Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Nemzeti Bibliográfia retrospektív ciklusának (1473-1945) hagyományos és számítógépes megjelenési formái, jelentősége, használata. Valamelyik ciklusrész.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Nemzeti Bibliográfia retrospektív ciklusának (1473-1945) hagyományos és számítógépes megjelenési formái, jelentősége, használata. Valamelyik ciklusrész."— Előadás másolata:

1 A Magyar Nemzeti Bibliográfia retrospektív ciklusának (1473-1945) hagyományos és számítógépes megjelenési formái, jelentősége, használata. Valamelyik ciklusrész alaposabb ismerete Készítette: Blahut Zsuzsanna és Junászka Klaudia

2 Bibiliográfia:  biblio+graphien = könyv+leírás  Nemzeti bibliográfia: Egy adott ország dokumentumainak összességét regisztrálja.  MNB: Magyar nyelven kiadott magyar impresszumú felekezetre tekintet nélkül levő dokumentumok.

3 2 rész:  Retrospektív: visszatekintő (1473-1920/44) visszatekintenek a kiadáshoz viszonyítva visszatekintenek a kiadáshoz viszonyítva  Kurrens: folyamatban lévő, megjelenő(1945- től napjainkig) 1945 utáni időszakban megjelenő, az újdonságokat regisztráló bibliográfia  OSZK egyik központi szolgáltatása

4

5 Kezdetek  Conrad Gesner(1515-1565 ): Bibliotheca Universalis (16.sz.)-német lexikon, írói szótár Hatására készítették el Nyugat-Európában az első nemzeti bibliográfiákat a 16.században. Hatására készítették el Nyugat-Európában az első nemzeti bibliográfiákat a 16.században.  Magyarországon csak a 18. században lettek meg a feltételek- kultúrbarbarizmus miatt  Historia Literaria korszaka

6  Eleinte csak biobibliográfiákat készítettek:  Czwittinger Dávid (1676?–1743) : Specimen Hungariae Literatae ( 1711 )  Bod Péter (1712–1769) : Magyar Athenasa (1766)  Az első tényleges bibliográfiát Sándor István készítette Magyar Könyvesház néven 1803- ban. Az egyes tételek időrendben követik egymást, de hiányos és pontatlan.

7 Régi Magyar Könyvtár  Szabó Károly (1824–1890):Főműve: a Régi Magyar Könyvtár (1531-től 1711-ig)  A magyar nemzeti bibliográfia megteremtője  1473-1711 előtt részben vagy egészben magyar nyelven készült nyomtatványok bibliográfiáját 4 kötetben adták ki.  Az RMK pótlásait 1912-ig jelentős részét Sztripszky Hiador készítette.  Szerkezete: A bibliográfia egységes, a leírások a megjelenés időrendjében, egy-egy éven belül a megjelenés helye, azon belül a szerző ill. a rendszó betűrendje szerint rendezve. A kötetek végén névmutató található. A bibliográfia egységes, a leírások a megjelenés időrendjében, egy-egy éven belül a megjelenés helye, azon belül a szerző ill. a rendszó betűrendje szerint rendezve. A kötetek végén névmutató található.

8 Régi Magyar Nyomtatványok   1960-as években kezdődött a Régi Magyarországi Nyomtatványok című új összefoglaló munka tervezése.   A mindenkori Magyarországon nyomtatott, és/vagy a magyar nyelvű nyomtatványokat tartalmazza, a személyi, vagy tematikus hungarikumokat nem   Eddig három kötet jelent meg:   1473-1600 (1971)   1601-1635 (1983)   1636-1655 (2000)   A könyvek mellett az egyleveles nyomtatványokat is magában foglalja   Borsa Gedeon vezetésével készült az MTA és az OSZK berkeiben

9  Az RMNy-t 1800-ig tervezik elvinni.  Az egyes tételek leírásai gyakran új kutatási eredményeket is tartalmaztak  A kötetekbe be nem került tételek (pl. személyi hungarikumok) kiegészítő kötetekben jelennek meg.

10 Hungarika „ Hungarikumnak tekintjük azokat a dokumentumokat, amelyek dokumentumokat, amelyek  Magyarország mindenkori területén bármely nyelven jelentek meg,  Magyarország mindenkori területén kívül magyar nyelven jelentek meg,  magyar illetve magyarországi szerzőtől bárhol, bármilyen nyelven jelentek meg,  tartalmukban magyar, illetve magyarországi vonatkozásúak.”

11 Apponyi gyűjtemény:  Apponyi Sándor Hungarica-gyűjteménye külföldi szerzőktől származó, 1800 előtt megjelent, magyar vonatkozású nyomtatott műveket tartalmaz. Köztük számos ritkaságot, a könyveken kívül röplapjellegű kiadványokat is  Hungarica. Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok leírása. 1-2. kötet  Hungarica. Ungarn betreffende im Ausland gedruckte Bücher. 1-4. kötet

12

13 Korabeli tudósítás a mohácsi csatáról. Genf, 1526

14 Repertórium  Latin eredetű szó  Magyar jelentése: adattár, címtár, jegyzék, gyűjtemény, leltár.  Angolul használják még erre a fogalomra a directory kifejezést is.

15  Könyvtári értelemben annak a kézikönyvtípusnak a neve, amely egy vagy több időszaki kiadvány közleményeinek valamilyen rendszer szerint készült összesítése, mutatója, ezért az irodalomkutatás fontos eszköze.  Folyóirat-repertórium, cikkbibliográfia: ezek is megszokott elnevezések.  A repertórium elnevezést használják még tárgymutató valamint meghatározott kérdéssel foglalkozó cikkeket folyamatosan ismertető kiadvány értelmében is.  Készülhet egyes szakterületről vagy folyóiratról.

16  Szinnyei József (1830-1913) készítette el az első magyar repertóriumot  De munkája sajnos hiányos maradt és nem akadt folytatója.  Jelenleg MNB tárja fel a cikkeit.

17

18 Petrik-ciklus  Magyarország Bibliographiája 1712-1860 : Gyűjtőköre: a Magyarországon bármilyen nyelven, a külföldön magyar nyelven, illetve a külföldön bármilyen nyelven megjelent, de magyar vonatkozású nyomtatványokra terjedt ki Gyűjtőköre: a Magyarországon bármilyen nyelven, a külföldön magyar nyelven, illetve a külföldön bármilyen nyelven megjelent, de magyar vonatkozású nyomtatványokra terjedt ki A könyveken kívül zeneművek és térképek is bekerültek a tételek közé és sor került a jelentősebb gyűjteményes munkák analitikus feltárására is. Leírásai sok helyen még a művek megjelenésének helyét is tartalmazzák. A könyveken kívül zeneművek és térképek is bekerültek a tételek közé és sor került a jelentősebb gyűjteményes munkák analitikus feltárására is. Leírásai sok helyen még a művek megjelenésének helyét is tartalmazzák.

19 Bibliográfia Könyvek:  Könyvtárosok kézikönyve 2., szerk.: Horváth Tibor – Papp István, Bp. : Osiris, 2001, 340-351 p. Folyóirat:  Borsa Gedeon: A retrospektív magyar nemzeti bibliográfia 18. századi szakasza. Magyar Könyvszemle, 1985. 101. évf. 1. sz. 18-31 p. Webográfia:  Magyar Nemzeti Bibliográfia  Arcanum adatbázisa:  Magyar könyvészet Katona József Könyvtár-Könyvtár története http://www.kjmk.hu/kttortenet.asp

20 Petrik-ciklus  A bibliográfia Petrik módszere szerint készült: csak a Magyarországon megjelent magyar nyelvű nyomtatványokat regisztrálja betűrendben. Több 1860-1875 között megjelent könyvet is feldolgozott, amennyiben azok Petrik figyelmét elkerülték. A könyvészet használatát tudományos szakmutató segíti, mely az anyagot 18 témakör szerint csoportosítja. Az időszaki kiadványok analitikus feltárása e ciklusból kimaradt, viszont a magyar folyóiratok és hírlapok jegyzéke függelékben megtalálható.

21 Az 1886-1900-as évek között megjelent művek bibliográfiája: Az 1886-1900-as évek között megjelent művek bibliográfiája: A 19. századot záró könyvészet ismét Petrik Géza szerkesztésével készült: A 19. századot záró könyvészet ismét Petrik Géza szerkesztésével készült: Petrik Géza: Magyar Könyvészet 1886-1900. Az 1886-1900. években megjelent magyar könyvek, atlaszok és térképek összeállítása. 1-2. köt. Bp. 1908-1913, Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. 2 db. Reprint: 1969. Petrik Géza: Magyar Könyvészet 1886-1900. Az 1886-1900. években megjelent magyar könyvek, atlaszok és térképek összeállítása. 1-2. köt. Bp. 1908-1913, Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. 2 db. Reprint: 1969. E bibliográfia szintén csak a Magyarország területén megjelent magyar nyelvű nyomtatvá- nyokat regisztrálja. E bibliográfia szintén csak a Magyarország területén megjelent magyar nyelvű nyomtatvá- nyokat regisztrálja.

22 Az anyaggyűjtés az időszaki kiadványok tekintetében tovább szűkült, közülük csak a folyóiratok cím szerinti leírása található meg, míg a napi- és hetilapok címadatainak közlése elmaradt. A kétkötetes munka első része betűrendben közli a leírásokat, a második kötet pedig nagyon tagolt és részletes tárgymutatót tartalmaz. Petrik e kötet összeállításához a kurrens könyvkereskedői jegyzékek mellett a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának katalógusait is felhasználta, ezért a könyvkereskedői forgalomba került nyomtatványokon kívül a munka ismerteti a hivatalos kiadványokat és a különlenyomatokat is, ami a bibliográfia értékét nagyban növeli. Ez a ciklus- bibliográfia tehát már átmenetet képez a könyvkereskedői,s a „hivatalos”, a nemzeti könyvtár által szerkesztett bibliográfia között. Az anyaggyűjtés az időszaki kiadványok tekintetében tovább szűkült, közülük csak a folyóiratok cím szerinti leírása található meg, míg a napi- és hetilapok címadatainak közlése elmaradt. A kétkötetes munka első része betűrendben közli a leírásokat, a második kötet pedig nagyon tagolt és részletes tárgymutatót tartalmaz. Petrik e kötet összeállításához a kurrens könyvkereskedői jegyzékek mellett a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának katalógusait is felhasználta, ezért a könyvkereskedői forgalomba került nyomtatványokon kívül a munka ismerteti a hivatalos kiadványokat és a különlenyomatokat is, ami a bibliográfia értékét nagyban növeli. Ez a ciklus- bibliográfia tehát már átmenetet képez a könyvkereskedői,s a „hivatalos”, a nemzeti könyvtár által szerkesztett bibliográfia között.

23 Az 1901-1910-es évek könyvtermésének számbavétele: Az 1901-1910-es évek könyvtermésének számbavétele: Az első világháború miatt ez a ciklus-bibliográfia csak jóval később jelent meg, az első kötet még Petrik szerkesztésében 1917-ben, a második pedig csak Petrik halála után Barcza Imre gon- dozásában 1928-ban. Az első világháború miatt ez a ciklus-bibliográfia csak jóval később jelent meg, az első kötet még Petrik szerkesztésében 1917-ben, a második pedig csak Petrik halála után Barcza Imre gon- dozásában 1928-ban. Petrik Géza-Barcza Imre: Magyar Könyvészet 1901-1910. 1-2. kötet. Bp. 1917- 1928. Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete. 2 db. Petrik Géza-Barcza Imre: Magyar Könyvészet 1901-1910. 1-2. kötet. Bp. 1917- 1928. Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete. 2 db.

24 A betűrendben szerkesztett bibliográfia a Magyarországon megjelent magyar nyelvű műveket írja le. A két kötet színvonala gyengébb a korábbiakhoz képest, több sajtóhiba, kiegészí- tetlen leírás található benne. Ugyanakkor az önálló műveken kívül ismét analizálja a periodi- kumokat. A tervezett 3. rész, mely a név- és tárgymutató tartalmazta volna, sajnos sohasem jelent meg. A betűrendben szerkesztett bibliográfia a Magyarországon megjelent magyar nyelvű műveket írja le. A két kötet színvonala gyengébb a korábbiakhoz képest, több sajtóhiba, kiegészí- tetlen leírás található benne. Ugyanakkor az önálló műveken kívül ismét analizálja a periodi- kumokat. A tervezett 3. rész, mely a név- és tárgymutató tartalmazta volna, sajnos sohasem jelent meg.

25 Az 1911-1920-as évek könyvészete: Az 1911-1920-as évek könyvészete: Petrik halála után Barcza Imre tovább folytatta a gyűjtő munkát, azonban egyre Petrik halála után Barcza Imre tovább folytatta a gyűjtő munkát, azonban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a retrospektív nemzeti bibliográfia elkészítése – bár könyvkereskedői érdekeket is szolgál – mégis elsősorban a nemzeti könyvtár feladata. Ezért a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 1934-ben az időközben elhunyta Barcza Imre hagyatékát megvásá- rolta, s a bibliográfia elkészítésével az OSZK-t bízta meg. nyilvánvalóbbá vált, hogy a retrospektív nemzeti bibliográfia elkészítése – bár könyvkereskedői érdekeket is szolgál – mégis elsősorban a nemzeti könyvtár feladata. Ezért a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 1934-ben az időközben elhunyta Barcza Imre hagyatékát megvásá- rolta, s a bibliográfia elkészítésével az OSZK-t bízta meg.

26 Az OSZK a Barcza-féle anyagot saját katalógusa alapján kiegészítette, s azt 1939-ben, illetve 1942- ben közreadta. Az OSZK a Barcza-féle anyagot saját katalógusa alapján kiegészítette, s azt 1939-ben, illetve 1942- ben közreadta.

27 Bibliográfia I.  Könyvtárosok kézikönyve 2., szerk.: Horváth Tibor – Papp István, Bp. : Osiris, 2001, 340-351 p.  Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1967. 316–324.  Borsa Gedeon: A retrospektív magyar nemzeti bibliográfia 18. századi szakasza. Magyar Könyvszemle, 1985. 101. évf. 1. sz. 18-31 p.  Magyar Nemzeti Bibliográfia http://mnb.oszk.hu/  Arcanum adatbázisa: { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/8/1999359/slides/slide_27.jpg", "name": "Bibliográfia I. Könyvtárosok kézikönyve 2., szerk.: Horváth Tibor – Papp István, Bp.", "description": ": Osiris, 2001, 340-351 p.  Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1967. 316–324.  Borsa Gedeon: A retrospektív magyar nemzeti bibliográfia 18. századi szakasza. Magyar Könyvszemle, 1985. 101. évf. 1. sz. 18-31 p.  Magyar Nemzeti Bibliográfia http://mnb.oszk.hu/  Arcanum adatbázisa:

28 Bibliográfiák II.  Sándor István élete http://www.gyel.gyor.hu/tartalom/data/06730.htm  Szabó Károly 1879-ben jelentette meg Régi Magyar Könyvtár (RMK) címmel az 1712 előtt részben vagy egészben magyar nyelven készült nyomtatványok bibliográfiáját.” http://vmek.oszk.hu/03300/03301/html/bgkvti_3/bgki0308.htm  A „Régi Magyarországi Nyomtatványok” című kiadvány szerkesztési problémái Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1967. 316–324.  http://www.oszk.hu/hun/konyvtar/szervfel/kulongy/reginyom/reginyom_gy ujtemeny_hu.htm http://www.oszk.hu/hun/konyvtar/szervfel/kulongy/reginyom/reginyom_gy ujtemeny_hu.htm http://www.oszk.hu/hun/konyvtar/szervfel/kulongy/reginyom/reginyom_gy ujtemeny_hu.htm  Katona József Könyvtár-Könyvtár története http://www.kjmk.hu/kttortenet.asp


Letölteni ppt "A Magyar Nemzeti Bibliográfia retrospektív ciklusának (1473-1945) hagyományos és számítógépes megjelenési formái, jelentősége, használata. Valamelyik ciklusrész."

Hasonló előadás


Google Hirdetések