Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bibliográfiák A bibliográfia fogalma és szerepe a tájékoztatásban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bibliográfiák A bibliográfia fogalma és szerepe a tájékoztatásban"— Előadás másolata:

1 Bibliográfiák A bibliográfia fogalma és szerepe a tájékoztatásban
Készítették: Samu Ágnes, Szunyi Brigitta

2 Mit nevezünk bibliográfiának?
Biblosz = könyv, grapheion = leírás szavakból származik a bibliográfia szavunk. A bibliográfia olyan dokumentumok, szövegek rendszerező jegyzéke, amelyeket valamilyen közös tulajdonsággal rendelkeznek. Ez a tulajdonság többnyire a dokumentumok témája, de lehet a megjelenés helye, ideje, vagy a dokumentumok típusa is. Ezek a jegyzékek tartalmi-logikai szempontból rendezett formában sorolják fel a dokumentumokat. A rendező elv lehet betűrend, szakrend, időrend, vagy bármi más, ami a használat szempontjából célszerű. Legtöbb esetben név, tárgy, vagy címmutató egészíti ki, aminek segítségével az egyes tételek visszakereshetők. Nyomtatott és elektronikus formában egyaránt elérhetőek.

3 Mire és hogyan használjuk a bibliográfiákat?
Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy valamilyen témáról milyen könyvek, cikkek, tanulmányok jelentek meg, vagy egy adott szerzőnek milyen művei megjelentek meg, akkor a bibliográfiákat kell megnéznünk. A bibliográfia lelőhelytől függetlenül tárja fel a dokumentumokat. Használatukhoz feltétlenül szükségesek mutatók használata, a keresést ezenkívül egy útmutató is segít. (Az alábbi leírás a Magyar Könyvészet című kiadvány első lapjain olvasható.)

4

5

6 A bibliográfiák helye a tájékoztatás szintjén

7 Bibliográfiák típusai
1) Tartalom szerint: 4) Forma szerint: - általános - könyv alakú - szak - cédula forma - egyetemes - elektronikus (CD, - nemzeti hálózaton keresztül) 5) Minőség szerint: - teljes 2) Szerkezet szerint: szelektív (válogató) - elsőfokú (primer) - másodfokú 6) Földrajzi egység szerint: 3) Megjelenés regionális jellege szerint: nemzeti - önálló helyi - rejtett 7) Feltárás mélysége szerint: gyakorisága és időbeli megjelenése szerint: - cikkbibliográfia - kurrens annotált - retrospektív - referátumokat tartalmazó - kritikai (értékelő) 8) Dokumnetumtípusok bibliográfiái 9) Egyéb bibliográfiák

8 Bibliográfiák típusai 1.
Tartalom szerint: - általános: valamennyi tudományág bibliográfiáját tartalmazza. Leggyakoribbak a nemzeti és regionális bibliográfiák. Pl.: Magyar Nemzeti Bibliográfia < Deutsche Nationalbibliografie <

9

10

11 Bibliográfiák típusai 1.
szakbibliográfia: egy-egy nagyobb vagy szűkebb tudományterület bibliográfiáit gyűjti Számos szakterület bibliográfiáját fel lehet sorolni: történelemtudomány, orvostudomány, természettudomány stb. Pl.: A magyar zenetudomány bibliográfiája < A magyar szlengkutatás bibliográfiája <

12 Könyvtártudományi bibliográfia

13 Bibliográfiák típusai 2.
Szerkezet szerint Elsődleges (primer): bibliográfiai tételek regisztrálása az eredeti dokumentum alapján (autopsziával – kézbevétellel) Másodlagos (szekunder): nem az eredeti dokumentum alapján (nem autopsziával)

14 Bibliográfiák típusai 3.
Megjelenés jellege szerint önálló rejtett: könyv vagy folyóirat-közlemények végén szereplő hosszabb-rövidebb irodalomjegyzékek, amelyek a szerző által felhasznált és/vagy fontosnak tartott szakirodalmak felsorolása (főképp a témakörben jobban elmélyülni kívánók részére)

15 Bibliográfiák típusai 3.
Megjelenés gyakorisága és időbeli megjelenése szerint kurrens (periodikus): frissen megjelenő munkákat bizonyos időszakonként (pl. évente) összesítik Pl. orvostudomány számára igen fontos az aktualitás retrospektív (visszatekintő): a később megjelenő füzetek információi már réginek számítanak

16 Bibliográfiák típusai 4.
Forma szerint - könyv alakú - cédula - elektronikus (CD-n, hálózaton stb.): Sok bibliográfia megjelenik elektronikus információhordozón is. Ezek lehetnek teljesen újak, de sok van közöttük, ami egy nyomtatásban megjelenő kiadvány számítógépes változata, vagy utódja. A számítógépes bibliográfiák használata nagymértékben hasonlít a számítógépes katalógusokéhoz. Általában felajánl a rendszer egy egyszerű és egy összetett keresést. Az egyszerű keresés megfelelő, ha konkrét szerző vagy címet keresünk. Az összetett keresés lehetővé teszi, hogy több mezőben egyszerre keressünk, vagy egy keresést leszűkítsünk egy mezőre. Az összetett keresésnél általában van mód arra, hogy megjelenési évre a dokumentum nyelvére és a dokumentum típusára is lekorlátozzuk a kérdést.

17 Bibliográfiák típusai 5.
Minőség szerint: teljes: a bibliográfiai gyűjtés teljességére törekszik Pl. nemzeti bibliográfiák szelektív (válogató): lehet ajánló vagy személyi bibliográfiák egészéből válogat (ezzel az a probléma, hogy a teljességnek előbb teljesülnie kell, és csak azután lehet szelektálni, de ugyanakkor problémát vet fel, hogy mely bibliográfiai tételeket és mi alapján lehet/kell kiválasztani) Pl. Ordódy Mária-Pálvölgyi Endre: A nagy közművelődési könyvtárak kézikönyvei. Ajánló jegyzék

18 Bibliográfiák típusai 6.
Földrajzi egység szerint - nemzeti - regionális helyi (helyismereti): országra vagy városra vonatkozóan Pl. Bodor Antal - Gazda István: Magyarország honismereti irodalma Budapest, 1984.

19

20 Bibliográfiák típusai 7.
Feltárás mélysége szerint cikkbibliográfia annotált: megjegyzésekkel kiegészítve, egyrészt a mű népszerűsítésére, másrészt a tartalmi feltárás egyszerűbb módja referátumokat tartalmazó: rövid ismertetés a műről (referáló lap) kritikai (értékelő)

21 Bibliográfiák típusai 8.
Dokumentumtípusok bibliográfiái folyóirat-bibliográfia folyóiratcikk-bibliográfia kongresszusi kiadványok bibliográfiája egyetemi kiadványok (pl. disszertációk) bibliográfiája Pl. Forschung an österreichischen Universitäten zum Thema Frau : Bibliographie der Dissertation, Diplom- und Hausarbeiten Wien, 1985. speciális kiadványok bibliográfiái (pl. ősnyomtatványok, befejezetlen művek, fordítások) zeneművek, térképek, plakátok, tankönyvek, CD-ROM-ok diszkográfia (hanglemezek bibliográfiája), filmográfia (filmek bibliográfiája)

22

23

24 Bibliográfiák típusai 9.
Egyéb bibliográfiák kalauzbibliográfiák: bibliográfiai tételeket kísérő magyarázó-értékelő szöveg a legfontosabb. Az adott ország legfontosabb kiadványait rendszerezi Pl. Malclés, Louise-Noelle: Les sources du travail bibliographies. Tome 1. Bibliographies générales. Genéve-Lille, 1950, Droz-Giard. másodfokú: megjelent bibliográfiák rendszerezése (bibliográfiák bibliográfiája) biobibliográfiák: egy adott ország vagy szakterület jeles személyiségeinek hosszabb-rövidebb életrajzából, művei felsorolásából állnak pl. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. I-XIV. kötet Ikonográfiák: képi ábrázolások rendszerezése (lehet személyekre, de akár általánosságban vett – épületekre, jelképekre – vonatkozóan) pl. Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből

25 A bibliográfiák előnyei és hátrányai
Előnyök  Hátrányok általuk a szellemi termékek a dokumentum tartalmát átláthatóak és hasznosíthatóak figyelmen kívül hagyja utalókkal összekapcsolhatók az - ugyanis egy dokumentum egyes tételek több tartalmi jegyet tartalmazhat, így több - Bibliográfiai adatbázisokban csoportba sorolható gyors összetett keresés végezhető számos mutató szükséges a hatékony használathoz (!rövidítések jegyzéke)

26 A legfontosabb, interneten is elérhető bibliográfiák, szolgáltatások
Magyar Nemzeti Bibliográfia < Időszaki Kiadványok Bibliográfiája < Nemzeti Periodika Adatbázis: < Könyvtártudományi Bibliográfia < Pedagógiai Szakirodalom < Irodalmi Bibliográfia < EBSCO < HUNOPAC <

27

28

29 Biblio- és webográfia - Bodor Antal - Gazda István: Magyarország honismereti irodalma Budapest, 1984. - Deutsche Bibliographie. Fünfjahres-Verzeichnis Frankfurt am Main, 1982. - Horváth Tibor-Papp István (szerk.): Könyvtárosok kézikönyve. Feltárás és visszakeresés 2. Budapest, 2001, Osiris o. - Hungarika Irodalmi Szemle. Külföldön, idegen nyelven megjelent magyar vonatkozású könyvek és folyóiratcikkek válogatott bibliográfiája. Budapest, 1983, Országos Széchényi Könyvtár. - Magyar Könyvészet A Magyarországon megjelent könyvek bibliográfiája. 1. kötet, szakrendi, Budapest, 1987, OSZK. - Ordódy Mária-Pálvölgyi Endre: A nagy közművelődési könyvtárak kézikönyvei. Ajánló jegyzék - Petrik Géza: Magyarország bibliographiája Pótlások; az között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványok. - Régi Magyar Nyomtatványok. 3. kötet Budapest, 2000, Akadémiai K. - Sajó Géza-Soltész Erzsébet: Catalogus Incunabulorum Quae in Bibliothecis Publicis Hungariae Asservantur. Budapestini, MCMLXX, Akademiae Scientiarum Hungaricae. - Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. I-XIV. kötet.

30 - Deutsche Nationalbibliografie
< [ ] - Dörnyei Gábor Weboldala [2009. ] - EBSCO < [ ] - Forschung an österreichischen Universitäten zum Thema Frau : Bibliographie der Dissertation, Diplom- und Hausarbeiten < [ ] - HUNOPAC < [ ] - Időszaki Kiadványok Bibliográfiája < > [ ] - Irodalmi Bibliográfia < [ ] - Könyvtártudományi Bibliográfia < [ ] - Magyar Nemzeti Bibliográfia < [ ]

31 - Magyar szlengkutatás bibliográfiája
< [ ] - Magyar zenetudomány bibliográfiája 1993–1994 < > [ ] - Nemzeti Periodika Adatbázis: < [ ] - Pedagógiai Szakirodalom < [ ] - Wikipedia: Bibliografie < [ ]


Letölteni ppt "Bibliográfiák A bibliográfia fogalma és szerepe a tájékoztatásban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések