Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ MLBKT BENCHMARKING TAGOZAT BEMUTATKOZÁSA Karika Attila TVK Nyrt. back office vezető, (logisztikai operációs terület) az MLBKT Benchmarking Tagozat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ MLBKT BENCHMARKING TAGOZAT BEMUTATKOZÁSA Karika Attila TVK Nyrt. back office vezető, (logisztikai operációs terület) az MLBKT Benchmarking Tagozat."— Előadás másolata:

1

2 AZ MLBKT BENCHMARKING TAGOZAT BEMUTATKOZÁSA Karika Attila TVK Nyrt. back office vezető, (logisztikai operációs terület) az MLBKT Benchmarking Tagozat vezetője karika@tvk.hu BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE! MLBKT BENCHMARKING TAGOZAT

3 i. MLBKT Benchmarking Tagozat (MLBKT BMT) megalakításának története ii.Tagozati munka célja iii. A közösen kidolgozott szakmai munka témakörei iv.Szakterületek vezetése és munkája v. Tagozat eddigi munkája vi. Tagozat Tagjai BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE! TartalomjegyzékMLBKT BMT

4 BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE! i. Megalakulás történeteMLBKT BMT  2005. május 25.: Az alapítási szándék felvetése az INDUSTRIA 2005 keretében megrendezett szakmai fórumon után.  Többszöri egyeztetés az illetékesekkel, azaz MLBKT ügyvezetőjével és a tagozatok működéséért felelős elnökségi taggal.  A benchmarking tagozati munka meghirdetése a 13. kongresszuson.  Az illetékesek tájékoztatása az érdeklődők ről.  Szakmai újságcikk és felhívás az MLBKT Logisztikai Híradójában.  További felhívások megjelentetése az MLBKT elektronikus csatornáink keresztül.  A tagozati munkára jelentkezők ről jelentés az illetékeseknek.  Az alakuló ülés megszervezésének engedélyeztetése.  2006. 04. 28.: Alakuló ülés megtartása és dokumentálása.  A beterjesztett tagozatalapítási anyag Elnökségi jóváhagyás a.

5 BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE! ii. Tagozati munka céljaMLBKT BMT A tagozat olyan szolgáltató szervezet, ami a Tagok igénye alapján szerveződik és végzi szakmai munkáját. A Tagok állapítják meg a feldolgozandó szakmai területeket és a feldolgozás formáját is. A tagozat célja, hogy a Tagok által lefedett logisztikai területekre egy alkalmazható eszközt kínáljon a hatékonyság - kiválóság fejlesztése érdekében, az alkalmazott logisztikai módszerek és az adatok, illetve a teljesítmények összehasonlítása révén. A tagozati munka lényege, hogy a logisztikai területeken tevékenykedő szakértők és vezetők részére, eszközt nyújtson a szakmai problémák megoldására, eredményeik és módszereik összehasonlítására, illetve hatékonyságuk javítására. HOGYAN ÉRHETŐEK EL EZEK A CÉLOK? A Tagok által végzett közös munka eredményeképpen, a Tagok által felvetett problémás vagy felülvizsgálandó témák közös feldolgozása révén, a Tagok szakmai tudásának és tapasztalatainak egyesítésével.

6 BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE! iii. Szakmai munka témaköreiMLBKT BMT  Logisztika területen a Tagok által alkalmazott gyakorlati módszerek feldolgozása.  A logisztikai központosítottság mértékének és hatékonyságának vizsgálata, hol sikeres a centralizált és a decentralizált logisztika.  Az alap tevékenységi kör meghatározási módszere, kiszervezés – beszervezés.  Alkalmazott szállítási módszerek, technológiák vizsgálata.  Logisztikai informatika vizsgálata, sikeres interface történetek.  Benchmarking adatbázis felállításának és működtetési szabályának kidolgozása és beterjesztése.  Logisztikai szakirodalom, szakmai anyagok összegyűjtése és feldolgozása a vizsgált gyakorlati témakörökkel kapcsolatban.  Logisztikai oktatásban való szerepvállalás.

7 BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE! iv. Szakterületek vezetése és munkájaMLBKT BMT A megjelölt szakterületek párhuzamosan végezhetik munkájukat, a Tagok nem kötelező jelleggel működnek együtt, de valaki több területben is dolgozhat, illetve vállalása szerint mindenki lehet szakterületi vezető. A szakterületeken a vezetők kezdeményezik, előkészítik, koordinálják és összefogják az adott szakmai munkát. A szakterületi vezetők önállóan publikálhatnak és prezentálhatnak a terület által elvégzett munkával kapcsolatban, a Tagozat pedig keretet és együttműködő Tagokat biztosít a szakmai munka elvégezhetőségéhez. Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen részt vennének gyakorlatias jellegű logisztikai szakmai munkában vagy jelenleg megoldandó vizsgálandó szakmai problémájuk van! TAGOZAT TAGOK SZAKT. VEZETŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS BMT

8 BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE! v. Tagozat eddigi munkája 5/1MLBKT BMT Dr. Bányai Kornél ROCKWOOL HUNGARY KFT, igazgató az MLBKT BMT oktatási szakterület vezető kornel.banyai@rockwool.hu  Együttműködési Megállapodás került aláírásra a Tomori Pál Főiskola és az MLBKT között (várjuk más oktatási intézmények jelentkezését, csatlakozását is!), a Tagozatban folyó szakmai munka feltételeinek, szabályozott keretek közötti biztosítása érdekében.  Gyakorlati cél, hogy a Tagozatban végzett munkába bevonásra kerüljenek a logisztikai képzésben résztvevő hallgatók, a tagozat munkájához a vonatkozó elméleti háttér kutatása és a hallgatók számára részfeladatok kiadhatósága érdekében.  További cél a logisztikai oktatás mind elméleti, mind gyakorlati segítése. A hallgatók támogatása pl. szakdolgozatokra történő felkészítésekben, gyakorlati helyek biztosításában, konzulensi támogatásban. Cégek részéről gyakorlati órák tartása meghívott előadóként.  Várjuk együttműködési szándékú cégek jelentkezését is!

9 BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE! v. Tagozat eddigi munkája 5/2MLBKT BMT Baricza Zoltán KOLOMAN KFT, logisztikai- és beszerzési vezető, az MLBKT BMT informatikai szakterület vezető z.baricza@kolomanhandler.com Gyakorlati szempontból összegzésre fog kerülni a Tagozat Tagjai által, az informatikai rendszerekkel kapcsolatban szerzett tapasztalatok, az alábbi területeken:  az alkalmazott ERP rendszerek vizsgálata a fenntarthatóság korlátai és továbbalkalmazás előnyeinek bemutatására,  a tenderezésben választható módszereket illetően,  a nagy nemzetközi és a kis informatikai cégek tipikus különbségei, előnyök és hátrányok összegzése, kiemelve felkészültségüket a speciális logisztikai terület kiszolgálására,  az új ERP rendszer bevezetési nehézségei,  a sikeres és sikertelen interface tapasztalatok összegzése.

10 BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE! v. Tagozat eddigi munkája 5/3MLBKT BMT Szalma Péter DÉMÁSZ Nyrt, logisztikai osztályvezető, az MLBKT BMT szállítási szakterület vezető szalmap@demasz.hu  Az alkalmazott szállítási módszerek és technológiák vizsgálata kezdődött el a szállításra történő előkészítés (pl. csomagolás, egységképzés, azonosítás, rakományrögzítés), a szállítás szervezés (pl. szállítási mód és fuvarozó kiválasztás, járat tervezés, km optimalizálás) és a leggyakrabban előforduló szállítási problémák területeire vonatkozólag.  A vizsgálati módszer kidolgozása folyamatban van a vállalatok szállítási technológiái szempontjából fontos kategorizálási rendszerre, a vizsgálandó folyamat elemek definiálására és a folyamat elemenkénti összehasonlítandó jellemzők meghatározása területén.

11 BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE! v. Tagozat eddigi munkája 5/4MLBKT BMT Pap Sándor Magyar Telekom Nyrt. Ellátásmenedzsment igazgatóhelyettes MLBKT BMT szolgáltatások szakterület vezető pap.sandor1@telekom.hu  A Tagozat megfogalmazott céljaival összhangban létre kívánunk hozni egy támogató rendszert a logisztikai piac szereplői számára, amely szándékunk szerint segítheti a kapcsolatfelvételt a szolgáltatás keresleti oldala és a logisztikai szolgáltatók között.  A logisztikai szolgáltatókról begyűjtött információk alapján strukturált és különböző szempontok szerint minősített adatbázist tervezünk létrehozni a Tagok által ismert és lefedett logisztikai szolgáltatási területekre.  Felhasználó szakmai célterületek: vállalatok vezetői, stratégiai, operatív és végrehajtó szint, logisztikai szolgáltatók, vállalkozók és vállalkozások.

12 BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE! v. Tagozat eddigi munkája 5/5MLBKT BMT  Tagozati céglátogatás történt a TVK tiszaújvárosi telephelyén 2006.06.16-án. Megtekintésre került a TVK logisztikai rendszere, a konténerek kezelése, a tömbös és a magasállványos raktárak, a kiszerelő sorok működése, illetve bemutatásra került a TVK telephelye és az alkalmazott logisztikai jelentési rendszer.  Elkezdődött a tagozaton belüli optimális raktárkészlet nagyság meghatározás és az optimális készletösszetételei vizsgálat alkalmazott módszereinek feldolgozása. Felelős: Karika Attila. Az elvégzett munka eredményeinek publikálása területenként különböző módon fog megtörténni. Kettős cél elérése került meghatározásra. Az egyik cél az, hogy tájékoztatást adjanak a szakterületek az elvégzett munkáról a témákat, az alkalmazott módszereket és bizonyos eredményeket érintően, de emellett cél az is, hogy legyenek olyan részletes eredmények, amit csak a Tagozat Tagjai ismerhetnek meg. Tervezetten ezért és a vizsgálatok „megrendelhetőségéért” érdemes BMT Tagnak lenni.

13 BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE! vi. A Tagozat TagjaiMLBKT BMT NÉVCÉGBEOSZTÁSBELÉPÉS 1BÁNYAI KORNÉL DR.ROCKWOOL HUNGARY KFTCOUNTRY DIRECTOR2006. 04. 2BARANYI BÉLADÉMÁSZ NYRTELLÁTÁSI KÖZPONT VEZETŐ2006. 04. 3BARICZA ZOLTÁNKOLOMAN KFTGYÁRTÁSELŐKÉSZÍTÉS VEZETŐ2006. 04. 4BORBÁS PÉTER ISTVÁNBUDAPEST CORVINUS EGYETEMHALLGATÓ2006. 11. 5DÁVID BÉLAHUNGRANA KFTBESZERZÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS VEZETŐ2006. 04. 6FARNADI RICHÁRDOBO BETTERMANN H. KFTLOGISZTIKAI VEZETŐ2006. 04. 7FOGARASI MÁRTADEOG KFTMARKETING VEZETŐ2006. 11. 8FÜLÖP ZSOLTDELOG KFT.ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ2006. 11. 9HERGYÓ ZSOLTBBRAUN CSOPORTLOGISZTIKAI VEZETŐ2006. 11. 10HERNÁDI LAJOSOBO BETTERMANN H. KFTGAZDASÁGI VEZETŐ2006. 04. 11HÍR JÓZSEF GYULAHUNGARORAK KFTÜGYVEZETŐ PARTNER2006. 04. 12KARIKA ATTILATVK NYRTBACK OFFICE VEZETŐ2006. 04. 13KISSNÉ DÉZSI ERIKATVK NYRTLOGISZTIKAI MENEDZSMENT VEZETŐ2006. 11. 14KOCH BÁLINTBUSZESZ ZRTANYAGGAZDÁLKODÁSI ÉS TERMELÉSI VEZETŐ2006. 04. 15KRASZNA ATTILABP-I MŰSZAKI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KARHALLGATÓ2006. 11. 16MAGYARI ÉVAEVINET CONSULTING KFTVEZETŐ TANÁCSADÓ2006. 04. 17NAGY FERENCHM FEJLESZTÉSI ÉS LOGISZTIKAI ÜGYNÖKSÉGKIEMELT FŐTISZT2007. 01. 18PAP SÁNDORMAGYAR TELEKOM NYRTIGAZGATÓ HELYETTES2006. 04. 19SUGÁR PÉTER DR.SALGGLAS ZRTLOGISZTIKAI IGAZGATÓ2006. 04. 21SZALMA PÉTERDÉMÁSZ NYRTLOGISZTIKAI OSZTÁLYVEZETŐ2006. 04. 22SZŰCS EDINABP-I MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEMHALLGATÓ2006. 11. 23TÁTRAI ANNA DR.BGF KÜLKER. FŐISKOLAI KARSZAKÁG VEZETŐ2006. 04. 24ZELEI JÁNOSDÉMÁSZ NYRTBESZERZÉSI OSZTÁLYVEZETŐ2006. 04.

14 Az MLBKT Benchmarking Tagozat nevében köszönöm a figyelmet! Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a Tagozatunk Tagjai közzé! BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE! MLBKT BENCHMARKING TAGOZAT


Letölteni ppt "AZ MLBKT BENCHMARKING TAGOZAT BEMUTATKOZÁSA Karika Attila TVK Nyrt. back office vezető, (logisztikai operációs terület) az MLBKT Benchmarking Tagozat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések