Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Devizaadósok Szövetsége

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Devizaadósok Szövetsége"— Előadás másolata:

1 Devizaadósok Szövetsége
A deviza elszámolású kölcsön - az évszázad pénzügyi szélhámossága – és annak gyilkos társadalmi gazdasági következményei Magyarországon © Tilk László Géza Elnök Devizaadósok Szövetsége

2 Helyszín A Pro Educatione Egyesület szervezésében
2012. augusztus 5.-én (vasárnap) 17 órai kezdettel Csíksomlyón a Jakab Antal Tanulmányi és Konferenciaközpont Nagytermében

3 Mottó Mert az Úr, a te Istened megáld téged, a miképen megmondotta néked; és sok népnek adsz zálogos kölcsönt, te pedig nem kérsz kölcsönt, és sok népen fogsz uralkodni, és te rajtad nem uralkodnak. /Mózes V. Könyve, 15. rész 6. pont/

4 Mióta? Néhány nyitott kérdést teszek fel a hallgatóimnak:
Mióta ismert a zálogos kölcsön? Miért adják? Kik adják? Miért kellett már Mózesnek átkelnie a Vörös tengeren, sürgősséggel távoznia népével Egyiptomból? Ezekre a kérdésekre én nem kívánok választ adni. A válaszokat ki-ki keresse meg a történelemben.

5 2001 év A év az a jelenkori Magyarországon, amikor az úgynevezett jelzálog-hitel rendszer a törvény erejével bevezetésre került, melyet aztán követett a évi EU csatlakozás az úgynevezett jogharmonizációval.

6 A jogrend Az úgynevezett jogállamiság kialakítása folyamatában hatalmasan és lényegesen változott a jogrend. A törvények, a törvénykezés. Megváltoztak a hatalmi, gazdasági és mindezekkel a tulajdoni viszonyok. 1989-től megszűnt – többek között – az újratermelhető nemzeti vagyon nyilvántartása.

7 A tulajdoni viszonyok Ma Magyarországon nincs – nyilvános – ország-leltár, azaz azt sem tudjuk mivel rendelkezünk, rendelkezhetünk. Nem létezik országos vagyon-leltár, így többek között magának a vagyonadónak a kivetése is súlyos nehézségekbe ütközne. Bele értve az ingatlanadót is, ami egyébiránt nem ördögtől való. Az a nem mindegy ki szedi és hova áramlik.

8 Részleges nyilvántartások, Telekkönyv
Az ingatlan és ezen belül a lakóingatlan nyilvántartás és a gépjármű nyilvántartás létezik. A magyar állam az ingatlan nyilvántartás rendszerét még a Monarchiából örökölte, mely alapvetően adóztatási célokat szolgált és úgy neveztük, telekkönyv. Állítólag a Monarchia határain túl ez a jogintézmény nem létezett.

9 Részleges nyilvántartások, Anyakönyv
Ahogy a telekkönyv úgy az anyakönyv is az adóztatás célját szolgálta, ugye a jó pásztor számba vette nyáját. Ma ezt a funkciót szintén az állami népesség nyilvántartás látja el. Szintén alapvetően adóztatási okokból, illetve az állampolgárság nyilvántartása céljából.

10 Mi is az, hogy devizaadósok?
A kérdésre a válasz az, hogy a devizaadósok, avagy a devizahitelesek egy gyűjtőfogalom. Mindazon jogképes magyar állampolgárok, akik a nem magyar tulajdonú Magyarországon regnáló bankokkal, úgynevezett deviza-elszámolású szerződést kötöttek.

11 Hányan vannak Magyarországon a devizaadósok, avagy más szóval a devizahitelesek?
Ilyen – államilag hitelesített – nyilvántartás nem létezik. Ember nem tudja tehát, hogy az a súlyos élethelyzet, amiről a hírek is szólnak pontosan hányakat, az ország lakosságának mekkora hányadát érinti.

12 Kik is a devizaadósok? Devizaadósok márpedig vannak. Jó ideje helyettünk, s nevünkben a médiában többen nyilatkoztak, a bankszövetség és a kormányzat részéről, média szakértők, megbízásunk és meghatalmazásunk nélkül.

13 Kiket ismerünk el? Mi a Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége azokat ismerjük (el devizaadósnak), akik csatlakoztak és ezáltal regisztráltak is szövetségünkbe. Felfektettük a nyilvántartásunkat. Országos igénnyel.

14 Belső szubsztanciánk „Jogaink és vagyonunk
– családjaink anyagi megélhetési alapjai - sokkal fontosabbak annál, mintsem csak ügyvédekre és politikusokra bízzuk.” /tlg/

15 Kálváriánk, azaz élethelyzeteink és fórumaink
DÉSZ- Még fizetünk fóruma DÉSZ- 90 napon túliak fóruma DÉSZ- Felmondták a szerződést fóruma DÉSZ- A végrehajtó megjelent fóruma DÉSZ- Kilakoltatás előttiek fórum DÉSZ -Kilakoltatás utániak fóruma DÉSZ-Végtörlesztők csoport fóruma

16 Élethelyzeteink

17 Ellenérdekű felek A külföldi bankrendszer A kormányzataink Végrehajtók
A hazai és külföldi spekulánsok

18 Kapaszkodóink Az EU jogrend A független magyar bíróság
A devizaadósok szervezett tömegei A társadalmi szolidaritás, beleértve az egyházakat és a civil szervezeteket is

19 Mi is ez a deviza-elszámolású kölcsön?
A mózesi zálogos kölcsön egy rafinált fajtája. Ismereteink szerint az EU-n belül, az eurozóna, illetve az azon kívüli országok pénzrendszere különbözőségén alapuló nemzetközi csalás sorozat.

20 Az évszázad pénzügyi csalás sorozata
Deviza-elszámolású kölcsönszerződést ugyanis az EU-n belül, csak és kizárólag az eurozónán kívüli országokban lehetett bevezetni, ugyanis az eurozónában a pénzt nem kell átváltani. Nincs pénzváltás. A csalás alapja a PÉNZVÁLTÁS. Kinek, mikor és mennyiért váltanak.

21 A jelenség

22 Konkrét folyamatkövetés

23 A társadalmi katasztrófa
A magyar társadalmat a deviza-elszámolású kölcsönszerződések alapjaiban – a megélhetésre kihatóan – sújtják. Mi csak az ELADÓSÍTÁS, illetve annak következményei gyűjtőfogalommal illetjük. A társadalom különféle érdekeltségű összetevői másként nézik és másként magyarázzák.

24 A kölcsönadók A kölcsönadókat a külföldi tulajdonú bankok képezik, melyek szószólója a Magyar Bankszövetség.

25 Haszonélvezők Külföldi bankok Magyar állam Végrehajtók
Ingatlanértékelők és kereskedők Gépjármű kereskedők Spekulánsok

26 Kárvallottak A deviza-elszámolású kölcsönnel rendelkezők
A magyar társadalom

27 Ez vagy valami, vagy megy valahova!
A székely vicc: Apa és fia előtt az úton átporoszkál egy teknősbéka, amit még az apa sem látott. A gyerek nagy bizalommal az apjához szól: Idesapám? Ez mi az isten csodája? Az öreg – miután maga sincs tisztában azzal, mi is ez az állat, bajszát tekerve kiböki: Ez vagy valami, vagy megy valahová!

28 A politikai tehetetlenség
Dr. Bogár László szemléletére kell utaljak, a globalitás és a lokalitás fogalmaira. A globális pénzhatalom a tudás –és erőfölénnyel visszaélve ELADÓSÍTOTTA a nemzet államokat az önkormányzatokat és most a lakosság van soron. Kettős hatalomban élünk. Nem tudjuk mi lesz a kifutás, ám abban biztosak vagyunk, hogy igen sokan válnak jog –és vagyonvesztetté.

29 Miért Magyarország? Miért Magyarország pestiesen szólva „az állatorvosi beteg ló”? A válasz egyszerű. Európában ma a magyar nemzet a reárakott jogrend és az úgynevezett „rendszerváltás” folyományaként a LEGKITETTEBB NEMZET. „Köszönhetően” az úgynevezett politikai elitjének. Korlátozták jogainkat, elvették piacainkat, vagyonunkat. Magyarország az EU-n belül az az ország, ahol a lakossági jövedelmek és az adóelvonás aránya a legsúlyosabb.

30 Jövedelem viszonyok Kutya bajunk lenne, nekünk devizaadósoknak, ha csak az osztrák átlagbérekkel rendelkeznénk. Szívnánk persze mi is a fogunkat, a kölcsönök törlesztő részleteinek az egyoldalúan a duplájára, háromszorosára emelésénél, ám nem fenyegetné tömegeinket az árverések és a kilakoltatások réme.

31 Kilakoltatások Nem ellenőrizhető állami (PSZÁF) illetve média forrásokból származó információk szerint több mint 150 ezer családot fenyeget kilakoltatás az otthonából ma Magyarországon. Ez ugyan a hazai lakóingatlan állománynak a hibahatáron (5 %) aluli része ám ez STATISZTIKA.

32 Az üldözöttek Beszélnek másfél millió érintettről is, ha hozzászámoljuk az autó hiteleket is, illetve bekalkuláljuk a közműhátralékosakat is. Ugyanis autóhitel tartozás és közműhátralék is az érvényben lévő magyar törvények alapján kifuthat a kilakoltatásra!

33 A kitettség, fenyegetettség és annak hatásai
Az az élethelyzet, amikor a család nem tudja fizetni a rezsit, a hitelt és ezáltal a vagyoni fedezetet képező ingatlan (autó) kényszerértékesítésre kerülhet, a mi tudatunkban a földönfutóvá tétel. Nem igaz az a lakáj média által terjesztett híresztelés, hogy a devizaadósok fizetésképtelenek. Felméréseink igazolják.

34 Szívhalál és öngyilkosság
Csak a szövetség – húsz fő alatti – vezetésénél már négy anyuka, nagymama halála következett be, bizonyosan ennek a helyzetnek a következtében. A budapesti tűzoltóktól származó információk szerint napi egy-kettő öngyilkosságra kellett kimenniük, melynek 95 %-a devizaadós volt. Ilyen irányú statisztikák sajnos nem állnak rendelkezésre, ám mi gyűjtjük, az általunk kezdeményezett végelszámolásra.

35 Fizetésképtelenség? A devizaadósok tömegei nem egy külön állatfajtát képeznek. A társadalom szerves része, semmiben nem különbözik mindazoktól, akik például forint kölcsönt vettek fel. Össze kell csak hasonlítani az élethelyzeteket!

36 Fát gyümölcséről! A különbség az, hogy a bankok a deviza-elszámolású kölcsönök esetében, egyoldalú szerződésmódosításokkal kétszeresére, háromszorosára emelték a havi törlesztő részleteket, melyekkel a jövedelmek nem hogy nem tartottak lépést, hanem csökkentek és maga a megélhetés is egyre drágább.

37 Ki a károsult? A közmédiában a lakáj média bértollnokai azt a fizetett híresztelést szajkózzák, hogy a bankokat érte, éri a kár. Mire is hivatkoznak a törlesztő részletek duplázódásánál? Az „árfolyamveszteségre”. Magyarul, hogy miként váltják a pénzt!

38 Törvényes csak másként?
Magyarországon – a külföldi bankok - a törvényhozással összejátszva – a politikát pénzelve, kvázi lefizetve - egy olyan jogi és pénzügyi komfortot alakítottak ki, amire hivatkozva ezt lejátszhatják azt, hogy ők csak jogszerűen járnak el, rászabadítva a végrehajtókat – rendőri biztosítás mellett – a lakosságra, a spekulánsok érdekeit, igényeit kielégítve.

39 Tíz éve kellett volna! 2012. Áprilisától az Orbán kormányzat kezdeményezésére a törvényhozás megszüntette annak lehetőségét, hogy a jövőben ilyen szerződéseket lehessen kötni Magyarországon. Kvázi elismerte a hatalom a hibát!

40 Akkor mi a gond? A gond az, hogy a jogbiztonság és a jogfolytonosság okán, nem lehet egy tollvonással elrendezni ezeknek a szerződéseknek az ügyét. Ezekhez a szerződésekhez az EU jogrend alapján csak és kizárólag az illetékes bíróságok nyúlhatnak, ahogy önbíráskodni sem lehet, mert az erőszak monopóluma az államé.

41 Fortélyos félelem igazgat és álintézkedések zajlanak
Az érintett sorstársak félelemben élnek. Jogi ismereteik hiányosak, így azokat a bankszövetség által kottázott és a kormányzat által „megmentő csomagoknak” nevezett intézkedéseket sem látja át, úgymint Fix áron történő forintosítás Végtörlesztés Árfolyamgát.

42 Cseberből vederbe Aki tud számolni, az nyomon követheti ez egyes „megmentő csomagok” mibenlétét, következményét. Ám az emberek nem tudnak kamatos kamatot számolni, és azt sem tudják eddig mennyit fizettek, azt meg pláne hogy mennyit fognak. Hatalmas a zavarodottság!

43 A politika magatartása
A politika természeténél fogva sajnálatos módon a rövid távú érdekeire, a választásokra, a hatalom megtartására illetve megszerzésére koncentrál. Jellemző az is, hogy még a nemzeti oldalon is lényegesen eltérők a hirdetett álláspontok.

44 Az úgynevezett baloldal és baloldali média
A baloldali pártokról – és álláspontjukról – nincs mit mondani. A baloldali sajtó pedig a lakájmédia szerves része, a banki sugallatokat szajkózza. Miszerint a bankokat veszteség érte és éri, továbbá jogszerűen járnak el… na és az áldozat a bűnös, azaz mi devizaadósok.

45 A banki álláspont Akkor is jogszerűen járnak el, amikor szerződést bontanak és kényszerértékesítésre adják el a tartozásokat, melynek a vége a kilakoltatás, továbbá a fedezettel közel azonos mértékű adósság, amelynek a %-a a fizetésből letiltható? Ez a földönfutóvá és hajléktalanná válás.

46 A mi - azaz a devizaadósok szövetsége - álláspontunk
A bankok a jogrend hézagait, valamint a törvényhozás mulasztásait kihasználva súlyos károkat okoztak és okoznak számunkra. A hajléktalanság, földönfutóság irányába szorítanak bennünket, családjainkat. Ezt az ámokfutást meg kell állítani, a károkozókat meg kell büntetni, a károkat meg kell téríteni. Törvényes úton.

47 A szövetség célja Ezt az ámokfutást meg kell állítani, a károkozókat meg kell büntetni, a károkat meg kell téríteni. Törvényes úton. Ez a szövetség célja.

48 A törvényes út - Pertársaságok szervezése a kölcsönszerződések bíróság előtti megtámadására, a teljes semmisség bírói kimondására. Közérdekű keresetekkel a banki visszaélések megállítása bírói úton. Büntető feljelentésekkel, kártérítési perekkel a csalók és a károkozók megállítása, kártérítések érvényesítése, büntetések érvényesítése.

49 Járnak előttünk és jönnek utánunk !
Előttünk járnak azok, akik úgymond éltek, mert élhettek a végtörlesztés lehetőségével. Sajnos azt kell mondjam, hogy ezt a „lehetőséget” úgymint a végtörlesztést a hatalmi elit magának találta ki, miután ők megtollasodva rendelkezhettek azokkal a forrásokkal és vagyonnal, amit mobilizálva kihúzták lábukat a béklyóból. Azaz kifizették a váltságdíjat.

50 Járnak előttünk és jönnek utánunk !
Mi – a szövetség – egyértelműen az EU törvények szerinti törvényes utat járjuk. Felkutatjuk egymást, megszerveződünk és a bíróságokra indulunk. Folyamatosan. Szólnunk kell viszont azokról is, akik utánunk jönnek. Ők már a bíróságokban és az EU jogrendben sem bíznak és eleve az utcára mozgósítanak, illetve a kilakoltatások során a hatósági személyekkel szembeni ellenállástól sem riadnak meg.

51 Járnak előttünk és jönnek utánunk!
A birodalmi elnyomáshoz, a kizsákmányoláshoz, a jog –és vagyonfosztáshoz az emberek viszonya ősidők óta ugyanaz, vannak a Kollaboránsok Ellenállók Radikálisok Ezek az alapkategóriák a devizaadósok érdekeinek védelme, érvényesítése területén is mára jól kitapinthatók.

52 A csoda Ahol nagy a szükség, közel a segítség. Segíts magadon Isten is megsegít. őt követően több mint ezer – szégyenében - rejtezkedő egymás előtt is ismeretlen sorstársat megtaláltunk és szervezetbe tömörítettünk. Az Internet segítségével.

53 Bánatunk Lelkiismeretünk nem nyugodt, hiszen jelenlegi szervezeti fejlettségi szakaszunkban, csak és kizárólag az Interneten jelenlévő sorstársainkkal vagyunk képesek kommunikálni és ezáltal szerveződni, a joghoz jutás útját egyengetni, azaz a törvényes utat járni.

54 Kronológia   A Bejegyzés Napja A Fővárosi Törvényszék bejegyezte a DÉSZ-t.

55 Kronológia   Az Első Tanácskozás Napja  A DÉSZ I. Tanácskozása, az OTP és AXA pertársi közösségek megalakulása

56 Kronológia 2012.05.03 DÉSZ-I. AXA Pertársaság Napja Szerződés szám:
  DÉSZ-I. AXA Pertársaság Napja Szerződés szám:  30 db Perérték:  170 millió forint Jogi képviselő:   Dr. Bense László Erik ügyvéd Kereset a Fővárosi Törvényszékre

57 Kronológia  A DÉSZ Első Közérdekű Keresete (UniCredit Bank) Napja  A DÉSZ nevében  Dr. Kende Péter ügyvéd közérdekű keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékre

58 Kronológia 2012.06.01 DÉSZ-II. AXA Pertársaság Napja Szerződés szám:
      DÉSZ-II. AXA Pertársaság Napja Szerződés szám:   11 db Perérték: Meghatározás alatt Jogi képviselő:   Dr. Bense László Erik ügyvéd Kereset a Fővárosi Törvényszékre

59 Kronológia 2012.06.18 DÉSZ-III. AXA Pertársaság Napja Szerződés szám:
      DÉSZ-III. AXA Pertársaság Napja Szerződés szám:  16 db Perérték: Meghatározás alatt Jogi képviselő:  Dr. Bense László Erik ügyvéd Kereset a Fővárosi Törvényszékre

60 Kronológia 2012.06.18 DÉSZ-I. ERSTE Pertársaság Napja Szerződés szám:
14 db Perérték:  36 millió forint Jogi képviselő:  Dr. Bense László Erik ügyvéd Kereset a Fővárosi Törvényszékre

61 Kronológia 2012 07.04 DÉSZ-I. OTP Pertársaság Napja Szerződés szám:
30 db Perérték: 303 millió forint Jogi képviselő:  Dr. Madari Tibor ügyvéd Kereset a Fővárosi Törvényszékre

62 Közérdekű keresetek Dr. Kende Péter ügyvéd gondozásában
UNICREDIT benyújtva, sürgősséggel Tervezett: Banki adatszolgáltatás

63 Első közérdekű keresetünk
  A DÉSZ Első Közérdekű Keresete (UniCredit Bank) Napja  A DÉSZ nevében Dr. Kende Péter ügyvéd  közérdekű keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékre

64 Tervezett második közérdekű kereset
A banki elszámolás gyakorlata kritikán aluli. Lehetséges lépések: PSZÁF beadvány Bankszövetség beadvány Közérdekű kereset

65 NAIH állásfoglalás Ügyszám: NAIH-4435-2/2012/V
Tilk László Géza úr részére elnök Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége Tisztelt Elnök Úr! 2012. május 16-án kelt levelében támogatásomat kérte azzal kapcsolatban, hogy a hitelintézetek a devizaadósok részére az Ön által csatolt excel táblázatnak megfelelő adatszerkezetben szolgáltassanak adatokat elektronikus úton.

66 NAIH állásfoglalás Tájékoztatom Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 14. §-a garantálja azt az érintett számára, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről.

67 NAIH állásfoglalás Az ügyfél jogosult megismerni saját, banktitoknak minősülő adatait, tehát a pénzügyi szolgáltató az ügyfelével szemben valóban nem hivatkozhat a banktitok megtartásának kötelezettségére. Az Infotv. 15. §-a alapján az adatkezelő többek között köteles tájékoztatást adni az általa kezelt személyes adatokról.

68 NAIH állásfoglalás Az információs önrendelkezés alkotmányos alapjogából kiindulva azonban nem határozható meg a számlakivonat, időközi egyenlegértesítő adattartalma, ez ugyanis elsősorban pénzügyi, számviteli kérdés. Ezért javaslom, hogy beadványával forduljon a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez. Budapest, június 19. Üdvözlettel: Dr. Péterfalvi Attila elnök

69 Kárérték számítás – büntető feljelentések – Elmélet – Tilk L.G.

70 Kárérték számítás – büntető feljelentések –Gyakorlat – Kuhár J.

71 Lobby-Emancipáció Milyen gazdasági, társadalmi és politikai akadályok hátráltatják a devizaadósok megsegítését? Miért nem tartjuk magunkra nézve kötelezőnek az Európa-unió, fogyasztókat védő szakmai és jogi ajánlásait?

72 Lobby-Emancipáció Milyen lehetőségeink vannak, hogy akár a törvényhozás, akár a pénzügyi szektor szereplőire nyomást gyakoroljunk? Ki milyen eredménnyel lenne elégedett a saját szakterületén, ami megoldást nyújthat a devizaadósoknak?

73 Lobby-Emancipáció Összefogás lehetőségei: szándékok, feltételek, eszközök, kommunikáció, gyakoriság Értékelés Moderátor: Hámori Gábor alelnök

74 Lobby-Emancipáció Meghívottak: Dr. Damm Andrea (jogtanácsos-szakértő)
Szabó József (Hiteles Mozgalom) Dr. Várhelyi Tamás (szakértő) Dr. Makkos Albert (közgazdász-szakértő) Dr. Madari Tibor (Pénzügyi Szervezetek Lakossági Figyelője) Soltész Sándor (közgazdász-szakértő) Barabás Gyula (Széchenyi Hitelszövetség)

75 Lobby-Emancipáció Dr. Damm Andrea jogász

76 Lobby-Emancipáció Szabó József (Hiteles Mozgalom)

77 Lobby-Emancipáció Dr. Várhelyi Tamás ügyvéd

78 Lobby-Emancipáció Dr. Makkos Albert közgazdász

79 Lobby-Emancipáció Dr. Madari Tibor ügyvéd

80 Lobby-Emancipáció Soltész Sándor közgazdász

81 Lobby-Emancipáció Barabás Gyula közgazdász

82 Percsoportok

83 Percsoportok

84 Pertársak DÉSZ-I. CIB Pertársak DÉSZ-II. OTP Pertársak
DÉSZ-I. Raiffeisen Pertársak DÉSZ-I. MKB Pertársak DÉSZ-I. FHB Pertársak DÉSZ-I. UNICREDIT Pertársak DÉSZ-I. K&H Pertársak DÉSZ-I. Lombard Autólizing Pertársak DÉSZ-I. Merkantil Autós Pertársak DÉSZ-I. Budapest Bank Pertársak

85 Pertársaságok DÉSZ-I. OTP Pertársaság Dr. Madari Tibor képviseletével (zárva) DÉSZ-AXA Pertársaságok Dr. Bense László Erik jogi képviseletével DÉSZ-ERSTE Pertársaságok Dr. Bense László Erik jogi képviseletével

86 Jövőkép Kétségünk nincs az felől, hogy a szövetség tagsága kölcsönszerződéseit megsemmisítettjük a független magyar bírósággal, ha az pedig esetenként vonakodna, akkor az Európai Bírósággal.

87 Tapasztalatok Az Internet alkalmas érdek közösségek megszervezésére, a jogvédelem kibontakoztatására.

88 Zárszó A hírek szerint – mert nincs közvetlen kapcsolatunk – a szomszéd államokban is kibontakozóban van a bírósági úton keresztüli ellenállás. Így Horvátországban és Szerbiában.

89 Zárszó Ide Csíksomlyóra jöttem először - más állam területére – tapasztalatainkat megosztani testvéreinkkel, egyben Isten kegyelmébe ajánlani üldözött devizaadós követőim, magyar népem sorsát. Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "Devizaadósok Szövetsége"

Hasonló előadás


Google Hirdetések