Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

R ÉSZVÉTELI K ÖLTSÉGVETÉS Főbb jellemzők, megvalósítási lehetőségek Fazekas Mihály Hertie School of Governance és RAND Europe LMP Kongresszus,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "R ÉSZVÉTELI K ÖLTSÉGVETÉS Főbb jellemzők, megvalósítási lehetőségek Fazekas Mihály Hertie School of Governance és RAND Europe LMP Kongresszus,"— Előadás másolata:

1 R ÉSZVÉTELI K ÖLTSÉGVETÉS Főbb jellemzők, megvalósítási lehetőségek Fazekas Mihály (fazekas@rand.org) Hertie School of Governance és RAND Europe LMP Kongresszus, Szarvas, 2010. augusztus 7.

2 K IS ÍZELÍTŐ - S VISHTOV, B ULGÁRIA Háttér  50 000 fő alatti település  Észak Bulgária, Duna partján  A régió egyik központja, számottevő ipar  2001 óta működik részvételi költségvetés (LGI támogatás) A Részvételi Költségvetés működése  Helyi finanszítozású, kisebb beruházások, fejlesztések  Előre meghatározott éves költségvetési keret  Helyi lakosok, civil szervezetek projekteket generálnak  Irányító bizottság prioritási sorrendet állapít meg előre meghatározott kritériumok alapján és benyújtja a javaslatot  Technikai információkat az önkormányzat adja hozzá  Városi tanácsnak szavaznia kell a javaslatról  Irányító bizottság ellenőrzi a végrehajtást Eredmények:  Növekvő lakossági részvétel a költségvetés tervezésében  Növekvő lakossági hozzájárulás a fejlesztésekhez és fenntartáshoz Bővebb információ: Driscoll, Laskowska, Eneva: Svishtov. A community-based investment program for municipal development. LGI Bulgária

3 K IS ÍZELÍTŐ - S VISHTOV, B ULGÁRIA ( FOLYT.)

4 A Z ELŐADÁS FŐ CÉLJA 1. Bemutatni, hogy milyen előnyei vannak az RK- nak; mire lehet használni. 2. Bemutatni, hogyan lehet RK-t megvalósít ani és a különböző tervezési döntések milyen következményekkel járnak.

5 A Z ELŐADÁS FŐBB ELEMEI Háttér  Mi a részvételi Költségvetés?  Mennyire elterjedt? Melyek a Részvételi Költségvetés lehetséges előnyei? Miként lehet Részvételi Költségvetést megvalósítani? Záró gondolatok  Az előadás fő üzenete  Dilemmák Ajánlott irodalom

6 M IRŐL IS BESZÉLÜNK AKKOR ? Széles paletta ‘Erős’ definíció 1. Téma: pénzügyi és/vagy költségvetési kérdésekről kell tárgyalniuk a résztvevőknek; 2. Kiterjedés: olyan városi vagy kerületi szinten kell megszerveződnie, ahol van választott képviselőtestület, és a helyi adminisztráció önálló hatalommal rendelkezik a költségvetési kérdések legalább egy része fölött; 3. Ismétlődés : rendszeresen ismétlődő folyamatnak kell lennie, legalább évente egy alkalommal; 4. Folyamat : magában kell foglalnia nyilvános eszmecserét (deliberációt), amely gyűléseken vagy online fórumokon zajlik; 5. Eredmény : számonkérhetővé kell tennie a helyi állami intézményeket a nyilvános eszmecserék javaslatai alapján. Forrás: Sintomer, Y., C. Herzberg and A. Röcke (2008) Participatory budgeting in Europe: Potentials and Challenges. International Journal of Urban and Regional Research, 32(1), p 164-178

7 M IRŐL IS BESZÉLÜNK AKKOR ? ( FOLYT.) Az RK költségvetési folyamatban betöltött szerepe: 1. Ötletek/projektek generálása 2. Prioritások meghatározása (kritériumok, relatív súlyok) 3. Döntéshozatal 4. Döntések végrehajtása 5. Monitoring Legalább 2, 3, és 5 szükséges

8 A RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGVETÉS SZÜLŐHELYE – P ORTO A LEGRE 1988 – új párt a hatalmon Porto Alegreben Politikai háttér  Workers’ Party (Brazil Munkáspárt), de ezzel párhuzamosan két másik politikai párt is kísérletezett Részvételi Költségvetéssel ebben az évben  Korai években főleg baloldali pártok vezetik be, de későbbiekben jelentősebb jobboldali érdeklődés Kialakulás körülményei  Porto Alegreben eleinte a korábbi kormányzópárttal szemben hozták létre/erősítették meg a Részvételi Költségvetést  Első évek: katasztrófa csökkenő részvétel, elégedetlen polgárok, nem valósul meg egyetlen javasolt terv sem

9 A RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGVETÉS SZÜLŐHELYE – P ORTO A LEGRE ( FOLYT ) A Részvételi Költségvetés folyamata (2002)  Lakónegyed: mindenki számára nyitott projekt-ötletek prioritási sorrend  Kerület: nyitott, de szakmai hozzáértés elengedhetetlen lakónegyedek ötleteit fontossági sorrendbe állítja képviselőket választ  Tematikus fórumok (pl.: közlekedés, egészségügy) civil szervezetek és az önkormányzat képviselői kerületeken átívelő témák megvitatása képviselők választása  Város: folyamatos párbeszéd a városvezetéssel költségvetési terv elkészítése költségvetés megvalósításának felügyelete

10 A RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGVETÉS SZÜLŐHELYE – P ORTO A LEGRE ( FOLYT ) Eredmények  Növekvő lakossági részvétel (évenként a lakosság 8-10%-a)  Sikeres és támogatott adóemelés  Közszféra béreinek csökkentése  ‘Igazságosabb’ közösségi beruházások forrás: Shah, Anwar (szerk.) (2007) Participatory Budgeting. World Bank, Washington

11 E GY ÖTLET NAGY KARRIERJE - B RAZÍLIA Néhány érdekesség:  Régiós szintű RK-sikertelen Rio Grande do Sul-ban, de működik Peruban  Eltérő politikai pártok alatt is van RK Működő Részvételi Költségvetések száma Brazíliában, 1989-2003 Forrás: Serageldin, Mona, John Driscoll, and Liz Meléndez San Miguel (2003) Assessment of Participatory Budgeting in Brazil. Harvard University, Graduate School of Design, Center for Urban Development Studies, Boston

12 E GY ÖTLET NAGY KARRIERJE - E URÓPA További fejlemények: Bulgária, Albánia, Lengyelország A működő Részvételi Költségvetéssel rendelkező önkormányzatok száma Európában, 1993-2005 forrás: Sintomer, Y., C. Herzberg és A. Röcke (2006) Participatory budgets in Europe: Between Civic Participation and Modernisation of Public Administration. Some Comparative Elements. Centre Marc Bloch / Hans-Böckler- Stiftung /Humboldt- Universität, Berlin

13 E GY ÖTLET NAGY KARRIERJE – E URÓPA ( FOLYT ) forrás:Sintomer, Y., C. Herzberg és A. Röcke (2006) Participatory budgets in Europe: Between Civic Participation and Modernisation of Public Administration. Some Comparative Elements. Centre Marc Bloch / Hans-Böckler-Stiftung /Humboldt-Universität, Berlin Működő Részvételi Költségvetések elhelyezkedése Európában, 2000-2008

14 E GY ÖTLET NAGY KARRIERJE - N ÉMETORSZÁG Összkép: nagy és egyre növekvő nemzetközi érdeklődés, de ezzel együtt nő a sokszínűség is forrás: http://www.buergerhaushalt.org/ca tegory/grundlagen/ http://www.buergerhaushalt.org/ca tegory/grundlagen/ Egyre növekvő érdeklődés: Berlin, (kerületi szint), Drezda, és Köln

15 M IÉRT R ÉSZVÉTELI K ÖLTSÉGVETÉS ? Sokszínű országok, sokrétű motívációk Magyar viszonylatban releváns érvek: A Részvételi Költségvetés 1. Növeli a kormányzat és a kormányzati intézkedések támogatottságát 2. Növeli a részt vevő politikai erők támogatottságát 3. Segíti a helyi szintű tervezést 4. Csökkenti a rejtett gazdaságot 5. Csökkenti a korrupciót és a közpénzek elpocsékolását 6. Hozzájárul a demokrácia minőségének javulásához

16 R ÉSZVÉTELI K ÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSE - ÁTTEKINTŐ Hol tartunk most?  Részvételi Költségvetés jó dolog, legalábbis lehetséges jól működő formában megvalósítani E szakasz célja:  Tervezési lehetőségek bemutatása  Gyakorlati megvalósítási kérdések áttekintése Fő kérdéskörök  Hatókör  Folyamat  Információforrás  Eredmény

17 R ÉSZVÉTELI K ÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSE - H ATÓKÖR Földrajzi kiterjedés: Egy kerület, az egész város, vagy a megye képezi-e a Részvételi Költségvetés alapját? Megvitatott témák : A közösségi kiadások mely területeiről határoznak a Részvételi Költségvetésben? Kiadások típusa : A közösségi kiadások mely típusai (pl.: beruházás, működési kiadás, kiszerződés) képezik részét a Részvételi Költségvetésnek? Pénzügyi keret : A Részvételi Költségvetés az önkormányzati költségvetés mekkora részéről dönt?

18 R ÉSZVÉTELI K ÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSE - F OLYAMAT Részvétel nyitottsága : Ki vehet részt a Részvételi Költségvetési folyamatban? Népszerűsítés : Milyen módon népszerűsítik, támogatják a Részvételi Költségvetésben való részvételt? Reprezentáció : Van-e a Részvételi Költségvetésben résztvevőknek választott, reprezentatív képviselete? Részvétel módja : Milyen fórumokat és csatornákat használnak a kommunikáció során? Döntési kritériumok : Mennyire részletesek és átláthatóak a Részvételi Költségvetés elkészítése során használt döntési kritériumok?

19 R ÉSZVÉTELI K ÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSE – F OLYAMAT ( FOLYT ) Moderálás : Ki felelős az ülések moderálásáért? Procedurális autonómia : Ki határozza meg a Részvételi Költségvetés eljárási szabályait? Hatáskörök megfelelő elkülönítése? Gyűlések gyakorisága: Milyen gyakran kerül sor a Részvételi Költségvetés gyűléseire? Jogi háttér : Milyen jogszabályi keretben működik a Részvételi Költségvetés?

20 R ÉSZVÉTELI K ÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSE - I NFORMÁCIÓFORRÁS Információ szolgáltatás : A költségvetésre vonatkozó információk milyen formában érhetőek el a lakosság számára?

21 R ÉSZVÉTELI K ÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSE - E REDMÉNY A lakossági döntés formája : Milyen jellegű eredményeket szolgáltat a Részvételi Költségvetés a költségvetési folyamat számára? Költségvetési folyamatban elfoglalt hely : Milyen módon kapcsolódik a Részvételi Költségvetés a helyi költségvetés készítésének folyamatába? Monitoring : Milyen alaposan ellenőrzi a lakosság a Részvételi Költségvetés javaslatainak megvalósulását?

22 R ÉSZVÉTELI K ÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSE - Á TTEKINTÉS

23 G YAKORLATI KÉRDÉSEK Jogi háttér  Jelenlegi, országos szabályozás lehetővé teszi a helyi szintű megvalósítást (Önkormányzati törvény)  Nincs szigorú kritérium (tájékoztatás, döntéselőkészítésben való részvétel)  RK kereteit le lehet fektetni önkormányzati rendeletben (külön rendeletben vagy SzMSz-ben) Politikai megvalósíthatóság  Szinte mindig a helyi kormányzó párt kezdeményezte  A politikai erőviszonyok megváltozásával jár  Érdemes kis kiterjedéssel kezdeni: könnyebb megvalósíthatóság, később lehet építeni az eredményekre  Több pozitív hatás csak hosszabb távon (4-8 éven belül) jelentkezik: részvétel ingadozása, tanulási folyamat  Törvényi háttér megteremtése biztosíthatja a hosszútávú stabil működést

24 P OTENCIÁLIS MAGYAR JAVASLAT Előfeltevések  Erős politikai ellenállás  Gyenge civil támogatás  Cinizmus a lakosság részéről Egy javaslat: Tervezési kérdésekLehetséges döntések HatókörFöldrajzi kiterjedéskerület/város Megvitatott témákinfrastruktúra, környezet Kiadások típusaberuházások Pénzügyi keretberuházási kiadások kis százaléka (3-5%) FolyamatRészvétel nyitottságanyitott mindenki számára Népszerűsítésreklámkampány, civil támogatás Reprezentációnincs reprezentáció Részvétel módjaszemélyes és online Döntési kritériumokszubjektív Moderáláskülső moderátor Procedurális autonómiamegosztott autonómia Gyűlések gyakoriságahavi 1-2 Jogi háttérönkormányzati rendelet Információf orrás Információ szolgáltatásinternet, szórólap, brossúra, hivatalos dokumentum, előadás EredményLakossági döntés formájaköltségvetési terv benyújtása (projektek, költségek, megvalósítási terv) Költségvetési folyamatban elfoglalt hely költségvetés készítésének integrált része, csomagként szavaz a közgyűlés a javaslatról Monitoringfolyamatos ellenőrzés

25 F Ő K ÖVETKEZTETÉSEK A Részvételi Költségvetés hatásos eszköz  Igazságosabb újraelosztás  Elszámoltatható állam  Szemléletváltás Nincsenek ‘teljesíthetetlen’ előfeltételei a megvalósításnak  Írni-olvasni alig tudó lakosság  Nem transzparens költségvetés  Rossz költségvetési helyzet Mindez szép és jó, DE könnyű visszaélni vele  Az önkormányzat részéről  Helyi érdekcsoportok részéről  (dilemmálkról lásd következő dia) Implementáció nehézsége  Alkalom  Politikai ellenállás  Lakossági apátia

26 D ILEMMÁK Méret Sokszínűség Politikai folyamatban betöltött szerep: döntéshozatal vs tanácsadás Hatékonyság Konfliktusok felszínre kerülése Technikai/szakértői tudás szerepe

27 A JÁNLOTT IRODALOM Magyar irodalom:  Pataki György: Bölcs „laikusok” – Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában  Fazekas Mihály (2009) Részvételi költségvetés – a demokratikus döntéshozatal erősítésének lehetősége önkormányzatok számára, Védegylet. Elérhető: http://vedegylet.hu/index.php?page=rk http://vedegylet.hu/index.php?page=rk Angol nyelvű irodalom  Anwar Shah (szerk.) (2007) Participatory Budgeting, World Bank  Mariot Gret és Yves Sintomer (2005) The Porto Alegre Experiment, Zed Books  Elster, Jon, (szerk.) (1998) Deliberative Democracy, Cambridge University Press Német nyelvű irodalom  Bürgerhaushalt: http://www.buergerhaushalt.org/http://www.buergerhaushalt.org/  Europäische Bürgerhaushalte: http://www.buergerhaushalt-europa.de/index.htm http://www.buergerhaushalt-europa.de/index.htm

28 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "R ÉSZVÉTELI K ÖLTSÉGVETÉS Főbb jellemzők, megvalósítási lehetőségek Fazekas Mihály Hertie School of Governance és RAND Europe LMP Kongresszus,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések