÉS. Szövegfeldolgozás számítógéppel  Szöveg feldolgozása számítógéppel – előnyök:  Könnyen javítható, átszerkeszthető  Keresés, csere."

Hasonló előadás


Google Hirdetések