Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elektrosztatika Hétköznapi tapasztalatok •villám •fésülködés •tv képernyő •műszálas pullover •portörlő •fénymásoló

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elektrosztatika Hétköznapi tapasztalatok •villám •fésülködés •tv képernyő •műszálas pullover •portörlő •fénymásoló"— Előadás másolata:

1 Elektrosztatika Hétköznapi tapasztalatok •villám •fésülködés •tv képernyő •műszálas pullover •portörlő •fénymásoló http://phet.colorado.edu/en/simulation/travoltage http://phet.colorado.edu/hu/simulation/balloons Villám (lassítva) http://www.ultraslo.com/page/9506190 Készítette: Porkoláb Tamás

2 Kísérletek A bőrrel dörzsölt üvegrúd és a műszállal dörzsölt ebonitrúd az apró papírdarabokat (tollat) vonzza. Az alufólia darabkákat is. Készítette: Porkoláb Tamás

3 Dörzsölés  előtt szőrme Ebonit rúd  után Kísérletek Készítette: Porkoláb Tamás

4 Ha a megdörzsölt üveg-vagy ebonit rudat húzunk végig az elektroszkóp tetején…  A mutató kitér. Kísérletek Készítette: Porkoláb Tamás

5 Az elektromosan töltött rúddal csak közelítünk, de nem érünk az elektroszkóphoz… Amíg az elektroszkóp közelében van a rúd, a mutató kitér, de amint elvesszük onnan, visszaáll. + + + Kísérletek Készítette: Porkoláb Tamás

6 A külső elektronok kötöttek az atomtörzshöz. Az ilyen anyag nem vezeti az áramot. Az elektromos test hatására az elektronok a maghoz képest csak kismértékben tudnak elmozdulni. Ekkor az anyag polarizálódik. + + + + Elektromos testPolarizált szigetelő + Szigetelők Készítette: Porkoláb Tamás

7 Szigetelő anyagok • Üveg • Bakelit • Ebonit • Gyémánt • Tiszta víz • Levegő Készítette: Porkoláb Tamás

8 Vezetők Pozitív töltésű atomok (ionok) kristályrácsából és „szabad” elektrongázból áll. A töltéshordozók szabadon elmozdulhatnak, az elektromos állapot a vezető egészére szétterjed. A fémek vezető anyagok. A Föld belseje is nagy kiterjedésű vezető. -ion Fémrács -elektronok Fém alapállapotban semleges: elektrongáz Készítette: Porkoláb Tamás

9 Vezető anyagok • Fémek • Szén • Grafit • Elektrolitok • Plazma Készítette: Porkoláb Tamás

10  Az elektromos test a környezetében lévő vezető anyagokon elektromos megosztást idéz elő. + + ++ Elektromos testMegosztott vezető Elektromos megosztás Készítette: Porkoláb Tamás

11 Elektromos állapotok Kétféle létezik: • Azok a testek pozitív töltésűek, amik ugyanolyan elektromos állapotúak, mint a megdörzsölt üveg. • Azok a testek negatív töltésűek, amik ugyanolyan elektromos állapotúak, mint a megdörzsölt ebonit. Készítette: Porkoláb Tamás

12 A töltés magyarázata AtommagElektronfelhő proton neutron elektron Semleges atom: elektronok száma=protonok száma Készítette: Porkoláb Tamás

13 Az elektrosztatikus mező forrásai a nyugvó töltések. Először definiálnunk kell egy töltés nagyságát. 1. Két töltés egyenlő nagyságú, ha egy tetszőleges harmadik töltésre ugyanakkora távolságból ugyanakkora erővel hatnak. 2. Az a töltés nagyobb, amelyik egy tetszőleges harmadik töltésre ugyanakkora távolságból nagyobb erővel hat 3. Egységnyi az a töltés, amely 1 m távolságból a vele egyenlő nagyságú töltésre N erővel hat. A töltés definíciója Készítette: Porkoláb Tamás

14 A töltés jele: Q. Mértékegysége: 1 C (coulomb). (Charles Coulomb, francia, 1736-1806). Elemi töltésnek nevezzük az elektron töltését: A töltésmegmaradás törvénye: Zárt rendszerben a töltések algebrai összege változatlan. A töltés definíciója http://www.sulinet.hu/tlabor/fizika/teszt/f40.htm Készítette: Porkoláb Tamás

15 Charles Augustin Coulomb (Angoulême, 1736. június 14. – Párizs, 1806. augusztus 23.) francia fizikus, leginkább a Coulomb- törvény megalkotásáról nevezetes. A Coulomb-erő egyike az atomi reakcióban szerepet játszó alapvető erőknek.Angoulême1736június 14. Párizs1806augusztus 23.franciaCoulomb- törvény Gépek súrlódását, szélmalmokat, fém- és selyemszálak rugalmasságát is vizsgálta. Az elektromos töltés egysége az ő tiszteletére kapta a coulomb nevet.súrlódásátszélmalmokat Coulomb Készítette: Porkoláb Tamás

16 Coulomb torziós ingával végzett kísérletei alapján megállapította, hogy két tetszőleges töltés közt ható erő esetén: F   0 a vákuum dielektromos állandója vagy más néven a vákuum permittivitása. Coulomb törvénye Készítette: Porkoláb Tamás

17 http://www.rabidgeek.net/physics-applets/electric-fields/ Az elektromos tér szemléltetése Készítette: Porkoláb Tamás

18 Az elektromos tér erőssége egy pontban azt mutatja meg, hogy mekkora erő hat abban a pontban az 1 C nagyságú töltésre. A térerősség jele: E. Az elektromos térerősség Homogénnek nevezünk egy elektromos mezőt, ha a térerősség vektora a tér minden pontjában állandó. http://phet.colorado.edu/sims/charges-and-fields/charges-and-fields_hu.html http://www.falstad.com/emstatic/ Készítette: Porkoláb Tamás

19 Newton IV. törvényéből következik, hogy ha a tér egy pontjában több elektromos tér fejti ki a hatását, akkor az ottani térerősség az egyes térerősségek vektori eredőjeként számolható ki. Elektromos térerősségek összegzése Készítette: Porkoláb Tamás

20 Volta Gróf Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta olasz fizikus, az elektromos áram elméletének kidolgozója, a víz elektrolízisének felfedezője és a kénsavoldatba merülő cink- és rézelektródból álló Volta-elem (galvánelem) feltalálója. A volt mértékegység róla kapta a nevét. elektromos áramelektrolízisénekkénsavoldatbacinkrézelektródbólgalvánelemvolt 1801-ben Napóleon Párizsba hívta, hogy bemutassa a galvánláncra vonatkozó kísérleteit az Institut-nek; később a becsületrend tisztjévé tette, neki adományozta a vaskorona-rendet, illetve kinevezte Itália grófjává és szenátorává.NapóleonPárizsbaInstitut becsületrendItália Készítette: Porkoláb Tamás

21 Az elektromos munka egy külső erő vagy az elektromos mező által egy töltésen végzett munkát jelent. Ez a munka független attól, hogy a töltés milyen úton jut A – ból B – be (vagyis az elektromos erőtér konzervatív). Az elektromos feszültség megmutatja, hogy mennyi munkát végez az elektromos mező vagy egy külső erő egységnyi töltésen. Jele: U. Így: Az elektromos feszültség Készítette: Porkoláb Tamás

22 Homogén erőtérben: Elektromos feszültség homogén térben Készítette: Porkoláb Tamás

23 Az elektromos potenciál egy általunk kijelölt ponthoz viszonyított feszültség. Az elektromos feszültség a tér két pontja közt pedig a pontok potenciáljainak különbsége, tehát a feszültség valójában potenciálkülönbség. Ha pl:, akkor Potenciál Készítette: Porkoláb Tamás

24 Az azonos potenciálú görbéket ekvipotenciális görbéknek, a térben pedig ekvipotenciális felületeknek nevezzük. Ezek mindig merőlegesek az erővonalakra, az elektromos térerősségre is. Ekvipotenciális felületek Készítette: Porkoláb Tamás

25 Elektromos töltés vezetőn http://www.youtube.com/watch?v=Zi4kXgDBFhw Alufóliába csomagolt rádió, mobiltelefon http://www.youtube.com/watch?v=WqvImbn9GG4 A vezetőre vitt többlettöltés mindig a vezető külső felületén helyezkedik el. A vezető belsejében a térerősség zérus, E = 0. A vezető határán a térerősség merőleges a vezető felületére. A vezető belsejének minden pontja ekvipotenciális, vagyis bármely két pont közt 0 a feszültség. Készítette: Porkoláb Tamás

26 •Autó, repülő fémburkolata •Elektromos gépek védelme •Veszélyes anyagok tárolása Példák Készítette: Porkoláb Tamás

27 Elektromos csúcshatás A csúcsokon nagyobb a töltéssűrűség. : pozitív többlettöltés : a vezető környezetében az erővonalak, így a térerősség iránya (a rajz egy vezető keresztmetszete) · A csúcsban kerülhetnek a legtávolabbra a többi töltéstől. Készítette: Porkoláb Tamás

28 Villámhárító Kszítette: Porkoláb Tamás Készítette: Porkoláb Tamás

29 Villámhárító Készítette: Porkoláb Tamás

30 Kondenzátorok Az elektromos töltés felhalmozására, tárolá- sára szolgáló berende- zéseket kondenzátornak nevezzük. Minden kondenzátor legalább két párhuzamos vezető anyagból (fegy- verzet), és a közöttük lévő szigetelő anyagból (dielektrikum) áll. Készítette: Porkoláb Tamás

31 •fénycsövek vibrálásának csökkentésére •rádiókészülékekben forgókondenzátorral hangoljuk a vevőkört az adás frekvenciájára •rádiókészülékekben kondenzátorral szűrik ki az adást a vivőfrekvenciáról •a távbeszélő technikában vagy a váltakozó áramú körökben zavarszűrő kondenzátorként •motorok indítókondenzátoraiként •a váltófeszültségből egyenirányított egyenfeszültségek stabilizálása tápegységekben • szűrőkondenzátorként az alacsony frekvenciás váltóáramú összetevők kiszűrése Kondenzátorok felhasználása Készítette: Porkoláb Tamás

32 Kondenzátorok kapacitása http://phet.colorado.edu/hu/simulation/capacitor-lab Kapacitás: töltésbefogadó képesség. Megmutatja, hogy 1 V feszültség hatására mennyi töltést képes felhalmozni a kondenzátor. Jele: C. Vagyis: Készítette: Porkoláb Tamás


Letölteni ppt "Elektrosztatika Hétköznapi tapasztalatok •villám •fésülködés •tv képernyő •műszálas pullover •portörlő •fénymásoló"

Hasonló előadás


Google Hirdetések