Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Café Kara - H-1063 Budapest, Andrássy út 130.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Café Kara - H-1063 Budapest, Andrássy út 130."— Előadás másolata:

1 Café Kara - H-1063 Budapest, Andrássy út 130.
Sajtótájékoztató Café Kara - H-1063 Budapest, Andrássy út 130.

2 Köszöntő Tisztelettel köszöntjük a média megjelent munkatársait és vendégeinket. Sajtótájékoztatónk apropója az, hogy beadtuk első közérdekű keresetünket. Ennek az eseménynek a publikálására hívtuk össze a jelenlévőket.

3 Program A sajtótájékoztatón megszólalnak:
Tilk László Géza, a Devizaadósok Szövetsége elnöke Dr. Kende Péter, ügyvéd, a szövetség - közérdekű keresetei ügyében - jogi képviselője

4 Közlemény a devizahitelesek első közérdekű keresetének beadásáról
Budapest, június 4., hétfő (OS) - A Devizaadósok Szövetsége június 4-én beadta a Fővárosi Törvényszékre az első közérdekű keresetet, amely devizahitelek részleges semmisségének megállapítását és reparálását kéri.

5 Közlemény a devizahitelesek első közérdekű keresetének beadásáról
A keresetet dr. Kende Péter ügyvéd dolgozta ki és jegyzi. A közérdekű kereset azt jelenti, hogy amennyiben a bíróság helyt ad annak, a kifogásolt két szerződési feltételt az adott bankkal szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal nyilvánítja érvénytelennek.

6 Közlemény a devizahitelesek első közérdekű keresetének beadásáról
    A kereseti kérelem a következő – szó szerinti idézetben.   Kérem, a tisztelt Fővárosi Törvényszék – az alább kifejtett indokok alapján –   állapítsa meg, hogy semmis az Alperes valamennyi devizahitel-szerződésében a kezelési költség devizában elszámolása;   II. állapítsa meg, hogy semmis az Alperes valamennyi devizahitel-szerződésében a vételi árfolyamon nyújtott hitel törlesztő-részleteinek eladási árfolyamon elszámolása;

7 Közlemény a devizahitelesek első közérdekű keresetének beadásáról
ezek alapján kötelezze Alperest, hogy I. valamennyi devizahitelese számára a szerződés szerinti legelső havi törlesztő-részlet időpontjától kezdve írja jóvá és fizesse vissza azt az árfolyamváltozások okozta különbözetet, amely abból adódott, hogy a kezelési költséget devizában számolta el, ahelyett, hogy forintban számolta volna el; valamint e különbözetnek az egyes törlesztő-részletek kifizetésének napjától a visszafizetés napjáig terjedő időre szóló késedelmi kamatát;  

8 Közlemény a devizahitelesek első közérdekű keresetének beadásáról
II. valamennyi devizahitelese számára a szerződés szerinti legelső havi törlesztő-részlet időpontjától kezdve írja jóvá és fizesse vissza azt a különbözetet, amely abból adódott, hogy a vételi árfolyamon nyújtott hitel törlesztő-részleteit és kezelési költségét nem vételi, hanem eladási árfolyamon számolta el; valamint e különbözetnek az egyes törlesztő-részletek kifizetésének napjától a visszafizetés napjáig terjedő időre szóló késedelmi kamatát.

9 Közlemény a devizahitelesek első közérdekű keresetének beadásáról
Kérem, a tisztelt Törvényszék szíveskedjék kötelezni Alperest, hogy mind az I., mind a II. szerinti egyenkénti elszámoláshoz készítsen megfelelő képleteket és elszámolási mintákat – ideértve a késedelmi kamatok elszámolását is – annak érdekében, hogy e jóváírás költségeiből semennyi ne legyen az Adósokra terhelhető.  

10 Közlemény a devizahitelesek első közérdekű keresetének beadásáról
Kérem, a tisztelt Törvényszék kötelezze Alperest az érvénytelenség   megállapításának saját költségén történő közzétételére: öt-öt alkalommal legalább három országos napilapban; az interneten saját honlapjának nyitó-oldalán, legalább hat hónapon keresztül;

11 Közlemény a devizahitelesek első közérdekű keresetének beadásáról
valamint az Index, az Origo és a hvg.hu honlapok nyitóoldalán legalább egy héten keresztül. Kérem, a tisztelt Törvényszék marasztalja Alperest perköltségünkben, beleértve az F/2. alatt csatolt rövidített ügyvédi megbízási szerződés szerinti munkadíjat.  

12 Közlemény a devizahitelesek első közérdekű keresetének beadásáról
A beadott közérdekű kereset alperese az UniCredit Bank Zrt.  

13 A devizaadós perekről A devizaadós perekről összességében nincsenek pontos ismeretek, a Kúria is csak nemrég kérette be annak a mintegy ötven pernek az anyagait - tanulmányozásra egy esetleges jogegységi határozat kimunkálása érdekében - amelyről az igazságszolgáltatásnak tudomása van.

14 A devizaadós perekről Ez idáig egyetlen jogerős ítéletről van csak tudomásunk a Szegedi Ítélőtáblán, melyet az érintett pénzintézet nem fogad el a híradások szerint. /Kásler vs. OTP/ A szövetség devizaadós pernyilvántartást fektetett fel.

15 A devizaadós perekről Magukról a pertársaságokról, azaz a pertársaságban történő esetleges perek lehetőségeiről, különösen a hátrányairól számos média híradás is megjelent. Megjelent – szervezésünkben - a Fővárosi Törvényszéken az első devizaadós pertársaság keresete is, mely az AXA Bankkal kötött kölcsönszerződések semmisségének kimondására irányul Dr. Bense László Erik ügyvéd jogi képviseletével, melyet a közeljövőben egyre több követ szervezésünkben.

16 Tilk László Géza elnök Davizaadósok Szövetsége
Szervezetünknek miután én alakultunk ez a második sajtótájékoztatója. Megtisztelve éreznénk magunkat, ha hírt adnának arról, hogy sikerült elindítanunk az első devizaadós pertársaságot, egyben az első közérdekű keresetet is szövetségünk adta be ez ügyben.

17 Tilk László Géza elnök NÉZŐPONTUNK
Nekünk devizaadósoknak jogaink és vagyonunk – családjaink megélhetése - sokkal fontosabb annál, mintsem azt csak az ügyvédekre és a politikusokra bízzuk.

18 Tilk László Géza elnök NÉZŐPONTUNK
Egyre növekvő – mára kétszeresét meghaladó – havi törlesztő részletek fizetési kötelezettsége mellett még a nyilvántartott tartozás követelés is nő? Majd ha 90 napon túli késedelembe esünk – a tarthatatlanra emelt havi törlesztők miatt – felbontják a szerződést, végrehajtásra adják ki a fedezetet?

19 Tilk László Géza elnök NÉZŐPONTUNK
Majd kényszerértékesítés (magyarul legalizált fosztogatás) során elvihetik az autónkat, otthonunkat úgynevezett likvidációs értéken, úgy hogy még egy életre szóló tartozáskövetelés marad is? Ez egy világcsodája és eljött az idő, hogy megszűnjön.

20 Tilk László Géza elnök NÉZŐPONTUNK
Igen. Perelünk. Mert jogunk és okunk van rá. A független bíróságoktól várjuk azt, hogy megállítsák a banki terrort, majd helyére téve a dolgokat a károkozás dolgaiban is rendet tegyenek, tegyünk.

21 A törvényes út, amit követünk
Pertársaságok megszervezése bankonként Közérdekű kereset bankonként Büntető feljelentés ismeretlen tettes ellen uzsorázás bűntette ügyében

22 © Tilk László Géza: NÉZŐPONTUNK
A kár, már eddig is minket ért, nem a bankokat, ahogy azt a mainstream médiában a banki szektor szajkózza. Ezt be is mutatjuk.

23 NÉZŐPONTUNK: Szemléletmódunk
A fekete doboz elve. A jó és a rossz. Maga a jelenség, az úgynevezett devizaadósság probléma igen összetett. Lassan olyan mint a foci, mindenki úgy véli ért hozzá. Ilyen-olyan nézőpontokból megállapítják ezt, magyarázzák azt. Nekünk a lényeg az, szabaduljunk ebből a törvénytelen helyzetből és kerüljenek megtérítésre káraink, továbbá a felelősök példás büntetést kapjanak. Ennek érdekében munkálkodunk minden rendelkezésre álló törvényes eszközzel.

24 NÉZŐPONTUNK: Életpálya-diagramm
Itt látható a kölcsönszerződésünk életpályája, az időben ábrázolva. Ahogy az élet minden területén a jó és a rossz párban jár, úgy esetünkben is. Esetünkben a jó egyenlő a forintkölcsönnel, a rossz egyenlő a deviza-elszámolású kölcsönnel. Színekben itt a jó a zöld, a rossz a piros.

25 NÉZŐPONTUNK: A - a megtévesztés pontja
A megtévesztés pontja a kölcsönszerződés aláírásának pillanata. Nevezetes pont. Itt a kölcsönadó úgy tett, hogy egyik kezében a forint kölcsön, másikban a deviza elszámolású és azt mutatta, hogy a deviza elszámolásúnál szignifikánsan alacsonyabb mind a kamat, mind pedig a havi törlesztő részlet. Igaz, mondta ebben kockázat is rejlik, ám a kockázat nem nagyobb … és mutatta a svájci frank (avagy más deviza) forintra váltás ingadozást Mi bevettük, nem kérdeztük meg tőle, hogy lehet az, hogy ugyanazt olcsóbban adja egyik kezével mint a másikkal és neki így is megéri? Ő meg nem mondta és nem is mutatta az árfolyamváltozás trendjét. Azaz hogy neki mégis miért éri meg. Hogy közép és hosszú távon a TREND már évtizedek óta biztosan kúszik felfelé. Ő biztos lehet abban, hogy a piros görbe másként göbül mint a zöld, így bizony ő pénzénél lesz, sőt még azon is túl, ha esik, ha fúj. Erre mainstream média mit tesz, ma is? Ezt magyarázza, hogy az árfolyamváltozás előre, nem határozható meg. Lokálisan nem is. Így igaz. De a középtávú és hosszú távú trend esetünkben igen. Én például évi időpontról a svájci frank trendfüggvényével 2011-re láss csodát nem 181 forintos CHF értéket találtam. Bárki utánam számolhatja. Szívesen elmagyarázom a bírónak is, ha kéri. Még egy gondolat, a kölcsönadó nem avval tévesztett meg, hogy alacsonyabb havi törlesztőt és kamatot mutatott a devizásnál, hanem avval hogy azt a látszatot keltette, hogy én is nyerhetek. Ugye a kockázat. Akkor, amikor a futamidő leteltével soha nem nyerhetek. Éppen a trend miatt.

26 NÉZŐPONTUNK: B - a fordulópont
Nevezetes pont. A kölcsön élettartama alatt itt egyenlíti ki egymás a forint és a deviza elszámolású kölcsön. Ez az a pont, amikor aki forintban vette fel a hitelét és aki deviza elszámolású forint hitelt vett fel, ugyanannyit fizetett. Na és hogy tesz a mainstream média? Győztesekről vesztesekről kommunikál. Mint egy kártyaszobában. Mint a tőzsdén. Miszerint a devizaadósok csak fogják be, mert eddig nekik volt a jó, mert nekik kellett havonta lényegesen kevesebbet fizetni. És most majd nekik is többet kell fizetni. Látjuk micsoda ócska kis trükk és mégis sokaknak bejön, főleg a nem érintetteknek? Valóban a B pontig kevesebbet fizetett be összegszerűen a devizaadós, ám már e pont előtt a havi törlesztőknek emelkedni kellett rendesen, hogy behozzák az „elmaradást”.

27 NÉZŐPONTUNK: C - A nulla pont
A B ponttól már mind a havi törlesztő részletek lényegesen magasabbak, mint a forint kölcsöné, mind pedig az összes befizetés fokozatosan növekedik a referencia forint kölcsön fölé és már a futamidő előtt eléri azt a végösszeget, amit a forint kölcsönnél kellene fizetni. Magyarul a kétfajta kölcsön által befizetett összegek, itt egyenlők. Ami ez után jön …

28 NÉZŐPONTUNK: D- Extra profit kezdő pont
D: Extra profit kezdő pont: A D pont feletti befizetett összegek, már extra profitot termelnek egészen az E pontig.

29 NÉZŐPONTUNK: D- Extra profit kezdő pont
D: Extra profit kezdő pont: A D pont feletti befizetett összegek, már extra profitot termelnek egészen az E pontig.

30 NÉZŐPONTUNK: Valós Hitel-életpálya
Itt lényegében ugyanazt látjuk léptékhelyesen, mint a bemutató diagrammon. Csak ugye súlyos millióktól veretesen. Két új elemet applikáltunk ide, Egyik a deviza elszámolású kölcsönszerződés befizetési görbéjének trendfüggvénye, amivel ugye ki tudjuk számítani azt, hogy a jövőben milyen befizetni való következhet, azaz hogy mennyi lesz az annyi. A másik pedig a KÁR, a mi kárunk megjelenítése, ahhoz képest, mint ha forint kölcsönt vettünk volna fel. Jogos és igazságos igényünket tehát úgy is megfogalmazhatnánk a bíróság felé, hogy kérjük billentse már helyre a rendet, ezzel a sipizmussal (hamiskártyásság) ne hagyjon már kifosztani minket.

31 NÉZŐPONTUNK: Kárérték számítás
Saját példa. Felvettünk ,- Ft kölcsönt. (autó). Kifizettünk 3,3 milliót. Hogy szabaduljunk fizetni kellene még 1,5 milliót, összesen tehát 4,8 millió forintot 2,7 millióra. Mekkora a kamat? 4,8 / 2,7 = 1,777 azaz 77 %. Ez uzsora, szerintem.

32 NÉZŐPONTUNK: Kárérték számítás
A bemutatott hitel-életpálya diagramm minden kölcsönszerződésre elkészíthető. A banki kölcsönszámítások is ellenőrizhetők. Kontrollálhatók. Megállapítottuk, ők sem tévedhetetlenek. Ezeket a diagrammokat mi a szövetségben minden rendes tagunkkal el tudjuk készíttetni.

33 NÉZŐPONTUNK: Az uzsora
Mi úgy látjuk, hogy attól kezdve, hogy akár a havi törlesztő részletnek a forint kölcsönhöz nézett 30 % fölé emelkedése, akár a referencia forint kölcsönhöz képesti 30 %-os eltérés már uzsorahatású.

34 NÉZŐPONTUNK: Az uzsora
Ezek a dolgok jogértelmezési kérdésekbe futnak bele. Éppen ezért is tesszük meg ismeretlen tettesek ellen az uzsora bűncselekményekre vonatkozó szövetségi büntető feljelentésünket a közeljövőben. Konkrét kölcsönszerződések kapcsán, számszerűsített kárérték kimutatásokkal, mind a jelen időre, mind pedig a jövőben biztosan bekövetkező károkra nézve.

35 A szövetségről Nevünk: Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége Rövid nevünk : Devizaadósok Szövetsége Betű nevünk : DÉSZ  Taglétszámunk:  án Regisztrál kölcsönszerződések száma:  1003 db Regisztrált tagok száma: 841 fő Rendes tagok száma:  115 fő

36 Jelünk és logónk

37 Bírósági bejegyzés száma: Fővárosi Bíróság 14691
A szövetségről Bírósági bejegyzés száma: Fővárosi Bíróság 14691 Adószám:  Folyószámla: MAGNET Magyar Közösségi Bank Pénzforgalmi jelzőszám:  IBAN szám: HU

38 A szövetségről Hivatalos weboldalunk:  Facebook fórumunk:  Alapszabályunk:  Tagi jogok és kötelezettségek: 

39 Tagozódásunk: http://www.devizaados.eu/index.php/percsoportok
A szövetségről Szervezeti felépítésünk:  Tagozódásunk:  Cselekvési programunk: 

40 A devizaadósok perilleték mentességéért
A szövetségről Petícióink:  A devizaadósok perilleték mentességéért Nem akarunk kilakoltatásokat látni!

41 A szövetségről Elnökség: Tilk László Géza elnök Dr. Tenke Sándorné alelnök Hámori Gábor alelnök

42 Devizaadósok Szövetsége, Tilk László Géza elnök
A szövetségről Postai cím:  Devizaadósok Szövetsége, Tilk László Géza elnök 1118 Budapest, Rahó u. 18 Mobil:                    

43 A szövetségről: Percsoportjaink
A percsoportokban történik az érdemi munka, azaz a büntető feljelentések előkészítése, felszerelése a kárkimutatásokkal. Itt történik a perköltség kalkuláció és kockázat elemzés. melynek eredményeként alakítható meg a pertársaság, a választott ügyvéd bevonásával.

44 A szövetségről: Élethelyzeteink

45 A szövetségről: A szövetség működése
A szövetségi élet és munka - Közgyüléseken (szövetségi, csoport, társaság) Tanácskozásokon Interneten keresztül zajlik

46 A szövetségről: Internet és Facebook
A szövetség működésének technikai alapja a kommunikáció. Kommunikációs csatornák és felületek: Hivatalos lapunk: Hírlevelünk: Hivatalos címünk:

47 A szövetségről: Facebook csoportfórumok
Nyílt Facebook fórumunk: 694 fő Banki percsoport fórumaink: 14 db Élethelyzet fórumaink: 8 db Egyéniek fóruma, Platform: 1 db Speciális fórumaink (vezetési, ügyvédi, lelki, panaszfal stb.) változó

48 A szövetségről: Facebook fedélzet

49 A DÉSZ-I.AXA Pertársaság és jogi képviselője
A DÉSZ-I.AXA Pertársaságról A keresetről

50 Dr. Kende Péter ügyvéd Várjuk kérdéseiket!

51 Köszönjük a megjelenést, az érdeklődést.
Tilk László Géza elnök Köszönjük a megjelenést, az érdeklődést. Büfé.


Letölteni ppt "Café Kara - H-1063 Budapest, Andrássy út 130."

Hasonló előadás


Google Hirdetések