Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Nemzeti Bibliográfia retrospektív ciklusának (1473-1945) hagyományos és számítógépes megjelenési formái, jelentősége, használata. Valamelyik ciklusrész.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Nemzeti Bibliográfia retrospektív ciklusának (1473-1945) hagyományos és számítógépes megjelenési formái, jelentősége, használata. Valamelyik ciklusrész."— Előadás másolata:

1 A Magyar Nemzeti Bibliográfia retrospektív ciklusának ( ) hagyományos és számítógépes megjelenési formái, jelentősége, használata. Valamelyik ciklusrész alaposabb ismerete Készítette: Blahut Zsuzsanna és Junászka Klaudia

2 Bibiliográfia:  biblio+graphien = könyv+leírás  Nemzeti bibliográfia: Egy adott ország dokumentumainak összességét regisztrálja.  MNB: Magyar nyelven kiadott magyar impresszumú felekezetre tekintet nélkül levő dokumentumok.

3 2 rész:  Retrospektív: visszatekintő ( /44) visszatekintenek a kiadáshoz viszonyítva visszatekintenek a kiadáshoz viszonyítva  Kurrens: folyamatban lévő, megjelenő(1945- től napjainkig) 1945 utáni időszakban megjelenő, az újdonságokat regisztráló bibliográfia  OSZK egyik központi szolgáltatása

4

5 Kezdetek  Conrad Gesner( ): Bibliotheca Universalis (16.sz.)-német lexikon, írói szótár Hatására készítették el Nyugat-Európában az első nemzeti bibliográfiákat a 16.században. Hatására készítették el Nyugat-Európában az első nemzeti bibliográfiákat a 16.században.  Magyarországon csak a 18. században lettek meg a feltételek- kultúrbarbarizmus miatt  Historia Literaria korszaka

6  Eleinte csak biobibliográfiákat készítettek:  Czwittinger Dávid (1676?–1743) : Specimen Hungariae Literatae ( 1711 )  Bod Péter (1712–1769) : Magyar Athenasa (1766)  Az első tényleges bibliográfiát Sándor István készítette Magyar Könyvesház néven ban. Az egyes tételek időrendben követik egymást, de hiányos és pontatlan.

7 Régi Magyar Könyvtár  Szabó Károly (1824–1890):Főműve: a Régi Magyar Könyvtár (1531-től 1711-ig)  A magyar nemzeti bibliográfia megteremtője  előtt részben vagy egészben magyar nyelven készült nyomtatványok bibliográfiáját 4 kötetben adták ki.  Az RMK pótlásait 1912-ig jelentős részét Sztripszky Hiador készítette.  Szerkezete: A bibliográfia egységes, a leírások a megjelenés időrendjében, egy-egy éven belül a megjelenés helye, azon belül a szerző ill. a rendszó betűrendje szerint rendezve. A kötetek végén névmutató található. A bibliográfia egységes, a leírások a megjelenés időrendjében, egy-egy éven belül a megjelenés helye, azon belül a szerző ill. a rendszó betűrendje szerint rendezve. A kötetek végén névmutató található.

8 Régi Magyar Nyomtatványok   1960-as években kezdődött a Régi Magyarországi Nyomtatványok című új összefoglaló munka tervezése.   A mindenkori Magyarországon nyomtatott, és/vagy a magyar nyelvű nyomtatványokat tartalmazza, a személyi, vagy tematikus hungarikumokat nem   Eddig három kötet jelent meg:   (1971)   (1983)   (2000)   A könyvek mellett az egyleveles nyomtatványokat is magában foglalja   Borsa Gedeon vezetésével készült az MTA és az OSZK berkeiben

9  Az RMNy-t 1800-ig tervezik elvinni.  Az egyes tételek leírásai gyakran új kutatási eredményeket is tartalmaztak  A kötetekbe be nem került tételek (pl. személyi hungarikumok) kiegészítő kötetekben jelennek meg.

10 Hungarika „ Hungarikumnak tekintjük azokat a dokumentumokat, amelyek dokumentumokat, amelyek  Magyarország mindenkori területén bármely nyelven jelentek meg,  Magyarország mindenkori területén kívül magyar nyelven jelentek meg,  magyar illetve magyarországi szerzőtől bárhol, bármilyen nyelven jelentek meg,  tartalmukban magyar, illetve magyarországi vonatkozásúak.”

11 Apponyi gyűjtemény:  Apponyi Sándor Hungarica-gyűjteménye külföldi szerzőktől származó, 1800 előtt megjelent, magyar vonatkozású nyomtatott műveket tartalmaz. Köztük számos ritkaságot, a könyveken kívül röplapjellegű kiadványokat is  Hungarica. Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok leírása kötet  Hungarica. Ungarn betreffende im Ausland gedruckte Bücher kötet

12

13 Korabeli tudósítás a mohácsi csatáról. Genf, 1526

14 Repertórium  Latin eredetű szó  Magyar jelentése: adattár, címtár, jegyzék, gyűjtemény, leltár.  Angolul használják még erre a fogalomra a directory kifejezést is.

15  Könyvtári értelemben annak a kézikönyvtípusnak a neve, amely egy vagy több időszaki kiadvány közleményeinek valamilyen rendszer szerint készült összesítése, mutatója, ezért az irodalomkutatás fontos eszköze.  Folyóirat-repertórium, cikkbibliográfia: ezek is megszokott elnevezések.  A repertórium elnevezést használják még tárgymutató valamint meghatározott kérdéssel foglalkozó cikkeket folyamatosan ismertető kiadvány értelmében is.  Készülhet egyes szakterületről vagy folyóiratról.

16  Szinnyei József ( ) készítette el az első magyar repertóriumot  De munkája sajnos hiányos maradt és nem akadt folytatója.  Jelenleg MNB tárja fel a cikkeit.

17

18 Petrik-ciklus  Magyarország Bibliographiája : Gyűjtőköre: a Magyarországon bármilyen nyelven, a külföldön magyar nyelven, illetve a külföldön bármilyen nyelven megjelent, de magyar vonatkozású nyomtatványokra terjedt ki Gyűjtőköre: a Magyarországon bármilyen nyelven, a külföldön magyar nyelven, illetve a külföldön bármilyen nyelven megjelent, de magyar vonatkozású nyomtatványokra terjedt ki A könyveken kívül zeneművek és térképek is bekerültek a tételek közé és sor került a jelentősebb gyűjteményes munkák analitikus feltárására is. Leírásai sok helyen még a művek megjelenésének helyét is tartalmazzák. A könyveken kívül zeneművek és térképek is bekerültek a tételek közé és sor került a jelentősebb gyűjteményes munkák analitikus feltárására is. Leírásai sok helyen még a művek megjelenésének helyét is tartalmazzák.

19 Bibliográfia Könyvek:  Könyvtárosok kézikönyve 2., szerk.: Horváth Tibor – Papp István, Bp. : Osiris, 2001, p. Folyóirat:  Borsa Gedeon: A retrospektív magyar nemzeti bibliográfia 18. századi szakasza. Magyar Könyvszemle, évf. 1. sz p. Webográfia:  Magyar Nemzeti Bibliográfia  Arcanum adatbázisa:  Magyar könyvészet Katona József Könyvtár-Könyvtár története

20 Petrik-ciklus  A bibliográfia Petrik módszere szerint készült: csak a Magyarországon megjelent magyar nyelvű nyomtatványokat regisztrálja betűrendben. Több között megjelent könyvet is feldolgozott, amennyiben azok Petrik figyelmét elkerülték. A könyvészet használatát tudományos szakmutató segíti, mely az anyagot 18 témakör szerint csoportosítja. Az időszaki kiadványok analitikus feltárása e ciklusból kimaradt, viszont a magyar folyóiratok és hírlapok jegyzéke függelékben megtalálható.

21 Az as évek között megjelent művek bibliográfiája: Az as évek között megjelent művek bibliográfiája: A 19. századot záró könyvészet ismét Petrik Géza szerkesztésével készült: A 19. századot záró könyvészet ismét Petrik Géza szerkesztésével készült: Petrik Géza: Magyar Könyvészet Az években megjelent magyar könyvek, atlaszok és térképek összeállítása köt. Bp , Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. 2 db. Reprint: Petrik Géza: Magyar Könyvészet Az években megjelent magyar könyvek, atlaszok és térképek összeállítása köt. Bp , Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. 2 db. Reprint: E bibliográfia szintén csak a Magyarország területén megjelent magyar nyelvű nyomtatvá- nyokat regisztrálja. E bibliográfia szintén csak a Magyarország területén megjelent magyar nyelvű nyomtatvá- nyokat regisztrálja.

22 Az anyaggyűjtés az időszaki kiadványok tekintetében tovább szűkült, közülük csak a folyóiratok cím szerinti leírása található meg, míg a napi- és hetilapok címadatainak közlése elmaradt. A kétkötetes munka első része betűrendben közli a leírásokat, a második kötet pedig nagyon tagolt és részletes tárgymutatót tartalmaz. Petrik e kötet összeállításához a kurrens könyvkereskedői jegyzékek mellett a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának katalógusait is felhasználta, ezért a könyvkereskedői forgalomba került nyomtatványokon kívül a munka ismerteti a hivatalos kiadványokat és a különlenyomatokat is, ami a bibliográfia értékét nagyban növeli. Ez a ciklus- bibliográfia tehát már átmenetet képez a könyvkereskedői,s a „hivatalos”, a nemzeti könyvtár által szerkesztett bibliográfia között. Az anyaggyűjtés az időszaki kiadványok tekintetében tovább szűkült, közülük csak a folyóiratok cím szerinti leírása található meg, míg a napi- és hetilapok címadatainak közlése elmaradt. A kétkötetes munka első része betűrendben közli a leírásokat, a második kötet pedig nagyon tagolt és részletes tárgymutatót tartalmaz. Petrik e kötet összeállításához a kurrens könyvkereskedői jegyzékek mellett a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának katalógusait is felhasználta, ezért a könyvkereskedői forgalomba került nyomtatványokon kívül a munka ismerteti a hivatalos kiadványokat és a különlenyomatokat is, ami a bibliográfia értékét nagyban növeli. Ez a ciklus- bibliográfia tehát már átmenetet képez a könyvkereskedői,s a „hivatalos”, a nemzeti könyvtár által szerkesztett bibliográfia között.

23 Az es évek könyvtermésének számbavétele: Az es évek könyvtermésének számbavétele: Az első világháború miatt ez a ciklus-bibliográfia csak jóval később jelent meg, az első kötet még Petrik szerkesztésében 1917-ben, a második pedig csak Petrik halála után Barcza Imre gon- dozásában 1928-ban. Az első világháború miatt ez a ciklus-bibliográfia csak jóval később jelent meg, az első kötet még Petrik szerkesztésében 1917-ben, a második pedig csak Petrik halála után Barcza Imre gon- dozásában 1928-ban. Petrik Géza-Barcza Imre: Magyar Könyvészet kötet. Bp Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete. 2 db. Petrik Géza-Barcza Imre: Magyar Könyvészet kötet. Bp Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete. 2 db.

24 A betűrendben szerkesztett bibliográfia a Magyarországon megjelent magyar nyelvű műveket írja le. A két kötet színvonala gyengébb a korábbiakhoz képest, több sajtóhiba, kiegészí- tetlen leírás található benne. Ugyanakkor az önálló műveken kívül ismét analizálja a periodi- kumokat. A tervezett 3. rész, mely a név- és tárgymutató tartalmazta volna, sajnos sohasem jelent meg. A betűrendben szerkesztett bibliográfia a Magyarországon megjelent magyar nyelvű műveket írja le. A két kötet színvonala gyengébb a korábbiakhoz képest, több sajtóhiba, kiegészí- tetlen leírás található benne. Ugyanakkor az önálló műveken kívül ismét analizálja a periodi- kumokat. A tervezett 3. rész, mely a név- és tárgymutató tartalmazta volna, sajnos sohasem jelent meg.

25 Az as évek könyvészete: Az as évek könyvészete: Petrik halála után Barcza Imre tovább folytatta a gyűjtő munkát, azonban egyre Petrik halála után Barcza Imre tovább folytatta a gyűjtő munkát, azonban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a retrospektív nemzeti bibliográfia elkészítése – bár könyvkereskedői érdekeket is szolgál – mégis elsősorban a nemzeti könyvtár feladata. Ezért a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 1934-ben az időközben elhunyta Barcza Imre hagyatékát megvásá- rolta, s a bibliográfia elkészítésével az OSZK-t bízta meg. nyilvánvalóbbá vált, hogy a retrospektív nemzeti bibliográfia elkészítése – bár könyvkereskedői érdekeket is szolgál – mégis elsősorban a nemzeti könyvtár feladata. Ezért a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 1934-ben az időközben elhunyta Barcza Imre hagyatékát megvásá- rolta, s a bibliográfia elkészítésével az OSZK-t bízta meg.

26 Az OSZK a Barcza-féle anyagot saját katalógusa alapján kiegészítette, s azt 1939-ben, illetve ben közreadta. Az OSZK a Barcza-féle anyagot saját katalógusa alapján kiegészítette, s azt 1939-ben, illetve ben közreadta.

27 Bibliográfia I.  Könyvtárosok kézikönyve 2., szerk.: Horváth Tibor – Papp István, Bp. : Osiris, 2001, p.  Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve –324.  Borsa Gedeon: A retrospektív magyar nemzeti bibliográfia 18. századi szakasza. Magyar Könyvszemle, évf. 1. sz p.  Magyar Nemzeti Bibliográfia  Arcanum adatbázisa:

28 Bibliográfiák II.  Sándor István élete  Szabó Károly 1879-ben jelentette meg Régi Magyar Könyvtár (RMK) címmel az 1712 előtt részben vagy egészben magyar nyelven készült nyomtatványok bibliográfiáját.”  A „Régi Magyarországi Nyomtatványok” című kiadvány szerkesztési problémái Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve –324.  ujtemeny_hu.htm ujtemeny_hu.htm ujtemeny_hu.htm  Katona József Könyvtár-Könyvtár története


Letölteni ppt "A Magyar Nemzeti Bibliográfia retrospektív ciklusának (1473-1945) hagyományos és számítógépes megjelenési formái, jelentősége, használata. Valamelyik ciklusrész."

Hasonló előadás


Google Hirdetések