Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TERMÉSZETTUDOMÁNY ÜLÉSELNÖK: IHÁSZ FERENC, KARSAI ISTVÁN „SPORTTUDOMÁNY az EGÉSZSÉG és a TELJESÍTMÉNYSZOLGÁLATÁBAN” IX. ORSZÁGOS SPORTTUDOMÁNYI KONGRESSZUS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TERMÉSZETTUDOMÁNY ÜLÉSELNÖK: IHÁSZ FERENC, KARSAI ISTVÁN „SPORTTUDOMÁNY az EGÉSZSÉG és a TELJESÍTMÉNYSZOLGÁLATÁBAN” IX. ORSZÁGOS SPORTTUDOMÁNYI KONGRESSZUS."— Előadás másolata:

1 TERMÉSZETTUDOMÁNY ÜLÉSELNÖK: IHÁSZ FERENC, KARSAI ISTVÁN „SPORTTUDOMÁNY az EGÉSZSÉG és a TELJESÍTMÉNYSZOLGÁLATÁBAN” IX. ORSZÁGOS SPORTTUDOMÁNYI KONGRESSZUS SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET Magyar Sporttudományi Társaság

2 TERMÉSZETTUDOMÁNY 1)„A nép egészsége legyen a legfőbb törvény." Cicero – Sporttal meg kell gyógyítani, a magyar nemzetet!„A nép egészsége legyen a legfőbb törvény." Cicero – Sporttal meg kell gyógyítani, a magyar nemzetet! 2)Az izom aktivációs szintje és előfeszülése közötti kapcsolat, hatása a térdfeszítők mechanikai jellemzőireAz izom aktivációs szintje és előfeszülése közötti kapcsolat, hatása a térdfeszítők mechanikai jellemzőire 3)Gyógyúszó karmozgás elemzése úszás közben rögzített EMG jelek alapján (elővizsgálat)Gyógyúszó karmozgás elemzése úszás közben rögzített EMG jelek alapján (elővizsgálat) 4)Fizikoterápia magnetostimulációval és MAGNETOLÉZERREL, tapasztalatok és eredményekFizikoterápia magnetostimulációval és MAGNETOLÉZERREL, tapasztalatok és eredmények 5)A szívelégtelenségben szenvedő betegek életminőségének vizsgálataA szívelégtelenségben szenvedő betegek életminőségének vizsgálata 6)A patella-ín mechanikai tulajdonságainak változása excentrikus nyújtás hatására in vivoA patella-ín mechanikai tulajdonságainak változása excentrikus nyújtás hatására in vivo 7)A felső végtagi izmok együttes erő-sebesség-teljesítmény összefüggésének jellemzőiA felső végtagi izmok együttes erő-sebesség-teljesítmény összefüggésének jellemzői 8)Bonyhádi középiskolások felgyorsulási képességének és gyorsulásának longitudinális vizsgálataBonyhádi középiskolások felgyorsulási képességének és gyorsulásának longitudinális vizsgálata 9)3 hónapos proprioceptív tréning hatása serdülőkorú női kézilabdázók statikus és dinamikus egyensúlyára3 hónapos proprioceptív tréning hatása serdülőkorú női kézilabdázók statikus és dinamikus egyensúlyára 10)Soproni utánpótláskorú versenyzők táplálkozási- és étkezési szokásainak vizsgálataSoproni utánpótláskorú versenyzők táplálkozási- és étkezési szokásainak vizsgálata 11)Gén- és fehérjeszintű expressziós mintázatok vizsgálata a fizikai aktivitás függvényében patkány bélgyulladásos modellbenGén- és fehérjeszintű expressziós mintázatok vizsgálata a fizikai aktivitás függvényében patkány bélgyulladásos modellben 12)Szubjektív egészségi állapot a testtömeg-index tükrébenSzubjektív egészségi állapot a testtömeg-index tükrében 13)Az állóképesség nemzedékenkénti különbségei általános iskolás fiúknálAz állóképesség nemzedékenkénti különbségei általános iskolás fiúknál 14)Mozgáskoordinációs tanpálya teljesítési eredményeinek összegzése alsó tagozatos iskolásoknálMozgáskoordinációs tanpálya teljesítési eredményeinek összegzése alsó tagozatos iskolásoknál

3 Helyzetelemzés Fiataljaink fizikai állapota Fiataljaink több mint 40 %-a, nem éri el a könnyű fizikai munka és a szellemi munkavégzéshez szükséges fittségi szintet. 1985-től a tanulók fizikai állapotának a fejlődése 2.5 évvel korábban fejeződik be: 1985/86-ban: a lányok 16.5 év, a fiúk 17.5 év; 2001 tavasz: a lányok 14 év, a fiúk 15 év. Sportolási szokások A tanórán kívül nem sportol a fiatalok 2/3-a, a fiúk 63%-a, a lányok 70%-a. Semmit, vagy csak 1-2 órát mozog hetente: a fiúk 35%-a; a lányok 40 %-a: „mozgásbeteg” rizikócsoport. Fiataljaink egészségi állapota Valamilyen mozgásszervi elváltozása van a tanulók kb. 34-35%-ának : lányok: 35%; fiúk: 33%. Meg kell állítani fiataljaink fizikai állapotának romló tendenciáját! HOGYAN ? A tanulók fizikai állapotának mérésére épített Nemzeti Cselekvési Mozgásprogrammal A tanulók fizikai állapotának mérése a testnevelés korszerűsítésének, az iskolai testnevelés és sport tudatos egészségfejlesztő, egészségmegőrző hatásának alapköve. A tanulók fizikai állapotának őszi és tavaszi mérése során mit kell megtudni? A tanuló pillanatnyi szomatikus és kondicionális állapotát. MIÉRT? AZ OKTATÁS TERÜLETÉN A terhelhetőség mértékének individuális meghatározásáért. (Sikerorientáció.) Az önmagához viszonyított fejlődés objektív értékelésért. (Fejlődés-centrikus.) AZ EGÉSZSÉGÜGY TERÜLETÉN Az egészségi és a funkcionális állapot közötti összefüggések feltárásáért. AZ ÉLSPORT TERÜLETÉN A kiváló adottságokat öröklő fizikailag jól terhelhető, sportolni vágyó fiatalok mielőbbi feltérképezéséért. „A nép egészsége legyen a legfőbb törvény.” Cicero Sporttal meg kell gyógyítani, a magyar nemzetet! Dr. F. Mérey Ildikó, főiskolai docens ÓBUDAI EGYETEM

4 Hegyi András, Péter Annamária, Négyesi János, Dr. Tihanyi József Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest Bevezetés Az izom aktivációs szintje és feszülése között lineáris kapcsolat van izometriás körülmények között. Felmerül azonban a kérdés, hogy ez dinamikus körülmények között is fennáll-e, illetve hogy a pozitív munkavégzésben az előfeszülés vagy az aktivációs szint a meghatározó tényező. Módszerek  9 fiatal (életkor= 19,89± 0,78 év) személy  Multicont II dinamométer (ω max ; β max )  Telemetriás EMG: vastus med. és lat. Eredmények Következtetések Az emberi mozgások során ritkán fordul elő, hogy az izom előfeszülése maximális a pozitív munka megkezdésekor. Éppen ezért lényeges, hogy az izom maximálisan aktív állapotban legyen. Ez különösen fontos a kis amplitúdójú és rövid ideig tartó mozgásoknál. 2. ábra. Maximális, gyorsan (a) és lassan (b) elért előfeszülést követő koncentrikus kontrakció egy személy esetében 500 µV 20 Nm 20° 500 µV 20 Nm 20° 1. ábra. Az aktivációs- és előfeszülési szint közötti kapcsolat gyors (a) és lassú (b) előfeszülésnél 3. ábra. Az előfeszülés és szöggyorsulás közötti kapcsolat gyors (a) és lassú (b) előfeszülésnél a b a b a b 150 ms Az izom aktivációs szintje és előfeszülése közötti kapcsolat, hatása a térdfeszítők mechanikai jellemzőire

5 Gyorsúszó karmozgás elemzése úszás közben rögzített EMG jelek alapján (pilot study) Karsai István 1, Conceicao Ana 2, Király Balázs 1 1 Pécsi Tudományegyetem, Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, 2 Sport Sciences School of Rio Maior, /P/ Bevezetés: sprintszámokban a CNS szabályzó kapacitása befolyásolja a koordinációt, ezáltal a teljesítményt. Valószínűsíthető, hogy a rendszer a „leggyengébb láncszem” elve alapján működik, így ennek megtalálása értékes információkat nyújthat az edzők és a versenyzők számára. Módszerek: nemzetközi szintű felnőtt női úszó (19 év; 176 cm; 66,5 kg) 25 m szubmaximális sebességű gyorsúszó mozgása közben, sEMG jeleket rögzítettünk (Bioplux, Portugal) a test mindkét oldalán, a PM, LD és TB izmokon (Stirn et al., 2011). A jelekből a kontrakciók maximális energia értékét (Emax), átlagos amplitúdót (ARV), aktív fázis időtartamát (AF), kontrakciók aktív és nem aktív időtartamának arányát (RAF) és az Emax csúcsok közötti időtartamot (EmaxPP), valamint FFT módszerrel a jelek frekvencia spektrumát határoztuk meg a MATLAB (MathWorks, USA) program segítségével 9 egymást követő teljes cikluson keresztül. Az elemzéshez alkalmazott értékeket, normalizálás (SENIAM) után, %-ban határoztuk meg. Eredmények és megbeszélés: Adataink alapján a legnagyobb variabilitást a Jobb oldali TB izom működésében találtuk és a legnagyobb frekvencia spektrum eltolódás is ezen az izmon volt tapasztalható, mely az izom működési hiányosságára utal. Következtetés: az alkalmazott módszerrel megállapítható, hogy nagy valószínűséggel, mely izom működési hiányossága okozza a teljesítmény csökkenését a korai fáradás miatt. Továbbá a nagyobb teljesítmény elérésének akadálya is az említett okra vezethető vissza, más izmok nem fejthetnek ki nagyobb erőt a szabályzó rendszer limitált kapacitása miatt. 2. ábra. Paraméterek definiálása3. ábra. Jobb oldali TB variabilitása 1. ábra. Elektródák rögzítése 4. ábra. Jobb oldali TB frekvencia spektruma

6 „SPORTTUDOMÁNY az EGÉSZSÉG és a TELJESÍTMÉNY SZOLGÁLATÁBAN” Szeged, 2012 május 24-26 Kormányosné Gera Mária san-ria@t-online.hu A kezeléseket magnetostimuláció (kevesebb mint 100micro Tesla) és MAGNETOLED (max.1440 mW) illetve MAGNETOLEZER (max. 300mW) teljesítménnyel végeztem Viofor készülékekkel, kúraszerűen (12-20 alkalom). EREDMÉNY: 86% Betegségmegoszlás Fizikoterápia magnetostimulációval és MAGNETOLÉZERREL, tapasztalatok és eredmények.

7 Szívelégtelenségben szenvedő betegek életminőség vizsgálata Melczer Csaba 1, Melczer László 2. Goják Ilona 2, Szabados Sándor 2, Ács Pongrác 1 PTE Egészségtudományi Kar 1, PTE KK Szívgyógyászati Klinika 2 Pécs Bevezetés: Jelen tanulmányban reszinkronizációs pacemaker (CRTP) és defibrillátor (CRTD) beültetésben részesült betegek életminőség vizsgálatára került sor, 38 beteg bevonásával. n=38; átlagéletkor=65,95; SD=±9,2; férfi: 73,68% (28 fő), nő: 26,32% (10 fő) Anyag és módszer: A betegek beválasztási kritériuma CRTP/CRTD készülék beültetése volt, kizárási kritérium nem volt. A fenti betegek között kérdőíves felmérést végeztem. A vizsgálat PTE Szívgyógyászati Klinikáján zajlott 2012 február 1. és 14. között. A kérdőívek feldolgozása SPSS 19 for Windows statisztikai programmal történt. A statisztikai módszerek közül leíró statisztikát, 2 mintás T-próbát, Khi 2 próbát, illetve sokváltozós módszereket alkalmaztunk. Eredmények: 1. ábra: A ritmuszavar gyakoriság csökkenése összefügg a szívteljesítmény beültetés utáni javulásával, az optimális gyógyszeres kezeléssel és az egyénre szabott rendszeres mozgással (rehablitáció). LVEF átlagosan 30.5±5.7%-ról 37.2±7.6%-ra nőtt (p<0.001). A műtét utáni rendszeres testmozgás szignifikánsan csökkentette a szívritmuszavar gyakoriságát a betegek között. Khi 2 =6,95; p=0, 03 2. ábra: A nem és a depresszió megjelenési aránya (BDI_KÓD): A betegeink között több férfi mint nő végzett rendszeres testmozgást, mégis közöttük jelent meg a depresszió súlyos foka. Ez a szakirodalom szerint stressz indukált és a férfiak megküzdési képességével van összefüggésben. 1. ábra2. ábra Irodalom: Kopp M. et al. A magyar népesség életminősége az ezredfordulón 2006, Merkely B: Pacemaker és implantálható cardioverter defibrillátor terápia. Sz: Czuriga I. Medicina könyvkiadó zrt Bp. 2007, 99-116, 149- 152.

8 A patella-ín mechanikai tulajdonságainak változása excentrikus nyújtás hatására in vivo Izometriás körülmények között mennyi elasztikus energia tárolódik a patella-ínban; az izometriás kontrakciót követő izomnyújtás mennyire növeli a tárolt energiát; ez milyen összefüggésben lehet a merevséggel? Erő – ínhosszMax. koncentrikus – excentrikus Merevség Nyúlékonyság erő ínhossz Max. Elasztikus energia Elasztikus energia – merevség korreláció Izometrikus Excentrikus A tárolt elasztikus energia nem függ a merevségtől! J

9 Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Biomechanika, Kineziológia és Informatika tanszék Négyesi J., Schuth G., Erdős P., Tihanyi J. Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Biomechanika, Kineziológia és Informatika tanszék p=0,002 p=0,005p=0,023 p=0,01 A FELSŐ VÉGTAGI IZMOK EGYÜTTES ERŐ-SEBESSÉG-TELJESÍTMÉNY ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK JELLEMZŐI

10 Módszerek:infrasugaras mérőműszer, időeredmények 20-60 méteren. Módszerek: infrasugaras mérőműszer, időeredmények 20-60 méteren. 1. Felmérés: 524 tanuló, 4 évfolyam. Nemek közötti eltérés: Mann-Whitney U teszt. Évfolyamok közötti különbség: Kruskal-Wallis H teszt. Mann-Whitney post hoc teszt. Eredmények: Nemek közötti szignifikáns eltérés 20 méteren és 60 méteren is. Évfolyamok között is szignifikáns különbség. 2. Felmérés: 391 tanuló, 3 évfolyam, 1. felméréshez viszonyított fejlődés vizsgálata. (Wilcoxon teszt) Eredmények: Szignifikáns eltérés minden esetben, p<0,001 Bonyhádi középiskolások felgyorsulási képességének és gyorsaságának longitudinális vizsgálata

11 Schuth Gábor, Bretz Károly, Tihanyi József Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest Bevezetés  proprioceptív tréning sérülésmegelőző hatása  dinamikus egyensúly fejlesztése  statikus egyensúly? Testlengés frekvenciája? Módszerek  17 (életkor= 13,67±0,67 év) kézilabdázó  12 hetes edzés (hetente 3*20 perc)  Statikus és dinamikus stabilometria Következtetések  a proprioceptív edzés elsősorban a megbomlott egyensúly visszaszerzésének képességét javítja  az egyes frekvenciatartományokban a testlengés amplitúdók csökkentek  statikus körülmények között javult a reagálási képesség és a proprioceptív visszacsatolás 1. ábra A CP útja statikus körülmények között2. ábra A CP útja dinamikus körülmények között3. ábra Testlengés amplitúdók AP irányban 4. ábra Testlengés amplitúdók ML irányban 3 hónapos proprioceptív tréning hatása serdülőkorú női kézilabdázók statikus és dinamikus egyensúlyára

12 Simon István Ágoston-Baloghné Bakk Adrienn-Kajtár Gabriella Nyugat-magyarországi Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron Soproni utánpótlás korú versenyzők táplálkozási- és étkezési szokásainak vizsgálata Kutatás módszere: Írásbeli kikérdezés, zárt végű és attitűd skálát tartalmazó kérdőív. Minta: A soproni 10-18 éves csapat és egyéni sportágakban versenyző utánpótlás korú sportolók. Kutatás célja, megvizsgálni a soproni utánpótlás versenyzők táplálkozási- és étkezési szokásait. Hipotézisek: 1. A sportolók nem az elvárt táplálkozási szokásokkal rendelkeznek, 2. A sportolók kis százaléka fogyaszt táplálék-kiegészítőket, vitaminokat, izotóniás italokat, 3. Különbség van a különböző korosztályok és sportág típusok eredményei között Átlag é.kor14,25±2,179 n= 395 SportágLabdar.KosárVízilabdaEgyéni sp. 1282321520 Korosztály14 év >193 14 év < 202 Nemfiú326 leány 69 s.r.mean Std.Dev.s.rmean Std. Dev. 14,411,106 Víz, ásványvíz 93,310,997 Főzelék 24,161,622 Gyümölcsök 143,121,130 Barna,kenyér 43,671,261 Tejtermékek 162,981,127 Vitamin tabletták 53,551,028 Baromfi-, halhús 222,231,389 Izotóniás italok 63,471,127 Tészta félék 242,141,271 Energia italok 83,341,271 Nyers zöldség 252,141,406 Táplálék- kiegészítők Táplálék fogyasztásának gyakorisága

13 Kezeletlen TNBS-kezelt nem gyulladt (NGY ) TNBS-kezelt gyulladt (GY) Nem futó (NF) Futó (F) Nem futó Futó A gyulladásos bélbetegség (IBD) állatkísérletekben trinitrobenzén-szulfonsav (TNBS) alkalmazásával jól modellezhető. Jelen munkában a TAM receptoroknak, mint a gyulladással járó immunfolyamatok negatív regulátorainak, illetve különböző pro- és antiinflammatórikus mediátorok gén- vagy fehérje expressziós mintázatának vizsgálata történt, hosszú idejű rekreatív jellegű mozgásos tevékenység során. Relatív génexpresszió (fold) futó kezeletlen NF, NGY TNBS-kezelt NF, GY TNBS-kezelt F, NGY TNBS-kezelt F, GY TNBS-kezelt Relatív génexpresszió (fold) futó kezeletlen NF, NGY TNBS-kezelt NF, GY TNBS-kezelt F, NGY TNBS-kezelt F, GY TNBS-kezelt futó kezeletlen NF, NGY TNBS-kezelt NF, GY TNBS-kezelt F, NGY TNBS-kezelt F, GY TNBS-kezelt Relatív génexpresszió (fold) ** * futó kezeletlen nem futó TNBS-kezelt futó TNBS-kezelt Vér - CXCL8 Relatív génexpresszió (fold) Vér - IL-1  Relatív génexpresszió (fold) * futó kezeletlen nem futó TNBS-kezelt futó TNBS-kezelt Vér - TNF-  Relatív génexpresszió (fold) futó kezeletlen nem futó TNBS-kezelt futó TNBS-kezelt Bél - CXCL8 * * A.B. C. TYRO3 DAPI AXL DAPI * * * Bél - TNF-  ** * Bél - IL-1  * Gén- és fehérjeszintű expressziós mintázatok vizsgálata a fizikai aktivitás függvényében patkány bélgyulladásos modellben Szász András, Strifler Gerda, Dorka Péter, Varga Csaba, Nagy István

14 Szubjektív egészségi állapot a testtömeg index tükrében Szilágyi Nóra1, Keresztes Noémi1 Kiss Balázs1, Rázsó Zsófia1, Balogh László1 1 SZTE JGYPK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet BMI_CSOPSYMP_SCASWL_SCALSPHSPF„SWH”„SWF”„SWH” 1 év„SWF” 1 év BMI_CSOP 1.0000,44-0,143-,298­­**-,533**-,333**-,505**-0,051-0,102 SYMP_SCA 1.000-,358**-,315**-,260**-,312**-,317**-,288**-,213** SWL_SCAL 1.000,256**,280**,249**,290**,151*,194* SPH 1.000,635**,731**,491**,276**,245** SPF 1.000,579**,739**,182*,230** „SWH” 1.000,654**,272**,254** „SWF” 1.000,244**,323** „SWH” 1 év 1.000,753** „SWF” 1 év 1.000 Correlations A túlsúly és a vele járó betegségek a leggyorsabban terjedő népbetegségünk egyike. A felnőttkori fizikai aktivitás jelentősége az egészségi állapotra egyre nagyobb hangsúlyt kap. Jelen kérdőíves kutatásunkban életmódprogramba önként jelentkezők körében vizsgáltuk a testsúlyváltozás tükrében (BMI) az önminősített egészségi és edzettségi állapotot, illetve ezekkel való elégedettséget és pszichoszomatikus tüneteket. Testtömegindex változás

15 Vajda Ildikó, Batta Klára, Hegedűs Ferenc, Vajda Tamás, Vas László 1. táblázat. A testmagasság és a testtömeg átlagai és szórásai 2. táblázat. A testtömeg index és a relatív testzsírtartalom átlagai és szórásai 3. táblázat. A Cooper-teszt eredményének átlagai és szórásai Testmagasság (cm)Testtömeg (kg) S1 (1987-1991) S2 (2003-2006) S1 (1987-1991) S2 (2003-2006) KorÁtlagSDÁtlagSDΔ%ÁtlagSDÁtlagSDΔ% 7, 21123,574,86127,38 * 5,423,0823,772.6926.15 * 5.5410.01 7, 60126,924,86130,37 * 5,632,7225,612.8728.08 * 6.269.61 8, 21129,434,96133,35 * 5,883,0326,533.2630.59 * 7.0715.30 8, 69132,645,15135,83 * 6,262,4128,323.5533.12 * 8.0416.95 9, 02135,105,18138,62 * 6,312,6129,974.1934.89 * 8.6016.42 9, 64138,025,25141,18 * 6,682,2931,184.0337.07 * 9.5218.89 10,18140,445,35144,52 * 6,802,9133,784.4739.39 * 9.7816.61 F (p) 5716 (0, 000) 7140 (0, 000) 4519 (0, 000) 4124 (0, 000) BMI (kg·m –2 )Body fat (%) S1 (1987-1991) S2 (2003-2006) S1 (1987-1991) S2 (2003-2006) KorÁtlagSDÁtlagSDΔ%ÁtlagSDÁtlagSDΔ% 7,2115,531,2016,002,493,0314,573.1616.21 * 5.2911.26 7,6015,871,1916,392,653,2814,973.5417.19 * 5.7114.83 8,2115,811,4417,05 * 2,897,8415,624.0818.67 * 5.9219.53 8,6916,061,4217,78 * 3,1410,7115,904.4519.80 * 6.2924.53 9,0216,381,7817,99 * 3,339,8317,294.8320.47 * 6.5818.39 9,6416,341,6318,41 * 3,5412,6717,264.8521.74 * 6.7525.96 10,1816,981,7818,55 * 3,748,5417,685.4122.78 * 6.7128.85 F (p) 61,87 (0,000) 80,90 (0,000) 38,83 (0,002) 942,2 (0,000) Cooper-teszt (m) S1 (1987-1991) S2 (2003-2006) KorÁtlagSDÁtlagSDΔ% 7,2117582791575 * 329–10.40 7,6018562611708 * 349–8.64 8,2118502891745 * 368–6.02 8,6919832731889 * 406–4.09 9,0219972441910 * 410–4.55 9,6420532681953 * 427–5.09 10,18 20932272001 * 432–4.60 F (p) 95,56 (0,000) 39,00 (0,002) Nyíregyházi Főiskola Testnevelés és sporttudományi Intézet Az állóképesség nemzedékenkénti különbségei általános iskolás fiúknál

16 zsámolyok pad karikák szőnyeg Pad (bordásfalra akasztva) KTK bólyák 14 m 6 m CÉL


Letölteni ppt "TERMÉSZETTUDOMÁNY ÜLÉSELNÖK: IHÁSZ FERENC, KARSAI ISTVÁN „SPORTTUDOMÁNY az EGÉSZSÉG és a TELJESÍTMÉNYSZOLGÁLATÁBAN” IX. ORSZÁGOS SPORTTUDOMÁNYI KONGRESSZUS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések