Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információtárolás és visszakeresés a repertóriumokban és a cikkadatbázisokban Gellér Ferencné dr. 2008. 06.20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információtárolás és visszakeresés a repertóriumokban és a cikkadatbázisokban Gellér Ferencné dr. 2008. 06.20."— Előadás másolata:

1 Információtárolás és visszakeresés a repertóriumokban és a cikkadatbázisokban Gellér Ferencné dr. 2008. 06.20.

2 A repertórium kialakulása a XIX.sz. tudományos és technikai fejlődés - új bibliográfiai műfajok kialakulásához vezetett a nemzeti bibliográfiák kezdetben mellőzték a sajtó feltárását egyedüli példány és rendkívüli teljesítmény Szinnyei József nemzeti repertóriuma

3 Önálló retrospektív nemzeti sajtórepertórium 1731-1880 Szinnyei József: Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos repertóriuma Történelem és segédtudományok: 1.köt. Folyóiratok, évkönyvek, naptárak, iskolai értesítők: 1778-1873. (1874) 2.köt.Hírlapok 1731-1880. (1885) Term.tud.és matematika. 1.köt. Hazai szaklapok, folyóiratok, évkönyvek. 1778-1874. (1876)

4 Repertórizálás a retrospektív könyvészetekben 1712-1860. Petrik Géza: Magyarország bibliográfiája 1860-1876. Petrik Géza: Magyar könyvészet 1901-1910. Petrik Géza: Magyar könyvészet sorozatok és egyes periodikumok elemző feltárása

5 A tájékoztatással szembeni igények az általános és a szakterületi tájékoztatás igénye Bradford és a cikkek szóródása - a bibliográfiai ellenőrzés nehézségei: sokrétű, differenciált, komplex információs igények alakították ki a repertórizálás módját: (címbibligr., annotált, referált, stb.) a repertorizálandó folyóiratok körét: (tudományos, vagy általános tartalmú folyóiratok, napilapok) a repertorizálás jellegét: (általános vagy szakterületi repertóriumok)

6 Az általános repertórium helye a bibliográfiai rendszerben a társadalom általános igényeit kiszolgáló repertórium az adott ország íróinak, tudósainak, az adott ország nyelvén megjelenő publikációit, eredményeiket ismertető írásokat egy meghatározott időszak válogatott cikkanyagának közlésével a kurrens nemzeti bibliográfia keretei között találta meg a helyét

7 Cikkfeltárás a magyar nemzeti bibliográfia kurrens rendszerében: Nyomtatott formák A Magyar Folyóiratok Repertóriuma: Cikkbibliográfia,1946-tó1977-ig; negyedéves folyóiratcikkek, tanulmányok, történelmi és életrajzi vonatkozású cikkek

8 Cikkfeltárás a magyar nemzeti bibliográfia kurrens rendszerében: 1977-től: Időszaki Kiadványok Repertóriuma (IKR) címen 1981-ben tartalmi váltás : „csak” társadalomtudományi és a természettudományi cikkeket repertorizál; 4-5 napilap a társad., politika, tud. és művészeti szempontból jelentős, terjedelmesebb cikkeket közöl 2002-től a nyomtatott forma megszünt, e- folyóiratként az OSZK adatbázisában

9 Kurrens hungarika repertóriumok 1. Külföldi magyar nyelvű folyóiratok repertóriuma: 1972-1976. utóbb: Külföldi magyar nyelvű kiadványok: 1977-1989. könyvek és folyóiratcikkek, könyvismertetések válogatott bibliográfiája

10 Kurrens hungarika repertóriumok 2. Hungarika Külföldi Folyóiratszemle (cikkek) 1971-1976. utóbb: Hungarika Irodalmi Szemle 1977-1989. Külföldön idegen nyelven megjelent magyar vonatkozású könyvek és folyóiratcikkek, könyvismertetések válogatott bibliográfiája MNB Külföldön megjelenő hungarikumok. Cikkek. 1990- (1999.) nyomtatott

11 A cikkbibliográfia új megjelenési formái CD-ROM-on a Sajtórepertórium megj.idő:1998-2005. tárgyidő:1993-2002. Magyarországon megjelent és feldolgozott periodikumok cikkei az IKER alapján a természettudományok és a társadalomtudományok köréből

12 Cikkbibliográfiai adatbázisok. Időszaki Kiadványok Repertóriuma (IKER)  1993-tól épülő adatbázis  Tart.:1988-2002. - 2001-től (1993 tárgyévvel) az Interneten:  154.520 rekord  hírlap- és fi. cikkek; tanulmányok; (nem dolgozza fel a szépirodalmi műveket és az ismertetéseket)  egyes cikkek, amelyek a MEK folyóirat archívumában megtalálhatók, elérhetők a bibliográfiai leírásból. www.oszk.hu

13 Hungarika Dokumentáció Hungarika Információ – OSZK.1983-től 2003-ig: 58.443 rekord  400 külföldön megjelent magyar és idegen nyelvű periodikum magyar vonatkozású közleményei: hírlap- és fi. cikkek, tanulmányok, ismertetések, hírek  szórvány hungarikumok: egyes szakterületekről pl. közgazdaság, jog, szociológia, könyvtártudomány stb. beérkező hungrikumokat is feldolgozza, de nem őrzi  A regisztrált adatok köre:  bibliográfiai, tartalmi feltárás: annotáció, tárgyszavak, deszkriptorlánc; egyéb információk: dokumentum tartalmára, megjelenési helyére vonatkozó földrajzi kódok, a nyelv megnevezése, stb.  http://www.oszk.hu http://www.oszk.hu

14 A szaktzerületi repertórium A szakterületi repertóriumok, adatbázisok helye a bibliográfia rendszerben a tudományos és műszaki tájékoztatás szakirodalmi igényeit a szakbibliográfiák biztosították. az egy országon belül, vagy azonos nyelven megjelent szakterületi publikációkról folyamatos tájékoztatást a kurrens nemzeti szakbibliográfiák nyújtottak jelentőségük a nemzeti tudományok vonatkozásában néhány szakterületi cikkadatbázis

15 Alkalmazott tudományok adatbázisai Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia adatbázisa (MAB) — Orsz. Mezőgazd. Kvt. és Dok. Központ http://www.omgk.hu/ A hazai mezőgazdasági, élelmiszeripari, erdészeti szakirodalom; könyvek, 200 folyóirat és szakmai jellegű konferenciák feldolgozása az Aleph integrált könyvtári rendszer részeként kereshető, Tárgyszavak segítik a kiválasztást

16 Alkalmazott tudományok adatbázisai Magyar Orvosi Bibliográfia (MOB) — MEDINFO http://medinfo.hu A hazai orvosi, egészségügyi szakirodalom, könyvek, folyóiratok és szakmai jellegű konferenciák feldolgozása betűrendes tárgyszójegyzék, e-források, linkgyűjtemény: folyóiratok, adatbázisok, szótárak Kurrens folyóiratok: a könyvtár gyűjteményébe tartozók; 122 féleség – kapcsolódás az eredeti fi-hoz

17 Műszaki tudományok adatbázisa Műszaki cikkek adatbázisa 2001-ig Magyar Műszaki és Gazdasági Repertórium (MMR), 2002-től — BME OMIKK http://www.omikk.bme.hu Magyar anyag, cikkek és konferencia kiadványok Böngészés fi. címek, cikkek címe, szerzők megjelenési dátuma között Folyóiratok évfolyam számai szerint, a cikkek teljes szövegük alapján kereshetők.

18 Jelentős társadalomtudományi szakterületi adatbázisok Pressdok – az Országgyűlési Könyvtár - a legfontosabb napi- és hetilapok, folyóiratok társadalmi, politikai, jogi és gazdasági cikkeit, könyv ismertetéseket regisztrálja Hundok – Orszgy.Kvt. : legfontosabb külföldi napi-és hetilapok, folyóiratok Magyarországra vonatkozó társadalmi, politikai, jogi és gazdasági cikkeit regisztrálja – Jog – Orszgy.Kvt.: Complex CD Jogtáron MANCI – OSZK: 1985-2006. a magyar és nemzetközi cikkek, tanulmányok; ismertetések, könyvtárügy, könyvtártörténet

19 Jelentős társadalomtudományi szakterületi adatbázisok Irodalmi kritikák és tanulmányok – FSZEK.1961-től  a szépirodalmi alkotókról és egyes műveikről szóló írások (monográfiák, tanulmányok, kritikák, verselemzések) bibliográfiája,  jelentős (főként klasszikus szerzők) színházi előadások és filmbemutatók kritikája;  408 magyar nyelvű folyóiratot és 1476 tanulmánykötetet dolgoz fel.  75.545 tétel SzocioWeb - FSZK. 1970-től  A magyar és a magyar vonatkozású szociológiai irodalom bibliográfiája, könyv ismertetések  120 ezer tétel http://www.fszek.hu

20 Jelentős társadalomtudományi szakterületi adatbázisok PAD – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum neveléstudomány és oktatáspolitika területe, 1989-től WebOPAC-ba integrálva a magyar és külföldi periodikumok tanulmányai, könyv ismertetései, konferencia anyagai. http://www.opkm.hu

21 Jelentős társadalomtudományi szakterületi adatbázisok Műfordítás – OIK.  Versek, elbeszélések, magyarul a világirodalomból;  könyvismertetések Nemzetiségi – OIK.  Cikkek, tanulmányok, könyvismertetések  WebOPAC-ba integrálva mindkét adatbázis http://www.opac.oik.hu

22 Az adatbázisainak problémái:  egymástól függetlenül,  nagyobb részt ugyanazokat a folyóiratokat dolgozzák fel  válogatott cikkanyag,  párhuzamosságok,  nagy átfutás a feldolgozásban,  kimaradó folyóiratok,  tartalmi hiányok,  különböző tárgyszavazási gyakorlat  kompatibilitási problémák

23 A tájékoztatással szembeni igények változása a tájékoztatásban nőtt az interdiszciplináris tudományos kérdések köre, az e-folyóiratok és a weben megjelenő publikációk szerepe az eredeti szöveg azonnali hozzáférésének igénye

24 A feltárási és szolgáltatás technikák változása az online katalógusokkal: a számbavétel (bibliográfia) és megtalálhatóság (katalógus) funkciók összeolvadtak a bibliográfiai rekordok adatbázisba szervezésével okafogyottá vált a kurrens és retrospektív időtényezők megkülönböztetése a regisztratív funkció helyett egyre több tartalmi elem került feltárásra, A rokordok közötti több dimenziós kapcsolatok a hipertext, hipermédia megjelenítésekkel valósággá vált

25 Új szolgáltatások: hálózaton elérhető cikkek, tanulmányok WebKat.hu: Interneten megjelenő cikkek elérését könnyítette meg http://www.neumann-haz MATARKA: magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek adatbázisa http://www.matarka.hu EPA: 2001-től az Interneten nyilvánosan megtalálható magyar e-időszaki kiadványok gyűjtését, archiválását, szolgáltatását indította el http://epa.oszk.hu/ Teljes szövegű eléréssel

26 OSZK döntés 2002: a kurrrens cikkadatbázist lezárta Oka: a meglévő szolgáltatás már nem felel meg az igényeknek a megújulás igénye egy korszerűbb és hatékonyabb szolgáltatást vízionált, amelyben egyetlen adatbázis-rendszerben kereshető rekordoktól el lehet jutni a teljes szöveghez.

27 HUMANUS: Humántudományi tanulmányok és cikkek Multidiszciplináris szakirodalmi adatbázis: 2007-től A magyar időszaki kiadványokban publikált cikkek online adatbázisa. Az adatbázis bemutatása: kb. 360 ezer rekord http://www.oszk.hu/humanus  Gyűjtőkör  Együttműködésen alapuló feldolgozás  Alkalmazandó szoftver  Keresések

28 MAROSVÉCS Kemény János kastélya

29

30

31 Kérdések nincs böngészési (index) funkció: a böngészési és a keresési funkciók összekapcsolásával megoldható lenne a megtalált kifejezés átemelése a keresőbe nincs kidolgozott súgó hiányzik a feldolgozott periodikumok összesített jegyzéke a folyóiratcím mező csak 12 folyóiratot kínál fel a találati halmazból a kijelölés-letöltés funkció még nem működik egyes periodikum rekordok nem jelzik az összes feldolgozott részdokumentumot

32 Kérdések a duplikátumok folyamatos kiszűrése folyamatosan történik ? elérhetővé tehetők-e a deszkriptorok a könnyebb keresés érdekében? a gyűjtőkőr kiterjeszthető-e a későbbiek során pl. a fontosabb magazinokkal?

33 Kérdések számíthatunk-e a korábban megjelent nyomtatott repertóriumok rendszerbe integrálására? Vagy csak azok kerülnek a rendszerbe, amelyeknek van adatbázisuk? A természettudományok feltárása milyen intézményekhez került az IKER megszüntével?

34 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Információtárolás és visszakeresés a repertóriumokban és a cikkadatbázisokban Gellér Ferencné dr. 2008. 06.20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések