Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Speciális igény ű fiatalok szakmai életútja: FNO - Gyermekek és fiatalok iránymutató Prof. Dr. Andrea Martinuzzi IRCCS Medea Conegliano.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Speciális igény ű fiatalok szakmai életútja: FNO - Gyermekek és fiatalok iránymutató Prof. Dr. Andrea Martinuzzi IRCCS Medea Conegliano."— Előadás másolata:

1 Speciális igény ű fiatalok szakmai életútja: FNO - Gyermekek és fiatalok iránymutató Prof. Dr. Andrea Martinuzzi IRCCS Medea Conegliano

2 Fogyatékosság definíciója ENSZ Egyezmény fogyatékos személy definíciója 1. tétel Hosszú távú fizikai, mentális, intellektuális, vagy érzékelési károsodással élő személy, akinek teljes és tényleges részvétele akadályoztatott lehet a szociális kölcsönhatások terén. Javasolt definíció (M. Leonardi, J. Bickenbach, T. Bedirhan Ustun, N. Kostanjsek, S Chatterji) A fogyatékosság egy nehézség egyéni, testi, vagy szociális szinten, az élet egy vagy több területén, az egyén tapasztalatai alapján. A károsodás a testet befolyásoló kölcsönhatás; A tevékenységbeli korlátozódás az egyén tevékenységét vagy viselkedését befolyásoló kölcsönhatás; a részvételi korlátozás az egyén élettapasztalását befolyásolja. KEVÉSBÉ ALKALMAZOTT ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT www.thelancet.com Vol 368 October 7, 2006

3 27. cikkely Munka és foglalkoztatás A tagállamok elismerik a fogyatékossággal élők munkához való jogát, a másokkal való egyenlőségen alapulva; a létfenntartáshoz való jogot egy szabadon választott vagy a munkaerőpiac által kínált munka segítségével, egy olyan nyitott munkakörnyezetben, ami elősegíti a fogyatékos egyén beilleszkedését. A tagállamoknak garantálni és segíteni kell a munkához való jog gyakorlását, azok számára is akik munka közben szerezték fogyatékosságukat, megfelelő kezdeményezéssel – akár törvényhozáson keresztül – legfőképpen a következő célokkal: •(a) fogyatékosságból eredő diszkrimináció kiküszöbölése bármilyen típusú foglalkoztatásban, különös tekintettel a toborzás körülményeire, felvételre és foglalkoztatásra, a foglalkoztatás folytonosságára, az előmenetelre és a biztonsági és higiénés viszonyokra; •(b) fogyatékkal élők jogvédelme a másokkal való egyenlőségen alapulva, kedvező és egyenlő munkakörülményeken, beleértve az esélyegyenlőséget és bérezési egyenlőséget azonos értékű munka esetén, biztonságos és egészséges munkakörülmények, zaklatásoktól és nézeteltérésektől való védelem; •(c) garantálni kell hogy a fogyatékkal élők gyakorolhassák a jogaikat, mint munkavállalók és szakszervezeti tagok, másokkal való egyenlőség alapján; •(d) lehetővé kell tenni a fogyatékkal élők számára a technikai és képzési orientációhoz való tényleges hozzáférést, munkaügyi szolgáltatásokhoz és szakképzéshez és így tovább; •(e) fogyatékkal élők munkalehetőségének és szakmai előrejutásának elősegítése a munkaerőpiacon, asszisztencia a keresésben, a munka megszerzésében és megtartásában, beilleszkedésben; •(f) önálló munkavégzés lehetőségének elősegítése, vállalkozás, munkaközösség szervezése és saját gazdasági tevékenység elindítása; •(g) fogyatékkal élők felvétele a közszférában; •(h) fogyatékkal élők alkalmazásának elősegítése a magán szektorban olyan adekvát politikával és intézkedésekkel amelyek magukban foglalhatnak diszkrimináció ellenes programokat, ösztönző és egyéb intézkedéseket; •(i) garantálni kell, hogy a fogyatékkal élők megfelelő elhelyezésben részesülnek a munkahelyen; •(j) fogyatékkal élők tapasztalatszerzésének elősegítése a munkaerőpiacon; •(k) tájékozódási és szakmai rehabilitációs programok elősegítése, munkahely megtartása és munkába visszahelyezés a fogyatékkal élők számára

4 68/99 törvény és célzott munkakeresés EGYEZMÉNY ALKALMAZÁSA FOGLALKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK KIEGYENSÚLYOZOTT MEGOSZLÁSA A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁBAN KEDVEZMÉNYEK JUTTATÁSA A MUNKAVÁLLALÓK KÁROSODÁSÁNAK MÉRTÉKÉBEN NEMZETI ÉS REGIONÁLIS PÉNZÜGYI ALAPOK TERVEZÉSE ELHELYEZKEDÉSI PROGRAMOK FINANSZÍROZÁSÁRA alapelvek CÉLZOTT MUNKÁBA HELYEZÉS FOGALMÁNAK BEVEZETÉSE Az olasz normatíva

5 Célzott munkakeresés definíciója Célzott álláskeresés a 68/99 törvény 2. bekezdésének rendelkezése alapján “technikai és támogatási eszközök összessége amivel megfelelően értékelhető a fogyatékkal élők munkaképessége és elhelyezkedési lehetősége, munkahely elemzésen és támogatási formákon keresztül, pozitív megmozdulások és a környezeti problémák megoldása”. MUNKAVÁLLALÓ KÖRNYEZET INTERPERSZONÁLIS KAPCSOLATOK ESZKÖZÖK A fogyatékosság nem az egyetlen elem amit figyelembe kell venni

6 A területi hálózat ÁllamIrányításRégió Regionális foglalkoztatási rendszer Megye Három részből álló megyei bizottság (Megye, Munkáltatók szövetsége, Szakszervezetek, Fogyatékkal élők szövetsége) Munkaügyi Központok és Szolgáltatások Technikai Bizottság •Egyesített Orvosi Bizottság 104/92 törvény •Elhelyezkedési szolgáltatások •Társadalmi szervezetek •Fogyatékkal élők szövetsége •Munkáltatók szövetsége •Szociális, egészségügyi, nevelési, képzési szolgáltatások •INAIL •INPS

7 A munkába helyezés folyamata •Elismerés –Erősségi pontok –Gyenge pontok, –Egyéni hozzáállás és igények •Képzés •Találkozás a munkáltatói ajánlattal •Elhelyezés és támogatás •Követés

8 A hálózat működése – kínálati oldal FOGYATÉKK AL ÉLŐ EGYÉN SPI BEFOGADÁSBEIRATKOZÁS EGYÉNI RANGSOR ORIENTÁCIÓ SZEMÉLYESSZAKMAIPROFIL KIVIZSGÁLÁS VÉGLEGESJEGYZŐKÖNYV EGYÉNINYILVÁNTARTÁS (68/99 tv 1. bek. 8. cikk. ) 8. cikk. ) TECHNIKAIBIZOTTSÁG MEGLÉVŐ KÉPESSÉGEK ÉRTÉKELÉSE ÉRTÉKELÉSE CÉLZOTT JAVASLATOK MUNKÁBAHELYEZÉS EÜ Bizottság ELSŐ TALÁLKOZÁS INFORMÁCIÓ INFORMATIKAIRENDSZER

9 A hálózat működése – keresési oldal VÁLLALAT FELÜLVIZSGÁLAT ELŐVÁLOGATÁS VÁLLALAT KIVÁLASZTÁS TÁJÉKOZTATÓKIMUTATÁS FELVÉTELI KÉRELEM INFORMÁCIÓTanácsadás:KEDVEZMÉNYEK MUNKAHELY ELEMZÉS AKADÁLYOK. EGYEZMÉNYEKSTB. IDEIGLENES FELFÜGGESZTÉS TERÜLETI KOMPENZÁCIÓK RÉSZLEGES MENTESSÉG SPI CÉGLÁTOGATÁS MUNKAHELY ELEMZÉS (FNO) MUNKÁBAHELYEZÉS

10 Szakmai Képző Központ •“…Rehabilitációs Központokban megvalósuló kurzusok a fogyatékkal élők szakmai képzése céljából” •Szakmai képzésre létrehozott Központok fejlődő korú fogyatékosok számára 104/92 Tv 17.3 cikk. reg.Veneto 10/91 Tv

11 “Don Luigi Monza” Szakmai Képző Központ, Conegliano Elhelyezés, szervezési szempontok, célok Elhelyezés •Alapítva 1979-80-ban Veneto Régió számára •Fogyatékos fiatalok életkor >15 Célok: –Az egyén értékelése önmaga teljességében –Nagyobb fokú szociális és munkaerő-piaci integráció elérése Tevékenység struktúra: –Modul 1 (1. év): Megfigyelés-Orientáció •Alaptevékenységek a jövőbeni fejlődés jobb kereteinek kialakítása céljából –Modul 2 (2-3. év): differenciált képzések •Famunkás •Növény karbantartó •Kézműves műhely inas –A 3. évben gyakorlatba helyezés: •Szakmai gyakorlat megfelelő képességűeknek •Védett munkahelyi gyakorlat (Irányított Munkaközpont) súlyosabb problémákkal küzdőknek, akik nem tudnak önállóan tapasztalatot szerezni

12 Szakmai csapat •Neuropszichiáter •Nevelők •Pszichológus •Pedagógus •Szociális munkás

13 foto

14 FNO, mint fogalmi kalauz a szakmai képzésben •FNO-alapú funkcionális értékelő ívek megvalósítása a Conegliano-i Szakmai Képző Központban elhelyezett fiatalok számára: •Projekt leírása •Program leírása •Végső értékelő ív megszerkesztése •Szakmai gyakorlat meghatározása

15 Egészségi állapot FNO: Funkcióképesség Nemzetközi Osztályozása FUNKCIÓ Test Tevékenység Részvétel Károsodás Tevékenység korl. Részvételi korl.FOGYATÉKOSSÁG Egyidejű faktorok

16 FNO összetevői Testi funkciók és struktúra Tevékenység & Részvétel Környezeti tényezők Környezeti tényezők AkadályokSegítség FunkciókStruktúra KépességekElőadásmód FOGYATÉKOSSÁGFOGYATÉKOSSÁG

17 KIVÁLASZTÓ ÉS SZAPORÍTÓ SZERVRENDSZER MŰKÖDÉSE Testi funkciók és struktúra – Fejezetek BŐR ÉS KAPCSOLÓDÓ SZERVEK BŐR ÉS KAPCSOLÓDÓ SZERVEK MŰKÖDÉSE MOZGÁSBAN RÉSZTVEVŐ STRUKTÚRÁK MOZGÁSBELI ÉS NEUROMUSZKULÁRIS RENDSZER MŰKÖDÉSE KIVÁLASZTÓ ÉS SZAPORÍTÓ STRUKTÚRÁK EMÉSZTŐ ÉS ENDOKRIN SZERVEK BELSŐ ELVÁLASZTÁS ÉS EMÉSZTŐRENDSZER MŰKÖDÉSE KERINGÉSI, IMMUN ÉS LÉGZŐ STRUKTÚRÁK KERINGÉSI, VÉRKÉPZŐ, IMMUN- ÉS LÉGZŐRENDSZER MŰKÖDÉSE HANGKÉPZÉSBEN ÉS KIFEJEZÉSBEN RÉSZTVEVŐ STRUKTÚRÁK HANG- ÉS KIFEJEZÉSBELI MŰKÖDÉSEK SZEM, FÜL ÉS KAPCSOLÓDÓ STRUKTÚRÁK FÁJDALOM ÉS ÉRZÉKELŐ MŰKÖDÉSEK IDEGRENDSZER STRUKTÚRÁJAMENTÁLIS MŰKÖDÉSEK

18 Tevékenység és részvétel - Fejezetek 1Ismeretek befogadása és alkalmazása 2Általános feladatok és elvárások 3Kommunikáció 4Mobilitàs 5Önmagával való törődés 6Otthoni élet 7Interperszonális kapcsolatok 8Főbb életterületek 9Szociális, civil és közösségi élet

19 Környezeti tényezők - Fejezetek 1Termékek és technológiák 2Természetes környezet és környezeti változások 3Kapcsolatok és szociális támogatás 4Magatartás 5Szolgáltatások, rendszerek és politika

20 Tervezési út •2007/2008 •54 teljesített projekt/program (60 diák) •35 végső értékelő ív 18 éveseknek •15 szakmai gyakorlat

21 A SZKK-BÓL VALÓ ELBOCSÁTÁS VÁZLATA A Szakmai Képző Központból távozó fiatalok végleges viszonyának leírására. A Tevékenység és Részvételen belül, minden fejezetben meghatározták a leghasznosabb kategóriákat a fiatalok megszerzett képességeinek leírására. A referensek kitöltik a beszámolót, a fiatal profiljának leírására legalkalmasabb kategóriák által, meghatározva a specifikus tevékenységbeli leírásokat.

22 A SZKK-BÓL VALÓ ELBOCSÁTÁS VÁZLATA Ismeretek befogadása és alkalmazása: Érzékelési tapasztalatok •Nézés •Hallgatás •Egyéb érzékelések –Érintés –Szaglás Alapvető befogadás •Másolás •Alapképességek megszerzése •Komplex képességek megszerzése Ismeretek alkalmazása •Figyelem összpontosítása •Gondolkodás •Olvasás •Írás •Számolás •Egyszerű problémák megoldása •Összetett problémák megoldása •Döntéshozatal. Általános feladatok és elvárások (műhely tevékenység leírására): • Egyszeri feladat elkezdése –Egyszerű feladat elvégzése –Összetett feladat elvégzése • Többrészű feladat elkezdése –Önálló munkavégzés –Csoportos munkavégzés • Mindennapi rutin végrehajtása • Feszültség és más pszichés tényezők kezelése • Viselkedés kontrollálása –Újdonságok elfogadása –Válasz a kérésekre –Személyekhez és szituációkhoz való viszonyulás –Kiszámítható viselkedés –Tevékenységhez alkalmazkodás

23 A SZKK-BÓL VALÓ ELBOCSÁTÁS VÁZLATA Kommunikáció: Kommunikáció – fogadás •Verbális üzenetek fogadása •Non verbális üzenetek fogadása •Jelbeszéd Kommunikáció – kifejezés •Beszéd •Non verbális üzenetek adása •Üzenetek írása Társalgás és kommunikációs eszközök alkalmazása •Társalgás •Vita •Kommunikációs eszközök és technikák alkalmazása Mobilitàs: Testhelyzet változtatása •Alaphelyzet változtatása •Testhelyzet megtartása •Áthelyezés Tárgyak tartása, áthelyezése •Felemelés és hordozás •Áthelyezés az alsó végtagokkal •Finom kézhasználat •Kéz és kar használata Járás •Gyaloglás •Helyváltoztatás •Helyváltoztatás különböző irányban •Helyváltoztatás segédeszközökkel Mozgás közlekedési eszközzel •Közlekedési eszköz használata •Vezetés

24 A SZKK-BÓL VALÓ ELBOCSÁTÁS VÁZLATA Ápoltság: •Fürdés •Test részeinek ápolása –Fogak –Orr •Testi szükségletek –Vizelet szabályozása –Széklet szabályozása •Öltözködés •Étkezés •Ivás Háztartásbeli élet: Háztartási feladatok •Ételek készítése •Házimunkák végzése •Otthoni tárgyak gondozása Interperszonális kapcsolatok : Általános interperszonális kapcsolatok •Egyszerű •Komplex Sajátos interperszonális kapcsolatok •Idegenekkel kapcsolatba lépni •Formális kapcsolatok •Informális társasági kapcsolatok •Családi kapcsolatok

25 A SZKK-BÓL VALÓ ELBOCSÁTÁS VÁZLATA Főbb életterületek: Oktatás •Iskolai oktatás •Szakmai képzés –Program betartása –Program elvégzése Munka és foglalkoztatás •Inas •Fizetett munka Gazdasági élet •Egyszerű gazdasági tranzakciók Szociális, civil és közösségi élet: •Közösségi élet •Rekreáció és szabadidő

26 Végső beszámoló D. B. D. a Nostra Famiglia Rehabilitációs Intézetében végezte az iskolát. Majd az állami iskolában végezte a felsőbb osztályokat és beiratkozott a Don Luigi Monza Szakmai Képző Központba famunkás berendező képzésre. ISMERETEK BEFOGADÁSA ÉS ALKALMAZÁSA D. részt vesz minden tevékenységben, érdeklődéssel és motiváltan. Minden feladat során precíz, még akkor is ha egyszerű és sokszor ismétlődő feladatról van szó. Alapszintű felfogás: Elég folyékonyan olvas, nyomtatott nagybetűkkel ír főleg másolás vagy diktálás útján, de nem használja funkcionálisan ezen képességeit. Egyszerű szövegek kidolgozásánál felnőtt segítségre van szüksége. Igen/nem kérdésekkel igazolható a szövegértés. A válaszok azonban nem mindig kiszámíthatóak és nem igazolja pontosan a szövegértést. Ismeri a hét napjait, csak az egész órákat olvassa az óráról, és tájékozódik a nap folyamán. Ismeri a pénzérméket és használni tudja az eurót hogy megvegye az uzsonnáját az automatából. Felnőtt segítséggel meg tud oldani egyszerű adás-vételi problémákat, pl. több tétel összeadása, a számológép megfelelő használatával. Felismeri a geometriai mintázatokat, úgy mint négyzet, téglalap, háromszög. Ismeri a méter használatát és egyszerű méréseket tud végezni. Általános feladatok D. a műhelybe került ahol érdeklődően és motiváltan közreműködik. Nagyon precízen hajtogatja az A4-es papírokat. Önállóan meg tudja számolni és kilyukasztja a megfelelő eszközzel. Tud kötözni ami jó kézügyességre utal. Teljes önállósággal végzi a feladatait, nehezebb feladatnál segítség kell. Kielégítően válaszol a kérésekre és elfogadja az újdonságokat és a vártalan változásokat. A szövetműhelyben is részt vesz ahol egyszerű rajzokat készít kis keretben közepes fonállal. Követni tudja a mintázatot. Segítséget kap a munka helyes elkezdésében. Informatika: D. elfoglalta magát ezzel a feladattal. Pontosan másol különböző szövegeket. Tudja hogyan kell megnyitni a videó programot, saját fájlt létrehozni, menteni, betűt formázni, képet elhelyezni, kijavítani és nyomtatni a szöveget, kiválasztani a nyomtatót. A feladat végzése nagyon lassú de folyamatos. Ritkán kezdeményez valamilyen tevékenységet, inkább várja a tanár utasítását, és különböző stimulusok hatására kezdi el. Szünetekben pasziánszt játszik. Nem mutatott érdeklődést az internet iránt.

27 Részt vett a famunkás és növény ápoló műhelyben ahol nagyon aktív volt. Ha talál munkát rögtön kezdeni szeretne. Ismer néhány egyszerűbb eszközt; az év során új kompetenciákat sajátított el ami még jó fejlődési készségre utal. Figyelmes és precíz. Nem közreműködik a társaival, de pozitívan fogadja ha bevonják valamibe. Nehezen zavarható meg. Nem mutatott probléma megoldó képességet. KOMMUNIKÁCIÓ Pozitív fejlődést mutatott a felnőttekkel való spontán kapcsolatokban, mindenesetre még stimulusokra van szüksége hogy személyes élményeket meséljen. A kérdések legyenek egyszerűek és sokszor a válasz igen/nem. Testi viselkedése meglehetősen merev. Társaival nincs kommunikáció. MOTOROS KÉPESSÉGEK Lelkesen közreműködik még ha egyedül jobban is szeret dolgozni. Megfelelő időben végzi a feladatokat. Nehezen kapcsolódik be csapatjátékokba. A kosárlabdát szereti de mást se utasít vissza. Önállóan mozog az ismerős környezetben. Szívesen segít a felnőtteknek. Nem nagyon tud nehezet emelni. SZEMÉLYES ÖNÁLLÓSÁG Önállóan tud kezet mosni de tusolni nem. Felismeri a testi szükségleteit és szól. Segítséggel öltözik és vetkőzik. Étkezéskor eléggé önálló, megfelelően használja az evőeszközöket. SZOCIÁLIS ÉLET Egész évben jár az uszodába, édesanyja elkíséri. Különböző társas helyzetekben mindig van vele felnőtt kíséret.

28 Gyakorlati értékelő ív Amikor a fiatal szakmai gyakorlaton vesz részt egy cégnél vagy irányított munkahelyen. A munkáltató tölti ki, a mentor tanár segítségével, a munka végén. A legmegfelelőbb kategóriák lettek meghatározva a megszerzett munkabeli, viselkedési és kapcsolati képességek leírására.

29 Gyakorlati értékelő ív

30 SZAKMAI GYAKORLAT ÉRTÉKELÉSE ÉS AZ ÉSZREVÉTELEK LEÍRÁSA A gyakorlat végén minden fiatalról végső beszámoló készül. A kategóriák a Tevékenység és Részvétel és a Környezeti tényezők. A mentor tölti ki a leírást, a munkáltató által elmondottakat figyelembe véve.

31 SZAKMAI GYAKORLAT ÉRTÉKELÉSE ÉS AZ ÉSZREVÉTELEK LEÍRÁSA Gyakorlat ideje…………………… Munkahely ……………………………………… Elvégzett feladatok…………………………………. Tevékenység és részvétel Ismeretek alkalmazása •Figyelem összpontosítása •Figyelem irányítása •Problémák megoldása •Döntéshozatal Általános feladatok: •Egyszerű feladat elvégzése •Több részből álló feladat elvégzése •Feszültség kezelése •Újdonságok elfogadása •Kérésekre adott válasz •Tevékenységhez való alkalmazkodás Mobilitàs: •Testtartás •Tárgyal emelése és áthelyezése •Finom kézhasználat •Különböző irányú lemozdulás •Közlekedés eszközzel •Vezetés Interperszonális kapcsolatok: •Egyszerű •Komplex •Idegenekkel kapcsolatba lépés •Formális kapcsolatok Főbb életterületek: •Szakmai képzés •Nem bérezett munka Környezeti tényezők Termékek és technológiák: •Termékek és technológiák a munkához Kapcsolatok és szociális támogatás: •Ismerősök, kollégák, szomszédok és közösségi tagok Viselkedés •Egyéni viselkedések ismerősökkel •Hatósági személyek

32 Gyakorlati igazolás Képzési év 2008/2009 Elvégezte a gyakorlatot a Vittorio Veneto Szövetkezetnél, 13/05/09 - 12/06/09. Alábbi munkákat végezte: Polcok rendezése Polcok feltöltése Lejárati dátumok ellenőrzése Termékek rendszerezése Tevékenység és részvétel Ismeretek alkalmazása A. Új helyzettel tudott ismerkedni és alkalmazni tudta ismereteit. Próbára lett téve a figyelem és a koncentráció és A. nem nyújtotta mindig a maximumot, minthogy a környezet könnyen zavaró lehet. Felelősséggel végezte a feladatokat. Általános feladatok Értette a rá bízott feladatokat és jól végezte azokat. Kontrollálni tudta a kezdeti izgalmakat az új munkakörnyezetben, elfogadta az újdonságokat még ha nem is feleltek meg az elvárásainak. Folyamatos volt a munkavégzés. Mobilitàs Nagyon jó koordináció és precíz munkavégzés. Fáradtság jeleit nem mutatta álló helyzetben. Jó tájékozódási képesség a szupermarket részlegei között. Interperszonális kapcsolatok Korrekt és adekvát kommunikáció a referenssel. Jó kapcsolat a kollégákkal de nem alakított ki jelentős kapcsolatot. Környezeti tényezők Termékek és technológiák Megfelelő módon használta a kartonvágó eszközt. Formatore tutor

33 Jövőbeni munka •Kapocs a képző központ eszközei és a rehabilitáció eszközei között, valamint a munkába helyezés eszközei között 68 Tv “FNO és foglalkoztatáspolitika” projektben Disability Italian Network és Italia Lavoro által kidolgozva: –Munkavállalói lap –Munkáltatói lap

34 Következtetések A Szakmai Képző Központ a Rehabilitációs Központ része, ahol az FNO-t funkcionális leírásként alkalmazzák. FNO a rehabilitációs folyamat dokumentálására, megosztására alkalmazható. FNO közös nyelv a szolgáltatási hálózatban hogy megvalósuljon az ENSZ Egyezmény szerinti munkához való jog.

35 Fogyatékos fiatal szakmai felkészítése és munkába helyezése: FNO mint “fil rouge” Rehabilitációs Központ Rehab. program Területi szolgáltatások Fogyatékkal élők számára Értékelő ív (SVaMDi) Munkaügyi szolgáltatások Cég Munkához való jog megvalósítása

36


Letölteni ppt "Speciális igény ű fiatalok szakmai életútja: FNO - Gyermekek és fiatalok iránymutató Prof. Dr. Andrea Martinuzzi IRCCS Medea Conegliano."

Hasonló előadás


Google Hirdetések